Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Nová strategie pro Afghánistán (rozprava)
MPphoto
 

  Pino Arlacchi, zpravodaj. Paní předsedající, zprávu, kterou dnes projednáváme, prakticky jednomyslně schválil Výbor pro zahraniční věci tohoto Parlamentu. Jde o výsledek jednoleté práce týmu, který jsem vedl, a opírá se o rozsáhlé konzultace v Kábulu a v Bruselu.


Tato zpráva se snaží vysvětlit paradox, proč bylo v Afghánistánu dosaženo tak malého výsledku, přestože se zde již devět let angažuje mezinárodní společenství. Vojenské operace v této zemi stály od roku 2001 více než 300 miliard EUR a několik tisíc lidských životů a dalších nejméně 40 miliard EUR bylo vynaloženo na civilní straně: celkem více než třicetinásobek současné afghánské HDP.

I přes toto obrovské úsilí je Afghánistán stále největším výrobcem narkotik. Je to stále jedna z nejchudších zemí na světě, kde je – pro většinu afghánské populace – život krátký, brutální a strašný, jak tomu bylo na našem kontinentu před pěti sty lety. Jen úmrtnost matek v Afghánistánu má více obětí než válka: více než 20 000 ročně oproti 2 300. Vysvětlení tohoto paradoxu není jednoduché. Je třeba vzít v úvahu opiovou problematiku i sílu povstaleckých nepokojů, společně s vírou v iluzi rychlého vojenského vítězství, která dominovala během prvních let mezinárodní přítomnosti. Kromě toho se přeceňovala legitimita ústřední vlády, stejně jako účinnost mezinárodní pomoci při obnově země.

Tato zpráva se nesnaží všechny tyto otázky zjednodušovat. Přijímá výzvu v plném rozsahu a tento dokument je pokusem navrhnout nové směry pro naše politiky. Zpráva se na otázku dívá z evropského hlediska. To znamená, že se na afghánskou krizi díváme z úhlu, který není jen zrcadlem amerického pohledu. Evropské hodnoty a principy jsou pro nás důležité. Mají vliv na to, jak na afghánský problém hledí evropští občané, kteří obecně nejsou zastánci vojenského řešení, protože jsme před více než 65 lety zavrhli myšlenku, že by válka a okupace cizích zemí mohly být dobrým řešením.

Dnešní Evropská unie je postavena na averzi k válce a tato zpráva tento pocit odráží. V konkrétní otázce Afghánistánu občané EU silně podporují civilní přístup jako alternativu k použití síly. Náš přístup není naivní, nejde, jak již bylo řečeno, o jemnost Venuše proti síle Marsu. Místo toho jde o moc rozumu, lidské solidarity, která se použije při řešení krize, jako je ta afghánská, k níž nelze přistupovat se zjednodušujícím řešením a mentalitou.


Tato zpráva navrhuje strategii, která nevylučuje omezené použití donucovacích prostředků. Bezpečnost lidí v Afghánistánu před teroristy a kriminálními útoky je nezbytným předpokladem rozvoje a tento Parlament je přesvědčen, že kombinace zásahů pro udržení míru, multilaterální diplomacie, domácích mírových jednání, účinných opatření na snižování chudoby, vytvoření demokratických institucí a ochrany práv žen jsou pilíře nové vítězné strategie v Afghánistánu i jinde.


Doufám, že zde nastíněnou strategii bude nový systém důkladně provádět, a chci využít této příležitosti a vyzvat paní baronku Ashtonovou, aby se připojila v tomto úsilí k Parlamentu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí