Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0265/2010

Ingivna texter :

A7-0265/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Röstförklaringar
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Antagna texter :

P7_TA(2011)0115

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

9.18. Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (omröstning)
Protokoll
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Herr talman! Är det möjligt att visa förteckningen över ändringsförslag på skärmen igen?

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Ja, Francesco Enrico Speroni. De undersöker just nu vad som hände.

Men kan du se den på den lilla skärmen? Ja? Då så, det är alltid något.

– Efter omröstningen om det ändrade förslaget:

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes , kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag lyssnar och iakttar, som ni vet. Jag fick budskapet att jag ska sitta här och ta emot budskapet – och det är ett tydligt sådant – till kollegiet. Jag lovar att jag kommer att ta emot budskapet, och det kommer naturligtvis att vara objektivt, eftersom det hände ganska mycket. Min kollega kommer dock att återkomma till detta efter en diskussion i kollegiet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Förslaget ska följaktligen skickas tillbaka till kommissionen.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D).(ES) Herr talman! Vi måste, i enlighet med artikel 175.56, få veta huruvida kommissionen kommer att dra tillbaka detta lagstiftningsförslag. Därför skickas förslaget inte tillbaka automatiskt till ansvarigt utskott. Kommissionen måste bestämma sig nu för om man ska dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt för parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Alejandro Cercas! Som jag uppfattade kommissionsledamoten kommer förslaget att återgå till kommissionen. Det är hur jag uppfattade det. Vi ska dock be kommissionsledamoten att klargöra kommissionens ståndpunkt.

Får jag be kommissionsledamoten att klargöra kommissionens ståndpunkt.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, föredragande. – (FR) Herr talman! Jag måste erkänna att jag är förvånad.

(Sorl)

Vi har redan förhandlat om denna text under ett års tid. Till att börja med vill jag tala om att vi hade nått en överenskommelse med gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Sedan upptäckte jag i sista stund att det hade getts en röstrekommendation som var helt i strid med den överenskommelse som vi hade nått. Jag upptäckte att de överenskommelser som vi nått med ALDE-gruppen inte hade hållits. Vi gick till plenum med överenskommelser som inte hade hållits.

För det andra föreslår Alejandro Cercas att vi ska göra ändringar – jag vill kunna göra mig hörd, annars är detta meningslöst – i synnerhet den socialdemokratiska gruppen och Cercas föreslår att kommissionen ska ändra sitt förslag.

Jag vill dock påpeka för Alejandro Cercas att vi har diskuterat detta förslag i ett år nu. Du föreslår en rad saker. Nu har vi under ett års tid misslyckats med att nå en överenskommelse. Vad är då meningen med att börja om från början igen? Vi skulle kunna diskutera detta i 10 år, och Alejandro Cercas skulle fortfarande sätta sig emot. Vi har försökt allt möjligt, men du har aldrig varit överens med någon.

Därför förstår jag inte på vilket sätt fler förslag skulle innebära framsteg. Det är verkligen tråkigt. Du motsatte dig att invandrare skulle komma till Europeiska unionen. Den socialdemokratiska gruppen förnekar dessa invandrare samma behandling som europeiska arbetstagare har rätt till.

(Protester)

Detta är allt jag har att säga, och det är verkligen synd, för gruppen hade nått en överenskommelse om denna fråga om lika behandling, och jag tycker att denna situation är beklaglig.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Var vänliga och lugna ned er lite så ska vi tillämpa arbetsordningen.

Kommissionen måste tala om huruvida man kommer att hålla fast vid sitt förslag eller inte.

Låt därför kommissionsledamoten tala om huruvida hon, utöver välkomna objektiva meddelanden, kommer att driva förslaget vidare eller inte.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes , kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Ni förstår säkert att jag efter denna diskussion, som inte var helt tydlig, vill ta med mig resultatet av den hem till Bryssel. Jag kommer utan tvekan att lägga fram den för kollegiet. Kommissionen kommer sedan att informera er om resultatet av diskussionerna.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Detta innebär att kommissionsledamoten tydligt har informerat oss om att hon för närvarande inte tänker dra tillbaka förslaget.

Det var vad hon sade. Vi får se vad som händer sedan.

Kommissionen drar i nuläget inte tillbaka förslaget.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy