Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2290(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0369/2010

Predkladané texty :

A7-0369/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0475

Rozpravy
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7.3. Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel) (hlasovanie)
PV
 

− Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Vážený pán predseda, myslím si, že poslanci by mali dostať krátke vysvetlenie. Hlasujeme o návrhu, ktorý nám predložila Rada a ktorý je bez zmien, je totiž totožný s pozíciou, ktorú minulý týždeň prijal Výbor pre rozpočet. Je v súlade so záverom veľmi dlhých rokovaní, ktoré trvali 10 mesiacov.

Chcela by som sa pri tejto príležitosti poďakovať predovšetkým špecializovaným spravodajcom z výborov Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za neutíchajúcu dôveru a podporu. Ďakujem, že ste nám umožnili prijať dnes rozpočet na rok 2011, ktorý tak nadobudne účinnosť hneď na začiatku januára budúceho roka.

 
  
 

– Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, Parlament teda prijal pozíciu Rady k návrhu rozpočtu na rok 2011 bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V mene Rady môžem byť len spokojný so spoločnou dohodou v súvislosti s rozpočtom na rok 2011.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vypočujte si toto vyhlásenie. Je to dôležité. Po prvýkrát v dejinách sme uplatnili postup vymedzený v Lisabonskej zmluve. Minulý rok sme uplatnili zjednodušený postup. Po prvýkrát sme uplatnili celý postup Lisabonskej zmluvy. Preto by som chcel urobiť toto vyhlásenie. Európsky parlament prijal pozíciu Rady z 10. decembra 2010 k návrhu všeobecného rozpočtu, ktorý Komisia predložila 26. novembra 2010. Rozpočtový postup bol ukončený v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V zmysle tohto článku, ako aj bodu 4 písmeno a) vyhlasujem, že rozpočet na rok 2011 bol definitívne prijatý, a teraz tento dokument oficiálne podpíšem.

 
  
 

Vážení kolegovia poslanci, nakoniec by som rád povedal niekoľko slov. Chcel by som poďakovať a zablahoželať všetkým kolegom Zmierovacieho výboru Európskeho parlamentu, 27 ľuďom, za usilovnú prácu a za dosiahnutie výborného výsledku.

Chcel by som požiadať troch kľúčových predstaviteľov, aby sa sem prišli odfotografovať: pána Lamassoura, predsedu Výboru pre rozpočet, a dve spravodajkyne, pani Jędrzejewsku a pani Trüpelovú.

(potlesk)

Chcel by som tiež prejaviť vďaku predsedníctvu Rady, belgickému predsedníctvu, za vynikajúcu spoluprácu a činnosť, predovšetkým premiérovi Yvesovi Letermovi a štátnemu tajomníkovi Melchiorovi Watheletovi, ktorí tu momentálne nie sú. V mene belgického predsedníctva ste boli veľmi aktívni.

Zároveň chcem poďakovať predsedovi Komisie pánovi Barrosovi, ktorý tu teraz nie je, a pánovi komisárovi Lewandowskému za vypracovanie rozpočtu a umožnenie dnešnej dohody. Poďte, prosím, dopredu, aby sme sa spolu mohli odfotografovať.

(potlesk)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia