Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2290(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0369/2010

Ingivna texter :

A7-0369/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0475

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7.3. Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel) (omröstning)
PV
 

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Herr talman! Jag anser att ledamöterna bör få något slags förklaring. Vi röstar om det förslag som rådet har överlämnat till oss, utan ändringar, för det här förslaget är exakt detsamma som den ståndpunkt som budgetutskottet antog förra veckan. Det överensstämmer med vad vi förhandlade fram under de mycket långa förhandlingar som varade i tio månader.

Jag vill gärna ta tillfället i akt och särskilt tacka expertföredragandena från Europaparlamentets utskott. Tack för ert oavbrutna förtroende och stöd. Tack för att ni gjorde det möjligt för oss att anta 2011 års budget i dag så att den effektivt kan träda i kraft i början av januari nästa år.

 
  
 

– Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, rådets ordförande. (FR) Herr talman, ärade ledamöter! Parlamentet har således godkänt rådets ståndpunkt om förslaget till 2011 års budget utan ändringar. Jag kan förstås inte vara annat än glad på rådets vägnar för vår gemensamma överenskommelse om 2011 års budget.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag ber er att lyssna till detta uttalande. För första gången i historien har vi tillämpat det förfarande som fastställs i Lissabonfördraget. Förra året följde vi ett förenklat förfarande. Det här var första gången det fullständiga förfarandet i Lissabonfördraget tillämpades. Jag vill därför göra följande uttalande. Europaparlamentet har antagit rådets ståndpunkt av den 10 december 2010 om förslaget till allmän budget som kommissionen lade fram den 26 november 2010. Budgetförfarandet har fullföljts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med denna artikel och punkt 4 a i denna förklarar jag härmed att 2011 års budget slutligt har antagits och kommer nu officiellt att underteckna dokumentet.

 
  
 

Kära kolleger! Jag ska avsluta med att säga några ord. Jag vill tacka och gratulera alla kolleger i Europaparlamentets förlikningskommitté, 27 personer, för deras hårda arbete och för att de lyckades uppnå ett positivt slutresultat.

Jag vill be nyckelaktörerna stiga fram för fotografering: Alain Lamassoure, ordförande i budgetutskottet, och de två föredragandena Sidonia Jędrzejewska och Helga Trüpel.

(Applåder)

Låt mig också tacka ordförandeskapet i rådet, det belgiska ordförandeskapet, för dess utmärkta samarbete och arbetsinsats, särskilt premiärminister Yves Leterme och minister Melchior Wathelet, som inte är här i dag. Ni arbetade mycket hårt för det belgiska ordförandeskapet.

Låt mig även tacka kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som inte är här, och kommissionsledamot Janusz Lewandowski, för upprättandet av budgeten och underlättandet av dagens överenskommelse. Jag ber er stiga fram för en snabb fotografering.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy