Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15. – Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz – Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt – Systém vízovej liberalizácie v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko – Vykonávanie dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu (rozprava)
 17.Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov (rozprava)
 18.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (rozprava)
 19.Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (rozprava)
 20.Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť – Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (rozprava)
 21.Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (stručná prezentácia)
 22.Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – „dark pools“ atď. (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (445 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1939 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia