Rodyklė 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)
MPphoto
 

  Pino Arlacchi, pranešėjas. Ponia pirmininke, šio Parlamento užsienio reikalų komitetas virtualiai vieningai pritarė šiandien aptariamam pranešimui. Tai vienerių metų komandinio darbo, kuriam vadovavau ir kuris pagrįstas plataus masto konsultacijomis Kabule ir Briuselyje, rezultatas.

Šiuo pranešimu bandoma paaiškinti paradoksą, kodėl tiek mažai pasiekta Afganistane, nepaisant devynerius metus trukusio tarptautinio dalyvavimo? Nuo 2001 m. toje šalyje vykdomos karinės operacijos kainavo daugiau nei 300 mlrd. EUR ir pareikalavo kelių tūkstančių žmonių gyvybių, o mažiausiai dar 40 mlrd. EUR buvo išleista civilių reikalams – iš viso tai 30 kartų daugiau nei dabartinis BVP.

Nepaisant šių didžiulių pastangų, Afganistanas vis dar pirmauja pagal narkotinių medžiagų gamybos mastą. Tai vis dar viena skurdžiausių šalių pasaulyje, kurioje daugumos afganistaniečių gyvenimas trumpas, žiaurus ir blogas, kaip buvo mūsų žemyne prieš penkis šimtmečius. Vien jau per gimdymą mirštančių moterų yra daugiau žuvusių nei per karą: daugiau nei 20 tūkst. per metus, palyginti su 2300 žuvusių per karą. Šio paradokso paaiškinimas nėra paprastas. Turi būti atsižvelgiama į opijaus problemą ir maištininkų galingumą, taip pat į tikėjimą greita karine pergale, kuris vyravo pirmaisiais tarptautinės bendruomenės dalyvavimo metais. Dar daugiau, pervertintas centrinės vyriausybės teisėtumas, taip pat tarptautinės paramos šalies reorganizavimui veiksmingumas.

Šiame pranešime nebandoma supaprastinti visų šių problemų. Jame visapusiškai pripažįstamas uždavinys, ir šiuo dokumentu bandoma pasiūlyti naujų mūsų politikos krypčių. Pranešime šis klausimas aptariamas iš Europos Sąjungos pozicijos. Tai reiškia, kad Afganistano krizė svarstoma neatsižvelgiant tik į Amerikos siekius. Svarbios Europos Sąjungos vertybės ir principai. Jais daroma įtaka tam, kaip Afganistano problemą suvokia Europos Sąjungos piliečiai, o jie iš esmės nepritaria kariniam sprendimui, nes daugiau nei prieš 65 metus atsisakėme idėjos, kad karas ir svetimų šalių okupacija yra geras sprendimas.

Šiandien ES karą vertina neigiamai, o šiuo pranešimu šis požiūris išreiškiamas. Kalbant apie šį konkretų Afganistano klausimą, ES piliečiai tvirtai pritaria požiūriui dėl civilių gyventojų poreikių tenkinimo siekiant išvengti jėgos panaudojimo. Mes nesame naivūs; tai nėra, kaip buvo pasakyta, nelygių jėgų susidūrimas. Vadinasi, tokiai kaip Afganistano krizei, kuri negali būti įveikta pernelyg supaprastintu sprendimu ir protavimu, taikoma pagrindimo, žmogiško solidarumo galia.

Šiame pranešime siūloma strategija, iš kurios nėra pašalintas ribotas priverstinių priemonių naudojimas. Afganistano žmonių apsauga nuo teroristų ir nusikalstamų puolimų yra vystymosi prielaida, ir šis Parlamentas mano, kad taikos palaikymo operacijų, daugiašalės diplomatijos, vietos taikos derybų, veiksmingų skurdo mažinimo priemonių, demokratinių institucijų įsteigimo ir moterų teisių apsaugos derinimas yra naujos, sėkmingos strategijos Afganistane labiau nei kur kitur pagrindas.

Tikiuosi, kad naująja sistema bus tiksliai įgyvendinta čia pateikta strategija, ir pasinaudosiu šia galimybe paraginti baronienę C. Ashton to siekiant prisijungti prie Parlamento.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika