Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Nová stratégia pre Afganistan (rozprava)
MPphoto
 

  Pino Arlacchi, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, správa, ktorú sme dnes posudzovali, bola vo Výbore pre zahraničné veci tohto Parlamentu prijatá prakticky jednohlasne. Je to výsledok jednoročnej práce tímu, ktorý som viedol, a vychádza z rozsiahlych konzultácií v Kábule a Bruseli.

Táto správa predstavuje pokus o vysvetlenie paradoxu, prečo sa v Afganistane napriek deviatim rokom medzinárodného úsilia dosiahlo tak málo. Od roku 2001 stáli vojenské operácie v tejto krajine viac ako 300 miliárd EUR a niekoľko tisícov ľudských životov a ďalších najmenej 40 miliárd EUR bolo vynaložených na civilnej strane: celkovo ide o 30-násobok súčasného afganského HDP.

Napriek tomuto obrovskému úsiliu je Afganistan na prvom mieste ako výrobca narkotických drog. Je stále jednou z najchudobnejších krajín vo svete, kde je život – pre väčšinu afganského obyvateľstva – krátky, brutálny a nebezpečný, rovnako ako na našom kontinente pred piatimi storočiami. Len v oblasti materskej úmrtnosti je v Afganistane viac obetí než vo vojne: v pomere viac ako 20 000 ročne oproti 2 300. Odpoveď na tento paradox nie je jednoduchá. Je potrebné zohľadniť problém s ópiom a silu povstania spolu s vierou v mylnú predstavu rýchleho vojenského víťazstva, ktoré prevládali v prvých rokoch medzinárodnej účasti. Navyše legitimita centrálnej vlády bola precenená, ako aj efektívnosť medzinárodnej pomoci v rámci obnovy krajiny.

Táto správa nechce zjednodušiť všetky tieto problémy. Prijíma ich v plnej miere a tento dokument predstavuje pokus o naznačenie nového smerovania pre naše politiky. Správa k tejto téme pristupuje z európskeho hľadiska. To znamená, že afganská kríza sa posudzuje z hľadiska, ktoré neodzrkadľuje len americký pohľad na vec. Na európskych hodnotách a zásadách záleží. Majú vplyv na to, ako európski občania vnímajú afganský problém, a títo zo zásady neveria vo vojenské riešenie, pretože pred viac ako 65 rokmi sme sa vzdali myšlienky, že vojna a okupácia cudzích území je dobré riešenie.

Dnešná EÚ je založená na averzii voči vojne a táto správa odráža tento pocit. V osobitnom prípade Afganistanu občania EÚ výrazne podporujú civilný prístup ako alternatívu k použitiu sily. Náš prístup nie je naivný; ako už bolo spomenuté, nejde o miernosť Venuše proti sile Marsu. Ide skôr o silu rozumu, ľudskej solidarity uplatnenú v kríze, akou je afganská, ku ktorej nie je možné pristupovať so zjednodušeným riešením a zjednodušenou mentalitou.

Táto správa navrhuje stratégiu, ktorá nevylučuje obmedzené použitie donucovacích prostriedkov. Ochrana ľudí v Afganistane pred teroristami a kriminálnymi útokmi je predpokladom rozvoja a tento Parlament je presvedčený, že kombinácia mierových misií, mnohostrannej diplomacie, vnútroštátnych mierových rokovaní, účinných opatrení na znižovanie chudoby, zriadenia demokratických inštitúcií a ochrany práv žien sú piliere novej, víťaznej stratégie v Afganistane, ako aj inde.

Dúfam, že stratégia, ktorá je tu navrhnutá, bude starostlivo zavedená prostredníctvom nového systému, a pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať pani barónku Ashtonovú, aby sa v tomto úsilí pridala k Parlamentu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia