Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0802(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0354/2010

Внесени текстове :

A7-0354/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0470

Разисквания
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Европейска заповед за осигуряване на защита (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López, от името на комисията по правата на жените и равенството между половете, относно проекта на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно Европейската заповед за осигуряване на защита [00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)] (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, докладчик.(ES) Г-н председател, днес е важен ден за всички жертви, защото днес ще приемем Европейската заповед за осигуряване на защита, което е значителна крачка напред по отношение на техните права. Жертвите са несправедливо забравени и е парадоксално, че извършителите често имат много повече права и че се говори много повече за правата на извършителите, отколкото за правата на жертвите.

Днес Парламентът ще почете всички жертви, като напомни на онези, които вярват че границите ще ги защитят, докато те преследват жертвите си, че от днес нататък настоящата Европейска заповед за осигуряване на защита ще защитава еднакво всички жертви в Европейския съюз.

Започнахме работа преди повече от година, за да постигнем тази цел и да отбележим напредък в областта на свободата и сигурността, които бяха споменати в Програмата от Стокхолм, и днес можем да заявим донякъде с гордост, че макар пътят да не беше лек, тъй като много хора често не можеха да разберат реда и се съмняваха в неговата ефикасност и яснота, ние успяхме.

Трябва да заявя, че след тристранните диалози с белгийското председателство и множеството разговори с Комисията, успяхме да съставим текст, който почти всички политически групи одобряват. Този доклад следователно беше приет с огромно мнозинство без гласове „против“ по време на общото гласуване на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете.

Надявам се, че днес Парламентът ще отрази решението взето от комисиите и онези от нас, които съставиха доклада, който беше приет с огромно мнозинство. Това ще отправи ясно послание към Съвета относно това какво искат европейските граждани, а то не е нищо повече от това да живеят в пространство на сигурност и правосъдие, да бъдат защитени, както и да не се налага жертвата, която има издействана в родната й страна ограничителна заповед срещу извършителя, да започва допълнително съдебно производство, когато се премести в друга страна.

Наше задължение е да улесним достъпа до правосъдие за европейските граждани и особено за жертвите, които са най-уязвими. Защитата на всички жертви без изключение беше водещото за мен при разработването на настоящия доклад. Затова исках да включа жертвите на тероризъм, трафик на хора, организирана престъпност и престъпления на честта, както и специална глава за непълнолетните, които са най-уязвимите жертви, а ние никога не мислим как за това как да ги защитим.

Въпреки че тази заповед има за цел да защити всички жертви, жените, които са жертви на домашно насилие, ще могат най-много да се възползват от този инструмент за съдебно сътрудничество, тъй като извършителите няма да могат безнаказано да пътуват из Европа и ще знаят, че ще бъдат преследвани по същия начин, както в страната, в която са посегнали на партньорите си.

Затова днес Парламентът трябва да изпрати ясно послание към Съвета относно нашите искания. Затова ще гласуваме, като вниманието ни е насочено главно към жертвите, към онези които страдат, към онези, които се нуждаят от защитата ни, към онези, които се страхуват и имат нужда да живеят в свобода и с надежда.

Няма да се откажем от такава справедлива и необходима цел, която се подкрепя от мнозинството от европейските граждани, само защото някои се боят и никога не смеят да направят нужната стъпка напред. Трябва да бъдем смели, държавите-членки трябва да бъдат смели и се надявам, че гласуването днес ще бъде мнозинство в подкрепа и ще насърчи онези, които все още имат съмнения относно това дали този инструмент ще отвори нови възможности за жертвите. Също така се надявам, че в близко бъдеще Комисията ще представи широкообхватно законодателство в полза на правата на жертвите, за което има пълната ми подкрепа и, уверена съм, подкрепата на Парламента.

Повтарям: тази малка, но важна стъпка, която представлява Европейската заповед за осигуряване на защита, ще подобри защитата на всички жертви, предотвратявайки по този начин други престъпления и ще смекчи последиците от вече извършените.

Днес, е наш дълг да премахнем всички пречки, които досега са пречели за реалната защита в цяла Европа. Чрез днешното гласуване, ние имаме възможност да спасим човешки животи, което и ще направим и с което наистина трябва да бъдем горди.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, докладчик.(ES) Г-н председател, това предложение за директива, което обсъждаме днес с цел да държим на разстояние извършителите, които преследват своите жертви, докато ги убият, където и да се крият те, е ясно послание, което Парламентът трябва да отправи към европейското общество и към Съвета.

Няма да останем беззащитни срещу престъпленията, които все още многократно се извършват ежедневно в европейските страни и остават скрити в сенките на домовете на хората. Тези престъпления остават и в сянката на статистиката, като че ли законът за оцеляване на най-силния има единствено предимство в основата на съжителството, но ние се опитваме да приведем в сила Хартата на основните права, която приехме в Договора от Лисабон.

Не се ли сетиха изготвящите на Дял I от Хартата, че заплахата срещу физическата неприкосновеност и достойнство може да дойде не само от държавните институции и самата държава, но под маскировката на привързаност? За 25% от жените в Европа, които понастоящем страдат от някаква форма на насилие, техните мъчители имат лични имена и самозащитата им срещу атаки не им позволява да бъдат граждани.

Според неправителствени организации повече от 2 500 жени умират всяка година в Европейския съюз, без ние да се запитаме дали тези престъпления не могат да се предотвратят или избегнат. Поради тази причина европейските жени приветстват инициативата на държавите-членки и на испанското председателство да представят на Парламента Европейската заповед за осигуряване на защита.

Ние създаваме Европейска зона на сигурност: Европейската заповед за арест означава, че нито една от нашите страни няма да бъде рай за престъпниците. Нека създадем климат на взаимно доверие; чрез заповедта за осигуряване на защита създаваме пространство на правосъдие и свобода, защото жертвите на тези престъпления могат да бъдат приети във всяка страна, без да се налага да минават през допълнителни процедури, както заяви моят съдокладчик г-жа Jiménez-Becerril.

Госпожи и господа, говорим за „частен тероризъм“, както се нарича сега това продължаващо престъпление, изразяващо се в нападения, скрити в частните домове. Говорим и за превантивни мерки от друг източник. Не всички страни имат или ще имат едни и същи правни традиции: колкото повече напредваме, толкова по-необходим ще бъде инструмент, с който да обезпечим нашето разнообразие. Правните служби на Съвета са приели тази гледна точка, също както и правните служби на Парламента. В какво се състои противопоставянето? Госпожи и господа, то не идва от сложността на нашата правна система, която ще продължи да съществува.

Законът не е инструмент за създаване на конфликти, а за решаването им. Това е мнението на консервативните правителства, които подкрепиха инициативата въз основа на трезва преценка. Ако сме имали предвид гаранции и основни права, когато обсъждаме тероризма, как щяхме да прилагаме международните споразумения, ако не с оглед на сигурността? Не са ли 2 500 жени всяка година проблем със сигурността за Европа?

Това не е първият случай в историята, когато законът е изправен пред предизвикателство. Затова искам да изкажа съжалението ни относно позицията на Комисията по време на процедурата, защото не можем да говорим за правно основание, когато става дума за политическа воля. Нека не се позоваваме на правото само когато ни устройва.

Този текст е резултат от споразумение. За подобренията, които включихме по отношение правото на информация, превод и процесуални гаранции, беше взет под внимание фактът, че това е инструмент за признаване и Парламентът взе решението, че е от приоритет за държавите-членки да въведат съществуващите данни и да представят на открито за разглеждане.

Не сме забравили правото на психологическа и правна помощ за жертвите. Ние ще продължим да се борим за тези неща и да се надяваме, че те ще бъдат включени в следващия пакет от мерки относно жертвите.

Бихме искали да изкажем благодарността си към белгийското председателство за свършената работа, както и към всички докладчици в сянка и нашия екип. Чрез днешния вот искаме да отправим послание към Съвета, че това е волята на Парламента; сега зависи от Съвета да поеме своята отговорност. Няма да успеем да се справим с превенцията, ако някои държави-членки считат, че нямат проблем, защото не разполагат с данните.

Сега зависи от Съвета да реши дали Европа наистина ще се включи в борбата срещу насилието и в защита на основните права.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, защитата на гражданите, на практика предимно на жените, подложени на насилие или изложени на риск от насилие, има висок приоритет в дневния ред на всички институции, които работят по този въпрос в момента.

Важно е този въпрос да бъде в дневния ред, защото всички споделяме една и съща цел: осигуряване на защита на жертвите при възможно най-добрите условия извън границите на Европейския съюз. Това е и причината от самото начало да подкрепям целта на тази защита и това е причината да се заема с подготовката на амбициозния пакет от мерки за правата на жертвите, който предстои да бъде приет през пролетта на 2011 г.

Напълно наясно съм с работата на съдокладчиците г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, които допринесоха много за продължаващите работи, за да се подобри защитата на жертвите. Разглеждам някои от направените от вас предложения: като например, че жертвите не трябва да поемат разходите за писмените и устните преводачески услуги или за намаляването на забавянията на процедурата по признаване. Готова съм да работя върху един ефикасен и законосъобразен механизъм, предназначен да помага на жертвите да се ползват от мерките за осигуряване на защита на гражданското право на територията на Европейския съюз.

Работихме върху процесуалните права на обвинени лица. Изводът е, че ние работим за правата на пострадалите лица, защото много често говорим за обвиняемия в съдебното производство, но забравяме, че е има и жертва, така че ние трябва отново да върнем жертвата в центъра на вниманието.

Ето защо бъдещият пакет от мерки на Комисията относно жертвите ще се основава на и ще развива отлично свършената работа на испанското председателство, на белгийското председателство, на Съвета и, разбира се, на Европейския парламент. Всичко, свързано с тази работа, е много важно. Информацията ще бъде съчетана така, че когато пакетът за жертвите е поставен за разглеждане, той да бъде разбираем, завършен и да доведе до реална промяна за всички жертви – били те жени, деца и мъже, въпреки че повечето са жени и деца – за да можем бързо да излезем с конкретни мерки, които са приложими и не създават правна несигурност. Благодаря ви за труда. Той ще бъде взет под внимание, когато се подготвя пакетът от мерки относно жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE.(RO) Г-н председател, приблизително около 8 000 румънки в Испания през тази година са се възползвали като жертви от заповедите за осигуряване на защита, които са валидни в Испания. Те трябва да се въведат и в Румъния, както и в други държави-членки, в които те пътуват.

Според неофициални данни приблизително 100 000 жени в Европа се ползват от заповедите за осигуряване на защита, които са валидни в държавата, която ги е издала. Проекта на директива променя ограничения, териториален аспект на тези мерки за осигуряване на защита. Предлаганият инструмент ще гарантира, че издадената в една държава-членка заповед за осигуряване на защита ще бъде призната в другите държави-членки, в които пътува жертвата, така че пространството на свобода, сигурност и правосъдие да се превърне в реалност и жертвите на насилие или други жертви, да могат да живеят и пътуват без страх.

Желанието на Парламента е защитата на жертвите да бъде разширена. Ето защо след настоящата директива искаме и очакваме от Комисията следващата стъпка да бъде разширяване на защитата на жертвите в това общо пространство на правосъдие и сигурност. Ето защо с нетърпение и интерес очакваме пакета през пролетта на 2011 г.

Бих искала да завърша, като повторя, че групата на Европейската народна партия (Християндемократи) дава подкрепата си за защитата на жертвите – настоящият проект на директива, който е и разширена защита за жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, от името на групата S&D.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, чрез това предложение за директива – за което бих искала да изразя своята благодарност към докладчиците, с които работих като докладчик в сянка – Парламентът подкрепя и разширява предложението на Съвета, което е насочено към защитата на хората от всичките 27 държави-членки, които страдат от някакви форми на преследване или от сериозни и повтарящи се заплахи от познати и в миналото известни лица – често бивши приятели, съпрузи или партньори, които застрашават тяхната физическа или сексуална неприкосновеност, достойнство или лична свобода.

В действителност броят на нападения и убийства – особено срещу жени – се увеличава. Оплакванията им често не са разглеждани достатъчно сериозно от страна на полицията и съдебната система и понастоящем заповедите за осигуряване на защита и мерките срещу извършителя са валидни само в страната, в която са издадени. Г-жо Рединг, предложената за одобрение мярка може да не е идеална, но запълва един законодателен вакуум.

В крайна сметка при създаването на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие винаги сме действали емпирично, понякога дори оказвайки натиск, където е необходимо. Действително ние считаме, че тази инициатива е важна, тъй като ще даде възможност на всички граждани на Европейския съюз – мъже и жени – и на всички европейски жители да пътуват свободно през границите, като взимат със себе си своите права на човека и правото им на защита и сигурност, както е посочено в член 3 от Договора от Лисабон, който, ние от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент определихме като правно основание, за да се даде една по-последователна посока на структурата на предложението.

Чрез създаването на Европейската заповед за осигуряване на защита на защитеното лице се гарантират грижи дори и в други държави-членки чрез бърза и безплатна процедура. Всяка държава трябва да назначи компетентни органи, които да информират жертвите за техните права, да провеждат кампании, да събират статистически данни и да осведомяват лицето веднага след като неговата национална заповед за осигуряване на защита е издадена. Освен това тя ще даде голям тласък за създаването на европейско съдебно пространство и осъществяването на свободата на движение, като също така ще прилага обикновената законодателна процедура, която за първи път включва съвместното вземане на решение между Съвета и Парламента.

Надявам се, че Съветът ще потвърди този ангажимент и се надявам, че Комисията – въпреки че показва особено отношение към предстоящия пакет от мерки „Сигурност на жертвите“ – няма да пропусне точно тази възможност да отговори на изключително тежкото положение, което е демонстрирано и от европейската и националната статистика. Между другото, това може да доведе до важно правно сближаване сред държавите-членки.

Затова предлагам да избегнем всяко забавяне и да поемем специален ангажимент за този конкретен вид на защита на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.(ES) Г-н председател, искам Европейската заповед за осигуряване на защита да бъде особено ефективна при предотвратяването на насилието срещу жени и да служи като полезна прелюдия към предложението, което Комисията подготвя, за да разполагаме с подобен инструмент за всички видове престъпления.

Съжалявам, че изготвянето на този текст е било толкова трудно и сложно, въпреки факта, че всички ние споделяме неговата основна цел.

Също така ми се щеше в тази заповед да бяха включени още два въпроса. На първо място стои въпросът за Европейския регистър за заповеди за осигуряване на защита, като са включени и съответните гаранции за поверителност, за да спестим на бенефициерите бюрокрацията и заповедите да бъдат незабавно приложени. Нещо повече, това ще намали разходите по процедурите, които трябва да бъдат извършени от компетентните органи, и в крайна сметка ще предостави стандартизирани, непрекъснато актуализирани статистически данни.

На второ място, считам, че трябваше да положим усилия да се запознаем с възможното сътрудничество в тази област с трети държави, особено ако обърнем внимание на статистическите данни по отношение произхода на жертвите и възможните смени на тяхното място на пребиваване.

По този начин започващата работа Европейската служба за външна дейност пропусна възможността публично да представи себе си с мисия като тази, която европейските граждани разбират и която решава реални проблеми за всички европейци в момента.

Бих искала да благодаря на докладчиците за тяхната работа и се надявам, че членът на Комисията Рединг ще бъде деликатна спрямо тази инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE.(ES) Г-н председател, смятам че ние в Парламента трябва да бъдем много отговорни и да действаме в рамките на дадения ни мандат, което ни говори, че и на европейско равнище трябва да защитим жените, жертви на насилие, и да спрем убийците.

Както беше споменато, тук става въпрос за борба с вид социален тероризъм, който представлява шовинистко насилие. Следователно не можем да се увличаме в статистики или юридически тънкости. Говорим за правосъдие, основни права на човека, живот и смърт, защита за онези, които трябва да бъдат защитени от извършителите, и най-важното, да не се стига до там да съжаляваме за това, че 2 500 жени всяка година са жертви на правната летаргия, в която всички сме изпаднали.

Всички ние сме наясно с правните трудности, както и че това е иновативно упражнение в междуинституционалната динамика след Лисабон. Въпреки това тези трудности не трябва, при никакви обстоятелства, да служат за извинение за липсата на напредък. Защитата на правата на жените, които са или могат да бъдат жертви на насилие, и предотвратяването на такива актове не могат да бъдат подчинени на няколко правни въпроса. Трябва да възприемем политическата воля, която неотложността и важността на този случай налагат.

От само себе си се разбира колко е важно нещата да се вършат добре, но преди всичко е важно да ги свършим и по мое мнение това е основната идея, която можем да представим пред Съвета и Комисията чрез този текст, който надявам се, ще приемем. Нужно е да се разбере, че при никакви обстоятелства не можем да парализираме инициативи, защото има технически затруднения, които не сме били в състояние да решим преди.

Бих искал да използвам възможността да благодаря на двамата докладчици, както и на испанското и белгийско представителство, за работата, която свършиха, за да продължим да постигаме напредък, да работим и да преодоляваме този бич, който, повтарям, представлява шовинистко насилие.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, внимателно следях тристранните диалози и бих искал да благодаря на моите колеги, особено от страна на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, за свършената от тях работа.

Като адвокат в Обединеното кралство през годините имах опит с предлагането на правно становище и подкрепа на хора, които са били жертви на домашно насилие, преследване или тормоз от страна на роднина или бивш партньор. Виждал съм от първа ръка какво страдание може да причини физическото, психическото и сексуалното насилие и състоянието на уязвимост на жертвите.

Напълно подкрепям целите и задачите на това предложение. Въпреки това трябва да изразя загрижеността си по отношение на правното основание и обхвата. Струва ми се ясно, че това предложение има единствено криминално основание чрез прилагането на член 82 от Договора за функционирането на ЕС. По своя характер и по закон някои от престъпленията, които това предложение възнамерява да покрива, засягат гражданското право и все пак се забелязва липсата на прилагане на член 81.

Макар да не възразявам срещу правното сътрудничество на ЕС, категорично считам, че ние трябва да гарантираме, че законодателството, което предлагаме на равнище на ЕС, е законосъобразно, стабилно и може да бъде ефикасно прилагано в държавите-членки, без да се нарушават техните съществуващите правни системи.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, подкрепям осигуряването на защита на жертвите. Въпреки това, когато за първи път се запознах с европейската заповед за осигуряване на защита, си помислих, че тя звучи страшно, като Европейската заповед за арест, която, по мое мнение, е един от най-натрапчивите и диктаторски законодателни актове, налагани някога на британския народ.

В прехваленото предложение за Европейска заповед за осигуряване на защита се твърди, че то се отнася за защитата на жените. Казаха ни, че целта на Европейската заповед за арест е да помага в борбата с тероризма – и всички знаем, че тя се превърна в нещо много повече от това. Нека бъдем ясни и честни в това отношение: основната цел е да се положат основите на общоевропейска система за справедливост, която несъмнено ще подкопае британското право. Ако са нужни доказателства за това, трябва само да погледнем към Европейската заповед за арест.

Също така според мен приложението на тези заповеди в Обединеното кралство ще бъде изключително трудно, защото ние ще се окажем в положение, при което ще бъде връчена заповед от чужд съдия от чужда страна, който няма представа от условията в един британски град или от начина ни на живот. В Англия имаме една поговорка, която гласи, че ако веднъж вече си се опарил, следващият път внимаваш много повече. Веднъж вече се опарихме с Европейската заповед за арест. Предлагам да отбегнем Европейската заповед за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Г-н председател, взимайки под внимание предложените изменения, няма как да сбъркаме факта, че въпросната директива е една от първите инициативи, насочени към постигането на тези важни цели. Ние трябва да гарантираме не само че жертвите на насилие са в безопасност от по-нататъшно насилие в собствената си страна, но също така и че те се ползват с такива мерки за осигуряване на защита в рамките на Европейския съюз. Поради тази причина считам, че следва да подкрепим позицията на докладчика.

Трябва също така да се отбележи, че инициативата има умишлено широк обхват. Въпреки че по-голямата част от издадените заповеди за осигуряване на защита са свързани с жени, които са жертви на основано на пола насилие, инициативата може да обхваща всички жертви на насилие – деца и възрастни от двата пола, при условие че извършителят е бил идентифициран. Във връзка с това програмата от Стокхолм заявява, че жертвите на престъпления, включително тероризъм, които са най-уязвими, или които се намират в изключително незащитени ситуации, като например лицата, подложени на постоянно насилие в близки отношения, жертви на основано на пола насилие, или лица, които стават жертва на различни видове престъпления в държава-членка, на която не са граждани или жители, се нуждаят от специална помощ и правна защита.

Във връзка с гореизложеното Европейската заповед за осигуряване на защита следва да се прилага към всички жертви на престъпления, включително трафика на хора, жертвите на генитално осакатяване, принудителните бракове, убийства на честта, кръвосмешение и други престъпления от този вид. Тази инициатива следва да бъде подкрепена и аз давам своята пълна подкрепа на докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Г-н председател, сто хиляди души в момента се ползват от Европейската заповед за осигуряване на защита. Една от тях е Rasja, която би искала да се премести в Испания с децата си. Ако произнесената заповед срещу нейния преследвач в Нидерландия не може да се приложи в Испания с нейното преместване, тя, както и децата й, ще се превърнат в стояща мишена там, освен ако испанските органи не признаят или изпълнят същата заповед. За щастие обаче, Испания я признава.

Тази защита се отнася и за тези, които са преследвани за това, че са упражнили правото си на свобода на словото. Те трябва да могат да се изказват в други европейски страни със знанието, че тези, които са ги заплашвали, няма да са сред публиката. Европейската заповед за осигуряване на защита прави това възможно; това е една прекрасна инициатива, която получи подкрепата на нидерландското правителство. За съжаление, с новата коалиция статусът на хората, ползващи тази защита, се е обърнал на 180 градуса: жени, мъже и деца, които са принудени да живеят в страх всеки ден, са грубо оставени на произвола на съдбата. Просто е неприемливо безопасността на дадено лице да трябва да спре на границата.

В името на сто хиляди души сега аз казвам „да“ на Европейската заповед за осигуряване на защита. Очаквам всички правителства, включително и на моята страна, да направят всичко възможно за повишаване на безопасността, защитата и свободата на своите граждани, така че всички хора да могат да живеят в свобода и сигурност.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, преди всичко бих искала да изкажа своята благодарност на двамата докладчици, които след трудни преговори в тристранния диалог предлагат компромисно споразумение, което от позицията на докладчик в сянка на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на моята група, аз, естествено, ви каня да приемете.

На второ място, макар да съжалявам, както някои днес казаха, че някои въпроси, като например превода на документи на жертвите, не бяха включени в основния текст на това споразумение или че опростените елементи не са достатъчно подробни – разчитам те да бъдат доизпипани в „пакета за жертвите“ – искам да подчертая, че в крайна сметка, всичко това днес звучи разумно, като логично продължение на все по-голямата интеграция на европейското пространство на свобода и правосъдие и по същество на създаването на съответната правна система.

Това свидетелства за известна степен на политическа смелост и за волята да се отиде отвъд политическите пози за по-голяма част от нас, за да има ясен инструмент за сътрудничество по наказателноправните въпроси. Този инструмент представлява в известна степен, както г-жа Рединг подчерта по-рано, истинска политика за „правата“ в Европа, а именно, истинска политика за хората, особено за жените, чиято физическа неприкосновеност може да бъде застрашена, политика, която съответства на свободата на движение, която съществува от дълго време, а именно, политика на „правата“.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, мога ли първо да изкажа съжалението си от отсъствието на Съвета от вчера, тъй като Съветът обикновено присъства в преговорите по всички въпроси, които обсъждаме от вчера, а именно, отнасящите се до гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи. Изразяваме съжаление, че Съветът не е тук, за да чуе мнението на Парламента; това наистина е жалко.

Бих искала да поздравя двамата съдокладчици – които свършиха много работа по този текст – за този забележителен напредък за всички видове жертви: жертвите, първо, на домашно насилие – знаете ли, че 45% от жените в Европа са жертви на домашно насилие, както и някои мъже, защото не трябва да забравяме мъжете, които са подложени на насилие от жени – и второ, жертвите на тероризма, включително деца, които са изключително уязвими, разбира се.

Представеният ни днес текст е изключително важен и аз още веднъж отправям поздрави. Любопитни сме да видим „пакета за жертвите“, който ще ни представите следващата година, г-жо член на Комисията, и който ще допълни текста, който ще гласуваме утре.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EN) Г-жо председател, домашното насилие, гениталното осакатяване, престъпленията на честта, принудителните бракове и трафика на хора са само някои от видовете насилие срещу 45% от жените в Европа.

Жените и непълнолетните се нуждаят от по-добра защита. Европейската заповед за осигуряване на защита е добра стъпка именно в тази насока, при пълно съответствие с визията на Програмата от Стокхолм за обединена Европа: пространство на свобода, сигурност и правосъдие, обслужваща гражданите.

По този начин издадена заповед за осигуряване на защита срещу нарушителя в една европейска държава ще бъде изпълнена във всичките останали 26 държави-членки на ЕС. Инициативата на испанското председателство, която всички ние приехме днес, акцентира върху защитата на жертвите и превенцията и насърчава уеднаквяването на правните регулаторни процедури. Тя дава възможност на жертвите да нарушат своето мълчание, търсейки защита извън географските граници в Европа.

Надявам се, че Комисията ще подкрепи напълно доклада на двамата съдокладчици в нейния амбициозен пакет относно правата на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, няма съмнение, че тази директива относно Европейската заповед за осигуряване на защита с цел опазване живота на жертвите е още един знак за важна промяна за реалните гаранции, преди всичко за жените, но не само, както вече беше казано.

Насоките за тази мярка вече бяха разработени, първо, в Договора от Лисабон, а след това в Програмата от Стокхолм. По-специално, бих искал да поздравя докладчиците г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López за добросъвестно свършената работа и за решаването на многобройните проблеми, възникнали в рамките на Съвета, за да се изгладят пречките по пътя на това особено важно предложение за пространство на свобода, правосъдие и сигурност, която наистина ще обслужва гражданите.

Предложението има за цел да се пребори твърдо и решително с домашното насилие, като предлага голям брой от мерки и обхват, който изглежда напълно последователен. Тези изготвени, навременни и ефикасни защитни мерки ни карат да вярваме, че това предложение може да бъде ефикасно използвано и за защита на семействата на жертвите. Очакваме с интерес обявения от члена на Комисията Рединг по-структуриран пакет по отношение на защитата на жертвите на насилие, който ще бъде готов през идните седмици.

Г-жо председател, бих искал да завърша, като потвърдя колко е важно да има тясно сътрудничество между държавите-членки, както и по-голяма чувствителност за прилагането на практика на тази мярка, също както е изключително важно да не забравяме значението на психологическата подкрепа за жертвите. Сигурен съм, че Комисията съответно ще има това предвид през последната фаза на законодателния процес.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Г-жо председател, Европейската заповед за осигуряване на защита е важна стъпка към защитата на жертвите в цяла Европа. В момента изпращаме мощен сигнал към Съвета и Комисията, че Европейският парламент много иска да разполага с тази заповед за осигуряване на защита и че тя трябва да влезе в сила скоро. Сега трябва да опитаме да преодолеем опозицията, която срещаме от страна на Съвета, както и всички правни причини за противопоставяне на заповедта, поставени за разглеждане от Комисията.

Важно е директивата да се приложи върху обширна територия. Тя трябва да включва не само заповеди по отношение на престъпни деяния, но също така и други различни видове заповеди за осигуряване на защита. Не трябва да има каквато и да било правна дребнавост. Тази заповед за осигуряване на защита следва да бъде и достатъчно гъвкава, за да отчете разликите в националното законодателство.

Важно е Парламентът да съсредоточи вниманието си не само върху жертвите на основано на пола насилие, но и върху други жертви на насилие. Директивата трябва ясно да определи какви са правата на жертвата и какви са процедурите за подаване на жалба, а това са някои от нещата, които аз лично се опитах да изтъкна в позицията на Парламента. Също така е важно държавата, в която е подадена молба за издаване на заповед за осигуряване на защита, да информира гражданите за тези процедури.

Когато заповедта за осигуряване на защита влезе в сила, работата няма да спре до там. Органите трябва да бъдат образовани и ние не можем да се задоволим изцяло с информационна кампания, която ще е ограничена просто в рамките на настоящата.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Г-жо председател, включените в доклада разпоредби, които обсъждаме днес, ме изпълват с голям ентусиазъм. Гаранцията, която тази защита предоставя на жертвите в една държава-членка ще се прилага и във всяка друга държава-членка на Европейския съюз, до която те са принудени да пътуват от страх от повторен акт на насилие, представлява за тях възможност да водят нормален живот. Европейската заповед за осигуряване на защита ще означава, че приетите мерки за осигуряване на защита в една държава-членка, могат да бъдат признати, изпълнени и приложени в съдилищата на друга държава-членка.

Нещо повече, включването в обхвата на прилагане на директивата на жертвите на всякакъв вид насилие, не само на жертвите на основано на пола насилие, е друго важно събитие. Всички жертви заслужават уважение и очакват техните мъчители да бъдат справедливо наказани. Според мен само един механизъм на осигуряване на защита който съпътства жертвата, може да бъде напълно ефикасен и да предотврати повтаряне на едно и също престъпление, като същевременно предлага реална защита на жертвата. Радвам се, че Полша беше една от страните, които предложи за разглеждане тази инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Г-жо председател, ако искаме Европейският съюз да се превърне в истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, трябва да премахнем все още съществуващите различия между държавите-членки във връзка с това.

Жертвите на насилие трябва да бъдат защитени от извършителите не само в собствените им страни, но също така те трябва да разполагат с достъп до мерки за осигуряване на защита в целия ЕС. Въпреки че това е широкообхватно предложение, то засяга пряко жените, които са жертви на домашно насилие. Хубавото е, че то също така предлага възможност за справяне с положение, когато има други потенциални жертви, независимо дали са жертви на трафик на хора, принудителни бракове, убийства на честта или кръвосмешение, или с положение, когато има свидетели или жертви на тероризъм и на организираната престъпност. Лично аз горещо приветствам усилията за осигуряване на възможно най-добрата защита за жертвите и също така, наред с другото, чрез осигуряване на необходимата правна сигурност. Жертвите следва да могат да разчитат на ясни закони и следва да са винаги информирани за мерките, които са на тяхно разположение в тяхната държава на произход, както и в държавите, в които искат да се местят, или в които вече са се преместили.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, високо ценя свършената от двамата докладчици работа. Проблемът с този проект за директива обаче е, че се основава на най-обичайния вид преследване, при което дадено лице е станало жертва на насилие от страна на друго лице и затова трябва да бъде защитено срещу повторното извършване на съответното физическо или психическо насилие. Очевидно това е въпрос от основно значение за стотици хиляди жени в Европейския съюз и затова аз напълно подкрепям неговото съдържание.

За съжаление обаче, тези мерки не отчитат жертвите на организираната престъпност, които в повечето случаи не трябва да бъдат защитавани от идентифицирано или идентифицируемо лице, а от организации, срещу които ограничителната заповед определено не може да се приложи. Затова мисля, че Европейският парламент следва да разглежда тази директива като първа стъпка в прилагането на програмата от Стокхолм, в която изрично се говори за мерки за осигуряване на защита на жертвите на престъпна дейност, и ми се струва, че г-жа Jiménez и членът на Комисията Рединг са на същото мнение.

Обръщам се с молба към Европейската комисия да гарантира, че пакетът от мерки за осигуряване на защита на жертвите, който се планира за 2011 г., също така защитава жертвите на организираната престъпност и жертвите, пострадали при изпълнение на служебния дълг на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Г-жо председател, Европейската заповед за осигуряване на защита е стъпка в правилната посока. Принципът трябва да е на признатите жертви на насилие да се предлага еднакво ниво на защита във всички държави-членки. Най-доброто решение щеше да бъде да се хармонизират законодателствата на държавите-членки по този въпрос, но това беше невъзможно да се постигне. Положителен аспект на тази заповед за осигуряване на защита е, че от нея ще могат да се възползват във възможно най-голяма степен всички жертви на насилие и че има широк обхват: сексуално насилие, преследване и преди всичко експлоатация на малолетни, което считам за много, много важно. Затова заповедта изпраща положително послание към жертвите на насилие, и по-конкретно към жените. Въпреки това има един проблем: основанията за непризнаване в член 9 са прекалено обширни и могат също така, в някаква степен, да представляват средство за държавите-членки за избягване на спазването на директивата. Поради тази причина след една година ние трябва да преценим много внимателно как да доразвием това разискване, защото всички жертви във всички страни се нуждаят от една и съща защита.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Г-жо председател, бих искал да изкажа подкрепата си за идеята, съдържаща се в проекта на Европейската заповед за осигуряване на защита.

Защитата на лицата, изложени на опасност на равнище на отделни държави-членки, в много случаи се оказва недостатъчна. Благодарение на това, че днес европейско пространство е отворено много често млади хора от различни държави встъпват в международни бракове и съжителстват на семейни начала. Не всички от тези връзки обаче просъществуват дълго и тогава често децата се превръщат в заложници на споровете между родителите им. Враждебните родители често отказват да спазват решенията на съдилищата в други държави, които предоставят родителските права на един от тях, и просто вземат правосъдието в свои ръце, отмъквайки децата от бившите си партньори в родната си страна, като използват разликите в законодателните системи на различните държави-членки, за да преборят валидни решения на съда. Жертвите на тази европейска правна анархия често са малки, невинни деца. Надявам се този проблем да бъде решен с Европейската заповед за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, въпреки че през последните години бяха предприети някои мерки за осигуряване на защита на жертвите, много от засегнатите често се чувстват оставени на произвола на съдбата. Макар адвокатите и съдиите да слушат много за правата на обвиняемите по време на обучението си, те научават твърде малко за работата с жертви. Това не е единствената област където е нужна по-голяма осведоменост. Тя е необходима и в медицинското обучение, така че да може по-добре да се разпознава употребата на насилие. За децата жертви е от съществено значение въпросът за законоустановения давностен срок на гражданския иск за обезщетение в случаи на сексуални престъпления. Само онези с напълно чисто криминално досие могат да работят с деца. Ако например сега принудителните бракове подлежат на съдебно преследване в Лихтенщайн, дори и без съгласието на жертвата, и е възможно да се предприемат правни действия в случаите на генитално осакатяване на малолетни, това ясно показва потенциалната опасност от прехваленото мултикултурно обогатяване. Според мен е важно да се вземе предвид това развитие в ЕС, както и неговото значение в борбата срещу трафика на хора.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Г-жо председател, като адвокат съм се занимавала повече от десет години със случаи на жертви на насилие срещу жени и деца, било то под формата на домашно насилие, изнасилване или трафик на жени, и имах възможността да се убедя сама, че заповедта за осигуряване на защита, която е темата на днешното разискване, е едно от най-важните и незаменими средства за защита на жертвите, но далеч не е единственото. Нужни са комплексни мерки, като например правни становища, психологическа подкрепа, подкрепа на засегнатите деца, и е изключително важно да слушаме жертвите, които, съжалявам да го кажа, са най-големите експерти по отношение на това от какво се нуждаят.

Бих искала да отправя два въпроса към г-жа Рединг и докладчиците. Първо, бих искала да знам какво участие са взели жените жертви на насилие в този проект, за да могат да споделят своя опит. И второ, бих искала да знам доколко са запознати г-жа Рединг и докладчиците с конвенцията относно насилието срещу жени, която е в процес на подготовка от близнака на Европейския съюз, Съвета на Европа, и какво е нашето участие в тази подготовка.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-жо председател, безопасността на засегнатите жени наистина трябва да бъде въпрос от значение за всички нас. Независимо от това къде се намират жертвите, въпросът е те не само да получат физическа защита срещу извършителите, но да бъде взето предвид и тяхното човешко достойнство. Европейската заповед за осигуряване на защита следва да се прилага за всички жертви на насилие, независимо от тяхната възраст или пол.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE).(EN) Г-жо председател, аз също бих искала да изкажа благодарността си към докладчика. Защитата на живота, физическата и психическа неприкосновеност, както и сексуалната неприкосновеност и свобода, са приоритетни цели, когато става въпрос за защита на жертвите. С нашата политическа подкрепа за директивата относно Европейската заповед за осигуряване на защита дадохме на този въпрос популярността, която заслужава, и предоставихме общоевропейски всеобхватен пакет от специални мерки за осигуряване на защита, които са ефикасни в рамките на Съюза и предоставят правна защита и помощ на жертвите на престъпления, по специално на тежки престъпления.

Правото на защита от насилие е основно човешко право, независимо от етническата принадлежност, правния статут или статута на имиграция, и следователно е наше морално задължение да подкрепим това право в рамките и извън рамките на националните граници. Убедена съм, че този нов подход за защитата на уязвими жертви е много силно политическо послание, насочено към укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, докладчик.(ES) Г-жо председател, мисля, че в това разискване стана ясно, че всички сме съгласни да подкрепим целта на този доклад.

Различните политически групи изразиха своята подкрепа за тази директива, която предлага по-добра защита за жертвите на насилие. Моят въпрос следователно е: какви точно са пречките за приемането на този инструмент? Повтарям: какви са страховете що се отнася до превръщането в реалност на нещо толкова съществено и просто като осигуряването на еднаква защита в Европа за жертвите на насилие?

С надеждата, че Парламентът ще приеме с мнозинство този доклад бих искала да се обърна към Съвета и Комисията и да им напомня, че преодоляхме правните пречки в нашите преговори, както и приветствам факта, че Комисията признава работата ни, както ние признаваме работата, която тя ще свърши в бъдеще.

Следователно не трябва да изключваме себе си, а по-скоро да си помогнем, като днес приемем този по-конкретен инструмент, а утре приемем по-широкия пакет от мерки в помощ на жертвите на насилие, който ще бъде представен от Комисията, с която обещавам да си сътруднича.

Затова нека бъдем смели и отговорни и нека помогнем на всички онези, които имат правото да живеят в по-безопасна Европа. Повтарям: нека помагаме на всички, били те мъже, жени и деца. Нека да помогнем на тези, които днес разчитат на нас да им осигурим по-добър живот, живот, който ще им върне свободата, сигурността и преди всичко, достойнството.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, докладчик.(ES) Г-жо председател, к-жо член на Комисията, знаем, че не съществуват законови мерки, включени в пакета, който се изготвя за жертвите. Именно това беше критикувано от Европейското женско лоби в Парламента: говори се за добри практики и координация, но все още имаме да извървим дълъг път.

Също така бих искала да кажа, че корените на насилието, на което сме свидетели, не са екзотични: това е нашето собствено насилие. Бих искала да кажа на Съвета и държавите-членки, че насилието, което идва от други култури, също изисква правен инструмент. Невъзможно е да се борим срещу гениталното осакатяване, престъпленията на честта и всичкия тормоз, на който са подложени жените от други култури, без инструмент от такова естество.

Ето защо е толкова важно те също да бъдат включени и Парламентът има за цел, чрез всички изменения от докладчиците в сянка, да гарантира, че всички тези жертви също са включени в правния инструмент.

Ето защо е толкова важно да работим заедно по този въпрос и това е причината да съжалявам за факта, че Парламентът и Комисията не са се споразумели за един и същ текст по време на тази процедура. Дори Парламентът и Комисията да бяха се съгласили за един и същ текст, пак щяхме да водим битка.

Г-жо член на Комисията, не помагаме с нищо на жертвите на насилие, като мислим, че със забавянето на инициативата с две, три или четири години ще бъде по-добре за тях, защото случаят не е такъв.

По време на предишната си поява Вие казахте, че не сме осъзнали значението на Хартата на основните права. В действителност ние осъзнахме значението й. Проблемът е, че тя трябва да се приложи; проблемът е, че трябва да вземем мерки и понякога, когато е нужно да се вземат мерки, те са законодателни мерки и понякога има пречки по пътя им. Най-голямата пречка е политическата воля.

Ето защо е толкова важно всички да сме съгласни по отношение на инициатива от такова естество и сега нещата зависят от Съвета. Сега зависи от държавите-членки да решат дали този инструмент наистина ще бъде ефикасен и необходим за жертвите на насилие. Ние считаме, че ще бъде, което е и причината да защитаваме инструмента и да сме тук. Ние също така защитаваме неговата неотложност.

Затова искаме Парламентът да гласува в подкрепа с огромно мнозинство, така че страните, които все още не са решили или са решили, че са против тази инициатива, да погледнат на нея като на единствената процедура, която може да се използва сега и в бъдеще. По своя характер това е един труден и сложен инструмент, но той създава възможности и ще защити жертвите на насилие и гражданството на жените.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, не възнамерявах да говоря отново, но това, което беше казано, трябва да се коригира. Мерките, които ще бъдат част от пакета от мерки относно жертвите на насилие, включват всеобхватна комуникация, лисабонизация на рамковото решение от 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления, предложение за мерки на осигуряване на защита за гражданите и, ако е необходимо, предложение за наказателни мерки за осигуряване на защита. Това ще бъде разглеждано в Парламента през май следващата година.

Не можем просто да нахвърляме идеите си на хартия. Всички наши предложения трябва да бъдат придружени от задълбочена оценка на въздействието. Трябва да разгледаме нещата много сериозно, като целта е добро проучване с реална добавена стойност. Това е, което правим в момента. Финализираме оценката на въздействието, за да можем да определим подробностите, засягащи всички действия относно законодателни и практически мерки, с цел правна сигурност и бързи и ефективни мерки за осигуряване на защита.

Въпреки това бих искала да информирам Парламента, че до този момент четири становища са изпратени от националните парламенти относно заповедта за осигуряване на защита: положителни са становищата от италианския, гръцкия и португалския парламент, а е отрицателно становището на германския Бундесрат, с аргумента, че директивата излиза извън рамките на член 82, тъй като обхваща ненаказателни мерки и превенция на престъпления. Тя е отхвърлена въз основа на принципа на субсидиарност. Разглеждаме един много сложен въпрос. Като извърша сериозен анализ, преди да поставя за разглеждане законовите и незаконовите предложения, ще се опитам да предложа мерки, които са достатъчно законосъобразни, за да не виктимизираме повторно жертвите на насилие, когато става въпрос за мерки за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма.(RO) Изчислено е, че в Румъния инцидентите на домашно насилие засягат 1 200 000 души всяка година, но само 1% от жертвите на насилие са достатъчно смели да съобщят за това на органите. Зачестяващото домашно напрежение, свадите и побоищата превръщат членовете на семейството в травматизирани жертви, които са принудени да приемат това положение като нещо нормално. Насилието се отразява върху нормалното, хармонично развитие на децата. Проучванията показват, че в 75% от случаите моделът на агресивно поведение се предава от поколение на поколение. Стокхолмският синдром трябва да се лекува, но не чрез слаби реформи, какъвто е случаят в Румъния. Необходими са активни мерки за борба с това явление, както и изменение на съответната законодателна рамка и установяване на диалог и сътрудничество между всички държавни институции с правомощия в тази област и гражданското общество. В това отношение, Европейската заповед за осигуряване на защита, трябва да бъде силен инструмент, способен да предостави по-безопасни убежища за жертвите на насилие извън границите на държавите-членки. Това ще включва и защита срещу актове на насилие, извършени от групи от хора, и ще се прилага за всички жертви на престъпления, като жертвите на трафика на хора, гениталното осакатяване на жени, принудителните бракове, престъпленията на честта, кръвосмешението, основаното на пола насилие, както и за свидетелите и жертвите на тероризъм и на организирана престъпност.

 
Правна информация - Политика за поверителност