Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0802(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0354/2010

Předložené texty :

A7-0354/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0470

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Evropský ochranný příkaz (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva, kterou předložily paní  Jiménezová-Becerrilová Barriová a paní Romerová Lópezová jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, zpravodajka.(ES) Pane předsedající, dnešek je důležitým dnem pro všechny oběti, protože dnes bychom měli přijmout evropský ochranný příkaz, což je důležitý krok vpřed, pokud jde o jejich práva. Na oběti se neprávem zapomíná a je paradoxní, že pachatelé mají často více práv a že se více hovoří o právech pachatelů než o právech obětí.

Dnes Parlament vzdá čest všem obětem a připomene těm, kdo jsou přesvědčeni, že je hranice ochrání, zatímco budou špatně nakládat se svými oběťmi, že tento evropský ochranný příkaz počínaje dnešním dnem ochrání stejně všechny oběti v celé Evropské unii.

Víc jak před rokem jsme začali pracovat na dosažení tohoto cíle a na tom, abychom v prostoru svobody a bezpečnosti zmiňovaném ve Stockholmském programu pokročili dále, a dnes můžeme s jistou dávkou hrdosti říci, že i když cesta nebyla snadná, protože mnoho lidí často příkaz nechápalo a pochybovalo o jeho účinnosti a srozumitelnosti, cíle jsme dosáhli.

Musím říci, že jsme po trialogu s belgickým předsednictvím a mnoha rozhovorech s Komisí dosáhli znění, s nímž byly spokojeny téměř všechny politické skupiny. Tato zpráva byla proto na společném hlasování Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví přijata velkou většinou s tím, že nikdo nehlasoval proti ní.

Doufám, že dnes Parlament zohlední rozhodnutí těchto dvou výborů a těch z nás, kdo vypracovali tuto zprávu, jež byla přijata naprostou většinou. Vyslalo by to jasný vzkaz Radě o tom, co Evropané chtějí, což není nic víc než to, aby žili v oblasti bezpečí a spravedlnosti, aby byli chráněni a aby oběť, která má ze své země ochranný soudní příkaz omezující pachatele v přístupu k ní, nemusela zahájit nové soudní řízení poté, co se přestěhuje do jiné země.

Je naší povinností umožnit přístup ke spravedlnosti Evropanům a zejména obětem, které jsou nejzranitelnější. Ochrana všech obětí bez výjimky mě vedla v celém průběhu přípravy zprávy. Chtěla jsem proto zahrnout oběti terorismu, obchodování s lidmi, organizovaného zločinu a zločinů ze cti a také speciální kapitolu věnovanou nezletilím, které jsou nezranitelnějšími oběťmi a nikdy nepřemýšlíme o tom, jak je chránit.

I když tento příkaz bude chránit všechny oběti, ženy, které trpí domácím násilím, budou mít z tohoto nástroje soudní spolupráce největší prospěch, protože pachatelé nebudou moci beztrestně cestovat po Evropě a budou vědět, že budou stíhaní stejně jako v zemi, kde své partnerky napadali.

Parlament proto musí dnes vyslat jasný vzkaz Radě o tom, co chceme. Budeme proto hlasovat a před očima mít oběti, ty, kdo trpí, ty, kdo potřebují, abychom je chránili, ty, kdo mají strach a potřebují žít svobodně a v naději.

Nevzdáme tento ušlechtilý a důležitý cíl, jejž podporuje většina Evropanů, jen proto, že existují lidé, kteří mají strach a nikdy se neodváží udělat tento jediný krok dále. Musíme mít odvahu, členské státy musí mít odvahu a já doufám, že se v dnešním hlasování většina vysloví pro zprávu a podpoří tak ty, kdo mají stále ještě pochybnosti, zda tento nástroj otevře dveře obětem. Také doufám, že Komise v brzké budoucnosti předloží široce pojaté právní předpisy zaměřené na práva obětí, v čemž má mou plnou podporu, a jsem si jista, že i podporu Parlamentu.

Opakuji: tento malý, ale významný krok, jímž je evropský ochranný příkaz, zlepší ochranu všech obětí a předejde dalším zločinům a zmenší následky těch, které již byly spáchány.

Dnes máme povinnost odstranit všechny překážky, které v Evropě doposud znemožňovaly skutečnou ochranu. Dnešním hlasováním máme příležitost zachránit životy, což je to, co hodláme udělat, a měli bychom na to být upřímně hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, zpravodajka.(ES) Pane předsedající, návrh směrnice, jejž dnes předkládáme plenárnímu zasedání a jenž se zaměřuje na udržování pachatelů z dosahu jejich obětí, které často pronásledují tak dlouho, dokud je nezabijí, bez ohledu na to, kde se skrývají, je jasným vzkazem, jejž Parlament musí vyslat evropské společnosti a Radě.

Nehodláme zůstat bezbrannými vůči zločinům, které jsou opakovaně a dennodenně v evropským zemích páchány a zůstávají skryty ve stínu domovů. Tyto zločiny také zůstávají ve stínu statistik, jako kdyby zákon o přežití silnějšího měl v soužití navrch. Snažíme se ale uplatnit Listinu základních práv Evropské unie, kterou jsme přijali v Lisabonské smlouvě.

Nenapadlo ty, kdo navrhovali hlavu 1 Listiny, že ohrožení fyzické nedotknutelnosti a důstojnosti nemusí přijít jen od veřejných institucí a státu, ale že se také může vydávat za cit? Pro 25 % evropských žen, které v současnosti trpí nějakou formou násilí, mají jejich mučitelé osobní jména a bránit se před útoky jim nedovoluje být občankami.

Podle nevládních organizací více než 2 500 žen každým rokem v Evropské unii zemře, aniž bychom se sami sebe zeptali, zda by se takovým zločinům dalo předejít nebo zabránit. Evropské ženy proto přivítaly iniciativu členských států a španělského předsednictví předložit evropský ochranný příkaz Parlamentu.

Vytváříme evropský bezpečnostní prostor: evropský zatýkací rozkaz znamená, že se žádná z našich zemí nemůže stát útočištěm pro zločince. Vytvořme klima vzájemné důvěry; ochranným příkazem vytváříme oblast spravedlnosti a svobody, protože oběti těchto zločinů mohou být přijaty v jakékoliv zemi, aniž by musely procházet dalšími řízeními, jak již řekla má spoluzpravodajka paní Jiménez-Becerrilová.

Dámy a pánové, hovoříme o „soukromém terorismu“, jak byl tyto pokračující trestné činy útoků skrytých v soukromí domova nazvány. Hovoříme také o preventivních opatřeních z různých zdrojů. Ne všechny země mají nebo budou mít tytéž právní tradice: čím více pokročíme, tím více budeme potřebovat nástroj, který by odpovídal naší různorodosti. K tomuto názoru došly právní služby Rady i Parlamentu. Kde je ta překážka? Dámy a pánové, nespočívá ve složitosti našeho právního systému, který bude komplexní i nadále.

Právo není nástrojem na vytváření konfliktů, ale na jejich řešení. Tohoto názoru jsou konzervativní vlády, které iniciativu založenou na zdravém úsudku podpořily. Pokud jsme hovořili o zárukách a základních právech, když jsme hovořili o terorismu, jak jsme mohli uplatňovat mezinárodní dohody pokud by to nebylo z důvodu, že jsme hovořili o bezpečnosti? Není úmrtí 2 500 žen každým rokem bezpečnostním problémem Evropy?

Není to poprvé v dějinách, kdy stálo právo před výzvou. Mrzí nás proto postoj, který Komise zaujímala v průběhu celého procesu, protože nelze hovořit o právním základě, když hovoříme o politické vůli. Nedovolávejme se práva jenom tehdy, když nám to vyhovuje.

Toto znění je výsledkem dohody. Ve zlepšeních, která jsme zakomponovaly a která se týkají práva na informace, překlad a procesní záruky, jsme zohlednily skutečnost, že se jedná o nástroj pro uznání, a Parlament se rozhodl, že je pro členské státy prioritou, aby existující údaje vyložily na stůl.

Nezapomněly jsme na práva obětí na psychologickou a právní pomoc. Budeme i nadále za tyto věci bojovat a doufejme, že budou zařazeny do příštího balíku legislativních opatření zaměřených na ochranu obětí.

Rády bychom poděkovaly belgickému předsednictví za práci, kterou odvedlo, i všem stínovým zpravodajům a našemu týmu. Dnešním hlasováním chceme poslat vzkaz Radě, že se jedná o vůli Parlamentu; nyní je na Radě převzít odpovědnost. V prevenci neuspějeme, pokud jsou některé členské státy přesvědčeny, že problém neexistuje, protože nemáme údaje.

Nyní je to Rada, která rozhodne o tom, zda se Evropa skutečně zapojí do boje proti násilí a za obranu základních práv.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, ochrana občanů, prakticky většinou žen, které jsou ohroženy násilím, nebo jím trpí, stojí na programu všech institucí, které na tomto problému v současnosti pracují, velmi vysoko.

Je důležité, aby to bylo na programu, protože sdílíme tentýž cíl: poskytnout napříč Evropskou unií ochranu obětem za těch nejlepších možných podmínek. Proto jsem také podporovala cíl této ochrany od samého počátku a proto také připravuji ambiciózní balík zaměřený na práva obětí, jenž by měl být přijat na jaře roku 2011.

Jsem si plně vědoma práce obou spoluzpravodajek, paní Jiménezové-Becerrilové Barriové a paní Romerové Lópezové, a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, které k pokračují práci přidaly značnou hodnotu, aby se ochrana obětí zlepšila. Dívám se na některé vaše návrhy: například že oběti nemají nést náklady, že mají obdržet překladatelské a tlumočnické služby nebo že se mají průtahy v řízení o uznání rozsudku zkrátit. Jsem připravena pracovat na účinném a právně kvalitním mechanismu, který by byl navržen tak, aby pomohl obětem těžit z občanskoprávních ochranných opatření napříč Evropskou unií.

Pracovali jsme i na procesních právech osob, které byly obviněny. Důsledkem toho je, že pracujeme na právech osob, které jsou oběťmi, protože velmi často hovoříme o obviněných v soudním procesu, ale zapomínáme, že je zde i oběť, takže musíme z obětíopět učinit střed pozornosti.

Proto budoucí balík Komise zaměřený na pomoc obětem bude stavět na vynikající práci odvedené španělským předsednictvím, belgickým předsednictvím, Radou a samozřejmě Evropským parlamentem, a dále ji bude rozvíjet. Všechna tato práce je velmi důležitá. Bude připravena tak, že až bude balík zaměřený na ochranu obětí předložen, bude komplexní, úplný a pro všechny oběti bude znamenat skutečný obrat – ať se jedná o ženy, děti nebo muže, i když se většinou jedná o ženy a děti – abychom byli schopni rychle přijít s konkrétními opatřeními, která jsou použitelná a nevytvářejí situaci právní nejistoty. Děkuji vám za tuto práci. Zohledníme ji, až budeme připravovat balík zaměřený na ochranu obětí.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, jménem skupiny PPE.(RO) Pane předsedající, letos mělo zhruba 8 000 rumunských žen ve Španělsku užitek z ochranného příkazu, který je ve Španělsku v platnosti. Platnost těchto příkazů musí být rozšířena do Rumunska a dalších členských států, v nichž ženy cestují.

Podle neoficiálních odhadů je v Evropě asi 100 000 žen majících užitek z ochranných příkazů, které platí v zemích, jež je vydaly. Návrh směrnice ruší omezený, územní aspekt těchto ochranných opatření. Nyní zaváděný nástroj zajistí, že ochranný příkaz vydaný v jednom členském státě bude uznáván i v členském státě, kam oběť cestuje, takže prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti se staneskutečností a oběti násilí nebo jiné oběti budou moci žít a cestovat beze strachu.

Parlament si přeje, aby byla ochrana obětí rozšířena. Proto po této směrnici žádáme a očekáváme od Komise, že dalším krokem v tomto společném prostoru spravedlnosti a bezpečnosti bude rozšíření ochrany obětí. Dychtivě a se zájmem proto očekáváme balík, který je plánován na jaro 2011.

Ráda bych závěrem zopakovala, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) podporuje ochranu obětí, tento návrh směrnice a rozšířenou ochranu obětí.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, jménem skupiny S&D.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, tímto návrhem směrnice – za nějž bych ráda vyjádřila své díky zpravodajkám, s nimiž jsem jako stínová zpravodajka pracovala – Parlament podporuje a rozšiřuje návrh Rady, jenž byl vytvořen za účelem ochrany lidí ve všech 27 členských státech, kteří trpí nějakou formou pronásledování nebo závažnými a opakovanými výhrůžkami ze strany jim známých a dříve identifikovaných osob – často bývalého přítele, manžela nebo partnera – kteří ohrožují jejich fyzickou a sexuální integritu, důstojnost a osobní svobodu.

Počet útoků a zabití – zejména žen – vzrůstá. Jejich trestní oznámení nejsou často policií a soudy brány dostatečně vážně a ochranné příkazy a opatření proti pachateli jsou v současnosti platné jen v zemi, kde byly vydány. Paní komisařko Redingová, schvalované opatření není možná dokonalé, ale zaplňuje legislativní vakuum.

Konečně při vytváření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva jsme vždy jednali empiricky a věci prosazovali tam, kde bylo zapotřebí. Věříme, že je tato iniciativa důležitá, protože umožní všem občanům Evropské unie – mužům i ženám – a všem obyvatelům Evropy, aby mohli svobodně cestovat přes hranice i se svými lidskými právy a právem na ochranu a bezpečí, jak je uvedeno v článku 3 Lisabonské smlouvy, což jsme my ve skupině Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zamýšleli jako právní základ, aby struktura návrhu získala logický směr.

Zavedením evropského ochranného příkazu má chráněná osoba zaručeno, že o ní bude postaráno i v jiném členském státu, a to prostřednictvím rychlého a bezplatného řízení. Každý členský stát musí určit odpovědný orgán, který bude oběti informovat o jejich právech, vést kampaně, sbírat statistiky a informovat osobu, jakmile bude ochranný příkaz vydán. Dále to poskytuje velký impuls pro vytváření evropského právního prostoru a uplatňování svobody pohybu a také je tím poprvé uplatňován řádný legislativní postup, jenž zahrnuje spolurozhodování Rady a Parlamentu.

Doufám, že Rada stvrdí tento závazek a že Komise – i když projevuje zvláštní pozornost nadcházejícímu balíku opatření „Bezpečí pro oběti“ – nepromešká tuto konkrétní příležitost reagovat přímo na tuto nesmírně vážnou situaci, která je podložena i evropskými a vnitrostátními statistikami. Mimo jiné by to mohlo vést k důležitému právnímu sbližování mezi členskými státy.

Proto bych navrhovala, abychom se vyhnuli průtahům a zavázali se k tomuto specifickému typu ochrany obětí.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, jménem skupiny ALDE.(ES) Pane předsedající, přeji si, aby byl evropský ochranný příkaz obzvláště účinný v prevenci násilí na ženách a sloužil jako užitečná předehra k návrhu, který připravuje Komise, abychom tak měli podobný nástroj pro všechny typy zločinu.

Je mi líto, že příprava tohoto textu byla tak obtížná a složitá, a to přesto, že všichni sdílíme jeho hlavní cíl.

Byla bych také ráda, kdyby tento příkaz zahrnoval dvě věci. Zaprvé, evropský rejstřík ochranných příkazů s odpovídajícími zárukami pro ochranu osobních údajů, aby se tak předešlo byrokratické zátěži pro osoby, na jejichž ochranu byl vydán, a aby bylo možné příkazy uplatnit okamžitě. Navíc by to snížilo náklady celého procesu, jenž musí být proveden příslušnými orgány, a také by to poskytlo standardizované a neustále aktualizované statistiky.

Zadruhé jsem přesvědčena, že jsme měli vynaložit úsilí a posoudit spolupráci v této oblasti s třetími zeměmi, zejména pokud si všímáme statistik týkajících se původu obětí a možných změn jejich bydliště.

Vznikající Evropská služba pro vnější činnost tak promeškala příležitost se veřejně představit s posláním jako by bylo toto, kterému Evropané rozumějí a které řeší problémy, jež jsou v současnosti pro všechny Evropany skutečné.

Ráda bych poděkovala zpravodajkám za jejich práci a doufám, že paní komisařka Redingová bude k této iniciativě vnímavá.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, jménem skupiny Verts/ALE.(ES) Pane předsedající, myslím, že my v Parlamentu musíme být velmi odpovědní a jednat v rámci mandátu, který jsme dostali a který nám říká, že i na evropské úrovni musíme chránit ženy, které jsou oběťmi násilí, a že musíme zastavit vraždy.

Jak bylo řečeno, jedná se o boj proti typu sociálního terorismu, jímž je šovinistické násilí. Nesmíme se proto nechat lapit do statistik nebo právních hrátek. Hovoříme o spravedlnosti, základních právech, životě a smrti, a o ochraně pro ty, kteří musí být chráněni před svými útočníky, a co je nejdůležitější, o tom, abychom nemuseli litovat skutečnosti, že každým rokem 2 500 žen padá za oběť právní letargii, do níž jsme všichni ponořeni.

Jsme si všichni vědomi právních problémů a toho, že se jedná o inovativní krok meziinstitucionální dynamice vzniklé po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tyto problémy by ale za žádných okolností neměly sloužit jako výmluva pro to, že nepostupujeme dále. Ochrana práv žen, které se staly nebo se mohly stát oběťmi násilí a vražd, a prevence takových jednání nemohou padnout za oběť několika právním problémům. Musíme přijmout politickou vůli, kterou vyžaduje naléhavost a důležitost této věci.

Je zřejmé, že je nutné dělat věci dobře, ale především je důležité, abychom je vůbec udělali, a podle mého názoru je právě toto základní vize, kterou můžeme tímto textem vyslat jak Radě, tak Komisi, a doufám, že text přijmeme. Musí být jasné, že za žádných okolností nemůžeme iniciativy paralyzovat z důvodu, že jsou zde technické obtíže, které jsme předtím nebyli schopní vyřešit.

Rád bych při této příležitosti poděkoval oběma zpravodajkám a španělskému i belgickému předsednictví za práci, kterou vykonaly, abychom dále pokročili, vyřešili a překonali metlu, jíž je, jak znovu říkám, šovinistické násilí.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, pečlivě jsem sledoval trialogy a rád bych poděkoval svým kolegům, zejména ze skupin PPE a S&D, za práci, kterou vykonali.

Jako právník ve Velké Británii mám letitou zkušenost z poskytování právního poradenství a pomoci lidem, kteří byli obětí domácího násilí, pronásledování a obtěžování ze strany příbuzného nebo bývalého partnera. Z první ruky jsem viděl utrpení, které může způsobit fyzické, psychické a sexuální zneužívání, a zranitelnost obětí.

Plně podporuji záměry a cíle tohoto návrhu. Musím ale také vyjádřit obavy týkající se jeho právního základu a oblasti působnosti. Zdá se mi jasné, že tento návrh má základ pouze v trestním právu, protože využívá článku 82 Smlouvy o fungování EU. Z jejich povahy a dle právních předpisů některé z trestných činů, které by v tomto návrhu měly být zahrnuty, jsou občanskoprávními případy, nicméně zřetelně postrádám využití článku 81.

I když nejsem proti právní spolupráci v rámci EU, jsem přesvědčen o tom, že musíme zajistit, aby právní předpisy, které na úrovni EU vytvoříme, byly právně kvalitní, robustní a mohly být účinně provedeny na úrovni členských států, aniž by ohrožovaly existující vnitrostátní právní systémy.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, podporuji ochranu obětí. Když jsem ale poprvé narazil na evropský ochranný příkaz, pomyslel jsem si, že zní děsivě, stejně jako evropský zatýkací rozkaz, jenž je podle mého názoru jedním z nejdotěrnějších a nejvíce diktátorských právních předpisů, které kdy byly Britům vnuceny.

Návrh evropského ochranného příkazu, který je zde prosazován, je údajně o ochraně žen. Bylo nám řečeno, že evropský zatýkací rozkaz slouží k tomu, aby pomohl v boji proti terorismu – a všichni víme, že se z něj stalo něco víc než jen to. Buďme zde upřímní: základním cílem je položit základy panevropského soudního systému, který nepochybně podkope britské právo. Pokud potřebujete důkaz, stačí se podívat na evropský zatýkací rozkaz.

Také vnímám jako velmi obtížné tyto příkazy ve Velké Británii vymáhat, protože skončíme v situaci, kdy příkaz bude vydán v cizí zemi cizím soudcem, který neví nic o podmínkách v britském městě nebo o našem způsobu života. V Anglii máme rčení, které říká, že „kdo se jednou spálí, podruhé si dá o to větší pozor“. Jednou už jsme se spálili s evropským zatýkacím rozkazem. Navrhuji proto, abychom se vyhnuli evropskému ochrannému příkazu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Pane předsedající, když vezmeme v úvahu předložené pozměňovací návrhy, není pochyb o tom, že příslušná směrnice je jednou z prvních iniciativ, jejichž záměrem je dosáhnout těchto důležitých cílů. Měli bychom zajistit, aby oběti násilí byly nejen v bezpečí a chráněny před další újmou ve své vlastní zemi, ale aby také mohly požívat takovýchto ochranných opatření v celé Evropské unii. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že bychom měli podpořit postoj zpravodajky.

Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti. I když se většina vydaných ochranných příkazů týká žen, které jsou oběťmi násilí na základě pohlaví, iniciativa může zahrnovat všechny oběti násilí – děti a dospělé osoby obou pohlaví za předpokladu, že byl pachatel identifikován. V této souvislosti Stockholmský program konstatuje, že nejzranitelnější oběti zločinů, včetně obětí terorismu, které jsou vystaveny zvláště kritickým situacím – například osoby, jež jsou obětí opakovaného násilí v úzkých svazcích, osoby, které se stanou obětí násilí na základě pohlaví, nebo osoby, které se stanou obětí jiných druhů trestných činů v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky ani v něm nemají bydliště –, potřebují zvláštní podporu a právní ochranu.

V souvislosti s tím, co bylo řečeno výše, by se měl evropský ochranný příkaz vztahovat na všechny oběti zločinů, včetně obětí obchodu s lidmi, obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu nebo jiných zločinů tohoto typu. Tato iniciativa by tedy měla být podpořena a já plně zpravodajku podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pane předsedající, z evropského ochranného příkazu má v současnosti užitek sto tisíc lidí. Jednou z nich je Rasja, která by se ráda se svými dětmi přestěhovala do Španělska. Pokud by se příkaz vydaný v Nizozemsku proti jejímu pronásledovateli nepřesunul s ní do Španělska, ona i její děti by se tam staly snadným cílem, tedy pokud by španělské orgány příkaz neuznaly nebo nevynutily. Naštěstí ale Španělsko příkaz uznává.

Tato ochrana se také týká těch, kdo jsou pronásledováni za výkon svého práva na svobodu projevu. Musí mít možnost promluvit v jiných evropských zemích a vědět, že ti, kdo je ohrožovali, nebudou sedět v publiku. Evropský ochranný příkaz toto umožňuje; jedná se o skvělou iniciativu, kterou podporuje i nizozemská vláda. Naneštěstí s novou koalicí se postavení lidí požívajících této ochrany otočilo o 180 stupňů: ženy, muži a děti, kteří musí žít každý den ve strachu, jsou necitlivě ponecháni bez pomoci. Je prostě nepřijatelné, aby jedinec přestal být po překročení hranic v bezpečí.

V zájmu sta tisíc lidí nyní říkám evropskému ochrannému příkazu své „ano“. Očekávám, že všechny vlády, včetně vlády mé země, udělají vše pro zvýšení bezpečí, ochrany a svobody svých občanů tak, aby všichni lidé mohli žít ve svobodě a v bezpečí.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, především bych samozřejmě ráda poděkovala oběma zpravodajkám, které po obtížném vyjednávání v trialogu navrhují kompromisní dohodu, kterou vám jako stínová zpravodajka Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i mé skupiny přirozeně doporučuji k přijetí.

Zadruhé, jak již někteří dnes říkali, i mě mrzí, že některé body, jako například překlady dokumentů pro oběti, nebyly zahrnuty do textu této dohody nebo že některé zjednodušené prvky nebyly dostatečně rozpracovány – a počítám s tím, že v balíku zaměřeném na ochranu obětí budou tyto detaily doladěny – chci ale zdůraznit, že nakonec to vypadá, že se dnes vše řídilo zdravým rozumem jako logické pokračování stále větší integrace evropského prostoru svobody a spravedlnosti a že se v podstatě jedná o zavedení odpovídajícího právního systému.

To svědčí o jisté dávce politické odvahy a o vůli většiny z nás překonat politické pózy, abychom získali jasný nástroj spolupráce v trestních záležitostech. Ten nástroj představuje do určité míry, jak již dříve zdůraznila paní Redingová, skutečnou politiku „v oblasti práv“, tedy skutečnou politiku pro lidi, zejména ženy, jejichž fyzická integrita může být ohrožena, politiku, která je v souladu se svobodou pohybu, jež existuje již dlouho. Proto tedy představuje politiku „v oblasti práv“.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCI: ROBERTA ANGELILLI
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi nejdříve vyjádřit politování nad tím, že od včerejšího dne zde není přítomna Rada, protože Rada se obecně účastnila vyjednávání o všech tématech, které od včerejška diskutujeme, zejména těch, které se týkají občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí. Litujeme skutečnosti, že zde Rada není přítomna, aby slyšela hlas Parlamentu; je to skutečně ostudné.

Chci pogratulovat oběma spoluzpravodajkám, které na tomto textu vykonaly obrovský kus práce, k tomuto mezníku pro oběti všeho druhu: především oběti domácího násilí – věděli jste, že 45 % evropských žen jsou oběťmi domácího násilí, stejně jako někteří muži, neměli bychom totiž zapomínat na muže, kteří jsou vystavení násilí ze strany žen – a dále pro oběti terorismu, včetně dětí, jež jsou samozřejmě mimořádně zranitelné.

Text, jenž je nám dnes představen, je nesmírně důležitý a ještě jednou vyjadřuji své blahopřání. Jsme již zvědaví na balík opatření zaměřený na ochranu obětí, který nám příští rok představíte, paní komisařko, a jenž dovrší text, o němž budeme zítra hlasovat.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). – Paní předsedající, domácí násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, zločiny ze cti, nucené sňatky a obchodování s lidmi jsou jen některé z typů násilí páchaného na 45 % žen v Evropě.

Ženy a nezletilí potřebují lepší ochranu. Evropský ochranný příkaz je dobrým krokem vpřed, který právě k tomuto vede a je plně v souladu s vizí Stockholmského programu, vizí sjednocené Evropy: prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jenž slouží svým občanům.

Ochranné příkazy vydané proti pachateli v jedné evropské zemi tak budou vynutitelné ve všech ostatních 26 členských státech EU. Iniciativa španělského předsednictví, která dnes byla námi všemi přijata, zdůrazňuje ochranu obětí a prevenci a prosazuje jednotnost v řízeních o právních příkazech. Pomáhá obětem prolomit jejich mlčení tím, že jim v Evropě umožňuje hledání ochrany i za geografickými hranicemi.

Doufám, že Komise zprávu obou zpravodajek svým ambiciózním balíkem zaměřeným na práva obětí podpoří.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, není pochyb o tom, že tato směrnice o evropském ochranném příkazu k ochraně obětí je dalším znakem významného posunu, pokud jde o  skutečné záruky, zejména pro všechny ženy, ale nejen výlučně pro ně, jak již bylo řečeno.

Pravidla pro toto opatření již byla vytvořena zaprvé Lisabonskou smlouvou a pak Stockholmským programem. Obzvláště bych rád pogratuloval oběma zpravodajkám, paní Jiménezové-Becerrilové Barriové a paní Romerové Lópezové, za jejich vytrvalou práci a za řešení řady problémů, s nimiž se setkaly v Radě, aby umetly cestu pro tento obzvláště důležitý návrh, pro prostor svobody, práva a bezpečnosti, jenž bude skutečně sloužit občanům.

Návrh bojuje s domácím násilím pevně a odhodlaně, má poměrně značný rozsah opatření a oblast působnosti, jenž se jeví jako naprosto logická. Tato hotová, aktuální a účinná preventivní opatření nás vedou k přesvědčení, že tento návrh by také mohl být účinně použit k ochraně rodin obětí. Se zájmem očekáváme strukturovanější balík oznámený paní komisařkou Redingovou, který se bude zaměřovat na ochranu obětí násilí a bude hotov během příštích týdnů.

Rád bych, paní předsedající, zakončil potvrzením toho, jak důležitá je úzká spolupráce mezi členskými státy stejně jako cit pro uplatnění tohoto opatření v praxi, stejně jako je zásadní nezapomenout na důležitost poskytnutí psychologické pomoci obětem. Jsem si jist, že Komise to bude mít náležitě na mysli v závěrečné fázi legislativního procesu.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Paní předsedající, evropský ochranný příkaz je důležitým krokem směrem k ochraně obětí v celé Evropě. Vysíláme nyní silný signál Radě a Komisi, že Evropský parlament skutečně chce mít tento ochranný příkaz a že by měl vejít v platnost brzy. Měli bychom se nyní pokusit překonat odpor, který vůči němu je v Radě, stejně jako všechny právní důvody, které Komise při oponování předkládá.

Je důležité, aby se směrnice vztahovala na širokou oblast. Musí zahrnovat nejen příkazy vydané v trestních řízeních, ale také různé jiné ochranné příkazy. Neměla by obsahovat žádné právní hnidopišství. Ochranný příkaz by také měl být dostatečně pružný, aby bral v potaz rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech.

Je důležité, aby Parlament nezaměřil svou pozornost jen na oběti násilí založeného na pohlaví, ale také na ostatní oběti násilí. Směrnice musí definovat, jaká jsou práva oběti a jaký je postup pro podání trestního oznámení, což jsou některé z věcí, které jsem se osobně snažila zdůraznit v postoji Parlamentu. Je také důležité, aby země, v níž je ochranný příkaz žádán, informovala o těchto postupech své občany.

Až vstoupí ochranný příkaz v platnost, práce tím ještě neskončí. Orgány se musejí vzdělávat a nemůže nám úplně stačit informační kampaň, která je jednoduše omezena na stávající rámec.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Paní předsedající, ustanovení zahrnutá ve zprávě, kterou dnes projednáváme, mě naplňují velkým nadšením. Záruka, že ochrana poskytnutá obětem v jednom členském státě bude také platit v jakémkoliv jiném členském státě Evropské unie, do nějž jsou přinuceny cestovat z obavy z opakovaného násilí, pro ně představuje příležitost vést normální život. Evropský ochranný příkaz bude znamenat, že ochranná opatření přijatá v jednom členském státě EU mohou být uznána, uplatněna a vynucena soudy v jiném členském státě.

K tomu ještě rozšíření působnosti směrnice na oběti jakéhokoliv násilí, nejen na oběti násilí založeného na pohlaví, představuje další milník. Všechny oběti zasluhují respekt a očekávají, že pachatelé jejich utrpení budou spravedlivě potrestáni. Zdá se mi, že pouze ochranný mechanismus, který jde za obětí, může být plně účinný a předcházet opakování téhož trestného činu a zároveň oběti nabízet skutečnou ochranu. Těší mě, že Polsko bylo jednou ze zemí, která tuto iniciativu navrhla.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Paní předsedající, pokud má být Evropská unie skutečným prostorem svobody, bezpečnosti a práva, je nutné překonat rozdíly, které v této oblasti jednotlivé členské státy mezi sebou mají.

Oběti násilí musí být chráněny před pachatelem trestného činu nejen ve své zemi, ale musejí mít k dispozici ochranná opatření v celé Evropské unii. I když je návrh široký, primárně se v něm jedná o ženy, oběti násilí založeného na pohlaví. Je dobré, že se při této příležitosti řeší i situace jiných potenciálních obětí, ať jsou to oběti obchodování s lidmi, nucených sňatků, zabíjení ze cti, incestu, situace svědků či situace obětí terorismu a organizovaného zločinu. Osobně velmi oceňuji snahu zabezpečit co nejlepší možnou ochranu obětí mimo jiné i zajištěním potřebné právní jistoty. Oběti by měly mít možnost opírat se o jasná pravidla a být vždy informované o opatřeních, která mají k dispozici v zemi původu a ve státech, do nichž mají zájem se přestěhovat, nebo do nichž se již přestěhovaly.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, velmi oceňuji práci, kterou vykonaly obě zpravodajky. Problémem tohoto návrhu směrnice je ale to, že je založen na tom nejběžnějším typu pronásledování, kdy se osoba stala obětí násilí ze strany jiné osoby, a proto musí být chráněna před opakováním trestného činu, ať již šlo o jakýkoliv typ fyzického nebo psychického násilí. Samozřejmě se jedná o záležitost zásadního významu pro statisíce žen v Evropské unii, a proto obsah návrhu plně podporuji.

Naneštěstí ale tato opatření neberou v potaz oběti organizovaného zločinu, které ve většině případů nepotřebují ochranu před identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou, ale před organizacemi, vůči nimž ochranný příkaz nemůže být uplatněn. Proto si myslím, že by Evropský parlament měl tuto směrnici považovat za první krok v uplatňování Stockholmského programu, jenž výslovně hovoří o opatřeních na ochranu obětí trestní činnosti, a zdá se mi, že paní Jiménezová a komisařka Redingová jsou téhož názoru.

Vyzývám Evropskou komisi, aby zajistila, že balík legislativních opatření na ochranu obětí, jenž je plánován na rok 2011, bude na evropské úrovni chránit i oběti organizovaného zločinu a oběti zraněné při výkonu služby.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Paní předsedající, evropský ochranný příkaz je krok správným směrem. Zásadou musí být, že se uznaným obětem násilí dostane téže úrovně ochrany ve všech členských státech. Nejlepším řešením by byla harmonizace příslušných zákonů členských států, ale nebylo možné tohoto dosáhnout. Pozitivním prvkem tohoto ochranného příkazu je, že má přinést co nejvíce užitku všem obětem násilí a že je jeho záběr široký: sexuální násilí, pronásledování a především vykořisťování nezletilých, což považuji za velmi, velmi důležité. Vysílá proto pozitivní vzkaz obětem násilí a zejména pak ženám. Jednu vadu na kráse to ale má: důvody pro odmítnutí uznání v článku 9 jsou velmi obsáhlé a mohou také do určité míry představovat pro členské státy způsob, jak se vyhnout dodržení této směrnice. Proto je nutné do jednoho roku důkladně vyhodnotit další směřování této debaty, protože všechny oběti ve všech zemích potřebují stejnou ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Paní předsedající, chtěl bych podpořit myšlenku obsaženou v návrhu evropského ochranného příkazu.

Ochrana ohrožených osob na úrovni jednotlivých členských států se totiž jeví v mnoha případech jako nedostatečná. Díky otevřenosti evropského prostoru dnes už mladí lidé často uzavírají mezinárodní manželství a mezinárodní manželské svazky. Ne všechny tyto svazky ale mají dlouhého trvání a potom se často děti stávají rukojmími sporů svých rodičů. Znepřátelení rodiče často odmítají respektova rozhodnutí soudů z jiných států o svěření dítěte do výchovy jednomu z nich a jednoduše berou spravedlnost do vlastních rukou – unášejí děti bývalým partnerům do své země a zneužívají rozdílů v právních systémech jednotlivých členských států, aby obešli platná soudní rozhodnutí. Oběťmi této evropské právní anarchie se tak stávají často malé, nevinné děti. Doufám, že evropský ochranný příkaz vyřeší i tento problém.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Paní předsedající, i když byla v posledních letech na ochranu obětí přijata některá opatření, mnoho z takto postižených osob mělo pocit, že zůstaly ponechány bez pomoci. Zatímco právníci a soudci si při školeních vyslechnou o právech obžalovaných hodně, o tom, jak zacházet s oběťmi, slyší jen málo. Nejedná se o jedinou oblast, kde je potřeba lepší informovanost. Je zapotřebí i v odborné přípravě lékařů, aby bylo možné použití násilí lépe rozpoznat. Pro dětské oběti je pak zásadní záležitostí zákonné omezení nároků na civilní náhradu v případě sexuálních trestných činů. S dětmi smějí pracovat pouze ti, kdo mají čistý trestní rejstřík. Pokud jsou v současnosti například v Lichtenštejnsku stíhané nucené sňatky, dokonce i bez souhlasu oběti, a je možné podat žalobu v případě mrzačení ženských pohlavních orgánů spáchaném na nezletilé osobě, jasně to ukazuje potenciální nebezpečí tolik vychvalovaného multikulturního obohacení. Podle mého názoru je nutné brát tento vývoj v EU na vědomí stejně jako jeho význam v boji proti obchodování s lidmi.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Paní předsedající, jako právnička jsem se zabývala případy obětí násilí na ženách a dětech přes deset let, ať již se jednalo o domácí násilí, znásilnění nebo obchodování s ženami; a měla jsem možnost poznat na vlastní oči, že ochranný příkaz, jenž je předmětem dnešní rozpravy, je jedním z důležitých a nepostradatelných prostředků ochrany obětí, avšak není jediný. Je zapotřebí komplexních opatření, jako jsou právní poradenství, psychologická pomoc, pomoc dotčeným dětem, a je i důležité naslouchat obětem, které jsou žel těmi největšími odborníky na to, co potřebují.

Mám dvě otázky na paní Redingovou a zpravodajky. Zaprvé bych ráda věděla, do jaké míry do této práce zapojují oběti násilí na ženách, aby jim umožnily podělit se o své zkušenosti. Zadruhé bych ráda věděla, do jaké míry jsou paní Redingová a zpravodajky obeznámeny s úmluvou o násilí na ženách, kterou v současnosti připravuje dvojče Evropské unie, Rada Evropy, a do jaké míry se na přípravě tohoto dokumentu podílíme.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Paní předsedající, bezpečí dotčených žen by mělo být předmětem zájmu nás všech. Bez ohledu na to, kde se oběti nacházejí, se jedná nejen o to, aby se jim dostalo fyzické ochrany před útočníky, ale i o to, aby byla vzata v úvahu jejich lidská důstojnost. Evropský ochranný příkaz by se měl týkat všech obětí násilí bez ohledu na jejich věk či pohlaví.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). – Paní předsedající, také bych ráda poděkovala zpravodajce. Ochrana života, fyzické a psychické integrity stejně jako sexuální integrity a svobody jsou prioritními cíli tam, kde se jedná o ochranu oběti. Naší politickou podporou směrnici o evropském ochranném příkazu jsme tématu poskytli zviditelnění, které si zasluhuje, a dodali jsme celoevropský, vyčerpávající balík zvláštních ochranných opatření, jež jsou účinná v rámci Unie a zaručují právní ochranu a pomoc obětem zločinu, zejména násilných trestných činů.

Právo na ochranu před násilím je základním lidským právem bez ohledu na etnickou příslušnost, právní postavení nebo přistěhovalecký status, a je proto morální povinností nás všech prosazovat toto právo uvnitř i vně našich národních hranic. Jsem přesvědčena o tom, že tento nový přístup k ochraně zranitelných obětí je velmi silným politickým vzkazem, jehož cíle je posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, zpravodajka.(ES) Paní předsedající, myslím, že z této rozpravy jasně vidíme, že všichni souhlasíme se záměrem této zprávy.

Různé politické skupiny projevily této směrnici, která nabízí obětem lepší ochranu, svou podporu. Mou otázkou proto je: jaké existují překážky k přijetí tohoto nástroje? Opakuji: jaké existují obavy z něčeho tak základního a jednoduchého, jako je to, aby se stejná ochrana obětí v rámci Evropy konečně stala skutečností?

V naději, že Parlament tuto zprávu přijme většinou hlasů, bych se ráda obrátila na Radu a Komisi, abych jim připomenula, že jsme při vyjednáváních překonali všechny právní překážky, a vítám skutečnost, že Komise naší práci uznává, jako my uznáváme práci, kterou v budoucnu vykoná.

Neměli bychom se proto vylučovat, ale spíše bychom si měli pomoci tím, že dnes tento konkrétní nástroj přijmeme a zítra přijmeme širší balík opatření na pomoc obětem, který Komise předloží, a slibuji, že na něm budu spolupracovat.

Buďme proto odvážní a zodpovědní a pomožme všem těm, kdo mají právo žít v bezpečnější Evropě. Opakuji: pomozme každému, ať se jedná o muže, ženy nebo děti. Pomozme těm, kteří se na nás dnes spoléhají, a dejme jim lepší život, život, jenž jim navrátí svobodu, bezpečí a především jejich důstojnost.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, zpravodajka.(ES) Paní předsedající, komisařko, víme, že v balíku, který je připravován na pomoc obětem, nejsou žádná právní opatření. Zrovna to bylo v Parlamentu kritizováno Evropskou ženskou lobby: je řeč o osvědčených postupech a koordinaci, ale stále je před námi dlouhá cesta.

Ráda bych také řekla, že původ násilí, které zažíváme, není exotický: jedná se o naše vlastní násilí. Ráda bych Radě a členským státům řekla, že násilí, které pochází z jiných kultur, také vyžaduje právní nástroj. Není možné bojovat s mrzačením ženských pohlavních orgánů, zločiny ze cti a obtěžováním, kterým trpí ženy z jiných kultur, bez nástroje takové povahy.

Proto je tolik důležité, aby byly také zahrnuty, a Parlament s pomocí pozměňovacích návrhů všech stínových zpravodajů pracoval na tom, aby zajistil, že všechny tyto oběti budou také do tohoto nástroje zahrnuty.

Proto je tolik důležité, abychom na této věci spolupracovali, a proto nás mrzí skutečnost, že Parlament a Komise se v průběhu tohoto postupu nedohodly na jednotném znění. I kdyby se Parlament s Komisí na znění shodl, stejně by před námi byl boj.

Paní komisařko, obětem násilí jen málo pomůže uvažování o tom, že odložení iniciativy o dva, tři nebo čtyři roky by pro ně bylo lepší, protože to není ten případ.

V předchozím vystoupení jste řekla, že jsme si neuvědomily význam Listiny základních práv Evropské unie. My jsme si její význam uvědomily. Problémem je, že musí být uplatněna; problémem je, že musíme přijmout opatření a někdy, když je zapotřebí přijmout opatření, se bude jednat o právní opatření a někdy jsou na cestě k nim překážky. Největší překážkou je politická vůle.

Proto je tolik důležité, abychom se všichni dohodli na iniciativě takovéto povahy, a nyní je to na Radě. Je na členských státech, aby rozhodly, zda je tento nástroj opravdu nástrojem, jenž bude pro oběti účinný a nezbytný. Věříme, že účinný a nezbytný je, a proto jsme ten nástroj obhajovaly a proto jsme zde. Rovněž hájíme jeho naléhavost.

Proto jsme chtěly, aby pro něj Parlament hlasoval svou většinou, aby země, které se ještě nerozhodly nebo se rozhodly, že jsou proti této iniciativě, pochopily, že se jedná o jediný postup, jejž lze nyní i v budoucnu použít. Jedná se o nástroj ze své povahy obtížný a složitý, který ale otevírá cestu a ochrání oběti a občanství žen.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise. – Paní předsedající, neměla jsem v úmyslu znovu promluvit, ale to, co zde bylo řečeno, vyžaduje opravu. Součástí opatření, která budou součástí balíku zaměřeného na ochranu obětí, je celkové sdělení, lisabonizaci rámcového rozhodnutí z roku 2001 o postavení obětí v trestním řízení, návrh na opatření občanskoprávní ochrany, a pokud to bude nezbytné, i návrh ochranných opatření v trestněprávních věcech. To bude této sněmovně předloženo v květnu příštího roku.

Nemůžeme prostě jít a sepsat naše nápady na papír. Všechny naše návrhy musí doprovázet důkladné posouzení dopadů. Musíme to brát velmi vážně, naším cílem musí být důkladné studie se skutečnou přidanou hodnotou. To je to, co v současné době děláme. Dokončujeme posouzení dopadů, abychom určili podrobnosti všech kroků zaměřených na legislativní nebo praktická opatření s cílem dosažení právní jistoty a přijetí rychlých a účinných ochranných opatření.

Ráda bych zároveň informovala tento Parlament, že do dnešního dne byly k ochrannému příkazu zaslány čtyři stanoviska vnitrostátních parlamentů: kladné stanovisko z italského, řeckého a portugalského parlamentu a záporné stanovisko z německého Bundesratu, které říká, že směrnice přesahuje působnost článku 82, protože obsahuje netrestní opatření a prevenci kriminality. Byla odmítnuta na základě subsidiarity. Nacházíme se uprostřed velmi komplikované záležitosti. Ještě předtím, než budou předloženy právní a jiné návrhy, provedu seriózní analýzu a pokusím se navrhnout opatření, která budou důkladná do té míry, že nebudou co do ochranných opatření podruhé oběti viktimizovat.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně.(RO) Odhaduje se, že se v Rumunsku každoročně případy domácího násilí dotýkají 1 200 000 lidí, ale jen 1 % obětí násilí má dostatek odvahy na to, aby násilí ohlásilo. Časté domácí napětí, hádky a bití mění členy rodiny na traumatizované oběti, které jsou nuceny tuto situaci přijímat jako normu. Násilí ovlivňuje normální, harmonický vývoj dítěte. Studie ukazují, že vzorec násilného chování je v 75 % případů předáván z jedné generace na druhou. Stockholmský syndrom musí být léčen, ale nikoliv prostřednictvím slabých reforem, jako je tomu v Rumunsku. Pro boj s tímto jevem je zapotřebí proaktivních opatření spolu s novelizací příslušného legislativního rámce a zavedením dialogu a spolupráce mezi všemi státními institucemi, které mají v této oblasti pravomoci, a s občanskou společností. V tomto ohledu musí být evropský ochranný příkaz silným nástrojem schopným poskytnout obětem násilí bezpečnější útočiště i za hranicemi členských států. To bude zahrnovat i ochranu před násilím spáchaným skupinou lidí a bude se týkat všech obětí zločinů, jako jsou oběti obchodování s lidmi, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, zločinů ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví stejně jako svědků a obětí terorismu a organizovaného zločinu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí