Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9.8. Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (A7-0344/2010, Kinga Gál) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου