Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2639(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0688/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0481

Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9.6. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011 (B7-0688/2010) (ψηφοφορία)
PV
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το τελευταίο μέρος αυτής της τροπολογίας να αναδιατυπωθεί. Η διατύπωση είναι πολύ αρνητική και θα ήθελα να διατυπωθεί ως ακολούθως:

(EN) Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» υπογραμμίζει τη σημασία των προαναφερθέντων προγραμμάτων.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 14:

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να δηλώσω ότι αποσύρουμε την τροπολογία 14.

 
  
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 16:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος βρίσκεται σε τέλμα και ότι επιθυμούμε την αναβίωσή της. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση, αυτό δεν εκφράζεται σαφώς, επομένως θα θέλαμε να προσθέσουμε το ακόλουθο κείμενο:

(EN) Το τρέχον αδιέξοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(DE) Γνωρίζω ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει αντίφαση. Ενδεχομένως να είναι δυνατή μια άλλη διατύπωση, ωστόσο η διατύπωση που προτείνουμε εμείς είναι η ακόλουθη:

Το τρέχον αδιέξοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου