Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Nowa strategia dla Afganistanu (debata)
MPphoto
 

  Pino Arlacchi, sprawozdawca Pani Przewodnicząca! Parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych prawie jednogłośnie przyjęła omawiane dziś przez nas sprawozdanie. Jest ono wynikiem rocznych prac zespołu, którym kierowałem, i opiera się na licznych konsultacjach przeprowadzonych w Kabulu i Brukseli.

W sprawozdaniu tym podjęto próbę wyjaśnienia pewnego paradoksu: dlaczego pomimo dziewięcioletniego zaangażowania międzynarodowego w Afganistanie tak niewiele udało się osiągnąć? Prowadzone w tym kraju od 2001 roku działania zbrojne kosztowały ponad 300 miliardów euro i życie kilku tysięcy osób. Kolejne 40 miliardów euro wydano po stronie cywilnej: ogółem nakłady te przekraczają afgańskie PKB ponad trzydzieści razy.

Pomimo tych ogromnych wysiłków, Afganistan pozostaje wiodącym producentem środków odurzających. Kraj ten nadal jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Życie w nim – dla większości Afgańczyków – jest krótkie, brutalne i okrutne; takie, jakie było na naszym kontynencie 500 lat temu. Liczba kobiet umierających w połogu (20 tysięcy rocznie) przewyższa w Afganistanie liczbę ofiar działań wojennych (2 300 rocznie). Paradoks ten trudno wyjaśnić. Swoją rolę z pewnością odgrywa tu problem opium oraz siła rebeliantów, a także ślepa wiara w szybkie zwycięstwo militarne, która dominowała w początkowych latach obecności międzynarodowej. Przeceniono ponadto legitymizację rządu centralnego oraz skuteczność pomocy międzynarodowej w procesie odbudowy kraju.

Celem przedmiotowego sprawozdania nie jest upraszczanie tych kwestii. W dokumencie tym w pełni zaakceptowano wszystkie wyzwania i podjęto w nim próbę zaproponowania nowych kierunków naszej polityki. W sprawozdaniu przyjęto europejski punkt widzenia. Oznacza to, że kryzys afgański omawiany jest z perspektywy, która nie stanowi jedynie prostego odzwierciedlenia sposobu postrzegania go przez Amerykanów. Znaczenie mają wyznawane w Europie zasady i wartości. Wpływają one na sposób postrzegania problematyki afgańskiej przez obywateli Unii Europejskiej, którzy co do zasady nie wierzą w interwencje wojskowe, ponieważ ponad 65 lat temu odrzuciliśmy koncepcję, że wojna i okupacja obcych krajów są dobrym rozwiązaniem.

Dzisiejsza UE zbudowana jest na niechęci do wojny i sprawozdanie odzwierciedla tę niechęć. W odniesieniu do konkretnej kwestii Afganistanu, obywatele UE stanowczo opowiadają się za rozwiązaniem cywilnym, które jest alternatywą dla użycia siły. Nasze podejście nie jest naiwne; nie oznacza ono, jak ktoś powiedział, przeciwstawiania łagodności Wenus siły Marsa. Polega ono na stosowaniu potęgi rozumu i ludzkiej solidarności w odniesieniu do kryzysów takich jak afgański, ponieważ nie można podchodzić do nich, stosując uproszczone rozwiązania i pomysły.

Zaproponowana w przedmiotowym sprawozdaniu strategia nie wyklucza ograniczonego zastosowania rozwiązań siłowych. Uwolnienie ludności afgańskiej od zagrożeń związanych z atakami terrorystycznymi i przestępczymi jest warunkiem koniecznym dla rozwoju; Parlament ten uważa, że podstawę nowej, skutecznej strategii dla Afganistanu, a także dla innych miejsc na świecie, stanowić będzie połączenie misji pokojowych, wielostronnej dyplomacji, krajowych negocjacji pokojowych, środków rzeczywistego zmniejszania ubóstwa z ustanowieniem demokratycznych instytucji i ochroną praw kobiet.

Wierzę, że przedstawiona w sprawozdaniu strategia będzie ostrożnie realizowana w nowym systemie. Jednocześnie zwracam się do baronessy Ashton, by wspomogła Parlament w podejmowanych przez niego w tym zakresie wysiłkach.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności