Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0067(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0360/2010

Ingediende teksten :

A7-0360/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0477

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg Uitgave PB

9.2. Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (stemming)
Notulen
 

Na de stemming

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, rapporteur. − (PL) Mijnheer de Voorzitter, een paar maanden geleden heeft het Europees Parlement voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie toestemming verleend aan de Raad voor het gebruik van de procedure van nauwere samenwerking. Dit is een uiterst belangrijke stap, waarmee een deel van de lidstaten van de Europese Unie een geheel nieuwe vorm van samenwerking wordt geboden voor gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt tussen alle 27 lidstaten. Dit is een zeer belangrijke beslissing en vandaag hebben we laten zien dat de procedure goed werkt.

Ik wil allereerst mijn hartelijke dank uitspreken aan de Raad voor zijn standpunt in het kader van de samenwerking met het Europees Parlement. Dit is een voorbeeld van uitstekende interinstitutionele samenwerking. Het Parlement fungeerde tijdens het werk aan deze verordening uitsluitend als adviserend orgaan. De frequentie van de vergaderingen lag echter zeer hoog. Ook heeft de Raad in het uiteindelijke document rekening heeft gehouden met alle amendementen die door het Europees Parlement zijn voorgesteld en door de Commissie juridische zaken zijn goedgekeurd. Dit is voor de toekomst dan ook een perfect voorbeeld van een veelbelovende procedure van nauwere samenwerking. Ik dank de Raad ook voor zijn krachtige steun aan ons voorstel voor een snelle herziening van verordening Brussel II bis. Die steun is nodig om bijvoorbeeld kwesties als forum necessitatis op te lossen. Zo kunnen de lidstaten zekerheid behouden ten aanzien van het functioneren van hun nationale rechtsstelsels, maar krijgen onze burgers het vooruitzicht dat ze in de toekomst niet alleen een vrije rechtskeuze kunnen maken, maar ook een vrije gerechtskeuze. Ik dank mijn collega's schaduwrapporteurs van de Commissie juridische zaken en de rapporteurs van de commissies die hun advies hebben gegeven.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid