Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0802(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0354/2010

Predkladané texty :

A7-0354/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0470

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Európsky ochranný príkaz (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, dnešný deň je dôležitý pre všetky obete, pretože dnes prijmeme európsky ochranný príkaz, ktorý je významným krokom vpred z hľadiska ich práv. Na obete sa neprávom zabúda a je paradoxné, že páchatelia majú často oveľa viac práv a že sa viac hovorí o právach páchateľov ako o právach obetí.

Parlament si dnes uctí všetky obete a pripomenie tým, ktorí si myslia, že hranice ich pri prenasledovaní obetí ochránia, že tento európsky ochranný príkaz bude oddnes chrániť všetky obete v Európskej únii rovnako.

Na dosiahnutí tohto cieľa a pokroku v oblasti slobody a bezpečnosti, ako to bolo spomenuté v Štokholmskom programe, sme začali pracovať pred viac ako rokom. Dnes môžeme s určitou hrdosťou povedať, že náš cieľ sme dosiahli, hoci to nebolo ľahké, keďže mnohí ľudia často tomuto príkazu nerozumeli a pochybovali o jeho účinnosti a zrozumiteľnosti.

Musím povedať, že po trojstranných rokovaniach s belgickým predsedníctvom a mnohých rozhovoroch s Komisiou sme dospeli k textu, s ktorým boli spokojné takmer všetky politické skupiny. Túto správu preto prijala v spoločnom hlasovaní Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť drvivá väčšina, pričom nikto nebol proti.

Dúfam, že Parlament dnes rozhodne rovnako ako uvedené výbory a tí z nás, ktorí vypracovali túto správu prijatú drvivou väčšinou. Rade by to vyslalo jasný signál o tom, čo Európania chcú. Nechcú nič viac ako žiť v priestore bezpečnosti a spravodlivosti, chcú byť chránení a chcú, aby obeť, ktorá má vo svojom štáte príkaz na ochranu pred páchateľom, nemusela začínať ďalšie súdne konanie, keď sa presťahuje do iného štátu.

Našou povinnosťou je uľahčiť Európanom, a najmä obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšie, prístup k spravodlivosti. Ochrana všetkých obetí bez výnimky bola mojím cieľom počas celej prípravy tejto správy. Preto som chcela, aby zahŕňala obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, organizovaného zločinu a zločinov v mene cti a aj osobitnú kapitolu o maloletých, ktorí sú najzraniteľnejšími obeťami a na ktorých ochranu nikdy nemyslíme.

Hoci bude tento príkaz chrániť všetky obete, najväčší prospech z tohto nástroja súdnej spolupráce budú mať ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, pretože páchatelia nebudú môcť beztrestne cestovať po Európe a budú vedieť, že budú stíhaní rovnako ako v krajine, kde napadli svoje partnerky.

Parlament preto dnes musí vyslať Rade jasný signál o tom, čo chceme. Budeme preto hlasovať s očami uprenými na obete, na tých, ktorí trpia, na tých, ktorí potrebujú našu ochranu, na tých, ktorí sa boja a mali by žiť slobodne a s nádejou.

Nikdy sa nevzdáme tohto spravodlivého a potrebného cieľa, ktorý podporuje väčšina Európanov, len preto, lebo niektorí ľudia majú strach a nikdy nemajú odvahu urobiť o krok viac. Musíme byť statoční, členské štáty musia byť statočné a dúfam, že v dnešnom hlasovaní bude väčšina za túto správu a že to presvedčí tých, ktorí stále pochybujú o tom, či tento nástroj bude pre obete prínosom. Takisto dúfam, že v blízkej budúcnosti Komisia predloží rozsiahle právne predpisy na podporu práv obetí, v čom ju plne podporujem, a som si istá, že ju podporuje aj Parlament.

Opakujem, tento malý, ale významný krok v podobe európskeho ochranného príkazu zlepší ochranu všetkých obetí, zabráni ďalším zločinom a zmierni dôsledky tých, ktoré už boli spáchané.

Dnes sme povinní odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili skutočnej ochrane v celej Európe. Dnešné hlasovanie nám dáva príležitosť zachrániť životy. To aj urobíme a na to by sme mali byť naozaj hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, návrh smernice, ktorý na dnešnom rokovaní predkladáme s cieľom ochrániť obete pred páchateľmi, ktorí ich prenasledujú, až kým ich nezabijú, nech sa skrývajú kdekoľvek, je jasným signálom, ktorý Parlament musí vyslať európskej spoločnosti a Rade.

Nebudeme naďalej bezbranní proti zločinom, ktoré sa v európskych krajinách stále opakovane páchajú každý deň a ktoré ostávajú skryté v tieňoch domovov. Tieto zločiny sú aj v tieňoch štatistiky, akoby mal v spolužití prednosť zákon prežitia najsilnejšieho, ale snažíme sa uplatňovať Chartu základných práv, ktorú sme prijali v Lisabonskej zmluve.

Neuvedomili si tí, ktorí pripravovali kapitolu I tejto charty, že telesnú integritu a dôstojnosť nemusia ohrozovať len verejné inštitúcie a štát, ale že hrozba sa môže skrývať aj za maskou citov? V prípade 25 % európskych žien, na ktorých sa v súčasnosti pácha určitá forma násilia, sú trýznitelia súkromné osoby a obrana proti útokom týmto ženám neumožňuje byť občanmi.

Podľa mimovládnych organizácií umiera v Európskej únii každý rok viac ako 2 500 žien bez toho, aby sme sa pýtali, či sa týmto zločinom dá predchádzať alebo vyhnúť. Európske ženy preto vítajú iniciatívu členských štátov a španielskeho predsedníctva rokovať o európskom ochrannom príkaze v Parlamente.

Vytvárame európsky priestor bezpečnosti; európsky zatykač znamená, že žiadna naša krajina nemôže byť útočiskom zločincov. Vytvorme atmosféru vzájomnej dôvery. Prostredníctvom ochranného príkazu vytvárame priestor spravodlivosti a slobody, pretože obete týchto zločinov môže prijať akákoľvek krajina bez toho, aby museli podstúpiť ďalšie konania, ako povedala moja kolegyňa spravodajkyňa pani Jiménezová-Becerrilová.

Dámy a páni, hovoríme o „súkromnom terorizme“, ako sa teraz nazýva tento opakovaný zločin – útoky skryté v súkromí domovov. Hovoríme tiež o preventívnych opatreniach z iného zdroja. Nie všetky krajiny majú alebo budú mať rovnakú právnu tradíciu. Čím viac budeme napredovať, tým bude potrebnejší nástroj, ktorý dokáže zohľadniť našu rozmanitosť. Právne služby Rady, ako aj Parlamentu prijali toto stanovisko. V čom spočíva odpor? Dámy a páni, nespočíva v komplexnosti nášho právneho systému, ktorý bude ďalej platiť.

Právo nie je nástroj na vytváranie konfliktov, ale na ich riešenie. To je stanoviskom konzervatívnych vlád, ktoré podporili túto iniciatívu na základe rozumného úsudku. Ak sme hovorili o zárukách a základných právach počas diskusií o terorizme, ako sme mohli plniť medzinárodné dohody, ak nie preto, že sme hovorili o bezpečnosti? Nie je 2 500 žien ročne pre Európu bezpečnostným problémom?

Nie je to prvýkrát v dejinách, keď pred právom stojí veľká úloha. Preto nás mrzí stanovisko Komisie počas tohto procesu, pretože nemôžeme hovoriť o právnom základe, keď hovoríme o politickej vôli. Neodvolávajme sa na právo, len keď nám to vyhovuje.

Tento text je výsledkom dohody. Zlepšenia v súvislosti s právom na informácie, preklad a procesné záruky, ktoré sme doň začlenili, zohľadnili to, že ide o nástroj uznávania, a Parlament rozhodol, že je prioritou, aby členské štáty otvorene predložili existujúce údaje.

Nezabudli sme ani na právo obetí na psychologickú a právnu pomoc. Budeme ďalej bojovať za tieto veci a dúfajme, že sa zahrnú do ďalšieho balíka týkajúceho sa obetí.

Chceli by sme poďakovať belgickému predsedníctvu za vykonanú prácu, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom a nášmu tímu. Dnešným hlasovaním chceme Rade vyslať signál, že tu ide o vôľu Parlamentu. Teraz je na Rade, aby prevzala svoju zodpovednosť. Nepodarí sa nám vyriešiť prevenciu, ak sa niektoré členské štáty domnievajú, že nemáme problém, pretože nemáme údaje.

Teraz sa musí Rada rozhodnúť, či sa Európa naozaj zapojí do boja proti násiliu a do ochrany základných práv.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ochrana občanov, v praxi prevažne žien, ktoré sú vystavené násiliu alebo im násilie hrozí, je prioritou v programe všetkých inštitúcií, ktoré sa v súčasnosti touto témou zaoberajú.

To, že je táto ochrana v programe, je dôležité, pretože máme spoločný cieľ: poskytnúť ochranu obetiam za čo najlepších podmienok vo všetkých štátoch EÚ. Preto tiež od začiatku podporujem cieľ tejto ochrany a preto pripravujem ambiciózny balík o právach obetí, ktorý sa má prijať na jar 2011.

Som si plne vedomá práce spravodajkýň pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej, ako aj Výboru pre práva žien a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré prispeli veľkou pridanou hodnotou k prebiehajúcej práci s cieľom zlepšiť ochranu obetí. Skúmam niektoré z vašich predložených návrhov. Napríklad to, že obete nemusia znášať náklady, že im budú poskytnuté prekladateľské a tlmočnícke služby alebo že sa zrýchlia postupy uznávania. Som pripravená pracovať na účinnom a právne spoľahlivom mechanizme, ktorý obetiam pomôže využívať občianskoprávne ochranné opatrenia v celej Európskej únii.

Pracovali sme na procesných právach obvinených osôb. Preto je logické pracovať aj na právach osôb, ktoré sú obeťami, pretože veľmi často hovoríme o obvinených v súdnom konaní, ale zabúdame na ich obete, ktoré sa musia znova stať stredobodom pozornosti.

Preto bude budúci balík Komisie týkajúci sa obetí založený na vynikajúcej práci španielskeho a belgického predsedníctva, Rady a, samozrejme, Európskeho parlamentu a bude ju rozvíjať. Všetka táto práca je veľmi dôležitá. Balík týkajúci sa obetí bude zostavený tak, aby bol po predložení komplexný a úplný, aby priniesol skutočnú zmenu všetkým obetiam – či už ide o ženy, deti alebo mužov, aj keď väčšinou ide o ženy a deti – a aby nám umožnil rýchlo prísť s konkrétnymi opatreniami, ktoré budú použiteľné a nevytvoria právnu neistotu. Ďakujem vám za túto prácu. Vezmeme ju do úvahy pri príprave balíka týkajúceho sa obetí.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, v mene poslaneckého klubu PPE.(RO) Vážený pán predsedajúci, približne 8 000 rumunských žien v Španielsku, ktoré sú obeťami, využilo tento rok ochranné príkazy platné v Španielsku. Ich platnosť sa musí rozšíriť aj do Rumunska a ostatných členských štátov, do ktorých cestujú.

Podľa neoficiálnych odhadov využíva ochranné príkazy platné v štáte, ktorý ich vydal, približne 100 000 Európaniek. Návrh smernice mení obmedzenú, územnú pôsobnosť týchto ochranných opatrení. Nástroj, ktorý zavádzame, zabezpečí, že ochranný príkaz vydaný v jednom členskom štáte sa uzná v členskom štáte, do ktorého obeť cestuje, takže priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa stane realitou a obete násilia alebo iné obete budú môcť žiť a cestovať bez obáv.

Parlament chce rozšíriť ochranu obetí. Preto po tejto smernici od Komisie žiadame a očakávame, že ďalším krokom bude rozšírenie ochrany obetí v tomto spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti. Preto s netrpezlivosťou a záujmom očakávame balík na jar 2011.

Na záver by som chcela zopakovať, že Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) podporuje ochranu obetí, tento návrh smernice a rozšírenú ochranu obetí.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, v mene skupiny S&D.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prostredníctvom tohto návrhu smernice – za ktorý by som chcela srdečne poďakovať obidvom spravodajkyniam, s ktorými som spolupracovala ako tieňová spravodajkyňa – Parlament podporuje a rozširuje návrh Rady, ktorého cieľom bolo chrániť vo všetkých 27 členských štátoch ľudí, ktorí sú obeťami rôznych foriem prenasledovania alebo závažných a opakovaných hrozieb od známych a predtým identifikovaných osôb – často bývalých priateľov, manželov alebo partnerov –, ktorí ohrozujú ich telesnú a sexuálnu integritu, dôstojnosť a osobnú slobodu.

V skutočnosti počet útokov a vrážd, najmä tých páchaných na ženách, rastie. Polícia a súdy ich podnety často neberú dosť vážne a ochranné príkazy a opatrenia proti páchateľovi sú v súčasnosti platné len v krajine, ktorá ich vydala. Pani komisárka Redingová, opatrenie, ktoré schvaľujeme, možno nie je dokonalé, ale vypĺňa dieru v právnych predpisoch.

Veď pri vytváraní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sme vždy konali na základe skúsenosti a občas sme v prípade potreby presadili určité veci. Naozaj sme presvedčení, že táto iniciatíva je dôležitá, pretože umožní všetkým občanom Európskej únie – mužom aj ženám – a všetkým obyvateľom Európskej únie voľne cestovať cez hranice a zobrať si so sebou ľudské práva a práva na ochranu a bezpečnosť, ako je to uvedené v článku 3 Lisabonskej zmluvy, ktorá mala byť podľa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente právnym základom, aby štruktúra tohto návrhu bola koherentnejšia.

Ustanovením európskeho ochranného príkazu sa zaručuje, že o chránenú osobu bude postarané aj v iných členských štátoch prostredníctvom rýchleho a bezplatného postupu. Každý členský štát musí určiť príslušný orgán, ktorý bude informovať obete o ich právach, viesť kampane, zhromažďovať štatistické údaje a informovať osobu hneď po vydaní jej vnútroštátneho ochranného príkazu. Tento príkaz okrem toho výrazne podporuje vytvorenie európskeho právneho priestoru a uplatňovanie slobody pohybu a navyše sa pri ňom po prvýkrát uplatňuje riadny legislatívny postup so spolurozhodovaním Rady a Parlamentu.

Dúfam, že Rada potvrdí tento záväzok, a dúfam, že Komisia – hoci venuje osobitnú pozornosť budúcemu balíku opatrení, ktorý sa týka bezpečnosti obetí – nepremárni túto jedinečnú príležitosť okamžite reagovať na túto mimoriadne vážnu situáciu, ktorú potvrdzujú európske a vnútroštátne štatistické údaje. Okrem iného by to mohlo viesť k významnému právnemu zbližovaniu členských štátov.

Preto by som navrhovala, aby sme bezodkladne konali a osobitne sa zaviazali k tomuto druhu ochrany obetí.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, v mene skupiny ALDE.(ES) Vážený pán predsedajúci, chcela by som, aby bol európsky ochranný príkaz účinný najmä pri predchádzaní násiliu páchanému na ženách a aby slúžil ako užitočný úvod k návrhu, ktorý pripravuje Komisia s cieľom vytvoriť podobný nástroj pre všetky druhy zločinu.

Mrzí ma, že vypracovanie tohto textu bolo také náročné a zložité napriek tomu, že sa všetci stotožňujeme s jeho hlavným cieľom.

Bola by som tiež rada, keby tento príkaz zahŕňal dve veci. Po prvé, európsky register ochranných príkazov so zodpovedajúcimi zárukami ochrany osobných údajov s cieľom obmedziť byrokraciu pre chránené osoby a dosiahnuť okamžité uplatnenie príkazov. Okrem toho by to príslušným orgánom znížilo procesné náklady a v konečnom dôsledku zabezpečilo štandardizované, neustále aktualizované štatistické údaje.

Po druhé, som presvedčená, že by sme sa mali snažiť preskúmať možnosti spolupráce s tretími krajinami v tejto oblasti, najmä ak nás zaujímajú štatistické údaje o pôvode obetí a ich prípadných zmenách pobytu.

Vznikajúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť tak prišla o príležitosť verejne sa predstaviť s takouto úlohou, ktorej Európania rozumejú a ktorá rieši skutočné, aktuálne problémy všetkých Európanov.

Chcela by som poďakovať obidvom spravodajkyniam za všetku ich prácu a dúfam, že pani komisárka Redingová zaujme k tejto iniciatíve citlivý postoj.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že my v Parlamente musíme byť veľmi zodpovední a konať na základe mandátu, ktorý nám bol zverený a ktorý nám hovorí, že aj na európskej úrovni musíme chrániť ženy, ktoré sú obeťami násilia, a zastaviť vrahov.

Ako už bolo povedané, ide tu o boj proti istému druhu sociálneho terorizmu, konkrétne šovinistickému násiliu. Preto sa nesmieme zamotať do štatistiky ani do právnych detailov. Hovoríme o spravodlivosti, základných právach, živote a smrti a ochrane tých, ktorých musíme chrániť pred útočníkmi. Najdôležitejšie je však to, že nebudeme musieť ľutovať 2 500 žien, ktoré sú každoročne obeťami právnej letargie, do ktorej sme všetci upadli.

Všetci si uvedomujeme právne problémy a to, že ide o inovačný postup v rámci polisabonskej medziinštitucionálnej dynamiky. Tieto problémy by však v žiadnom prípade nemali byť zámienkou, aby sme nenapredovali. Ochrana práv žien, ktoré boli alebo by mohli byť obeťami násilia a vrážd, a predchádzanie takýmto činom nemôžu byť podriadené niekoľkým právnym problémom. Musíme prejaviť politickú vôľu, ktorú si vyžadujú naliehavosť a význam tejto otázky.

Samozrejme, je dôležité robiť veci dobre, ale predovšetkým je nutné ich urobiť a to je podľa mňa základným posolstvom, ktoré Rade a Komisii pretlmočíme prostredníctvom tohto textu, ktorý, dúfam, prijmeme. Musíme pochopiť, že v žiadnom prípade nemôžeme paralyzovať iniciatívy pre technické problémy, ktoré sme nedokázali vyriešiť.

Túto príležitosť by som chcel využiť na poďakovanie obidvom spravodajkyniam a španielskemu a belgickému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali s cieľom ďalej napredovať, pracovať a bojovať proti pliage, ktorou je, opakujem, šovinistické násilie.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, pozorne som sledoval trojstranné rokovania a chcel by som poďakovať kolegom, najmä tým z poslaneckého klubu PPE a zo skupiny S&D, za prácu, ktorú robia.

Ako právnik v Spojenom kráľovstve som v praxi roky poskytoval právne poradenstvo a právnu podporu ľuďom, ktorí boli obeťami domáceho zneužívania, prenasledovania alebo obťažovania zo strany príbuzného alebo bývalého partnera. Na vlastné oči som videl utrpenie, ktoré môže spôsobiť fyzické, psychologické a sexuálne zneužívanie, a zraniteľnosť obetí.

Plne podporujem zámery a ciele tohto návrhu. Musím však vyjadriť aj obavy v súvislosti s právnym základom a záberom. Podľa mňa je jasné, že tento návrh má len trestnoprávny základ, keďže sa odvoláva na článok 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Niektoré trestné činy, na ktoré by sa mal tento návrh vzťahovať, sú svojou podstatou a zo zákona občianskoprávnymi vecami, ale očividne chýba odvolanie sa na článok 81.

Hoci nenamietam proti právnej spolupráci v EÚ, som pevne presvedčený, že musíme zabezpečiť, aby boli právne predpisy vypracované na úrovni EÚ dobré a spoľahlivé z právnej stránky a aby sa mohli účinne vykonávať na úrovni členských štátov bez ohrozenia fungujúcich právnych systémov členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, podporujem ochranu obetí. Keď som sa však po prvýkrát stretol s európskym ochranným príkazom, zdalo sa mi, že znie desivo, podobne ako európsky zatykač, ktorý je podľa mňa jedným z najrušivejších a najdiktátorskejších právnych predpisov, ktoré boli kedy Britom vnútené.

Návrh európskeho ochranného príkazu, ktorý nám tu vnucujú, je vraj o ochrane žien. Hovorili nám, že európsky zatykač pomôže v boji proti terorizmu – a všetci vieme, že neostalo iba pri tom. Hovorme jasne a čestne: skrytým cieľom je vytvoriť základy pre paneurópsky systém spravodlivosti, ktorý nepochybne podkope britské právo. Ak by bol potrebný dôkaz, stačí sa pozrieť na európsky zatykač.

Tieto príkazy by sa podľa mňa v Spojenom kráľovstve uplatňovali mimoriadne ťažko, pretože sa nakoniec dostaneme do situácie, keď tento príkaz vydá v cudzej krajine zahraničný sudca, ktorý nevie nič o podmienkach v britskom meste alebo o našom spôsobe života. V Anglicku máme príslovie: nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Prvýkrát to bol európsky zatykač. Navrhujem, aby sme sa vyhli európskemu ochrannému príkazu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je nepochybné, že uvedená smernica je jednou z prvých iniciatív zameraných na dosiahnutie týchto dôležitých cieľov. Nemali by sme zaručiť iba to, že obete násilia budú v bezpečí pred ďalšou ujmou vo svojej krajine, ale aj to, že budú môcť využiť takéto ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Preto som presvedčený, že by sme mali podporiť stanovisko pani spravodajkyne.

Treba tiež pripomenúť, že táto iniciatíva má naschvál široký záber. Hoci sa väčšina vydaných ochranných príkazov týka žien, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, táto iniciatíva sa môže vzťahovať na všetky obete násilia – deti, mužov a ženy – za predpokladu, že páchateľ bol identifikovaný. V tejto súvislosti Štokholmský program uvádza, že obete zločinov vrátane terorizmu, ktoré sú najzraniteľnejšie a ktoré sa nachádzajú v mimoriadne nepriaznivých situáciách, napríklad osoby vystavené opakovanému násiliu v blízkych vzťahoch, obete rodovo motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sú obeťami iných druhov zločinov v členskom štáte, ktorého nie sú príslušníkmi ani obyvateľmi, potrebujú osobitnú podporu a právnu ochranu.

Vzhľadom na to by mal európsky ochranný príkaz platiť pre obete všetkých zločinov vrátane obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu a iných podobných zločinov. Túto iniciatívu preto treba podporiť a pani spravodajkyňa má moju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Vážený pán predsedajúci, európsky ochranný príkaz v súčasnosti využíva stotisíc ľudí. Jedným z nich je Rasja, ktorá by sa chcela s deťmi presťahovať do Španielska. Ak sa príkaz vydaný proti jej prenasledovateľovi v Holandsku nepresunie spolu s ňou do Španielska, tak sa tam spolu s deťmi stane ľahkým cieľom, ak španielske úrady neuznajú alebo nebudú uplatňovať tento príkaz. Našťastie ho však Španielsko uznáva.

Táto ochrana sa vzťahuje aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, pretože využili svoje právo na slobodu prejavu. Musia mať možnosť hovoriť v iných európskych štátoch s vedomím, že tí, ktorí sa im vyhrážali, nesedia v publiku. Európsky ochranný príkaz to umožňuje. Ide o výbornú iniciatívu a holandská vláda ju podporuje. Žiaľ, s novou koalíciou sa postavenie ľudí, ktorí využívali túto ochranu, zmenilo o 180 stupňov. Ženy, muži a deti, čo musia každý deň žiť v strachu, sa ocitli v krutej, bezvýchodiskovej situácii. Jednoducho nie je prijateľné, aby bezpečnosť jednotlivca končila na hraniciach.

V záujme stotisíc ľudí teraz hovorím áno európskemu ochrannému príkazu. Očakávam, že všetky vlády vrátane tej našej urobia všetko pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany a slobody svojich občanov, aby mohli všetci ľudia žiť slobodne a v bezpečí.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade chcem, samozrejme, poďakovať obidvom spravodajkyniam, ktoré po náročných trojstranných rokovaniach navrhujú kompromisnú dohodu, ktorú vám ako tieňová spravodajkyňa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a našej skupiny, prirodzene, odporúčam prijať.

Po druhé, hoci ma mrzí, a dnes to povedali aj iní, že určité body, ako napríklad preklad dokumentov obetí, neboli zahrnuté do hlavného textu tejto dohody alebo že zjednodušujúce prvky neboli dostatočne podrobne opísané – a rátam s tým, že sa to doladí v balíku týkajúcom sa obetí –, chcem zdôrazniť, že v konečnom dôsledku to všetko dnes znie rozumne – ako logické pokračovanie čoraz väčšej integrácie európskeho priestoru slobody a spravodlivosti a v podstate vytvorenie zodpovedajúceho právneho systému.

To svedčí o určitej dávke politickej odvahy a u drvivej väčšiny z nás aj o vôli ísť nad rámec politickej pretvárky s cieľom vytvoriť prehľadný nástroj na spoluprácu v trestných veciach. Ako už zdôraznila pani Redingová, tento nástroj je do určitej miery skutočnou politikou v oblasti práv v Európe. Tým chcem povedať, že ide o skutočnú politiku pre ľudí, najmä ženy, ktorých fyzická integrita môže byť ohrozená, politiku v súlade so slobodou pohybu, ktorá platí už dlho, a preto ide o politiku v oblasti práv.

 
  
  

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi najprv povedať, že neprítomnosť Rady už odvčera považujem za poľutovaniahodnú, keďže Rada býva prítomná na rokovaniach o všetkých témach, o ktorých odvčera diskutujeme, konkrétne tých, ktoré sa týkajú občianskych slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí. Ľutujeme, že Rada tu nie je a nepočúva Parlament. Je to naozaj hanba.

Chcela by som zablahoželať obidvom spravodajkyniam, ktoré na tomto texte veľmi usilovne pracovali, k tomuto historickému pokroku pre všetky obete. V prvom rade ide o obete domáceho násilia. Vedeli ste, že 45 % európskych žien je obeťou domáceho násilia? A obeťami sú aj muži, pretože by sme nemali zabúdať na mužov, na ktorých páchajú násilie ženy. Potom sú tu obete terorizmu vrátane detí, ktoré sú, samozrejme, mimoriadne zraniteľné.

Text, ktorý nám bol dnes predstavený, je mimoriadne dôležitý a opäť by som k nemu chcela zablahoželať. Pani komisárka, napäto očakávame balík týkajúci sa obetí, ktorý nám predstavíte na budúci rok a ktorý doplní text, o ktorom budeme zajtra hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). – Vážená pani predsedajúca, domáce násilie, mrzačenie pohlavných orgánov, zločiny v mene cti, nútené manželstvá a obchodovanie s ľuďmi sú len niektorými príkladmi násilia páchaného na 45 % žien v celej Európe.

Ženy a maloletí potrebujú lepšiu ochranu. Európsky ochranný príkaz je dobrým krokom vpred k dosiahnutiu tohto cieľa a je v úplnom súlade s víziou Štokholmského programu pre zjednotenú Európu, teda pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti slúžiaci občanom.

Ochranné príkazy proti páchateľovi vydané v jednom európskom štáte sa teda budú uplatňovať vo všetkých ostatných 26 členských štátoch EÚ. Iniciatíva španielskeho predsedníctva, ktorú dnes všetci vítame, zdôrazňuje ochranu obetí a prevenciu a podporuje jednotnosť postupov právneho poriadku. Umožňuje obetiam prelomiť mlčanie a hľadať ochranu za geografickými hranicami Európy.

Dúfam, že Komisia plne podporí túto správu dvoch spravodajkýň vo svojom ambicióznom balíku o právach obetí.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, táto smernica o európskom ochrannom príkaze na ochranu obetí je nepochybne ďalším znakom významného posunu v skutočných zárukách, predovšetkým pre ženy, ale nielen pre ne, ako už bolo povedané.

Usmernenia pre toto opatrenie už boli vypracované – najprv v Lisabonskej zmluve a potom v Štokholmskom programe. Chcel by som zablahoželať hlavne obidvom spravodajkyniam pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej k ich usilovnej práci a k vyriešeniu mnohých problémov, s ktorými sa stretli v Rade, pri príprave pôdy pre tento mimoriadne dôležitý návrh, pre priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, ktorý bude skutočne slúžiť občanom.

Tento návrh bojuje proti domácemu násiliu rozhodne a odhodlane, obsahuje pomerne veľa opatrení a jeho záber sa zdá byť úplne konzistentný. Tieto hotové, včasné a účinné preventívne opatrenia v nás vzbudzujú presvedčenie, že tento návrh by sa mohol účinne využívať aj na ochranu rodín obetí. So záujmom očakávame štruktúrovanejší balík ohlásený pani komisárkou Redingovou, ktorý sa bude týkať ochrany obetí násilia a ktorý bude hotový v nasledujúcich týždňoch.

Pani predsedajúca, na záver by som chcel vyhlásiť, aká dôležitá je úzka spolupráca medzi členskými štátmi, ako aj veľká citlivosť pri uplatňovaní tohto opatrenia v praxi. Rovnako kľúčové je nezabúdať na význam psychologickej podpory obetí. Som si istý, že Komisia to náležite zohľadní v záverečnej fáze legislatívneho procesu.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz je dôležitý krok smerom k ochrane obetí v celej Európe. Teraz vysielame Rade a Komisii silný signál, že Európsky parlament chce tento ochranný príkaz a že by mal čoskoro nadobudnúť účinnosť. Teraz by sa mali snažiť prekonať opozíciu v Rade proti tomuto príkazu, ako aj všetky právne dôvody, ktoré proti nemu uvádza Komisia.

Je dôležité, aby sa táto smernica uplatňovala na rozsiahlom území. Nesmie obsahovať len príkazy týkajúce sa trestných činov, ale rôzne iné druhy ochranných príkazov. Nemalo by v nej ísť o žiadne právne puntičkárstvo. Tento ochranný príkaz by mal tiež byť dostatočne flexibilný na to, aby zohľadnil rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Je dôležité, aby sa Parlament nezameriaval iba na obete rodovo motivovaného násilia, ale aj na ostatné obete násilia. Smernica musí presne stanovovať práva obete a postupy podávania žalôb. To sú niektoré z vecí, na ktoré som sa snažila upozorniť v stanovisku Parlamentu. Je tiež dôležité, aby krajina, v ktorej sa žiada o ochranný príkaz, informovala svojich občanov o týchto postupoch.

Práca sa však po nadobudnutí účinnosti ochranného príkazu nekončí. Orgány musia byť dobre vyškolené a nemôžeme byť úplne spokojní s informačnou kampaňou, ktorá je obmedzená len na rámec tej súčasnej.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, ustanovenia v správe, o ktorej dnes diskutujeme, ma napĺňajú veľkým nadšením. Záruka, že ochrana poskytovaná obetiam jedného členského štátu bude platiť aj v každom inom členskom štáte Európskej únie, do ktorého sú tieto obete nútené ísť pre strach z opakovaného násilia, je pre ne príležitosťou viesť normálny život. Európsky ochranný príkaz bude znamenať, že ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte EÚ budú môcť uznávať, uplatňovať a presadzovať súdy v inom členskom štáte.

Okrem toho je ďalším míľnikom rozšírenie pôsobnosti smernice aj na obete akéhokoľvek druhu násilia, takže sa nebude týkať len obetí rodovo motivovaného násilia. Všetky obete si zasluhujú rešpekt a očakávajú, že páchatelia, ktorí spôsobili ich utrpenie, budú spravodlivo potrestaní. Zdá sa mi, že len ochranný mechanizmus, ktorý nasleduje obeť, môže byť úplne účinný, môže zabrániť opakovaniu rovnakého zločinu a ponúknuť obeti skutočnú ochranu. Veľmi ma teší, že Poľsko bolo jednou z krajín, ktoré prišli s touto iniciatívou.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Ak má byť Európska únia skutočným priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, treba prekonať rozdiely, ktoré v tejto oblasti jednotlivé členské štáty medzi sebou majú.

Obete násilia musia byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen vo svojej krajine, ale musia mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Hoci je návrh široký, primárne sa v ňom jedná o ženy, obete rodového násilia. Je dobré, že sa pri tejto príležitosti riešia aj situácie iných potenciálnych obetí, či už sú to obete obchodovania s ľuďmi, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, situácia svedkov či situácia obetí terorizmu a organizovaného zločinu. Osobne veľmi oceňujem snahu zabezpečiť čo najlepšiu možnú ochranu obetí okrem iného aj zaistením potrebnej právnej istoty. Obete by mali mať možnosť opierať sa o jasné pravidlá a byť vždy informované o opatreniach, ktoré majú k dispozícii v štáte pôvodu a v štátoch, do ktorých majú záujem sa presťahovať alebo do ktorých sa už presťahovali.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi oceňujem prácu, ktorú vykonali dve spravodajkyne. Problémom tohto návrhu smernice je však to, že je založený na najčastejšej forme obťažovania, keď je osoba obeťou násilia páchaného inou osobou, a preto sa musí chrániť pred opakovaním tohto fyzického alebo psychického zneužívania. Samozrejme, táto téma má zásadný význam pre státisíce žien v Európskej únii, a preto plne podporujem jej obsah.

Tieto opatrenia však, žiaľ, neberú do úvahy obete organizovaného zločinu, ktoré vo väčšine prípadov netreba chrániť pred identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou, ale pred organizáciami, proti ktorým určite nie je možné uplatniť ochranný príkaz. Preto si myslím, že Európsky parlament by mal túto smernicu považovať za prvý krok vykonávania Štokholmského programu, ktorý výslovne hovorí o opatreniach na ochranu obetí trestnej činnosti, a zdá sa mi, že pani Jiménezová a pani komisárka Redingová majú rovnaký názor.

Vyzývam Európsku komisiu, aby zabezpečila, že balík opatrení na ochranu obetí plánovaný na rok 2011 bude chrániť aj obete organizovaného zločinu a obete, ktoré utrpeli ujmu počas výkonu služby na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz je krok správnym smerom. Jeho princípom musí byť to, že potvrdeným obetiam násilia sa poskytne rovnaká úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch. Najlepším riešením by bola harmonizácia zákonov členských štátov v tejto oblasti, ale nebolo možné ju dosiahnuť. Pozitívnym aspektom tohto ochranného príkazu je to, že by mal čo najviac pomáhať každej obeti násilia a že jeho záber je široký: sexuálne násilie, obťažovanie a predovšetkým zneužívanie maloletých, čo považujem za veľmi, veľmi dôležité. Preto vysiela pozitívny signál obetiam násilia a najmä ženám. Je tu však jedna chybička krásy. Dôvodov na neuznanie článku 9 je priveľa a aj to môže byť do určitej miery spôsob, ako by sa členské štáty mohli vyhnúť dodržiavaniu smernice. Preto musíme o rok veľmi starostlivo posúdiť, ako môžeme v tejto rozprave pokračovať, pretože všetky obete vo všetkých krajinách potrebujú rovnakú ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Chcel by som podporiť myšlienku obsiahnutú v prípravnom európskom ochrannom príkaze.

Ochrana ohrozených osôb na úrovni jednotlivých členských štátoch sa totiž javí v mnohých prípadoch ako nedostatočná. Vďaka otvorenosti európskeho priestoru dnes už mladí ľudia často uzatvárajú medzinárodné manželstvá a medzinárodné manželské zväzky. Nie všetky takéto zväzky však majú dlhé trvanie a potom sa často deti stávajú rukojemníkmi sporov svojich rodičov. Znepriatelení rodičia často odmietajú rešpektovať rozhodnutia súdov z iných štátov o zverení dieťaťa do výchovy jednému z nich a jednoducho berú spravodlivosť do vlastných rúk – unášajú deti bývalým partnerom do svojej krajiny a zneužívajú rozdielnosti v právnych systémoch jednotlivých členských štátov na elimináciu platných rozhodnutí súdov. Obeťami tejto európskej právnej anarchie sa tak stávajú často malé, nevinné deti. Dúfam, že európsky ochranný príkaz vyrieši aj tento problém.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, hoci v posledných rokoch boli prijaté opatrenia na ochranu obetí, mnohí postihnutí ľudia často cítia, že ostali v kaši. Právnici a sudcovia počúvajú počas svojho vzdelávania veľmi veľa o právach obžalovaných, ale učia sa veľmi málo o zaobchádzaní s obeťami. Toto nie je jediná oblasť, kde je potrebná väčšia informovanosť. Je potrebná aj v medicínskom vzdelávaní, aby sa páchanie násilia dalo ľahšie potvrdiť. Pre detské obete má zásadný význam otázka zákonného obmedzenia občianskoprávnych nárokov na odškodné v prípade sexuálneho zneužívania. S deťmi môžu pracovať len ľudia s čistým registrom trestov. Ak sa napríklad v Lichtenštajnsku teraz vedú súdne konania vo veci nútených manželstiev, a to aj bez súhlasu obete, a je možné podať žalobu vo veci mrzačenia pohlavných orgánov vykonaného na maloletej osobe, tak to jasne ukazuje potenciálne nebezpečenstvo toľko velebeného multikulturálneho obohatenia. Podľa mňa je dôležité vziať tento vývoj v EÚ do úvahy, rovnako ako jeho význam v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Vážená pani predsedajúca, ako právnička som sa vyše desať rokov zaoberala prípadmi obetí násilia páchaného na ženách a deťoch, či už išlo o domáce násilie, znásilňovanie, alebo obchodovanie so ženami. Mala som tiež príležitosť osobne sa presvedčiť, že ochranný príkaz, ktorý je témou dnešnej rozpravy, je jedným z dôležitých a nezastupiteľných nástrojov na ochranu obetí, ale určite nie je jediný. Sú potrebné komplexné opatrenia, napríklad právne poradenstvo, psychologická podpora a podpora detí, ktorých sa to týka, a je veľmi dôležité počúvať obete, ktoré sú – a mrzí ma, že to hovorím – najväčšími odborníkmi, pokiaľ ide o ich potreby.

Mám dve otázky pre pani Redingovú a spravodajkyne. Po prvé, chcela by som vedieť, do akej miery do tejto práce zapájajú obete násilia páchaného na ženách, aby im umožnili podeliť sa o ich skúsenosti. Po druhé, chcela by som vedieť, ako dobre sú pani Redingová a spravodajkyne oboznámené s dohovorom o násilí páchanom na ženách, ktorý v súčasnosti pripravuje dvojička Európskej únie, Rada Európy, a do akej miery sa podieľame na príprave tejto práce.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, bezpečnosť žien, ktoré sú obeťami, by nás naozaj mala všetkých zaujímať. Bez ohľadu na to, kde sa obete nachádzajú, tu nejde len o otázku, či sa im poskytuje fyzická ochrana pred páchateľmi, ale aj o to, či sa berie do úvahy ich ľudská dôstojnosť. Tento európsky ochranný príkaz by sa mal vzťahovať na všetky obete násilia bez ohľadu na ich vek a pohlavie.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanovová (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcela poďakovať pani spravodajkyni. Ochrana života, fyzickej a psychologickej integrity, ako aj sexuálnej integrity a slobody sú prioritnými cieľmi, pokiaľ ide o ochranu obetí. Vďaka našej politickej podpore európskeho ochranného príkazu tento problém patrične zviditeľňujeme, poskytujeme celoeurópsky, komplexný balík osobitných ochranných opatrení, ktoré sú účinné v celej Únii, a poskytujeme právnu ochranu a pomoc obetiam trestných činov, najmä násilných trestných činov.

Právo na ochranu pred násilím je základným ľudským právom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, právne postavenie alebo postavenie prisťahovalca, a preto je morálnou povinnosťou nás všetkých dodržiavať toto právo v rámci štátnych hraníc a aj za nimi. Som presvedčená, že tento nový prístup k ochrane zraniteľných obetí je veľmi silným politickým signálom s cieľom posilniť slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, spravodajkyňa.(ES) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že počas tejto rozpravy sme sa jasne presvedčili, že všetci súhlasíme s podporou cieľa tejto správy.

Túto smernicu, ktorá obetiam poskytuje lepšiu ochranu, podporili rôzne politické skupiny. Preto sa pýtam: aké prekážky nám bránia prijať tento dokument? Opakujem: aké sú obavy z uskutočnenia niečoho takého zásadného a jednoduchého ako rovnaká ochrana obetí v celej Európe?

S nádejou, že Parlament prijme túto správu väčšinou hlasov, by som sa chcela obrátiť na Radu a Komisiu, aby som im pripomenula, že sme pri rokovaniach prekonali právne prekážky, a vítam to, že Komisia oceňuje našu prácu, tak ako my oceňujeme prácu, ktorú vykoná v budúcnosti.

Preto by sme k sebe nemali byť odmietaví, ale skôr by sme si mali pomáhať tým, že dnes prijmeme špecifickejší nástroj a zajtra prijmeme rozsiahlejší balík opatrení na pomoc obetiam, ktorý predstaví Komisia, ktorej sľubujem spoluprácu.

Buďme teda odvážni a zodpovední a pomôžme všetkým tým, ktorí majú právo žiť v bezpečnejšej Európe. Opakujem, pomôžme všetkým – mužom, ženám aj deťom. Pomôžme tým, ktorí očakávajú, že dnes im zabezpečíme lepší život, život, ktorý im vráti slobodu, bezpečnosť a predovšetkým dôstojnosť.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, spravodajkyňa.(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, vieme, že balík pripravovaný pre obete neobsahuje žiadne právne opatrenia. Práve to kritizovala európska ženská loby v Parlamente. Hovorí sa o osvedčených postupoch a koordinácii, ale čaká nás ešte dlhá cesta.

Chcela by som tiež povedať, že pôvod násilia, s ktorým sa stretávame, nie je exotický – je to naše vlastné násilie. Rade a členským štátom by som chcela povedať, že násilie pochádzajúce z iných kultúr si tiež vyžaduje právny nástroj. Nie je možné bojovať proti mrzačeniu pohlavných orgánov, zločinom v mene cti a všetkému obťažovaniu, ktoré podstupujú ženy z iných kultúr, bez takéhoto nástroja.

Preto je také dôležité zahrnúť doň aj tieto ženy a Parlament sa prostredníctvom všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tieňových spravodajcov snažil zabezpečiť, aby sa do tohto právneho nástroja zahrnuli aj všetky tieto obete.

Preto je také dôležité pracovať na tejto veci spoločne a preto nás mrzí, že Parlament a Komisia sa v priebehu tohto postupu nedohodli na rovnakom texte. Aj keby sa Parlament a Komisia dohodli na rovnakom texte, museli by sme ďalej bojovať.

Pani komisárka, obetiam násilia veľmi nepomôže názor, že odloženie tejto iniciatívy o dva, tri či štyri roky by pre ne bolo lepšie, pretože to tak nie je.

Počas predošlého vystúpenia ste povedali, že sme nedocenili význam Charty základných slobôd. Jej význam sme docenili. Problém je to, že ju treba uplatňovať. Problémom je to, že musíme prijať opatrenia, a niekedy, keď musíme prijať opatrenia, ide o právne opatrenia, ktorým niekedy stoja v ceste prekážky. Najväčšou prekážkou je politická vôľa.

Preto je také dôležité, aby sme sa všetci zhodli na takejto iniciatíve a teraz ja na ťahu Rada. Teraz je na členských štátoch, aby rozhodli, či tento nástroj naozaj bude pre obete účinný a potrebný. Sme presvedčení, že to tak bude, a preto tento nástroj obhajujeme a preto sme tu. Obhajujeme aj jeho naliehavosť.

Preto sme chceli, aby zaň Parlament hlasoval drvivou väčšinou. Krajiny, ktoré sa ešte nerozhodli alebo sa rozhodli, že sú proti tejto iniciatíve, potom pochopia, že je to jediný postup použiteľný teraz aj v budúcnosti. Ide o zložitý a komplexný nástroj, ale otvára cestu a bude chrániť obete a občianstvo žien.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, nemala som v úmysle znova vystúpiť, ale musím uviesť na pravú mieru to, čo bolo povedané. Opatrenia, ktoré budú súčasťou balíka týkajúceho sa obetí, zahŕňajú centrálnu komunikáciu, lisabonizáciu rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní z roku 2001, návrh opatrení občianskoprávnej ochrany a v prípade potreby návrh opatrení trestnoprávnej ochrany. To predložíme v Parlamente v máji budúceho roka.

Nemôžeme sa do toho len tak pustiť a dať naše nápady na papier. Všetky naše návrhy musí sprevádzať dôkladné posúdenie ich vplyvu. Musíme to brať veľmi vážne a naším cieľom musia byť spoľahlivé štúdie so skutočnou pridanou hodnotou. To v súčasnosti robíme. Dokončujeme posúdenie vplyvu, aby sme stanovili podrobnosti akýchkoľvek krokov, pokiaľ ide o legislatívne a praktické opatrenia, s cieľom dosiahnuť právnu istotu a rýchle a účinné ochranné opatrenia.

Vzhľadom na to by som tiež chcela Parlament informovať, že doteraz nám národné parlamenty poslali štyri stanoviská k ochrannému príkazu. Pozitívne stanoviská prišli z talianskeho, gréckeho a portugalského parlamentu a negatívne stanovisko prišlo z nemeckého Bundesratu. Tvrdilo sa v ňom, že smernica zachádza nad rámec pôsobnosti článku 82, pretože sa vzťahuje na opatrenia, ktoré nie sú trestnoprávne, a prevenciu kriminality. Príkaz bol odmietnutý na základe subsidiarity. Sme uprostred veľmi komplikovaného problému. Tým, že pred predložením právnych a iných návrhov vykonám serióznu analýzu, sa pokúsim navrhnúť opatrenia, ktoré budú dostatočne spoľahlivé a ktoré nepostihnú obete druhýkrát, pokiaľ ide o ochranné opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) V Rumunsku sa odhaduje, že prípady domáceho násilia postihujú každoročne 1 200 000 ľudí, ale len 1 % obetí násilia sa to odváži ohlásiť orgánom. Časté napätie v domácnosti, hádky a bitky robia z rodinných príslušníkov traumatizované obete, ktoré sú nútené akceptovať túto situáciu ako pravidlo. Násilie ovplyvňuje normálny, harmonický vývoj dieťaťa. Štúdie dokazujú, že vzor násilného správania sa prenáša z generácie na generáciu v 75 % prípadov. Štokholmský syndróm sa musí riešiť, ale nie nedôraznými reformami, ako sa to deje v Rumunsku. Na boj proti tomuto javu sú potrebné aktívne opatrenia spolu so zmenou a doplnením príslušného legislatívneho rámca a naštartovaním dialógu a spolupráce medzi všetkými štátnymi inštitúciami s pôsobnosťou v tejto oblasti a občianskou spoločnosťou. V tejto súvislosti musí byť európsky ochranný príkaz silným nástrojom schopným poskytnúť bezpečnejšie útočisko pre obete násilia aj za hranicami členských štátov. To tiež bude zahŕňať ochranu proti násilným činom spáchaným skupinami osôb a bude to platiť pre všetky obete trestných činov, ako sú obete obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zločinov v mene cti, incestu, rodovo motivovaného násilia, ako aj svedkovia a obete terorizmu a organizovaného zločinu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia