Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia