Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7.2. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 med rådets ändringar (omröstning)
PV
 

– Före omröstningen om ändringsförslag 13:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Herr talman! Jag vill göra följande förklaring för vår grupps räkning beträffande ändringsförslag 13. Det är ett ändringsförslag som min kollega Göran Färm lade fram inför budgetutskottet för vår grupps räkning. Vi har inte lagt fram ändringsförslaget igen, men gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen har lagt fram det på nytt med 40 namnunderskrifter. Vi kommer att avstå från att rösta om detta ändringsförslag. Jag har emellertid träffat en överenskommelse med De gröna om detta och vi har exakt samma åsikt. Eftersom vi har sagt att vi som grupp inte ska lägga fram några nya ändringsförslag avstår vi från att rösta. Jag vill emellertid göra alldeles klart att vi stöder denna punkt, skatten på finansiella transaktioner, och vi hoppas att ledamöterna på andra sidan i parlamentet kommer att stödja oss i omröstningar inom en snar framtid.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy