Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: patrz protokół
 5.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Skład delegacji międzyparlamentarnych: patrz protokół
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: patrz protokół
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Petycje: patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Umowa między UE a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz – Umowa między UE a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie – Liberalizacja systemu wizowego w Serbii i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii – Stosowanie zawartej pomiędzy UE i Rosją umowy o ułatwieniach wizowych (debata)
 17.Utworzenie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (debata)
 18.Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę (debata)
 19.Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową (debata)
 20.Spójność terytorialna, społeczna i ekonomiczna – Dobre zarządzanie i polityka regionalna UE (debata)
 21.Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (krótka prezentacja)
 22.Regulacja handlu instrumentami finansowymi –– „dark pools” itd. (krótka prezentacja)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (438 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1997 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności