Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2290(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0369/2010

Ingediende teksten :

A7-0369/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0475

Debatten
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg Uitgave PB

7.3. Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel) (stemming)
PV
 

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - (PL) Ik geloof dat we de collega's een korte verklaring schuldig zijn. We stemmen zonder wijzigingen over het ontwerp dat de Raad aan ons heeft voorgelegd, omdat dit ontwerp exact overeenkomt met het standpunt dat de Begrotingscommissie vorige week heeft ingenomen. Het strookt met wat we tijdens de zeer lange onderhandelingen van negen maanden hebben bereikt.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om in het bijzonder de gespecialiseerde rapporteurs in de commissies van het Europees Parlement te bedanken. Ik dank u voor het vertrouwen en de steun die u mij voortdurend hebt gegeven. Tevens dank ik u omdat we er vandaag in geslaagd zijn de begroting voor 2011 goed te keuren, zodat deze vanaf 1 januari volgend jaar goed kan worden uitgevoerd.

 
  
 

Na de stemming

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, fungerend voorzitter van de Raad. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, het Parlement heeft daarmee het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting 2011 zonder amendementen aangenomen. Namens de Raad kan ik uiteraard alleen maar ingenomen zijn met ons akkoord over de begroting 2011.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dit is een belangrijke verklaring, dus luistert u alstublieft. Voor het eerst in de geschiedenis hebben wij de procedure als vastgelegd in het Verdrag van Lissabon toegepast. Vorig jaar hebben we een vereenvoudigde procedure gevolgd, nu voor het eerst de volledige procedure van het Verdrag van Lissabon. Ik verklaar daarom het volgende: Het Europees Parlement heeft het standpunt van de Raad van 10 december 2010 inzake het door de Commissie op 26 november 2010 ingediende ontwerp van algemene begroting goedgekeurd. De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Overeenkomstig dit artikel en met name punt 4, letter a), constateer ik dat de begroting voor het begrotingsjaar 2011 definitief is vastgesteld. Ik zal het document nu officieel ondertekenen.

 
  
 

Geachte collega's, tot besluit wil ik nog een paar dingen zeggen. Ik wil graag alle collega's in het bemiddelingscomité van het Europees Parlement, 27 in getal, bedanken en hen feliciteren met hun harde werk en met het behalen van een positief eindresultaat.

Ik wil graag de drie hoofdrolspelers, Alain Lamassoure, voorzitter van de Begrotingscommissie, en de beide rapporteurs, Sidonia Jędrzejewska en Helga Trüpel, verzoeken naar voren te komen voor een fotomoment.

(Applaus)

Daarnaast wil ik graag mijn dank betuigen aan het voorzitterschap van de Raad, het Belgische voorzitterschap, voor zijn uitstekende samenwerking en optreden, en met name aan premier Yves Leterme en staatssecretaris Melchior Wathelet, die hier niet aanwezig zijn. U hebt u bijzonder actief ingezet namens het Belgische voorzitterschap.

Ook Commissievoorzitter Barroso, die niet aanwezig is, en commissaris Lewandowski wil ik bedanken voor de voorbereiding van de begroting en voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het akkoord van vandaag. Komt u alstublieft naar voren voor dit korte fotomoment.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid