Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 14. prosince 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení): viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Základní práva v Evropské unii (2009) – účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)
 6.Evropský ochranný příkaz (rozprava)
 7.Obchodování s lidmi (rozprava)
 8.Přivítání
 9.Hlasování
  9.1.Využití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko – povodně; Francie – bouře Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (hlasování)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (povodně v Portugalsku – bouře Xynthia ve Francii) – hospodářské oživení: evropská distribuční soustava větrné energie na moři (A7-0341/2010, László Surján) (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: SI/Mura, Slovinsko (A7-0336/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Heidelberger Druckmaschinen AG/Německo (A7-0337/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.5.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Wielkopolskie – automobilový průmysl/Polsko (A7-0359/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.6.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Aragón – maloobchod/Španělsko (A7-0358/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.7.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana - textil/Španělsko (A7-0357/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.8.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana – přírodní kámen/Španělsko (A7-0356/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Lear/Španělsko (A7-0351/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: H. Cegielski-Poznaň/Polsko (A7-0352/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.11.Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany (A7-0347/2010, Claude Moraes) (hlasování)
  9.12.Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasování)
  9.13.Nástroj rychlé reakce (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (hlasování)
  9.14.Regulace obchodování s finančními nástroji – „dark pools“ atd. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (hlasování)
  9.15.Posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN (A7-0349/2010, Ana Gomes) (hlasování)
  9.16.Řádná správa a regionální politika EU (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (hlasování)
  9.17.Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  9.18.Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasování)
  9.19.Evropský ochranný příkaz (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  9.20.Obchodování s lidmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (hlasování)
  9.21.Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasování)
  9.22.Územní, sociální a hospodářská soudržnost (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a hlasovacích záměrů: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
 14.Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (rozprava)
 15.Ratingové agentury (rozprava)
 16.Výsledek konference v Cancúnu o změně klimatu (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 18.Akční plán pro energetickou účinnost (rozprava)
 19.Zrušení směrnic týkajících se metrologie (rozprava)
 20.Bezpečnost hraček (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1457 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (5436 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí