Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2010 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Žodiniai klausimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (diskusijos)
 6.Europos apsaugos orderis (diskusijos)
 7.Prekyba žmonėmis (diskusijos)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Portugalija – potvyniai; Prancūzija – uraganas „Ksintija“) (A7-0335/2010, Reimer Böge) (balsavimas)
  9.2.Taisomasis biudžetas Nr. 9/2010. III skirsnis. Komisija. ES Solidarumo fondas (potvyniai Portugalijoje, audra „Ksintija“ Prancūzijoje). Ekonomikos gaivinimas. Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema (A7-0341/2010, László Surján) (balsavimas)
  9.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („SI/Mura“, Slovėnija) (A7-0336/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („Heidelberger Druckmaschinen AG“, Vokietija) (A7-0337/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Wielkopolskie, automobiliai, Lenkija) (A7-0359/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Aragón, mažmeninė prekyba, Ispanija) (A7-0358/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („Comunidad Valenciana“, tekstilė, Ispanija) (A7-0357/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („Comunidad Valenciana“, gamtinis akmuo, Ispanija) (A7-0356/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („Lear“, Ispanija) (A7-0351/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.10.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas („H. Cegielski-Poznań“, Lenkija) (A7-0352/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.11.Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga (A7-0347/2010, Claude Moraes) (balsavimas)
  9.12.ES ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (balsavimas)
  9.13.ES greitojo reagavimo pajėgumų kūrimas (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (balsavimas)
  9.14.Prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimas: neviešos anoniminės prekybos vietos (angl. dark pools) ir kt. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (balsavimas)
  9.15.ES ChBRB saugumo veiksmų planas „Cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimas Europos Sąjungoje“ (A7-0349/2010, Ana Gomes) (balsavimas)
  9.16.Geras valdymas ir ES regioninė politika (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (balsavimas)
  9.17.Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  9.18.Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (balsavimas)
  9.19.Europos apsaugos orderis (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  9.20.Prekyba žmonėmis (A7-0348/2010, Edit Bauer) (balsavimas)
  9.21.ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (balsavimas)
  9.22.Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 13.Klausimų Komisijos Pirmininkui valanda
 14.EN14 - Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (diskusijos)
 15.Kredito reitingų agentūros (diskusijos)
 16.Klimato kaitos konferencijos Kankūne rezultatai (diskusijos)
 17.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 18.Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (diskusijos)
 19.Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas (diskusijos)
 20.Žaislų sauga (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1384 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (5118 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika