Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2290(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0369/2010

Indgivne tekster :

A7-0369/2010

Forhandlinger :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Afstemninger :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0475

Forhandlinger
Onsdag den 15. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

7.3. Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel) (afstemning)
PV
 

– Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Hr. formand! Jeg synes, vi skylder medlemmerne en forklaring. Vi stemmer om det forslag, som Rådet fremsatte over for os, uden ændringer, fordi dette forslag er nøjagtig det samme som den indstilling, Budgetudvalget vedtog i sidste uge. Det er i overensstemmelse med, hvad vi har forhandlet os frem til under de meget lange forhandlinger, der varede 10 måneder.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til specielt at takke de særlige ordførere fra Parlamentets udvalg. Jeg vil gerne takke dem for utrættelig tillid og støtte og for at gøre det muligt for os i dag at vedtage budgettet for 2011, så det kan træde i kraft med virkning lige fra 1. januar næste år.

 
  
 

– Efter afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, formand for Rådet. (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Parlamentet har derfor godkendt Rådets holdning til budgetforslaget for regnskabsåret 2011 uden ændringsforslag. På Rådets vegne kan jeg kan naturligvis kun være tilfreds med vores fælles aftale om budgettet for 2011.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg beder Dem lytte til det, der blev sagt. Det er vigtigt. Det er første gang i historien, vi har anvendt den procedure, der er fastlagt i Lissabontraktaten. Sidste år fulgte vi en forenklet procedure. Denne gang var det første gang, at hele den procedure, der er fastlagt i Lissabontraktaten, er blevet fulgt. Jeg vil derfor komme med en erklæring. Parlamentet har vedtaget Rådets holdning af 10. december 2010 om forslag til det almindelige budget, som blev fremsat af Kommissionen den 26. november 2010. Budgetproceduren er blevet gennemført i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I overensstemmelse med denne artikel og punkt 4, a) deri, erklærer jeg budgettet for året 2011 for endelig vedtaget, og jeg vil nu officielt underskrive dokumentet.

 
  
 

Kære kolleger, her til slut vil jeg sige et par ord. Jeg vil gerne takke alle kollegerne i Parlamentets Forligsudvalg og rose dem, alle 27, for deres hårde arbejde, og lykønske dem med, at der i sidste ende er opnået et positivt resultat.

Jeg vil bede tre nøglepersoner komme herhen for at få taget et billede, nemlig Alain Lamassoure, formand for Budgetudvalget, og de to ordførere Sidonia Jędrzejewska og Helga Trüpel.

(Bifald)

Lad mig også udtrykke min taknemmelighed over for det belgiske formandskab for Rådet for dets fortrinlige samarbejde og aktiviteter, særlig over for premierminister Yves Leterme og statssekretær Melchior Wathelet, som ikke er til stede i øjeblikket. De var meget aktive på vegne af det belgiske formandskab.

Lad mig også takke kommissionsformand Barroso, som ikke er til stede, og kommissær Lewandowski for at have udarbejdet budgettet og for at bane vej for dagens aftale. Vær venlig at træde frem et øjeblik og få taget et billede.

(Bifald)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik