Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 14. december 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Mundtlige forespørgsler (fremlæggelse): se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse af Lissabontraktatens ikrafttrædelse (forhandling)
 6.Den europæiske beskyttelsesordre (forhandling)
 7.Menneskehandel (forhandling)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  9.1.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Portugal/ oversvømmelser, Frankrig/stormen Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (afstemning)
  9.2.Forslag til ændringsbudget nr. 9/2010: EU's Solidaritetsfond (oversvømmelser i Portugal, stormen Xynthia, Frankrig) – Økonomisk genopretning: det økonomiske net af offshore-vindkraftanlæg (A7-0341/2010, László Surján) (afstemning)
  9.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: SI/Mura, Slovenien (A7-0336/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland (A7-0337/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Wielkopolskie – bilindustrien, Polen (A7-0359/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Detailhandel Aragón/Spanien) (A7-0358/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.7.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Comunidad Valenciana – Tekstiler/Spanien) (A7-0357/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.8.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Comunidad Valenciana – Natursten/Spanien) (A7-0356/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Lear/Spanien) (A7-0351/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.10.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: H. Cegielski-Poznań/Polen) (A7-0352/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  9.11.Udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2003/109/EF til at omfatte personer under international beskyttelse (A7-0347/2010, Claude Moraes) (afstemning)
  9.12.Aftale EU/Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (afstemning)
  9.13.Etablering af et EU-udrykningsberedskab (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (afstemning)
  9.14.Regulering af handelen med finansielle instrumenter – "dark pools" osv. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (afstemning)
  9.15.Øget kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den Europæiske Union – en europæisk CBRN-handlingsplan (A7-0349/2010, Ana Gomes) (afstemning)
  9.16.God forvaltningspraksis og EU's regionalpolitik (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (afstemning)
  9.17.Oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  9.18.Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (afstemning)
  9.19.Europæisk beskyttelsesordre (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  9.20.Menneskehandel (A7-0348/2010, Edit Bauer) (afstemning)
  9.21.Aftale EU/Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (afstemning)
  9.22.Territorial, social og økonomisk samhørighed (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
 14.Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet (forhandling)
 15.Kreditvurderingsbureauer (forhandling)
 16.Resultatet af klimakonferencen i Cancún (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Handlingsplan for energieffektivitet (forhandling)
 19.Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi (forhandling)
 20.Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1372 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (5582 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik