Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2279(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0353/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0476

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

10. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. − Уважаеми колеги, предвидени са много обяснения на вот, така че се налага да бъдем изключително стриктни по отношение на времето. Аз ще прекъсвам всички, които превишат времето, след една минута. Извинявам се за това, но такъв е редът.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, във вида, изменен от Съвета

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Г-н председател, искам да обясня защо гласувах против бюджета за 2011 г. Гласувах против, тъй като във времена на строги икономии Европейският съюз следва да прояви умереност. Ние трябва да свиваме разходите, а не да ги увеличаваме. По мое мнение срамен е фактът, че първоначално Комисията предложи увеличение от 6%, а Парламентът го подкрепи.

Считам, че нашият министър-председател, Дейвид Камерън, свърши добра работа, като въздейства за намаляване до 2,9%, но ние знаем, че това беше компромис. Не е компромис това, че британските консерватори са особено доволни от този факт и за мен беше чест да гласувам против разточителството на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Г-н председател, показателен е фактът, че Парламентът за първи път има възможност да одобрява бюджета. По мое мнение в бъдещата бюджетна политика Парламентът трябва да гарантира, че приоритетите се състоят в това Европейският съюз да може да гарантира увеличаването на собственото си участие, че бюджетът подпомага ефективното използване на ресурсите и политиката в областта на изменението на климата чрез свой подбор на политики, като по този начин стратегията „Европа 2020“ и по-екологосъобразната икономика ще постигнат успех.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Г-н председател, подобно на моя колега, г-н Fox, аз имам същите опасения, каквито имаха и много други британски консерватори.

Във времена на строги икономии, когато правителствата в Европейския съюз – а всъщност и правителствата в целия свят – се стремят да затягат коланите и да обуздават разходите, как смеем ние да искаме увеличаване на парите на данъкоплатците? Несъмнено сега е време да затегнем коланите и да дадем пример. Не трябваше да искаме увеличаване, нито дори замразяване, трябваше да искаме орязване на бюджета на Европейския съюз, така че данъкоплатците в целия Европейски съюз да могат да възприемат сериозно политиците си и да знаят, че ние разбираме болката, която изпитват в днешно време, и че споделяме тази болка с тях, вместо да изглеждаме като избран елит, който не обръща внимание на хората, които са ни пратили тук.

 
  
  

Доклад: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Г-н председател, правото да се съставя бюджет е основно право на парламентите. Това се отнася и за Европейския парламент. Отговорността, доверието и партньорството са трите ключови аспекта на сътрудничеството между Парламента, Комисията и Съвета. Процесът на провеждане на консултации по бюджет 2011 не беше мярка, изграждаща доверие, в този смисъл. Аз призовавам Комисията и особено Съвета да зачита правата на Европейския парламент, тъй като, както вече казах, правото на съставяне на бюджет е основно право на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, вчера се питах дали по чудодеен начин не съм попаднал в пространствено-времеви континуум и не се намирам в седемдесетте години на миналия век. Днес се чудя дали не сме в 70-те години на XVIII век.

Нека цитирам изказване на Томас Джеферсън по повод на отдалечаването на правителството от хората. Той казва, че от разстояние и от гледна точка на избирателите управляващите неизбежно са склонни към корупция, разхищения и прахосничество. Какво перфектно описание на бюджета на Европейския съюз с неговите неполучили одобрение сметки, неправилно разпределение на ресурсите и постоянно увеличаващи се числа независимо от опитите на 27-те държави-членки да намалят разходите си. Ето какво се случва, когато няма връзка между данъчното облагане, представянето и разходите, когато Европейският съюз очаква похвала за харченето, а не оскърбления за вдигането на разходите.

Единственият начин, по който можем да приведем числата в бюджета в съответствие с очакванията на обществото, е да върнем отговорността за съставяне на бюджета на националните парламенти и националните парламентаристи, които да докажат правотата си пред избирателите, явяващи се и данъкоплатци.

 
  
  

Доклад: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, подкрепяме мярката и благодарим на докладчика за неговата прецизност.

При все това считаме, че тази дейност трябва да подтикне европейските институции да продължават да следят бъдещото развитие на новата дисциплина, тъй като в миналото за съжаление прекалено често възникваха неясни ситуации, които оказваха негативно влияние върху финансовата система и нанасяха щети на стопанските субекти и вложителите.

Считаме за изключително важно да имаме нова европейска система за агенциите и да упражняваме контрол върху всички централни банкови органи, за да гарантираме, че рейтингите действително отговарят на съвременната финансова система и са полезни за обществото. Затова благодаря на докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, въпросът е следният: Кой контролира контролиращите органи? Дори футболните съдии преминават през процес на контролиране и одобрение. След като това е приложимо за футбола, то със сигурност трябва да се прилага и към финансовите пазари. Процесът на оценяване на кредитоспособността и надеждността на финансовите продукти, на банките и дори на държавите като цяло, е оставен на агенциите за кредитен рейтинг. Но когато тези агенции станат монополист и успяват да избегнат каквато и да било форма на контрол върху тях, те получават богоподобен статут и се оказват обожествявани. Не трябва да позволяваме това да се случва. В Библията е казано: „Да нямаш други богове, освен Мене“. Докладът се опитва да подобри ситуацията чрез въвеждане на надзор върху агенциите за кредитен рейтинг. В подходящото време Парламентът трябва да се запита дали тези мерки наистина са се оказали успешни.

 
  
  

Доклад: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, с днешното гласуване на бюджета за 2011 г. приключва една нова процедура, която, колкото и болезнена да беше, разкри отговорната и непоколебима позиция на бюджетните органи.

Въпреки че това е компромисно решение, свързано с жертви както от страна на Парламента, така и на Съвета, то попречи на въвеждането на системата за „една дванадесета от бюджета“, която би имала сериозни последици за финансирането на програмите на Европейския съюз.

Парламентът е доволен от постигнатото. Той обаче обвинява тези, които станаха причина за неизпълнението на споразумението по програмата за Международния термоядрен експериментален реактор и по въпроса за гъвкавостта. Така Съюзът губи доверието на международните партньори и рискува да не може да финансира ангажиментите си и да не може да покрие новите сфери на действие, произтичащи от Договора от Лисабон.

Ето защо от януари 2011 г. следва да определим приоритетите и да ги направим финансово устойчиви за години напред.

 
  
  

Доклад: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, необходимостта от модернизиране на измервателните системи и същевременно подобряване на регулирането ни накара да отменим европейските директиви в областта на метрологията.

Аз също съм убеден, че това е първата стъпка към започване на радикална и по-прецизна реформа в тази област. Също така няма съмнение, че трябва да се споразумеем за достатъчен период от време, който да позволи на държавите-членки да оценят последиците от отмяната на тези регламенти върху собствените им закони и да направят всички необходими корекции.

В заключение, решението за отмяна на различните директиви отговаря напълно на необходимостта от по-голямо опростяване, което се усеща особено силно във всички сектори. Надяваме се само, че лечението няма да се окаже по-лошо от болестта.

 
  
  

Доклад: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, Договорът от Лисабон въведе ключова новост в демократичното функциониране на Европейския съюз чрез предоставянето на този практически инструмент за гражданско участие в европейския дебат и интеграция.

Всъщност европейската гражданска инициатива въвежда нова концепция за международна демокрация и предоставя на Европейския съюз нова форма на демокрация на участието. Всички наши граждани могат да се обърнат директно към Европейската комисия да представи законодателно предложение.

Ние приветстваме предложението на Комисията, тъй като включването на гражданското общество и формулирането на политиките при вземането на решения укрепват демократичната легитимност на нашите институции и приближават Европейския съюз до неговите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, най-напред бих искал да изразя удовлетворението си от одобрението на европейската гражданска инициатива, за която аз бях докладчик в сянка към комисията по култура и образование, макар че съм недоволен от факта, че Парламентът не успя да гласува по два въпроса, които аз считам за основни: правата на младите хора на възраст 16 години да подписват тази инициатива и гласовете на пребиваващите лица.

Ние сме наясно, че тези инициативи не са обхванати от Договора от Лисабон и това са някои от причините, поради които сме против този договор.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, Датската либерална партия днес гласува в подкрепа на гражданската инициатива, тъй като тя насърчава участието на гражданите и ще направи ЕС много по-достъпен. Парламентът успешно изброи няколко стандартизирани условия, които правят гражданската инициатива достъпна, независимо от въпросната държава-членка, и гарантират, че инструментът остава лесен за употреба. Въпреки това гражданите трябва да бъдат от поне една четвърт от държавите-членки – броят на гражданите от всяка държава-членка трябва да бъде най-малко равен на броя на членовете на Европейския парламент от тази държава-членка, умножен по коефициент 750, а гражданите трябва да бъдат на възраст, която им дава право да гласуват на парламентарните избори. Ние считаме, че тези условия са важни, за да се гарантира, че гражданската инициатива също постига валидността, която се изисква, за да бъде инициативата възприета като сериозен принос за развитието на демокрацията.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, бих искал да кажа няколко думи относно гражданската инициатива. Вярно е, че Договорът от Лисабон означаваше, че ние се възползвахме от нова инициатива, която насърчава гражданите ни да участват в демокрацията. Когато един милион граждани подпишат петиция, Комисията се съгласява да я разгледа, но това ли е всичко? По мое мнение, това е отлична инициатива, но ние трябва да разгледаме по какъв начин тя може да бъде доразвита.

Предпоставката е, че нашите граждани биха участвали в демократичния процес главно чрез гласуване на изборите. Това би било начин за нас да напреднем по въпроси, които са от значение за хората. Следователно тази нова инициатива очевидно, може би, ще насърчи гражданското ангажиране, докато, от друга страна, аз виждам как може да се достигне до положение, в което Комисията само отговаря на инициативи, без да възникне нищо конкретно. При това положение ние трябва да преосмислим как можем да насърчим действително хората да участват във вземането на политически решения.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Г-н председател, само за да добавя към това, което беше казано преди по отношение на подкрепата от страна на Датската либерална партия, бих искал да кажа, както вече споменах, че тази инициатива е изключително важна. Тя също е експеримент, който, и точно за това призовавам аз, ние трябва да контролираме много отблизо и да гарантираме, че тригодишният период, определен за инициативата, се следва действително и ние всъщност трябва да разгледаме дали тази гражданска инициатива е подходяща или, ако мога да се изразя по този начин, дали се използва за други интереси. Съвсем просто, за успеха на инициативата, успехът, който всички ние се надяваме, че тя ще постигне, е важно гражданите да са тези, които поемат инициативата. В това отношение, бих искал да кажа също така, че лично аз се надявам да са налице някои напредничави, конструктивни и положителни въпроси, които гражданите искат да повдигнат по отношение на проекта ЕС, за да не се оказва постоянно, че това е страната „не“, която винаги монополизира употребата на този вид инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз следвам доста отблизо процедурата за европейска гражданска инициатива и съм доволна, отчасти въз основа на изявленията от страна на Съвета и Комисията, че първите петиции ще бъдат лансирани след една година.

Също така съм горда, че мога да съобщя на Европейския парламент, че в Италия е възникнало широко движение на обикновените хора от граждани, сдружения и комитети след одобрението на възмутителната директива относно изследванията върху животни. Това движение няма да бездейства тази година, а ще работи, за да изготви предложение за Комисията: предложение, което ще предостави на Европейския съюз съвременни и цивилизовани закони и което казва „не“ на изпитванията върху животни, жестока и научно неефективна практика, като същевременно решително насърчава алтернативните методи.

Да се каже „не“ на вивисекцията трябва да бъде цел на Европейския съюз, тъй като това е желание на неговите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Г-н председател, считам, че гражданската инициатива би могла да бъде полезна, тъй като ще позволи на гражданите да говорят пряко с Комисията, но остава въпросът доколко Комисията ще реагира на предложения, които не харесва.

Считам, че ние можем да очакваме множество инициативи с искане към Комисията да направи повече, с искане да има повече правомощия за Европа и несъмнено Комисията ще отговори ентусиазирано на това искане.

Как ще реагира обаче на предложенията за по-малко правомощия за Европа или може би за Европа, която следва да прави нещата по-добре, или да харчи по-малко пари, или може би за декларация, че никога няма да има европейско данъчно облагане? С интерес очаквам да видя как Комисията реагира на тези предложения. Ще зачете ли Комисията тези предложения? Ако тя отговаря само на предложенията, които харесва, тогава тази инициатива ще бъде излишна.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, с удоволствие гласувах в подкрепа на тези предложения и считам, че двамата докладчици са извършили много добра работа, не само за Европейския съюз, но и за нашите граждани като цяло.

(EN) Гражданската инициатива беше много важна част от Договора от Лисабон, която беше въведена в Ирландия преди малко повече от година, но за малко изглеждаше, че целият процес ще бъде възпрепятстван от усложнения и правила. Благодарение на работата на докладчиците процедурата беше опростена, и по-специално се приветства идеята, че седемчленна група от експерти от седем различни държави ще започне процедурата. Считам, че тази и други мерки ще гарантират, че истинските загрижености на гражданите могат да бъдат придвижени напред, докато, да се надяваме, ще бъдат спрени тези на запазените интереси.

(GA) Ето защо бих искал да приключа с поговорка на моя език, която гласи, че доброто начало е наполовина свършена работа. Тук беше отбелязано добро начало.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, това действително е имитация на демокрация, нали? Безобразие е, че всъщност вие не искахте да чуете хората от Европа, преди да приложите Договора от Лисабон, който въведе тази гражданска инициатива.

Да отговоря на г-н Fox преди малко: след първия етап Комисията може да реши, че това е безсмислено упражнение. Това е проблемът, тъй като тя няма обвързващ мандат. Комисията просто може да пренебрегне въпроса. Още веднъж, ние виждаме как Европейския съюз не взема под внимание желанията на хората в Европа. За Бога, моля, чуйте хората, тъй като те не искат това.

 
  
  

Предложения за резолюции RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - (EN) Г-н председател, приветствам работната програма на Комисията за 2011 г. и гласувах за нея.

Финансовата криза е голямо предизвикателство, което трябва да посрещнем смело. Пожелавам на Комисията успех във връзка с целите, които си е поставила. Що се отнася до еврото, от решаващо значение е както за целостта и сближаването на Съюза, така и за солидарността в рамките на Европейския съюз, да имаме обща валута и да направим всичко възможно, за да я защитим.

По отношение на работните места и икономиката, приветствам факта, че през януари 2011 г. Комисията ще приеме първото си годишно изследване на растежа. Годишното изследване на растежа ще анализира икономическата ситуация в Съюза, включително потенциалните дисбаланси и системния риск. Това е от съществено значение за превръщането на Европа в интелигентна и устойчива икономика.

На последно място, но в никакъв случай не по значение, ние сме общност от 500 милиона души. Длъжни сме да придадем по-голяма тежест на Съюза както на европейската, така и на световната сцена. Пожелавам успех на Комисията през следващата година.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Гласувах против предложението по много причини, но най-вече заради странния параграф, в който се твърди, че според Парламента, държавите-членки следва да изразходват 0.7% от брутния си национален продукт за официална помощ за развитие и че Комисията следва да гарантира спазването на този ангажимент.

Въпросът не е само дали изобщо има смисъл от помощта за развитие, но и че тя представлява сериозно нарушение на принципа на субсидиарност. Друг странен момент е параграф 52, в който Комисията се призовава да поддържа импулса на присъединителния процес. Може ли някой да ми обясни за какъв точно импулс говорите? Да не би да имате предвид непрекъснатите провокации от страна на Турция или безбройните нарушения на правата на човека там, да не говорим за непрестанно нарастващата ислямизация?

 
  
  

Предложения за резолюции RC-B7-0693/2010

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) В тази резолюция определено има няколко добри неща като осъждането на участието на президента Мугабе, който е престъпник, в срещата на високо равнище в Лисабон и споменаването на вредните последствия от изтичането на мозъци от африканския континент.

Резолюцията също така с право подчертава решаващата роля на развитието на селското стопанство. От друга страна, наистина трябва да премахнем този абсурден стандарт от 0,7%. Помощта за развитие от 1 милиард щатски долара, която отлетя за Африка в продължение на 60 години, послужи само за да затъне континентът още повече в мизерията. Вместо да предоставяме още повече помощи, ние трябва да вложим енергията си в борбата срещу незаконното изтичане на капитали, наред с други неща, което е нещо, което тази резолюция подчерта.

Не бях впечатлен по никакъв начин и от параграфа за миграцията и затова в крайна сметка гласувах „против“.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Г-н председател, когато виждаме лошото състояние на много африкански държави, разбира се, че всички ние в ЕС и в различните държави-членки на ЕС искаме да им помогнем да се измъкнат от бедността, но считам, че следва да сме по-чувствителни по отношение на това, как използваме помощта. Когато има бедствие съвършено правилно е, че помощта играе жизненоважна роля в краткосрочен план, но когато разглеждаме развитието в дългосрочен план, понякога нашата помощ е разпределена неправилно.

Определено не е правилно нашите данъкоплатци от различните държави-членки да изпращат пари на правителства в Африка, които не управляват почтено своите страни, и че парите не достигат до онези, които действително се нуждаят от тях. Най-добрият начин да се помогне на развитието е да се помогне на предприемачите в по-бедните държави, които могат да създадат богатство в своите общности и да измъкнат приятелите и съседите си от бедността.

Нека отворим пазарите си, нека насочим помощта си към насърчаване на търговията и развитието, вместо просто да помагаме с пари.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, заедно с редица членове на Парламента неотдавна участвах в срещата на високо равнище на АКТБ в Киншаса, в държавата, която официално е на предпоследно място в света с оглед на лошото й положение. ООН води индекс на щастието и поставя Демократична република Конго единствено над Зимбабве. Разбира се, конгоанците, за разлика от зимбабвийците, не могат да си кажат, че нещата ще се подобрят само ако има смяна на правителството: те имаха многопартийни избори, международно одобрена конституция и т.н.

Демократична република Конго е олицетворение и средоточие на трагедията на Африка. Считам, че можете да обвините колониалния период там в по-голяма степен отколкото в съседните държави, без да искате да се повтаря цялата трагедия на Свободната държава Конго. Съществува, разбира се, и проклятието на природните ресурси, което прекъсва връзката между данъчното облагане и разходите и кара политиците да се боричкат за почести и богатство. Преди всичко, съществува хетерогенност, липсата на национално чувство, липсата на езиково или етническо единство на намеренията. „Ако обичате страната си, плащайте данъците си“ гласи един печален надпис в Киншаса. Разбира се, никой не го прави.

Сигурен съм, че можете да се сетите защо споменавам това. Председателят на Европейския съвет каза, че патриотизмът води до война. Аз бих се радвал да го отведа на едно място, където няма никакъв патриотизъм, и да види до какво води това.

 
  
  

Предложения за резолюции RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE).(HU) Г-н председател, всички знаем, че в резултат на финансовата криза държавният стълб на пенсионната система, който предлага по-висока степен на сигурност, става все по-привлекателен в някои европейски държави. Много държави преразглеждат собствените си системи и се опитват да укрепят държавната пенсионна система. Въпреки че пенсионната система е въпрос, който по същество е от компетентността на държавите-членки, насоката на разискванията по този проблем в Европа е също важна. Ето защо приветствам факта, че в точка 30 от резолюцията относно работната програма на Европейската комисията, приета с подкрепата на трите най-големи групи (християндемократите, социалистите и либералите) в Европейския парламент, се подчертава, че първият т.е., държавният стълб на пенсионната система, трябва да се укрепи. Моята родина, Унгария, направи важна крачка в тази необходима посока с приетия вчера законодателен акт. Разискването за пенсионната система в рамките на ЕС по отношение на бялата, а впоследствие и на зелената книга, трябва да продължи в същия дух и това е същността на призива, който Европейският парламент отправя към Комисията. Ето защо аз съм изключително доволен от предложението.

 
  
  

Доклад: Kinga Gál (A7-0344/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - (IT) Г-н председател, госпожи и господа, новата институционална рамка, въведена с Договора от Лисабон, подчертава, че ефективната защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи съставляват ядрото на демокрацията и правовата държава в ЕС.

Подкрепих доклада, защото съм сигурен, че е необходима нова вътрешна политика за правата на човека на ЕС, която да е ефективна и всеобхватна и която да осигурява ефективни механизми за отчетност на национално равнище и на равнище ЕС за справяне с многобройните нарушения, на които ставаме свидетели всеки ден.

Искаме да подчертаем, че влизането в сила на Договора от Лисабон коренно промени облика на законодателството на Европейския съюз. Хартата на основните права вече има същата юридическа сила като Договорите и представлява най-модерната кодификация на основните права, като предлага добър баланс между права и солидарност и обхваща граждански, политически, икономически, социални и културни права, както и права от трето поколение.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, реших да гласувам в полза на доклада, не само защото такова беше решението на моята политическа група, но и защото съм напълно убеден, че докладът е от голямо значение в институционален план и е необходим в момент, когато правомощията на Парламента са определени, но е нужно време да се организират.

Ясно е, че искахме да направим първото одобряване на бюджета съгласно условията на Договора от Лисабон значимо събитие. Поради това беше необходимо всички ние да установим обща позиция, оттук и усилията на докладчика за намиране на компромисни изменения, за да се предотвратят решенията, които само означават, че е необходимо повече време да се стигне до окончателно прилагане на Договора от Лисабон.

Затова благодаря на г-жа Gál за нейната работа и се надявам, че докладът ще доведе до колективно подобряване на дейността на европейските институции.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, първо, искам да поздравя г-жа Gál за отличния доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз. Това обаче е само доклад. Не трябва да забравяме, че ни предстои още много работа в ЕС. За съжаление основните права не на всеки се прилагат на практика, дори ако на теория казват, че се прилагат. Имаме пример с огромното ромско малцинство, чиито основни права не се прилагат във всички отношения.

Имаме проблеми и със свободата на мнение. В името на свободата на мнение присъдихме наградата „Сахаров“ на кубински дисидент, но все още имаме проблеми и в Европа. Не навсякъде може да се говори свободно или да се изказва мнение. Имаме конкретен пример с един от колегите тук, в Европейския парламент, който се движи с охрана, тъй като се страхува за собствената си безопасност. Трябва да се застъпим за основните права в Европа и да се борим да гарантираме, че всеки има свобода на мнение в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, добре известно е, че с действията си италианското правителство постоянно нарушава Хартата на основните права. Достатъчно е да погледнем споразумението между Италия и Либия, което успя да наруши десетки членове от Хартата, или предложения закон „bavaglio“, който цели да запуши устата на пресата и на правната система.

Говорим за правителство, подкрепено от парламент, избран по недемократичен начин, без да се даде възможност на гражданите да изразят своето предпочитание, правителство, което вчера спечели вот на доверие с гласове от опозицията, които публично признаха, че са им обещани кандидатури за следващите избори и пари.

(Ораторът е прекъснат от реплика)

Фактите доказват, че е налице корупция. Това е обичайната практика за корумпирания г-н Берлускони, както става ясно от окончателните решения по делата Mondadori и Mills.

(Не ми казвайте, че Европейският парламент вече пуска продавачки на риба?)

На 9 декември Европейският парламент отбеляза Международния ден за борба с корупцията. Вчера италианският парламент започна да легализира корупцията сред народните представители.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-жо Ronzulli, моля, седнете и спрете да говорите. Това не е уместно в Европейския парламент. Нямате думата и не можете да прекъсвате ораторите по този начин. Имайте го предвид. Г-жо Alfano, моля, продължете. Давам Ви още 30 секунди.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Г-н председател, на 9 декември Европейският парламент отбеляза Международния ден за борба с корупцията. Вчера италианският парламент започна да легализира корупцията сред народните представители.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-жо Ronzulli, ще Ви го кажа за последен път. Ако отново се изправите и прекъснете заседанието, ще Ви приканя да напуснете залата. Ясно ли е? Не го правете отново.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Г-н председател, с приемането на Договора от Лисабон една от най-важните нови области за благоденствието на нашите граждани е Хартата на основните права, вече задължителна за всички нас. Следващата стъпка е различните институции на ЕС да се съсредоточат върху наблюдението и насърчаването на основните права във всички политики на Съюза и във всички държави-членки по начин, който е задължителен и възможно най-ефективен.

За да се постигне това, е важно хората, както и различните институции да гарантират, че директивата относно равното третиране, която към настоящия момент е задържана в Съвета, ще се придвижи и че в резултат на това ще се сдобием с правно обвързващо средство за намеса при прояви на дискриминация в държавите-членки.

Позволете ми да кажа също така, че е особено важно да се намесим в случаите на негласна, както и на явна дискриминация. Негласната дискриминация засяга възрастните хора например.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Г-н председател, очевидно гласувах против този политически коректен доклад. Като фламандски националист считам за напълно недопустимо Парламентът автоматично да поставя под общ знаменател национализма с ксенофобията и дискриминацията.

Предложението за допълване на процедурите за нарушение срещу държавите-членки с процедура, която ще преустанови определени политически мерки, докато Комисията вземе решение дали да започне официална процедура за нарушение, е направо опасно. Това не е нищо друго освен следене на държавите-членки, което е недопустимо.

В бъдеще Европейската комисия ще може да блокира ефективна политика на депортиране, с което ще прекрачи сериозно правомощията си. Изпълнението на тези задачи трябва да се остави на отделните държави-членки, а не на Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, в приложение към „1984“ Джордж Оруел пише глава за „новговор“ и говори за това как езикът може да бъде опорочен и променен, при което да промени начина ни на мислене. За пример той дава думата „свободен“. Тя може да се употребява в новговор само в твърдения като „кучето е свободно от въшки“ или „полето е свободно от плевели“, така че идеята за интелектуална или политическа свобода изчезва, защото няма свое наименование. Примерът е странно далновиден, защото повече или по-малко точно това се случи с думата „свободен“ в наше време.

Преди означаваше свобода от държавна принуда: свобода на словото, свобода на събранията, свобода на вероизповеданието; в днешно време означава право. Аз имам свобода да работя, имам свобода да използвам националната система на здравеопазването и пр. Настоящият доклад относно правата на човека е преминал от разбирането за правата като гаранция за личната свобода към правото като претенция към всички останали. Вместо да гарантира равното третиране на правата ни, той подкрепя третирането им по различен начин. Няма криза с правата на човека в Европа – има криза с демокрацията и няма да се справим с нея, като прехвърлим правомощията от избраните представители към неизбрани юристи.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, извинявам се за случилото се по-рано, но като италианка не мога да понасям определен тип поведение. Омръзна ми г-жа Alfano да продължава да използва времето за обяснения на вот да лъже и преиначава това, което наистина се случва в Италия. Вчера в италианския парламент беше получен вот на доверие на униноминална основа и при абсолютно демократични условия. Отказвам се от обяснението на вот, като заявявам, че гласувах в полза на доклада на г-н Juvin.

 
  
  

Доклад: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз също съм убеден във важната роля, която рекламата може да изиграе за насърчаване на конкуренцията и конкурентоспособността между предприятията за повишаване на избора, предлаган на потребителите.

Въпреки всичко Европа трябва да успее в прилагането на по-строги правила в сектор, който в противен случай рискува да се превърне във все по-агресивен, особено в резултат от използването на нови технологии. В действителност потребителите все по-често предоставят чувствителни данни, без да са наясно с резултатите, които могат да се извлекат от тях.

По тази причина приветствам доклада на г-н Juvin, най-вече поради неговата насоченост към най-уязвимите лица, а именно децата, които не са в състояние да направят самостоятелна оценка на търговските предложения, представени чрез все по-агресивна реклама.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Г-н председател, рекламата често е полезен източник на информация за потребителите и им помага да направят разумен избор. Промишлеността също се ангажира в отлични процедури за самонаблюдение по отношение на етичните кодекси, които определят кой вид реклама се счита за допустим и уместен.

През последните години обаче активността на тази практика намаля, което се вижда например от начина, по който се използват децата, както и от рекламата, насочена към деца. Поради тази причина считам, че Парламентът трябва да се намеси в тази област и на по-късен етап да използва този отличен доклад като основа за определяне на това дали е необходимо преразглеждане и повишаване на строгостта на директивата.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - (EN) Г-н председател, рекламата е съществен елемент от добре функциониращия вътрешен пазар за насърчаване на конкуренцията и предоставяне на избор на потребителите. Аз гласувах в подкрепа на доклада относно рекламата. Той не предлага ново законодателство или регулиране на рекламата, нито контролира или ограничава използването на интернет.

Докладът спомага за повишаване на осведомеността относно нуждата от отговорно рекламиране за борба срещу нелоялните търговски практики в рекламата и за зачитане на личните данни и личната неприкосновеност на потребителите.

Призовавам бизнес общността да поеме своя дял от отговорността чрез саморегулиране и доброволни действия с цел да се избегне заблуждаващата, скритата и натрапчивата реклама. Аз лично апелирам за освобождаване на децата от рекламата. Спрете да използвате Батман, Спайдърмен и Бамсе срещу децата ни.

 
  
  

Доклад: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Г-н председател, приветствам доклада Bendtsen и гласувах за него. Трябва да подчертаем енергоспестяването като начин за намаляване на търсенето на енергия, а оттам и за постигането на енергийна ефективност в целия Европейски съюз. Често обсъждаме възобновяемите източници на енергия, но е много лесно да забравим потреблението си на електроенергия. Гласувах в подкрепа на доклада, защото той е изключително важен. Искам да поздравя докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - (EN) Г-н председател, наблюдаваме доста интересна агресия от страна на италианския ни колега.

Миналата седмица много хора пътуваха чак до Канкун, но не стигнаха далеч в борбата срещу изменението на климата. С днешното гласуване относно енергийната ефективност ние в действителност направихме крачка напред. Както с право се посочва в доклада, енергийната ефективност е най-рентабилният и бърз начин за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Въпреки това мерките, които се предприемат в държавите-членки, изобщо не са достатъчни. Въз основа на настоящите ни усилия ще постигнем едва половината от 20% до 2020 г. Ето защо са необходими задължителни цели за енергийната ефективност. Този доклад съдържа много от решенията. Сега те трябва да бъдат приложени. Бих искал да благодаря на г-н Bendtsen и да го поздравя за отличната му работа по този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Г-н председател, бих искал да поздравя докладчика г-н Bendtsen за този много важен доклад за преразглеждане на плана за действие относно енергийната ефективност. Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че той е важен не само от икономически съображения, но и с оглед на конференцията в Канкун. Успяхме да постигнем съгласие в известна степен, така че е най-важно да се продължи работата на Европейския съюз за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Енергийната ефективност е един от най-подходящите начини. Държавите-членки трябва да разполагат с ефективни национални планове за действие в тази област, включително финансови механизми. Трябва да има споразумение между държавите-членки и Европейската комисия относно конкретните помощи. Всички европейци трябва да се възползват от решения като днешното, защото става дума за множество независими области – транспорт, нови технологии и ефективността на сградите, производството и преносната инфраструктура. Настоящият документ е набор от мерки, насочени не само към защита на околната среда, но и в помощ на националните икономики.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на доклада на г-н Bendtsen относно енергийната ефективност. В Европейския съюз чрез програмата „Европа 2000“ поехме ангажимент за енергийна ефективност, енергоспестяване и използване на възобновяеми енергийни източници. Не трябва да забравяме обаче, че когато сами си определяме този вид цели, всеки трябва да се ангажира с тях. Това е проблем в цяла Европа: налице са добри цели, но държавите-членки не се ангажират с тях.

Разбира се, трябва да се надяваме, че когато става дума за ефективно използване на енергията, това няма да се ограничава само в Европа, а ще се прилага по-широко. Очевидно няма случай, в който може да се позволи енергийната ефективност и енергоспестяването да попречат на конкуренцията: също така трябва да се гарантира, че сме в състояние да се конкурираме на глобалните пазари, като по този начин се гарантира просперитета и конкурентоспособността в Европа. Както казах, важно е да се придържаме към поетите от нас ангажименти.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че Европейският съюз не може да отстъпи от енергийното предизвикателство, което ще реши съдбата на планетата.

Трябва да разсеем мита, че икономическото развитие на дадена държава е тясно свързано с увеличение на потреблението на енергия. Европа трябва да постави началото на нов устойчив икономически модел въз основа на по-ниска употреба на ресурси, включително енергия, с по-голяма производителност. Ето защо трябва да прекъснем връзката между икономическия растеж и увеличението на количеството енергия, продавано на промишлеността и обществеността, и вместо това да го свържем с увеличение на енергийните услуги, които създават заетост и енергийна ефективност.

Поради тези причини аз считам, че енергийната ефективност представлява приоритет за бъдещето на Европейския съюз, в икономически и екологичен план, и се надявам, че Комисията незабавно ще предприеме необходимите мерки за прилагане на задължителни цели, определени от Парламента днес.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Г-н председател, аз гласувах за една по-обвързваща и амбициозна политика в този план за действие относно енергийната ефективност и съм много доволна от окончателната позиция на Парламента по този въпрос.

Изменението на климата няма преди всичко да бъде предотвратено само чрез наличието на международни ангажименти или декларации: необходимо е практическо решение за постигане на целите за намаление на емисиите. По-добрата енергийна ефективност е много важен голям проект в това начинание. За да можем да я постигнем, е необходима много широка и всеобхватна политика за подобряване на енергийната ефективност и, ако е необходимо, с финансови стимули, която да включва и санкции. Този план за действие е стъпка в тази посока.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н Silvestris, ръкопляскате ли ми, или искате думата за процедурен въпрос по време на обясненията на вота? Това е удивително, но продължете.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, можете да видите, че ръкопляскам, като същевременно използвам възможността да взема думата.

Г-н председател, възнамерявате ли също така да предприемете стъпка срещу членовете на Парламента, които имат късмета да използват наличното им време, за да обидят правителствата на своите държави?

Във Ваше присъствие, наш колега току-що обиди италианското правителство, което вчера получи вот на доверие от италианския парламент и също така се радва на доверието на италианската общественост. Въпросният член на Парламента може да не харесва това, но това си е неин проблем, който може да обсъди с приятелките си. Този член на Парламента използва времето си тук, за да обиди правителството на своята държава, която е и моя държава, вместо да обясни вота си.

Г-н председател, бих искал да Ви попитам дали възнамерявате да толерирате тези неща въпреки Правилника за дейността, защото ако това е така ще присъствам на всички обяснения на вота в бъдеще, за да говоря в подкрепа на правителството, което законно ръководи Италия, с консенсус на държавата и парламента й.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Надявам се, че оценявате факта, че Ви позволих да се изкажете, въпреки че не повдигнахте наистина процедурен въпрос. Моята работа не е да следя какво решават членовете на Парламента да говорят. Моята работа е да гарантирам, че те говорят в рамките на отделеното им време и не се прекъсват един другиго, бих казал, по един доста груб и шумен начин. Така че, благодаря Ви за забележката. Настоявам, поне когато сесията е под мое председателство, членовете на Парламента да се държат цивилизовано помежду си и ще се опитам да следя времето възможно най-добре. Казаното от членовете на Парламента в залата, в демократичен форум като този, си е тяхна работа, не моя.

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, бих искал да направя няколко забележки по темата.

(EN) Смятам, че в борбата срещу изменението на климата досега почти изцяло се обръщаше внимание на възобновяемите енергийни източници, които очевидно са много важни. Може обаче да се направи още много в областта на енергийната ефективност и ето защо приветствам този доклад.

В областта на сградите може да се направи още много, особено във връзка с тази сграда, сградите в Брюксел и още много обществени сгради. Много е важно да ги направим по-енергийно ефективни. Същото се отнася до толкова много превозни средства. Толкова много дизелов мотори с огромен разход на гориво. Производителите трябва да бъдат принудени да ги направят по-енергийно ефективни.

Искам обаче да похваля една група. В моята държава учебните заведения вършат фантастична работа в областта на схемата „Зелен флаг“. Това трябва да бъде признато и насърчено, защото чрез тях те достигат до децата и до техните родители и създават положителна нагласа.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Reimer Böge (A7-0367/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Бюджетната практика на Европейския съюз отговаря на определени принципи, включително този на специализацията. Това означава, че сума, разпределена за определена политика, може да бъде използвана само за тази политика. Този принцип, заедно с други принципи, гарантира доброто финансово управление на Съюза. Той обаче води също така до определена липса на гъвкавост в бюджета. Годишният бюджет, а дори в още по-голяма степен и многогодишната финансова рамка не могат да предвидят всички разходи, които Съюзът ще се наложи да направи. Поради тази причина вече няколко години съществува инструмент за осигуряване на гъвкавост. Той се състои от финансов резерв, чиито размер е включен в бюджета за всяка година. Той дава възможност за финансиране на политики и проекти, разходите по които е било невъзможно да бъдат предвидени. Докладът на моя колега г-н Böge препоръчва този инструмент да бъде използван за финансирането на програмата „Обучение през целия живот“, програмата „Конкурентоспособност и иновации“ и за финансовата помощ за Палестина. Тъй като това са три области, в които считам, че Съюзът ще допринесе за положителен резултат, не се поколебах да подкрепя този текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Съгласен съм с решението на Европейския парламент да разпредели допълнителна финансова помощ за изпълнение на програмите „Обучение през целия живот“, и „Конкурентоспособност и иновации“ през 2011 г. Целта, предвидена в Лисабонската стратегия, за превръщането на Европейския съюз в икономика, която е конкурентоспособна в световен мащаб, и в икономика на знанието, основана на устойчиво икономическо развитие и нови работни места, стремяща се към по-добро социално приобщаване, може да бъде постигната чрез изпълнение на тези програми.

За да се повиши глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз, специално внимание следва да се обърне на малките и средните предприятия и да им се осигурят необходимата помощ и финансова подкрепа. Също така инвестиции в „зелени“ иновации и развитие на научноизследователската дейност ще насърчи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще улесни създаването на нови устойчиви работни места в различни сектори, включително енергетика, производство и транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), в писмена форма. − (EN) Докладът Böge относно използването на инструмента за осигуряване на гъвкавост не може да разчита на моята подкрепа. Предложението на Европейската комисия не е подходящо обосновано що се отнася до въпроса защо е необходимо това допълнително финансиране. Освен това като цяло се отнасям доста критично към използването на инструмента за осигуряване на гъвкавост. Препоръчително е да бъдат намалени други бюджетни редове, за да се осигури възможност за финансиране на бюджетни редове, за които се представят обосновани допълнителни нужди от финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Инструментът за осигуряване на гъвкавост предвижда възможността за финансиране на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в границите на максималните налични тавани съгласно една или повече функции от многогодишната финансова рамка. Поради тази причина използването на инструмента в рамките на бюджета за 2011 г. се обвързва с необходимостта от финансиране на програмите „Обучение през целия живот“ и „Конкурентоспособност и иновации“ – включени в рамката на стратегията „ЕС 2020“ – както и осигуряването на средства за финансова помощ на Палестина, мирния процес и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA). Предвид важността на тези програми, възнамерявам да гласувам в подкрепа на предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Парламентът безспорно трябва да одобри доклада на г-н Böge относно мобилизирането на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и програмата „Конкурентоспособност и иновации“, и за Палестина. Съгласен съм, че съществува необходимост и съответно разпределяне на допълнителни разходи, превишаващи таваните за функции 1 и 4. Предвид текущото икономическо положение тези разходи за жизненоважни поради множество причини – за борба с кризата, а също и за международния ни авторитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Неприемливо е в един текст да бъде включено финансирането на помощ за Палестина, европейски програми за образование и обучение и програми, насочени към повишаване на конкурентоспособността и свободната конкуренция. Очевидно това се прави злонамерено. Подобно съчетание ме принуждава да се въздържа. Отново подчертавам пълната си подкрепа за каузата на палестинския народ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на доклада, за да се гарантира мобилизирането на средства на Европейския съюз в размер на около 70 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за природните бедствия в Португалия, която кандидатства за финансиране във връзка с бедствие, причинено от свлачища и наводнения на остров Мадейра, а също и за Франция, която подаде заявление след бедствие, причинено от урагана „Ксинтия“. Смятам, че трябва да демонстрираме подкрепата си за тези държави-членки, за да могат да предприемат мерки и да сведат до минимум последиците от тези природни явления. Фондът „Солидарност“ на Европейския съюз беше създаден, за да покаже на практика солидарността на Европейския съюз с населението на регионите, засегнати от бедствия. Подкрепих този доклад, тъй като считам, че се стреми към мобилизирането на средства именно в тази насока и следователно целта му е да използва целесъобразно наличния механизъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Сумите, посочени в този доклад, са напълно нереални. Освен факта, че текущата финансова рамка ще трябва да бъде достатъчна за осигуряването на средства за тези цели, за да бъде възможно увеличение, планираните суми са далеч по-малки. Приспособяването на финансовата рамка към предложенията в доклада няма да увеличи гъвкавостта на Съюза, а ще я ограничи. Именно поради тази причина гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Преди всичко искам да изразя задоволството си от факта, че Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение относно финансирането на програмите „Обучение през целия живот“ и „Конкурентоспособност и иновации“. Искам да насоча вниманието ви по-специално към програмата „Обучение през целия живот“. Тя се състои от четири секторни програми. Считам, че от особено значение е програмата „Еразъм“, която улеснява мащабния обмен на студенти. Това е изключително важно както в областта на придобиването на нови знания и умения, така и при осъществяването на нови контакти и опознаването на културите на държавите-членки. По отношение на младите хора в училищна възраст, сходна роля има и програмата „Комениус“.

Тези програми не само носят ползи за европейската икономика, но също така гарантират формирането на европейско съзнание, основано на наднационална мрежа от контакти. На тези програми следва да бъде отдадено приоритетно значение, независимо от състоянието на бюджета, защото те представляват инвестиция, която ще донесе ползи за Европейския съюз в множество области – не само в икономиката, но и в културата и политиката. Решението за оказване на помощ на Палестина е съществено поради други причини, но него също считам за обосновано.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Европейската комисия внесе предложение за мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост като част от нова бюджетна „маневра“ за 2011 г. след провала на помирителната процедура. Подкрепих доклада преди всичко защото увеличаването обхваща две програми, а именно „Обучение през целия живот“ и „Конкурентоспособност и иновации“ (CIP), които заслужават най-мащабна подкрепа и най-много ресурси от Европейския съюз. Инструментът за осигуряване на гъвкавост е предвиден в междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина. След споразумение между двата клона на бюджетния орган (Европейският парламент и Съветът), той позволява финансиране, превишаващо таваните, определени във финансовите перспективи, за нужди, които не могат да се предвидят към момента на изготвяне на многогодишната финансова рамка, в максимален размер на 200 млн. евро. Това е важен резултат за Европейския парламент, тъй като бележи успех в диалога със Съвета по въпросите на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Искам да одобря споразумението, постигнато по време на помирителната процедура, свързано с използването на инструмента за осигуряване на гъвкавост за финансиране по-специално на програмата „Обучение през целия живот“. Считам, че е от жизненоважно значение за Европейския съюз да инвестира в развитието на качествено образование и обучение и в насърчаването за постигане на високи резултати. Само стриктност и качествено обучение могат да направят Европа по-конкурентоспособна.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизирането на инструмента за осигуряване на гъвкавост с цел финансиране на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в границите на наличните тавани за една или повече функции от многогодишната финансова рамка. За бюджета за 2011 г. са необходими допълнителни разходи, превишаващи таваните за функции 1а и 4. Затова се предлага мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение. Сумите, които трябва да се мобилизират, са следните: 18 млн. евро за програмата „Обучение през целия живот“ по функция 1a; 16 млн. евро за програмата „Конкурентоспособност и иновации“ по функция 1a; 71 млн. евро за Палестина по функция 4. На двата клона на бюджетния орган се напомня, че решението по горепосочения въпрос не може да бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз по-късно от датата на публикуването на бюджета за 2011 г.

 
  
  

Проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, във вида, изменен от Съвета

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Бюджетът на Общността за 2011 г. предвижда 141,8 млрд. евро в общите задължения и 126,5 млрд. евро в реални плащания. Към приоритетите на Парламента в настоящия бюджет се отнасят утвърждаването и засилването на финансирането на образованието и иновациите. Така по функция 1а – Конкурентоспособност за растеж и заетост, има увеличение с 18 млн. евро за програмата „Учене през целия живот“, а по функция 3б – Гражданство, има 3 млн. евро повече за програмата „Младежта в действие“.

Доволен съм от ангажимента, поет от следващите четири председателства на ЕС (правителствата на Унгария, Полша, Дания и Кипър) за участие на Европейския парламент в бъдещи разговори и преговори, отнасящи се до следващата многогодишна финансова рамка (МФР).

Приветствам ангажимента на Европейската комисия в края на юни 2011 г. да представи официално предложение, гарантиращо, че въпросите, свързани със собствените ресурси, ще се обсъждат по едно и също време с МФР. Участието на Европейския парламент в обсъждането на тези въпроси е предвидено и в Договора от Лисабон (член 312, № 5, 324 и 311).

Надявам се, че необходимостта от единодушие в Съвета относно приемането на следващата многогодишна финансова рамка и новите собствени ресурси не означава блокиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), в писмена форма.(PL) Между Съвета и Европейския парламент беше постигнато споразумение относно бюджета за 2011 г. Гласувах за приемането на бюджета, като имам предвид политическите и институционалните принципи, които той предлага, например засилване на ролята на Европейския парламент в преговорите за новата финансова рамка след 2013 г. и участие в разискванията относно новите източници на приходи, в това число и относно европейския данък. Допълнително предимство на бюджета е по-голямата му гъвкавост при непредвидени обстоятелства. Избегнахме опасността да се действа на основата на временен бюджет, което до голяма степен би парализирало работата на Съюза. Подобно положение щеше да е особено вредно в момент, когато е необходимо активно да се борим с икономическата гриза и да приведем Договора от Лисабон в изпълнение. За това допринесе и позицията на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма.(PL) Приемането на бюджета за 2011 г. свидетелства, че постигането на съгласие в рамките на Европейския съюз е възможно. Проектът на финансов план за 2011 г. беше приет и гласуван благодарение на добрата воля на всички институции, участващи в създаването му. Това споразумение следва да бъде особено приветствано, защото процедурите по вземане на решения, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон, са нови и за пръв път в историята при вземането на съвместно решение относно разходите Европейският парламент беше равен със Съвета и Европейската комисия. Бюджетът не е идеален и не мисля, че разходите бяха разпределени по разумен начин и че покриват всички приоритети на Европейския съюз. При гласуването за приемането на бюджета за 2011 г. изразих подкрепата си за по-нататъшното развитие на идеята за европейската интеграция.

 
  
  

Доклад: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на настоящия доклад, тъй като в бюджета на Общността за 2011 г., представен от парламентарната комисия по бюджети по време на месечната сесия, е предвидено увеличение на финансирането за определените от Европейския парламент приоритети, като образование, нововъведения, мирния процес в Близкия изток и Палестина, програмата за учене през целия живот, научноизследователската програма „Хора“ и програмата за конкурентоспособност и нововъведения. Аз поздравявам Парламента, Съвета и Комисията и за постигнатата договореност, че ако са необходими допълнителни средства за изпълнение на правните задължения на Европейския съюз, през 2011 г. ще има коригиращи бюджети предвид факта, че съгласно закона бюджетът на Съюза не може да има дефицит. Освен бюджета Парламентът има определени политически изисквания, свързани с прилагането на правилата, залегнали в Договора от Лисабон, а именно по отношение на новата система на собствените ресурси, като във връзка с това е добре да се знае, че Европейският съвет обяви вече, че към края на юни 2011 г. ще представи формална инициатива, която да гарантира, че предложенията, отнасящи се до собствените ресурси, ще се обсъждат едновременно с бъдещата финансова перспектива.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (EN) Аз гласувах за резолюцията и подкрепих бюджета на Европейския съюз за 2011 г. Приветствам споразумението, постигнато между Съвета, Комисията и Европейския парламент и се надявам, че ще имаме устойчив бюджет, който ще се прилага в пълна степен и по предвидим начин от началото на финансовата година. С приемането на това решение Европейският парламент осигурява финансиране и приемственост на бюджета, одобрен от Съвета и комисията по бюджети. Убедена съм, че трябваше да се отпуснат повече средства за образование, научни изследвания и иновации, тъй като Европейският съюз трябва да увеличи своята ефективност и конкурентоспособност, за да може да излезе от финансовата и икономическата криза. За да постигне тази цел, Европейският съюз трябва да изработи дългосрочна стратегия и бюджетът трябва да бъде част от нея.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Одобрението на бюджета на Общността за 2011 г. от страна на Европейския парламент само няколко дни, след като той го отхвърли, доказва, че цялата процедура е жалка игра за отклоняване на вниманието от същността на бюджета, което служи по-добре на крупния бизнес в усилията му да прехвърли тежестта на икономическата криза и нарастващите империалистически интервенции върху работниците. В същото време тази добре замислена игра извади наяве сериозната конкуренция между империалистите, както и факта, че органите на Общността се борят за позиция, която да им позволи най-добре да обслужват интересите на плутокрацията след приемането на Договора от Лисабон. Решението беше взето преди известно време, за да се намалят минималните бюджетни кредити, които можеха да се използват от бедни фермери, работници и самонаети лица, и за да се увеличат бюджетните кредити, които се насочват директно към монополни групи, към сектора на услугите, към инфраструктури на граждански и военни интервенции и към преследване и репресиране на работническата класа и народното движение.

Политическите представители на капитала няма да успеят да се спасят от обвинения с подобни трикове. Тяхната роля става все по-ясна с всеки изминал ден. Работническата класа и обикновените хора засилват борбата си срещу политиките на Европейския съюз и буржоазните правителства, като по този начин създават нови перспективи за икономиката, насочена към обикновените хора, която да служи на техните потребности, а не на тези на капитала.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Изготвянето на годишния бюджет за 2011 г. отново стана причина за истински политически преговори между членовете на Европейския парламент и правителствата на държавите-членки. В настоящия контекст на бюджетни съкращения Съветът на Европейския съюз, който представлява правителствата на държавите-членки, искаше да накара Европейския съюз да вземе участие в строгите мерки за икономии, които европейските държави си налагат. Независимо от факта, че Европейският парламент, подобно на Комисията, искаше кризата да се атакува с доброволни политики, той застана на позицията на Съвета, демонстрирайки явна солидарност с държавите-членки. В замяна на тази отстъпка Парламентът поиска да се състои разискване относно ресурсите на Съюза, и по-специално по въпроса за възможността той да разполага със собствени средства независимо от вноските на държавите-членки. Първоначално Съветът прояви непреклонност, но в крайна сметка отстъпи пред нашите законни искания. Това е причината, която даде възможност на мен и други членове на Парламента да дадем своето одобрение на бюджета, чиято цел е ограничена в краткосрочен план, но все пак позволява да бъдат разкрити бъдещи перспективи за политиките на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на приемането на бюджета за 2011 г. Той получи стимул от новите процедури, предвидени в Договора от Лисабон. Дългите и трудни преговори за постигане на споразумение по бюджета за 2011 г. показват, че с влизането в сила на новите бюджетни принципи ние ще бъдем принудени да търсим разумни институционални компромиси в най-важните области от политиката на Европейския съюз. За първи път, откакто новият договор влезе в сила, Европейският парламент използва дадените му правомощия, за да участва пълноценно в съставянето на бюджета на Европейския съюз. Първият неуспешен опит да се постигне споразумение и да се включат основателните искания на Европейския парламент извади наяве конфликт, който все още съществува между институциите, а не би следвало да е така, тъй като се възпрепятства ефективното междуинституционално сътрудничество. Целта на всички институции на Съюза е да се гарантира, че споразуменията, които са от особено значение за целия Европейски съюз и неговите граждани, се приемат колкото може по-гладко. Ето защо аз смятам, че в бъдеще трябва да има фундаментални промени в принципите на работа на самите институции, а включването на Европейския парламент във всички етапи на преговорите, по-специално в преговорите по бюджета, трябва да се разглежда като изключително важно за прилагането на принципа на представителната демокрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма. (FR) Европейският съюз трябва да си осигури бюджет, който отговаря на неговите цели. Той не бива да позволява да бъде завладян от кризата, а да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. С Договора от Лисабон Парламентът си осигурява равнопоставено третиране със Съвета и постига успехи като активна сила. Аз гласувах за бюджет 2011, защото ние имаме задължение като членове на Европейския парламент да дадем на Европа ясна политическа посока. През 2011 г. Европа ще запази своите приоритети. Тя ще може да преразглежда в посока нагоре своите финансови потребности с цел упражняване на новите си правомощия. Въпреки трудните икономически условия Парламентът успя да си завоюва от държавите-членки твърд ангажимент относно бюджета.

По предложение на Парламента през 2011 г. Комисията ще започне обсъждане на различните видове собствени ресурси – ресурси, от които Европа се нуждае, за да гарантира финансовата си независимост за в бъдеще. Въпреки това съм сериозно загрижен, че Парламентът не е постигнал консенсус относно допълнителното финансиране, от което ще се нуждае проектът „ITER“ от 2012 г. Експерименталният термоядрен реактор, водещ проект в международните изследвания и европейския научен динамизъм, би могъл да се облагодетелства от неизползваните средства от излишъка в бюджета за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Парламентът, след като се справи добре със задачите си по време на преговорите със Съвета относно бюджета за 2011 г., относно условията за изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка и въпроса за собствените ресурси на Съюза, загуби битката. С приемането на бюджета за 2011 г. по време на декемврийската сесия ние показахме, че Съветът е бил прав. Нашите опасения не бяха свързани с числата в бюджета, а по-скоро с политическите искания. Ние не сме забравили нашите седем искания, приети по време на предишната месечна сесия. Положителен е фактът, че Комисията ще представи и предложение по въпроса за собствените ресурси през пролетта на 2011 г. Парламентът ще участва в тези обсъждания, както и в разискванията по изработването на финансовите перспективи. Условията обаче тепърва ще бъдат уточнявани, поради което борбата за налагането на съвместно вземане на решения в тази област е в самото начало.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Приемането на бюджета на Европейския съюз за 2011 г. от страна на Парламента показва, че когато има диалог между Комисията и законодателния орган, решаването на въпросите може да бъде от взаимна полза. Комисията осъзна, че Европейският парламент вече играе по-голяма роля за финансите на Съюза, и реши, макар и късно, да се съобразява с това положение. От практическа гледна точка бюджетът остава в границите, определени от Съвета, но в същото време той включва и някои от законодателните приоритети. Преди постигането на това споразумение ние бяхме в странна ситуация – имахме всякакви стратегии и програми, но те не се вписваха в бюджетните прогнози за следващата година. Тези стратегии и програми не могат да останат само на хартия, защото те биха служили само за да се види непоследователността и липсата на доверие в актовете, приети от самия Европейски съюз.

Очевидно е, че не можеш да развиваш програми в подкрепа на младите хора, иновациите и изследователската дейност и да претендираш, че си активен участник в световната външна политика без средствата, предназначени за финансиране на всички тези планове. Парламентът успя да убеди Съвета за необходимостта от извършване на редовни оценки на предимствата на новото законодателство и неговото финансиране. Като представители, избрани пряко от гражданите на Европейския съюз, за нас е много важно данъкоплатците да виждат, че техните пари се изразходват разумно.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Аз съм доволна от одобрения днес бюджет, тъй като той запазва приоритетните позиции, приети от Парламента през октомври, което стимулира ключови области, като образованието, младежта, научните изследвания и иновациите. Важно е да се осигури на Европейския съюз устойчив бюджет, който да може да се прилага последователно и предвидимо от началото на финансовата година за разлика от системата от временни суми от една дванадесета, която би поставила на риск изпълнението на политиките му. Също толкова важно е да се стремим към бюджет, който е далновиден в криза и подкрепя области, които допринасят за икономическия растеж и за повече и по-добри работни места, като например наука и иновации. Икономическото възстановяване в Европа ще бъде възможно само с амбициозен бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D) в писмена форма. – (FR) Бюджетът за 2011 г. беше гласуван с отговорност, огорчение и убеденост. Отговорност: групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Парламентът поеха своята отговорност, като гласуваха в подкрепа на бюджета, за да се избегне институционална криза и използването на системата от временни суми от една дванадесета. Огорчение: съвместното вземане на решения по бюджетни въпроси е изгубена битка. Независимо от направените от Парламента отстъпки някои държави-членки, които за разлика от мен не вярват в допълнителните предимства на европейския бюджет, остават непреклонни. Убеденост: бъдещето на Съюза зависи от новите собствени ресурси и данъка върху финансовите трансакции. Ние имаме нужда от Комисията и от нейната ангажираност по този въпрос, ако искаме да превърнем тази основна цел в реалност. Ние имаме нужда от проекта „Улесняване на търговията и транспорта“, както и от бюджета за 2011 г., и поради това аз се въздържах при гласуването на изменението, предложено повторно от Зелените и касаещо този въпрос, който беше важен, но пренебрегнат. Проектът „Улесняване на търговията и транспорта“ е твърде важна тема, за да се отнасяме несериозно към нея, разработвайки политически стратегии за внасяне на изменения, чиито истински автори не сме ние, и да предвиждаме бюджетни редове, равни на нула. Първоначално предложеното от социалистите изменение имаше за цел да придвижи напред разискването по време на бюджетната процедура, но ако го бяхме приели днес, това щеше да означава, че гласуваме за Съюз без бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Аз гласувах за бюджет с почти нулево увеличение спрямо 2010 г., за да покажем, че Парламентът може да прояви зрялост и отговорност в условията на икономическа криза, която парализира дейността на националните правителства. Не е редно да започнем да увеличаваме бюджета за 2011 г. във време, когато повечето държави-членки навлизат в период на затягане на бюджетния контрол. Аз изразявам задоволството си, че трудните преговори по този въпрос между различните институции доведоха до компромис и ние успяхме да избегнем криза с бюджета за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно новия проектобюджет за 2011 г., защото той стабилизира финансирането в области, които бяха дефинирани като приоритетни от Европейския парламент, като например образование, иновации, конкурентоспособност и солидарност за растеж и заетост, както и опазване и управление на природните ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, днес гласувахме в подкрепа на проекта на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година. Това е бюджет на ограничения, но той съдържа и важни инвестиции в научни изследвания, инициативи за младите хора и помощ, необходима за Палестина, както и създаване на нова служба за външна дейност на Европейския съюз и нови органи за финансов надзор.

Ние обаче се въздържахме от гласуване както по текста, така и по предложените бюджетни редове, свързани с новите собствени ресурси на Съюза. Одобряваме прегледа на системата на собствените ресурси на ЕС и оценката на данъка върху финансовите трансакции, но считаме, че понастоящем имаме твърде малко информация, за да можем да си изработим последователна позиция по този въпрос.

Независимо от формата, която може да приеме новата система за приходите на Европейския съюз, ние бихме желали да подчертаем, че тя трябва да е неутрална в бюджетно отношение и да зачита правомощията на държавите-членки в областта на данъчното облагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Бюджетът за 2011 г. ще бъде първият бюджет на Европейския съюз, който ще бъде приет след влизането в сила на Договора от Лисабон. Въпреки че споразумението по него, до което стигнахме в рамките на новата процедура на съвместно вземане на решения, не дава отговор на всички опасения на Европейския парламент, то е основата за общото разбиране на бюджетните приоритети за Европейския съюз. В светлината на новите предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, от съществено значение става намирането на възможности, позволяващи на Комисията да направи промени в бюджета, когато заделеното финансиране е недостатъчно за постигане на стратегическите цели, а именно тези в рамката на приоритетите, заложени в стратегията „ЕС 2020“.

По същия начин задачата на Европейския парламент и на Съвета ще бъде да намерят обща основа за бърз и ефективен отговор, което ще създаде условия за по-равноправен и конкурентоспособен Европейски съюз, способен да се справи с новите предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Резултатът от разискването по бюджета за 2011 г. беше предвидим, имайки предвид отговорностите на Съвета и основните политически групи в Парламента, както по отношение на дефинирането и приемането на настоящата многогодишна финансова рамка, така и по отношение на одобряването на следващите бюджети, които настоящият трябва да покрие.

Но това, което споразумението за бюджета не отстранява, а всъщност засилва, са многото причини, които са опасни за бюджета и не са отчетени от нас. Предвид влошаването на икономическата и социалната криза, безработицата и условията на живот на милиони хора, за което в голяма степен допринасят плановете за истински социален тероризъм, който Европейският съюз възнамерява да наложи на държавите-членки, всички ние ще открием още веднъж какво е истинското значение на прехвалената европейска солидарност: бюджет, който не излиза от рамките на 1% от БНД (брутния национален доход) на Общността, неспособен да изпълнява функцията си за преразпределяне на богатството, неспособен да гарантира икономическа и социална кохезия, като това без съмнение ще задълбочи вредните последици от политиките, следвани от Европейския съюз. Още веднъж повтаряме, че съществува алтернатива на този бюджет и тя е не само възможна, но действително необходима. Алтернатива, която ще предполага значително стабилизиране на бюджета на Общността на основата на справедливи вноски на държавите-членки в съответствие с техния БНД.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Аз приветствам споразумението между Европейския парламент и правителствата на 27-те държави-членки най-вече поради факта, че ако нямаме такова споразумение, плащанията, предвидени за ирландските земеделски стопани през следващата година, ще бъдат забавени.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) Опасността от приемането на временен бюджет за 2011 г. мобилизира Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да активизират обсъжданията, резултатът от които – проектобюджетът, който гласувахме днес – може да се смята за прагматичен компромис. Преговорите между институциите доведоха до включването на по-голямата част от предложенията, които препоръча Парламентът. Ние имаме уверенията на Съвета, че той желае да си сътрудничим по време на установяването на финансовата рамка за 2014–2020 г., което се явява практическо приложение на разпоредбите на Договора от Лисабон. Парламентът постигна споразумение по този въпрос и с министър-председателите на Унгария, Полша, Дания и Кипър, с други думи, с онези държави-членки, които в следващите две години ще поемат председателството на Съвета на Европейския съюз. Ние сме доволни също така, че Съветът взе решение да поддържа механизма за гъвкавост на бюджета на Европейския съюз на равнище от 0,03% от БВП на Съюза. Тези средства ще позволят финансирането на жизненоважни разходи, които не са предвидени по време на преговорите по предходната финансова рамка, като например Европейската служба за външна дейност и системата „Галилео“. Отстъпка от страна на Парламента е отлагането на разискването относно бъдещите източници на финансиране за Европейския съюз – нещо, за което Европейската комисия също призовава. Идеята за облекчаване на националните вноски в бюджета на Съюза беше провалена в резултат на непоколебимата опозиция в лицето на група държави-членки, които се бояха от реакцията на общественото мнение. Ние несъмнено ще се върнем към това разискване през лятото на 2011 г., когато Комисията ще представи няколко нови възможности за финансиране на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), в писмена форма. (от името на делегацията на Консервативната партия от Обединеното кралство) (EN) Консерваторите от Обединеното кралство гласуваха днес против увеличението на бюджета от 2,9%, защото според нас не е редно членовете на Парламента да искат увеличаване на разходите в европейския бюджет поради факта, че националните капитали търсят начини за съкращаване на дефицитите си или подобряване на фискалното си положение. Бюджетът на Европейския съюз не може да се използва, както твърдят някои колеги, като допълнение към националните бюджети във времена на строги мерки за икономии; той трябва по-скоро да отразява трудната ситуация, в която се намират държавите-членки на Европейския съюз. Поради тези причини консерваторите първоначално предложиха изменение, изискващо дългосрочно замразяване на плащанията на равнището от 2010 г. – мярка, която ще даде в голяма степен увереност на гражданите, че Европейският съюз дава своя принос за налагането на контрол върху дългосрочните публични разходи и полагането им на по-устойчива основа.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Днешното приемане на бюджета за 2011 г. разкри двойния провал на Европейския парламент. Приетият бюджет е твърде малък: увеличението от 2,91% е много по-малко от приетото на първо четене (+6%) и от първоначалното предложение на Комисията (+5,8%). Приетите суми са абсолютно същите като предложените без реална възможност Съветът да води преговори, което едва ли е успокоително по отношение на договарянето на бъдещи бюджети. След влизането на Договора от Лисабон в действие Парламентът и Съветът вземат решения по бюджетни въпроси съвместно; тъй като до този момент нямаме никакъв точен ангажимент за ролята, която ние като членове на ЕП ще имаме при подготовката на следващата финансова рамка и за осигуряването на необходимото обмисляне на новите собствени ресурси, рискуваме да позволим на Съвета да стане господар на бъдещето на европейския проект. Така че, като се има предвид позицията на някои държави-членки, съществува реална опасност проектът да бъде провален. Това, което ме тревожи най-много, е отношението, демонстрирано от десните в ЕП, тъй като в началото на преговорите те бяха решени да се откажат от участие до момента, в който започнаха да звънят телефони от държавните и правителствените ръководители. Всеки ще си направи изводи за политическата последователност на такъв обрат.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), в писмена форма.(PL) Приветствам приемането с ясно мнозинство на бюджета на ЕС за 2011 г. Споразумението, постигнато между Европейския парламент и Европейския съвет, позволи да се избегне прилагането на временен бюджет – нещо, което можеше да се отрази отрицателно на европейското сближаване и на селскостопанската политика. Това е особено добра новина за полските местни органи на властта, за селскостопанските производители и предприемачите, които все повече използват фондовете на Съюза, тъй като въпреки икономическата криза плащанията ще нараснат с 2,91% в сравнение с 2010 г. Доволна съм и от приетото от Парламента увеличаване на средствата в приоритетни области, свързани с младежта, образованието, научните изследвания и иновациите.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , в писмена форма. (FR) Гласувах за новия бюджет и съм доволна, че европейските институции най-сетне намериха общ език. С настоящото гласуване Европейският парламент цели да даде на Европейския съюз стабилен бюджет, който може да бъде въведен още от началото на 2011 г., като по този начин се избегне прилагането на системата за „една дванадесета от бюджета“, което би застрашило изпълнението на много европейски политики. Съжалявам обаче за липсата на гъвкавост в този бюджет, както и за избора на определени политически групи, по-специално на социалистите, да застанат на пътя на ITER, единствения фундаментален дългосрочен изследователски проект, в който Европейският съюз има водеща роля, отлагайки гласуването на неговото финансиране. Отказвайки се от 600 милиона евро от кредити, полезни за финансирането на ITER, на фона на кризата, когато европейските държавни средства са ограничени, социалистите показаха своята безотговорност и непоследователност и излагат на риск един стратегически проект, създаващ работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Доволна съм, че независимо от многото усложнения успяхме да достигнем до съгласие и да приемем бюджета на ЕС за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета. Това е важно не само поради факта, че така беше избегнат временен бюджет, но главно с оглед на факта, че можем да сме сигурни за планирането на разходите, свързани с политиката на сближаване, което е изключително важно за гражданите на ЕС и преди всичко за бенефициерите на европейски фондове. Освен това искам да подчертая, че средствата за политиката на сближаване са увеличени с 10%. Важно е, че достигнахме до политическо споразумение. Така показахме европейска солидарност, което ни осигурява финансова стабилност през 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма. (FR) Днес гласувах в подкрепа на бюджета за 2011 г. След продължителни преговори успяхме да постигнем споразумение, което удовлетворява Парламента. Разбира се, Парламентът очаква разпоредбите на Договора от Лисабон да бъдат изпълнени. Договорът предвижда нашата институция да участва в преговорите по следващия дългосрочен бюджет и въпросното изменение следва да бъде прието на всяко ниво. Освен това Парламентът искаше в бюджета за 2011 г. да има известни резерви. Имам предвид сумата от 425 000 евро, заделена в бюджета за 2011 г. за Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ), която можеше да бъде освободена само при определени условия. След отказа на Парламента да одобри осигуряването на бюджета на агенцията, тя ще трябва да изпълнява препоръките на членовете на ЕП, така че да бъде взето решение за пълно разпределение на бюджета на СЕПОЛ през 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Бюджетът за 2011 г., първият, над който Парламентът имаше право да упражнява контрол, само показа какви малки права има нашето събрание. Неудовлетворено от утвърждаването на неолибералните контрареформи и от това, че работи за финансовите пазари вместо за гражданите, които са го избрали, то дори отива толкова далече, че подписва споразумение само защото е спешно. Няма да съдействам на този недостоен акт с гласа си.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) След напрегнати преговори най-накрая беше постигнато споразумение по бюджета за 2011 г.; бюджетът не е идеален, но въпреки това ще позволи поставените от ЕС цели да бъдат изпълнени. Бюджетът на Общността за 2011 г., приет днес на месечната сесия, укрепва финансирането на приоритетите, определени от Европейския парламент, като образование, иновации, както и мирния процес в Близкия Изток и Палестина.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Като имам предвид многото бюрократи в Европейския парламент, както и в Европейската комисия, настоящата резолюция приближава Европейската общност към добре обмислено и ефективно разпределение на средствата на ЕО с течение на времето. Внимателно прегледах други изявления по доклада и със задоволство установих, че определени лица в Парламента разбират, че парите трябва да се използват навреме, а не със закъснение. Гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Както и при последното предложение за увеличаване на бюджета за 2011 г., аз съм против в интерес на гражданите на Европа. Не мога да разбера как може ЕС да си позволява да повишава бюджета си, когато в цяла Европа се въвеждат програми за строги икономии. Последното увеличение се оправдава с влизането в сила на Договора от Лисабон и с новите институции, които той създаде, например Европейската служба за външна дейност. С голяма прозорливост Австрийската партия на свободата гласува против Договора от Лисабон, който, макар че донесе известни ползи, главно доведе до увеличаване на бюрокрацията и на разходите за сметка на гражданите. Затова гласувах против бюджета за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Подкрепям вота на Европейския парламент в сряда, 15 декември 2010 г., който на заседанието си в Страсбург прие бюджета за 2011 г. след разискване, проведено във вторник. Приетият бюджет предвижда увеличаване на финансирането за най-важните приоритети, посочени от Парламента, като се съобразява с общите граници, определени от Съвета. По време на преговорите по бюджета колегите ми от Европейския парламент сключиха и споразумения със Съвета и Комисията по редица политически искания по отношение на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Проектобюджетът във вида, в който е изменен от Европейския съвет, не отразява напълно нуждите и изискванията, посочени от Парламента, но през първите няколко месеца на 2011 г. Европейският съюз не може да бъде оставен без одобрен бюджет. Ето защо по време на тристранната среща, проведена на 6 декември, Комисията, Съветът и Парламентът достигнаха до споразумение относно бюджета, който може да бъде изпълнен в пълен размер от самото начало на финансовата 2011 г. Гласувах „за“, защото отговорната позиция съответства на усилията на Парламента да даде на гражданите на Съюза достатъчно финансови средства, както беше потвърдено с одобряването на съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, защото смятам, че въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на действителната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на ЕС, целта на Парламента да осигури на Съюза бюджет, който може да бъде изцяло и предсказуемо изпълнен от началото на финансовата година, беше постигната.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, защото съм съгласен, че въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на действителната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на ЕС, целта на Парламента е да осигури на Съюза бюджет, който може да бъде изцяло и предсказуемо изпълнен от началото на финансовата година.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Миналият месец беше много знаменателен, тъй като всички политически групи се изправиха срещу предизвикателството да постигнат политическо споразумение не само по бюджета за 2011 г., но и за бъдещото финансиране на ЕС. След целия шум, който вдигнаха по време на преговорите, в последната битка трите основни политически групи отстъпиха. Европейският парламент, въпреки получените нови правомощия, просто пропусна възможността да се наложи като субект, който взема решения по бюджетни въпроси. Писмото на министър-председателя на Белгия, показано ни от белгийското председателство, в което се гарантира, че Договорът ще бъде съблюдаван (sic) и че Парламентът ще участва в бъдещи обсъждания, не дава никакви гаранции за добър политически резултат. Гласуването ни против отразява тази пропусната възможност и клаузата за преразглеждане, която ще последва.

Най-добрият инструмент за постигане на това е да се използва същият метод, както при Конвенцията, да се обединят усилията на европейския и националните парламенти, на националните правителства и на Европейската комисия. Що се отнася до мегапроекта ITER, който изисква и ще продължи да изисква грабителски нива на финансиране, не съжаляваме, че беше отложен. Веднага след като бъде представен за преговори от комисията по бюджети на ЕП, отново ще се опитаме да покажем, че той е само едно пилеене на средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) На път сме да одобрим бюджета на ЕС за 2011 г., като за пръв път това става в съответствие с новите разпоредби на Договора от Лисабон. Доволен съм от ролята, която има Европейският парламент по този въпрос и подкрепям основните приоритети на документа, по който гласуваме днес. През 2011 г. трябва да бъде обърнато специално внимание на въпросите на младежта, образованието и мобилността, приоритет, който е взет под внимание във всички части на бюджета. Трябва да инвестираме в младите хора и в обучението на всички европейски граждани чрез програмите „Учене през целия живот“, „Еразъм Мундус“ и мрежата EURES.

Също така е важно да насърчаваме инвестирането в научноизследователската дейност и иновациите, както и ролята на малките и средните предприятия като двигател на икономиката ни. Като се има предвид важността на политиката на сближаване като обединяващ елемент на всички европейски политики, приветствам идеята да бъде включена в документа, който е от основно значение при прилагането на въпросната политика. По тези причини, а и защото смятам, че Европейският съюз преминава през период, изискващ повече усилия, за да стане Европа по-силна и по-конкурентоспособна, като в същото време се запазва необходимостта от засилване на междуинституционалния диалог, гласувам в подкрепа на настоящия проект, представен от Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на доклада. По време на преговорите със Съвета Парламентът прояви упорство. Миналата година, в контекста на Договора от Лисабон, Съветът направи значителни отстъпки пред Парламента. С настоящото решение по бюджета Парламентът се приближи към позицията на Съвета. Изглежда компромисът е конструктивен.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Бюджетът за 2011 г. беше приет в напрегнат и нестабилен момент. Във време, когато сме свидетели на жестоки съкращения в бюджетите на всички държави-членки, по-важно от всякога е да се уверим, че Европа осигурява средства за справяне с последиците от кризата. Ползата от европейското финансиране може да се види в моя избирателен район, където се предоставя помощ на хората, които ще страдат, поради прилаганата в Обединеното кралство система на земеделие чрез отсичане и изгаряне.

В този бюджет има и части, с които не мога да се съглася. Например не мисля, че е уместно да се гласува в подкрепа на разточителните субсидии за селското стопанство и на увеличаването на представителните разходи. Смятам, че в сегашните несигурни времена е важно да ограничаваме разходите. Именно поради това реших да се въздържа от гласуване по бюджета за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), в писмена форма. (EN) Лейбъристите в ЕП гласуваха против бюджетния пакет, защото не смятаме, че е уместно във време, когато се в местните обществени разходи се правят тежки съкращения, бюджетът на ЕС да се увеличава.

Определено не подкрепяме начина, по който много правителства подлагат икономиките си на риск, съкращавайки държавните разходи. Това обаче не означава, че автоматично следва да подкрепим едно увеличение на общите разходи на Европейския съюз.

Следващата година Европейският съюз ще има много важна работа, като в редица случаи ще предостави подкрепа на областите, най-силно засегнати от местните съкращения. Смятаме, че когато се налагат нови разходи, ще бъде възможно да се намерят свободни средства, които да се освободят за важни проекти.

Предвид натиска върху местната икономика, настоящите бюджетни преговори могат да убедят лидерите на ЕС да се противопоставят на разточителните разходи на ЕС в някои области, например на селскостопанските субсидии, които често подкопават икономиките на много страни така, че бюджетът на ЕС за международна помощ не може да помогне. Настоящият бюджетен пакет обаче оставя тези субсидии почти недокоснати.

В този контекст лейбъристите от ЕП не могат да подкрепят увеличаването на бюджета на ЕС.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0353/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ във връзка с 613 случая на съкращения, извършени в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия в Нидерландия на ниво II по NUTS, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията и със съответните изменения, внесени от Европейския парламент. Освен това съм съгласна, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. – (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да бъде приложена бързо и ефективно. Предвид структурните промени в международната търговия, важно е европейската икономика да може бързо да прилага инструментите за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият умения, необходими за бързото им завръщане на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Нидерландия е подала искане за помощ във връзка с 613 случая на съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 18 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия, гласувам в подкрепа на доклада, или с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Нидерландия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Безбройни са жертвите на безработицата, която в много случаи е дългосрочна поради финансовата и икономическа криза, която преживяваме, съчетана с непрекъснатите промени на пазара на труда, породени от изменената структура на световната търговия. ЕФПГ е създаден, за да се реагира в такива ситуации. В конкретния случай говорим за мобилизирането на малко повече от два милиона и петстотин хиляди евро за Нидерландия с цел подпомагане на 613 случая на съкращения, извършени в две предприятия за търговия на дребно между 1 май 2009 г. и 31 януари 2010 г. Като има предвид факта, че след като разгледа заявлението Комисията счита, че то е целесъобразно и че отговаря на всички установени изисквания, препоръчва искането да бъде одобрено. Ето защо го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст беше разработен планът за намеса за Нидерландия във връзка с 613 съкращения, извършени в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия в Нидерландия на ниво II по NUTS. Ето защо се надявам, че европейските институции ще затвърдят ангажимента си да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в епоха на глобализация. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощ на Нидерландия, която представи искане за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с 613 случая на съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия в Нидерландия на ниво II по NUTS.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) На работниците, които са загубили работата си вследствие на финансовата и икономическа криза, трябва да се предостави възможност да се завърнат бързо в трудовото ежедневие. Държавите-членки са длъжни да вземат подходящи мерки, за да подкрепят тези хора. ЕФПГ предоставя финансиране за тази цел, за което държави-членки могат да кандидатстват. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като мобилизирането на средства от Фонда за Нидерландия е напълно обосновано и всички критерии са спазени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ във връзка с 613 случая на съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия в Нидерландия на ниво II по NUTS, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията и със съответните изменения, предложени от Европейския парламент.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на средства, който да е различен от неусвоените средства от ЕСФ в отговор на многократните заявления на Европейския парламент, че е необходимо да се определят подходящи бюджетни механизми за трансфера на средства, при положение че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и финансови периоди.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Напълно съм съгласен с докладчика г-жа Matera, която отбелязва със задоволство, че Комисията продължава да намира източници на бюджетни кредити за плащания, които са алтернативни на неусвоените средства по ЕСФ, в съответствие с често отправяните от Европейския парламент искания.

Съгласен съм също така с докладчика, че избраните алтернативи в последните случаи (бюджетен ред, предназначен за подпомагане на предприемачеството и иновациите) не са задоволителни предвид големите пропуски на Комисията при прилагането на програмите за конкурентоспособност и иновации. В период на икономическа криза тези бюджетни кредити всъщност трябва по-скоро да се увеличат. Поради тази причина докладчикът приканва Комисията да продължи да полага усилия за определянето на по-подходящи бюджетни редове за плащания в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Представеното от Нидерландия искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 613 съкращения, извършени в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Северна Холандия в Нидерландия, отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, тъй като се очакваше, че ще може да се намеси в ситуации като настоящата, ако като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция и се надявам, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници отново успешно да се интегрират на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С това гласуване ЕП: (1) призовава съответните институции да предприемат необходимите действия, за да ускорят мобилизирането на средства от ЕФПГ; (2) припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза, и подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; (3) подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ трябва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Гласувах за резолюцията на Европейския парламент относно мобилизирането на ЕФПГ за работниците от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), които са съкратени в регион Noord Holland в Нидерландия.

Европейският сектор на ИКТ беше засегнат както от световната финансова и икономическа криза, така и от структурните промени на пазара на ИТ в световен мащаб, по-специално поради преместването на производството в Китай и Индия, както това се отразява от индикатор 5 ИКТ.

Индикатор 5 ИКТ е обобщение на основните резултатите от изследването, свързано с бизнес цикъла, разходите и отпусканите за сектора на ИКТ бюджетни средства. Този индикатор за Западна Европа е паднал от около 160 през август 2008 г. на около 30 през април 2009 г.

Нидерландия изготви съгласуван пакет с персонализирани услуги за 613 работници, съкратени от две предприятия на дружеството Randstad, който включва предлагане на подкрепа при прехода от едно на друго работно място, създаване на мобилни центрове, намиране на работа на съкратени работници, предоставяне на професионално обучение и проучване на пригодността за работа. Необходимият общ бюджет възлиза на 3 934 055 евро и на 8 април 2010 г. Нидерландия подаде заявление, за да получи финансова помощ от ЕФПГ в размер на 2 557 135 евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на проекта за доклад. Още веднъж можем да помогнем на гражданите на ЕС, които са били съкратени, след като предприятието им е изпаднало в затруднено положение, отново да намерят работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Това заявление е поредното от многобройните подадени от Нидерландия заявления, които бяха неотдавна одобрени от комисията по бюджети. Разбира се, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Matera относно мобилизирането на ЕФПГ в подкрепа на гражданите в Noord Holland, които бяха съкратени. Целта на ЕФПГ е да се предоставят средства за подпомагане на отделни граждани, които са загубили работата си поради глобализацията. През последните няколко седмици по време на преговорите във връзка с бюджета правителството на Нидерландия надмина себе си с непреклонния си отговор на справедливата позиция, възприета от Европейския съюз, който винаги е готов на компромис. Тук бих искала да кажа, че изглежда съвместимо с националния подход към политиката, да се кандидатства за десет милиона евро като помощ от ЕС, от една страна, и да се отказва основателна дискусия по предложените от Парламента въпроси, от друга страна.

 
  
  

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Подкрепих резолюцията, защото считам, че в Европейския съюз трябва да има по-активно сътрудничество в областта на приложимото право при развод или законна раздяла. Считам, че регламентът на Европейския съюз в областта следва да бъде с универсален характер. С други думи, въз основа на общите му правила относно стълкновенията на закони, може да се определи, че всяко право е приложимо – това на участващи държави-членки, на неучастващи държави-членки или на държави, които не са членки на Европейския съюз. Съюзът си е поставил за цел да запази и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в която е гарантирано свободното движение на хора и следователно, за да се предостави на съпрузите свободата да избират приложимо право, с което имат тесни връзка или, при липса на избор, за да се приложи това право към техния развод или законна раздяла, то трябва да се прилага, дори и ако не е правото на дадена държава-членка, участваща в засиленото сътрудничество. Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Необходимостта от установяване на ясна и пълна правна рамка по отношение на приложимото право при развод и законна раздяла произтича от спешната нужда да бъдат решени проблемите, възникващи в случай на „международни“ разводи. До момента различията в националните правила не бяха в полза на гарантирането на равни възможности между съпрузите, нито бяха в най-добър интерес на засегнатите деца. Тъкмо обратното – те спомагаха за насърчаване на така наречената „надпревара до съдилищата“. Като медиатора на Европейския парламент по въпросите на деца, чието попечителство се оспорва от родители с различни националности, и въз основана на опита, натрупан в хода на работата ми, заявявам подкрепата си за това предложение за регламент, който ще създаде правна сигурност за въпросните двойки и ще гарантира предвидимост и гъвкавост.

Една от новаторските идеи, съдържащи се в текста на регламента, е възможността за консултация със семеен медиатор преди, по време и след производството за развода. Причината за това е не само, че това лице оказва значителна помощ за осведомяването на двойката за различите форми и условия за получаване на развод, както и за решаването на проблемните въпроси между тях, но и защото така се защитава правото на засегнатите деца, като им се помага да направят правилния и миролюбив избор, който е за доброто на тяхното потомство.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Когато става въпрос за подобряване на координацията между европейските правила относно брачни въпроси, е трудно 27 държави да постигнат съгласие. За щастие, след Договора от Амстердам от 1997 г. държавите-членки, които искат, могат да обединят усилията си и да постигнат напредък в конкретна област посредством „засилено сътрудничество“ така, че да може да се създаде ядро от водещи държави, които да тласнат Съюза напред. Проблемите, пред които са изправени съпрузите, за да бъде признат статутът им в цяла Европа, по-специално при развод или законна раздяла, накара някои държави да обединят усилията си, за да подобрят съгласуваността на националните разпоредби. Наистина очаквам с нетърпение това засилено сътрудничество – в което Франция желае да участва – да бъде приложено на практика. Считам, че тази инициатива е в интерес на обединяването на силите на европейците в област, която засяга всички нас, и в която правната сигурност е от основно значение. Поради тази причина подкрепих предложения регламент за осъществяване на това засилено сътрудничество. В бъдеще това засилено сътрудничество трябва да бъде използвано възможно най-често.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на доклада, защото целта на регламента е да създаде правна сигурност за двойки от различни държави-членки, които желаят да се разделят или разведат, като им гарантира предвидимост и гъвкавост.

В това отношение, приетата инициатива представлява стъпка наред, но може да се съжалява, на първо място, че е пропусната възможността да се разшири приложното поле и то да обхване признаването на бракове, анулиране на брака, попечителство и наследство. Тя също така не включва съществуването на други видове съюзи, като например еднополовите двойки, които са признати в някои държави-членки.

Второ, буди съжаление фактът, че само 15 от 27-те държави-членки са готови да се включат в това засилено сътрудничество, което ще е в ущърб на гражданите на страните, които няма да са част от него.

Поради тази причина се надявам и ми се иска в бъдеще приложното поле да бъде разширено и броят на държавите, участващи в това засилено сътрудничество, да се увеличи: дължат го на гражданите, които представляват.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих доклада на Европейския парламент относно засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, защото трябва да бъде установена ясно и изрично правно основание, според което да бъдат съблюдавани правилата, свързани с приложимото право. Искам да подчертая, че една от първостепенните цели на Европейския съюз е запазването и по-нататъшното развитие на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се гарантира свободно движение на хора. В момента нормативната уредба на европейско равнище в случай на развод или законна раздяла при бракове между лица от различни националности е доста неясна по отношение на въпроса кое право следва да се прилага. Поради това често се стига до „надпревара до съдилищата“, при която единият от съпрузите пръв подава молба за развод и по този начин си гарантира, че производството по развод се урежда от законодателството, което според него служи по-добре на неговите интереси. Искам да подчертая, че предложеният нов регламент следва да създаде правна сигурност за засегнатите двойки, както е да гарантира предвидимост и гъвкавост.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да поздравя г-н Zwiefka за изготвянето на този доклад, който има подкрепата ми. Целта на тази мярка е да създаде ясна и пълна правна рамка в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, като предоставя на страните известна степен на автономия. Разнообразният характер на тези правила в държавите-членки на практика може да доведе до проблеми в случай на „международни“ разводи.

Всъщност както и правната сигурност относно определянето на приложимото право при всеки един случай, може да има и „надпревара до съдилищата“, която да гарантира, че производството се урежда от законодателство, което защитава по-добре единият от двамата съпрузи. Поради тази причина Европейският съюз трябва да ограничи тези рискове и недостатъци, като въведе възможността за избор на приложимото право по взаимно съгласие между страните. Поради тази причина съм съгласен с необходимостта на страните да се гарантира справедлива и точна информация, която да им позволи да имат яснота за възможностите, които имат, възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма.(CS) Съгласно Договора от Лисабон, държавите-членки могат да участват в засилено сътрудничество в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно по въпросите на развода и законната раздяла. Този регламент определя засиленото сътрудничество между определени държави-членки (Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания). Основната цел е да бъде изключена възможността за дискриминация, основаваща се на пол, да се гарантират равни възможности за двамата съпрузи, а интересите на детето да бъдат поставени на преден план. Съпрузите често се „конкурират“ за това кой пръв да подаде молба за развод, за да си гарантира, че производството при развод се урежда от законодателството, което по-добре служи на интересите на съответната страна. Целта на този регламент е да подобри правната сигурност на засегнатите двойки и в същото време да гарантира предвидимост и гъвкавост на производството. Подкрепям регламента, макар и той да не засяга към момента Чешката република. Като цяло считам, че въвеждането на този регламент ще даде добър пример за други държави-членки, включително Чешката република. В бъдеще и други държави-членки ще могат да се присъединят към регламента и да се възползват от опита на държавите-членки, които първи са го приложили.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението не се стреми да хармонизира материалното право, приложимо по отношение на разводите и законната раздяла, а да създаде хармонизирани норми за решаване на стълкновения на международни закони. Това означава, че трябва да работим в рамката на международното частно право, а не в рамката на материалната рамка на семейното право, в която всяка държава ще продължи да има свое собствено законодателство.

Поради тази причина е важно да помним например, че предложеният регламент, до изменение на член 7.º-A, не изисква от дадена държава-членка да признае за брак – дори с цел неговото разтрогване – акт, който не се счита за такъв от правото на тази държава, или който би бил в противоречие с принципа на субсидиарност. Това обаче няма да може да ограничава правата на хората, чиито съюзи не са признати в дадена държава-членка – въпрос, по който трябва да бъде намерено компромисно решение.

В светлината на горепосоченото мога само да изразя надеждата си, че ще бъде осигурена по-голяма правна сигурност що се отнася до решаване на стълкновение на национални юрисдикции в контекста на семейното право, по-специално във връзка с разтрогването на брак или законна раздяла, като важна стъпка за установяване на пространство на свобода и правосъдие, в което свободата на движение на хора е реалност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Изразявам задоволството си по повод приемането на този доклад, който следва да даде възможност на двойки от различни държави-членки или такива, пребиваващи в държава, която не е родината им, да изберат правото, което следва да бъде прилагано при развода им.

През 2007 г. в Европейския съюз са дадени един милиона развода, като 13% от тях двойките се състоят от партньори от различни националности. В хода на тези производства европейските граждани са били изправени пред правни проблеми, засягащи тяхната раздяла.

Искам да подчертая, че Португалия участва в процеса на засилено сътрудничество, който ще спомогне за постигането на напредък по въпроса, който беше блокиран в Съвета.

Ще подчертая необходимостта от това този доклад да не доведе до налагане на изискване държавите-членки да признават за брак – дори с цел неговото разтрогване – акт, който не се счита за такъв от правото на тази държава, или което би било в противоречие с принципа на субсидиарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) Искам да поздравя докладчика, за това че толкова задълбочено е разгледал един доста труден въпрос като този за избора на приложимото право при развод и законна раздяла. Показател за чувствителността на този въпрос е фактът, че Рим III е първият пример в историята на Европейския съюз за засилено сътрудничество съгласно процедурите, залегнали в Договорите. Следователно териториалният обхват на прилагане на регламента ще бъде ограничен до 14 от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Полша не е сред тях. Считам, че въвеждайки принцип, който дава възможност на страните да избират приложимото право при развода, Рим III ще допринесе за по-голяма правна предвидимост и сигурност. Все пак, като се има предвид ограниченото приложно поле на регламента – той ще засегне само приложимото право при въпроси, свързани с международен развод – от съществено значение е също така да се отговори на въпроса кой съд е компетентен да взема решение по конкретен случай.

Този проблем е предмет на друг регламент на Европейския съюз – Брюксел IIa. Поради тази причина и аз като докладчика считам, че е много важно този регламент да бъде преразгледан възможно най-скоро, за да се въведе правилото forum necessitatis. Това ще разсея опасенията на много държави-членки, свързани с това дали съдилищата им ще бъдат принудени да вземат решения по разводи на двойки, които тяхната правна система не счита за сключили брак, което от своя страна ще ги насърчи да възприемат общи европейски принципи в областта на международния развод, а това несъмнено ще улесни много граждани на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Ако двама души от различни националности или просто двама души, които вече не пребивават в една и съща държава-членка, планират да се разведат, те следва да знаят кой съд е компетентен и в коя държава. Отсега нататък тези хора в развод скоро ще имат възможност да избират, коя правна система от Европейския съюз ще урежда развода им. Поредната конкретна стъпка в посока към постепенно създаване на „общоевропейско правно пространство“, което засяга пряко ежедневието на всички нас. Макар да приветствам приемането на този доклад и използването за пръв път на така нареченото засилено сътрудничество, изразявам съжалението си, че се наложи използването тази процедура и че не беше постигнато споразумение между всички държави-членки на Европейския съюз. Изразявам надеждата си, че и други държави-членки ще се присъединят към това сътрудничество съвсем скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), в писмена форма.(CS) Чешката република има своите представители в Европейския парламент. Чешката република не се присъедини към механизма за засилено сътрудничество в областта на съвместимост на правилата, приложими спрямо стълкновението на закони. Причина за това е, че Чешката република не счита, че предложението за регламент е необходима мярка за правилното функциониране на вътрешния пазар. Също така Чешката република смята, че регламентът е спорен в светлината на принципа на субсидиарност, тъй като не предлага никаква добавена стойност, която да обоснове факта, че той нарушава разпоредбите на националното семейно право на държавите-членки. Чешката република също така счита, че предложението е спорно в светлината на принципа на пропорционалност, тъй като избраната правна форма на регламента не е подходящ инструмент за гарантиране на съвместимостта на правилата по отношение на стълкновението на закони в областта на международното семейно право. Все пак предвид казаното не считам, че начинът, по който ще гласувам, би възпрял държавите-членки, които са избрали засиленото сътрудничество като инструмент за гарантиране на съвместимостта на правилата по отношение на стълкновението на закони що се отнася до определяне на приложимото право при брачни дела, от това да се придържат към избрания курс.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма.(CS) Предложението за регламент относно засиленото сътрудничество областта на приложимото право при развод и законна раздяла спомага за решаване на често възникващите сложни и чувствителни въпроси, свързани с производства за разводи за валидни бракове, сключени от лица с различни националности. То улеснява развеждащата се двойка и дава възможност на членовете й да изберат приложимото право. То също така значително увеличава правната им сигурност още в самото начало. Тъй като приетото законодателство надхвърля постиженията на правото на общността, прилагането на механизма за засилено сътрудничество е стъпка, която позволява на участващите държави-членки да решат някои от законодателните проблеми на международното сътрудничество, свързани с разтрогването на тези видове бракове.

То предоставя на останалите държави-членки, които не участват на този етап, достатъчна възможност да направят оценка на положителните и отрицателните последици от това предложение за регламент в течение на времето и да обсъдят присъединяването си към него. В продължение на няколко години и при няколко напълно обосновани случая именно международното право беше прилагано при такива производства за развод в Чешката република.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Новият регламент ще даде възможност на международните двойки (двойки от различни националности, двойки, които живеят в различни държави или двойки, които живеят заедно, но в държава различна от родината им) да изберат националното право, което да бъде приложено при техния развод, при условие че един от партньорите има връзка с въпросната държава, например обичайно местопребиваване или националност. Новите правила също така изясняват приложимото право в случай, че между партньорите няма сключено споразумение. Новият регламент например ще даде възможност на испано-португалска двойка, живееща в Белгия, да избере дали приложимото право при развода да бъде това на Португалия, Испания или Белгия.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Разводът е сериозен въпрос. Често пъти има счупени чинии и разделена собственост. Искрено се възхищавам на идеализма на докладчика Tadeusz Zwiefka. Какво се случва, ако германският съпруг желае да се разведе в Германия, но съпругата му иска да се разведе в Сицилия, защото майка й е сицилианка? Как ще разделите прахосмукачка и миялна машина, ако няма споразумение? Идеята е добра, но трябва да се обмисли още. Деветдесет процента от разводите са свързани с трагедия и скандал. Подкрепям текста, но нека разгледаме детайлите, когато разискваме такъв вид документ. Трябва ни закон, а не правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Раздялата и разводът винаги са били трудни и са свързани с цяла поредица от правни последици. Нещата значително се усложняват, когато съпругът и съпругата са от различни държави. Търсихме решение в Европейския съюз, но единствено успяхме да се договорим за процедура на засилено сътрудничество, което облекчава донякъде положението на засегнатите страни – с други думи, на двойките от различни държави-членки на Европейския съюз, които се развеждат. Обхватът на тази процедура не е конкретизиран и поради тази причина не е и напълно ясен.

Разбира се сътрудничество не означава, че съдебни решения като тези в случай на развод трябва да бъдат признавани в държава-членка, в която няма правна разпоредба за това. Съответно процедурата не трябва да предоставя възможност за принуждаване на държавите-членки да признават еднополови партньорства по заобиколен начин. Също така е обърнато и малко внимание на правата на родителите в случай на трансгранични раздели. Поради тази причина гласувах „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих доклада, защото считам, че трябва да бъде установена ясна и пълна правна рамка по отношение на приложимото право при развод и законна раздяла. С въвеждането на член 3, буква а) за пръв път на съпрузите се дава възможност по взаимно съгласие да определят приложимото право при производството за развод. Считам също така, че следва да гарантираме, че партньорите ще направят компетентен избор, с други думи, че и двамата съпрузи са били надлежно информирани за конкретните последици от техния избор. Във връзка с това трябва да се гарантира, че информацията е точна и пълна. Считам, че е важно да бъде защитена връзката на двойката, за да може актът на разделянето да се осъществи по ясен, прозрачен и взаимноприемлив начин между двете страни, които по този начин се превръщат в равнопоставени страни, вземащи решение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Португалия наред с още 13 държави-членки на Европейския съюз (Испания, Италия Унгария, Люксембург, Австрия, Румъния, Словения, България, Франция, Германия, Белгия, Латвия и Малта) участва в първото изпитание на засиленото сътрудничество в историята на Европейския съюз. Това засилено сътрудничество се прилага в областта на приложимото право при развод и законна раздяла на лица и собственост.

Гласувах в подкрепа на този доклад, свързан с регламента, който установява ясни правила за производство за международни двойки (при което съпрузите са от различни националности), искащи развод или законна раздяла на лица или собственост в страните си на произход или местопребиваване. Това е въпрос, решаван с пълно съгласие, който ще облекчи положението на много европейци. Това е и символичен момент, тъй като за пръв път се прилага засилено сътрудничество между държави-членки на Европейския съюз.

Целта на тези разпоредби е да бъде укрепена правната сигурност и предвидимост по отношение на развод и законна раздяла на лица и собственост. Споразумението предвижда единствено хармонизация на конфликтни ситуации, но не и на основни национални правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Една от първостепенните цели на Европейския съюз е запазването и по-нататъшното развитие на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се гарантира свободно движение на хората. В момента нормативната уредба на европейско равнище в случай на развод или законна раздяла при бракове между лица от различни националности е доста неясна по отношение на въпроса кое право следва да се прилага. Поради това често се стига до „надпревара до съдилищата“, при която единият от съпрузите пръв подава молба за развод и по този начин си гарантира, че производството по развод се урежда от законодателството, което според него служи по-добре на неговите интереси. Целта на предложението за регламент е да се създаде правна сигурност за засегнатите двойки, както и да се гарантира предвидимост и гъвкавост. Поради тази причина ще изразя съгласието си с докладчика, г-н Zwiefka, който подкрепя по същество правилата за определяне на приложимото право при развод и законна раздяла.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Белгия, България, Германия, Гърция (оттегли своето искане на 3 март 2010 г.), Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което посочиха, че възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право по брачни въпроси и приканиха Комисията да представи предложение на Съвета в тази връзка. Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна. За да се постигне тази цел настоящият регламент трябва да повиши автономията на страните в областта на развода и законната раздяла, като предостави на съпрузите възможност да изберат приложимото право при техния развод или законна раздяла.

Регламентът ще се прилага само по отношение на разтрогването на брака или на прекратяване на брачните задължения (законна раздяла) и няма да се прилага спрямо въпроси, свързани с правоспособността на физически лица, съществуване, валидност или признаване на брак, анулирането на брака, имената на съпрузите, последиците от брака за имуществото, родителската отговорност, задълженията за издръжка, попечителствата или наследството, дори когато те възникват само като преюдициален въпрос във връзка с производствата за развод или законна раздяла.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора, представлява една от най-важните цели на Европейския съюз. Поради тази причина приветствам това предложение, което създава по-голяма правна сигурност що се отнася до определяне на приложимото право при национални разводи и законни раздели, и искам да изразя надеждата си, че и други държави-членки ще обединят усилията си за постигането на съвместимост на националните правила относно стълкновенията на закони в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Този текст се стреми към решаване на проблемите, като например следния. Лицето А и лицето Б са граждани на различни държави-членки, които са сключили еднополов брак в една от държавите-членки, които са въвели законодателство, позволяващо такива бракове. В продължение на три години тяхното обичайно местопребиваване е било в държава-членка, която не позволява сключването на еднополови бракове, но която е участвала в приемането на регламента за приложимото право в рамките на процедурата на засилено сътрудничество. А и Б желаят техният брак да бъде разтрогнат.

Съгласно разпоредбите на Регламент № 2201/2003 относно компетентността, единствените съдилища, които са компетентни при тези обстоятелства, са съдилищата на държавата-членка, в която те пребивават обичайно. Това е очевидно несправедливо по отношение на засегнатата двойка, която ще претърпи значителни неудобства и загуба на време, за да прехвърли производството за развод в компетентността на друг съд.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) На днешното гласуване в Европейския парламент по предложението за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, реших да се въздържа. Считам, че семейното право, като например уреждането на разводите, е област, в която трябва да бъде спазван принципът на субсидиарност и в която всяка държава-членка следва да взема самостоятелни решения. Сътрудничеството, което се посочва в доклада, е на доброволен принцип за държавите-членки на Европейския съюз и към момента в него участват 14 държави. Швеция не е сред тях. Считам, че за мен като член на Европейския парламент от Швеция не е приемливо да възприема позиция по законодателство, което е свързано единствено с форма а сътрудничество, в която Швеция не участва.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Предвид факта, че в Европейския съюз 16 млн. бракове са сключени между партньори от различни националности, от които всяка година около 140 000 биват прекратявани, преговорите и договореност по този въпрос са от основно значение, за да се гарантира необходимата правна сигурност на гражданите. След като на множество инициативи в тази област беше наложено вето от отделни държави-членки, процедурата на засилено сътрудничество най-сетне предостави възможност на поне 14 държави да изготвят необходимите критерии.

 
  
  

Доклад: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма(PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото световната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг отчасти допринесоха, показа необходимостта от въвеждане на система за класификация и надзор на агенциите за кредитен риск. Съгласен съм с доклада, с неговия дух на поощряване създаването на европейско ниво на система за регистриране и надзор на агенции за кредитен рейтинг, които определят рейтинги, приложими за ЕС, и с това, че той разглежда условията за използване в ЕС на рейтинги, определени от агенции в трети държави. Споразумението за структурата на европейския надзор, което ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., вече дава възможност за ефективно осъществяване на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Изключително важно е Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) още от самото си създаване да може да упражнява по надежден начин надзорните си правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито кредитни рейтинги ще бъдат допускани в Европейския съюз с пълното съдействие, оказвано от техните местни органи. Приветствам и факта, че САЩ също решиха да съставят правила за по-строг надзор в тази област, като имаме предвид, че Комисията обмисля да работи за допълнителна международна хармонизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че е необходимо да се създаде система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. Глобалната финансова кризa, за която агенциите за кредитен рейтинг отчасти допринесоха, оказа влияние върху тази инициатива. Съгласна съм с предложението на Европейската комисия да организира издаването на разрешения и осъществяването на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕОЦКП. Всъщност е необходимо ЕОЦКП още от самото си създаване да може да упражнява по надежден начин надзорните си правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито кредитни рейтинги ще бъдат допускани в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. – (FR) По същество агенциите за кредитен рейтинг издават независими мнения относно кредитоспособността на субект, дълг, финансово задължение или финансов инструмент. Но мненията на тези агенции понякога могат съществено да повлияят върху икономиката на страната, чиято финансова рентабилност оценяват. През 2009 г. Съюзът прие Регламент (ЕО) № 1060/2009, който цели да регулира дейностите на агенциите, за да предпази инвеститорите и европейските финансови пазари срещу риск от злоупотреба. Той определя условията за присъждане на кредитни рейтинги, както и правилата, управляващи регистрацията и надзора на агенциите за кредитен рейтинг. В същото време доклад, издаден от експертна група, излезе със заключението, че е необходимо рамката за надзор да бъде подобрена, за да се намали рискът от бъдещи финансови кризи и тяхната тежест. Регламентът на ЕОЦКП учреди Европейския надзорен орган. За да гарантираме, че този орган работи добре и надлежно се интегрира в общата рамка на финансовите регулатори, необходимо е да изменим Регламент (ЕО) № 1060/2009. Гласувах за доклада, тъй като той усъвършенства контрола върху агенциите за кредитен рейтинг.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Въз основа на доклада на моя уважаем колега и приятел Jean-Paul Gauzès от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) гласувах за предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, който изменя Регламента от 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг и предоставя на изцяло новия ЕОЦКП надзорни пълномощия спрямо тези субекти. Подкрепям подобренията, предложени от докладчика, по-специално прехвърлянето на нови пълномощия на ЕОЦКП, които Комисията смята да запази за себе си в частност във връзка със санкциите. Считам, че е важно, че ЕОЦКП може да делегира част от своите функции на националните органи. За съжаление никъде не са споменати (макар че регулаторното изменение вероятно не е точното място за това) въпросите за присъждане рейтинг на държави и за специфичния надзор, който трябва да се прилага, когато присъждаме рейтинг на държави. Предлагам да бъде създадена европейска публична агенция за определяне рейтинг на държави, което би гарантирало спазване на необходимите формалности и независимост.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Глобалната финансова криза показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. Необходимо е да се извършва интегриран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и общ контрол на равнището на Европейския съюз. Дадох своето одобрение за този важен документ. През 2009 г. се прие Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг. Регламентът направи възможно установяването на европейска система за регистриране и надзор на агенциите за кредитен рейтинг, които определят рейтинги, приложими за ЕС. Той също така определя условията за използване в ЕС на рейтинги, определени от агенции в трети държави. Необходимо е да имаме надеждна система за надзор и контрол, затова подкрепям предложените изменения, които ще увеличат пълномощията на ЕОЦКП. Тази институция трябва да бъде въведена в надзора на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, и ефективно да упражнява своите правомощия.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото икономическата и финансова криза, която засегна целия свят, показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. По тази причина Европейската комисия представи предложение да организира издаването на разрешения и осъществяването на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕОЦКП. Още по-важно е, че този орган ще бъде упълномощен със собствени надзорни правомощия, както и с правомощия за провеждане на разследвания, и ще може да санкционира неизпълнението на регламента. Съгласна съм с позицията на Европейския парламент, че е необходимо да се извършва интегриран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и общ контрол по отношение на техните продукти на равнището на Европейския съюз. Освен това Парламентът предлага вниманието да се насочи към въвеждането на ЕОЦКП в надзора на агенциите и към определянето на новите задачи и правомощия на този орган. Изключително важно e ЕОЦКП още от самото си създаване да може да упражнява своите правомощия на ефективен надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито кредитни рейтинги ще бъдат допускани в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Въздържах се от гласуване относно доклада за агенциите за кредитен рейтинг. Тези агенции открито обслужват интересите на международните спекуланти Те играят отрицателна роля от началото на кризата и ще продължават по този начин. Тяхното целенасочено и произволно снижаване на кредитния рейтинг на държавите както в рамките на, така и извън ЕС поставя тези държави в един порочен кръг на спекулация и заемане на средства. Увеличаването на спредовете увеличава финансовите проблеми на държавите и обогатява пазарите за тяхна сметка. По-специално, в еврозоната ролята и практиките на агенциите за кредитен рейтинг оказват негативен ефект и върху стабилността на еврото. ЕС поема сериозна политическа отговорност с това, че им предоставя правото да оценяват както фирмите, така и икономиките на държавите-членки. Считам, че трябва незабавно да бъдат взети ефективни мерки, за да се сложи край на спекулативния характер на агенциите за кредитен рейтинг и в този смисъл коренно да се измени Регламент (ЕО) № 1060/2009. Докладът съдържа някои позитивни, но за съжаление слаби предложения и прави много плахи стъпки в тази посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Необходимостта да се придвижим към тази промяна произтича от потребността да адаптираме Регламент (ЕО) № 1060/2009 към новата европейска система за надзор и от въвеждането на нова система за централизация на дейностите на агенциите за кредитен рейтинг.

За тази цел Европейският надзорен орган (ЕОЦКП) ще получи собствени правомощия за упражняване на надзор, разследване и прилагане на санкции. Сега трябва да гарантираме, че ЕОЦКП може да упражнява своите правомощия и да осигури силен надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито рейтинги са допуснати в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Докладът е техническо изменение на съществуващата директива и ще предостави правомощия на новия надзорен орган – ЕОЦКП – от януари 2011 г. занапред. Трябва да помним, че се очаква да има по-всестранно подобряване на агенциите за кредитен рейтинг през пролетта на 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Г-н председател, госпожи и господа, дейността на агенциите за кредитен рейтинг теоретично вече е била регулирана и върху нея е бил упражняван надзор на европейско ниво. Но това оспори ли доминирането на трите американски агенции, които диктуваха всичко на европейските пазари, държавния дълг и оттук – цените, на които европейските държави могат да заемат средства? Страхувам се, че не. Това не спря „Стандарт енд Пуър“ (Standard & Poor), която отново съвсем наскоро заплаши, че ще понижи рейтинга на Белгия, нито „Мудис“ (Moody's) да заплаши Испания, нито Фич (Fitch) – Ирландия.

Нито една от тези агенции не беше санкционирана, било то от техните клиенти, или чрез опетняване на репутацията им, за това че не свършиха добре работата си по време на фалита на Енрон или по време на ипотечната криза. Сега те твърдят, че играят политическа роля: заплахата против Белгия е опит да я заставят да състави правителство; отсъствието на заплаха срещу Франция – опит изкуствено да се предотврати фрагментирането на еврозоната. Истината е, че те имат пълномощия, единствено защото пазарите не са регулирани, и вашите текстове, за които аз все пак гласувах, няма да допринесат особено за подобряване на ситуацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Регламентът обхваща както надзора върху агенциите за кредитен рейтинг, упражняван от Европейския орган за ценни книжа и пазари, така и надзора върху използването на кредитни рейтинги на отделни субекти, контролирани на национално ниво. Националните надзорни органи ще останат отговорни за упражняването на надзор върху използването на кредитни рейтинги от тези индивидуални субекти. Но националните органи няма да имат правомощия да предприемат надзорни мерки срещу агенциите за кредитен рейтинг в случай на нарушение на регламента. Именно това е положението, във връзка с което предложението беше разглеждано от гледна точка на съответствието с принципа на пропорционалност. Предложението създава контролна система, но в контекста на сегашния неолиберализъм няма условия за нейното реално, съществено прилагане; тя просто остава една новост, която въздейства психологически основно на обществото като цяло.

Предложението не цели да замести предишна система, а да въведе нова контролна система, която не е съществувала преди, макар и в тази форма, която е това, което позволи на агенциите за кредитен рейтинг да действат независимо. В този смисъл може би е по-добре да имаме тази система, отколкото никаква система.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), в писмена форма.(CS) Гласувах в подкрепа на доклада относно въвеждането на централизиран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг. Напълно съм съгласен със съдържанието на доклада на г-н Gauzès относно предложението за регламент, който да определи модел за централизиран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг, упражняван от ЕОЦКП, особено като имаме предвид голямата мобилност на услугите, предоставени от агенциите за кредитен рейтинг, и тяхното незабавно въздействие върху финансовите пазари. Централизираният надзор може да доведе до повишена прозрачност в областта на агенциите за кредитен рейтинг и може да насърчи по-голяма конкуренция между различните агенции. Това е причината, поради която гласувах за доклада. Но аз съм обезпокоен, че предложеният период, в който всички промени, свързани с прехвърлянето на компетентности и задължения от съответните надзорни органи в държавите-членки към ЕОЦКП, трябва да се извършат, е твърде кратък, затова считам, че той трябва да бъде удължен.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. − (LT) Одобрих доклада, защото глобалната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг до известна степен допринесоха, показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. Това беше целта, която стоеше зад приемането през 2009 г. на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг. Той позволи създаването на европейско равнище на система за регистриране и надзор на агенциите за кредитен рейтинг, определящи рейтинги, използвани в Европейския съюз. Той също така предвижда условия за използване в Европейския съюз на рейтинги, определени от агенции на трети държави. Споразумението, постигнато за европейската система за надзор, което ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., осигурява ЕОЦКП да упражнява собствени надзорни правомощия по-специално по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Затова е необходимо да се измени Регламентът относно агенциите за кредитен рейтинг, за да се организира издаването на разрешения и осъществяването на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕОЦКП. На ЕОЦКП ще бъдат предоставени собствени надзорни правомощия, както и правомощия за разследване, и той ще може да санкционира неприлагането на настоящия регламент. Санкциите ще бъдат събирани от държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), в писмена форма.(PL) Система за контрол и надзор на агенциите за кредитен рейтинг е необходима. Трябва да вземем предвид факта, че агенциите за кредитен рейтинг отчасти допринесоха за кризата. През 2011 г. ще получим предложение от Комисията във връзка с различни допълнителни мерки относно рейтингите и въвеждането на подобни мерки ще бъде възможно след приемането на доклада. Гореизложените съображения ме убедиха да подкрепя доклада, което направих като израз на моето убеждение, че той ще влезе в сила бързо и ще видим позитивни резултати.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) На частни агенции за кредитен рейтинг бяха предоставени нови права да определят стандартите и обещания за делегиране на правомощия от публичните органи. Тяхната зависимост от частни партньори не познава граници. Същото се отнася за произволния характер на техните оценки. Публичните органи се предадоха. Това е срамно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Необходимо е да се придвижим към тази промяна, така че Регламент (ЕО) № 1060/2009 да бъде адаптиран към новата европейска система за надзор и да бъде въведена нова система за централизация на дейностите на агенциите за кредитен рейтинг. Така Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП) ще бъде упълномощен със собствени правомощия за надзор, разследване и прилагане на санкции. Изключително важно е ЕОЦКП да може да упражнява правомощията си и да осигури силен надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Не мога да подкрепя доклада, тъй като, макар че подкрепям много от включените в него положения, както и общите предложения за повишена прозрачност и усъвършенствана информация и надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и други финансови субекти, това предложение ще обслужва интересите на инвеститори, които са доста далеч от това, което наричаме „истинска икономика“, тъй като то ще им даде по-голяма законодателна сигурност. Затова, макар че считам за необходимо, както предложението определя, да работим упорито за постигане на прозрачност и да изчистим информацията във финансовата система, считам че е много по-необходимо да сложим край на финансовата спекулация и да работим за съставяне на регламент, който ще постави финансовите пазари под надзора на държавите-членки. Докладът работи за прозрачност, информация и степен на надзор на финансовите агенти, но го прави толкова предпазливо и от такава прокапиталистическа перспектива, която се стреми да удовлетвори финансовата индустрия, което аз нито споделям, нито подкрепям.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Това е много важен инструмент, чрез който жителите на ЕС да бъдат информирани за ситуацията, в която се намират фирмите и банките, а също така и да се сравни конкурентоспособността на различните марки и продукти. Гласувах в подкрепа на доклада. Надявам се също, че за в бъдеще регламентът ще бъде допълнен с контрол на цените на политическите партии и масмедиите, за да се предотврати манипулирането на общественото мнение за пари. Агенциите за кредитен рейтинг не работят достатъчно за сдобиване с информация и нейното анализиране. Готови са да покажат удобен резултат на тези, които си плащат. Всички тези, които манипулират общественото мнение и по този начин заблуждават обществото, заслужават тежко наказание.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Повече от всичко друго финансовата криза ни показа ясно, че агенциите за кредитен рейтинг имат опасен монопол и че техните оценки не винаги са адекватни и понякога носят висок риск. Затова е важно да установим система за контрол и надзор върху агенциите за кредитен рейтинг. Тъй като те формират част от много по-сложната система на финансовите пазари, беше взето решение да се въведе двойна система за тази цел. Освен това докладът определя условията, при които рейтинги, присъдени от агенции на трети държави, могат да бъдат използвани в Европейския съюз.

Разбира се, от съществена важност за надзорната система е да позволява прилагането на санкции. Бъдещето ще покаже до каква степен те могат наистина да бъдат прилагани. Фактът, че сега се учредяват няколко надзорни органа на ЕС, което води до увеличаване на администрацията и разходите, не е много добър за европейските данъкоплатци. Това взех предвид, когато гласувах.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като съм съгласна, че:

- изключителната отговорност за регистрацията и постоянния надзор на агенциите за кредитен рейтинг в рамките на Съюза трябва да бъде поета от Европейския надзорен орган (ЕНО), а именно Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), който трябва да разполага с изключителни правомощия да подписва споразумения за сътрудничество относно обмена на информация със съответните компетентни органи в трети държави;

- ЕНО (ЕОЦКП) трябва да носи отговорност за регистрацията и постоянния надзор върху агенциите за кредитен рейтинг, да бъде упълномощен с правото да изисква с обикновено запитване или по силата на решение цялата информация, от която той има нужда, от агенциите за кредитен рейтинг, от физическите лица, участващи в дейностите на агенциите за кредитен рейтинг, от организации, които подлежат на оценяване, и от трети страни, свързани с тях, от трети страни, с които агенциите за кредитен рейтинг са сключили допълнително споразумение във връзка с извършването на оперативни задачи, и от всякакви други физически лица, които са в тясна и съществена връзка с агенциите за кредитен рейтинг или с техните дейности;

- регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, одобрена от съответния орган, трябва да бъде валидна в рамките на целия ЕС след прехвърлянето на надзорните правомощия от съответните органи на ЕНО (ЕОЦКП).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Глобалната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг допринесоха, показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. Това беше целта, която стоеше зад приемането през 2009 г. на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг.

Той направи възможно установяването на европейска система за регистриране и контрол на агенциите за кредитен рейтинг, които определят рейтинги, приложими в ЕС. Той също така определя условията за използване в ЕС на рейтинги, определени от агенции в трети държави, чрез прилагането на двойна система за еквивалентност и признаване на рейтингите. Затова гласувах в подкрепа на докладчика, г-н Gauzes, който предлага вниманието да се насочи към въвеждането на Европейския орган за ценни книжа и пазари в надзора на агенциите и към определянето на новите задачи и правомощия на този орган. Изключително важно е ЕОЦКП още от самото си създаване да може да упражнява по надежден начин надзорните си правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на ЕС, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито кредитни рейтинги ще бъдат допускани в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като съм съгласен, че прозрачността на информацията, предоставена от издателя на финансов инструмент, оценен от определена агенция за кредитен рейтинг, потенциално може да представлява съществена добавена стойност за функционирането на пазара и защитата на инвеститорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Глобалната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг до известна степен допринесоха, показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на тези агенции. Това беше целта, която стоеше зад приемането през 2009 г. на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг. Той направи възможно установяването на европейска система за регистриране и контрол на агенциите за кредитен рейтинг, които определят рейтинги, приложими в ЕС. Той също така определя условията за използване в ЕС на рейтинги, определени от агенции в трети държави, чрез прилагането на двойна система за еквивалентност и признаване на рейтингите. По време на разискванията преди приемането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 докладчикът подчерта необходимостта от интегриран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и от общ контрол по отношение на техните продукти на равнището на Европейския съюз.

Принципът беше приет и Комисията се ангажира да изготви законодателно предложение в тази насока. Постигнатото споразумение за структурата на европейския надзор, което ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., вече дава възможност за ефективно осъществяване на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. В регламента за създаването на ЕОЦКП се подчертава, че този орган ще упражнява собствени надзорни правомощия по-специално по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Регламентът обхваща както надзора върху агенциите за кредитен рейтинг, упражняван от Европейския орган за ценни книжа и пазари, така и надзора върху използването на кредитни рейтинги от отделни субекти, контролирани на национално ниво. Националните надзорни органи ще останат отговорни за упражняването на надзор върху използването на кредитни рейтинги от тези индивидуални субекти. Въпреки това националните органи няма да имат правомощия да предприемат надзорни мерки срещу агенциите за кредитен рейтинг в случай на нарушение на регламента. Именно това е положението, във връзка с което предложението беше разглеждано от гледна точка на съответствието с принципа на пропорционалност.

Предложението създава контролна система, за която в контекста на сегашния неолиберализъм няма условия за реално, съществено прилагане, извън нейното психологическо въздействие като новост основно на обществото като цяло. Но тя не цели да замести предишна система, а да въведе нова контролна система, която не е съществувала преди, макар и в тази форма, която е това, което позволи на агенциите за кредитен рейтинг да действат независимо. В този смисъл вероятно е по-добре да имаме тази система, отколкото никаква система.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Доволен съм, че гласувах в подкрепа на доклада. Постепенният процес на регулиране на финансовите пазари започва да добива форма. Защитата за инвеститорите е повишена и прозрачността е увеличена. Регулациите сега са по-широкообхватни и изчерпателни, затова предоставят по-добра защита на заинтересованите лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Световната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг до известна степен допринесоха, показа необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на тези агенции. По тази причина ЕОЦКП ще започне да функционира на 1 януари 2011 г.

В същото време продължаващата криза и непрекъснатите нови разкрития за пазарните механизми правят необходимо задачите и пълномощията на този орган да бъдат непрекъснато коригирани и – ако е необходимо – разширявани. Затова горещо приветствам подробните спецификации и уточнения, свързани с пълномощията на ЕОЦКП в неговите взаимоотношения със съответните национални органи. По тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

Доклад: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма.(LT) Гласувах в подкрепа на този документ, тъй като допринася за необходимото опростяване на правната рамка на ЕС. Мисля, че осемте директиви, които са в сила понастоящем в областта на метрологията, пречат повече, отколкото помагат на работата в тази област. В същото време споделям позицията на докладчика, че държавите-членки следва да имат повече време, за да проучат дали отмяна на директивите ще доведе до правна несигурност, която прави необходима европейската хармонизация на правилата. Затова считам, че трябва да се приеме решение, което отменя директивите, но също така предоставя достатъчно време за анализ на възможните последици в контекста на по-широк преглед на основните правни инструменти в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Метрологията е науката за измерванията. От древни времена европейците използват редица от измервателни системи във всички области (дължина, обем, алкохолно съдържание и т.н.). Приемането на метричната система например довежда до повишаване на сътрудничеството между различните икономически оператори на континента, а след това и в световен мащаб. Въпреки това в много области преобладава голямо разнообразие от мерки и измервателни системи. Поради желанието да се премахнат тези пречки пред сътрудничеството между европейците Европейският съюз води дългогодишна политика за хармонизиране на измервателните системи. Директива 2004/22 е важна стъпка в това направление. Докато се подготвяме да преразгледаме това законодателство, някои инструменти вече стават остарели и трябва да бъдат премахнати, за да се направи то по-разбираемо. Подкрепих този текст, защото предлага една навременна корекция на законодателството за метрологията.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Съгласен съм, че има необходимост от опростяване на достиженията на правото на Общността и от актуализиране на директивите, които вече не се прилагат, като ги адаптираме към нашето време. Въпросните директиви са остарели и не допринасят за по-добро регулиране. Комисията счита, че не е необходимо да се хармонизира законодателството в областта на метрологията, тъй като нейното разбиране е, че има достатъчно сътрудничество между държавите-членки и че настоящата ситуация на общо признаване на правилата въз основа на международните параметри на различните държави-членки е задоволителна. Въпреки това трябва да се вземе предвид, че би било пагубно да има празнота в регламента по този въпрос и че не трябва да допринасяме за правна несигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Докладът, който се обсъжда, говори за възможността за оттегляне на до осем директиви, свързани с метрологията в шест сектора, с оглед опростяване на достиженията на правото на Общността в тази област: водомери за студена вода, предназначени за непречистени води (Директива 75/33/ЕИО); спиртомери и таблици за алкохолно съдържание (Директиви 76/765/ЕИО и 76/766/ЕИО); теглилки съответно със среден и над средния клас на точност, съответно (Директиви 71/317/ЕИО и 74/148/ЕИО); манометри за проверяване на налягането в гумите на моторните превозни средства (Директива 86/217/ЕИО); стандартната маса на зърнените култури (Директива 71/347/ЕИО) и калибриране на резервоарите на плавателни съдове (Директива 71/349/ЕИО).

Различните варианти, свързани с обсъжданите осем директиви, бяха: пълна отмяна, отмяна с условия и запазване на статуквото, като Комисията стигна до заключението, че не съществува предпочитан вариант. Въпреки това, поради съображения за по-добро регулиране, Комисията предпочита пълната отмяна на всички директиви, т.е. предпочита нов регламент в рамката на измервателните уреди.

Подкрепям този избор от страна на Комисията от гледна точка на отличната законодателна работа, макар че според мен на държавите-членки следва да се даде достатъчно време за анализиране на възможните последици във връзка с по-широкото преразглеждане на основния правен инструмент в тази област, а именно директивата относно измервателните уреди (Директива 2004/22/ЕО).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма.(PT) Прости и съвременни достижения на правото на Общността е една от целите на ЕС. Няма смисъл да се поддържат правила, които са напълно остарели. Що се отнася до метрологията, разбирането е, че не е необходимо да се пристъпва към хармонизиране, тъй като съществуващото законодателство е общо признаване на правилата, основаващи се на международните параметри на различните държави-членки. Въпреки това е важно да не се създаде празнота в регламента по тази тема, така че да няма правна несигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на осем директиви на Съвета в областта на метрологията, тъй като подобно на докладчика подкрепям общата цел за по-добро законодателство. Подкрепям също така мнението, че „на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност“. Считам, че тези директиви за измервателните уреди трябва да бъдат отменени и опростени чрез преразглеждане на правното основание за метрологията: директивата относно измервателните уреди. Като цяло мисля, че това е положителна стъпка за опростяване на законодателството на ЕС, тъй като тя ще подобри достъпа на гражданите до това законодателство и позволява да се работи по-ефективно в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) В момента осем директиви на ЕС обхващат областта на метрологията в шест различни категории. За целите на по-доброто законотворчество Комисията предлага да се отменят директивите. Според Комисията не е необходимо хармонизиране, тъй като сегашната ситуация на взаимно признаване на националните правила работи по задоволителен начин. Въпреки това докладчикът е на мнение, че на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като проблемите на правната несигурност ще бъдат взети предвид от докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Отмяната на европейски директиви по същество означава оставяне на регулаторен вакуум в системата на Европейския съюз, но модернизирането на система като тази на директивите в областта на метрологията определено е стъпка към по-обхватна и съвременна обща система. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада за отмяна на осемте директиви на Съвета в областта на метрологията. Принципът, споделян от Съвета и Комисията, е все пак деликатно балансиран, тъй като всяка държава-членка ще трябва да разчита на взаимното признаване на националните стандарти, като избягва да причинява проблеми на предприятията в сектора, които разчитат на метрологичните правила, до приемането на редакцията на директивата за измервателните уреди, която ще хармонизира съответното законодателство на европейско ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Съгласна съм с позицията на докладчика, г-жа Weisgerber, която работи за подобряване на регулирането по отношение на метрологията.

Комисията предпочита пълната отмяна на всичките осем директиви в областта на метрологията, но позицията на докладчика е по-балансирана, като дава на държавите-членки повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави наложително европейското хармонизиране на правилата. По този начин се установява преходен период с цел да се анализират възможните последици от отмяна на директивите, както и да се анализира необходимостта от преразглеждане на основната директива в тази област (Директива 2004/22/ЕО).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Съгласен съм с докладчика, г-жа Weisgerber, която е привърженик на общата цел за по-добро регулиране. Въпреки това по отношение на настоящото предложение не е ясно коя възможност е най-добрата. В направената оценка на въздействието Комисията стига до заключението, че при разглеждането на различните възможности за тези осем директиви в областта на метрологията (пълна отмяна, отмяна с условия, запазване на статуквото) „не съществува предпочитан вариант“.

Въпреки това, поради съображения за по-добро регулиране, Комисията предпочита пълната отмяна на всички директиви (като се разчита на взаимно признаване на националното регулиране) пред хармонизирането (т.е. повторното регулиране на директивата относно измервателните уреди). Отново заявявам, че съм съгласен с докладчика, чието мнение е, че на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави наложително европейското хармонизиране на правилата.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Отмяната на всичките осем директиви най-вероятно ще доведе до допълнителни административни тежести, тъй като държавите-членки могат да решат да въведат национални разпоредби за прилагане на измервателните уреди, обхванати от подлежащите на отмяна директиви. Нито отмяната, нито запазването на директивите ще подобрят общото равнище на защита на потребителите. Това може да се постигне само като бъдат изменени. Считам, че на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност, която би направила наложително европейското хармонизиране на правилата. Също така подкрепям предложението на докладчика процедурата да бъде завършена до 1 май 2014 г. Следователно гласувах за този доклад, тъй като избира решение, при което директивите се отменят, но също така се дава достатъчно време за анализиране на възможните последствия в контекста на по-широкия преглед на основния правен инструмент в тази област, а именно „Директивата относно измервателните уреди“ (2004/22/ЕО).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Съгласен съм с общата цел за подобряване на регулирането в областта на метрологията. Въпреки това считам, че би било препоръчително по-дълбоко обмисляне, тъй като прибързаната стандартизация може да доведе до повече нарушения и правна несигурност, отколкото ползи.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С това гласуване Европейският парламент показва, че е привърженик на общата цел за по-добро регулиране. Въпреки това по отношение на настоящото предложение не е ясно коя възможност е най-добрата. При разглеждането на различните възможности за тези осем директиви в областта на метрологията (пълна отмяна, отмяна с условия, запазване на статуквото), в направената оценка на въздействието Комисията стига до заключението, че „не съществува предпочитан вариант“. Въпреки това, поради съображения за по-добро регулиране, Комисията предпочита пълната отмяна на всички директиви (като се разчита на взаимно признаване на националното регулиране) пред хармонизирането (т.е. повторното регулиране на ДИУ). Европейският парламент счита, че на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави наложително европейското хармонизиране на правилата.

Ето защо предпочетохме решение, при което директивите се отменят, но също така се дава достатъчно време за анализиране на възможните последствия в контекста на по-широкия преглед на основния правен инструмент в тази област, а именно „Директивата относно измервателните уреди“ (2004/22/ЕО).

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като има значителен принос за намаляване на бюрокрацията – нещо, за което непрекъснато се призовава, и позволява да бъдат отменени повече от 20 директиви, които са остарели или вече не са необходими. Това е правилният подход за постигане на една по-опростена и икономична Европа.

 
  
  

Доклад: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Одобрих тази важна резолюция, тъй като съм убедена, че европейската гражданска инициатива ще бъде изключително мощен инструмент за определяне на дневния ред и ще насърчи разширяването на трансграничните обсъждания в рамките на ЕС. Гражданската инициатива дава на европейските граждани правото да направят законодателно предложение. За да бъде тя ефективна, организаторите на дадена европейска гражданска инициатива следва да се събират в граждански комитет, съставен от лица от различни държави-членки. Това ще гарантира, че повдигнатите въпроси действително имат европейски характер и същевременно предлагат добавена стойност, тъй като подпомагат събирането на подписи от самото начало. Считам, че гражданската инициатива ще постигне успех само ако регламентът на ЕС е по-близо до гражданите и не създава тромави задължения за организаторите, както и недоволство сред тях. Също така е много важно процедурата да бъде в съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данните и да бъде напълно прозрачна – от началото до края. Европейската гражданска инициатива е нов инструмент от континентален мащаб в областта на демокрацията на участието и следователно следва да се обърне специално внимание на комуникационните и информационни кампании, които имат за цел да повишат осведомеността относно европейската гражданска инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Компромисът между Европейския парламент и Съвета във връзка с регламента относно така наречената гражданска инициатива, който беше придружен от нелепо триумфално разискване относно укрепването на демократичните институции на ЕС, не е нищо повече от оскърбителен опит да се манипулират и мамят хората. Заблуждаващо озаглавената гражданска инициатива е не само безполезна; тя може да се окаже опасна за хората. Освен всички договорени процедурни изисквания във връзка със събирането на 1 000 000 подписа за подаване на петиция до Комисията, за да поеме законодателна инициатива, практически е същото: Комисията не е задължена да предложи законодателната инициатива и не е обвързана със съдържанието й.

Напротив, този вид „гражданска инициатива“, насочвана и изопачавана от механизмите на капитала и буржоазната политическа система, може да бъде използвана от органите на ЕС за представяне на насочените в най-голяма степен срещу обикновените хора и реакционни избори на ЕС и монополите като очевидно „искане на народа“. Освен това този вид „инициатива“ ще се използва за насочване на подписи, меморандуми и искания против организираните движения на обикновените хора и на работническата класа, масови демонстрации, борби и различни форми на противопоставяне. Различните „граждански инициативи“ не могат да скрият реакционното лице на ЕС, нито са в състояние да променят ескалацията в класовите борби и противопоставянето на обикновените хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гражданската инициатива беше обещана в Договора от Лисабон и сега най-накрая се осъществява. Тази нова форма на участие във формулирането на политиката на Европейския съюз позволява на европейските граждани да се обърнат пряко към Комисията с искане да представи предложения по въпроси от техен интерес, при условие че тези въпроси са в рамките на правомощията на ЕС. Ние само чакахме да бъде въведен правилника за дейността, за да стане това ново право на европейските граждани действителност. Това беше направено сега и аз подкрепих предложението по време на гласуването. „Граждански комитет“, съставен от представители от най-малко седем държави-членки може да регистрира инициатива към Комисията. След това може да започне процесът по събиране на подписи на хартия или онлайн. Изискваните един милион подписи трябва да са от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС и трябва да бъдат събрани в рамките на 12 месеца. Държавите-членки ще проверяват изявленията за подкрепа. Всички подписи трябва да бъдат подадени от граждани на Европейския съюз, които са на възраст, даваща им право да гласуват на европейските парламентарни избори. Накрая, Комисията, в качеството си на пазителка на договорите, ще определи дали предложената законодателна процедура следва да се предприеме.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепям приетото от Европейския парламент решение относно правото в европейската гражданска инициатива да се отправя законодателно предложение. Счита се, че въвеждането на инициативата ще създаде пряка връзка между гражданите и институциите, като по този начин ще се преодолее разделението между тях и ще се гарантира, че институциите на ЕС разглеждат конкретните проблеми, които са от значение за гражданите. Чрез европейската гражданска инициатива гражданите на ЕС могат да призоват пряко Европейската комисия да инициира юридически акт. Именно Комисията ще вземе решение за последващите действия, които трябва да се предприемат във връзка с успешна гражданска инициатива. Европейският парламент ще може да даде принос към постигането на тези цели чрез организирането на публични изслушвания или приемането на резолюции. Тъй като тази инициатива е нова, ще бъде полезно за Комисията да представя на всеки три години доклад за нейното прилагане и, ако е необходимо, да предложи преразглеждане на регламента. С цел да се осигури ефективно приложение на инициативата следва да бъдат избягвани сложните административни процедури. Също така е необходимо да се гарантира, че процесът е в съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данните.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) След като беше постигнат компромис относно правилата, уреждащи европейската гражданска инициатива, докладът беше приет с голямо мнозинство: 628 „за“, само „15“ против и 24 „въздържал се“. Доволен съм от това гласуване, което предоставя възможността през 2012 г. гласът на европейските граждани да бъде чут по-ясно. Концепцията е проста, това е вид петиция на европейско равнище: „граждански комитет“, съставен от членове от поне седем държави-членки, ще разполага с една година да събере един милион подписа по въпрос от обществен интерес, който изисква вниманието на Комисията. След това Комисията в рамките на три месеца трябва да реши дали счита или не за подходящо законодателното предложение по въпроса и трябва да обоснове решението си. Ние можем да се противопоставяме срещу някои от условията, получени от държавите-членки, като изискването лицето да бъде гражданин, а не просто лице, пребиваващо на територията на Европейския съюз, за да може да подпише петицията; или възможността за държавите да изискват личните карти на лицата, за да проверят подписите им. Независимо от това гражданската инициатива е положителна идея и стъпка напред към демокрация на участието, която сега ние трябва да приложим на практика.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като европейската гражданска инициатива, въведена с Договора от Лисабон, е огромна стъпка напред към по-близки отношения между Европейския съюз и европейските граждани. Новата инициатива ще предостави на гражданите същите правомощия за политическа инициатива, с които вече разполагат Съветът на министрите и Европейският парламент. Освен това тя ще предостави на гражданите средство, с помощта на което техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят представляващи интерес за тях въпроси за разглеждане от страна на европейските институции. Такъв двупосочен поток е взаимно изгоден. С въвеждането на инициативата ще се гарантира, че институциите на Европейския съюз разглеждат конкретните проблеми, които са от значение за гражданите. Освен това Европейският парламент ще може да помогне на гражданите да постигнат тези цели, като използва всички средства, с които разполага, за да подкрепи граждански инициативи по свой избор, по-специално чрез организирането на публични изслушвания или приемането на резолюции.

Европейският съюз обаче трябва да гарантира, че процедурата е в съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данните и че е напълно прозрачна – от началото до края. Единствено чрез осигуряване на безопасна среда, където гражданите могат да представят предложения, ние ще сме в състояние да спечелим доверието им и да насърчим интереса им към работата на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Гражданската инициатива, която дава право на един милион европейци да предлагат законодателни инициативи, включва понятието за демокрация на участието в Европейския съюз, което всъщност е посочено в Договора от Лисабон. ЕС предприема нова, важна стъпка напред и следователно Парламентът ще получава обратна връзка от гражданите, които той представлява, относно това дали върши добра работа или не. Приветствам факта, че Парламентът е положил всички възможни усилия да направи процедурата за законодателна инициатива възможно най-проста и лесна за употреба за гражданите на ЕС, тъй като в действителност именно те ще я използват. Ние не бихме имали нужда от сложна процедура, която единствено би ядосала гражданите на ЕС.

Бяха приети ключовите искания на Парламента, като право на проверка за допустимост в началото, а не извършване на проверка, след като се съберат първите 300 000 подписа. Считам, че е победа за Парламента и за гражданите на ЕС фактът, че минималният брой държави-членки, от които трябва да бъдат събрани подписите, е една четвърт, а не една трета, както първоначално беше предложено. Надявам се, че когато през 2012 г. решението на Парламента влезе в сила, ще има възможно най-много инициативи, внесени от гражданите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно гражданската инициатива, като изцяло бях наясно, че това просто е средство за изразяване на волята на гражданите на Европа, а не силен способ за участие в текущите политики или в промяната им. Комисията до край се опита да ограничи това специално гражданско право и следователно окончателният текст не отразява действителните амбиции; например тя въвежда специални сложни процедури за упражняване на това право. За съжаление, важни изменения, внесени от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, бяха отхвърлени и в резултат от това инициативите няма да могат да бъдат подписвани от лица, пребиваващи на територията на ЕС, които не са граждани на държава-членка, като по този начин се предотвратява равното участие на пребиваващи лица, независимо от националността, нито съществува гаранция, че подписите ще съответстват на личните идентификационни номера на поддръжниците.

Въпреки това окончателният текст е много по-добър вариант от първоначално предложения текст, тъй като определя минимум една четвърт от държавите-членки, предлага инициативите да бъдат регистрирани незабавно и изисква от Комисията да организира публично изслушване за всяка успешна инициатива и да осигури абсолютна прозрачност във връзка с финансирането на всяка инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Винаги съм считал тази инициатива за една от най-важните нововъведения от Договора от Лисабон. Възможността един милион граждани от значителен брой държави-членки да могат да представят законодателна инициатива следва да допринесе за укрепването от страна на европейското гражданство на организираното гражданско общество на европейско равнище. Аз подчертах обхвата на тази мярка, като се има предвид, че членовете на Европейския парламент нямат правото на законодателни инициативи. Надявам се, че практическото приложение на тази законодателна инициатива не се оказва прекалено бюрократично и не обезсърчава използването на този нов инструмент.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Въпреки че изцяло подкрепям европейската гражданска инициатива, аз гласувах против окончателната законодателна резолюция, тъй като съм разочарован колко малко е постигнато в крайна сметка по отношение на този обещаващ инструмент. По-конкретно, не съм съгласен с разпоредбата, изискваща поддръжниците в по-голямата част от държавите-членки да дадат техните лични идентификационни номера. Също така съм против ограничението за участие в европейската гражданска инициатива единствено на граждани на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Приемането на основните правила на „гражданската инициатива“, както е посочено в Договора от Лисабон, е допълнителна стъпка напред към пряка демокрация в Европа. В бъдеще Комисията ще трябва да разглежда изготвянето на нов европейски закон, когато е налице искане за това от страна на един милион граждани от поне една-четвърт от всички държави-членки. Ето защо новият инструмент предоставя на европейските граждани способността да оказват действително въздействие върху законодателния процес чрез представяне на искане или на опасение, повдигнато от волята на хората, на европейско равнище. Това е победа за движението ни, което постоянно призовава за доближаване на Европейския съюз до гражданите му чрез изграждане на по-здрава, по-прозрачна и по-достъпна Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Доволна съм, че гласувах, заедно с голямото мнозинство членове, в подкрепа на доклада относно „гражданската инициатива“, който въвежда безпрецедентна доза народно участие в законодателния процес на ЕС. Действително чрез предоставяне на право на политическа инициатива на един милион граждани Парламентът е пример за демокрация на участието. Сега това е пътят напред за Европейския съюз: той трябва да става все по-близък до своите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), в писмена форма. − (DE) Бяха направени някои малки подобрения в сравнение с първоначалния проект. Ето защо аз гласувах в подкрепа на доклада. Независимо от това, бих искал да кажа, че дори с тази неефективна гражданска инициатива, все още е налице поразителен демократичен дефицит в ЕС, който няма никаква форма на пряка демокрация. В резултат от това следващата стъпка трябва да бъде задължителното въвеждане на референдуми за успешни инициативи. Силно се приветства включването на задължителни публични изслушвания за инициаторите на петиции, в които да участват Комисията и Парламентът. Сега държавите-членки трябва бързо да приложат гражданската инициатива, без да пилеят време или да въвеждат прекомерни административни формалности.

Проверките на лични карти от местните органи, като тези, които важат в случай на национални петиции за референдуми, няма да бъдат необходими за оценка на изявленията за подкрепа. Националните избирателни органи следва да разчитат на случайни извадки, както е предложено от Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно проекта на Парламента и Съвета на регламент относно гражданската инициатива, една от най-актуалните разпоредби, въведена с Договора от Лисабон, и съгласно която един милион граждани могат да поискат от Комисията да изготви определени законодателни предложения. Предложенията, приети от Европейския парламент, следва да позволят правилата, свързани със законодателната инициатива, да бъдат направени по-ясни, по-прости и по-лесно приложими.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Гражданската инициатива, одобрена днес, е още една стъпка напред към създаване на Европа, направена за хората и от хората, към повишаване на демократичния й характер и прозрачност и към насърчаване на Европа да се доближи повече до своите граждани, както и към заинтересовано и активно гражданско общество. Отсега нататък ще бъде възможно за европейските граждани да внесат искане към Европейската комисия да предложи законодателство по даден въпрос, при условие че е осигурен минимален брой поддръжници от поне една пета от държавите-членки.

Въпреки това трябва да изразя своята озадаченост във връзка с изключването на колективните субекти и организации като „организатори“ (член 2, №3), като имам предвид по-специално НПО и политическите партии, учредителните организации на представителната демокрация, както и избраната терминология – „граждански комитет“, за да се идентифицира групата организатори.

Също така се учудвам на опита за определяне на минимална възраст на поддръжниците – 16 години, когато в повечето държави-членки правото на гласуване, активно или пасивно, се придобива, когато лицата, с навършване на 18 години, станат пълнолетни. Това следва да бъде критерият, както е предложено от Комисията в член 3, раздели 7 и 2 от предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Доволен съм от приемането на доклада относно гражданската инициатива, въведена с Договора от Лисабон, която има за цел да предостави на гражданите същите правомощия за политическа инициатива като тези, които ползват Съветът на министрите и Европейският парламент.

Всяка инициатива ще разполага с 12 месеца, за да събере един милион подписа, които трябва да бъдат от поне една четвърт от държавите-членки, понастоящем седем. Минималният брой поддръжници от държава варира от 74 250 в Германия до 3 750 в Малта. В случая на Португалия изискваният минимален брой поддръжници за подкрепа на инициатива ще бъде 16 500.

Валидността на изявленията за подкрепа ще бъде проверявана от държавите-членки. В Португалия ще трябва да бъдат включени лична карта, паспорт или номер на гражданска карта. Поддръжниците следва да бъдат граждани на ЕС и да са на възраст, на която имат право да гласуват на европейските избори (18 години в Португалия).

След това от Комисията ще зависи да анализира инициативата и да реши в рамките на три месеца дали ще представи европейско законодателство по съответния въпрос. Изпълнителният орган на Общността тогава ще трябва да „посочи мерките, които възнамерява да предприеме и причините, които ги обосновават или не“. Тази обосновка ще бъде оповестена публично.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма. (IT) Приветствам доклада на г-н Lamassoure и г-жа Gurmai относно гражданската инициатива. Това гласуване одобри и дори помогна при определянето на основните правила за функционирането на европейската гражданска инициатива, както е предвидено в Договора от Лисабон.

Граждански комитет, съставен от лица от поне седем държави-членки, може да регистрира инициатива и да започне събирането на необходимите 1 милион подписа на хартия или онлайн, след като Комисията е извършила проверка за допустимост. Този пример на демокрация на участието има огромен потенциал, тъй като включва граждани и им позволява в определен смисъл да бъдат част от работата ни.

Съвместната работа, извършена от двамата съдокладчици, показа, че дори идеологическите разделения могат да бъдат преодолени, когато работата се осъществява ефективно и в интерес на гражданите. Тази основна позиция е типична за групата на Европейската народна партия (Християндемократи), която винаги е активна, отворена за диалог и сътрудничество, но същевременно се основава на здрави и непоклатими ценности.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Тази инициатива очевидно е демагогия, пропаганда на Европейския съюз, която единствено служи за опит да се скрие изхабяването на текущата демокрация и да ни накара да забравим, че именно управляващите в Европа предотвратиха референдум относно Договора от Лисабон, който предшества така наречената гражданска инициатива.

Междувременно самият Договор за Европейския съюз определя ограничения относно подобна гражданска инициатива, като посочва в член 11, че се изискват един милион подписа от значителен брой държави-членки и в допълнение гласи, че те могат само да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение по въпросите, относно които тези граждани считат, че се изисква правен инструмент на Съюза, за да се прилагат Договорите.

С други думи, след цялата работа по събиране на подписи и изпълняване на изискванията, които са определени от проекта на регламент, липсва гаранция, че желанията на гражданите ще бъдат взети предвид. Във всеки случай, одобреният от ЕП доклад в малка степен подобрява предложението на Европейската комисия, но трябва да отговаря на условията от Договора, който първоначално всъщност ограничава всяко задълбочаване на гражданската инициатива. Поради тази причина се въздържахме от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Всяка гражданска инициатива трябва да бъде подписана от над един милион граждани на Европейския съюз и една четвърт от държавите-членки на ЕС трябва да бъде обхваната от тези поддръжници: това е най-важната точка от този регламент. Ирландското правителство възнамерява да проверява поддръжниците от Ирландия чрез проверка на избирателните списъци на страната за изборите за Европейски парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма. (FR) Аз гласувах „въздържал се“ относно регламента за прилагане на европейската гражданска инициатива. По мое мнение, Парламентът се заблуждава, като иска да улесни тези инициативи във възможно най-голяма степен по-специално чрез намаляване на броя на държавите-членки, от които трябва да бъдат подписите. Аз продължавам да подкрепям представителната демокрация. Гражданските инициативи няма да помогнат при решаването на икономическите, социалните, екологичните и обществените проблеми. Така наречените граждански инициативи ще служат основно на екстремистките политически сили, които ще използват тези инструменти, за да водят кампания за възстановяване на смъртното наказание, срещу изграждането на минарета, срещу „разпространяващата се ислямизация“ на Европа и други популистки теми.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Всички ние го очакваме от влизането в сила миналата година на Договора от Лисабон: регламентът относно гражданската инициатива, който определя процедури за прилагането й, правилата и основните й процедури и който освен всичко друго ще позволи най-накрая използването на този нов инструмент. Отсега нататък един милион европейски граждани, тоест само 0,2% от населението на ЕС, може да поиска от Комисията да представи предложения в определени области: важна стъпка напред към демокрация на участието, която трябва да позволи и насърчи трансграничните дебати в Европа, тъй като инициативата трябва да бъде поета от гражданите, пребиваващи в различни държави-членки; значителна стъпка напред за сближаване на гражданите на Европа с надеждата, че този нов инструмент действително ще бъде използван от европейските граждани и ще бъде ефективен, както и че Европейската комисия ще бъде в състояние да отговори на представените от гражданите предложения.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Европейската гражданска инициатива е едно от най-интересните нововъведения, заложени в Договора от Лисабон. Това е европейска петиция, която ще позволи на един милион европейски граждани от представителен брой държави-членки на ЕС да поставят въпрос в дневния ред на Комисията. С други думи, отбелязва появата на истинска законодателна власт за европейските граждани, тъй като Комисията ще бъде задължена да отговори на тази гражданска инициатива чрез възлагане на проучване или предлагане на директива. В контекст, в който чувството за принадлежност към Съюза е все още твърде слабо и в който процентите негласували на европейските избори са особено обезпокоителни, този нов инструмент ще позволи на европейските граждани да станат пълноправни действащи лица в европейската демокрация. Поради тази причина считам, че до известна степен е жалко днес да бъдат изказвани мнения относно рисковете, включени в гражданската инициатива. Постигнатият със Съвета компромис е изцяло справедлив и критериите, уреждащи допустимостта на проекта, ще гарантират, че нелоялните инициативи никога няма да се появят на бял свят. Ние не следва да се страхуваме от разискванията, предизвикани от възползващите се от този инструмент граждани. Аз гласувах в подкрепа на този текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), в писмена форма. (IT) Европейската гражданска законодателна инициатива представлява основна стъпка в процеса на изграждане на Европа, основана на права на гражданите. Строгите критерии за допустимост, достъпните и опростените процедури и представителността на държавите-членки съставляват ключови елементи на инструмент, който възстановява превъзходството на стойността на демокрацията на участието.

В съответствие с ценностите на Съюза Договорът от Лисабон предоставя на поне 1 милион граждани, представляващи най-малко една четвърт от държавите-членки, истинска възможност за ефективно участие на гражданите във формулирането на правила в съответствие с очакванията на европейския народ. Ние се надяваме, че този инструмент ще насърчи правата на гражданите и че скоро ще настъпи моментът, в който ние ще можем да оценим положително постигнатите резултати и, където е необходимо, да направим съответните корекции в интерес на гражданите, за да направим този действително новаторски проект дори по-рационализиран и гъвкав. По този начин Съюзът, основан на еврото, ще бъде координиран с Европа, която зависи от правото на гражданство на европейския народ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Одобрих този доклад, тъй като европейската гражданска инициатива е нов инструмент на демокрацията на участието от континентален мащаб. Това е инструмент, който следва да бъде използван от самите граждани, и неговата цел е да укрепи пряката демокрация, активното гражданство и влиянието на европейските граждани върху политиките на Европейския съюз. Тази инициатива беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след това беше включена в Договора от Лисабон, с цел да предостави на гражданите същите правомощия за политическа инициатива, които вече ползват Съветът на министрите и Европейският парламент. Доволен съм, че докладът насърчава използването на модерни технологии като подходящ инструмент на демокрацията на участието. Въвеждането на инициативата ще създаде пряка връзка между гражданите и институциите, като по този начин ще се преодолее разделението между тях и ще се гарантира, че институциите на ЕС разглеждат конкретните проблеми, които са от значение за гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), в писмена форма. − (DE) Гражданската инициатива, която беше приета днес, е важна стъпка към доближаването на Европейския съюз до неговите граждани. В крайна сметка тя предоставя на гражданите на Европейския съюз възможността да участват активно в политическите събития. Освен това инициативата им позволява не само да се включат в политиката, но също така директно да призовават Комисията да предприеме действие.

Важно е да се гарантира, че инициативата е по-близка до гражданите и е възможно най-недвусмислена, без да се насърчава злоупотребата с нея. Колкото и да е близка до гражданите обаче, ако тя се използва твърде често, ще се обезцени. Гражданската инициатива ще въведе повече демокрация и значително ще допринесе за една по-съвременна и по-жива Европа за нейните граждани. Още веднъж бих искал да призова Парламента и Комисията да гарантират, че на комисията по петиции е предоставена подходяща роля в този процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Една от основните цели на европейската гражданска инициатива е да доближи в по-голяма степен институциите на ЕС до гражданите и да улесни за обикновените европейци упражняването на техните права и привилегии. Гражданската инициатива определено ще подобри живота на лицата, пребиваващи в държавите-членки, и ще подпомогне създаването на социален авторитет за Съюза. Авторите на предложението също така са се постарали да постигнат възможно най-опростен модел за организирането на срещи и събирането на подписи като част от инициативата. Ако европейците искат да огласят своите становища по въпрос, който считат за важен, наш дълг е да гарантираме, че те са чути и на техните искания е обърнато внимание. В края на краищата истинската демокрация означава точно това.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , в писмена форма. – (LV) Днес Европейският парламент взе историческо решение, което дава на гражданското общество възможност да се включи много по-активно в процеса на вземане на решения. Активно гражданско общество, което участва във вземането на политически решения, е един от жалоните на демокрацията. Това е едно от основните изисквания за висококачествена политика, което в продължение на много години е позволявало на държавите-членки на Европейския съюз да достигнат високо равнище на демокрация, права на човека и благосъстояние и като цяло Европа да се превърне в най-развития в света регион. Задачата на гражданското общество не се състои единствено в участие в изборите. Гражданите трябва също така да участват ежедневно в процеса на вземане на решения, като изразяват становището си във връзка със конкретни решения или събития от политическия дневен ред. В техен интерес е да участват в демократичния контрол на властта и да критикуват политиците във връзка с техните дейности. Без активно гражданско общество не би било възможно да се възстанови независимостта на балтийските държави и да се гарантира връщането ни в Европа. Поради тази причина аз гласувах в подкрепа на гражданската инициатива с огромно убеждение.

Досега европейското законодателство не е съдържало достатъчно развити ясни механизми за включването на европейци в процеса на вземане на решения и за привличане на вниманието на институциите на ЕС към настоящите опасения на гражданите. Аз считам, че гражданската инициатива ще повиши доверието на хората в Европейския съюз и ще засили легитимността на взетите решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на предложените от ЕП изменения във връзка с гражданската инициатива, тъй като считам, че те правят инициативата по-силна и позволяват на повече хора да участват в нея. Това е исторически момент, в който на европейските граждани се предоставя конкретна мярка за представяне на важни въпроси и теми на равнище на ЕС. Настоятелно призовавам Комисията да вземе предвид изменението, чрез което се искат лесни процедури и прозрачна информация за гражданите. Едно е да бъде създаден подобен механизъм, но също така той трябва да бъде достъпен и разбираем за гражданите на ЕС, за да им позволи да се възползват изцяло от него. Парламентът се стреми да улесни критериите по отношение на поддръжниците, като отправя искане те да бъдат от поне една пета, а не от една трета от държавите-членки.

Той също така призовава за създаването на леснодостъпна, безплатна онлайн система за събиране на подписи. Бих искал да подчертая най-вече необходимостта да се свикват граждански комитети, които да организират инициативите. Движението на гражданските комитети беше един от най-важните фактори, които доведоха до възстановяване на независимостта на Естония през 1991 г. Това е ясен знак, че заедно гражданите могат да разрушават стени.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. − (DE) Подкрепям решението на Парламента да въведе възможността за гражданска инициатива за гражданите на ЕС. Новата система за петиции на равнище на ЕС е важно средство, позволяващо на гражданите да се включват по-активно, и ще осигури по-пряка демокрация. Договорът за Европейския съюз като цяло подобрява демократичното функциониране на Съюза. Гражданите могат да участват в демократичния живот на Съюза и да се обръщат пряко към Комисията. Гражданската инициатива дава на гражданите право на инициатива, подобно на това, с което разполагат Европейския парламент и Съвета. За да се гарантира, че гражданската инициатива е приложена правилно, са необходими поне един милион подписа от най-малко една пета от всички държави-членки. Освен това Парламентът препоръчва мерки в резолюцията си, които ще направят гражданската инициатива по-лесна за използване.

Например Комисията следва да разгледа съществуващите програми, които насърчават мобилността и активното гражданство, както и новите форми на комуникация, като социални мрежи, които насърчават обществения дебат. Приветствам факта, че представителствата и службите в държавите-членки ще функционират като интерфейси и консултативни органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing и Sabine Wils (GUE/NGL), в писмена форма. − (DE) Въпреки подобренията на европейската гражданска инициатива в резултат от компромиса между Комисията и Парламента, тя все още включва ненужни бюрократични усложнения. Освен това съществува риск, че инициативата ще бъде използвана като инструмент например от големи дружества и организации, тъй като, въпреки че прозрачността е гарантирана, няма ограничения за даренията от страна на предприятия. Поради тези причини ние се въздържахме по време на окончателното гласуване.

Някои от критиките ни са следните:

1. Предприятията не са изключени от инициативата.

2. Не е взето решение дали младите граждани на възраст 16 години могат да участват в инициативата, това зависи от националния избирателен закон.

3. Гражданите на трети държави, които живеят в ЕС, не могат да участват.

4. Не е налично обезщетение за над 100 000 подписа (0,005 евро на подпис). В резултат на това инициативата ще бъде много скъпа за инициаторите и следователно не е еднакво достъпна за всички.

5. Няма забрана относно даренията от дружества в подкрепа на европейската гражданска инициатива и за тези дарения не е определена горна граница.

6. Не е предоставена конкретна информация относно възможността за обжалване пред Съда на Европейския съюз, ако инициативата бъде отхвърлена.

7. Ако Европейската комисия отхвърли свързан проект на законодателен текст, тя не е задължена да обоснове решението си.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. – (RO) Гражданската инициатива ще създаде пряка връзка между гражданите и институциите, като по този начин ще се преодолее сегашното разделение между тях и ще накара институциите на ЕС да разглеждат основните проблеми, пред които са изправени гражданите. Искам да подчертая няколко точки, които не трябва да бъдат пренебрегвани:

1. Гражданската инициатива ще бъде успешна единствено ако свързаният регламент е лесен за разбиране и прилагане от гражданите, без да се налагат прекалени задължения на организаторите.

2. След преговорите, проведени с Комисията и Съвета, ние имаме общо разбиране, което определя необходимостта за поддръжниците на гражданска инициатива да предоставят определени елементи от личната идентификация и възможности за държавите-членки да ги проверят. Въпреки това е от съществено значение да се гарантира, че процесът е в съответствие със законодателството на ЕС в областта на защитата на данни. Всяка организация с възможност да подкрепя гражданската инициатива трябва да осигури пълна прозрачност по отношение на предоставената подкрепа, за да бъдат наясно поддръжниците кой е зад инициативата, която те са избрали да подкрепят.

3. Информационните бюра на Европейския парламент в държавите-членки и информационните мрежи на Комисията, като „Europe Direct“ и „Citizen Signpost Servicе“ (Пътеводител за европейските граждани), трябва да бъдат включени в предоставянето на цялата необходима информация по отношение на гражданската инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) За мен беше удоволствие да чуя резултата от днешното гласуване във връзка с гражданската инициатива. Чрез въвеждането на гражданската инициатива Договорът от Лисабон стана законодателен инструмент за гражданите на ЕС, но ние трябва да помним, че събирането на един милион подписа все още не означава, че ще бъде създаден закон. Този процес трябва да извърви целия законотворчески път на ЕС и ние, членовете на ЕП, трябва да се уверим, че във връзка с това процедурите са опростени, за да се избегне разочарованието. Считам, че ние следва да проведем добра информационна кампания в държавите-членки относно този инструмент с цел повдигнатите съгласно европейската гражданска инициатива въпроси да бъдат в съответствие с посоченото в Договорите и с ценностите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) С тази важна инициатива на Европейския парламент един милион европейски граждани ще могат да отправят искане към Европейската комисия да представи законодателство по даден въпрос. Правилата за прилагане на „гражданската инициатива“, одобрени днес от Европейския парламент, определят, че поддръжниците трябва да бъдат от поне седем държави-членки. В случая с Португалия ще се изискват най-малко 16 500 поддръжници, за да бъде подкрепена инициативата. Заедно с Договора от Лисабон беше създадено „правото на инициатива на гражданите“, съгласно условията на което един милион европейски граждани могат да отправят искане към Европейската комисия да представи определени законодателни предложения. Приетият на пленарна сесия днес регламент определя необходимите условия за предлагането на бъдещи граждански инициативи.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива, въпреки че недостатъчно удовлетворява позицията на моята група поради това, че пренебрегва важни въпроси като идеята за допускане на инициативи, които предлагат промени в Договорите или за удължаване на периода за събиране на подписи от предложените 12 месеца на 18 месеца. Независимо от това, считам, че докладът е значително, но все още недостатъчно подобрение на предложения от Комисията текст. Гражданската инициатива е механизъм за публично участие, определен в Договора от Лисабон, за да могат гражданите и гражданското общество да играят роля в процеса на създаване на европейските политики. Аз подкрепих внесения за разглеждане текст, тъй като той улеснява създаването на механизма и комбинираната му процедура. Например опростява процеса на регистриране на инициативите и намалява изискването по отношение на броя държави-членки, които трябва да бъдат представени от гражданите (от една трета на една четвърт). Също така представлява напредък в сравнение с предложението на Комисията, тъй като подобрява прозрачността по отношение на финансирането на кампаниите за събиране на подписи.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейската гражданска инициатива ще бъде мощен инструмент за оформяне на дневния ред на Европейския съюз. Инициативата беше въведена с Договора от Лисабон и ще позволи на един милион европейски граждани да призовават Европейската комисия да представи предложения по теми в рамките на правомощията й. Инициативата дава право на гражданите на ЕС да изразят техните становища и по този начин им предоставя право на инициатива, подобно на правото, упражнявано от Европейския парламент и Съвета.

Гражданските инициативи следва също така да насърчават трансграничния дебат, тъй като те ще трябва да бъдат изготвени от гражданите на няколко различни държави-членки. Въпреки това инициативите ще могат да бъдат прилагани единствено ако отговарят на определени процедурни изисквания или изисквания относно съответствието с основните ценности на Европейския съюз с оглед на предотвратяване на употребата на инструмента за недемократични цели. Тези изисквания гарантират надеждността и следователно ефективността на инициативата. Също така е много важно да се гарантира, че процесът е в съответствие с изискванията на ЕС за защита на данните и е изцяло прозрачен от самото начало до края.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Аз не споделям становището на моите колеги от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, поради което се въздържах от гласуване. Няма значение кой пише безсмислицата: да я умножаваме е глупаво. Гражданската инициатива е несъмнено необходима, но да бъдат събрани един милион подписа, за да бъде чута, е безсмислено. Бих искал да попитам докладчиците дали самите те са събирали подписи. Ако са го правили, те следва да знаят, че минималната цена за удостоверяването на всеки подпис от нотариус е 20 евро. Това означава 20-30 млн. евро за въвеждането на нов закон. Кой ще финансира това действие? Единствено големите предприятия са в състояние да го направят, а не обикновените хора. Тогава това не е ли измислица? Трябва да помним и следното: членовете на ЕП също представляват тези хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE), в писмена форма. (EN) Тази инициатива беше обещана по време на процеса от Лисабон и съм доволен, че сега се придвижва напред.

Задължително е гражданската инициатива да не бъде отворена за политическа, икономическа или друга манипулация. Тя следва да бъде оставена на действителната инициатива на гражданите, а не да бъде манипулирана със скрит дневен ред. Инициативата следва да бъде открита и прозрачна.

За да бъде даден начален тласък, Комисията следва да публикува договорените условия за инициатива, когато те бъдат договорени.

Не би ли било подходящо за започването на процеса Комисията да организира някаква форма на несвързан конкурс на територията на ЕС, за да опипа почвата и да разбере какви са десетте най-актуални въпроса относно които гражданите биха приветствали инициатива със съграждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Европейската гражданска инициатива е първата мъничка стъпка в правилната посока. Гласувах в нейна подкрепа, тъй като това е първият пряк демократичен инструмент в ЕС. Като цяло обаче гражданската инициатива е просто лустро на пряката демокрация, което ще накара гражданите да вярват, че имат право на съвместно вземане на решение във връзка с някои въпроси в Европейския съюз. Гражданската инициатива не включва никакви последствия, независимо от това колко хора я подписват. Сравненията със системата за петиции за референдум в Австрия са очевидни. В Австрия обикновено тези петиции само се пъхат в някое чекмедже и до голяма степен същото нещо ще се случи с инициативите на гражданите на ЕС. Освен това очевидно е положено старание да се гарантира, че могат да бъдат спрени неконформистките становища. Комисията прави окончателната проверка на допустимостта на гражданската инициатива. В действителния Европейски съюз, управляващите не само въвеждат законодателството и директивите, те също така искат да контролират волята на гражданите.

Въпреки това европейската гражданска инициатива поне предоставя на неконформистките движения и партии възможността да развиват идеите си. В бъдеще ще бъде възможно на равнище на ЕС, както и в Австрия, да се провеждат кампании и да се демонстрира на гражданите, че съществуват пътища за различна и по-добра Европа, които се отклоняват от задънените пътеки в Брюксел.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), в писмена форма. (PT) Въпреки че по принцип подкрепям регламента относно гражданската инициатива, не съм съгласен с възможността членове на Европейския парламент или членове на националните парламенти да могат да участват в тези инициатива или с възможността последните да бъдат финансирани от политически партии или публични органи.

Считам, че и двете решения противоречат на духа на новия механизъм, който има за цел да предостави на обикновените граждани и гражданското общество средства за участие в политическия живот на Съюза. Също така не съм съгласен с правомощията, предоставени на Комисията да приема определени технически спецификации, които се изискват за прилагане на закона посредством „акт за изпълнение“. Мерките за общо прилагане, възложени на Комисията за прилагането на законодателни инструменти, не следва да бъдат разглеждани като „актове за прилагане“ под контрола на държавите-членки, а като „делегирани актове“ под прекия контрол на законодателя.

По същия начин е безсмислено след Договора от Лисабон да се продължи прилагането на „процедурата по регулиране“ съгласно традиционната система от комитети, тъй като тя ясно засяга въпроси, които понастоящем са обхванати от законодателната процедура или от процедурата за „делегирани актове“. Посочените в нея разпоредби следователно противоречат на Договора от Лисабон. С изключение на тези конкретни възражения, аз считам, че като цяло това е отличен закон, който признава политическото и конституционно значение на този нов механизъм за демокрация на участието в рамките на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на позицията на Европейския парламент относно европейската гражданска инициатива, тъй като аз изцяло подкрепям това гражданско право, посочено в Договора от Лисабон. Като оптимист считам, че това може да бъде един от основните инструменти, подпомагащи доближаването на институциите на ЕС до обикновените хора. В крайна сметка гражданско активната част на обществото ще бъде в състояние да окаже пряко въздействие върху решенията, взети на равнище на ЕС. Следва да се признае, че във време, когато много европейски инициативи се разглеждат доста критично от обществото, от началото европейската гражданска инициатива е широко посрещната с положителна оценка и одобрение. Надявам се, че в крайна сметка ние ще разполагаме с ясни правила, които не са натоварвани от ненужни бюрократични изисквания и които ще помогнат на европейското общество да изрази становището си.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Този доклад напълно отговаря на очакванията ми, по-конкретно по три въпроса. Първо, минималната възраст за подкрепа на законодателна инициатива е определена на 18 години, което е минималната възраст за гласуване на изборите за Европейски парламент и както се изисква за участие в инструменти за пряка демокрация, като референдуми. Второ, необходимостта да се изискват документите за самоличност на пребиваващите европейски граждани, които възнамеряват да подпишат изявленията за подкрепа, за да се извършат проверките, определени от регламента в съответствие със законодателството в сила. Накрая, необходимостта да се разреши срок от 12 месеца за прилагането на регламента след влизането му в сила, с цел да се позволи на компетентните национални администрации, много от които ще виждат този инструмент за първи път, да подготвят всички необходими правни, административни и финансови мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) С огромно удовлетворение гласувам в подкрепа на доклада относно гражданската инициатива, една от най-големите новости на Договора от Лисабон. Този нов правен инструмент може да се превърне в начин за подкрепа на участието на европейските граждани. Всъщност даването на възможност на милиони граждани да отправят предложение към Европейската комисия да законодателства по даден въпрос е положителна стъпка по пътя на доближаването на Европа до гражданите. Приветствам работата на докладчиците, чиято цел е била да опрости гражданската инициатива и да отстрани всяка бюрократична тежест, за да направи инициативата възможно най-достъпна.

Аз съм съгласна с множеството искания, отправени от Европейския парламент, по-конкретно проверката на допустимостта на инициатива да бъде направена по време на нейното представяне, а не след като бъдат събрани 300 000 подписа, което би могло да повиши очакването на поддръжниците. Подкрепям намаляването на минималния брой държави-членки, включени в първоначалното подписване на инициативата. Първоначалното предложение беше поддръжниците да бъдат от поне една трета от държавите-членки, а Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение поддръжниците да бъдат от една четвърт от всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепям инициативата на докладчиците г-жа Gurmai и г-н Lamassoure, според която организаторите на европейската гражданска инициатива следва да се събират в граждански комитет, съставен от лица от различни държави-членки. Това ще гарантира, че повдигнатите въпроси действително имат европейски характер и същевременно предлагат добавена стойност, тъй като подпомагат събирането на подписи от самото начало.

Подкрепих идеята на докладчиците, според която европейската гражданска инициатива е нов инструмент на демокрацията на участието от континентален мащаб. Ето защо настоящият регламент не може да бъде безупречен и практиката може да представи на европейските политици нови предизвикателства. Поради тази причина аз съм съгласен с призива на докладчиците към Комисията да представя на всеки три години доклад за прилагането на регламента и, ако е необходимо, да предложи неговото преразглеждане.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Гражданската инициатива, въведена с Договора от Лисабон, е разработена, за да даде на гражданите правото да участват в демократичния живот на Европейския съюз. Целта й е да предостави на гражданите средство, с помощта на което техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят представляващи интерес за тях въпроси за разглеждане от страна на европейските институции. Тези въпроси могат да включват затрудненията, пред които гражданите са изправени в ежедневието си и за които не считат, че получават достатъчно внимание или подкрепа от синдикалните организации, политическите институции или други редовни посредници на институциите. Гражданската инициатива ще създаде надлежно пряка връзка между гражданите и институциите, като по този начин ще накара институциите на ЕС да разглеждат специфичните основни проблеми, пред които са изправени гражданите. Гражданската инициатива трябва да отговаря на някои административни изисквания, както и, наред с другото, да спазва основните ценности на ЕС, като по този начин се гарантира нейната надеждност и ефективност, които са ключови елементи за нейния успех.

Необходимо е да се гарантира, че процедурата е в съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данните, както и да се гарантира пълна прозрачност. Всяка организация, сдружение или дори политическа партия ще могат да подкрепят граждански инициативи по свой избор, при условие че предоставената подкрепа е напълно прозрачна, така че поддръжниците да знаят кой стои зад инициативата, която те решават дали да подкрепят или не.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. – (PT) Доволен съм от одобряването на доклада, който представлява много важна стъпка за утвърждаването на конституционния характер на Европейския съюз и предоставя на гражданите механизъм за достъпно и ефективно демократично участие, което несъмнено ще допринесе за по-голямо включване и ангажимент на гражданите по отношение на европейския политически живот и за укрепване на солидарните връзки между различните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. – (FR) Демокрацията на участието тържествено влезе в Европа с приемането на доклада относно европейската гражданска инициатива, една от основните области на напредък, въведени от Договора от Лисабон. Един милион европейски граждани сега ще могат да се обърнат към Комисията и да отправят искане към нея да произнесе становище по въпрос от обществен интерес, при условие че попада в рамките на правомощията на Комисията. Един милион граждани, които трябва да бъдат от поне една четвърт от държавите-членки и трябва да бъдат на възраст, която им дава право да гласуват, с други думи, 0,2% от населението на ЕС. Подписите трябва да бъдат събрани на хартия или по интернет и трябва да бъдат проверени. Организаторите ще трябва да бъдат идентифицирани: кои са, какво поддържат, за кого работят. Това е потенциален скок напред към демократична легитимност на Европейския съюз. Това е стъпка към доближаването на гражданите до ЕС, който те често виждат, правилно или погрешно, на светлинни години далеч от техните ежедневни грижи.

Въпреки това рискът, че инициативата може да бъде използвана от определени неправителствени организации (НПО) или от даден промишлен отрасъл, не следва да се пренебрегва. За да бъде успешна, инициативата трябва действително да идва от гражданите. Тя трябва да подпомогне придвижването на дебата напред, да доближи гражданите към Европейския съюз и допринесе за развитието на европейско гражданско общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Днес, на пленарна сесия, ние гласувахме относно европейската гражданска инициатива. Тази инициатива беше въведена с член 11 от Договора от Лисабон с цел да предостави на гражданите същите правомощия за политическа инициатива, с които вече разполагат Съветът на министрите и Европейският парламент. Европейската гражданска инициатива е нов инструмент на демокрацията на участието от континентален мащаб.

На 31 март 2010 г. Комисията представи предложение за регламент и на 14 юни Съветът одобри общия подход към европейската гражданска инициатива. Комисията по конституционни въпроси към Европейския парламент прие този доклад през ноември, който включва мандат за преговори. Тристранните преговори от 30 ноември постигнаха споразумение по различни изменения. Основните точки от споразумението се отнасят до: комбиниране на регистрация и допустимост; брой подписи, които могат да бъдат от поне една четвърт от държавите-членки; създаване на граждански комитет, минимална възраст за подкрепа на инициативата; и онлайн система за събиране на подписи.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Нашите граждани чакаха този нов инструмент, който ще им предостави известно влияние върху политиката на ЕС. Те вече показаха, че ще знаят как да го използват, за да изкажат мнението си по време на законодателното разискване: вземете за пример петицията относно мораториум върху генетично модифицираните организми (ГМО), предприета от „Грийнпийс“ и „Avaaz“, която беше изпратена миналата седмица на председателя на Комисията, Жозе Мануел Барозу. За съжаление, гражданите са действали преди законодателите и петицията е пристигнала, преди да бъде определен правилникът за дейността, с който гражданската инициатива ще започне да функционира в началото на 2012 г.

Следователно от нас, членовете на ЕП, зависи да представим отново и да подкрепим искането, изразено от 1,2 милиона души, и да гарантираме, че ще бъдат предприети подходящи последващи действия. Парламентът успя, използвайки влиянието си по време на преговорите със Съвета и Комисията, да направи инициативата възможно най-достъпна и най-ефективна и проправи пътя. Сега нищо не може да спре гражданите да вземат пряко участие във функционирането на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма. (IT) Днешното гласуване даде начален старт на първия пример за европейско демократично участие. Европейската гражданска инициатива е една от най-новаторските разпоредби в Договора от Лисабон и първа стъпка към пряка демокрация.

Инициативата е инструмент, който позволява на гражданите да призовават Европейската комисия да представи законодателно предложение по въпрос, който те считат е от техен интерес, чрез предоставяне на един милион подписа, представляващи 0,2% от населението на Европейския съюз. Социални въпроси, въпроси, свързани с околната среда и с бедствия, причинени от финансовата криза, са сред най-чувствителните теми, които могат да мобилизират гражданите да отправят призив към ЕС да законодателства по тези въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) С приемането на предложението за гражданска инициатива днес ние въведохме в действие важен елемент от Договора от Лисабон, благодарение на който гражданите ще бъдат в състояние да участват пряко в дебата относно Европейския съюз. Това е особено важно за Европейския парламент, който се избира чрез народен вот. Ролята ни сега е да обърнем сериозно внимание на този инструмент, който предоставя много по-голяма демократизация на публичния живот в Европа. Няма да е добре, ако беше закон, който не се прилага, и гражданите имаха впечатление, че ние само им предоставяме теоретична възможност за участие в законодателна инициатива. Това ще бъде важно изпитание за институциите на ЕС до каква степен всъщност те служат на гражданите, а не на самите себе си. Добре е, че три години след влизането в сила на този закон ние ще бъдем в състояние да преразгледаме разпоредбите, които са се доказали като недостатъчно ефективни, за да бъде това действително система, която гарантира демократично обсъждане.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) Аз гласувах в подкрепа на приемането на правила за европейската гражданска инициатива. Европейският парламент постигна достатъчно в преговорите със Съвета на министрите. Гражданската инициатива предоставя на населението на Европейския съюз възможност да отправи предложение в европейския политически дневен ред. След като бъдат събрани един милион подписа, Европейската комисия е задължена да разгледа предложението и да посочи причините, поради които тя ще го превърне в официално законодателно предложение или няма да го направи. Европейският съюз настояваше, че подписите трябва да бъдат събрани от поне девет различни държави-членки на ЕС, но Парламентът успя да намали този праг на седем. Освен това на организаторите, които успяват да съберат достатъчен брой подписи, ще бъде позволено да обяснят тяхното предложение лично на Европейската комисия и на Европейския парламент. Жалко е, че Парламентът не успя да отмени правилото, съгласно което осемнадесет държави трябва да изискват от гражданите си да представят техния номер на лична карта, когато подписват гражданската инициатива. Това ще подплаши хората. Някои ще се страхуват от измами, свързани с идентичността. Има държави, които няма да изискват номер на личната карта. Това ще създаде неравенство в закона в рамките на ЕС. Доколко сериозно ще бъде възприета от европейските граждани, понастоящем ще бъде въпрос от първостепенна важност за Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernst Strasser (PPE), в писмена форма. − (DE) Днешното гласуване относно европейската гражданска инициатива създаде нов елемент на пряка демокрация почти една година след влизането в сила на Договора от Лисабон. Аз поех моя мандат в Европейския парламент с цел да поставя за разглеждане в Брюксел опасенията на хората в Австрия. Аз съм отдаден на този принцип и следователно е от съществено значение за мен опасенията на хората да бъдат чути на европейско равнище. Европейската гражданска инициатива следва да бъде разглеждана като възможност за по-тясно включване на хората в процеса на вземане на решения в ЕС. Сега гражданите на ЕС разполагат с възможността за първи път да представят законодателни инициативи на Комисията и в резултат от това да оказват активно въздействие върху политиката на ЕС.

След дълги преговори може да се счита за успех, че бариерата за допустимост е намалена от равнището на 300 000 подписа и броят на държавите-членки е намален до една четвърт. Отличителна характеристика в Австрия е, че младите хора могат да участват в гражданската инициатива от 16-годишна възраст. Това още веднъж показва, че е важно за Австрия да включва младите хора в проекта ЕС, тъй като в крайна сметка именно те ще придвижат европейския дух напред.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската гражданска инициатива е инструмент на публичното участие, който има за цел да отговори на демократичния дефицит и като такъв да скъси разстоянието, което европейските граждани чувстват, че съществува между тях и европейските институции. Институционализацията на тази инициатива, посочена в Договора от Лисабон, дава възможност на европейските граждани да приканят непряко Европейската комисия да представи определени законодателни мерки, при условие че те попадат в рамките на нейните правомощия.

Докладът, представен от Европейския парламент, определя критерии за прилагане на европейското право на инициатива с цел да го опростят, да го направят по-достъпно, по-бързо, по-прозрачно и по-единно във всички държави-членки. Създаването на действително европейско публично пространство ще бъде възможно благодарение на инициативата, която ще насърчи гражданския диалог и включването в гражданско общество. Считам, че на всички инициативи, които имат за цел скъсяване на разстоянието между гражданите и европейския проект, следва да бъде обърнато внимание, да бъдат приложени и изцяло осъществени.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно гражданската инициатива. Новите разпоредби, въведени с Договора от Лисабон, насърчават демокрацията на участието и отбелязват важна стъпка към насърчаване на гражданския дух. Четиридесет и два процента от европейските граждани имат доверие в институциите на ЕС. Една от причините за това може да бъде, че европейските граждани узнават за малко европейски инициативи и политики, насочени към тях. Точно затова гражданската инициатива не само предлага на европейските граждани възможност да участват пряко в процеса на вземане на решения, но също така ги упълномощава да допринасят за определянето на европейския дневен ред. Гражданската инициатива следователно ще подпомогне представянето на основните опасения и искания на европейските граждани пред европейския законодател. Тази концепция не е нова. През 2007 г. ние предложихме събирането на един милион подписа за отправяне на искане към Комисията да предложи директива за интеграцията на хора с увреждания в обществото.

Тогава бяха събрани само около 700 000 подписа, но законодателните предложения бяха представени на Европейската комисия. Следователно за нас ще бъде много важно с оглед изпълнение на ангажимента ни към гражданите на Европа да гарантираме, че исканията, представени посредством гражданската инициатива, ще се превърнат в законодателни актове, които ще подобрят положението на тези граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам този доклад като начин за насърчаване на ангажираността от страна на гражданите в Европа чрез предоставянето на възможност на гражданите на ЕС да предлагат законодателство, което може да има въздействие върху тяхното ежедневие. Гражданите ще бъдат в състояние да уведомят Европейския съюз какво те мислят за неговата работа. Посредством един милион подписа, които трябва да бъдат от поне една четвърт от всички държави-членки на ЕС, тази инициатива дава власт в ръцете на хората. Тази процедура беше опростена от Парламента, за да гарантира лесна употреба и да повиши в най-голяма степен участието на гражданите в инициативата. След като всички подписи бъдат проверени, Комисията ще решава в рамките на три месеца дали може да бъде предложен нов закон и тя ще трябва да оповести публично причините за това.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. (SK) Често в Парламента се позоваваме на гражданите на Европейския съюз, чиито интереси ние представляваме. В същото време същите тези граждани дълго време са считали не само Парламента, но и всички институции на ЕС, за твърде отдалечени и нечувствителни към техните проблеми.

Европейската гражданска инициатива може да промени това. Тя ще позволи на гражданите да кажат направо: ние искаме това, ние не искаме онова, а това трябва да се промени.

Ние също обичаме да говорим за европейската интеграция. Какво обаче обединява хората от различните държави повече от необходимостта да търсят обща гледна точка, да формулират общо предложение и да търсят подкрепата на хора, говорещи различни езици? Прилагането на гражданската инициатива ще означава на практика, че гражданите от различните държави-членки ще говорят в един глас относно темите, които са от значение за тях. Обща инициатива и общ интерес ще бъдат почвата, от която може да израсне истинска европейска идентичност.

Изразявам твърдо убеждение, че в близко бъдеще ще започне да се формира това практическо чувство на европейска принадлежност. Считам, че, за разлика от фразите в брошурите на институциите на ЕС, това чувство ще бъде жизнено и осъществимо, тъй като самият гражданин ще бъде източникът на новата европейска идентичност и нова европейска принадлежност.

Ето защо приветствам представения проект на регламент относно начина, по който ще бъде приложена гражданската инициатива, и съм готова да направя всичко възможно, за да гарантирам, че гражданският глас е не само чут, но и зачетен.

 
  
  

Предложения за резолюции RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. – (PT) Считам, че работната програма на Европейската комисия за 2011 г. е амбициозна, тъй като главната й цел е икономическото възстановяване чрез политическите приоритети на стратегията на ЕС „Европа 2020” заедно с бюджета в рамките на многогодишната финансова рамка с новите мерки по отношение на финансирането и разходите, с ново решение за „собствените ресурси”, което показва загрижеността, че условното финансиране може да влоши положението на по-слабите национални икономики и да не се постигне желаният резултат от стратегия „Европа 2020”, а именно да се даде нов тласък на икономиката. Считам, че структурните фондове са много важни за възстановяването на икономиката и за конкурентоспособността на европейските региони, тъй като по време на криза, добавянето на условно финансиране към ограничителните мерки може да има още по-неблагоприятно въздействие върху вътрешното развитие на ЕС. Следва да се постави акцент върху реформата на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството и политиката на сближаване, като е необходимо винаги да се отчитат различните отправни точки на отделните региони, а това включва мерки, адаптирани към различната действителност. МСП следва да играят съществена роля, както и да се приветства подходът, включващ интернационализацията на МСП в рамките на глобалните търговски взаимоотношения и усилията за тяхната модернизация и конкурентоспособност, предвидени сред приоритетите на работната програма.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (EN) Бих искала да привлека вниманието ви към някои много важни въпроси, които липсват в работната програма на Комисията за следващата година. Отнася се за въпроси, свързани с правата на човека. Възнамерява ли Комисията да започне конкретни действия или законодателство в областта на правата на човека през следващата година?

Научихме, че заместник-председателят на Комисията и върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, баронеса Катрин Аштън, планира да обърне специално внимание на правата на човека по време на своя мандат. Въпреки това, досега в нейните действия и изявления се отделя много малко внимание на правата на човека. Европейската служба за външно действие също има за цел да укрепва действията на ЕС в областта на правата на човека, но сега, при липсата на бюджет на ЕС за 2011 г., ЕСВД няма да може да изпълнява пълноценно задължения си от 1 януари 2011 г.

Можете ли, г-н председател, да споделите с нас резервния си план и как смятате да укрепите доверието в ЕС, когато става въпрос за защитата и насърчаването на правата на човека в света?

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Парламентът беше призован да изрази мнението си по повод на изявлението на Комисията относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г. Гласувах в подкрепа на резолюцията, в която се подчертава необходимостта от реално сътрудничество между Комисията и Парламента, както и ролята на Комисията като пазител на Договорите и на общия интерес на ЕС. В резолюцията също така се поставя специално ударение върху целите на стратегията „Европа 2020”, свързани с растежа и създаването на работни места и приветства „европейския семестър”, насочен към по-ефективното управление на публичните финанси. Растежът трябва да бъде интелигентен (той трябва да насърчава цифровите технологии, научните изследвания и развойната дейност и образованието), устойчив (целта е да се постигне 20% по-висока енергийна ефективност) и приобщаващ (като се води борба с дискриминацията сред работниците и чрез по-добри индустриални отношения). Комисията трябва да продължи да наблюдава вътрешния пазар, областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и външната си политика, която е все още на най-ранен етап.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на общата резолюция на Европейския парламент, защото в нея се обсъждат и оценяват приоритетите на дейността на Европейската комисия през 2011 г., както и бъдещите предизвикателства. На последната месечна сесия на Европейския парламент в Страсбург, председателят Барозу представи работната програма на Комисията за следващата година и затова Европейският парламент счита, че е много важно да има диалог с Комисията и да се обърне особено внимание на основните стратегически цели на ЕС. Освен това, Парламентът призовава Комисията да осигури по-конкретен и реалистичен график, свързан с представените основни предложения, които трябва да са ефективни и да се превърнат в реалност и да се осъществят по-добре, отколкото в миналото. Бих искала да насоча вниманието ви към факта, че въпреки намеренията на Комисията да създаде нови работни места и да постигне целите от стратегията „Европа 2020” възможно в най-кратки срокове, в програмата й за следващата година в областта на заетостта и социалните дейности няма конкретни предложения за създаване на нови, високо качествени работни места. Комисията отново предлага същите законодателни инициативи за командироване на работници и за работното време, както в работната програма за предходната година и обещава да подобри правата на работниците мигранти в целия Европейски съюз. Пълното икономическо възстановяване изисква обща европейска стратегия за устойчив растеж и създаване на заетост, която трябва да е подсигурена със съответните правомощия и ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че настоящата криза, в която Европа изпадна, продължава да се отразява върху икономиките на държавите-членки, е необходимо спешно да се направят значителни корекции, както на национално равнище, така и в самия Съюз. Като съзнавам огромната важност на 2011 година за успешното бъдеще на Съюза и предизвикателството, пред което е изправена Европейската комисията, както и съюзът като цяло, гласувам в подкрепа на предложението за резолюцията. Ето защо искам особено да подчертая всички предложения, които показват намерението на Европейската комисия да изследва потенциала за растеж на единния пазар. Считам, че максималното използване на потенциала на единния пазар чрез по-голямата интеграция на пазарите и укрепване на доверието между европейските производители и потребители може да има стимулиращ ефект за европейската икономика. Смятам обаче, че Комисията можеше да стигне по-далеч по този въпрос, като представи по-амбициозни и конкретни предложения, за да отговори на потребностите на онези, които работят в рамките на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), в писмена форма. (IT) Работната програма на Европейската комисия за 2011 г. трябва да бъде допълнена с духа на Европейския съюз и по-голяма смелост при посрещането на главните политически и институционални проблеми на ЕС, особено във връзка с влизането в сила на Договора от Лисабон и в съответствие с него. Следните въпроси трябва да се решават: 1. По-голямо зачитане на ролята на Европейския парламент при формулирането на предложенията, като надлежно се вземат предвид неговите позиции в изразените становища и предложения за инициативи; 2. По-тясно и междуинституционално по-балансирано сътрудничество по отношение на бюджета и финансовите перспективи; 3. По-голяма смелост при формулирането на предложения за ефикасно използване на ресурсите на ЕС, което ще даде възможност да се постигнат задължителните цели и конкретните критерии; 4. Ефективно и далновидно управление на икономиката и финансите от страна на ЕС, както и финансово участие на служителите в успеха на предприятията, което позволява по-широко, балансирано и приобщаващо икономическо и социално развитие. Въпреки че работната програма на Европейската комисия за 2011 г. засяга само част от изброените по-горе проблеми, все пак считам, че е необходимо да я подкрепим.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г., първата, която ще бъде приета в рамките на новия програмен цикъл и която следва да допринесе за задълбочаването на диалога между Парламента и Комисията с цел подобряване на връзките между политическите и бюджетните приоритети на равнище на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Комисията представи амбициозна работна програма на Европейската комисия за 2011 г., която съдържа следните основни моменти: (i) приобщаващ растеж; (ii) устойчив растеж; (iii) финансово регулиране. По отношение на приобщаващия растеж, в рамките на който Комисията подчертава устойчивостта на схемите за социална сигурност и борбата с бедността, аз подкрепям необходимостта да се открие точният баланс между ограниченията и социалната помощ и да се реши в каква посока следва да поемат реформите на европейските системи за социално осигуряване.

По отношение на устойчивия растеж е важно да се разбере как ще бъде постигнат баланс между необходимото опазване на околната среда и бъдещите реформи на общата селскостопанска политика (ОСП) и общата политика в областта на рибарството. Накрая, по отношение на финансовото регулиране и укрепването на икономическото управление всички мерки за увеличаване на стабилността на европейската банковата система и на устойчивостта й на кризи и за укрепването на бюджетните политики на държавите-членки и икономическото им координиране следва да се считат за приоритет номер едно, тъй като главното предизвикателство за 2011 г. ще бъде излизането от кризата и полагане на основите на политика на растежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме против предложението за резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г., защото по основните проблеми тя подкрепя собствените си позиции и пренебрегва реалната необходимост от скъсване с неолибералните, милитаристични и антисоциални политики, за които Европейската комисия се застъпва.

Въпреки че Европейската комисия беше критикувана, че не отговаря на въпросите, поставени от Парламента, тя всъщност прави това, когато сама се поздравява, че поставя на първо място икономическата реформа, като дава приоритет на бюджетната устойчивост и отдава второстепенно значение на социалната устойчивост или когато настоява за подпомагане и задълбочаване на единния пазар или когато настоява за приключване на кръга от преговори „Доха“ възможно най-скоро, както и на съответните споразумения за свободна търговия.

По този начин мнозинството в Парламента се опитва да продължи да провежда същата политика, която насърчава гореспоменатите планове за ограничения в рамките на различни държави-членки, независимо, че тези планове ще доведат до увеличаване на безработицата, бедност, неравенство, асиметрия и икономическа рецесия, докато икономическите и финансовите групировки ще продължат да реализират все по-големи печалби. Поради изброените причини ние сме принудени да гласуваме против.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) През 2011 г. Европейската комисия ще публикува предложения за изменение на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството. Двете инициативи са изключително важни за земеделските производители и рибарите в Ирландия.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. − (DE) През 2011 г. Комисията ще внесе предложението си за многогодишната финансова рамка за периода от 2013 г. до 2020 г. За мен няма съмнение, че областта на селското стопанство и развитието на селските райони трябва да получи същото равнище на финансиране, както досега, и че продоволствената независимост на Европа трябва да бъде гарантирана. Производството на храни и възраждането на селските райони като икономически области и места за почивка в близост до градовете трябва в бъдеще да стане един от най-важните приоритети за Европа. Ангажиментът на Комисията за постигане на устойчив и приобщаващ растеж взема предвид целите на стратегия „Европа 2020”, свързани с околната среда и изменението на климата и изисква инвестиции в зелени технологии, което на свой ред ще създаде работни места.

Приветствам призива на Парламента новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г. да вземе предвид разширяването на отговорностите на ЕС. Плановете за търговската политика на ЕС са от голямо значение. Комисията е длъжна да приключи успешно преговорите със Световната търговска организация. Необходимо е да бъдем изключително критични към засилващата се тенденция да се акцентира върху двустранните търговски споразумения, по-конкретно, преговорите ЕС-Меркосур, които ще продължат през следващата година.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), в писмена форма. (DE) Току-що гласувах в подкрепа на работната програма на Комисията за 2011 г., но с резерви. В нея вече не се съдържа обещаното съобщение от генерална дирекция „Предприятия и промишленост”(ГД ENTERPRISE) относно корпоративната социална отговорност (КСО). Вместо това, генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” (ГД MARKT) започна онлайн консултация по проблема за оповестяването на нефинансова информация от дружествата. Това е обезпокоително и предполага възможна промяна в политиката. ГД MARKT вече не задава въпроса дали е необходим регламент на ЕС относно корпоративната социална отговорност, а се интересува как да бъде структурирана. ГД ENTERPRISE проведе няколко семинара за прозрачността, от които стана ясно, че почти всички работодатели и профсъюзи категорично се обявяват срещу задължителната КСО. От 2006 г. ГД ENTERPRISE упражнява цялостен контрол, тъй като инициативите, свързани с КСО, са принос към изграждането на устойчиво общество от страна на дружествата, като част от тяхната стопанска дейност. Те са резултат от предприемаческия ангажимент и са основани на индивидуална инициатива и отговорност. Съществува консенсус по повод на тази основна концепция, която беше разработвана в течение на няколко години в рамките на многостранни форуми.

ГД ENTERPRISE притежава институционалното знание, използвано за упражняването на контрол върху тези процеси. Призовавам Комисията да остави отговорността за управлението и структурирането на КСО в рамките на ГД ENTERPRISE. Продължавам да възразявам срещу идеята за задължителни доклади във връзка с КСО, тъй като това ще доведе до още бюрокрация и ще демотивира предприятията да поемат допълнителни доброволни ангажименти.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), в писмена форма. (EN) Финансовата криза сериозно засегна икономиките на всички европейски държави-членки. В тази резолюция призоваваме за категоричен и решителен отговор от Европейската комисия за насърчаване на растежа и гарантиране на стабилно и дълготрайно възстановяване на икономиката, което ще е от полза за всички граждани на Европа. Подкрепяме призива за преразглеждане на системата за собствени средства, за да се създаде система, която да бъде справедлива, ясна, прозрачна и неутрална по отношение на данъчната тежест; приветствам разглеждането на възможностите, които ще направят ЕС по-евтин за неговите граждани, например чрез коригиране на съществуващото в момента намалено данъчно облагане на финансовия сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена фирма. – (PT) Новата работна програма на Комисията за 2011 г. се основава на три основни момента: (1) приобщаващ растеж; (2) устойчив растеж и (3) финансово регулиране. Ето защо трябва да работим за постигане на устойчивост на схемите за социална сигурност, за да се борим с бедността, като в същото време постигаме икономически растеж, който взема под внимание опазването на околната среда, укрепването на икономическото управление, укрепването на европейската банкова система и повишаването на нейната устойчивост към бъдещи кризи, както и укрепването на бюджетните политики на държавите-членки, тъй като главното предизвикателство за 2011 г. е да излезем от кризата и да се върнем към политиката на растежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Поздравления. Най-после някой обърна внимание на разликата между Европейската комисия и боговете. Време е да заменим празното говорене с истинска работа. Европейската комисия не следва да пренебрегва въпросите на членовете на ЕП; нейно задължение е да изпълнява решенията на Европейския парламент. Изглежда, че някои членове на ЕК са забравили това. В противен случай какво се случи с резолюцията относно цялостния мониторингов доклад, приет от Европейския парламент на 11 март 2004 г., който постави въпроса за чужденците в Латвия? Кой пое отговорността? Чия заплата беше намалена? Кой беше порицан? Никой. Да живее Европейският съвет!

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г., защото съм съгласна с главните й цели. Факт е, че основният приоритет за 2011 г. следва да бъде да се даде тласък на икономическото възстановяване. Положително в работната програма на Комисията е укрепването на икономическото управление и приключването на реформата на финансовия сектор посредством мерки, които ще позволят възстановяването на растежа с цел създаване на работни места. Ефективният, устойчив и приобщаващ растеж е от съществена важност за възстановяването на доверието и оптимизма в рамките на ЕС. Инвестициите в научните изследвания и развойната дейност, енергийната сигурност и хоризонталните политики на пазара на труда, позволяващи реално движение на работниците, са следователно основните стълбове на работната програма, насочена към растежа. Следва също да подчертаем и целта за изграждането на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Работната програма на Комисията за 2011 г. не отразява в достатъчна степен значимите събития, които оказват въздействие върху Европа от 2008 г. насам, нито пък надеждите и очакванията на гражданите на Европа. За съжаление в програмата не се поставя нужният акцент върху загубата на 7 милиона работни места в резултат на финансовата криза, което на практика гарантира постоянна безработица през следващите години. Това е едно от основните предизвикателства пред ЕС през 2011 г. Затова Комисията трябва да намери начин нейните инициативи и предложения да създадат достатъчно качествени работни места за обикновените граждани. Комисията трябва да се вслушва в мненията на социалните партньори в областта на пенсиите и да гарантира, че бъдещата бяла книга отразява очакванията на заинтересованите страни, което означава укрепване на първия стълб т.е. на публичния стълб.

Приветствам реформата на портала за информация за работни места и съвети EURES, която има за цел да го направи по-достъпен за младите работници. Изразявам съжаление обаче, че предложението е отложено до 2012 г., при положение че младите хора се нуждаят от него сега. В програмата на Комисията не се споменава въпросът за равенството между половете. Ето защо е необходима европейска директива, която да разглежда въпроса за разликата от 17,4% в заплащането на мъжете и жените, както и директива относно премахването на насилието над жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), в писмена форма. − (DE) Тъй като списъкът за гласуване се промени с много кратко предизвестие, нямах достатъчно време да проверя съдържанието и да си съставя мнение по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (ЕN) Групата на Зелените/Европейски свободен алианс подкрепи предложената обща резолюция, както и голяма част от предложените изменения. Радвам се, че в документа остана позоваването, където казваме, че приканваме особено настоятелно Комисията да представи смели и новаторски предложения за съществено преразглеждане на системата за собствени средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Одобрих приемането на резолюцията относно работната програма на Комисията за 2011 г. В предишно свое изказване повдигнах въпросите за необходимостта от изготвяне на проект за директива относно насилието над жените, бързото и ефикасно транспониране на програмата от Стокхолм и включването на спорта в бюджета за следващата година. Също така е много важно да се поднови работата върху директивата за недискриминация. Приканвам Комисията и държавите-членки през 2011 г. да предприемат решителни стъпки в тази посока.

Докато гражданите на ЕС с нетърпение очакват тази директива, някои държави-членки продължават да поставят под въпрос валидността на приемането й. Трудно е да се осъзнае липсата на разбиране на необходимостта от единен закон за недискриминацията, който ще защитава равното третиране на всички хора, а не само на избрани социални групи. Не ме убеждават финансовите аргументи, които поставят акцент върху големите разходи за въвеждането на директива, свързана с хората с увреждания. Даже по време на криза Европа трябва да продължи да третира всичките си граждани еднакво.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Комисията представи работната си програма за 2011 г. в особено деликатен за Европейския съюз момент. Все още не сме се възстановили напълно от икономическата криза, което означава, че програмата за следващата година трябва да продължи да бъде насочена към динамиката на възстановяването на европейската икономика, като 2011 г. следва да бъде годината, когато стратегия „Европа 2020” ще бъде интегрирана в европейските дейности с оглед на постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Отново подчертавам важността на възстановяването на растежа, който води до създаването на работни места. Във връзка с това ще подчертая ролята на следните водещи инициативи: „съюз на иновации”, „програма за цифрови технологии”, „нови умения и работни места” и „платформа срещу бедността”. Смятам, че е важно да се гарантира структурната реформа с цел да се подобри европейската конкурентоспособност и да се ускори икономическият растеж, особено чрез политиката на сближаване, която насърчава инвестициите в реалната икономика. Всяка бъдеща политика на сближаване следва също така да гарантира, че новата многогодишна финансова рамка е насочена към постигане на целите на стратегията „Европа 2020” и европейските политики в рамките на договора от Лисабон. Европейският парламент трябва да вземе активно участие в този процес и е важно Комисията незабавно да излезе с модел за междуинституционално сътрудничество във връзка с това.

 
  
  

Предложения за резолюции RC-B7-0693/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, защото ЕС и Африканският съюз (АС) трябва заедно да се заемат с ключови въпроси, които са предмет на обща загриженост, за да бъде реализирано успешно партньорството между Африка и ЕС, което се основава на взаимния интерес към използване на комбинирания им потенциал. За да има по-тясно сътрудничество, трябва да се осигурят демократично управление и права на човека, но за съжаление г-н Робърт Мугабе беше поканен и участва активно в третата среща на високо равнище Африка–ЕС. Затова призовавам всички участници да заемат по-категорична политическа позиция в бъдеще, за да бъде изпратено ясно послание относно твърдата вяра на ЕС в принципите на правовата държава и демокрацията.

Важно е също така всички държави-членки на Африканския съюз да ратифицират Хартата на Африканския съюз за демокрация, избори и управление и да подкрепят изцяло Международния наказателен съд. Така ще бъдат запазени принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и същевременно ще бъдат открити нови възможности за ефективно сътрудничество в икономическата, социалната, културната и други области.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) След срещата на високо равнище ЕС–Африка в Кайро през 2000 г. Европейският съюз стартира изключително широкообхватна външна политика по отношение на Африка. През 2005 г. ЕС стартира своята стратегия за Африка. Две години по-късно гледната точка беше различна и този път срещата на високо равнище ЕС–Африка в Лисабон завърши със създаването на стратегическо партньорство с Африка. Третата среща на високо равнище Африка–ЕС завърши съвсем неотдавна. Тя не беше напълно успешна: например за нас не беше добре дошло присъствието на диктатора Робърт Мугабе, а напротив, бихме приветствали присъствието на представител от Судан. Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно бъдещето на партньорството. Новият план за действие се основава на осем важни нови теми: 1 – мир и сигурност; 2 – демократично управление и права на човека; 3 – търговия, регионална интеграция и инфраструктура; 4 – Целите на хилядолетието за развитие; 5 – енергетика; 6 – изменение на климата; 7 – миграция, мобилност и трудова заетост; 8 – наука, информационно общество и космически изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция. Необходимо е да развием по-нататък стратегическото партньорство между Африка и Европейския съюз, за да посрещнем заедно общите предизвикателства, да насърчим устойчивия икономически растеж и да развием сътрудничеството в областта на енергетиката, търговията и изменението на климата. В развитието на сътрудничеството е необходимо да се окаже значителна подкрепа на борбата срещу бедността, спазването на правата на човека, включително социалните, икономическите и свързаните с околната среда права, и да се работи по предизвикателствата за мира и сигурността на африканския континент. Приветствам програмата за сътрудничество АфрикаЕС в областта на възобновяемите енергийни източници и поетите ангажименти да бъде предоставен на африканците достъп до съвременни и устойчиви енергийни услуги, да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници в Африка и да се повиши енергийната ефективност в Африка във всички сектори. ЕС и Африка следва да обединят усилията си за намаляване на емисиите, произтичащи от обезлесяването и деградацията на горите, и да вземат ефективни мерки за борба срещу изменението на климата. Следва да се осигури необходимото финансиране за реализиране на очертаните действия, като се осигури парламентарен надзор върху използването на финансова помощ от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. – (PT) С удоволствие гласувах в подкрепа на това предложение за обща резолюция относно заключенията от третата среща на високо равнище ЕС–Африка. В светлината на необходимостта африканският континент да разнообрази инвестиционните си партньорства, по-конкретно с азиатски държави и Латинска Америка, предложеният стратегически план за действие ЕС–Африка за 2010–2013 г. е особено важен, тъй като може да добави стойност за Съюза по отношение на Средиземноморието и Споразумението от Котону. Считам, че регионалната интеграция на африканските държави чрез Африканския съюз, и търговията и инвестициите в този смисъл ще бъдат от решаващо значение за политическата и икономическата стабилност и устойчивия растеж в Африка. Затова се надявам, че лидерите на Африка и ЕС не само ще изпълнят споразумението от Триполи, но и ще признаят това стратегическо партньорство, наред с други неща, за ценен инструмент за насърчаване на вътрешнорегионалната африканска търговия. Споделям също така убеждението на председателя Барозу, че възобновяемите източници на енергия са жизненоважни за икономическото и социалното развитие на Африка, и подкрепям призива му за зелена революция в областта на енергетиката в Африка.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно бъдещето на стратегическото партньорство Африка–ЕС по времето преди третата среща на високо равнище Африка–ЕС, защото считам, че партньорството, установено между двата континента преди три години, по време на португалското председателство на ЕС, следва да бъде продължено и укрепвано, за да можем да се изправим пред общите предизвикателства и да насърчим устойчивото развитие, мира и правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Аз бях в Лисабон през декември 2007 г., когато се проведе първата среща на високо равнище ЕС–Африка, която постави основата за постоянен диалог между Европа и африканския континент, с когото сме свързани с изключително важни исторически, културни, икономически и търговски връзки, и която отвори пътя за сътрудничество, довел европейските и африканските лидери в Триполи 3 години по-късно.

Считам, че едно трайно и здравословно партньорство ЕС–Африка е от основно значение за развитието и прогреса, и за това считам, че инвестициите, направени и от двете страни за укрепване на взаимоотношенията им, са напълно оправдани. Живеем във време, когато традиционните политики за сътрудничество, реализирани само чрез хуманитарна помощ, вече не отговарят на потребностите на развиващите се страни, особено на африканския континент.

Затова считам, че бъдещето на сътрудничеството ще се насочи съвсем определено към установяване на търговски взаимоотношения и икономически партньорства, както и към ефективен обмен в областта на научните изследвания, иновациите и образованието, области в които сътрудничеството ЕС–Африка е необходимо да бъде засилено.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Третата среща на високо равнище ЕС–Африка се проведе в Триполи между 29 и 30 ноември 2010 г. Съжалявам, че общата стратегия Африка–ЕС не можа да установи нови стратегически взаимоотношения.

Отново изразявам своята надежда за плодотворно споразумение на следващата среща на високо равнище и устойчиви цели и за двамата партньори, с цел борбата срещу бедността и гарантиране на справедлив доход и издръжка, както и подкрепа за правата на човека в Африка, включително социалните, икономическите и свързаните с околната среда права.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предизвикателствата пред африканските страни са огромни в условията на сериозна криза в световната икономика. Кризата, представена като финансова, най-накрая разкри ограниченията на икономическия растеж, така както го разбира капитализмът, а именно наличието на плодородна земя за производство на храни и други органични суровини и геоложки запаси за добиване на полезни изкопаеми и енергия за работата на промишлените отрасли.

Това положение ускорява борбата за Африка, един континент, който е изключително богат на природни ресурси. Целта е доминирането над пазарите и природните ресурси. Политиката на ЕС към Африка следва да се разбира в този контекст; изнудване за подписването на така наречените споразумения за икономическо партньорство; насърчаване на отцепването на Южен Судан; подкрепа и финансиране на Африканската архитектура за мир и сигурност, която се стреми да разположи армиите си така, че да потиска своите народи, за да служи на интересите на ЕС и неговите икономически и финансови групировки. Това са само някои примери.

Следователно тази резолюция е относно неоколониализма. Връзките, които поддържат държавите от региона в подчинено отношение на интереси, които са чужди на народите в него, трябва да бъдат разхлабени, да се установи истинско сътрудничество и да им се помогне да консолидират своята независимост и суверенитет с оглед на тяхното икономическо и социално развитие и прогрес.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Изминаха вече три години от последната среща на високо равнище между Европа и африканския континент. Това партньорство е от основно значение за развитието и прогреса и е важно и двете страни да се стремят да укрепват взаимоотношенията си. Партньорствата не следва да се свързват само с помощ от Общността; трябва да се установят и търговски, и икономически взаимоотношения, с обмен на опит в областта на научните изследвания, иновациите и образованието, което ще укрепи бъдещите взаимоотношения.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Стратегическото партньорство Африка–ЕС е единственият инструмент на Европейския съюз, който обхваща междуконтинентални взаимоотношения. То отбелязва промяна във взаимоотношенията между ЕС и Африка: те стават истински партньори, които си взаимодействат на равнопоставена основа и по широка гама от теми от общ интерес в техния диалог. Това вече не са взаимоотношения между донори и получатели. Това са стратегически важни взаимоотношения и е необходимо да бъдат съживени и укрепени, ако Европа и Африка искат да се справят с предизвикателствата пред нас. Имам предвид реализирането на Целите на хилядолетието за развитие, продоволствената криза, икономическата и финансовата криза, изменението на климата и т.н. Темата на срещата на високо равнище в Триполи: „Инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места“ напомня, че мирът и сигурността, икономическото и политическото управление и спазването на правата на човека са предпоставки за развитие. Правната и съдебна защита на частните инвестиции е един от ключовете за икономическото и социалното развитие на Африка. Не може да има социално, човешко и икономическо развитие, ако няма просперитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Това бъдеще е неясно, особено сега, в навечерието на срещата на високо равнище Африка–ЕС. Най-добрият начин за осигуряването му е да бъдат финансирани програми за обществено образование. Хората, които могат да получат средно образование, биха предпочели да живеят в страните си, вместо да просят в Европа. Трябва да подкрепим правителствата, които съсредоточават усилията си върху това да направят своите държави привлекателни за собствените им граждани. Аз гласувах „в подкрепа“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Важно е ЕС да се ангажира отблизо с африканските държави и да се заеме със съществуващите и бъдещи предизвикателства чрез обща стратегия. Това включва, по-специално, въвеждане на демокрация в Африка, подобряване на условията на живот на хората там и устойчиво използване на суровините, което предлага ползи и за двете страни. Друг проблем, който трябва да бъде решен, е корупцията. Тя пречи на много африкански държави да се развиват по начин, който би подобрил благосъстоянието на техните граждани. За съжаление, милиони евро помощи от ЕС продължават да изчезват в резултат на корупцията. Те биха могли да бъдат използвани конструктивно в полза на гражданите. Трябва да приложим принципа да помогнем на хората да си помогнат сами. За съжаление, резолюцията не взема това предвид и просто предвижда продължаване на съществуващите практики.

Бедността е една от основните причини хората да емигрират от Африка и да идват в Европа. Вместо да се поставя под въпрос европейската практика на субсидиране на износа, която има огромно въздействие върху способността на някои африкански държави да оцелеят, ние продължаваме с още празни думи. Отрицателните последици от миграцията се замазват и затова се почувствах задължен да гласувам против тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Взаимоотношенията Европейски съюз/Африка са очевидно от основно значение. Затова съм доволна от приемането на стратегическия план за действие за периода 2010–2013 г. и от установените партньорства. Сред тях бих изтъкнала това за мира и сигурността, наред с усилията на ЕС за осигуряване на предвидимо и устойчиво финансиране за миротворческите операции в Африка, и необходимостта да се създаде капацитет на местно равнище, гъвкавост и решителност за защита на гражданското население по време на въоръжени конфликти. Трябва да подчертая също така усилията за сътрудничество по въпроси от общ интерес като демократичното управление и правата на човека, търговията, регионалната интеграция и инфраструктура, и Целите на хилядолетието за развитие. Във връзка с този последен аспект следва да се подчертае ангажимента на държавите от Европейския съюз да отделят 0,7% от своя брутен национален доход за помощи за развитие до 2015 г. Това усилие е от решаващо значение за постигането на Целите на хилядолетието за развитие, по-специално по отношение на конкретните политики в областта на майчиното здраве, здравето на новородените и децата, сексуалното здраве, образованието, селскостопанската политика, устойчивото развитие, достъпа до вода и пречиствателни съоръжения.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Изразявам съжаление за присъствието на президента на Зимбабве, г-н Мугабе, на срещата на високо равнище в Триполи на 30 ноември и за отсъствието на множество европейски държавни и правителствени ръководители. Отбелязвам също така, че новият закон на Съединените щати за „полезни изкопаеми от зони на конфликт“ е огромна крачка напред в борбата с незаконната експлоатация на полезните изкопаеми в Африка.

Затова призовавам Комисията и Съвета да внесат подобни предложения, които да гарантират проследимост на внасяните полезни изкопаеми на пазара на ЕС, и Африканският съюз да съдейства за устойчивия добив в сектора на суровините.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Сред общите точки, за които се споразумяха няколко групи, сред тях и нашата, са следните: 1. приветства приемането на стратегическия план за действие за периода 2010–2013 г. и предвидените в него партньорства и изразява надежда, че този план ще осигури добавена стойност за споразумението от Котону и Съюза за Средиземноморието и че представлява реализацията на един амбициозен подход към междуконтиненталните отношения; 2. подчертава, че основополагащите принципи на съвместната стратегия Африка–ЕС следва да целят подкрепа на трайните нужди на развиващите се страни с оглед провеждане на борба с бедността, гарантиране на достойни доходи и препитание, както и упражняване на основните права на човека, включително социалните, икономическите и свързаните с околната среда права; 3. изразява надежда, че ще бъдат извлечени поуки от трудностите, възникнали при прилагането на първия план за действие за периода 2008–2010 г., както и че принципните намерения, посочени в заключителната декларация на държавните и правителствените ръководители, ще бъдат последвани от действия; 4. с интерес отбелязва, че както на частния сектор, така и на гражданското общество, по-специално в Африка, би могло да се даде възможност за много по-ефективен принос към стратегията, отколкото досега.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Един американски закон вече постави ограничения върху незаконната експлоатация на „полезни изкопаеми от зони на конфликт“. Общата резолюция относно бъдещето на стратегическото партньорство ЕС–Африка призовава ЕС да направи същото. Полезните изкопаеми, които се внасят в ЕС, трябва да могат да се проследяват. Днес незаконната експлоатация твърде често е причина за граждански войни и конфликти в региона, докато това богатство всъщност би могло да бъде двигател на устойчиво икономическо развитие.

Действия в областта на изграждане на капацитет, добро управление, развитие на инфраструктурата и инвестициите са от решаващо значение. Задължително е прилагането на политика, която се характеризира с участие, социална и екологична отговорност и която е от полза за хората. Селското стопанство също е двигател за развитие. Ето защо е необходимо да подсилим секторите на селското стопанство и рибарството по устойчив начин, особено по отношение на дребните земеделски стопани и рибари.

Следва да се проведе задълбочено разискване относно земеделската земя и собствеността върху земята. Споразумението от Канкун е от съществено значение за справянето с бедността в Африка, предвид огромния потенциал на природните ресурси – слънчева светлина, вятър, реки и приливи, които африканските държави често притежават в изобилие. Текстът на резолюцията не избягва спорните въпроси и затова го приех.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Третата среща на високо равнище Африка–ЕС, която се състоя в столицата на Либия, Триполи, се стремеше да засили равнището на сътрудничеството между двата континента. По темата за растежа, инвестициите и създаването на работни места тази среща на високо равнище подчерта необходимостта от създаване на икономически растеж, който е способен да генерира заетост, наред с устойчиво социално развитие.

Стратегията Африка–ЕС ще бъде реализирана в съответствие с приетия план за действие за периода 2010–2013 г., който се съсредоточава върху осем приоритетни области, които вече бяха определени по време на срещата на високо равнище в Лисабон през 2007 г. Конкретните мерки, свързани с частното предприемачество, икономическата интеграция и социалните въпроси, мира и сигурността на африканския континент, спазването на правата на човека и реализирането на Целите на хилядолетието за развитие, са споменати в заключителната декларация от Триполи.

Преди всичко, приветствам партньорството между двата континента, което демонстрира добавена стойност и за двамата партньори, и значението на продължаващото засилване на регионалната и глобалната интеграция на африканския континент. Считам обаче, че е важно Европейският парламент да поеме по-активна роля в това партньорство и да бъде изготвен план за финансиране на ефективното изпълнение на плана за действие за периода 2010–2013 г.

 
  
  

Доклад: Kinga Gál (A7-0344/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Значението на защитата и насърчаването на правата на човека и основните свободи е в центъра на демократичните ценности на самия Европейски съюз. Съгласен съм, че местните и регионални органи могат да имат ключова роля в прилагането на тези ценности и да предложат подход отдолу-нагоре. Влизането в сила на Договора от Лисабон трябва да се разглежда като укрепване на системата на няколко равнища на защита на правата на човека, включително Хартата. Необходимо е да се помисли за развитието на защитата на тези права след влизането в сила на Договора от Лисабон, при положение че Хартата има същата юридическа сила като Договорите и трябва да бъде включена в първичното законодателство на ЕС. Новите хоризонтални задължения, създадени с Договора от Лисабон, трябва да се приветстват, а усилията между институциите трябва да бъдат по-добре координирани с оглед на тяхната ефективност. Освен това трябва да се припомни, че в рамките на Комисията се създава нов портфейл „Правосъдие, основни права и гражданство“ и се очакват нови усилия от Комисията при това положение. Осезаеми резултати може да се очаква да бъдат постигнати от новото съобщение на Комисията относно стратегията за ефективно прилагане на Хартата на основните права от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Много дълго време европейската интеграция се състоеше само в изграждането на вътрешния пазар. През последните десет години обаче безпрецедентно желание за нещо повече завладя законодателите на ЕС. В началото се появи негласно разделение на задачите между Съвета на Европа, отговарящ за индивидуалните свободи, и зараждащия се единен пазар – Европейската общност. Не след дълго обаче националните съдилища на държавите-членки трябваше да разглеждат дела срещу правото на Общността в областта на правата на човека. Ето защо след дълго разработване Хартата на основните права беше приета през 2000 г. и влезе в сила миналата година с Договора от Лисабон. С Хартата Съдът на Европейските общности има единно правно основание да защитава основните права на европейските граждани. Но новата система е едва в началото си. Затова подкрепих текста, който напомня на всички европейски участници, включително на държавите-членки и институциите, техните задължения съгласно Хартата и необходимостта от развитие на истинска култура на гражданските свободи и ефективно сътрудничество в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в полза на доклада. Ефективната защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи съставляват ядрото на демокрацията и правовата държава в ЕС. Затова подкрепям укрепеното от Договора от Лисабон задължение за гарантиране на защитата на основните права на човека, за борба със социалното изключване и дискриминацията и за насърчаване на социалната справедливост и закрила. Дори ако това бъде постигнато, е необходимо да се осигури сътрудничество между Европейския съюз и националните институции, като се установи ефективно междуинституционално сътрудничество за мониторинг на състоянието на правата на човека в ЕС. Комисията трябва да наблюдава постоянно прилагането на законодателството в областта на защитата на правата на човека на национално равнище и в случай на пропуски да представя предложения за конкретни мерки. Би било полезно да се изготвя годишен доклад относно състоянието на основните права в ЕС, за да се гарантира, че гражданите на ЕС са добре информирани относно новата структура на основните права. Освен това институциите на ЕС трябва да подобрят сътрудничеството с международни организации в областта на защитата на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Доволна съм, че след влизането в сила на Договора от Лисабон имаме някои значими постижения в областта на правата на човека, първо, защото Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, и второ, защото Европейският съюз е длъжен да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека. Гласувах в полза на доклада, защото по отношение на стратегията на Европейския съюз в областта на правата на детето е много важно да се разработят практически мерки за борба срещу малтретирането на деца, сексуалната експлоатация и детската порнография, за насърчаване на по-безопасното използване на интернет и за премахване на детския труд и детската бедност. Борбата с трафика на хора, особено на жени и деца, е друго неотложно предизвикателство. Въпреки че в тази област вече са приети много европейски и национални закони, стотици хиляди души ежегодно стават обект на трафик в посока към ЕС или на територията на ЕС и следователно е спешно необходимо да се приложи предложената нова директива на Европейския съюз относно борбата с трафика на хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма.(PT) Ефективната защита на основните права и зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава трябва да бъдат обща цел на всички европейски политики и съществено условие за консолидирането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Периодът 2009-2010 г. беше от голямо значение в това отношение, тъй като с влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата за основните права стана правно обвързваща и преобразува основните ценности в конкретни права, пряко приложими от европейските и национални съдилища.

Необходимо е да се гарантира, че всички нови законодателни предложения са съгласувани с Хартата и, по същата логика, че всички налични инструменти са проверени. Важно е да се укрепи сътрудничеството и съгласуваността между различните отговорни органи на европейско и национално равнище за целите на контрола и прилагането на новата обща рамка, установена с Договора от Лисабон, за да се гарантира нейното ефективно прилагане. Надявам се също така, че Комисията възможно най-бързо ще завърши процеса на присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, с което ще се предостави допълнителен механизъм за зачитането на правата на човека.

Много съм доволен, че гражданите и защитата на техните права най-накрая са поставени в центъра на структурата на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на доклада относно основните права в Европейския съюз (2009 г.) – действително прилагане след влизането в сила на Договора от Лисабон, защото считам, че е необходимо да се насърчи култура на основните права в Европейския съюз и държавите-членки. Защитата на основните права трябва да бъде цел на всички европейски политики, особено на външната политика, в интерес на насърчаването на мира, правата на човека и основните свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон създава нова парадигма в областта на основните права в Съюза и прави Хартата на основните права правно обвързваща. Длъжни сме да направим Съюза общност, която защитава основните права и в рамките на своите граници, и извън тях.

Все още има твърде много посегателства срещу свободата на словото, за което докладвам няколко пъти, например неотдавнашните случаи в Саудитска Арабия и Азербайджан. В настоящата резолюция докладчикът подчертава няколко ситуации, които са по-неотложни и често срещани както в държавите-членки, така и в Европейския съюз като цяло. Сега предизвикателството е да се отговори на тези въпроси и да се приемат стратегиите и мерките, необходими за решаването на проблемите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон създаде нова ситуация в ЕС в областта на правата на човека, като направи Хартата на основните права правно обвързваща и като предостави на Европейския съюз статут на юридическо лице, който му позволява да подписва международни споразумения.

Ефективната защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи съставляват основата на демокрацията и правовата държава в Европейския съюз и са съществено условие за консолидирането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което налага действия на няколко равнища (международно, европейско, национално, регионално и местно). Тук си струва да споменем важната роля, която регионалните и местни органи могат да имат при конкретното прилагане и насърчаване на тези права.

Доволен съм и от призива към Комисията да обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да стимулира дебата относно европейското гражданство и да информира гражданите на ЕС относно новите им права след влизането в сила на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Както обикновено докладът относно състоянието на основните права в Европейския съюз породи две погрешни тенденции: първата се състои в изискване на все повече права за всички видове малцинства за сметка на мнозинството от нашите съграждани, а втората – в наказване на патриотичните политически движения и затрупването им със същите стари леви клеветнически обиди в опит да се оспори легитимността на изборните им победи и да се ограничи свободата им на изразяване. Тази нападателна ксенофобия и антипатриотизъм са много изтощителни. Не можете да осъждате резултатите от демократични избори, проведени в демократични държави. Неотдавнашните победи на национални партии във Франция, Унгария, Австрия, Швеция, Нидерландия и в други държави не са знак за някакво тревожно извращение.

Те са знак, че европейските граждани са уморени от политиката ви, от небрежното ви отношение към имиграцията, от неуспеха ви да защитите икономическите интереси на нашите народи, от задоволството ви от финансовите интереси на силните и от подкопаването от ваша страна на нашите системи за социална закрила. Точно вие непрекъснато нарушавате техните права, особено правото им на сигурност, на заетост, на достойно заплащане, правото им да опазят своята култура и сами да определят своето бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) В Европейския парламент многократно сме повдигали и продължаваме да повдигаме въпроси, свързани с нарушения на правата на човека, принципите на демокрация и дискриминация спрямо националните малцинства. Присъждаме наградата „Сахаров“, подкрепяме хуманитарни мерки и се стремим да постигнем права и привилегии за хората не само в Европа, но и в целия свят. Въпреки това много съжалявам, че все още не можем да наложим спазването на основните права на човека в държавите-членки на Европейския съюз.

Полското национално малцинство в Литва, което представлява почти 7% от цялото население, все още е обект на дискриминация и правата му са скандално нарушавани. За пореден път призовавам членовете на Европейския парламент, председателят на Европейския парламент, Комисията и Европейският съвет да предприемат ефективни мерки, за да гарантират, че литовското правителство подкрепя принципите на демокрацията и зачита достойнството на своите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), в писмена форма. (EN) Групата ECR е твърд поддръжник на правата на човека и основните свободи. Считаме, че ЕС има роля в защитата на основните права, но основната отговорност е на държавите-членки в съответствие с традициите на демокрацията и принципите на правовата държава. Ние сме на мнение, че докладът Gál със сигурност съдържа добри елементи, но като цяло подчертава прекалено много ролята на ЕС в области, които смятаме, че са от изключителната компетентност на държавите-членки, като например имиграцията и съдебната система. Затова днес трябваше да гласуваме с „въздържал се“ по доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон създаде повече отговорности за ЕС по отношение на развитието на култура на защита на основните права в рамките на ЕС и държавите-членки. Важно е ЕС да насърчава защитата на основните права не само в своите граници, но и в целия свят, където за съжаление правата продължават да се нарушават сериозно. Само по този начин мирът, правата на човека и основните свободи могат да се насърчат.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Както се посочва в доклада, изразявам съжаление във връзка с това, че нито Съветът, нито Комисията са предприели последващи действия във връзка с препоръките на доклада от 2007 г. относно използването на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници, нито са предоставили на Европейския парламент информация по темата. Подкрепям общата оценка по отношение на необходимостта ЕС да удвои усилията си за предотвратяване на нарушенията на основните права на човека, които видяхме в твърде много случаи тази година с имигранти и граждани на трети страни, които живеят в Европейския съюз. Въпреки че не съм съгласен с част от оценката в доклада за ролята на ЕС в света като гарант за правата на човека и ролята на Европейската служба за външна дейност, тъй като не става ясно доколко съвместима е тази роля с необходимостта от зачитане на принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави, гласувах в полза на доклада, защото подкрепям духа му като цяло от гледна точка на необходимостта Европейският съюз да зачита правата на човека във всички аспекти на работата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Защитата и насърчаването на правата на човека и основните свободи са от основно значение за демокрацията и принципите на правовата държава в Европейския съюз. Присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека ще осигури още един механизъм за защита на правата на човека, а именно възможността за отнасяне на дела пред Европейския съд по правата на човека. Важно е също така институциите на ЕС и държавите-членки да подновят усилията си за повишаване на осведомеността, за да гарантират, че гражданите са наясно с основните права, като по този начин се гарантира, че тези права са по-добре защитени. Необходимо е и по-ефективно сътрудничество с международните организации, работещи в областта на защитата на основните права и свободи.

Европейският съюз трябва да разработи стратегия в областта на правата на детето чрез практически мерки за борба срещу малтретирането на деца, сексуалната експлоатация и детската порнография, за насърчаване на по-безопасното използване на интернет и за премахване на детския труд и детската бедност. Борбата срещу трафика на хора, особено на жени и деца, което представлява недопустима форма на робство, трябва да остане приоритет.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Правата на човека и основните свободи имат централна роля за демокрацията и принципите на правовата държава. Затова е важно да се гарантира, че тези основни ценности са защитени в Европейския съюз. Правото на свобода на словото, религията, събранията и сдруженията, заедно с правото на свободно движение и на зачитане на човешката личност и достойнство, са крайъгълните камъни на свободното общество. Не гласувах в полза на доклада, защото той не набляга на християнските ценности и на ограниченията за жителите, причинени от имиграцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ), както е предвидено в Договора от Лисабон, е проблематично. То поставя основните права в ЕС под контрола на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Освен правните проблеми, за които предупреждават и съдиите от Съда на Европейския съюз, е ясно, че съд, който излиза с решение против присъствието на кръстове в класните стаи, не е подходящ орган за вземаме на решения за ЕС. Кръстът е символ на християнството, което е една от основите на Европа и една от нашите основни ценности. ЕСПЧ също така неотдавна привлече вниманието към себе си със своите решения, включително с опита си да предотврати трансфери съгласно Регламента Дъблин II от Австрия в Гърция. ЕСПЧ изглежда счита, че държавите-членки с най-добрите системи на социални услуги трябва да понесат цялото бреме, свързано с бежанците в ЕС. Това решение на ЕСПЧ няма да доведе до по-добра интеграция на бежанците и не е ефективен начин за справяне с предизвикателствата пред ЕС по отношение на убежището. В допълнение, неутралитетът на съдиите от ЕСПЧ не е гарантиран. Един съдия призна, че ще разглежда по-внимателно жалби от лица, търсещи убежище, отколкото останалите дела. Преференциалното отношение към определени жалбоподатели е неподходящо. Освен това един от съдиите в ЕСПЧ е от Турция, която не спазва правата на човека и която окупира райони на ЕС. За мен ЕСПЧ не е нито европейски съд, нито съд по правата на човека. Затова гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Основата на демокрацията и принципите на правовата държава е защитата на правата на човека и основните свободи. След приемането на Договора от Лисабон миналата година Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, очертавайки нова европейска правна рамка, в която всеобщите ценности, залегнали в Хартата, най-накрая се превърнаха в конкретни права. Гласувах в полза на доклада на г-жа Gál, защото текстът одобрява ефективното прилагане на основните права в Европейския съюз след Лисабон. Това е не само вътрешна стъпка от страна на ЕС, но и външна позиция за запазване и защита на правата на човека и насърчаване на мира и благоденствието на гражданите в една атмосфера, в която законът гарантира спокойствие, сигурност и правосъдие.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма.(EL) Гласувах в полза на доклада относно състоянието на основните права в ЕС. Приносът на доклада се състои в разясняването на ролята, която институциите на ЕС ще играят в областта на основните права в новата европейска структура след Договора от Лисабон, като насърчават по-голяма прозрачност, демократичен контрол и достъп до документи между органите на ЕС. По отношение на Хартата на основните права, която вече е задължителна и обхваща широк кръг от права, Комисията е призована да изготви годишен доклад за спазването на разпоредбите на Хартата с оценка на прилагането на различните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Докладът подчертава задълженията, произтичащи от Договора от Лисабон по отношение на борбата със социалното изключване и дискриминацията и насърчаването на справедливостта и социалната закрила, равенството между мъжете и жените, солидарността между поколенията и защитата на правата на децата. Акцентът върху тези въпроси, заедно с изричното позоваване на лицата, принадлежащи към малцинства – друга основна ценност на Европейския съюз, беше причината да гласувам за доклада. Подкрепям позицията на Европейския парламент в искането до Комисията за приключване на преговорите и техническите консултации, така че Европейският съюз да може да се присъедини незабавно към Европейската конвенция за правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С доклада ЕП за пореден път подчертава, че ефективната защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи съставляват ядрото на демокрацията и принципите на правовата държава в ЕС и са съществено условие за консолидирането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, а също така налагат действия на няколко равнища (международно, европейско, национално, регионално и местно); подчертава освен това ролята, която регионалните и местни органи могат да имат при конкретното прилагане и при насърчаването на тези права; поради това призовава всички институции на ЕС и правителствата и парламентите на държавите-членки да изградят в рамките на новата институционална и правна уредба, създадена от Договора от Лисабон, всеобхватна вътрешна политика в областта на правата на човека за Съюза, която да осигурява ефективни механизми за подвеждане под отговорност както на национално, така и на европейско равнище с цел овладяване на нарушенията на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепих доклада Gál относно състоянието на основните права в Европейския съюз (2009 г.). Искам да обърна внимание на параграф 13, който призовава за пълно и последователно прилагане на Програмата от Стокхолм. През септември г-н Барозу ни увери, че Комисията работи усилено в тази област. Важно е да се поддържат темпото и гладкият ход. Всички европейци трябва да могат да се ползват със същите права. В Европа на 21-ви век няма място за дискриминация.

Искам да попитам унгарското и полското председателство какви действия възнамеряват да предприемат за ефективното прилагане на Програмата от Стокхолм. Трябва да изпълним нашите задължения към гражданите и да приложим законодателството, което създаваме. Искам също така да подчертая, че в съответствие с параграф 39 от резолюцията държавите-членки трябва да осигурят непрекъснато обучение на националните съдии в областта на основните права и свободи, включително новите аспекти в областта след влизането в сила на Договора от Лисабон. Дори и най-добрият закон няма да промени нищо, ако не бъде правилно тълкуван и приложен.

 
  
  

Доклад: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, защото е необходимо да се вземат мерки за прекратяване на нелоялните търговски практики в областта на рекламата, които преди всичко имат отрицателно въздействие върху потребителите. За постигането на осезаеми резултати е важно да се разшири европейското сътрудничество в борбата с нелоялните практики в областта на онлайн рекламата и да се осигури специална защита на най-уязвимите категории, включително деца, юноши, възрастни хора и т.н. Следва да се отбележи, че е налице недостиг на информация относно правата на потребителите в областта на рекламата – по тази причина аз подкрепям предложението да се предприемат мерки за улесняване на достъпа до информация и за увеличаване на прозрачността на рекламата. Също така е необходимо да се развива критичен подход към медиите по отношение на качеството на съдържанието, защото добре информираният потребител е по-силен потребител. Считам, че в отговор на липсата на познания относно рекламните техники, ние трябва да разработим специална образователна програма, предназначена за деца и юноши и създадена с цел да се помогне на децата по-добре да разбират рекламите и да ги научим как да ги тълкуват.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Европейският съюз превърна във въпрос на чест защитата на потребителите в рамките на вътрешния пазар. Тук не става въпрос само за етика, но и за политическа стратегия. По-голямото доверие на потребителите в асортимента от продукти, предлаган на пазара, стимулира търсенето. В това отношение, ролята на рекламата е противоречива. От една страна, тя е мощно средство за създаване на търсене, но от друга, поради съмнителни практики, рекламата може да бъде и отрицателен фактор по отношение на функционирането на пазара. Тези нарушения са по-често срещани в рекламата по интернет, а най-честите им жертви са най-уязвимите сред нас. Гласувах в подкрепа на тази резолюция, която призовава Комисията, след консултациите и вече започнатото от страна на Парламента проучване, да предприеме необходимите мерки за реформа на действащата нормативна уредба. Справянето с тези нови измамнически практики ще бъде още една стъпка към единен пазар, който зачита отделния потребител.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Гласувах в подкрепа на доклада относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Заблуждаващата и агресивната реклама тревожи потребителите и предприятията, а докладът съдържа няколко добри предложения за решаването на този проблем.

Европейските потребители и предприятия трябва да бъдат защитавани от дружествата, които извършват заблуждаваща реклама. За тази цел гражданите и предприятията в Европейския съюз трябва да бъдат запознати с Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама, за да са наясно с правата си. Продукти като алкохол и онлайн залагания трябва да бъдат контролирани по начин, който да защитава уязвимите потребители.

Аз специално приветствам факта, че този доклад изисква от Комисията да проучи въздействието на агресивната реклама върху уязвимите потребители и да прилага правилно съответните законодателни актове относно защитата на децата.

Повод за притеснение е поведенческата реклама и нововъзникващите практики на агресивна реклама, като например използването на социалните мрежи и четенето на електронна поща с цел получаването на информация за използване в рекламата. Комисията трябва да отговори на тези посегателства върху личния живот на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) С оглед на бързото развитие на рекламните технологии и разпространението на рекламата по интернет, мобилните телефони и социалните мрежи, е необходимо да се предприемат ефективни мерки за защита на потребителите от въздействието на нежелана или заблуждаваща реклама. Особено внимание трябва да се обърне на най-уязвимите лица, включително децата и юношите. Важно е да се задълбочи сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу нелоялните практики в областта на онлайн рекламата, за да бъдат избегнати последиците от изкривяването на вътрешния пазар и нелоялните търговски практики. Освен това е необходимо да се предостави повече информация на потребителите относно правата им в областта на рекламата, както и да се повиши достъпността и прозрачността на тази информация. Комисията следва да осигури постоянно наблюдение и оценка на прилагането на законодателството, което регламентира нелоялните търговски практики в държавите-членки, както и да изготви доклади за прилагането на законодателството. Тъй като все още е налице липса на информация относно социално-психологическото въздействие на рекламата върху потребителите, трябва да се предприемат действия за изследването му.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като той разглежда нелоялните търговски практики в областта на рекламата и се съсредоточава върху проблеми, възникнали с развитието на новите рекламни практики и технологии. Бих искала да подчертая, че рекламата има сериозно въздействие върху равенството между половете, особено в случаите, когато тя често съдържа дискриминационни и/или унизителни послания, които се основават на всякакви видове стереотипи за мъжете и жените, които възпрепятстват стратегиите за постигане на равенство между половете. С оглед на това съм съгласна, че Европейският парламент трябва да призове Комисията и държавите-членки да гарантират, че лицата, заети в медиите и рекламната дейност, зачитат човешкото достойнство и полагат всички усилия за преодоляване на дискриминацията и подбуждането на омраза, основана на пол, раса, етнически произход, възраст, религия или убеждения, сексуална ориентация, увреждания или социален статус. Що се отнася до защитата на уязвими лица, Комисията следва да проучи въздействието на заблуждаващата и агресивната реклама върху уязвимите потребители. Бих искала да подчертая, че децата, юношите и възрастните хора особено се нуждаят от специална защита срещу отрицателното въздействие на рекламата.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Рекламата включва нелоялни практики и нахлува в общественото и личното пространство, като същевременно прави редица целеви обществени групи уязвими. Рекламата в интернет е областта с най-значителен ръст през последните години със текуща стойност от над 14 млрд. евро само на европейския пазар. От значение за нас е да засилим европейското сътрудничество в борбата срещу нелоялните практики в областта на онлайн рекламата, за което е пример успехът на едновременните проверки („sweeps“) – систематични и едновременни проверки на сайтове от страна на държавите-членки, които досега се ограничаваха до три сектора: самолетни билети, мелодии за мобилни телефони и електронни устройства. Трябва да се увеличи честотата на тези проверки, както и приложното им поле. Саморегулирането на националните пазари взема под внимание бързото развитие на рекламния сектор и е насочено към засилване на чувството на отговорност на участниците и разпространението на добри практики.

Саморегулирането трябва да се насърчава на равнището на Европейския съюз, за да се утвърди традиция за самодисциплина и отговорна комуникация. Европейската директива за нелоялните търговски практики, която обхваща аспектите, свързани с онлайн рекламата, като част от отношенията между дружествата и потребителите, вече не е адекватна, защото областта на онлайн рекламата се развива с всеки изминал ден. Социалните мрежи се развиха до степен, която не беше предвидена преди няколко години.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. В действителност, като се има предвид влиянието, което рекламата упражнява върху потребителите и икономиката, е по-необходимо от всякога да се предприемат действия, които да не позволят определени нелоялни рекламни практики да повлияят и обуславят търговския избор.

Разпространението на нови системи за комуникация, като интернет, означава, че трябва да се обръща все по-голямо внимание на потребителите и особено на по-уязвимите социални групи, като децата и юношите. Наш дълг е да се борим срещу разпространението на невярна и заблуждаваща информация и най-вече срещу някои практики, като например нежеланата електронна поща (спам), които нарушават личния живот на потребителите и нарушават неприкосновеността му.

Съгласен съм с докладчика г-н Juvin и призива му за действие за ограничаването на нелоялните практики в областта на рекламата чрез разширяване на обхвата на действащата директива. Считам, че мярката, която гласувахме днес, предлага подходящ баланс между свободата на изразяване и защитата на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Рекламата е основен инструмент за наличието на функциониращ пазар, конкуренция и, в крайна сметка, за наличието на потребители, като се има предвид, че при съответното регулиране, рекламата спомага за по-информиран избор. Въпреки това новите технологии в услуга на рекламата отварят нова ниша за развитието на нови, нелоялни промоционални практики, които обуславят изменение на Директивата за нелоялните търговски практики.

За да може да изпълни основните си функции в рамките на един свободен и конкурентен пазар, рекламата трябва да бъде добре регулирана, а търговските практики, които изкривяват пазара, да бъдат надлежно санкционирани. Това е от особено значение за формите на онлайн реклама в интернет и по телефона, които често достигат до гражданите по един нежелан начин и повдигат важни въпроси по отношение, и не само, на нелоялните практики и неправомерното използване на личните данни. Ето защо считам, че това е една чудесна инициатива, която заслужава моята подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Настоящият доклад се отнася до нелоялните търговски практики в областта на рекламата, определени в Директивата за нелоялните търговски практики („UCPD“), и се съсредоточава върху проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии. Докладът не засяга отношенията между дружествата („B2B“), които попадат в обхвата по-специално на Директива 2006/114/ЕО.

Съществуват множество форми на нелоялни практики в рекламата – нахлуване в общественото пространство и сфера, съсредоточаване върху особено уязвими лица, като например децата. Като се има предвид, че младите хора и децата са изложени в най-голяма степен на реклама в интернет, аз съм склонен да подкрепя необходимостта от изготвяне на интегрирана европейска политика за борба с нерегламентираното използване на интернет и средства за комуникация.

За тази цел предлагам да се създаде нова, задължителна област със специална насоченост, а именно: обучение относно рисковете, свързани с използването на интернет и средствата за комуникация – особено по отношение на нелоялните практики в рекламата – насочени към деца в началното училище, задължителен предмет в последната година от обучението или подготовката на начални учители и предучилищни специалисти, което да им даде знания и умения относно подготовката на деца за безопасно и отговорно използване на интернет и средства за комуникация, както и продължаващо обучение за педагози в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Развитието на комуникационните медии и интернет допринесоха за разпространението на скрити рекламни послания и нелоялни рекламни практики, които често нарушават личната неприкосновеност на потребителите.

Важно е внимателно да се разгледат евентуалните последици от това разпространение върху най-уязвимите групи, които трябва да бъдат предмет на защита от вредното и неконтролирано „захранване“ с реклама. Също така не трябва да се забравя, че рекламата понякога внушава социални стереотипи, свързани с твърде небрежното представяне на сексуалност и насилие например, или неподходящи послания, които могат да окажат отрицателно въздействие върху поведението на по-лесно впечатляващи се деца и юноши, които все още нямат необходимото критично мислене.

По тази причина е необходимо да се актуализира действащото законодателство в тази област и да се гарантира по-добро прилагане и тълкуване на Директивата за нелоялните търговски практики. На последно място, бих искала да подчертая, че е от особено значение потребителите да бъдат информирани за начина, по който събраните данни се използват и обработват, особено в случаите, когато данните се изискват от тях в замяна на ценови отстъпки и други промоционални оферти. За тази цел би било полезно да се насърчават ефективни кампании за информиране на потребителите относно правата им като такива и по този начин да се търси компенсиране на липсата на познания по въпроси, свързани с използването на личните данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите, защото съм съгласен с докладчика, че в ерата на цифровите технологии, рекламата е придобила ново измерение, което налага – както докладчикът препоръчва – установяването на Общностна система за обозначаване на сайтовете по модела на проекта за „Европейски печат за неприкосновеност на личния живот“, която да удостоверява спазването от страна на сайта на законите в областта на защитата на личните данни. Потребителите се нуждаят от ясна, неманипулативна и обективна информация, за да могат да вземат разумни решения. През последните години усъвършенствани и агресивни маркетингови техники все повече възпрепятстват информирания избор на потребителите по отношение на предлаганите стоки и услуги. Това важи с пълна сила за лицата, които са особено уязвими, като например децата. Трябва да разполагаме с по-дисциплиниран подход, който наистина да защитава интересите на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Одобрявам този доклад, защото той разглежда нелоялните търговски практики в областта на рекламата, определени в Директивата за нелоялните търговски практики, и се съсредоточава върху проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии. Рекламата е инструмент, който е от полза не само на вътрешния пазар – с други думи, спомага за гладкия ход на икономическата дейност, като стимулира конкуренцията, конкурентоспособността, иновациите и креативността – но и на потребителите като разнообразява избора и понижава цените. Тя е важен икономически сектор, като само пазарът на онлайн реклама в Европейския съюз е на стойност от над 14 млрд. евро. Въпреки това рекламата не трябва да се идеализира – тя може да включва нелоялни практики, да нахлува в общественото пространство, например чрез билбордове, както и в частното – чрез нежелана електронна поща, да е насочена към уязвими лица – например деца и свръхзадлъжнели физически лица, да създава потенциални пречки за навлизане на вътрешния пазар, където необходимите разходи за реклама са прекалено високи, да изкривява вътрешния пазар, като подтиква потребителите да купуват стоки или услуги, които обикновено не биха купили, както и да причинява огромни загуби. В резултат на тези и други проблеми, възникнали вследствие на използването на нови технологии, докладчикът предлага серия от мерки за защита на потребителите. Въпреки че персонализираната реклама, като например предложения за продукти или услуги, съответстващи на вкусовете на потребителя, сама по себе си не е проблем, тя не трябва да води до развитието на натрапваща се реклама, основаваща се на проследяване на потребителите, което нарушава принципите за защита на личните данни и личната неприкосновеност.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), в писмена форма. − (DE) Ние искаме потребителите да бъдат отговорни, добре информирани и да са в състояние да вземат разумни решения. Нашата цел е да им се предостави необходимата информация, която ще им позволи да вземат правилните решения от икономическа гледка точка. Рекламата също има важен принос за предоставянето на информация на потребителите. Тя обаче трябва да съдържа обективна, надеждна и актуална информация, защото в противен случай това, което се предполага, че е потребителска информация, бързо би заблудило и дори измамило потребителите. Целта на тази политика е да се гарантира справедлива и безопасна среда за търговия, така че потребителите да могат да участват на пазара при равни условия. За мен обаче е важно потребителите да не стават жертви. Като вземат решение за покупка, те са в позиция да оказват голямо влияние, но трябва да се гарантира, че го използват пълноценно.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Рекламата е важен инструмент, който гарантира правилното функциониране на свободния пазар. Тя носи значителни ползи не само за икономиката, но и за потребителите, като им осигурява голям избор от продукти. За съжаление, устойчивото развитие на новите технологии, и по специално на интернет, води до все по-честото използване на неетични и нелоялни рекламни практики от страна на предприятията.

Както посочва докладчикът, съществуващото законодателство не урежда в достатъчна степен всички въпроси. От съществено значение е да се предприемат мерки за ефективна защита на европейските потребители, както и за информирането им относно полагащите им се права. Лицата, застрашени в най-голяма степен от неетични практики, като например деца, юноши и възрастни хора, трябва да са предмет на специална защита. От тази гледна точка аз съм съгласен с предложенията, направени от докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. − (DE) Новите медии, по-конкретно социалните мрежи и блоговете, разкриват нови възможности за комуникация и реклама. Възможностите на интернет маркетинга водят до поставянето на допълнителни изисквания пред закона за защита на потребителите. Настоящата директива относно нелоялните търговски практики от страна на търговците към потребителите на вътрешния пазар не разглежда тези нови методи за реклама. Младите потребители, особено юношите и децата, широко използват тези нови технологии и могат да бъдат изложени на заблуждаваща и агресивна реклама. Според проучването на Европейския съюз за децата в онлайн среда („EU kids online“), една трета от интернет потребителите на възраст между 9 и 10 години използват интернет всеки ден, докато при юношите на възраст между 15 и 16 години този показател е 77%. Това прави необходимостта от спешни мерки в тази област, включително прилагането на ограничения и в същото време осигуряването на образование и информация, още по-належаща. Подкрепям решението да се предостави повече информация на потребителите относно новите технически възможности за комуникация и свързаните с тях рискове.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), в писмена форма.(CS) Мога да се съглася с голяма част от забележките и предложенията, посочени в материала. Въпреки това не мога да се съглася с някои твърдения и предложения, които подкрепят предоставянето на допълнителни правомощия на държавата под предлог защитата на потребителите. Според мен докладът трябва да наблегне на обучението на потребителите от гледна точка на поведението им в интернет, повишаването на сигурността на компютрите им, както и как и на кого предоставят личните си данни. Не е необходимо държавите да предоставят технологични решения, които да се прилагат под претекста на защитата на потребителите. Подобно на всички електронни устройства, свързани с интернет посредством електронна съобщителна мрежа, компютрите също са уязвими. Политиците и държавите трябва да предприемат инициативи и да научат гражданите, че те трябва да защитават неприкосновеността на личния си живот; така, както заключваме и обезопасяваме собствените си жилища, така трябва да гарантираме сигурността на електронните си устройства и средствата си за комуникация със света. Освен това политиците трябва да започнат да налагат строги санкции на злоупотребяващите с лични данни и на нарушаващите неприкосновеността на личния живот. Принципно няма значение дали това се случва по интернет или чрез друго средство за комуникация.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Съдейки по заглавието на този доклад по собствена инициатива, реших, че Парламентът най-накрая ще разгледа, и то не по нечие настояване, обществения модел, който ни се продава от страна на рекламодателите. С изключение на няколко интересни точки обаче, като контрола на целевата реклама и дискриминацията в рекламата, както и призива за ограничаване на обема на телевизионната реклама, насочена към деца, този текст е твърде далеч от онова, което можехме да очакваме. Той се задоволява с порицаването на незаконната реклама, която по общо мнение възпрепятства свещената свобода на конкуренцията, и провъзгласява предимствата на рекламата за гражданите, наричани в доклада „потребители“, както и за медиите. Не и с моята благословия. Аз съм против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Трябва да се изправим срещу нелоялните търговски практики в рекламата. Приближаваме се все повече към сериозния феномен на личния дълг. Трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим влошаването на този проблем. Рекламата може и трябва да бъде важно средство за дружествата, като осигурява доходи, стимулира конкурентоспособността, осигурява здравословна конкуренция и насърчава креативността. Наясно сме, че има и уязвими категории, като например децата, които са особена цел на рекламните кампании. Ето защо съм съгласен, че този въпрос трябва да бъде предмет на специално внимание, за да можем да изградим едно по-устойчиво на икономическо и социално ниво общество. Ето защо избрах да гласувам по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), в писмена форма. (HU) Що се отнася до въздействието на рекламата върху поведението на потребителите, рекламата е еднакво полезна както за вътрешния пазар, така и за потребителите. Тя насърчава конкуренцията, повишава конкурентоспособността, стимулира иновациите и креативността. Рекламата е и важен сектор за икономиката, като само пазарът на онлайн реклама отчита оборот от 14 млрд. евро. Въпреки това трябва да сме наясно с обратната страна на монетата. Много реклами се опитват да манипулират уязвимите целеви групи, като например децата и свръхзадлъжнелите физически лица. Считам, че е важно да се засили общоевропейското сътрудничество в борбата срещу нелоялните практики в областта на рекламата.

Намираме за неприемлива появата на дискриминационни стереотипи по отношение на мъжете и жените, които биха могли да попречат на равенството между половете. С помощта на подходящите методи ние трябва да гарантираме, че лицата, заети в медиите и рекламата, зачитат човешкото достойнство и се противопоставят на пряката или непряката дискриминация, както и на стереотипното изобразяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES Гласувах в подкрепа на доклада относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите, тъй като той дава ясни насоки за подобряването на съществуващата законодателна рамка за защита на потребителите от реклама и посочва необходимостта от преразглеждането й, като взема предвид новите рекламни медии, които все още не са предмет на регулиране. Друга причина да подкрепя доклада е стремежът към подобряване на хармонизацията между държавите-членки с цел да се избегнат законови пропуски, позволяващи на предприятията да използват заблуждаващи рекламни практики в държавите-членки на Европейския съюз. Смятам, че е уместно позоваването в този доклад на „скритите“ механизми за реклама, които са се развили в интернет и в момента се използват там; често рекламата е скрита под формата на мнения или коментари в социалните мрежи, форумите или блоговете. Радвам се, че докладът внушава загриженост от страна на Съвета и Комисията по отношение на реалния риск, създаван от дружествата, които представляват едновременно доставчици на съдържание и рекламни агенции. Това са основните причини, измежду всички останали, да гласувам в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Рекламата е навсякъде – на улицата, във вестника, по телевизията и радиото, в интернет, и, независимо дали ни харесва или не, има огромно въздействие върху поведението на потребителите. Тя е канал за комуникация. И въпреки че информационната роля на рекламата е от съществено значение за ефективното функциониране на вътрешния пазар, потребителите имат право да бъдат информирани и защитени. Поради тази причина докладът относно нелоялните търговски практики в областта на рекламата и проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии, е особено важен. Контролът върху рекламата е от първостепенно значение, ако искаме да я запазим качествена и достоверна. Той е от съществено значение и за укрепването на европейското сътрудничество в областта, както и за насърчаване на съвместното регулиране. И накрая, онлайн рекламата често е агресивна и натрапчива. Необходимо е да бъде разгледана по-задълбочено.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в полза на доклада по редица причини:

1. Време е да признаем всички средства за масово осведомяване в интернет;

2. Невярната информация и клеветата трябва да бъдат предмет на наказателна отговорност;

3. С цел да бъде ограничен достъпът до уязвими лица, като например децата.

4. С цел интернет да бъде изчистен от спам, а разпространителите му да бъдат наказани;

5. С цел да бъдат наложени строги правила по отношение на обявите.

6. С цел да се задължи Парламентът да създаде специална структура за издирването на конспиратори и хакери, както и за поставянето им под отговорност.

Да се заловим на работа и да го направим.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Рекламата е мощно средство в търговията, което в определени случаи може да бъде използвано за въздействие върху подсъзнанието. Целта на рекламата е да въздейства върху потребителите и покупателното им поведение. Въпреки това използването на нелоялни търговски практики трябва да бъде предотвратено. Най-важната задача е да се защитят общественото пространство, уязвимите лица и неприкосновеността на личния живот. Извършването на преценка дали рекламата прекосява тези граници, разбира се, отнема изключително много време. Що се отнася до чувствителните области, които включват легални наркотични вещества, като алкохол и цигари например, там от дълго време се прилагат строги правила.

Други области ще продължат да бъдат предмет на саморегулиране в държавите-членки като допълнение към разпоредбите на законодателството. Има какво да се желае не само в областта на интернет рекламата, но и например в случаите, когато се покриват допълнителни разходи и в които използването на нови технологии и рекламни методи, като например социални мрежи и блогове, представлява нова територия. Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото е важно да защитим потребителите от т.нар. „скрита“ реклама, както и от аналогичните спорни рекламни тактики.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма. (LT) Съвременната реклама отдавна е изпреварила законовата рамка валидна за тази област. Рекламата в интернет – в търсачки, електронна поща, социални мрежи и интернет телевизия, както и по мобилните телефони, често се предлага на потребителите без тяхното съгласие и дори по-лошо – като се използват лични данни, понякога събирани без знанието и ясното съзнание на потребителите. Освен това съществуват десетки вратички в законовата рамка за този тип реклама. Въпреки че рекламата на алкохол е забранена по телевизията например, тя все още е достъпна за непълнолетните потребители в интернет. От друга страна, интернет рекламата може лесно да преминава отвъд границите на дадена държава. Ето защо инициативата да се засили регулирането на този вид реклама – и по този начин да бъдат защитени потребителите, личният им живот и личните им данни от неразрешена или прекомерна употреба – е добре дошла.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Рекламата, както отбеляза докладчикът, е важен сектор на икономиката. Тя обаче носи и много рискове. Напълно подкрепям становището на комисията по правата на жените и равенството между половете, в което се посочва необходимостта от премахване на дискриминационното рекламно съдържание. Освен това е изключително важно – и това също беше споменато от докладчика – да бъдат защитени групите, които са особено уязвими от манипулация от страна на рекламата, а именно децата, юношите и възрастните хора. Подкрепям предложението на докладчика за провеждане на образователна програма в рамките на Европейския съюз, насочена към деца и която има за цел да им помогне да разберат методите, използвани в рекламата. Трябва да се замислим за създаването на подобни програми и за другите две уязвими от манипулация категории: юношите и възрастните хора. Може да се окаже добра идея да направим тази форма на обучение достъпна и за хора от други възрастови групи. С оглед на казаното дотук, реших да подкрепя доклада относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Въздействието на рекламата върху потребителите често приема огромни размери, които могат да доведат до риск от нелоялни търговски практики. Решението ми да гласувам в подкрепа на доклада беше повлияно от начина, по който рекламата се използва на пазара. Тя действа като инструмент в полза не само на вътрешния пазар, като спомага за гладкия ход на икономическата дейност, но и на потребителите. Преди всичко обаче рекламата е важен икономически сектор. Отрицателните аспекти на рекламата, включително нелоялните практики, нахлуването в общественото и личното пространство, въздействието върху най-уязвимите категории, създаването на потенциални пречки за навлизане на вътрешния пазар, както и изкривяването на този пазар, трябва да бъдат отчитани по естествен начин. Ето защо е важно да се засили европейското сътрудничество в борбата срещу нелоялните практики в областта на рекламата чрез процес на съвместно регулиране, който може да подобри ефективността и приложимостта на мерките. Също така според мен е важно да се защитят най-уязвимите категории и да се насърчи обучението и информацията с цел повишаване на прозрачността на рекламите. Провеждането на информационни кампании за правата на потребителите чрез използването на образователни материали също би било добра идея.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Въздействието на рекламите върху поведението на потребителите е реалност, която не трябва да бъде пренебрегвана, и този доклад се съобразява с това. Настоящият доклад, за който гласувах, засяга нелоялните търговски практики в областта на рекламата, определени в Директивата за нелоялните търговски практики, и се съсредоточава върху проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии.

Рекламата е положително средство както за вътрешния пазар, така и за потребителите. Въпреки това е важно да се противопоставим на различните видове злоупотреби, сред които бих откроила нелоялните практики, нахлуването в общественото и личното пространство, като например нежеланата електронна поща, неправомерното съсредоточаване върху уязвими лица, както и възможното изкривяване на вътрешния пазар, а именно покупка на стоки и услуги, които потребителите обичайно не биха купили.

Анализът на действащото законодателство и предложенията за преразглеждането или усъвършенстването му трябва да се съсредоточат върху оценката на тези нарушения. Подкрепям докладчика в стремежа му да засили европейското сътрудничество в борбата срещу нелоялните практики в областта на рекламата, независимо дали чрез разширяване на обхвата или честотата му.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Съгласен съм с докладчика г-н Juvin, че сътрудничеството в борбата срещу нелоялните практики в областта на онлайн рекламата на равнището на Европейския съюз трябва да се засили предвид успеха на така наречените внезапни проверки (систематични и едновременни проверки на сайтове от страна на държавите-членки – „EU sweeps“), които до момента се ограничаваха до три сектора: самолетни билети, мелодии за мобилни телефони и електронни устройства. Съгласен съм с докладчика, който предлага да се увеличи обхвата и честотата на тези внезапни проверки, както и да се насърчи съвместното регулиране, посредством което различните заинтересовани страни ще се включват в прокарването на законови промени и произтичащите от това мерки ще са по-ефективни и лесни за прилагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Настоящият доклад засяга нелоялните търговски практики в областта на рекламата, определени в Директивата за нелоялните търговски практики, и се съсредоточава върху проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии. Докладът не засяга „бизнес-бизнес“ отношенията („B2B“), които попадат в обхвата по-специално на Директива 2006/114/ЕО. Рекламата е инструмент, който е в полза както на вътрешния пазар, защото спомага за гладкия ход на икономическата дейност (стимулиране на конкуренцията, конкурентоспособността, иновациите и креативността), така и на потребителите (разнообразие в избора, понижаване на цените). Тя е и важен икономически сектор, като само онлайн рекламата се равнява на повече от 14 млрд. евро на европейския пазар. Във време, когато е налице недостиг на информация за правата на потребителите в областта на рекламата, е необходимо да се предприемат мерки за улесняване на достъпа до информация, както и за увеличаване на прозрачността на рекламата.

Като се има предвид, че обществеността често не е запозната с проблемите, свързани с използването на личните данни, нито с наличните инструменти за справяне с тези проблеми, е необходимо да се провеждат чести информационни кампании за правата на потребителите в областта на рекламата, по-специално по отношение на използването на личните данни, независимо дали са предоставени доброволно, или са събирани автоматично. Освен това е необходимо да се създадат образователни инструменти за информиране на интернет потребителите (например технологии за управление на „следите“, оставяни в мрежата, средства за защита на личния живот).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да поздравя г-н Juvin за отлично свършената работа. Директивата за нелоялните търговски практики от 2005 г., която не гарантира подходяща законова рамка за борба срещу заблуждаващата и агресивната реклама, позволява развитието на множество нови и по-убедителни форми на реклама в интернет. Настоящата резолюция дава възможност на европейските потребители да бъдат по-добре информирани относно новите агресивни форми на реклама в интернет, призовава за по-голяма защита на уязвимите потребители и подчертава ролята на рекламата за насърчаване на положителните модели за подражание.

Бих искал да изразя безпокойството си по повод на все по-честата употреба на поведенческата реклама и развитието на натрапващи се рекламни практики (четене на съдържанието на електронната поща, използване на социалните мрежи и географската локализация, пренасочване на целевите реклами), които представляват посегателства върху личния живот на потребителите. По тази причина бих искал да призова Комисията да направи задължително добавянето на ясно четливо обозначение „поведенческа реклама“ в съответните онлайн реклами.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Настоящият доклад разглежда нелоялните търговски практики в областта на рекламата, определени в Директивата за нелоялните търговски практики („UCPD“), и се съсредоточава върху проблемите, свързани с развитието на нови рекламни практики и технологии. Докладът не разглежда „бизнес-бизнес“ отношенията („B2B“), които попадат в обхвата по-специално на Директива 2006/114/ЕО. Рекламата е инструмент, който е в полза както на вътрешния пазар (спомага за гладкия ход на икономическата дейност, като стимулира конкуренцията, конкурентоспособността, иновациите и креативността), така и на потребителите (като разнообразява избора и понижава цените).

Тя е важен икономически сектор: само онлайн рекламата се равнява на повече от 14 млрд. евро на европейския пазар. Въпреки това рекламата не трябва да се идеализира – тя може да включва нелоялни практики, да нахлува в общественото пространство (например чрез билбордове), както и в частното (чрез нежелана електронна поща), да е насочена към уязвими лица (като например деца и свръхзадлъжнели физически лица), да създава потенциални пречки за навлизане на вътрешния пазар (където необходимите разходи за реклама са прекалено високи) и да изкривява вътрешния пазар (като кара потребителите да купуват стоки или услуги, които обикновено не биха купили).

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма.(CS) Бих искала да обърна по-специално внимание на проблема със защитата на данните в интернет, отразен в доклада на г-н Juvin. Необходимо е да се гарантира, че потребителите ще получават ясна и изчерпателна информация относно събирането, обработката и използването на личните им данни. Въпреки това, вместо да се опитваме да регулираме интернет, бих предпочела решение, което включва обучение на интернет потребителите и прибягва до разпоредби или ограничения само в ограничени случаи. Налагането на цензурни практики би довело единствено до други по-сложни схеми за измама, които винаги ще бъдат една крачка пред регламентите. Дейностите за информиране и обучение на интернет потребителите са важни, както и предоставянето на повече възможности по отношение на обработката на личните им данни. Важно е Комисията да започне да разработва информационни кампании за основните права на потребителите по отношение на рекламата, особено в случаите, когато се налага използване на личните им данни. Също така подкрепям развитието на образователни програми на Европейския съюз, които да информират децата и другите уязвими лица относно неблагоприятните страни на рекламата. По същия начин приветствам обърнатото в доклада внимание на защитата на уязвимите категории потребители и гаранциите за зачитане на човешкото достойнство в рамките на рекламата.

Рекламната дейност може да бъде ефективен инструмент за оспорване и противопоставяне на стереотипите. Тя може да бъде и положително средство за борба срещу расизма, сексизма, дискриминацията и т.н. От друга страна, тя може да въздейства отрицателно и да допринесе за насилие, зависимости, като тютюнопушене и алкохолизъм, както и за нарушения в хранителното поведение, като анорексия нервоза и булимия. Докладът споменава и други важни фактори, на които е необходимо да се обърне внимание. Ето защо аз подкрепих този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Рекламата в интернет се приспособява към поведението на потребителите. Рекламодателите могат да насочват рекламите си към даден потребителски профил и да избягват аудитория извън целевата група. Според проучванията обаче потребителите са до голяма степен отрицателно настроени към персонализираната онлайн реклама и тя често се възприема като натрапчива. Голяма част от хората дори изпитват чувство, че са наблюдавани. Общо 62% от анкетираните се опасяват, че защитата на личните данни се пренебрегва в областта на персонализираната реклама; специалистите по защита на данните също имат опасения, защото личните данни се съхраняват, сравняват и свързват с други данни. На теория всеки потребител може да деактивира тази опция. Връзката за това обаче се открива трудно; по тази причина докладът предлага потребителите да бъдат улеснени – в случая с рекламите, изпращани по електронна поща – при отказа от всяка бъдеща реклама посредством пряка, действаща хипервръзка.

Освен това докладът дава възможност на потребителите да получават ясна, достъпна и изчерпателна информация относно събирането, обработката и използването на личните им данни. Данните на потребителите трябва да се съхраняват напълно отделно от данните, събрани в хода на рекламната дейност. Съдържанието на личната електронна поща при никакви обстоятелства не трябва да бъде използвано за рекламни цели, а параметрите по подразбиране на компютърните системи трябва да се използват за защита на личната неприкосновеност в интернет (на принципа на защита на личната неприкосновеност още на етапа на проектирането – „privacy by design“).

 
  
  

Доклад: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Съгласен с общите цели на този план за действие, който трябва да гарантира по-добър поток на информация на местно равнище или създаването на единен информационен пункт, като се вземе предвид по-ниската употреба на ресурсите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за мерки, свързани с енергийната ефективност, където държавите-членки и регионите преминават към хоризонтален поход към енергийната ефективност за тяхното развитие, като се има предвид, че това представлява печеливш начин за стимулиране на икономическата конкуренция и намаляване на недостига на гориво. Също така споделям мнението, че Комисията трябва да се консултира с представителите на местните и регионалните органи, за да определи посоката на развитие на енергийната политика, както и да осигури финансова подкрепа на местните и регионални проекти чрез иновативни програми, които използват наличните енергийни ресурси и структурни фондове. В тази рамка на възможните действия се предлага да бъдат създадени големи стимули за регионите, които до този момент са имали важна роля по отношение на енергийната ефективност, като се насърчи енергийната независимост и, от друга страна, се насърчи споделянето на добри практики между тези региони и онези, при които не се наблюдава голямо развитие в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, защото сме ангажирани с опазването на околната среда, намиране на икономически средства за производство на енергия и борба с изменението на климата. Налице е необходимост да се гарантира устойчивото развитие, но икономическото развитие също е важно. Тези две измерения трябва да се съгласуват. Борбата с изменението на климата е невъзможно, без да се вземе предвид енергийната ефективност. За тази цел трябва да се определят всеобхватни и реалистични цели и санкции, така че енергийната ефективност да не се основава само на икономически ползи. Енергийната ефективност засяга в най-голяма степен сградите, защото при сградите е налице огромен потенциал за енергийна ефективност. Ето защо подкрепям мнението на докладчика, че трябва да се наблегне на обновяването на съществуващите сгради, защото темпът на строителство на нови сгради в Европейския съюз продължава да спада и много стари сгради могат значително да спомогнат за енергийната ефективност, ако бъдат обновени правилно.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Енергийният въпрос представлява огромно предизвикателство за Европа. Не трябва да забравяме каква част от развитието си континентът дължи на относително лесния достъп до енергия, на който европейските държави се радваха в продължение на повече от един век. Енергийният въпрос вече придоби различен аспект. Употребата на изкопаеми горива остава в миналото. Двойният натиск от страна на проблема с глобалното затопляне и неизбежно все по-трудният добив на нефт и в малка степен газ ни принуждава да помислим за нови решения. Има действащ план за действие относно енергийната ефективност от 2006 г., който разглежда два конкретни аспекта на ефективността. С цел да се пести по начин, който ще направи Европейския съюз по-малко зависим от международните му партньори, той трябва да разгледа ефективността както от гледна точка на производството, така и по отношение на потреблението: по-малко енергоемки сгради, по-икономични машини, но и по-рационализирани производствени технологии, които ще ни позволят да съчетаем конкурентоспособността и иновациите с икономии от мащаба. От само себе си се разбира, че подкрепих този жизненоважен текст (включително задължителната цел за още 20% енергийна ефективност до 2020 г.), който поставя Европейския съюз сред пионерите в тези области.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Много беше постигнато след приемането на плана за действие относно енергийната ефективност през 2006 г.; политическата и икономическа обстановка обаче се промени доста оттогава. Ето защо налице е явна необходимост от преразглеждане на политиката на Европейския съюз за енергийна ефективност, за да бъде приведена в съответствие с настоящите приоритети и събития. Енергийната ефективност е най-рентабилният и бърз начин за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други емисии. Ползите са големи както по отношение на икономическия растеж, така и по отношение на разкриването на работни места. Смятам, че трябва да се направи подробна оценка на постиженията и недостатъците на плана за действие относно енергийната ефективност от 2006 г. като основа за преразглеждане на политиката на Европейския съюз относно енергийната ефективност. Става все по-очевидно, че Европейският съюз не е на път да постигне целта си от 20% и затова е необходимо да се предприемат по-ефективни мерки за насърчаване на енергийната ефективност. Трябва да се обърне специално внимание на обновяването на съществуващите сгради, защото досега не е постигнат голям напредък в тази област. Темпът на строеж на нови сгради в Европейския съюз продължава да спада и много стари сгради разполагат с най-големия потенциал за ефективност, ако бъдат правилно обновени. Това би спомогнало за намаляването на общата енергийна зависимост на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Приет с голямо мнозинство, докладът по собствена инициатива на Bendt Bendtsen изпраща добър политически сигнал по въпроса за енергетиката няколко дни след края на срещата на високо равнище в Канкун и два месеца преди срещата на високо равнище относно енергетиката на 4 февруари 2011 г. Енергийната ефективност без съмнение е един от основните въпроси в борбата ни за опазване на околната среда. Енергоспестяването и енергийната ефективност са най-рентабилният и бърз начин за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и подобряване на сигурността на доставките. В този доклад призоваваме за подновяване на усилията за постигане на целта за енергийна ефективност от 20% до 2020 г. Искам да изразя съжаление обаче, че изменението, с което се призовава Европейската комисия за започване на инициатива за пълно обновяване на съществуващите сгради догодина не получи необходимото мнозинство. Докладът споменава само новите сгради, но не и въпроса за управлението на съществуващите сгради. Въпреки това на сградите се падат 40% от потреблението на енергия и близо 36% от емисиите на парникови газове в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото е необходимо да се предприемат конкретни мерки за прилагането на плана за действие относно енергийната ефективност, по-специално защото става все по-очевидно, че Европейският съюз няма да постигне целта си от 20% намаляване на емисиите на парникови газове. Бих искала да обърна внимание на факта, че енергийната ефективност е най-рентабилният начин за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други емисии. Освен това тя представлява уникална възможност за подкрепа и създаване на работни места, като същевременно се намалява зависимостта от вноса на енергия. Ето защо Европейският парламент призовава Европейската комисия да изготви нов план за действие относно енергийната ефективност, като вземе предвид нуждите на уязвимите потребители на енергия. Също така той призовава държавите-членки да приемат подходящи мерки и ефективни политики, като национални планове за действие или целеви социални мерки за намаляване на енергийната бедност, както и редовно да докладват за действията си за справяне с този проблем. Комисията също така следва да отговаря за представянето на статистически данни относно развитието на всички основни елементи от политиката на Европейския съюз в областта на енергетиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да поздравя г-н Bendtsen за този важен и актуален доклад относно енергийната ефективност. Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че добрата енергийна ефективност може да ни помогне значително да намалим емисиите на въглероден диоксид.

От този вид политическо действие могат да се извлекат различни предимства: първо, ще бъдат създадени нови работни места, но ще бъде възможно да се въведе и по-голямо участие на малките и средните предприятия, съединителната тъкан на италианската и европейската икономика, на които могат да се предоставят иновативни възможности за развитие. За тази цел ще е необходимо да се организират подходящите финансови инструменти за укрепване на професионалното обучение, изследванията и достъпа до информация. Ето защо споделям мнението за необходимостта от преразглеждане на политиките на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност и прилагане на конкретни планове за насърчаване на конкурентоспособността.

По отношение на сградите и екопроектирането, съгласен съм, че трябва да се постави акцент върху обновяването на съществуващите сгради, защото те предлагат изключително висок потенциал за енергийна ефективност, ако бъдат правилно обновени. Ето защо, за да се постигнат тези цели, е необходимо да се насърчат мерки, инструменти и финансова помощ както от държавите-членки, така и на европейско равнище, например чрез въвеждането на специални фондове.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма.(CS) Докладът за енергийната ефективност с право призовава да се обърне по-голямо внимание на иновативните решения, като интелигент