Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 14 ta' Diċembru 2010 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Mistoqsijiet orali (tressiq): ara l-Minuti
 4.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 5.Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu)
 6.L-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (dibattitu)
 7.It-traffikar tal-bnedmin (dibattitu)
 8.Merħba
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Portugall - għargħar; Franza - Xynthia (maltempata) (A7-0335/2010, Reimer Böge) (votazzjoni)
  9.2.Abbozz ta' baġit emendatorju nru 9/2010: Fond ta' Solidarjetà tal-UE (għargħar fil-Portugall - Xynthia (tempesta), Franza) - Irkupru ekonomiku: Netwerk Ewropew ta' Turbini tar-Riħ fil-Baħar (A7-0341/2010, László Surján) (votazzjoni)
  9.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: SI/ Mura, Slovenja) (A7-0336/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Heidelberger Druckmaschinen AG/Ġermanja (A7-0337/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Wielkopolskie - Industrija tal-karozzi/PL (A7-0359/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Kummerċ bl-imnut f'Aragona/Spanja (A7-0358/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.7.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Comunidad Valenciana - Tessuti/Spanja (A7-0357/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.8.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Comunidad Valenciana - Ġebla naturali/Spanja (A7-0356/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Lear/Spanja (A7-0351/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.10.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni : H. Cegielski-Poznań /Polonja (A7-0352/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.11.Estensjoni tal-ambitu tad-Direttiva 2003/109/KE għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali (A7-0347/2010, Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.12.Ftehim UE-Ġeorġja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ tal-viżi (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (votazzjoni)
  9.13.Kapaċità ta' reazzjoni rapida tal-UE (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (votazzjoni)
  9.14.Regolamentazzjoni tal-kummerċ ta' strumenti finanzjarji - "dark pools" eċċ. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (votazzjoni)
  9.15.It-Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u Nukleari fl-Unjoni Ewropea - Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE (A7-0349/2010, Ana Gomes) (votazzjoni)
  9.16.Governanza tajba u politika reġjonali tal-UE (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (votazzjoni)
  9.17.Il-ħolqien ta' netwerk ta' uffiċjali ta' kollegament inkarigati bl-immigrazzjoni (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
  9.18.Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (votazzjoni)
  9.19.L-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (votazzjoni)
  9.20.It-traffikar tal-bnedmin (A7-0348/2010, Edit Bauer) (votazzjoni)
  9.21.Ftehim UE-Ġeorġja dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (votazzjoni)
  9.22.Koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Ħin għall-Mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni
 14.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit ġdid 2011 kif modifikat mill-Kunsill (dibattitu)
 15.Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu (dibattitu)
 16.Eżitu tal-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima f'Kankun (dibattitu)
 17.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 18.Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika (dibattitu)
 19.Revoka tad-Direttivi dwar il-metroloġija (dibattitu)
 20.Is-sikurezza tal-ġugarelli (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1629 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1707 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza