Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0802(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0354/2010

Pateikti tekstai :

A7-0354/2010

Debatai :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0470

Diskusijos
Antradienis, 2010 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras Tekstas OL

6. Europos apsaugos orderis (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos apsaugos orderio projekto, kurį pateikė T. Jiménez-Becerril Barrio ir C. Romero López Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, pranešėja.(ES) Pone pirmininke, šiandien svarbi diena visoms aukoms, nes šiandien patvirtinsime Europos apsaugos orderį, o tai yra svarbus žingsnis pirmyn ginant jų teises. Apie aukas nepagrįstai pamirštama ir paradoksalu, kad smurtautojai dažnai turi daugiau teisių ir kad apie jų teises kalbama daugiau nei apie aukų teises.

Šiandien Parlamentas pagerbs visas aukas primindamas tiems, kurie mano, kad sienos juos apsaugos jiems persekiojant savo aukas, kad nuo šiandien šiuo Europos apsaugos orderiu visoms aukoms Europos Sąjungoje bus užtikrinta vienoda apsauga.

Pradėjome šį darbą siekdami šio tikslo ir pažangos plėtojant Stokholmo programoje minimą laisvės ir saugumo erdvę seniau nei prieš metus ir šiandien didžiuodamiesi galime pasakyti, kad mums pavyko šį tikslą pasiekti, nors kelias nebuvo lengvas, nes daugeliui dažnai kildavo klausimų ir abejonių dėl apsaugos orderio veiksmingumo ir aiškumo.

Turiu pasakyti, kad po trišalių dialogų dalyvaujant pirmininkaujančiai Belgijai ir daugelio pokalbių su Komisija mums pavyko parengti tekstą, kuris yra priimtinas beveik visoms frakcijoms. Todėl surengtame bendrame Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto balsavime šis pranešimas priimtas didžiule balsų dauguma prieš jį nebalsavus nei vienam nariui.

Tikiuosi, kad šiandien Parlamentas pritars sprendimui, kurį priėmė minėti komitetai ir visi iš mūsų, kurie rengė šį pranešimą, priimtą didžiule balsų dauguma. Taip Tarybai būtų duota aiški žinia apie tai, ko nori europiečiai, o jie tenori gyventi saugumo ir teisingumo erdvėje, būti apsaugoti ir kad smurto aukoms nereikėtų iš naujo pradėti visą teisinį procesą dėl apsaugos priemonių taikymo persikėlus į kitą valstybę.

Privalome sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą, ypač aukoms, kurios yra pažeidžiamiausios. Pagrindinis tikslas, kurio siekiau rengdama šį pranešimą – kad apsauga būtų užtikrinta visoms aukoms be išimties. Todėl norėjau įtraukti terorizmo, prekybos žmonėmis, organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltimų dėl garbės aukas, taip pat atskirą dalį dėl nepilnamečių aukų, kurios yra pažeidžiamiausios ir apie kurių apsaugą niekada negalvojame.

Nors apsaugos orderiu bus suteikta apsauga visoms aukoms, ši teisminio bendradarbiavimo priemonė bus naudingiausia šeiminį smurtą kenčiančioms moterims, nes jų skriaudikai jau nebegalės nebaudžiamai keliauti po Europą ir žinos, kad nuvykę į kitą šalį bus vienodai persekiojami kaip ir šalyje, kurioje smurtavo prieš savo partneres.

Taigi Parlamentas šiandien turi duoti Tarybai aiškią žinią apie tai, ko norime. Todėl balsuosime galvodami apie aukas, apie tuos, kurie kenčia, kuriems reikia apsaugos, kurie gyvena baimėje ir kurie turi teisę gyventi laisvai ir žvelgti į ateitį su viltimi.

Neketiname atsisakyti tokio kilnaus ir būtino tikslo, kuriam pritarė Europos piliečių dauguma, tik dėl to, kad yra žmonių, bijančių ir nedrįstančių žengti tą vieną žingsnį pirmyn. Turime būti drąsūs, valstybės narės turi būti drąsios, ir tikiuosi, kad dauguma EP narių šiandien balsuos už šį pranešimą ir paragins jį paremti tuos, kurie dar abejoja, ar šia priemone aukoms bus atvertos durys. Taip pat tikiuosi, kad artimoje ateityje Komisija pasiūlys plačią sritį apimančių teisės aktų dėl aukų teisių, kuriuos aš visapusiškai paremsiu ir kurie, esu tikra, sulauks Parlamento paramos.

Noriu pakartoti, kad žengę šį nedidelį, bet svarbų žingsnį, t. y. patvirtinę Europos apsaugos orderį, užtikrinsime geresnę visų aukų apsaugą, užkirsime kelią tolesnei nusikalstamai veikai ir sušvelninsime jau padarytų nusikaltimų padarinius.

Esame įpareigoti pašalinti kliūtis, iki šiol trukdžiusias užtikrinti tikrą aukų apsaugą visoje Europoje. Šiandien balsuodami turime galimybę išgelbėti žmonių gyvybes, nes būtent tai ketiname padaryti ir turėtume tuo tikrai didžiuotis.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, pranešėja.(ES) Pone pirmininke, šis šiandien plenariniame posėdyje pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos, kuri yra nukreipta prieš smurtautojus, persekiojančius savo aukas, kad ir kur jos slapstytųsi, kol jas nužudo, yra aiškus signalas, kurį Parlamentas privalo duoti Europos visuomenei ir Tarybai.

Neketiname likti bejėgiai prieš nusikaltimus, kurie kas dieną nuolat daromi visose Europos šalyse ir kuriuos slepia privačių namų sienos. Šie nusikaltimai taip pat lieka statistikos šešėlyje, tarsi gyvenant kartu galiotų vadinamasis „džiunglių“ įstatymas, pagal kurį išgyvena stipriausias, bet mes stengiamės įgyvendinti Pagrindinių teisių chartiją, kurią patvirtinome kartu su Lisabonos sutartimi.

Ar tiems, kurie rengė Chartijos 1 dalį, atėjo į galvą mintis, kad grėsmę asmens fizinei neliečiamybei ir orumui galėtų kelti ne tik institucijos ir valstybė, bet ir jo artimieji? Šiuo metu 25 proc. Europos moterų kenčia smurtą šeimoje ir būdamos priverstos pačios gintis nuo smurtautojų negali jaustis visavertėmis pilietėmis.

Nevyriausybinių organizacijų duomenimis, Europos Sąjungoje kasmet dėl smurto šeimoje miršta daugiau kaip 2 500 moterų, o mes net nesusimąstome, ar šiems nusikaltimams galima užkirsti kelią ar jų išvengti. Todėl Europos moterys džiaugiasi valstybių narių ir pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyva pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl Europos apsaugos orderio.

Kuriame Europos saugumo erdvę: Europos arešto orderis reiškia, kad nei viena iš mūsų šalių negali tapti prieglobsčiu nusikaltėliams. Turime sukurti tarpusavio pasitikėjimo atmosferą; Europos apsaugos orderis padės mums sukurti teisingumo ir laisvės erdvę, nes šių nusikaltimų aukos galės persikelti į bet kurią kitą šalį be būtinybės iš naujo pradėti visą teisinį procesą dėl apsaugos priemonių, kaip minėjo kolegė T. Jiménez-Becerril, su kuria kartu parengėme šį pranešimą.

Ponios ir ponai, kalbame apie vadinamąjį privatų terorizmą – nuolatinius nusikalstamus išpuolius, kuriuos slepia privačių namų sienos. Taip pat kalbame apie įvairias prevencijos priemones. Ne visos šalys turi ar ketina perimti tokias pačias teisines tradicijas, tad kuo didesnę pažangą padarysime, tuo labiau mums bus reikalinga turėti priemonę, kuria yra atsižvelgiama į mūsų teisinių tradicijų įvairovę. Šios nuomonės yra ir Tarybos, ir Parlamento Teisės tarnybos. Tad kokia yra priešinimosi šiai priemonei priežastis? Ponios ir ponai, ji nesusijusi su mūsų teisinės sistemos sudėtingumu, nes ji tokia ir liks.

Įstatymas – tai priemonė, skirta konfliktams spręsti, o ne jiems kelti. Tokio požiūrio laikėsi konservatorių vadovaujamos vyriausybės, kurios nuodugniai įvertinusios šią iniciatyvą ją parėmė. Jeigu kalbėjome apie garantijas ir pagrindines teises kalbėdami apie terorizmą, kaip būtume galėję įgyvendinti tarptautinius susitarimus, jeigu nebūtume kalbėję apie saugumą? Ar to, kad per metus dėl smurto žūsta 2 500 moterų, Europa nelaiko saugumo problema?

Tai ne pirmas kartas istorijoje, kai susiduriama su teisiniu iššūkiu. Todėl apgailestaujame dėl Komisijos pozicijos, kurios ji laikėsi visą procedūrą, nes negalime kalbėti apie teisinį pagrindą, kai kalbame apie politinę valią. Negalime pasitelkti įstatymą tik tada, kai tai mums patogu.

Šis tekstas yra susitarimo rezultatas. Atsižvelgdami į tai, kad tai yra priemonė, kuri turės būti pripažįstama visose ES valstybėse narėse, patobulinome tekstą įtraukdami į jį nuostatas dėl teisės gauti informaciją, vertimo paslaugų ir procedūrinių garantijų ir Parlamentas nusprendė, kad pateikti visus turimus duomenis turi būti prioritetinė valstybių narių užduotis.

Nepamiršome ir aukų teisės gauti psichologinę ir teisinę pagalbą. Ir toliau kovosime už šiuos dalykus ir tikėkimės, kad jie bus įtraukti į kitą aukoms skirtų priemonių rinkinį.

Norėtume padėkoti pirmininkaujančiai Belgijai už darbą, kurį ji atliko kartu su visais šešėliniais pranešėjais ir mūsų komanda. Šiandieniniu balsavimu norime duoti signalą Tarybai, kad tai Parlamento valia ir dabar Taryba turi prisiimti savo atsakomybės dalį. Mums nepavyks užtikrinti šių nusikaltimų prevencijos, jeigu kai kurios valstybės narės manys, kad problemos nėra, nes neturime apie šiuos nusikaltimus duomenų.

Dabar Taryba turi nuspręsti, ar Europa iš tikrųjų kovos su smurtu ir gins pagrindines teises.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijos pirmininko pavaduotoja. – Pone pirmininke, piliečių, kurie patiria smurtą ar kuriems kyla toks pavojus – tikrovėje tai daugiausia moterys – apsauga yra vienas iš prioritetinių klausimų, įtrauktų į visų šiuo metu mūsų diskutuojamu klausimu dirbančių institucijų darbotvarkę.

Labai svarbu, kad jis būtų įtrauktas į darbotvarkę, nes mes siekiame bendro tikslo: užtikrinti kuo geresnę aukų apsaugą visoje ES. Būtent dėl šios priežasties pritariau šiam tikslui nuo pat pradžių ir būtent dėl šios priežasties rengiame aukų teisių apsaugai skirtą plataus užmojo priemonių rinkinį, kurį numatoma priimti 2011 m. pavasarį.

Labai vertinu darbą, kurį atliko abi pranešėjos T. Jiménez-Becerril Barrio ir C. Romero López, taip pat Moterų teisių ir lyčių lygybės ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetai, kurie labai naudingai prisidėjo prie vykstančio darbo siekdami patobulinti aukų apsaugą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie kai kuriuos jūsų pateiktus pasiūlymus, pvz., dėl to, kad aukos neturėtų patirti išlaidų, dėl vertimo žodžiu ir raštu paslaugų ar dėl pripažinimo procedūrų trukmės sutrumpinimo. Esu pasirengusi imtis darbo, kad būtų sukurtas veiksmingas ir teisiškai pagrįstas mechanizmas, skirtas padėti aukoms pasinaudoti civilinės teisės apsaugos priemonėmis visoje Europos Sąjungoje.

Sprendėme klausimą dėl kaltinamųjų procedūrinių teisių, tad visai logiška, kad dabar siekiame užtikrinti asmenų, kurie tapo aukomis, teises, nes dažnai kalbama apie kaltinamojo teises vykstant teismo procesui, bet užmirštama apie aukas, taigi dabar turime užtikrinti, kad dėmesio centre vėl būtų auka.

Todėl būsimas Komisijos priemonių rinkinys, skirtas aukų teisių apsaugai, bus grindžiamas puikiu darbu, kurį atliko pirmininkaujanti Ispanija, pirmininkaujanti Belgija, Taryba ir , žinoma, Europos Parlamentas. Visas šis darbas labai svarbus. Mūsų bendros pastangos bus sujungtos, kad pateikus šį rinkinį jis būtų išsamus, visapusiškas ir iš tikrųjų naudingas visoms aukoms – ar tai būtų moterys, vaikai, ar vyrai, nors dažniausiai aukomis tampa moterys ir vaikai – ir kad galėtume skubiai pasiūlyti aukoms konkrečias priemones, kurios yra įgyvendinamos ir kuriomis nesukuriama teisinio netikrumo. Dėkoju jums už šį darbą. Į jį bus atsižvelgta rengiant aukoms skirtą priemonių rinkinį.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, PPE frakcijos vardu.(RO) Pone pirmininke, apytikriai 8 000 rumunių moterų Ispanijoje šiais metais pasinaudojo Ispanijoje galiojančiais aukos apsaugos orderiais. Jie taip pat turėtų galioti Rumunijoje ir kitose valstybėse narėse, į kurias šios moterys vyksta.

Neoficialiais apskaičiavimais, Europoje yra apytikriai 100 000 moterų, kurios naudojasi apsaugos orderiais, galiojančiais juos išdavusioje valstybėje. Direktyvos projektu ribotas teritorinis šių apsaugos priemonių aspektas pakeičiamas. Naująja priemone bus užtikrinta, kad apsaugos orderis, išduotas vienoje valstybėje narėje, būtų pripažintas valstybėse narėse, į kurias auka vyksta, kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė taptų tikrove ir kad smurto ir kitokių nusikaltimų aukos galėtų gyventi ir keliauti be baimės.

Parlamentas siekia, kad aukų apsauga būtų išplėsta. Būtent todėl prašome Komisijos ir tikimės, kad po šios direktyvos bus žengtas kitas žingsnis išplečiant aukų apsaugą šioje bendroje teisingumo ir saugumo erdvėje. Todėl nekantriai ir susidomėję laukiame priemonių rinkinio 2011 m. pavasarį.

Baigdama norėčiau pakartoti, kad Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija remia aukų apsaugą ir pritaria šiam direktyvos projektui ir pasiūlymui išplėsti aukų apsaugą.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, S&D frakcijos vardu.(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiuo pasiūlymu dėl direktyvos, už kurį norėčiau labai padėkoti pranešėjoms, su kuriomis kartu dirbau kaip šešėlinė pranešėja, Parlamentas remia ir išplečia Tarybos pasiūlymą, kuriuo siekiama asmenims, kurie patiria persekiojimą ir kuriems nuolat grasina nežinomi ar anksčiau nustatyti asmenys, dažnai buvę vaikinai, vyrai ar partneriai, keliantys grėsmę jų fizinei ir lytinei neliečiamybei, orumui ir asmeninei laisvei, užtikrinti apsaugą visose 27 valstybėse narėse.

Iš tikrųjų, smurto ir nužudymo atvejų, kurių aukomis dažniausiai tampa moterys, daugėja. Į jų skundus policija ir teismai rimtai neatsižvelgia ir apsaugos orderiai bei prieš smurtautoją nukreiptos priemonės šiuo metu galioja tik šalyje, kurioje orderiai yra išduoti. Pone Komisijos nare V. Reding, priemonė, kurią ketiname patvirtinti, galbūt nėra tobula, bet ja užpildoma teisės aktuose esanti spraga.

Pagaliau kurdami Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę visada veikiame remdamiesi savo patirtimi ir esant būtinybei kartais „prastumiame“ reikalus. Manome, kad ši iniciatyva iš tikrųjų yra svarbi, nes ja visiems Europos Sąjungos piliečiams – vyrams ir moterims – ir visiems asmenims, gyvenantiems ES, bus užtikrinta galimybė laisvai keliauti į kitas šalis neprarandant savo žmogaus teisių ir teisės į apsaugą ir saugumą, kaip teigiama Lisabonos sutarties 3 straipsnyje, kuriuo mes Europos Parlamento pažangiojo socialistų ir demokratų aljanso frakcijoje rėmėmės kaip teisiniu pagrindu siekdami suteikti pasiūlymo struktūrai daugiau nuoseklumo.

Patvirtinus Europos apsaugos orderio priemonę, saugomiems asmenims bus skubiai ir nemokamai suteikta apsauga net ir kitose valstybėse narėse. Kiekviena valstybė narė privalo paskirti kompetentingą instituciją, kuri informuos aukas apie jų teises, vykdys atitinkamas kampanijas, rinks statistinius duomenis ir praneš asmeniui apie jam suteikiamą apsaugą, kai tik bus išduotas nacionalinis apsaugos orderis. Dar daugiau, ši priemonė padės paspartinti Europos teisinės erdvės kūrimą ir judėjimo laisvės principo įgyvendinimą, be to, priimant šią priemonę pirmą kartą taikoma įprasta teisėkūros procedūra, pagal kurią Taryba ir Parlamentas priima bendrą sprendimą.

Tikiuosi, Taryba patvirtins šį įsipareigojimą, taip pat tikiuosi, kad Komisija – nors ji ir skiria ypatingą dėmesį būsimam priemonių rinkiniui, kuriuo ketiname užtikrinti aukų saugumą – nepraleis šios konkrečios galimybės jau dabar sureaguoti į šią nepaprastai rimtą padėtį, o kad ji iš tikrųjų rimta, taip pat matome iš Europos ir valstybių narių statistinių duomenų. Be kitų dalykų, ši priemonė galėtų paskatinti svarbų teisinės valstybių narių konvergencijos procesą.

Taigi siūlyčiau šio klausimo sprendimo nevilkinti ir konkrečiai įsipareigoti užtikrinti aukoms šios ypatingos rūšies apsaugą.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, ALDE frakcijos vardu.(ES) Pone pirmininke, norėčiau, kad Europos apsaugos orderis taptų ypač veiksminga smurto prieš moteris prevencijos priemone ir naudingu pirmuoju žingsniu, į kurį Komisija atsižvelgtų rengdama savo pasiūlymą dėl panašių priemonių, skirtų kitų nusikaltimų aukoms.

Apgailestauju, kad šio teksto rengimo procesas buvo toks sunkus ir sudėtingas nepaisant to, kad jo pagrindiniam tikslui pritariame visi.

Taip pat norėčiau, kad į šią priemonę būtų įtraukti du klausimai. Pirma, turi būti įsteigtas Europos apsaugos orderių registras numatant atitinkamas privatumo garantijas, kad būtų išvengta biurokratinių vilkinimų ir kad orderiai galėtų būti taikomi nedelsiant. Be to, tai padėtų sumažinti išlaidas, susijusias su procesais, kuriuos turės vykdyti kompetentingos institucijos, ir galiausiai padėtų užtikrinti, kad statistiniai duomenys būtų standartizuoti ir nuolat tikslinami.

Antra, manau, turėtume pasistengti išsiaiškinti galimybes bendradarbiauti šioje srityje su trečiosiomis šalimis, ypač atsižvelgiant į statistinius duomenis, susijusius su aukų kilmės šalimi ir galimu gyvenamosios vietos pakeitimu.

Taigi pradedanti veikti Europos išorės veiksmų tarnyba nepasinaudojo galimybe pateikti save visuomenei kaip instituciją, įsipareigojančia vykdyti tokią misiją kaip ši, kurią europiečiai supranta ir kuri yra susijusi su šiuo metu visiems europiečiams aktualiomis problemomis.

Norėčiau padėkoti pranešėjoms už visą jų atliktą darbą ir tikiuosi, kad Komisijos narė V. Reding rimtai atsižvelgs į šią iniciatyvą.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE frakcijos vardu.(ES) Pone pirmininke, manau, mes, Parlamentas, turime būti labai atsakingi ir veikti pagal mums suteiktą mandatą, kuriame teigiama, kad privalome apsaugoti smurto aukomis tapusias moteris ir sustabdyti žudikus Europos lygmeniu.

Kaip jau minėta, kalbama apie būtinybę kovoti su socialinio terorizmo rūšimi – šovinistiniu smurtu. Todėl neturime veltis į diskusijas dėl statistikos ar teisinių smulkmenų. Kalbame apie teisingumą, pagrindines teises, gyvybę ir mirtį, apie apsaugą tų, kurie turi būti apginti nuo smurtautojų, kad nereikėtų apgailestauti dėl to, kad kasmet 2 500 moterų tampa teisinio letargo, į kurį visi esame nugrimzdę, aukomis.

Mes visi puikiai suprantame, kad yra teisinių sunkumų ir kad ši užduotis yra naujovė institucijų bendradarbiavimo srityje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Tačiau jokiu būdu neturime atsisakyti judėti pirmyn teisindamiesi šiais sunkumais. Siekiant užtikrinti smurto ir žudikų aukomis tapusių ar galinčių tapti moterų teisių apsaugą ir tokių nusikalstamų veiksmų prevenciją, nepakanka išspręsti tik keletą teisinių klausimų. Sprendžiant šį svarbų ir neatidėliotiną klausimą dar reikia politinės valios.

Nereikia nė sakyti, kad labai svarbu šį darbą atlikti tinkamai, bet svarbiausia, kad jį pradėtume, ir manau, kad šiame tekste, kurį, tikiuosi, patvirtinsime, išdėstoma principinė vizija, kurią galime pateikti ir Tarybai, ir Komisijai. Reikia suprasti, kad jokiu būdu negalime stabdyti iniciatyvų teisindamiesi tuo, kad yra techninių sunkumų, kurių nesugebame įveikti.

Norėčiau pasinaudoti šia proga ir padėkoti abiem pranešėjoms bei pirmininkaujančioms Ispanijai ir Belgijai už darbą, kurį jos atliko siekdamos užtikrinti, kad šioje srityje būtų daroma pažanga, toliau dirbama ir kovojama su rykšte, kurios pavadinimas, pakartosiu – šovinistinis smurtas.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, atidžiai sekiau trišalius dialogus ir norėčiau padėkoti kolegoms, ypač iš PPE ir S&D frakcijų, už jų darbą.

Dirbdamas teisininku JK daugybę metų teikiau teisines konsultacijas ir paramą asmenims, patyrusiems šeiminį smurtą, giminaičių ar buvusių partnerių persekiojimą ir priekabiavimą, ir mačiau, kiek kančių gali sukelti fizinis, psichologinis ar lytinis smurtas ir kokioje pažeidžiamoje padėtyje yra šio smurto aukos.

Visapusiškai remiu tikslus, kurių šiuo pasiūlymu siekiama. Tačiau taip pat turiu išreikšti rūpestį dėl jo teisinio pagrindo ir taikymo srities. Man atrodo yra akivaizdu, kad šis pasiūlymas grindžiamas tik baudžiamosios teisės nuostatomis, nes jame remiamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsniu. Pagal savo pobūdį ir pagal teisę kai kurie atvejai, įtraukti į šio pasiūlymo taikymo sritį, priskiriami civilinės teisės sričiai, tačiau minėtos sutarties 81 straipsnis jame neminimas.

Nors neprieštarauju ES teisiniam bendradarbiavimui, esu įsitikinęs, kad turime užtikrinti, kad ES lygmeniu priimami teisės aktai būtų teisiškai pagrįsti, turėtų tvirtą teisinį pagrindą ir galėtų būti įgyvendinti valstybių narių lygmeniu nekeliant pavojaus jose galiojančioms teisinėms sistemoms.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, remiu aukų apsaugą. Tačiau pirmą kartą susidūręs su Europos apsaugos orderiu pamaniau, kad jo pavadinimas skamba bauginančiai, panašiai kaip Europos arešto orderis, kurį laikau vienu iš labiausiai nepageidaujamų ir diktatoriškų Jungtinės Karalystės žmonėms kada nors primestų teisės aktų.

Mums sakoma, kad pasiūlymu dėl Europos apsaugos orderio, kuris mums primygtinai peršamas, siekiama apsaugoti moteris. Kai buvo kalbama apie Europos arešto orderį, mums buvo sakoma, kad jis skirtas kovai su terorizmu, bet mums žinoma, kad iš tikrųjų juo siekiama gerokai daugiau tikslų. Būkime sąžiningi ir atviri: pagrindinis tikslas, kurio siekiama – pakloti pamatus Europos teisingumo sistemai, kuri neabejotinai pakenks Jungtinės Karalystės teisės sistemai. Jeigu reikia įrodymų, pakanka prisiminti Europos arešto orderį.

Taip pat manau, kad šiuos orderius bus nepaprastai sudėtinga taikyti JK, nes galiausiai orderiai bus išduodami užsienio šalių teisėjų, nieko nežinančių apie gyvenimo JK miestuose sąlygas ir mūsų gyvenimo būdą. Anglai turi posakį: „liežuvį nudegęs ir šaltą pučia“. Kartą nudegėme dėl Europos arešto orderio. Siūlau atsisakyti Europos apsaugos orderio.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Pone pirmininke, atsižvelgiant į pasiūlytus pakeitimus, neapsirinkama teigiant, kad svarstomoji direktyva yra viena iš pirmųjų iniciatyvų, kuria siekiama šių svarbių tikslų. Turėtume užtikrinti ne tik tai, kad smurto aukos būtų apsaugotos nuo savo skriaudikų savo pačių šalyse, bet ir tai, kad jos galėtų pasinaudoti tokiomis apsaugos priemonėmis visoje Europos Sąjungoje. Todėl, manau, turėtume paremti pranešėjos poziciją.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios iniciatyvos taikymo sritis sąmoningai apibrėžta plačiai. Nors daugiausia taikomų apsaugos orderių susiję su smurto dėl lyties aukomis moterimis, apsaugos priemonės gali būti taikomos ir visoms kitoms aukoms, t. y. abejų lyčių vaikams ar suaugusiesiems, jeigu smurtautojo tapatybė yra nustatyta. Šiuo atžvilgiu Stokholmo programoje teigiama, kad nusikaltimų, įskaitant terorizmą, aukoms, kurios yra pažeidžiamiausios ar patekusios į ypač nesaugią padėtį, pavyzdžiui, asmenims, nuolat patiriantiems artimųjų smurtą, patyrusiems lytinį smurtą, ar asmenims, tapusiems kitų nusikaltimų aukomis valstybėje narėje, kurios piliečiai ar gyventojai jie nėra, reikalinga speciali pagalba ir teisinė apsauga.

Taigi Europos apsaugos orderis turėtų būti taikomas visų nusikaltimų aukoms, pvz., prekybos žmonėmis, moterų lytinių organų luošinimo, prievartinės santuokos, žmogžudystės dėl garbės, incesto ir kitų. Todėl šiai iniciatyvai turėtų būti pritarta ir aš visapusiškai remiu pranešėją.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pone pirmininke, šiuo metu Europos apsaugos orderiu naudojasi šimtas tūkstančių žmonių. Viena iš jų – Rasja, kuri norėtų kartu su savo vaikais persikelti į Ispaniją. Jeigu Ispanijos valdžios institucijos nepripažins Nyderlanduose jai išduoto apsaugos nuo jos persekiotojo orderio ar neužtikrins jo vykdymo, ji ir jos vaikai taps vėl aukomis. Laimei, Ispanija jį pripažįsta.

Ši apsauga taip pat turi būti taikoma asmenims, persekiojamiems už žodžio laisvę. Jiems turi būti suteikta galimybė kalbėti kitose Europos šalyse žinant, kad tų, kurie jiems grasino, nėra klausytojų gretose. Europos apsaugos orderiu ši galimybė užtikrinama. Tai puiki iniciatyva ir Nyderlandų Vyriausybė ją parėmė. Deja, į valdžią atėjus naujai koalicinei vyriausybei, asmenų, kuriems tokia apsauga teikiama, padėtis pakito apsisukdama 180 laipsnių kampu: moterys, vyrai ir vaikai, kuriems tenka nuolat gyventi baimėje, yra beširdiškai paliekami likimo valiai. Tiesiog nepriimtina, kad asmeniui peržengus sieną jo saugumas nebeužtikrinamas.

Dėl šimto tūkstančio žmonių dabar sakau „taip“ Europos apsaugos orderiui. Tikiuosi, kad visų valstybių narių, įskaitant ir mano šalį, vyriausybės padarys viską, kas įmanoma, siekdamos užtikrinti didesnę savo piliečių apsaugą, kad jie galėtų jaustis saugūs ir laisvi.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Pone pirmininke, pone Komisijos nare, ponios ir ponai, pirmiausia, žinoma, norėčiau padėkoti abiem pranešėjoms, siūlančioms kompromisinį susitarimą, kurį joms pavyko pasiekti po sunkių trišalių derybų. Kaip Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešėja, aš, žinoma, raginu jus šį susitarimą patvirtinti.

Antra, nors apgailestauju ir apie tai kai kurie EP nariai taip pat kalbėjo, kad kai kurie klausimai, pvz., dėl dokumentų vertimo paslaugų teikimo aukoms, neįtraukti į šio susitarimo tekstą, taip pat apgailestauju dėl to, kad jame nepakankamai nuodugniai išdėstyti supaprastinimo elementai – tikiuosi, aukų apsaugai skirtame priemonių rinkinyje jie bus paaiškinti išsamiau – ir noriu pabrėžti, kad galiausiai visa tai šiandien yra tarsi logiška vis didėjančios Europos laisvės ir teisingumo erdvės integracijos ir, iš esmės, atitinkamos teisinės sistemos kūrimo tąsa.

Šis susitarimas – tai ženklas, rodantis daugumos mūsų politinę drąsą ir valią pakilti aukščiau savo politinių nuostatų, kad turėtume aiškią bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose priemonę. Ši priemonė, kaip pirmiau pabrėžė V. Reding, tam tikru mastu yra tikroji „teisių“ politika Europoje, kitaip sakant, tikroji politika, skirta žmonėms, ypač moterims, kurių fizinei neliečiamybei gali grėsti pavojus. Tai politika, atitinkanti seniai įtvirtintą judėjimo laisvės principą, taigi ją iš tikrųjų galima vadinti „teisių“ politika.

 
  
  

PIRMININKAVO: ROBERTA ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, pirmiausia noriu išreikšti savo apgailestavimą, kad čia nėra Tarybos atstovų, nes Taryba apskritai dalyvavo derantis dėl visų klausimų, kuriais diskutavome vakar ir kuriuos aptariame šiandien, t. y. klausimų, susijusių su pilietinėmis laisvėmis, teisingumu ir vidaus reikalais. Apgailestaujame, kad Taryba neatvyko išklausyti Parlamento nuomonės. Tai iš tikrųjų apmaudu.

Noriu padėkoti abiem pranešėjoms, kurios puikiai padirbėjo rengdamos šį tekstą, už šį laimėjimą, svarbų visų nusikaltimų aukoms: pirmiausia šeiminio smurto aukoms – ar žinote, kad šeiminį smurtą kenčia 45 proc. Europos moterų, bet neturėtume užmiršti ir vyrų, prieš kuriuos šeimose smurtauja moterys – taip pat terorizmo aukoms, įskaitant vaikus, kurios, žinoma, yra ypač pažeidžiamos.

Šiandien mums pateiktas tekstas yra nepaprastai svarbus ir norėčiau už jį dar kartą padėkoti. Nekantriai laukiame aukoms skirto priemonių rinkinio, kurį, pone Komisijos nare, ketinate pateikti mums kitais metais ir kuriuo bus papildytas tekstas, dėl kurio rytoj balsuosime.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). – Ponia pirmininke, šeiminis smurtas, lytinių organų luošinimas, nusikaltimai dėl garbės, prievartinė santuoka ir prekyba žmonėmis – tai tik kelių rūšių smurtas, kurį patiria 45 proc. moterų visoje Europoje.

Moterims ir nepilnamečiams reikia geresnės apsaugos. Europos apsaugos orderis yra tinkamas žingsnis pirmyn siekiant tai užtikrinti, visapusiškai atitinkantis Stokholmo programa įgyvendinamą vieningos Europos –laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės piliečių labui– viziją.

Taigi vienoje Europos šalyje išduotas aukos apsaugos nuo smurtautojo orderis galios visose kitose 26 ES valstybėse narėse. Pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyva, kuriai šiandien pritariame visi, pabrėžiama aukų apsaugos ir smurto prevencijos svarba ir skatinamas teisėtvarkos procedūrų suderinimas. Ja aukoms suteikiama galia nutraukti savo tylą ir prašyti apsaugos bet kurioje Europos šalyje nepaisant geografinių sienų.

Tikiuosi, Komisija visapusiškai atsižvelgs į šių dviejų pranešėjų parengtą pranešimą rengdama plataus užmojo priemonių rinkinį, skirtą aukų teisių apsaugai.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, nėra abejonių, kad ši direktyva dėl Europos apsaugos orderio, kuria siekiama užtikrinti aukų apsaugą, yra dar vienas ženklas, bylojantis apie istorinį posūkį aukų apsaugos srityje, reiškiantį tai, kad dabar aukoms, pirmiausia moterims, bet ne tik, kaip buvo kalbėta, bus suteiktos konkrečios garantijos.

Pagrindiniai principai, kuriais vadovautasi rengiant šią priemonę, jau buvo nustatyti pirma Lisabonos sutartimi, o po to Stokholmo programa. Ypač norėčiau pasveikinti abi pranešėjas, T. Jiménez-Becerril Barrio ir C. Romero López, puikiai padirbėjus, nes joms iš tikrųjų teko susidurti su daugybe problemų Taryboje skinant kelią šiam ypač svarbiam pasiūlymui, kuriuo siekiama sukurti laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę piliečių labui.

Pasiūlytoje direktyvoje numatyta daugybė priemonių, kurios visiškai atitinka jos taikymo sritį, taigi ji suteiks mums galimybę griežtai ir ryžtingai kovoti su šeiminiu smurtu. Manome, kad tinkamu laiku ir veiksmingai taikant šias prevencijos priemones taip pat galėtų būti užtikrinta veiksminga aukų šeimų apsauga. Susidomėję laukiame struktūriškiau apibrėžto smurto aukų apsaugos priemonių rinkinio, apie kurį paskelbė Komisijos narė V. Reding ir kuris bus parengtas per ateinančias savaites.

Baigdamas, ponia pirmininke, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti glaudų valstybių narių bendradarbiavimą ir tinkamą šios priemonės taikymą, taip pat reikia nepamiršti psichologinės paramos aukoms svarbos. Esu tikras, kad Komisija deramai į tai atsižvelgs galutiniame teisėkūros proceso etape.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Ponia pirmininke, Europos apsaugos orderis yra svarbus žingsnis pirmyn užtikrinant aukų apsaugą visoje Europoje. Dabar siunčiame stiprų signalą Tarybai ir Komisijai, kad Parlamentas siekia turėti šią priemonę dėl apsaugos orderio ir kad ji turėtų pradėti galioti kuo greičiau. Dabar turėtume pasistengti įveikti pasipriešinimą šiai priemonei Taryboje, taip pat pašalinti visas teisines priežastis, kuriomis Komisija argumentuoja savo nenorą pritarti jai.

Labai svarbu, kad ši direktyva būtų taikoma plačiai. Ji turi apimti ne tik orderius, susijusius su nusikalstama veika, bet ir įvairių kitų rūšių apsaugos orderius. Neturėtume veltis į jokius smulkmeniškus teisinius ginčus. Ši apsaugos orderio priemonė taip pat turėtų būti pakankamai lanksti, kad galima būtų atsižvelgti į valstybių narių teisės sistemų skirtumus.

Labai svarbu, kad Parlamentas sutelkia dėmesį ne tik į smurto dėl lyties aukas, bet ir kitas smurto aukas. Direktyvoje turi būti aiškiai išdėstytos aukos teisės ir skundo pateikimo procedūros ir asmeniškai stengiausi, kad šie aspektai būtų pabrėžti Parlamento pozicijos dokumente. Taip pat svarbu, kad šalis, kurioje prašoma apsaugos orderio, informuotų savo piliečius apie šias procedūras.

Įsigaliojus apsaugos orderiui šis darbas iš tikrųjų dar nesibaigs. Atitinkamų institucijų pareigūnai turi būti tinkamai parengti atlikti šį darbą, nes negalime būti visiškai patenkinti tokia informacine kampanija, kokia yra vykdoma dabar.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Ponia pirmininke, labai entuziastingai vertinu nuostatas, įtrauktas į pranešimą, dėl kurio šiandien diskutuojame. Garantija, kad vienoje valstybėje narėje aukoms suteikta apsauga galios ir bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, į kurią jos priverstos persikelti bijodamos pakartotinai patirti smurtą, suteikia joms galimybę normaliai gyventi. Europos apsaugos orderis reiškia, kad vienoje ES valstybėje narėje priimtas apsaugos priemones gali pripažinti, taikyti ir vykdyti kitos valstybės narės teismai.

Dar daugiau, direktyvos taikymo sritis yra išplėsta įtraukiant į ją ne tik smurto dėl lyties aukas, bet ir visų kitų rūšių smurto aukas, ir tai yra dar vienas svarbus žingsnis. Visos aukos vertos pagarbos ir tikisi, kad jų kančių kaltininkai bus teisingai nubausti. Man atrodo, kad tik toks apsaugos mechanizmas, pagal kurį aukai užtikrinama apsauga visur, kur ji benuvyktų, gali būti iš tikrųjų visapusiškai veiksmingas ir gali padėti užkirsti kelią tolesniems smurtiniams veiksmams bei užtikrinti aukai tikrą apsaugą. Džiaugiuosi, kad Lenkija buvo viena iš šalių, pasiūliusių šią iniciatyvą.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Pone pirmininke, jeigu Europos Sąjunga ketina tapti tikra laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, privalome pašalinti šioje srityje valstybėse narėse dar esančius skirtumus.

Smurto aukos turi būti apsaugotos nuo smurtautojų ne tik jų šalyse, bet ir visoje ES. Nors šio pasiūlymo taikymo sritis plati, jis tiesiogiai susijęs su moterimis, patiriančiomis šeiminį smurtą. Gerai, kad ši priemonė taip pat suteikia galimybę pasirūpinti kitų galimų aukų padėtimi, įskaitant prekybos žmonėmis, prievartinės santuokos, žudymo dėl garbės ar incesto aukas, taip pat terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo veiksmų liudininkus ir šių nusikaltimų aukas. Labai džiaugiuosi pastangomis suteikti aukoms kuo geresnę apsaugą užtikrinant, be kitų dalykų, ir teisinį tikrumą. Turi būti nustatytos aiškios taisyklės, kuriomis aukos galėtų pasikliauti, ir aukos turėtų būti visada informuojamos apie priemones, kuriomis jos gali pasinaudoti savo kilmės šalyje ir šalyse, į kurias jos nori persikelti ar jau persikėlė.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, labai vertinu darbą, kurį atliko abi pranešėjos. Tačiau šio direktyvos projekto trūkumas tas, kad jame numatytos priemonės skirtos dažniausiai pasitaikantiems persekiojimo atvejams, kai asmuo tampa kito asmens smurto auka ir turi būti apsaugotas nuo tolesnių fizinio ar psichologinio smurto veiksmų. Žinoma, šios priemonės yra labai svarbios daugybei moterų Europos Sąjungoje ir todėl jas visapusiškai remiu.

Deja, šiose priemonėse neatsižvelgiama į organizuoto nusikalstamumo aukas, kurias daugeliu atvejų reikia ginti ne nuo asmens, kurio tapatybė yra ar gali būti nustatyta, bet nuo organizacijos, kurios atžvilgiu apsaugos orderis, žinoma, negali būti taikomas. Todėl manau, kad Europos Parlamentas turėtų vertinti šią direktyvą kaip pirmąjį žingsnį įgyvendinant Stokholmo programą, kurioje aiškiai kalbama apie nusikalstamos veikos aukų apsaugos priemones, ir man atrodo, kad T. Jiménez-Becerril Barrio ir Komisijos narė V. Reding yra tos pačios nuomonės.

Raginu Europos Komisiją užtikrinti, kad aukų apsaugai skirtame priemonių rinkinyje, kurį planuojama priimti 2011 m., taip pat būtų numatytos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta organizuoto nusikalstamumo aukų ir aukų, nukentėjusių vykdant pareigas, apsauga Europos lygmeniu.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Ponia pirmininke, Europos apsaugos orderis yra žingsnis tinkama kryptimi. Ši priemonė turi būti grindžiama principu, pagal kurį pripažintoms smurto aukoms turi būti užtikrinta to paties lygio apsauga visose valstybėse narėse. Valstybių narių įstatymų šioje srityje suderinimas būtų geriausias sprendimas, bet tai pasiekti neįmanoma. Teigiamas šio apsaugos orderio aspektas yra tas, kad juo galės pasinaudoti kiekviena smurto auka ir kad jo taikymo sritis yra plati: jis bus taikomas lytinio smurto, persekiojimo atvejais, taip pat nepilnamečių išnaudojimo atvejais, o tai, manau, nepaprastai svarbu. Taigi šiuo pranešimu siunčiamas teigiamas signalas smurto aukoms, ypač moterims. Tačiau yra vienas trūkumas: 9 straipsnyje, kuriame kalbama apie apsaugos orderio nepripažinimo pagrindus, nurodyta daug aplinkybių, kuriomis gali būti atsisakyta pripažinti išduotą apsaugos orderį, ir tai tam tikru mastu suteikia valstybės narėms galimybę nesilaikyti direktyvos nuostatų piktnaudžiaujant šiomis išlygomis. Todėl po metų turėsime nuodugniai įvertinti galimybę tęsti šias diskusijas, nes visoms aukoms visose šalyse turi būti užtikrinta vienoda apsauga.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Ponia pirmininke, norėčiau pritarti Europos apsaugos orderio idėjai.

Asmenų, kuriems gresia pavojus, apsaugos pavienių valstybių narių lygmeniu daugeliu atvejų nepakanka. Šiandien Europos erdvė yra atvira ir daug jaunų žmonių dažnai tuokiasi su kitų šalių piliečiais, tačiau ne visos santuokos trunka ilgai ir tuomet vaikai tampa abiejų tėvų ginčų įkaitais. Tarpusavyje besivaidijantys tėvai dažnai atsisako vykdyti kitų šalių teismo sprendimus, kuriais vienam iš tėvų suteikiama vaiko globos teisė, ir tiesiog savavališkai išveža bendrus vaikus su buvusiais partneriais į savo šalį, kad pasinaudoję valstybių narių teisės sistemų skirtumais galėtų apeiti galiojančius teismo sprendimus. Dažnai šios europinės teisinės anarchijos aukomis tampa maži nekalti vaikai. Tikiuosi, Europos apsaugos orderiu ši problema bus išspręsta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Ponia pirmininke, nors pastaruoju metu imtasi kai kurių priemonių siekiant apsaugoti aukas, daugelis nuo smurto nukentėjusių žmonių dažnai jaučiasi palikti likimo valiai. Mokydamiesi advokatai ir teisėjai daug sužino apie teisiamųjų teises, bet apie aukų teises jie išgirsta nedaug. Tai ne vienintelė sritis, kurioje reikia didinti informuotumą. To reikia ir rengiant medikus, kad jie galėtų geriau atpažinti smurto atvejus. Labai svarbu, kad civiliniams ieškiniams dėl žalos atlyginimo lytinio priekabiavimo prie vaikų atvejais nebūtų taikomas senaties terminas. Su vaikais gali dirbti tik nepriekaištingos reputacijos teistumo neturintys asmenys. Jeigu, pvz., už prievartinę santuoką Lichtenšteine dabar persekiojama baudžiamąja tvarka net be aukos sutikimo ir yra įmanoma kelti teisminį ieškinį nepilnamečių lytinių organų luošinimo atveju, tai akivaizdžiai rodo, kokį pavojų gali kelti taip išliaupsinta kultūrinė įvairovė. Mano nuomone, svarbu, kad į tai ES būtų atsižvelgta, ypač kovojant su prekyba žmonėmis.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Ponia pirmininke, daugiau kaip dešimt metų dirbau teisininke ir man teko susidurti su daugybe smurto prieš moteris ir vaikus atvejų, ar tai būtų šeiminis smurtas, išprievartavimas, ar prekyba moterimis. Taigi turėjau progą pati įsitikinti, kad apsaugos orderis, dėl kurio šiandien diskutuojame, yra svarbi ir būtina aukų apsaugos priemonė, bet anaiptol ne vienintelė. Reikia sudėtinių priemonių, kurios apimtų teisines konsultacijas, psichologinę paramą, paramą susijusiems vaikams, taip pat svarbu, kad aukos būtų išklausytos, nes jos, deja, yra didžiausios ekspertės ir geriausiai žino, ko joms reikia.

Noriu paklausti V. Reding ir pranešėjų dviejų dalykų. Pirma, norėčiau sužinoti, kokiu mastu jos įtraukia smurto prieš moteris aukas į šį darbą, kad joms būtų suteikta galimybė pasidalyti savo patirtimi. Antra, norėčiau sužinoti, kiek V. Reding ir pranešėjos yra susipažinusios su konvencija dėl smurto prieš moteris, kurią šiuo metu rengia Europos Sąjungos „dvynė“ Europos Taryba, ir kokiu mastu mes dalyvaujame šiame darbe.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Ponia pirmininke, smurtą patyrusių moterų apsauga iš tikrųjų turėtų rūpėti mums visiems. Kalbama apie tai, kad aukoms, kad ir kur jos būtų, turi būti suteikta ne tik fizinė apsauga nuo asmenų, kurie prieš jas smurtauja, bet ir atsižvelgta į jų žmogišką orumą. Šis Europos apsaugos orderis turėtų būti taikomas visoms smurto aukoms neatsižvelgiant į jų amžių ar lytį.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). – Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Kalbant apie aukų apsaugą, užtikrinti aukų gyvybės apsaugą, fizinę ir psichologinę neliečiamybę, taip pat lytinę neliečiamybę ir laisvę yra prioritetiniai tikslai. Politiškai parėmę direktyvą dėl Europos apsaugos orderio suteikėme šiam klausimui matomumo, kurio jis vertas, ir pateikėme europinio masto išsamų rinkinį, apimantį ypatingas apsaugos priemones, kurios galios visoje Europos Sąjungoje ir kuriomis nusikaltimų, ypač smurtinių, aukoms bus suteikta teisinė apsauga ir pagalba.

Teisė į apsaugą nuo smurto yra pagrindinė teisė, kurią turi kiekvienas asmuo neatsižvelgiant į jo tautybę ir teisinį ar imigracinį statusą, todėl visų mūsų moralinė pareiga remti šią teisę valstybių narių ir ES lygmeniu. Esu įsitikinusi, kad šis naujas požiūris į pažeidžiamų aukų apsaugą yra labai stiprus politinis signalas, kuriuo raginama stiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, pranešėja.(ES) Ponia pirmininke, manau, šios diskusijos akivaizdžiai parodė, kad vieningai pritariame šio pranešimo tikslui.

Šią direktyvą, kuria siekiama aukoms užtikrinti didesnę apsaugą, parėmė įvairios frakcijos. Todėl norėčiau paklausti štai ko: kas trukdo priimti šią priemonę? Kartoju: ko bijoma ir kodėl priešinamasi tam, kad toks savaime suprantamas ir svarbus siekis, kaip siekis užtikrinti vienodą aukų apsaugą visoje Europos Sąjungoje, pagaliau būtų įgyvendintas?

Tikėdamasi, kad Parlamentas priims šį pranešimą balsų dauguma, norėčiau kreiptis į Tarybą ir Komisiją ir priminti, kad derantis mums pavyko įveikti teisines kliūtis, bei pasidžiaugti tuo, kad Komisija vertina mūsų darbą, kaip ir mes vertiname darbą, kurį Komisija ateityje atliks.

Todėl turėtume ne kovoti vieni su kitais, o padėti vieni kitiems šiandien priimdami šią konkretesnę priemonę, o rytoj patvirtindami platesnį aukų apsaugos priemonių rinkinį, kurį pateiks Komisija, su kuria žadu bendradarbiauti.

Tad būkime drąsūs ir atsakingi ir padėkime tiems, kurie turi teisę gyventi saugesnėje Europoje. Kartoju: turime padėti kiekvienam, ar tai būtų vyras, moteris ar vaikas. Padėkime tiems, kurie šiandien yra nukreipę į mus akis tikėdamiesi, kad suteiksime jiems geresnį gyvenimą užtikrindami galimybę vėl gyventi laisvai, saugiai ir pirmiausia oriai.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, pranešėja.(ES) Ponia pirmininke, Komisijos nare, žinome, kad į rengiamą aukų apsaugai skirtų priemonių rinkinį teisinės priemonės nėra įtrauktos. Europos moterų lobistai Parlamente šiuo atžvilgiu šiandien pateikė kritinių pastabų: daug kalbama apie gerą praktiką ir koordinavimą, bet, siekiant tai užtikrinti, dar daug ką reikia nuveikti.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad smurto, apie kurį čia šiandien kalbame, kilmė nėra egzotiška – tai mūsų pačių smurtas. Norėčiau pasakyti Tarybai ir valstybėms narėms, kad siekiant pažaboti smurtą, kurio priežastys glūdi kitose kultūrose, dar reikia ir teisinės priemonės. Neturint tokios priemonės neįmanoma kovoti su lytinių organų luošinimu, nusikaltimais dėl garbės ar priekabiavimu, kurį patiria moterys iš kitų kultūrų.

Būtent todėl labai svarbu, kad šios aukos taip pat būtų įtrauktos, ir Parlamentas labai stengėsi užtikrinti įtraukdamas visus pakeitimus, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai, kad ši teisinė priemonė būtų taikoma ir šioms aukoms.

Būtent todėl labai svarbu, kad spręsdami šį klausimą bendradarbiautume, ir būtent todėl apgailestaujame, kad Parlamentui ir Komisijai vykdant šią procedūrą nepavyko susitarti dėl vienodo teksto. Net jeigu Parlamentas ir Komisija susitartų, mūsų vis tiek dar lauktų mūšis.

Pone Komisijos nare, smurto aukoms nebus padėta, jeigu šios iniciatyvos įgyvendinimas bus atidėtas dvejiems, trejiems ar ketveriems metams manant, kad tai bus naudingiau joms, nes taip nėra.

Pirmiau kalbėdama pasakėte, kad mes neįvertiname Pagrindinių teisių chartijos svarbos. Mes iš tikrųjų pripažįstame jos svarbą. Reikalas tas, kad ji turi būti taikoma, kad turime imtis priemonių ir kartais tai turi būti teisinės priemonės, taip pat būna atvejų, kai joms priimti tenka įveikti kliūtis. Didžiausia kliūtis – politinės valios trūkumas.

Būtent todėl taip svarbu visiems susitarti dėl tokios iniciatyvos ir Taryba dabar turi apsispręsti. Dabar valstybės narės turi nuspręsti, ar tai iš tikrųjų ta priemonė, kuri padės veiksmingai apsaugoti aukas ir kurią būtina priimti. Manome, kad tai būtent tokia priemonė, ir todėl remiame šią priemonę ir esame čia. Taip pat manome, kad šis klausimas yra neatidėliotinas.

Būtent todėl norime, kad Parlamentas priimtų šį pranešimą balsų dauguma, kad šalys, kurios dar neapsisprendė, ar yra prieš šią iniciatyvą, pamatytų, kad tai vienintelė procedūra, kurią galime taikyti dabar ir ateityje. Ši priemonė yra sudėtinga ir apima daug elementų, bet ja atveriamas kelias ir ji padės apsaugoti aukas ir moterų pilietiškumą.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijos pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, neketinau kalbėti, bet tai, kas buvo pasakyta, turi būti patikslinta. Priemonės, įtrauktos į aukoms skirtą rinkinį, apima visiems rūpimą informavimo veiklą, 2001 m. Tarybos pamatinio sprendimo dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose suderinimą su Lisabonos sutarties nuostatomis, pasiūlymą dėl civilinės apsaugos priemonių ir, jeigu bus būtina, pasiūlymą dėl baudžiamosios apsaugos priemonių. Visa tai bus pateikta šiam Parlamentui kitų metų gegužės mėn.

Negalime tiesiog surašyti visus savo sumanymus ir jums pateikti prieš tai visko išsamiai neapsvarstę. Turime atlikti nuodugnų visų savo pasiūlymų poveikio vertinimą. Turime šią užduotį vertinti labai rimtai ir atlikti patikimus tyrimus, kurie suteiktų tikros pridėtinės vertės. Būtent tuo šiuo metu esame užsiėmę. Baigiame poveikio vertinimo tyrimą, kurį pradėjome siekdami nuodugniai įvertinti visus veiksmus, susijusius teisinėmis ir praktinėmis priemonėmis, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir spartus bei veiksmingas apsaugos priemonių taikymas.

Be to, taip pat norėčiau pranešti šiam Parlamentui, kad šiandien turime gavę keturių valstybių narių parlamentų nuomones dėl apsaugos orderio: teigiamas iš Italijos, Graikijos ir Portugalijos parlamentų ir neigiamą iš Vokietijos aukštųjų parlamento rūmų, kurių atstovai tvirtina, kad direktyva išeina už 82 straipsnio taikymo srities ribų, nes ji apima ne baudžiamąsias priemones ir nusikaltimų prevenciją. Direktyva atmesta remiantis subsidiarumo principu. Taigi mums tenka spręsti labai sudėtingą klausimą. Prieš pateikdami teisinius ir neteisinius pasiūlymus, atliksime nuodugnų tyrimą ir pasistengsime pateikti pasiūlymus dėl priemonių, kurios bus pakankamai veiksmingos apsaugant aukas nuo pakartotinio smurto.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), raštu.(RO) Rumunijoje dėl šeiminio smurto kasmet nukenčia 1 200 000 asmenų, tačiau tik 1 proc. smurto aukų turi pakankamai drąsos pranešti apie tai atitinkamoms institucijoms. Įtampa šeimoje, dažni barniai ir muštynės traumuoja šeimos narius ir paverčia juos aukomis, kuriuos yra priverstos susitaikyti su tokia padėtimi ir priimti ją kaip normą. Smurtas kenkia normaliam ir darniam vaikų vystymuisi. Tyrimai rodo, kad 75 proc. atvejų vaikai perima smurtinio tėvų elgesio modelį. Stokholmo sindromas turi būti gydomas, bet ne įgyvendinant silpnas reformas, kaip kad Rumunijoje. Kovojant su šiuo reiškiniu reikia prevencijos priemonių, pakeitimų atitinkamoje teisinėje sistemoje ir visų šioje srityje įgaliojimus turinčių valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės dialogo ir bendradarbiavimo. Šiuo požiūriu Europos apsaugos orderis turi būti stipri priemonė, kurią pasitelkus galima būtų suteikti smurto aukoms saugesnį prieglobstį visose valstybėse narėse. Ji turėtų apimti ir apsaugą prieš smurtą, kurį vykdė asmenų grupė, ir būti taikoma visoms nusikaltimų aukoms, pvz., prekybos žmonėmis, moterų lytinių organų luošinimo, prievartinės santuokos, žmogžudystės dėl garbės, incesto, smurto dėl lyties aukoms, taip pat liudininkams, terorizmo aukoms ir organizuoto nusikalstamumo aukoms.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika