Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 14. december 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 5.Temeljne pravice v Evropski uniji (2009) - učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (razprava)
 6.Evropska odredba o zaščiti (razprava)
 7.Trgovina z ljudmi (razprava)
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja
  9.1.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Portugalska/poplave - Francija/nevihta Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (glasovanje)
  9.2.Predlog spremembe proračuna št. 9/2010: Solidarnostni sklad EU (poplave na Portugalskem, neurje Xynthia v Franciji) - Oživitev gospodarstva: evropsko omrežje za vetrne elektrarne na morju (A7-0341/2010, László Surján) (glasovanje)
  9.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: SI/Mura, Slovenija (A7-0336/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Heidelberger Druckmaschinen AG/Nemčija (A7-0337/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Wielkopolskie Automotive, Poljska (A7-0359/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Aragón, trgovina na drobno, Španija (A7-0358/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija (A7-0357/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Comunidad Valenciana - naravni kamen/Španija (A7-0356/2010/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Lear, Španija (A7-0351/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: H. Cegielski-Poznań, Poljska (A7-0352/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.11.Razširitev področja uporabe Direktive 2003/109/ES na upravičence do mednarodne zaščite (A7-0347/2010, Claude Moraes) (glasovanje)
  9.12.Sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
  9.13.Vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje EU (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (glasovanje)
  9.14.Regulacija trgovanja s finančnimi instrumenti - „dark pools“ itd. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (glasovanje)
  9.15.Krepitev jedrske, radiološke, kemične in biološke varnosti v Evropski uniji – akcijski načrt EU na področju JRKB varnosti (A7-0349/2010, Ana Gomes) (glasovanje)
  9.16.Dobro upravljanje v regionalni politiki EU (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (glasovanje)
  9.17.Vzpostavitev mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  9.18.Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (glasovanje)
  9.19.Evropska odredba o zaščiti (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  9.20.Trgovina z ljudmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (glasovanje)
  9.21.Sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
  9.22.Ozemeljska, socialna in gospodarska kohezija (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
 14.Stališče Parlamenta o novem predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet (razprava)
 15.Bonitetne agencije (razprava)
 16.Sklepi konference v Cancúnu o podnebnih spremembah (razprava)
 17.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 18.Akcijski načrt o energetski učinkovitosti (razprava)
 19.Razveljavitev direktiv o meroslovju (razprava)
 20.Varnost igrač (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1321 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (5376 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov