Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 14 december 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Muntliga frågor (ingivande): se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (debatt)
 6.Den europeiska skyddsordern (debatt)
 7.Människohandel (debatt)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  9.1.Användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond: Portugal/översvämningar – Frankrike/Xynthia (storm) (A7-0335/2010, Reimer Böge) (omröstning)
  9.2.Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond (översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs (A7-0341/2010, László Surján) (omröstning)
  9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: SI/Mura, Slovenien (A7-0336/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland (A7-0337/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Wielkopolskie Automotive från Polen (A7-0359/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Detaljhandeln Aragón/Spanien (A7-0358/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Textilvaror/Spanien (A7-0357/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Natursten/Spanien (A7-0356/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Lear/Spanien (A7-0351/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: H. Cegielski-Poznań/Polen (A7-0352/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  9.11.Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd (A7-0347/2010, Claude Moraes) (omröstning)
  9.12.Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (omröstning)
  9.13.Inrättande av en snabbinsatsstyrka för EU (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (omröstning)
  9.14.Reglering av handeln med finansiella instrument – ”dark pools” etc. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (omröstning)
  9.15.Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (A7-0349/2010, Ana Gomes) (omröstning)
  9.16.Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (omröstning)
  9.17.Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  9.18.Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (omröstning)
  9.19.Den europeiska skyddsordern (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  9.20.Människohandel (A7-0348/2010, Edit Bauer) (omröstning)
  9.21.Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (omröstning)
  9.22.Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Frågetimme med kommissionens ordförande
 14.Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (debatt)
 15.Kreditvärderingsinstitut (debatt)
 16.Resultat från klimatförändringskonferensen i Cancún (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Handlingsplanen för energieffektivitet (debatt)
 19.Upphävande av direktiven om metrologi (debatt)
 20.Leksakers säkerhet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1404 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (5728 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy