Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7.2. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (hlasovanie)
PV
 

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 13:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Vážený pán predseda, v mene našej skupiny by som chcel predložiť vysvetlenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 13. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý v mene našej skupiny predložil Výboru pre rozpočet pán kolega Färm. Opätovne sme ho nepredložili, ale Skupina zelených/Európska slobodná aliancia ho znovu predložila so 40 podpismi. Zdržíme sa hlasovania o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu. So Skupinou zelených sme však v tejto súvislosti dospeli k spoločnému záveru a máme na vec totožný názor. Keďže sme sa vyjadrili, že naša skupina nepredloží žiadne ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, zdržíme sa hlasovania. Chcel by som však ujasniť, že podporujeme otázku dane z finančných transakcií, pričom dúfame, že poslanci z druhej strany Parlamentu v blízkej budúcnosti podporia naše hlasovania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia