Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0067(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0360/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0360/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0477

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9.2. Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, εισηγητής.(PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο τη συγκατάθεσή του για την εκκίνηση μιας διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα που δημιουργεί μια εντελώς νέα βάση συνεργασίας μεταξύ μιας ομάδας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης και των 27 κρατών μελών. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση. Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι αυτή η διαδικασία λειτουργεί καλά.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες μου στο Συμβούλιο, ειδικότερα για τη θέση που ενέκρινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεί παράδειγμα τέλειας διοργανικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επί του παρόντος ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε ρόλο μόνο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ η συχνότητα των συνεδριάσεων και η συμπερίληψη από το Συμβούλιο όλων των προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων –η συμπερίληψή τους στο τελικό έγγραφο– αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα που προοιωνίζεται θετικά αποτελέσματα για τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας στο μέλλον. Ευχαριστώ επίσης το Συμβούλιο για τη στιβαρή του στήριξη στην πρότασή μας σχετικά με την ταχεία διεξαγωγή της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, παραδείγματος χάριν, σε θέματα που αφορούν την ανάγκη του κανόνα περί «αναγκαστικής» δικαιοδοσίας, ένα ζήτημα το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη βεβαιότητα όσον αφορά τη λειτουργία των εσωτερικών νομικών συστημάτων τους, ενώ παράλληλα παρέχει στους πολίτες μας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα όχι μόνο το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά και το δικαστήριο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τους εισηγητές των επιτροπών από τις οποίες ζητήθηκε γνωμοδότηση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου