Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0340/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0340/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0478

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9.3. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 81:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια τροπολογία καθαρά τεχνικής φύσεως, για να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο κανονισμός σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα τεθεί σε ισχύ και ότι ο εν λόγω κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρμόσουμε μία αιτιολογική σκέψη και ένα άρθρο του κειμένου επί του οποίου θα ψηφίσουμε. Στην αιτιολογική σκέψη 22, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη δεύτερη πρόταση και στο άρθρο 2 προτείνω επίσης να αφαιρέσουμε τη δεύτερη πρόταση. Η προφορική αυτή τροπολογία αποτελεί αντικείμενο μιας πληροφορίας και μιας συμφωνίας μεταξύ των διάφορων Ομάδων που υπέγραψαν τη συμβιβαστική συμφωνία. Το κείμενο αυτό επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα συμπληρώνει τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης και αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση του κανονισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barnier και τη βελγική Προεδρία για την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτό το ζήτημα.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου