Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0227(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0050/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0479

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážení kolegovia, máme veľa vysvetlení hlasovania, takže budeme musieť prísne dodržiavať časové limity. Po jednej minúte každému vypnem mikrofón. Ospravedlňujem sa za to, ale bude to takto.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som vysvetliť, prečo som hlasoval proti rozpočtu na rok 2011. Hlasoval som proti, pretože v čase úsporných opatrení by EÚ mala preukázať zdržanlivosť. Mali by sme znižovať výdavky, nie ich zvyšovať. Podľa môjho názoru bolo hanebné, že Komisia pôvodne navrhla nárast o 6 % a Parlament to podporil.

Myslím si, že náš premiér David Cameron urobil dobre, keď stlačil toto zvyšovanie na 2,9 %, ale vieme, že to bol kompromis. Nie je to kompromis, ktorý by zvlášť potešil britských konzervatívcov. S hrdosťou som hlasoval proti márnotratnosti EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, je významné, že Parlament mal prvýkrát možnosť schvaľovať rozpočet. V nasledujúcej rozpočtovej politike by podľa mňa Parlament mal zabezpečiť, aby medzi prioritami bolo to, aby EÚ dokázala zvýšiť svoj príspevok, aby rozpočet podporoval efektívnosť zdrojov a politiku v oblasti zmeny klímy prostredníctvom vlastného výberu politík a aby sa týmto spôsobom dosiahla stratégia EÚ do roku 2020 a ekologickejšie hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, tak ako môj kolega pán Fox, aj ja mám rovnaké obavy ako mali mnohí britskí konzervatívci.

Ako sa opovažujeme v čase úsporných opatrení, keď sa vlády v celej Európskej únii a vlastne vlády v celom svete snažia uťahovať opasky a krátiť výdavky, žiadať zvýšenie príjmov od daňových poplatníkov? Rozhodne nastal čas, aby sme si utiahli opasky a išli príkladom. Nemali sme žiadať zvýšenie, nemali sme dokonca žiadať ani zmrazenie, mali sme žiadať zníženie rozpočtu EÚ, aby daňoví poplatníci v Európskej únii mohli brať svojich politikov vážne a vedieť, že chápeme bolesť, ktorú v súčasnosti cítia, a delíme sa s nimi o ňu, namiesto toho, aby sme vyzerali ako volená elita, ktorá vôbec nevenuje pozornosť ľuďom, ktorí ju zvolili.

 
  
  

Správa: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, právo vypracovať rozpočet je hlavným právom parlamentu. Toto sa vzťahuje aj na Európsky parlament. Zodpovednosť, dôvera a partnerstvo sú tri kľúčové aspekty spolupráce medzi Parlamentom, Komisiou a Radou. Proces konzultácie o rozpočte na rok 2011 v tomto smere neprispel k budovaniu dôvery. Vyzývam Komisiu a predovšetkým Radu, aby dodržiavali práva Európskeho parlamentu, pretože, ako som už povedal, právo vypracovať rozpočet je hlavným právom Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, včera som si lámal hlavu nad tým, či som sa nedostal do časopriestorovej slučky a neocitol sa v 70. rokoch 20. storočia. Dnes si zasa lámem hlavu nad tým, či toto nie sú 70. roky 18. storočia.

Dovoľte, aby som citoval myšlienku Thomasa Jeffersona o vzdialenej vláde. Jefferson povedal, že „z takej vzdialenosti a pod chabým dohľadom svojich voličov“ guvernéri musia zákonite mať tendenciu ku „korupcii, sprenevere a plytvaniu“. Aký dokonalý opis toho, čo sa deje s rozpočtom EÚ, s jeho nepotvrdenými účtami, zlým rozdeľovaním zdrojov a týmito neustále rastúcimi číslami napriek pokusom 27 členských štátov krátiť svoje výdavky. Toto sa stáva, keď neexistuje súvislosť medzi zdanením, reprezentáciou a výdavkami, keď EÚ očakáva cukor za míňanie peňazí, ale nie bič za zvyšovanie výdavkov.

Jediný spôsob, ako dokážeme vrátiť tieto čísla do súladu s verejnou mienkou, je obnovenie zodpovednosti v oblasti rozpočtu pre národné parlamenty a poslancov, ktorí sa musia obhajovať pred svojimi voličmi, ktorí sú aj ich daňovými poplatníkmi.

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, sme za toto opatrenie a ďakujeme pánovi spravodajcovi, ktorý bol veľmi presný.

Napriek tomu si myslíme, že táto práca by mala prinútiť európske inštitúcie, aby naďalej monitorovali budúci vývoj v tejto novej disciplíne, pretože v minulosti sa, bohužiaľ, až príliš často objavovali nejasné situácie, čo zanechalo negatívne následky na finančnom systéme na úkor podnikov a klientov bánk.

Považujeme za veľmi dôležité, aby sme mali nový európsky systém pre agentúry a aby sa vykonával dohľad nad všetkými centrálnymi bankovými orgánmi s cieľom zabezpečiť, že ratingy budú efektívne reagovať na moderný finančný systém a budú pre verejnosť užitočné. Ďakujem preto pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, otázka znie: Kto vykonáva dohľad nad orgánmi dohľadu? Dokonca aj futbaloví rozhodcovia musia prejsť procesom kontroly alebo schvaľovania. Ak toto platí pre futbal, určite to musí platiť aj pre finančné trhy. V tomto prípade sa proces hodnotenia schopnosti splácať dlh a spoľahlivosti finančných produktov, bánk a dokonca celých krajín prenechal ratingovým agentúram. Keď sa však tieto agentúry stanú monopolmi a podarí sa im vyhnúť akejkoľvek forme dohľadu, získajú akoby božské postavenie a zistíme, že sú uctievané. Toto nesmieme dopustiť. V Biblii sa píše: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ Táto správa sa pokúša napraviť situáciu zavedením dohľadu nad ratingovými agentúrami. V správnom čase by sa Parlament mal sám seba opýtať, či tieto opatrenia boli skutočne úspešné.

 
  
  

Správa: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dnešné hlasovanie o rozpočte na rok 2011 potvrdzuje uzavretie nového postupu, ktorý, akokoľvek bol bolestný, ukázal zodpovedný a ustálený postoj rozpočtových orgánov.

Hoci ide o kompromisné riešenie, ktoré si vyžiadalo obete na strane Parlamentu aj Rady, zabránilo zavedeniu systému dvanástin, ktorý by mal vážne dôsledky na financovanie programov Európskej únie.

Parlament je spokojný s cieľmi, ktoré sme dosiahli. Viní však tých, ktorí spôsobili zlyhanie dohody o programe Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora a o flexibilite. Únia v skutočnosti stratila dôveryhodnosť v očiach medzinárodných partnerov a existuje riziko, že nebude schopná finančne plniť svoje záväzky a zabezpečiť nové oblasti opatrení, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.

Musíme si preto od januára 2011 stanoviť priority a nastaviť ich tak, aby boli finančne udržateľné na nasledujúce roky.

 
  
  

Správa: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, potreba zmodernizovať systémy merania a zároveň zlepšiť reguláciu nás donútila zrušiť európske smernice o metrológii.

Takisto som presvedčený, že toto je prvý krok k radikálnej a presnejšej reforme v tejto oblasti. Takisto je nepochybné, že sa musíme dohodnúť na dostatočnom časovom rámci, aby sme umožnili členským štátom posúdiť dôsledky zrušenia týchto nariadení na ich vlastné zákony a urobiť všetky nutné zmeny.

Na záver, rozhodnutie zrušiť rôzne smernice dokonale reaguje na potrebu väčšieho zjednodušenia, ktorú je mimoriadne intenzívne cítiť vo všetkých oblastiach. Dúfame však, že nezistíme, že tento liek je horší ako choroba.

 
  
  

Správa: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Lisabonská zmluva zaviedla kľúčovú inováciu v oblasti demokratického fungovania Európskej únie poskytnutím tohto nového praktického nástroja účasti občanov na európskej diskusii a integrácii.

V skutočnosti európska iniciatíva občanov zavádza nový koncept medzinárodnej demokracie a dáva Európskej únii novú formu participatívnej demokracie. Všetci naši občania sa môžu priamo obrátiť na Európsku komisiu a podať legislatívny návrh.

Vítame návrh Komisie, keďže zapojenie občianskej spoločnosti a tvorba politík v oblasti rozhodovania posilňujú demokratickú legitimitu našich inštitúcií a približujú Európsku úniu k občanom.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel vyjadriť spokojnosť so schválením európskej iniciatívy občanov, pre ktorú som bol tieňovým spravodajcom Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Zároveň som nespokojný, že Parlament neodhlasoval dve otázky, ktoré považujem za zásadné: právo mladých ľudí starších než 16 rokov podpísať túto iniciatívu a hlasy pre osoby s trvalým bydliskom v členských štátoch.

Vieme, že Lisabonská zmluva sa týmito iniciatívami nezaoberá, a to sú niektoré z dôvodov, prečo sme proti tejto zmluve.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, dánska Liberálna strana dnes hlasovala za iniciatívu občanov, pretože podporuje účasť občanov a urobí EÚ oveľa prístupnejšou. Parlamentu sa podarilo zaradiť niekoľko štandardizovaných podmienok, aby iniciatívu občanov sprístupnil pre všetky členské štáty a zabezpečil, že tento nástroj bude naďalej jednoduché použiť. Minimum však je, že občania musia pochádzať zo štvrtiny členských štátov, pričom počet občanov z každého členského štátu sa musí prinajmenšom rovnať počtu poslancov Európskeho parlamentu tohto štátu vynásobenému číslom 750, a občania musia mať taký vek, aby mohli hlasovať v parlamentných voľbách. Myslíme si, že tieto podmienky sú dôležité, ak chceme zabezpečiť, aby iniciatíva občanov dosiahla aj právoplatnosť, ktorá je potrebná na to, aby bola považovaná za vážny príspevok k rozvoju demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, chcel by som povedať niekoľko slov o iniciatíve občanov. Je pravda, že Lisabonská zmluva znamenala, že sme boli sami sebe prospešní novou iniciatívou, ktorá podnecuje našich občanov, aby sa zúčastňovali na demokracii. Keď milión občanov podpíše petíciu, Komisia súhlasí, že sa tým bude zaoberať, ale ide len o to? Podľa mňa je to výborná iniciatíva, ale musíme zvážiť, ako ju môžeme posunúť ďalej.

Predpokladáme, že naši občania by sa mali zúčastňovať na demokratickom procese hlavne tak, že budú voliť vo voľbách. To by bola cesta, ako by sme mohli posunúť ďalej záležitosti, ktoré sú pre ľudí dôležité. Preto táto nová iniciatíva zrejme posilní zapojenie občanov, hoci na druhej strane si viem predstaviť, že by to mohlo viesť k situácii, keď Komisia bude iba odpovedať na iniciatívy bez akéhokoľvek konkrétneho výsledku. V takom prípade budeme musieť prehodnotiť, ako môžeme skutočne podporiť ľudí, aby sa zúčastňovali na politickom rozhodovaní.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, iba na doplnenie toho, čo už bolo povedané, čo sa týka podpory dánskej Liberálnej strany, chcel by som povedať, ako už bolo spomenuté, že toto je mimoriadne dôležitá iniciatíva. Je to aj experiment, ktorý – a na toto vyzývam – musíme veľmi intenzívne monitorovať a zabezpečiť, že trojročné obdobie, ktoré sa teraz stanovilo pre túto iniciatívu, bude dodržané. Musíme aj posúdiť, či je to skutočne pravá iniciatíva občanov alebo, ak to tak môžem povedať, slúži iným záujmom. Je to dôležité pre jej úspech, ktorý všetci dúfame, že táto iniciatíva bude mať, aby to jednoducho boli občania, ktorí sa chopia iniciatívy. V tejto súvislosti by som chcel tiež povedať, že osobne dúfam, že tam budú nejaké prezieravé, konštruktívne a pozitívne otázky, na ktoré chcú občania upozorniť, čo sa týka projektu EÚ, aby sa postupne neukázalo, že je to stále klub „nie“, ktorý si privlastňuje používanie tohto typu iniciatívy.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, veľmi pozorne som sledovala legislatívny postup pre európsku iniciatívu občanov a som šťastná – čiastočne na základe vyhlásení Rady a Komisie –, že prvé petície sa začnú o rok.

Som takisto hrdá, že môžem Európskemu parlamentu oznámiť, že v Taliansku vzniklo po schválení poburujúcej smernice o testovaní na zvieratách široké miestne hnutie občanov, asociácií a výborov. Toto hnutie nebude tento rok sedieť so založenými rukami, ale bude pripravovať návrh pre Komisiu. Návrh, ktorý dá Európskej únii moderné a civilizované zákony a ktorý odmietne testovanie na zvieratách – krutý a vedecky neefektívny postup –, pričom významne podporí alternatívne metódy.

Odmietnutie pitvy zaživa musí byť cieľom Európskej únie, keďže je to túžba jej občanov.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že iniciatíva občanov by mohla byť užitočná, lebo umožní občanom hovoriť priamo s Komisiou, ale je otázne, ako bude Komisia reagovať na návrhy, ktoré sa jej nebudú páčiť.

Myslím si, že môžeme očakávať veľké množstvo iniciatív, ktoré budú žiadať, aby Komisia robila viac, aby bola európska integrácia užšia, a je nepochybné, že Komisia bude na takú požiadavku reagovať nadšene.

Ako však bude reagovať na také návrhy, aby bolo menej európskej integrácie alebo aby Európa robila veci lepšie alebo menej plytvala peniazmi alebo možno na vyhlásenie, aby nikdy neboli zavedené európske dane? So záujmom očakávam, ako bude Komisia reagovať na takéto návrhy. Bude tieto návrhy posudzovať s úctou? Ak bude reagovať len na návrhy, ktoré sa jej páčia, tak bude táto iniciatíva zbytočná.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, s potešením som hlasoval za tieto návrhy a myslím si, že obidvaja spravodajcovia urobili veľmi dobrú prácu nielen pre Európsku úniu, ale vo všeobecnosti pre našich občanov.

Iniciatíva občanov bola pred vyše rokom veľmi dôležitou súčasťou schvaľovania Lisabonskej zmluvy v Írsku, ale chvíľu sa zdalo, že celý proces bude zmarený komplikáciami a reguláciou. Vďaka práci spravodajcov sa proces zjednodušil a mimoriadne vítaná je myšlienka, že tento proces začne sedemčlenný výbor zo siedmich rôznych krajín. Myslím, že toto a ďalšie opatrenia zabezpečia, že budú môcť byť predložené skutočné problémy občanov, pričom, dúfam, zastavia tých, ktorí majú sebecké záujmy.

(GA) Chcel by som preto skončiť porekadlom z nášho jazyka, ktoré hovorí, že dobrý začiatok je polovicou práce. Týmto máme za sebou dobrý začiatok.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Vážený pán predsedajúci, toto je naozaj falošná demokracia. Je to hanba, že ste v skutočnosti nechceli vypočuť Európanov pred tým, než ste realizovali Lisabonskú zmluvu, ktorá zaviedla iniciatívu občanov.

Aby som odpovedala na to, čo povedal pred chvíľou pán Fox: po prvej fáze tohto procesu by Komisia mohla rozhodnúť, že to nestojí za to. Problém však je, že táto iniciatíva nemá žiadny záväzný mandát. Komisia ju môže jednoducho ignorovať. Znovu raz vidíme, ako Európska únia neberie do úvahy želania Európanov. Prekristapána, počúvajte ľudí, prosím, pretože oni toto nechcú.

 
  
  

Návrhy uznesení RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). − Vážený pán predsedajúci, vítam pracovný program Komisie na rok 2011 a hlasoval som zaň.

Finančná kríza je veľkým problémom a treba jej čeliť priamo. Želám Komisii veľa úspechov, čo sa týka cieľov, ktoré si stanovila. Čo sa týka eura, je absolútne zásadné z hľadiska integrity a súdržnosti únie a z hľadiska solidarity v rámci Európskej únie, aby sme mali spoločnú menu a urobili všetko, čo sa dá, pre to, aby sme ju ochránili.

Čo sa týka pracovných miest a hospodárstva, vítam skutočnosť, že v januári 2011 Komisia prijme svoj prvý ročný prieskum rastu. Tento ročný prieskum rastu bude analyzovať hospodársku situáciu únie vrátane možných nerovnováh a systémového rizika. Toto je nevyhnutné na transformáciu Európy na inteligentné a udržateľné hospodárstvo.

V neposlednom rade sme spoločenstvom 500 miliónov ľudí. Musíme sa prekonať na medzinárodnej európskej a svetovej scéne. Želám Komisii v nasledujúcom roku veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hlasoval som proti tomuto návrhu z viacerých dôvodov, ale najzvláštnejší odsek je ten, v ktorom sa uvádza, že podľa tohto Parlamentu by členské štáty mali mať povinnosť dávať 0,7 % svojho hrubého domáceho produktu na rozvojovú pomoc a že Komisia by mala zabezpečiť, aby túto povinnosť dodržiavali.

Okrem otázky, či rozvojová pomoc má alebo nemá zmysel toto predstavuje aj vážny zásah do zásady subsidiarity. Ďalšou zvláštnosťou je odsek 52, ktorý Komisiu žiada, udržiaval proces rozširovania v pohybe. Môže mi niekto povedať, v akom pohybe? Máte na mysli neustále provokácie zo strany Turecka alebo masívne porušenia ľudských práv v tejto krajine, prípadne stále silnejšiu islamizáciu?

 
  
  

Návrhy uznesení RC-B7-0693/2010

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) V tomto uznesení je rozhodne niekoľko dobrých vecí, napríklad odsúdenie účasti prezidenta Mugabeho, ktorý je zločincom, na Lisabonskom samite a zmienka o škodlivých dôsledkoch úniku mozgov z afrického kontinentu.

Uznesenie tiež správne zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu rozvoja kapacít v oblasti poľnohospodárstva.Na druhej strane sa skutočne musíme zbaviť tej absurdnej normy 0,7 %. Rozvojová pomoc za jednu miliardu USD, ktorá prúdila do Afriky 60 rokov, spôsobila len to, že je tento kontinent ešte chudobnejší, než bol. Namiesto poskytovania stále väčšej pomoci potrebujeme okrem iného venovať energiu boju s nezákonnými finančnými tokmi, ktorý toto uznesenie tak či tak zdôraznilo.

Vôbec na mňa neurobil dojem ani odsek o migrácii, čo je dôvod, prečo som nakoniec hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď sa pozrieme na hrozný stav, v akom vidíme, že sa nachádzajú mnohé africké krajiny, samozrejme, že my v EÚ a rôznych členských štátoch EÚ im chceme pomôcť zbaviť sa chudoby, ale myslím si, že by sme mali byť rozumnejší, pokiaľ ide o to, ako používame pomoc. Keď dôjde ku katastrofe, je celkom správne, že pomoc hrá v krátkodobom horizonte rozhodujúcu úlohu, ale keď riešime dlhodobý rozvoj, niekedy je naša pomoc prideľovaná nesprávne.

Určite nie je správne, aby naši daňoví poplatníci v rôznych členských štátoch EÚ posielali peniaze vládam v Afrike, ktoré nevládnu svojej krajine slušným spôsobom, pričom sa peniaze nedostávajú k tým, ktorí ich skutočne potrebujú. Najlepší spôsob, ako pomôcť rozvoju, je pomôcť podnikateľom v chudobnejších krajinách, ktorí dokážu vytvoriť bohatstvo vo svojich vlastných spoločenstvách a vytrhnúť z chudoby svojich priateľov a susedov.

Otvorme trhy, zacieľme pomoc radšej na podporu obchodu a rozvoja než len na finančnú pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, spolu s viacerými poslancami tohto Parlamentu som nedávno navštívil samit AKT v Kinshase, v oficiálne druhej najhoršej krajine na svete. OSN vydáva index šťastia a v tom Konžská demokratická republika skončila len nad Zimbabwe. Obyvatelia Konga si však, samozrejme, na rozdiel od obyvateľov Zimbabwe nemôžu povedať, že veci sa zlepšia, ak sa zmení vláda: mali voľby, na ktorých sa zúčastnilo viacero strán, medzinárodne uznanú ústavu a tak ďalej.

Konžská demokratická republika zväčšuje a koncentruje tragédiu Afriky. Myslím si, že za tak trochu silovejšie riešenia než v susedných krajinách sú zodpovedné tamojšie skúsenosti s kolonizáciou, no nebudem opakovať celú tragédiu slobodného štátu Kongo. Je tam, samozrejme, prekliatie prírodných zdrojov, ktoré ruší spojenie medzi zdanením a výdavkami a z politiky robí honbu za slávou a bohatstvom. No predovšetkým je tam heterogénnosť, nedostatok vlasteneckých pocitov, nedostatok spoločných cieľov v jazykovej a etnickej rovine. „Ak milujete svoju krajinu, plaťte dane,“ hlásal žalostný slogan v Kinshase. Samozrejme, že nikto to nerobí.

Predpokladám, že viete, prečo o tom hovorím. Predseda Európskej rady povedal, že patriotizmus vedie k vojne. Nuž rád by som ho zaviedol na miesto, kde nie je žiaden patriotizmus, aby videl, k čomu to vedie.

 
  
  

Návrhy uznesení RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE).(HU) Vážený pán predsedajúci, všetci vieme, že v dôsledku finančnej krízy sa štátny pilier dôchodkového systému, ktorý ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti, stáva vo viacerých európskych krajinách čoraz atraktívnejším. Viaceré krajiny prehodnocujú svoje systémy a snažia sa posilniť štátny dôchodkový systém. Hoci dôchodkový systém je záležitosťou, ktorá je v kompetencii členských štátov, smer, akým sa diskusie o týchto záležitostiach v Európe uberajú, je stále dôležitý. Preto vítam skutočnosť, že bod 30 rozhodnutia o pracovnom programe Komisie, ktorý bol teraz prijatý s podporou troch najväčších skupín v Európskom parlamente – ľudovcov, socialistov a liberálov –, zdôrazňuje, že prvý, teda štátny pilier dôchodkového systému je nutné posilniť. Naša vlasť Maďarsko urobila dôležitý krok týmto správnym smerom zákonom, ktorý včera prijala. Diskusia o dôchodkoch v rámci EÚ, čo sa týka bielych a zelených kníh, musí pokračovať v tomto duchu a práve na to Komisiu vyzýva Európsky parlament, a preto som veľmi spokojný s týmto návrhom.

 
  
  

Správa: Kinga Gál (A7-0344/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nový inštitucionálny rámec, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva, zdôrazňuje, že efektívna ochrana a podpora ľudských práv a základných slobôd sú piliermi demokracie a právneho štátu v Európskej únii.

Hlasoval som za túto správu, pretože som si istý, že únia potrebuje novú vnútornú politiku v oblasti ľudských práv, ktorá je efektívna a komplexná a ktorá zabezpečuje efektívne mechanizmy zodpovednosti na národnej úrovni aj na úrovni EÚ, aby sa mohla venovala početným porušeniam práv, ktoré každodenne vidíme.

Chceli by sme zdôrazniť, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy radikálne zmenilo vzhľad legislatívy Európskej únie. Charta základných práv má teraz rovnakú právnu silu ako základné zmluvy a predstavuje najmodernejšiu kodifikáciu základných práv, pričom ponúka rovnováhu medzi právami a solidaritou a zahŕňa občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, rovnako ako práva tretej generácie.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rozhodol som sa hlasovať za túto správu nielen preto, že sa tak rozhodla naša politická skupina, ale aj preto, že som absolútne presvedčený, že táto správa má veľký význam v inštitucionálnej oblasti a je nevyhnutná v čase, keď sú právomoci Parlamentu definované, ale chvíľu trvá, kým sa doladia detaily.

Samozrejme, želali sme si, aby naše prvé schvaľovanie rozpočtu podľa Lisabonskej zmluvy bolo významnou udalosťou. Bolo preto nevyhnutné, aby sme si všetci stanovili spoločné stanovisko. Preto sa pani spravodajkyňa snažila dohodnúť kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby zabránila rozhodnutiam, ktoré by znamenali len to, že by trvalo dlhšie, kým by sme dosiahli konečnú verziu uplatňovania Lisabonskej zmluvy.

Pani Gálovej preto ďakujem za jej prácu a dúfam, že táto správa bude viesť ku kolektívnemu zlepšeniu v oblasti činností európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajkyni pani Gálovej k tejto vynikajúcej správe o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii. Je to však len správa. Musíme pamätať na to, že stále je veľa toho, čo musíme v Európskej únii spraviť. Bohužiaľ, nedodržiavajú sa základné práva všetkých, hoci sa teoreticky hovorí, že sa dodržiavajú. Príkladom je obrovská rómska menšina, ktorej základné práva sa neplnia vo všetkých ohľadoch.

Máme aj problémy so slobodou názoru. V mene slobody názoru sme udelili Sacharovovu cenu kubánskemu disidentovi, ale aj my v Európe máme ešte problémy. Nie všade môžu ľudia slobodne hovoriť alebo vyjadriť svoj názor. Konkrétnym príkladom je jeden kolega poslanec v Európskom parlamente, ktorého sprevádzajú príslušníci ochranky, pretože sa bojí o svoju bezpečnosť. Musíme sa postaviť za základné práva v Európe a bojovať za to, aby sme zabezpečili, že každý v Európskej únii bude mať slobodu prejavu.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je dobre známe, že konanie talianskej vlády predstavuje neustále porušovanie Charty základných práv. Stačí si spomenúť na dohodu medzi Talianskom a Líbyou, ktorej sa podarilo porušovať desiatky článkov charty alebo na navrhovaný zákon bavaglio, ktorý smeruje k tomu, aby umlčal tlač a právny systém.

Hovoríme o vláde, ktorú podporuje nedemokraticky zvolený parlament volený bez toho, aby mali občania možnosť vyjadriť, komu dávajú prednosť, vláde, ktorá včera prežila hlasovanie o dôvere vďaka hlasom poslancov opozície, ktorí verejne priznali, že boli oslovení so sľubmi miest na kandidátskej listine v budúcich voľbách a peňazí za hlasy.

(Rečníčku prerušil výtržník.)

Fakty preukazujú, že prišlo ku korupcii. Toto je bežné konanie skorumpovaného pána Berlusconiho, ako dokazujú záverečné rozsudky, ktoré boli vydané v prípadoch Mondadori a Mills.

(Hádam len Európsky parlament teraz neprijíma klebetnice?)

Európsky parlament 9. decembra slávil medzinárodný deň boja proti korupcii. V talianskom parlamente bol včera prvý deň legalizácie korupcie poslancov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani Ronzulliová, prosím, sadnite si a prestaňte rozprávať. Toto nie je vhodné v rokovacej sále Európskeho parlamentu. Nemáte slovo a nemôžete týmto spôsobom prerušovať iných rečníkov. Prosím, rešpektujte to. Pani Alfanová, pokračujte, prosím. Dám vám ešte 30 sekúnd.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament 9. decembra slávil medzinárodný deň boja proti korupcii. V talianskom parlamente bol včera prvý deň legalizácie korupcie poslancov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani Ronzulliová, toto je poslednýkrát, čo vám to hovorím. Ak sa znovu postavíte a prerušíte zasadnutie, požiadam vás, aby ste opustili rokovaciu sálu. Je to dosť jasné? Už to nerobte.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, po prijatí Lisabonskej zmluvy je jednou z najzásadnejších nových oblastí pre blahobyt našich občanov Charta základných práv, ktorá je teraz pre nás všetkých záväzná. Ďalším krokom, na ktorý by sa mali zamerať rôzne inštitúcie EÚ, je dohľad nad dodržiavaním základných práv a ich podpora vo všetkých oblastiach politík únie a vo všetkých členských štátoch spôsobom, ktorý je záväzný a čo najefektívnejší.

Aby sme to dosiahli, je dôležité, aby sa jednotlivci, ako aj rôzne inštitúcie snažili zabezpečiť, aby sa smernica o rovnakom zaobchádzaní, ktorú v súčasnosti v Rade pochovali, posunula ďalej a aby sme tak získali právne záväzný spôsob, ako zasiahnuť v prípadoch diskriminácie v členských štátoch.

Dovoľte mi ešte povedať, že je mimoriadne dôležité zasiahnuť v prípadoch skrytej, rovnako ako otvorenej diskriminácie. Skrytou diskrimináciou trpia napríklad starší ľudia.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som, samozrejme, proti tejto politicky korektnej správe. Ako flámsky nacionalista považujem za úplne neprijateľné, aby tento Parlament automaticky dával na jednu úroveň nacionalizmus so xenofóbiou a diskrimináciou.

Návrh doplniť konania vo veci porušenia predpisov voči členským štátom postupom, ktorý zablokuje niektoré politické opatrenia, kým Komisia rozhodne, či začne formálne konanie o porušení práva, alebo nie, je priamo nebezpečné. To neznamená nič iné než prísny dohľad nad členskými štátmi a táto situácia je neprijateľná.

V budúcnosti Európska komisia bude môcť zablokovať efektívnu politiku v oblasti deportácií a týmto spôsobom ďaleko prekročí svoje právomoci. Vykonávanie a uplatňovanie týchto úloh by malo zostať v pôsobnosti jednotlivých členských štátov, nie Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, v prílohe k románu 1984 George Orwell napísal kapitolu o newspeaku. Písal o tom, ako jazyk môže byť znehodnotený a zmenený a zmeniť tak naše uvažovanie. Ako príklad uviedol slovo „slobodný“. Dokázal si predstaviť slovo „slobodný“ v newspeaku použité len vo význame „neženatý“ či „nevydatá“. Takže koncept intelektuálnej alebo politickej slobody zmizol, pretože neexistovali slová, ktorými by sa dal vyjadriť. Bol to zvláštne predvídavý príklad, pretože to je viac-menej to, čo sa stalo so slovom „slobodný“ v našej dobe.

Kedysi to znamenalo slobodu proti štátnemu nátlaku: slobodu slova, slobodu zhromažďovania, slobodu vierovyznania. Dnes to znamená nárok. Mám slobodu mať prácu, mám slobodu využívať štátny systém zdravotnej starostlivosti alebo hocičo. Táto správa o ľudských právach sa posunula od konceptu práv ako záruk osobnej slobody k právu ako nároku, ktorý možno vyžadovať od všetkých ostatných. Namiesto zaručenia toho, aby sa naše práva posudzovali rovnako, presadzuje, aby sa naše práva posudzovali rozdielne. V Európe nie je kríza ľudských práv, je tu kríza demokracie a túto krízu nevyriešime posúvaním moci od volených zástupcov k nevoleným právnikom.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ospravedlňujem sa za to, čo sa pred chvíľou stalo, ale ako Talianka neznesiem určitý druh postoja. Som znechutená, pretože pani Alfanová naďalej využíva minúty na vysvetlenia hlasovania na to, aby hovorila klamstvá a prekrúcala, čo sa skutočne v Taliansku deje. Hlasovanie o dôvere vláde sa včera odohralo v talianskom parlamente na základe princípu voľby jedného kandidáta za každý voličský obvod a za úplne demokratických podmienok. Vzdávam sa preto vysvetlenia svojho hlasovania a vyhlasujem, že som hlasovala za správu pána Juvina.

 
  
  

Správa: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja som presvedčený o dôležitej úlohe, ktorú môže reklama zohrávať v podnecovaní hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti medzi podnikmi, aby rozšírili možnosti výberu pre spotrebiteľov.

Európa musí napriek tomu dosiahnuť uplatňovanie prísnejších nariadení pre odvetvie, v ktorom inak vládne riziko, že sa stane čoraz agresívnejším, hlavne v dôsledku používania nových technológií. V skutočnosti spotrebitelia čoraz častejšie poskytujú citlivé údaje bez toho, aby vedeli, aké výsledky sa z nich môžu získať.

Preto podporujem správu pána Juvina, hlavne pre jej zameranie na najzraniteľnejších jednotlivcov, ako sú deti, ktoré nedokážu objektívne zhodnotiť komerčné ponuky predkladané stále agresívnejšou reklamou.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, reklama je často užitočným zdrojom informácií pre spotrebiteľov a pomáha im urobiť rozumné rozhodnutia. Odvetvie sa zapojilo aj do vynikajúcich postupov samoregulácie, čo sa týka etických kódexov, ktoré určujú, aký druh reklamy je prípustný a dobrý.

V ostatných rokoch však táto prax išla bokom, ako môžeme vidieť napríklad na tom, ako sa v reklamách využívajú deti, rovnako ako na reklamách určeným deťom. Z tohto dôvodu si myslím, že Parlament by mal v tejto záležitosti zasiahnuť a v neskoršom období využiť túto vynikajúcu správu ako základ pre skúmanie, či je nutné túto smernicu prehodnotiť a sprísniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Vážený pán predsedajúci, reklama je zásadnou súčasťou dobre fungujúceho vnútorného trhu, ktorý podnecuje hospodársku súťaž a dáva spotrebiteľom na výber. Hlasovala som za túto správu o reklame. Nenavrhuje nové právne predpisy ani pravidelnú reklamu, ani nekontroluje a neobmedzuje internet.

Správa prispieva k zvyšovaniu informovanosti o potrebe zodpovednej reklamy na boj proti nekalým obchodným praktikám v reklame a k rešpektovaniu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov.

Vyzývam podnikateľskú obec, aby prevzala svoju časť zodpovednosti za samoreguláciu a prijala dobrovoľné opatrenia na zabránenie klamlivej, skrytej a dotieravej reklame. Vyzývam najmä na to, aby boli deti oslobodené od reklamy. Prestaňte používať Batmana, Spidermana a Bamseho proti našim deťom.

 
  
  

Správa: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, vítam správu pána Bendtsena a hlasoval som za ňu. Musíme zdôrazniť úspory energie ako spôsob znižovania dopytu po energii, a tým dosiahnuť energetickú efektívnosť v rámci Európskej únie. Často diskutujeme o obnoviteľných zdrojoch, ale je veľmi ľahké zabudnúť na našu spotrebu elektriny. Hlasoval som za túto správu, pretože je mimoriadne dôležitá. Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, máme tu hore nejakú zaujímavú agresiu zo strany našej talianskej kolegyne.

Minulý týždeň veľa ľudí cestovalo ďaleko do Cancúnu, ale v boji proti zmene klímy sa ďaleko nedostali. Dnešným hlasovaním o energetickej efektívnosti sme v skutočnosti urobili krok vpred. Ako táto správa správne poznamenáva, energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob znižovania emisií CO2. Opatrenia, ktoré sa prijímajú v členských štátoch, však zďaleka nie sú dostatočné. Na základe nášho súčasného úsilia sa nám podarí dosiahnuť len polovicu z 20 % do roku 2020. Preto potrebujeme záväzný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti. Táto správa obsahuje viacero riešení. Teraz ich je nutné vykonať. Chcel by som sa poďakovať pánovi Bendtsenovi a zablahoželať mu k vynikajúcej práci, ktorú na tejto správe urobil.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať spravodajcovi pánovi Bendtsenovi k tejto veľmi dôležitej správe o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím, že je dôležitá nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj z hľadiska konferencie v Cancúne. Podarilo sa nám tam dosiahnuť nejaké spoločné východisko, a preto najdôležitejšie je pokračovať v práci, ktorú Európska únia začala doma znižovaním emisií CO2. Energetická efektívnosť je jednou z najvhodnejších ciest. Členské štáty musia mať účinné národné akčné plány v tejto oblasti vrátane mechanizmov financovania. Je potrebná dohoda medzi členskými štátmi a Európskou komisiou na konkrétnej pomoci. Všetci Európania by mali mať úžitok z rozhodnutí, ako je to dnešné, pretože hovoríme o mnohých nezávislých oblastiach – doprave, nových technológiách a efektívnosti budov, výrobnej infraštruktúre a infraštruktúre transferov. Tento dokument je zbierkou opatrení namierených nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na pomoc ekonomikám členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasoval za správu pána Bendtsena o energetickej efektívnosti. V Európskej únii nás program Európa 2000 tiež zaviazal k energetickej efektívnosti, úsporám energie a používaniu obnoviteľných zdrojov energie. Musíme však pamätať na to, že keď si dávame tento druh cieľov, každý sa k nim musí zaviazať. Toto bol v Európe problém: ciele boli dobré, ale členské štáty sa k nim nezaviazali.

Keď hovoríme o efektívnom používaní energie, je, samozrejme, treba dúfať, že sa nebude obmedzovať len na Európu, ale bude sa uplatňovať širšie. Samozrejme, energetická efektívnosť a úspory v žiadnom prípade nesmú byť prekážkou v konkurencieschopnosti. Musíme tiež zabezpečiť, aby sme boli schopní konkurovať na svetových trhoch a tak zabezpečovať prosperitu a konkurencieschopnosť v Európe. Ako som povedal, je dôležité dodržiavať záväzky, ktoré sme prijali.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím si, že Európska únia už nemôže cúvnuť pred energetickými problémami, ktoré rozhodnú o osude planéty.

Musíme vyvrátiť mýtus, že hospodársky rozvoj krajiny je úzko spätý so zvyšovaním spotreby energie. Európa musí byť priekopníkom nového udržateľného hospodárskeho modelu, ktorý bude založený na používaní menej zdrojov – vrátane energie – s väčšou produktivitou. Musíme preto zrušiť spojenie medzi hospodárskym rastom a rastom predaja energie priemyselným odvetviam a verejnosti a namiesto toho ho spojiť so zvyšovaním energetických služieb, ktoré vytvárajú pracovné miesta a sú energeticky efektívne.

Preto si myslím, že energetická efektívnosť predstavuje prioritu pre budúcnosť EÚ z hľadiska hospodárstva aj životného prostredia, a dúfam, že Komisia okamžite podnikne nevyhnutné opatrenia na vykonávanie záväzných cieľov, ktoré dnes Parlament stanovil.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za záväznejšiu a ambicióznejšiu politiku v tomto akčnom pláne pre energetickú efektívnosť a som veľmi spokojná so záverečnou pozíciou Parlamentu v tejto záležitosti.

Zmene klímy sa nezabráni len tým, že máme medzinárodné záväzky alebo vyhlásenia: potrebujeme praktické riešenie, aby sme dosiahli ciele v oblasti znižovania emisií. Zlepšenie energetickej efektívnosti je v tejto snahe veľmi zásadným, hlavným projektom. Aby sme to dokázali dosiahnuť, potrebujeme veľmi širokú a komplexnú politiku o zlepšení energetickej efektívnosti. Takú, ktorá je záväzná a v prípade nutnosti finančne motivovaná a ktorá zahŕňa sankcie. Tento akčný plán je dobrým krokom týmto smerom.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Silvestris, tlieskate mi alebo máte procedurálnu námietku počas vysvetlení hlasovania? To je pozoruhodné, ale nech sa páči.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vidíte, že tlieskam, pričom zároveň využívam príležitosť, aby som vzniesol procedurálnu námietku.

Vážený pán predsedajúci, chystáte sa tiež prijať kroky proti poslancom, ktorí majú to šťastie a môžu využívať čas, ktorý majú k dispozícii, na urážanie vlády svojej krajiny?

Vo vašej prítomnosti kolegyňa poslankyňa práve urazila taliansku vládu, ktorej včera taliansky parlament vyslovil dôveru a ktorá má aj dôveru talianskej verejnosti. Uvedenej poslankyni sa to nemusí páčiť, ale je to jej vlastný problém a môže si ho vyriešiť s priateľmi. Táto poslankyňa zneužila svoj čas na to, aby urážala vládu svojej krajiny, ktorá je aj mojou krajinou, namiesto toho, aby vysvetlila svoje hlasovanie.

Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa spýtať, či mienite tolerovať tieto záležitosti napriek rokovaciemu poriadku, pretože v takom prípade sa budem v budúcnosti zúčastňovať na všetkých vysvetleniach hlasovania, aby som sa vyjadril v prospech vlády, ktorá Taliansko vedie zákonne v zhode medzi krajinou a jej parlamentom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dúfam, že si vážite to, že som vám umožnil vystúpiť, hoci to, čo ste uviedli, v skutočnosti nebola procedurálna námietka. Nie je mojou úlohou dohliadať na to, čo sa poslanci rozhodnú povedať. Mojou úlohou je zabezpečiť, že to povedia v čase, keď to povedať majú, namiesto toho, aby si skákali do reči, a to, mohol by som doplniť, dosť neslušným a hlasným spôsobom. Takže vám ďakujem za pripomienku. Budem trvať na tom, aspoň vtedy, keď predsedám, aby sa poslanci k sebe správali civilizovane a budem sa snažiť dodržiavať čas, ako najlepšie viem. To, čo poslanci v tejto sále, v demokratickej sále, ako je táto, povedia, sa týka ich, nie mňa.

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, mám k tejto téme niekoľko poznámok.

Myslím si, že v boji proti zmene klímy sa doteraz kládol takmer všetok dôraz na obnoviteľnú energiu, ktorá je, samozrejme, veľmi dôležitá. Oveľa viac by sa však dalo urobiť v oblasti energetickej efektívnosti, a preto vítam túto správu.

V oblasti budov by sa dalo urobiť oveľa viac, hlavne čo sa týka tejto budovy, budov v Bruseli a mnohých ďalších verejných budov. Je veľmi dôležité, aby sme ich urobili energeticky efektívnejšími. To isté sa týka mnohých druhov dopravy. Mnohých obrovských motorov, ktoré žerú naftu. Výrobcovia by mali byť donútení, aby ich vyrábali energeticky efektívnejšie.

Jednu skupinu by som však chcel pochváliť. V našej krajine robia školy fantastickú prácu v oblasti zelenej vlajky. To by malo byť ocenené a podporované, pretože prostredníctvom nich sa dostávajú k deťom a ich rodičom a vytvárajú pozitívny vzťah.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Reimer Böge (A7-0367/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Rozpočtová prax Európskej únie spĺňa istý počet zásad, ku ktorým patrí zásada špecializácie. To znamená, že suma vyčlenená na určitú politiku môže byť použitá len na túto politiku. Táto zásada spolu s ostatnými zabezpečuje správne finančné hospodárenie Únie. Zároveň však spôsobuje aj určitú nepružnosť rozpočtu. Ročný rozpočet a predovšetkým viacročný finančný rámec nemôže predvídať všetky budúce výdavky EÚ. Preto už niekoľko rokov existuje nástroj flexibility. Pozostáva z finančnej rezervy, ktorej výška je každý rok zahrnutá v rozpočte. Umožňuje financovanie politík a projektov, ktorých náklady nebolo možné predvídať. Správa pána kolegu Bögeho odporúča, aby sa tento nástroj používal na financovanie programu celoživotného vzdelávania, programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a pomoci Palestíne. Keďže ide o tri oblasti, ktoré si podľa mňa zaslúžia pozitívne opatrenia zo strany EÚ, neváhala som hlasovať za tento text.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s rozhodnutím Európskeho parlamentu vyčleniť dodatočnú finančnú pomoc na implementáciu programu celoživotného vzdelávania a programu pre konkurencieschopnosť a inovácie v roku 2011. Cieľ vytýčený v lisabonskej stratégii, ktorý je zameraný na premenu Európskej únie na globálne konkurencieschopnú a znalostnú ekonomiku založenú na trvalo udržateľnom hospodárskom rozvoji a vytváraní nových pracovných miest, ako aj na zlepšenie sociálnej súdržnosti, by bolo možné dosiahnuť zavedením týchto programov.

S cieľom zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť Európskej únie by sa mala venovať osobitná pozornosť malým a stredným podnikom, pričom je nutné poskytnúť im potrebnú pomoc a finančnú podporu. Investície do zelených inovácií a rozvoj vedeckého výskumu by navyše podnietili využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo by umožnilo vytváranie nových trvalo udržateľných pracovných miest v rôznych odvetviach vrátane energetiky, výrobného priemyslu a dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), písomne. – Správa pána Bögeho o používaní nástroja flexibility nemôže počítať s mojou podporou. Návrhu Európskej komisie chýba primerané odôvodnenie v súvislosti s otázkou, prečo je toto dodatočné financovanie potrebné. Okrem toho vo všeobecnosti veľmi kriticky pristupujem k používaniu nástroja flexibility. S cieľom umožniť financovanie rozpočtových riadkov, ktoré si vyžadujú odôvodnené dodatočné financovanie, je nutné znížiť iné rozpočtové riadky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nástroj flexibility poskytuje možnosť financovania špecificky vymedzených výdavkov, ktoré nie je možné financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov viacročného finančného rámca. Jeho použitie v rozpočte na rok 2011 je teda spojené s potrebou financovania programu celoživotného vzdelávania a programu pre konkurencieschopnosť a inovácie v rámci stratégie EÚ 2020, ako aj financovania pomoci Palestíne, mierového procesu a Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA). Na základe významu týchto programov mám v úmysle hlasovať za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne. (IT) Parlament musí mať nepochybne kladný postoj k správe pána Bögeho o mobilizácii nástroja flexibility pre program v oblasti celoživotného vzdelávania, pre program pre konkurencieschopnosť a inovácie a pre Palestínu. Súhlasím s potrebou ďalších výdavkov a ich následným vyčlenením nad rámec stropov v rámci okruhov 1 a 4. So zreteľom na súčasnú hospodársku situáciu sú tieto výdavky kľúčové z rôznych hľadísk, v boji proti kríze, ako aj v záujme našej medzinárodnej dôveryhodnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Je neprijateľné, aby bolo financovanie pomoci Palestíne, európskych programov vzdelávania a odbornej prípravy a programov zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti a voľnej hospodárskej súťaže zahrnuté v jedinom texte. Zlý úmysel je tu priam badateľný. Táto kombinácia ma núti zdržať sa hlasovania. Opätovne zdôrazňujem, že plne podporujem problematiku palestínskeho ľudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Hlasoval som za túto správu s cieľom zabezpečiť mobilizáciu finančných prostriedkov EÚ v celkovej výške približne 70 miliónov EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch z Fondu solidarity Európskej únie na prírodné katastrofy v Portugalsku, ktoré požiadalo o finančné prostriedky v súvislosti s katastrofou spôsobenou zosuvmi pôdy a záplavami na ostrove Madeira, ako aj vo Francúzsku, ktoré o ne požiadalo po katastrofe spôsobenej búrkou Xynthia. Domnievam sa, že musíme týmto členským štátom preukázať podporu, aby mohli riešiť a minimalizovať následky týchto prírodných javov. Fond solidarity EÚ bol založený s cieľom preukázať solidaritu Európskej únie s obyvateľmi regiónov zničených katastrofami. Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že požaduje mobilizáciu finančných prostriedkov na tento účel a že jej cieľom je teda zabezpečiť správne použitie mechanizmu, ktorý máme k dispozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Sumy uvedené v tejto správe sú úplne nereálne. Odhliadnuc od skutočnosti, že súčasný finančný rámec by musel byť dostatočný na to, aby pokryl tieto ciele, ak by malo dôjsť k zvýšeniu, naplánované sumy sú značne nižšie. Prispôsobenie finančného rámca návrhom uvedeným v správe by nezvýšilo flexibilitu Únie, ale by ju obmedzilo. Práve z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Predovšetkým by som chcel vyjadriť spokojnosť s tým, že Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu v súvislosti s financovaním programu celoživotného vzdelávania a programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Chcel by som zvlášť upozorniť na program celoživotného vzdelávania. Pozostáva zo štyroch sektorových programov. Osobitný význam má podľa môjho názoru program Erasmus, ktorý vo významnej miere umožňuje výmenné pobyty študentov. Je to veľmi dôležité v súvislosti so získavaním nových vedomostí a zručností, ako aj s nadväzovaním nových známostí a zoznamovaním sa s kultúrami členských štátov. Podobnú úlohu vo vzťahu k mladým ľuďom v školskom veku zohráva program Comenius.

Tieto programy sú nielen prospešné pre európske hospodárstvo, ale zabezpečujú aj vytváranie európskeho povedomia založeného na nadnárodnej sieti známostí. Tieto programy by mali mať vysokú prioritu bez ohľadu na rozpočtovú situáciu, pretože sú investíciou, z ktorej bude mať Európska únia prospech v mnohých oblastiach, nielen v hospodárstve, ale aj v kultúre a politike. Rozhodnutie týkajúce sa pomoci Palestíne je významné z iných dôvodov, ale považujem ho tiež za odôvodnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európska komisia predložila návrh na mobilizáciu nástroja flexibility v rámci nového rozpočtového manévru na rok 2011 po neúspechu zmierovacieho konania. Hlasoval som za predovšetkým z toho dôvodu, že toto zvýšenie má vplyv na dva programy, konkrétne na program celoživotného vzdelávania a program pre konkurencieschopnosť a inovácie (KIP), ktoré si zaslúžia najvyššiu mieru podpory a prostriedkov Európskej únie. Nástroj flexibility ustanovuje medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne. Po dosiahnutí dohody medzi oboma zložkami rozpočtového orgánu (Európskym parlamentom a Radou) umožní financovanie nad rámec stropov stanovených vo finančných výhľadoch v súvislosti s potrebami, ktoré neboli predvídateľné v období zostavovania viacročného finančného rámca, do maximálnej ročnej výšky 200 miliónov EUR. Pre Európsky parlament je to dôležitý záver, pretože ide o úspech v rámci dialógu s Radou v súvislosti s rozpočtom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Chcel by som uvítať dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho konania vo vzťahu k používaniu nástroja flexibility predovšetkým na financovanie programu celoživotného vzdelávania. Domnievam sa, že je nevyhnutné, aby Európska únia investovala do rozvoja kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy a podporovania vysokých úrovní úspechu. Len prísnosť a kvalitná výučba môžu prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu nástroja flexibility na financovanie jednoznačne špecifikovaných výdavkov, ktoré by nebolo možné financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov viacročného finančného rámca. Rozpočet na rok 2011 si vyžaduje dodatočné výdavky presahujúce stropy okruhov 1a a 4. Z toho dôvodu sa navrhuje mobilizovať nástroj flexibility v súlade s bodom 27 medziinštitucionálnej dohody. Je nutné mobilizovať tieto sumy: 18 miliónov EUR na program celoživotného vzdelávania v okruhu 1a, 16 miliónov EUR na program pre konkurencieschopnosť a inovácie v okruhu 1a, 71 miliónov EUR pre Palestínu v okruhu 4. Chceli by sme pripomenúť obom zložkám rozpočtového orgánu, že rozhodnutie o vyššie uvedených bodoch musí byť zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr v čase zverejnenia rozpočtu na rok 2011.

 
  
  

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Rozpočet Spoločenstva na rok 2011 predstavuje 141,8 miliardy EUR na záväzky a 126,5 miliardy EUR na platby. Za priority Parlamentu v súvislosti s týmto rozpočtom možno považovať upevňovanie a posilňovanie financovania vzdelávania a inovácií. V rámci okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť sa dosiahol nárast vo výške 18 miliónov EUR na program celoživotného vzdelávania a v okruhu 3b Občianstvo je k dispozícii o 3 milióny EUR viac na program Mládež v akcii.

Teší ma záväzok nasledujúcich štyroch predsedníctiev EÚ (vlád Maďarska, Poľska, Dánska a Cypru) v súvislosti so zapojením Európskeho parlamentu do budúcich diskusií a rokovaní so zameraním na ďalší viacročný finančný rámec (VFR).

Vítam záväzok Európskej komisie predložiť oficiálny návrh do konca júna roku 2011, čím sa zabezpečí, že o návrhoch týkajúcich sa jej vlastných zdrojov sa bude rokovať v rovnakom čase ako o VFR. Zapojenie Európskeho parlamentu do tejto problematiky ustanovuje aj Lisabonská zmluva (článok 312, bod 5 a články 324 a 311).

Dúfam, že jednomyseľnosť, ktorá je potrebná v rámci Rady v súvislosti s prijatím ďalšieho viacročného finančného rámca a s novými vlastnými zdrojmi, sa nezmení na neprístupnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Rada s Európskym parlamentom dosiahli dohodu v súvislosti s rozpočtom na rok 2011. Hlasoval som za prijatie rozpočtu so zreteľom na politické a inštitucionálne zásady, na ktorých je založený, ktoré okrem iného navrhujú posilnenie úlohy Európskeho parlamentu v rámci rokovaní o novom finančnom rámci po roku 2013 a účasť na rozprave o nových zdrojoch príjmu vrátane eurodane. Ďalším prínosom rozpočtu je väčšia flexibilita v nepredvídaných situáciách. Vyhli sme sa riziku, že budeme fungovať na základe dočasného rozpočtu, ktorý by do značnej miery paralyzoval chod Únie. Takýto stav by bol zvlášť negatívny v čase, keď musíme intenzívne bojovať proti hospodárskej kríze a uviesť do platnosti Lisabonskú zmluvu. Veľkú zásluhu má na tom pozícia Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), písomne.(PL) Prijatie rozpočtu na rok 2011 je dôkazom toho, že v Európskej únii je možné dosiahnuť kompromis. Návrh finančného plánu na rok 2011 bol schválený a odhlasovaný vďaka dobrej vôli všetkých inštitúcií, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní. Tento kompromis je nutné oceniť zvlášť preto, lebo rozhodovacie postupy nasledujúce po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sú nové a Európsky parlament po prvýkrát v dejinách dospel k spoločnému rozhodnutiu o výdavkoch na jednej úrovni s Radou Európskej únie a Európskou komisiou. Nie je to ideálny rozpočet, ale myslím si, že náklady boli rozvrhnuté rozumným spôsobom a pokrývajú všetky priority Európskej únie. Pri hlasovaní o prijatí rozpočtu na rok 2011 som aj ja vyjadril podporu ďalšiemu rozvoju a myšlienke európskej integrácie.

 
  
  

Správa: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za túto správu, keďže rozpočet Spoločenstva na rok 2011, ktorý počas schôdze predložil parlamentný Výbor pre rozpočet, posilňuje financovanie priorít vymedzených Európskym parlamentom, ako napríklad vzdelávanie, inovácie, mierový proces na Blízkom východe a v Palestíne, program celoživotného vzdelávania, výskumný program Ľudia a program pre konkurencieschopnosť a inovácie. Blahoželám Parlamentu, Rade a Komisii k tomu, že sa dohodli aj na tom, že ak budú potrebné dodatočné finančné prostriedky na dosiahnutie súladu s právnymi záväzkami EÚ, v priebehu roka 2011 sa vypracujú opravné rozpočty, keďže z právneho hľadiska rozpočet EÚ nemôže vykazovať deficit. Okrem rozpočtu mal Parlament určité politické požiadavky v súvislosti so zavedením pravidiel vymedzených v Lisabonskej zmluve, predovšetkým pokiaľ ide o nový systém vlastných zdrojov, pričom vo vzťahu k týmto požiadavkám je dobré vedieť, že Komisia teraz vyhlásila, že predloží oficiálnu iniciatívu do konca júna roku 2011, čím sa zabezpečí, že o návrhoch týkajúcich sa vlastných zdrojov sa bude rokovať v rovnakom čase ako o budúcom finančnom výhľade.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie a podporila som rozpočet EÚ na rok 2011. Vítam dohodu, ktorú konečne dosiahli Rada, Komisia a Európsky parlament, a dúfam, že pôjde o udržateľný rozpočet, ktorý bude možné v plnej miere a predvídateľne uplatniť od začiatku rozpočtového roka. Prijatím tohto uznesenia v mene Európskeho parlamentu zabezpečíme financovanie a kontinuitu rozpočtu, na ktorom sa dohodla Rada s Výborom pre rozpočet. Som presvedčená, že bolo nevyhnutné vyčleniť viac finančných prostriedkov na vzdelávanie, výskum a inovácie, keďže EÚ si musí zvýšiť účinnosť a konkurencieschopnosť s cieľom vymaniť sa z finančnej a hospodárskej krízy. V záujme dosiahnutia tohto cieľa musí EÚ vypracovať dlhodobú stratégiu, ktorej súčasťou by mal byť tento rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne.(EL) To, že Európsky parlament schválil rozpočet Spoločenstva na rok 2011 len niekoľko dní potom, ako ho zamietol, je dôkazom toho, že celý postup je zle nastavenou hrou, ktorej cieľom je odpútať pozornosť od podstaty rozpočtu, čiže podporiť veľké podniky pri snahe presunúť bremeno hospodárskej krízy a rozrastajúce sa imperialistické zásahy na pracovníkov. Táto dobre premyslená hra zároveň zdôraznila vážnu konkurenciu medzi imperialistami, ako aj to, že orgány Spoločenstva sa bijú o to, kto po prijatí Lisabonskej zmluvy dokáže najlepšie slúžiť záujmom plutokracie. Rozhodnutie zamerané na zníženie akýchkoľvek minimálnych rozpočtových prostriedkov, ktoré sa mohli využiť v prospech chudobných poľnohospodárov, pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, a zvýšenie rozpočtových prostriedkov, ktoré smerujú priamo do monopolných skupín, do služieb a infraštruktúr civilno-vojenských zásahov a na prenasledovanie a utláčanie pracujúcej triedy a hnutia radových občanov, bolo prijaté už dávnejšie.

Politickí hovorcovia kapitálu sa takýmito trikmi nebudú schopní vyhnúť nelichotivým vyjadreniam. Ich úloha je čoraz jasnejšia. Pracujúca trieda a trieda radových občanov posilňujú boj proti politikám EÚ a buržoáznych vlád, čím vytvárajú nové vyhliadky na ľudové hospodárstvo, ktoré bude slúžiť ich potrebám, nie potrebám kapitálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Príprava ročného rozpočtu na rok 2011 opäť podnietila skutočné politické rokovania medzi poslancami EP a vládami členských štátov. V súčasnej dobe, v ktorej prevládajú rozpočtové škrty, chcela Rada Európskej únie, ktorá zastupuje vlády členských štátov, docieliť, aby sa Únia zúčastnila na úsporných opatreniach, ktoré zavádzajú európske krajiny. Napriek tomu, že Európsky parlament spolu s Komisiou, naopak, chceli, aby sa kríza riešila dobrovoľnými politikami, Parlament podporil pozíciu Rady, čím jasne vyjadril solidaritu s členskými štátmi. Výmenou za tento ústupok Parlament žiadal, aby sa konala rozprava o zdrojoch EÚ a predovšetkým o možnosti Parlamentu mať vlastné zdroje nezávisle od príspevkov členských štátov. Rada bola spočiatku nekompromisná, ale nakoniec pristúpila na naše oprávnené požiadavky. Z toho dôvodu sme spolu s ostatnými poslancami EP súhlasili s týmto rozpočtom, ktorého ambície sú z krátkodobého hľadiska obmedzené, ale ktorý umožňuje otvorenie budúcich vyhliadok v súvislosti s politikami EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − (LT) Hlasoval som za plnenie rozpočtu na rok 2011. Tento rozpočet posilnili nové postupy vymedzené v Lisabonskej zmluve. Tieto zdĺhavé a namáhavé rokovania zamerané na dosiahnutie dohody v súvislosti s rozpočtom na rok 2011 dokazujú, že po nadobudnutí účinnosti nových rozpočtových zásad budeme nútení nájsť racionálne inštitucionálne kompromisy v súvislosti s najdôležitejšími oblasťami politiky EÚ. Po prvýkrát od nadobudnutia platnosti novej zmluvy využil Európsky parlament právomoci, ktoré mu boli udelené, s cieľom plne sa zúčastniť na zložení rozpočtu Európskej únie. Prvý neúspešný pokus o dosiahnutie dohody a zohľadnenie oprávnených požiadaviek Európskeho parlamentu svedčí o konflikte, ktorý ešte vždy prevláda medzi inštitúciami a ktorý by v skutočnosti nemal existovať, keďže bráni účinnej medziinštitucionálnej spolupráci. Cieľom všetkých inštitúcií EÚ je zabezpečiť čo najbezproblémovejšie prijatie dohôd, ktoré majú osobitný význam pre celú EÚ a jej občanov. Preto som presvedčený, že v budúcnosti je nutné zaviesť zásadné zmeny v rámci zásad fungovania samotných inštitúcií, pričom účasti Európskeho parlamentu vo všetkých fázach rokovaní, predovšetkým v súvislosti s rozpočtom, je nutné prikladať osobitný význam v záujme zavedenia zásady zastupiteľskej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), písomne.(FR) Európska únia si musí stanoviť rozpočet, ktorý zodpovedá jej ambíciám. Nesmie sa nechať uniesť krízou, ale postaviť sa tvárou v tvár problémom, ktorým čelí. Na základe Lisabonskej zmluvy sa teraz Parlament pohybuje na rovnakej úrovni ako Rada a vyznačil sa ako aktívny orgán. Hlasoval som za rozpočet na rok 2011, keďže je našou povinnosťou ako poslancov Európskeho parlamentu poskytnúť Európe jasný politický smer. V roku 2011 Európa splní priority, ktoré si vytýčila. Bude schopná zrevidovať a zvýšiť svoje finančné potreby a uplatniť tak svoje nové právomoci. Napriek náročnej hospodárskej situácii sa Parlamentu podarilo získať silné záväzky zo strany členských štátov.

Na žiadosť Parlamentu začne Komisia v roku 2011 diskusie v súvislosti s rôznymi druhmi vlastných zdrojov, zdrojov, ktoré Európa potrebuje na to, aby si v budúcnosti dokázala zabezpečiť finančnú nezávislosť. Vážne ma však znepokojuje to, že Parlament nedospel k dohode v súvislosti s dodatočnými finančnými prostriedkami potrebnými na projekt ITER od roku 2012. Na termonukleárny experimentálny reaktor, vlajkový projekt medzinárodného výskumu a európskej vedeckej dynamiky, sa mohla použiť nevyužitá a prebytočná časť rozpočtu na rok 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Potom, ako si Parlament na rokovaniach s Radou obhájil svoje požiadavky v súvislosti s rozpočtom na rok 2011, s podmienkami vypracovania ďalšieho viacročného finančného rámca a s otázkou vlastných zdrojov EÚ, boj prehral. Prijatím rozpočtu na rok 2011 počas decembrovej schôdze sme ukázali, že Rada mala pravdu. Naše obavy sa netýkali čísel, ale politických požiadaviek. Nezabudli sme na našich sedem požiadaviek, ktoré boli prijaté počas predchádzajúcej schôdze. Pozitívom je, že Komisia na jar roku 2011 tiež predloží návrh týkajúci sa vlastných zdrojov. Parlament sa bude zúčastňovať na týchto diskusiách, ako aj na diskusiách potrebných na vytvorenie finančných výhľadov. Ešte stále je však nutné stanoviť podmienky, pričom boj o spolurozhodovanie, ktoré v tejto oblasti požadujeme, teda ešte len začal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Prijatie rozpočtu EÚ na rok 2011 zo strany Parlamentu naznačuje, že keď sa nadviaže dialóg medzi Komisiou a zákonodarcami, možno dospieť k obojstranne prospešnej dohode. Komisia si uvedomila, že Európsky parlament má teraz väčšie slovo, pokiaľ ide o financie EÚ, a síce neskôr, ale predsa sa rozhodla rešpektovať túto situáciu. V praxi rozpočet neprekračuje hranice stanovené Radou, ale zároveň zahŕňa niektoré priority zákonodarného orgánu. Dosiahnutiu dohody predchádzala zvláštna situácia, mali sme totiž rôzne druhy stratégií a programov, ktoré vôbec nefigurovali v plánovaných rozpočtoch na budúci rok. Tieto stratégie a programy nemôžu zostať len na papieri, pretože by slúžili len na zdôraznenie nedôslednosti a nedostatočnej dôvery v akty prijaté samotnou Európskou úniou.

Je zrejmé, že nie je možné vyvíjať programy na podporu mladých ľudí, inovácií a výskumu a vyhlasovať sa za aktívneho účastníka v rámci globálnej zahraničnej politiky bez finančných prostriedkov určených na financovanie všetkých týchto plánov. Parlamentu sa pred Radou podarilo úspešne obhájiť potrebu pravidelných hodnotení prínosov nových právnych predpisov a ich financovania. Ako predstavitelia volení priamo občanmi Európskej únie musíme daňovým poplatníkom dokázať, že ich peniaze sa využívajú správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Som spokojná s rozpočtom, ktorý sme dnes schválili, keďže sú v ňom zachované prioritné riadky, ktoré prijal Parlament v októbri a ktoré posilňujú kľúčové oblasti, ako napríklad vzdelávanie, mládež, výskum a inovácie. Je nevyhnutné poskytnúť EÚ udržateľný rozpočet, ktorý možno zaviesť v plnej a predvídateľnej miere od začiatku rozpočtového roka, na rozdiel od systému dočasných dvanástin, ktorý by ohrozil zavádzanie politík EÚ. Je rovnako dôležité usilovať sa o dosiahnutie vizionárskeho rozpočtu v čase krízy, ktorý posilní oblasti podporujúce hospodársky rast a vytváranie väčšieho množstva kvalitnejších pracovných miest, ako je napríklad oblasť vedy a inovácií. V Európe bude možné dosiahnuť hospodársku obnovu len prostredníctvom ambiciózneho rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), písomne.(FR) Rozpočet na rok 2011 bol odhlasovaný so zodpovednosťou, trpkosťou a presvedčením. So zodpovednosťou: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente spolu s Parlamentom si splnili zodpovednosť a hlasovali za tento rozpočet s cieľom vyhnúť sa patovej inštitucionálnej situácii a nevrátiť sa k systému dočasných dvanástin. S trpkosťou: spolurozhodovanie o rozpočtových záležitostiach je prehratý boj. Napriek ústupkom zo strany Parlamentu niektoré členské štáty, ktoré na rozdiel odo mňa neveria v pridanú hodnotu európskeho rozpočtu, preukázali nepružnosť. S presvedčením: budúcnosť Únie závisí od nových vlastných zdrojov a od dane z finančných transakcií. Ak sa má tento základný cieľ stať skutočnosťou, potrebujeme Komisiu, ako aj to, aby sa tejto problematike venovala. Potrebujeme program na uľahčenie obchodovania a dopravy (TTF), ako aj rozpočet na rok 2011, a z toho dôvodu som sa zdržal hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý v tejto súvislosti znovu predložila Skupina zelených, čo bol symbolický, ale nezodpovedný krok. Program TTF je príliš dôležitý na to, aby sa s ním zahrávalo prostredníctvom politických stratégií, v rámci ktorých pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predkladajú subjekty, ktoré nie sú ich pôvodnými autormi, pričom rozpočtový riadok je na nulovej úrovni. Pôvodne socialistický pozmeňujúci a doplňujúci návrh mal posunúť túto rozpravu počas rozpočtového postupu vpred, ak by sa však dnes prijal, znamenalo by to, že sme si zvolili Úniu bez rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za rozpočet, ktorý takmer nepresiahol rozpočet na rok 2010, pretože som chcela dokázať, že Parlament sa v čase hospodárskej krízy, ktorá ochromuje národné vlády, dokáže zachovať zrelo a zodpovedne. Nie je správne zvyšovať rozpočet na rok 2011 v čase, keď vo väčšine členských štátov nadchádza obdobie prísnej kontroly rozpočtu. Teší ma, že náročné rokovania o týchto otázkach, na ktorých sa zúčastnili jednotlivé inštitúcie, viedli ku kompromisu a že sme sa vyhli rozpočtovej kríze v roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu o návrhu rozpočtu na rok 2011, pretože posilňuje financovanie oblastí, ktoré Európsky parlament vymedzil ako prioritné a ku ktorým patrí vzdelávanie, inovácie, konkurencieschopnosť a kohézia pre rast a zamestnanosť, ako aj ochrana a nakladanie s prírodnými zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), písomne.(SV) My švédski sociálni demokrati sme dnes hlasovali za návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011. Je to reštriktívny rozpočet, ale obsahuje aj dôležité investície do výskumu, iniciatívy pre mladých ľudí a potrebné iniciatívy pomoci Palestíne a umožňuje vytvorenie novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a nových orgánov finančného dohľadu.

Zdržali sme sa však hlasovania o texte, ako aj o navrhovaných rozpočtových riadkoch týkajúcich sa nových vlastných zdrojov EÚ. Podporujeme revíziu systému vlastných zdrojov EÚ a preskúmanie dane z finančných transakcií, ale domnievame sa, že v súčasnosti máme príliš málo informácií na to, aby sme v súvislosti s touto otázkou dokázali zaujať podrobné stanovisko.

Nech už bude mať nový systém príjmov EÚ akúkoľvek formu, chceli by sme zdôrazniť, že musí byť rozpočtovo neutrálny a musí rešpektovať právomoci členských štátov v oblasti daní.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Rozpočet na rok 2011 bude prvým rozpočtom EÚ, ktorý sa schváli po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Hoci táto dohoda, ku ktorej sme dospeli v rámci nového spolurozhodovacieho postupu, nereaguje na všetky obavy Európskeho parlamentu, je základom vzájomnej zhody v súvislosti s rozpočtovými prioritami EÚ. V súvislosti s novými problémami, ktorým čelí Európska únia, je nevyhnutné vytvoriť nástroj, ktorý umožní Komisii zaviesť zmeny v rozpočte v tom prípade, ak vyčlenené finančné prostriedky nebudú dostatočné na dosiahnutie strategických cieľov, konkrétne v rámci priorít vymedzených v stratégii EÚ 2020.

V tom istom zmysle bude úlohou Európskeho parlamentu a Rady nájsť spoločnú reč v záujme rýchlej a účinnej reakcie, čím sa vytvoria podmienky pre rovnostárskejšiu a konkurencieschopnejšiu Úniu, ktorá bude schopná prekonať nové problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Výsledok rozpravy o rozpočte na rok 2011 bol predvídateľný, pričom zohľadňuje zodpovednosti Rady a hlavných politických skupín Parlamentu, či už ide o vymedzenie a prijatie súčasného viacročného finančného rámca, alebo o schválenie ďalších rozpočtov, ktoré bude musieť pokryť.

Tejto dohode sa však nepodarilo odstrániť mnohé dôvody, na základe ktorých musíme k tomuto rozpočtu pristupovať kriticky a ktoré sme tu vynechali, pričom táto dohoda ich ešte zosilňuje. V súvislosti so zhoršujúcou sa hospodárskou a sociálnou krízou, nezamestnanosťou a životnými podmienkami miliónov ľudí, k čomu vo veľkej miere prispievajú plány skutočného sociálneho terorizmu, ktoré EÚ plánuje zaviesť v členských štátoch, opäť všetci spoznáme skutočný význam toľko ospevovanej európskej solidarity: rozpočet, ktorý neprekračuje 1 % hrubého národného dôchodku (HND) Spoločenstva, ktorý nie je schopný splniť svoju funkciu pri prerozdeľovaní majetku, zabezpečiť hospodársku a sociálnu súdržnosť a ktorý nepochybne zdôrazní škodlivé účinky politík, ktoré EÚ presadzuje. Opäť zdôrazňujeme, že k tomuto rozpočtu existuje alternatíva, ktorá je nielen možná, ale aj skutočne potrebná. Alternatíva, ktorá by zahŕňala výrazné posilnenie rozpočtu Spoločenstva na základe spravodlivých príspevkov zo strany členských štátov v súlade s ich HND.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Vítam predovšetkým dohodu medzi Európskym parlamentom a vládami 27 členských štátov, pretože ak by k nej nedospeli, došlo by k omeškaniu platieb, ktoré írski poľnohospodári dostanú budúci rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Hrozba zavedenia predbežného rozpočtu na rok 2011 prinútila Európsky parlament a Radu Európskej únie zintenzívniť diskusie, ktorých výsledok, návrh rozpočtu, o ktorom sa dnes hlasovalo, možno považovať za pragmatický kompromis. Rokovania medzi inštitúciami viedli k tomu, že väčšina návrhov Parlamentu bola do rozpočtu zahrnutá. Rada nás ubezpečila, že je ochotná nadviazať spoluprácu počas zriaďovania finančného rámca na roky 2014 – 2020, čo bude predstavovať naplnenie ustanovení Lisabonskej zmluvy v praxi. Parlament v tejto súvislosti dosiahol dohodu aj s premiérmi Maďarska, Poľska, Dánska a Cypru, inými slovami, s tými členskými štátmi, ktoré budú počas nasledujúcich dvoch rokov predsedať Rade EÚ. Teší nás aj rozhodnutie Rady zachovať mechanizmus flexibility v rozpočte Európskej únie na úrovni 0,03 % HDP EÚ. Tieto finančné prostriedky umožnia financovanie kľúčových výdavkov, ktoré neboli plánované v rámci rokovaní o predchádzajúcom finančnom rámci, ako je napríklad Európska služba pre vonkajšiu činnosť a systém Galileo. Ústupkom zo strany Parlamentu je odklad rozpravy o budúcich zdrojoch financií Európskej únie, čo požadovala aj Európska komisia. Myšlienka zmiernenia vnútroštátnych príspevkov do rozpočtu EÚ sa stretla s rozhodným odporom zo strany skupiny členských štátov, ktorá sa obávala reakcie verejnej mienky. Nepochybne sa k tejto rozprave vrátime v lete roku 2011, keď Komisia predloží viacero nových možností financovania EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), písomne. (v mene konzervatívnej delegácie Spojeného kráľovstva) Konzervatívci Spojeného kráľovstva dnes hlasovali proti zvýšeniu rozpočtu o 2,9 %, pretože sa domnievame, že keďže hlavné mestá členských štátov hľadajú spôsoby, ako znížiť vlastné deficity alebo ako si zlepšiť fiškálnu situáciu, nie je primerané, aby poslanci EP žiadali zvýšenie európskych výdavkov. Ako tvrdia niektorí poslanci EP, rozpočet EÚ sa v čase prijímania úsporných opatrení nemôže používať ako doplnok k vnútroštátnym rozpočtom, ale mal by skôr odzrkadľovať zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzajú členské štáty EÚ. Preto konzervatívci pôvodne predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý požadoval dlhodobé zmrazenie platieb na úrovni roku 2010, pričom tento krok by jednoznačne ubezpečil občanov, že EÚ sa podieľa na tom, aby udržala dlhodobé verejné výdavky pod kontrolou a aby zvýšila ich udržateľnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne.(FR) Dnešné prijatie rozpočtu na rok 2011 zdôraznilo dvojitý neúspech Európskeho parlamentu. Rozpočet, ktorý prijal, je príliš malý: +2,91 %, čo je oveľa menej oproti prvému čítaniu (+6 %) a pôvodnému návrhu Komisie (+5,8 %). Prijaté sumy sú totožné s navrhovanými sumami, pričom Rade v podstate nezostal priestor na rokovania, čo je sotva uspokojivé v súvislosti rokovaním o budúcich rozpočtoch. Od zavedenia Lisabonskej zmluvy rozhodoval Parlament o rozpočtových záležitostiach spolu s Radou, pričom tým, že sme doposiaľ nedostali žiadne konkrétne záväzky v súvislosti s úlohou, ktorú ako poslanci EP budeme mať pri pripravovaní ďalšieho finančného rámca, ani v súvislosti s potrebnou spätnou väzbou so zameraním na nové vlastné zdroje, podstupujeme riziko, že umožníme Rade stať sa pánom budúcnosti európskeho projektu. V súvislosti s pozíciou istých členských štátov existuje skutočné riziko, že tento projekt uviazne na mŕtvom bode. Najviac ma desí prístup európskej pravice, keďže na začiatku rokovaní bola pevne odhodlaná odstúpiť v okamihu, keď začali zvoniť telefóny zo strany vedúcich predstaviteľov štátov alebo predsedov vlád. O politickej dôslednosti takéhoto zvratu si každý urobí vlastný názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Vítam prijatie rozpočtu EÚ na rok 2011 jasnou väčšinou hlasov. Na základe dohody medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ sme sa vyhli použitiu predbežného rozpočtu, ktorý by mohol narušiť úsilie o dosiahnutie kohéznej a poľnohospodárskej politiky EÚ. Sú to zvlášť dobré správy pre poľské miestne samosprávy, poľnohospodárov a podnikateľov, ktorí v rastúcej miere využívajú finančné prostriedky EÚ, pretože napriek hospodárskej kríze sa platby v porovnaní s rokom 2010 zvýšia o 2,91 %. Zároveň ma teší zvýšenie prostriedkov na prioritné oblasti, ktoré prijal Parlament, vrátane mládeže, vzdelávania, výskumu a inovácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písomne. (FR) Hlasovala som za nový rozpočet a teší ma, že európske inštitúcie konečne našli spoločnú reč. Prostredníctvom tohto hlasovania chce Európsky parlament poskytnúť Európskej únii stabilný rozpočet, ktorý bude možné zaviesť bezprostredne na začiatku roka 2011, takže nebudeme musieť používať systém dočasných dvanástin, ktorý by ohrozil zavedenie mnohých európskych politík. Kritizujem však nedostatočnú pružnosť tohto nového rozpočtu, ako aj voľbu istých politických skupín, predovšetkým socialistov, ktorou ohrozili projekt ITER, jediný základný dlhodobý výskumný projekt, v ktorom Európska únia zohráva vedúcu úlohu, a to odložením hlasovania o jeho financovaní. Tým, že socialisti zamietli úvery vo výške 600 miliónov EUR určené na financovanie projektu ITER na pozadí krízy, v ktorej sú európske verejné prostriedky vzácne, ukázali svoju nezodpovednosť a nedôslednosť a ohrozujú strategický projekt, ktorý vytvára pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Teší ma, že napriek mnohým komplikáciám sa nám podarilo dospieť k dohode a prijať rozpočet EÚ na rok 2011 po úpravách Rady. Je to veľmi dôležité nielen z toho dôvodu, že sme sa vyhli predbežnému rozpočtu, ale najmä so zreteľom na skutočnosť, že si môžeme byť istí naplánovaním výdavkov súvisiacich s kohéznou politikou, čo je nesmierne dôležité pre obyvateľov EÚ a predovšetkým pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ. Okrem toho by som chcela zdôrazniť, že zdroje na kohéznu politiku sa zvýšili o 10 %. Je dôležité, že sme dosiahli politickú dohodu. Preukázali sme tak európsku solidaritu, čo nám zabezpečí finančnú stabilitu v roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Dnes som hlasovala za rozpočet na rok 2011. Po zdĺhavých rokovaniach sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, s ktorou je Parlament spokojný. Parlament v skutočnosti čaká na zavedenie ustanovení Lisabonskej zmluvy. V zmluve je zakotvené, že naša inštitúcia sa má zúčastňovať na rokovaniach o ďalšom dlhodobom rozpočte, pričom táto zmena by mala byť prijatá na každej úrovni. Parlament chcel navyše v rozpočte na rok 2011 ponechať isté rezervy. Typickým príkladom je suma vo výške 425 000 EUR, ktorá je v rozpočte na rok 2011 vyčlenená na Európsku policajnú akadémiu (CEPOL) a môže sa teraz uvoľniť len za určitých podmienok. Potom, ako Parlament odmietne podporiť zavedenie rozpočtu CEPOL, bude teda táto inštitúcia musieť zaviesť odporúčania poslancov EP, aby bolo možné vydať rozhodnutie o plnom vyčlenení jej rozpočtu na rok 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Rozpočet na rok 2011, prvý, ktorý mohol Parlament preskúmať, len dokázal, aké malé právomoci má naše zhromaždenie. Neuspokojil sa so schválením neoliberálnych antireforiem ani s tým, že namiesto občanov, ktorí Parlament zvolili, slúži finančným trhom, a dokonca kapituluje v mene naliehavosti. Tieto odsúdeniahodné praktiky svojím hlasom nepodporím.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Po intenzívnych rokovaniach bolo konečne možné dosiahnuť dohodu v súvislosti s rozpočtom na rok 2011, a hoci nešlo o ideálny rozpočet, je to dokument, ktorý umožní dosiahnutie cieľov navrhnutých Európskou úniou. Tento rozpočet Spoločenstva na rok 2011, ktorý bol prijatý na dnešnej schôdzi, posilňuje financovanie priorít vymedzených Európskym parlamentom, ako napríklad vzdelávanie, inovácie a mierový proces na Blízkom východe a v Palestíne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. So zreteľom na nespočetné množstvo byrokratov v Európskom parlamente, ako aj v Európskej komisii, sa Európske spoločenstvo prostredníctvom tohto uznesenia stále viac približuje k premyslenému a účinnému rozdeľovaniu svojich zdrojov. Pozorne som si preštudoval ostatné vyhlásenia v správe a s radosťou som zistil, že isté osoby v Parlamente rozumejú potrebe využívať financie včas, nie vtedy, keď už je príliš neskoro. Hlasoval som za tento rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Tak ako v prípade predchádzajúceho návrhu na zvýšenie rozpočtu na rok 2011 som aj teraz musel vyjadriť nesúhlas v záujme občanov Európy. Je nepochopiteľné, ako si EÚ môže dovoliť zvýšiť rozpočet, keď sa v celej Európe prijímajú úsporné programy. Predchádzajúce zvýšenie je odôvodnené na základe nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a vzniku nových inštitúcií, ktoré vytvorila, ako je napríklad Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Slobodná strana Rakúska s veľkou mierou prezieravosti hlasovala proti Lisabonskej zmluve, ktorá síce mala isté pozitívne stránky, ale jej primárnym výsledkom bolo zvýšenie byrokracie a nákladov občanov. Z tohto dôvodu som vyjadril nesúhlas s rozpočtom na rok 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne.(FR) Podporujem hlasovanie Európskeho parlamentu zo stredy 15. decembra 2010, na základe ktorého bol prijatý rozpočet na rok 2011 na zasadnutí v Štrasburgu v nadväznosti na rozpravu, ktorá sa konala v utorok. Prijatý rozpočet zahŕňa zvýšenú mieru financovania väčšiny priorít, ktoré stanovil Parlament, pričom dodržiava základné hranice, ktoré stanovila Rada. Počas tohtoročných rokovaní o rozpočte kolegovia poslanci Európskeho parlamentu tiež uzatvorili dohody s Radou a Komisiou v súvislosti s množstvom politických požiadaviek týkajúcich sa rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Návrh rozpočtu po úpravách Rady EÚ plne neodráža potreby a požiadavky, ktoré vytýčil Parlament, ale Európska únia nemôže niekoľko prvých mesiacov v roku 2011 ostať bez schváleného rozpočtu. Preto počas trialógu zo 6. decembra Komisia, Rada a Parlament dospeli k správnemu kompromisu v súvislosti s rozpočtom, ktorý možno v plnej miere zaviesť od samotného začiatku rozpočtového roka 2011. Hlasoval som za, pretože základný postoj je v súlade s úsilím Parlamentu poskytnúť občanom EÚ primerané finančné zdroje, ako potvrdzuje schválenie spoločného vyhlásenia o výdavkových rozpočtových prostriedkoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie Parlamentu, pretože sa domnievam, že napriek tomu, že návrh rozpočtu po úpravách Rady plne neuspokojuje skutočnú potrebu udržateľného, súdržného a účinného rozpočtu EÚ, cieľ Parlamentu poskytnúť Únii rozpočet, ktorý možno zaviesť v plnej a predvídateľnej miere od začiatku rozpočtového roka, bol splnený.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie Parlamentu, pretože súhlasím s tým, že napriek tomu, že návrh rozpočtu po úpravách Rady plne neuspokojuje skutočnú potrebu udržateľného, súdržného a účinného rozpočtu EÚ, cieľom Parlamentu bolo poskytnúť Únii rozpočet, ktorý možno zaviesť v plnej a predvídateľnej miere od začiatku rozpočtového roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne.(FR) Bol to veľmi výnimočný okamih, keď minulý mesiac všetky politické skupiny prikročili k činu a nad rámec rozpočtu na rok 2011 dosiahli politickú dohodu v súvislosti s budúcim financovaním EÚ. Takže po celom tom hurhaji, ktorý hlavné tri politické skupiny spôsobili počas rokovaní, v záverečnej fáze ustúpili. Napriek tomu, že Európsky parlament využil svoje nové právomoci, v súvislosti s rozpočtovými záležitosťami si práve nechal ujsť príležitosť presadiť sa v úlohe orgánu s rozhodovacou právomocou. List belgického premiéra, ktorý nám predložilo belgické predsedníctvo a ktorý zaručuje dodržiavanie zmluvy (!), ako aj to, že Parlament sa bude zúčastňovať na budúcich diskusiách, neposkytuje záruku dobrého politického výsledku. Náš hlas proti odzrkadľuje túto premeškanú príležitosť a následnú doložku rendez-vous.

Najlepším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je, rovnako ako v prípade postupu zakotveného v dohovore, spojiť Európsky parlament, národné parlamenty, národné vlády a Európsku komisiu. Pokiaľ ide o megaprojekt ITER, ktorý si vyžaduje a naďalej si bude vyžadovať závratné množstvo finančných prostriedkov, nie je nám ľúto, že bol odložený. Hneď po jeho opätovnom predložení Výboru EP pre rozpočet sa opäť pokúsime ukázať, ako sa v rámci neho plytvá finančnými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Chystáme sa schváliť rozpočet Európskej únie na rok 2011, pričom po prvýkrát postupujeme v súlade s novým režimom Lisabonskej zmluvy. Som spokojný s presadením úlohy Európskeho parlamentu v tejto súvislosti a podporujem hlavné priority zdôraznené v dokumente, o ktorom dnes hlasujeme. V roku 2011 je nutné venovať osobitnú pozornosť téme mládeže, vzdelávania a mobility, priorite, ktorá je zohľadnená vo všetkých oddieloch rozpočtu. Musíme investovať do našich mladých ľudí a do odbornej prípravy všetkých európskych občanov, konkrétne prostredníctvom programov celoživotného vzdelávania Erasmus Mundus a Eures.

Je tiež nevyhnutné podporovať investície do výskumu a inovácií, ako aj úlohu MSP ako hnacieho motora na zvýšenie dynamiky nášho hospodárstva. So zreteľom na význam politiky súdržnosti ako dominantného prvku v rámci všetkých európskych politík vítam jej plánované začlenenie do dokumentu, čo je kľúčom k jej úspešnému zavedeniu. Na základe uvedených dôvodov a presvedčenia, že Európska únia prechádza obdobím, ktoré si vyžaduje väčšiu mieru úsilia v súvislosti s posilnením Európy a zvýšením jej konkurencieschopnosti, ako aj zachovanie potreby posilniť medziinštitucionálny dialóg, hlasujem za tento návrh, ktorý predložil Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. − (DE) Hlasoval som za túto správu. Parlament v rámci rokovaní s Radou vystrčil pazúry. Minulý rok Rada urobila značné ústupky Parlamentu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Pri tomto rozhodnutí o rozpočte sa Parlament priklonil k pozícii Rady. Tento kompromis je podľa všetkého prijateľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. O rozpočte na rok 2011 sa rozhodlo v náročnom a nestabilnom období. V období značných škrtov v rozpočtoch členských štátov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme zabezpečili, že Európa bude schopná poskytnúť zdroje na riešenie účinkov krízy. V mojom volebnom obvode sú prínosy financovania z prostriedkov EÚ badateľné, pričom pomáhajú tým, ktorí budú trpieť z dôvodu súčasnej deštrukčnej politiky, ktorá sa zavádza v Spojenom kráľovstve.

S istými časťami tohto rozpočtu však nemôžem súhlasiť. Napríklad si nemyslím, že je vhodné hlasovať za márnotratné poľnohospodárske dotácie a za zvýšenie reprezentačných výdavkov. Domnievam sa, že v tomto neistom hospodárskom období je nutné výdavky obmedziť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol zdržať sa hlasovania o rozpočte na rok 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), písomne. Labouristickí poslanci EP hlasovali proti rozpočtovému balíku, pretože sa domnievame, že v čase takých vážnych škrtov vnútroštátnych verejných výdavkov nie je vhodné zvýšiť rozpočet EÚ.

V žiadnom prípade nepodporujeme spôsob, akým mnohé vlády ohrozujú svoje hospodárstva tým, že znižujú verejné výdavky. To však neznamená, že by sme mali automaticky podporovať zvýšenie celkových výdavkov Európskej únie.

EÚ čaká v priebehu budúceho roka veľmi veľa dôležitej práce, v mnohých prípadoch bude podporovať oblasti, ktoré najvýraznejšie zasiahnu vnútroštátne škrty. Domnievame sa však, že v prípade, ak budú potrebné nové výdavky, bude možné nájsť úspory, z ktorých sa budú môcť uvoľniť finančné prostriedky na dôležité projekty.

So zreteľom na súčasný tlak na ekonomiky členských štátov mohli byť rokovania o rozpočte príležitosťou presvedčiť vedúcich predstaviteľov EÚ, aby sa zaoberali márnotratnými výdavkami EÚ v oblastiach, ako sú poľnohospodárske dotácie, ktoré často narúšajú hospodárstva krajín, ktorým má rozpočet medzinárodnej pomoci EÚ pomáhať. Tento rozpočtový balík sa však týmito dotáciami v podstate nezaoberá.

V tejto súvislosti nemohli labouristickí poslanci EP podporiť zvýšenie rozpočtu EÚ.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0353/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Európskej komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Európsky parlament. Súhlasím tiež s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo realizovať nástroje na podporu takto postihnutých pracovníkov a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na rýchly návrat na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosti, ktoré bežne prináležia spoločnostiam, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu spoločností. Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 18 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku, hlasujem za túto správu, alebo inak povedané, za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc Holandsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame, spolu s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry medzinárodného obchodu majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je mnohých prípadoch dlhodobá. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený, aby riešil takéto situácie. V tomto prípade ide o mobilizáciu sumy pre Holandsko o niečo vyššej ako dva milióny päťstotisíc eur na podporu 613 pracovníkov prepustených v období od 1. mája 2009 do 31. januára 2010 z dvoch obchodných a maloobchodných podnikov. Vzhľadom na to, že Komisia si po zvážení žiadosti myslí, že je správna a spĺňa stanovené požiadavky, a preto odporúča schválenie žiadosti, hlasoval som za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na sociálny vplyv svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám tým, že prispieva k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju popri súčasnom zabezpečení nových zdrojov, ktoré vyhovujú potrebám spoločností a oživujú hospodárstvo. Tento intervenčný plán pre Holandsko sa predkladá práve v tejto súvislosti, v spojitosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie posilnia svoje odhodlanie vykonávať opatrenia, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa požiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam premiestňovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére globalizácie. Stále väčší počet spoločností presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami premiestňovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam. EGF už v minulosti využili iné krajiny EÚ, preto je správne poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zamestnanci, ktorí v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy prišli o prácu, by mali dostať príležitosť rýchlo sa vrátiť do sveta práce. Členské štáty musia prijať vhodné opatrenia na pomoc týmto ľuďom. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje na tento účel prostriedky, o ktoré môžu členské štáty požiadať. Hlasujem za túto správu, keďže mobilizácia prostriedkov pre Holandsko je plne oprávnená a boli splnené všetky kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Európskej komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Európsky parlament.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať individuálne opätovné zaradenie prepustených pracovníkov do zamestnania a chcela by som zopakovať, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na vytvorenie alternatívneho zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. − (IT) Plne súhlasím s pani spravodajkyňou Materovou, ktorá s potešením uviedla, že Komisia pokračuje na základe početných minulých žiadostí Európskeho parlamentu v hľadaní alternatívnych zdrojov platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Takisto súhlasím so spravodajkyňou, že alternatívy vybraté v posledných prípadoch (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácie) nie sú uspokojujúce vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa tieto rozpočtové prostriedky mali skôr zvyšovať. Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. Podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 a zriaďuje sa Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa v zásade dočasne rozšíril rozsah EGF, ako sa aj očakávalo, aby bol schopný zasahovať v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku finančnej a hospodárskej krízy prepustených „najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému začleneniu týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Európsky parlament týmto hlasovaním: 1. žiada zúčastnené inštitúcie, aby prijali potrebné opatrenia na urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF); 2. pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce; 3. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; a opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na podporu pracovníkov v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT), ktorí boli prepustení v regióne Noord Holland v Holandsku.

Odvetvie IKT zasiahla finančná a hospodárska kríza a tiež štrukturálne zmeny na celosvetovom trhu IT zapríčinené najmä premiestňovaním výroby do Číny a Indie, čo sa odrazilo aj na ukazovateli IKT 5.

Ukazovateľ IKT 5 zhŕňa hlavné výsledky výskumu obchodného cyklu, výdavkov a zostavovania rozpočtu v odvetví IKT. Tento ukazovateľ pre západnú Európu klesol z hodnoty približne 160 v auguste 2008 na približne 30 v apríli 2009.

Holandsko vypracovalo koordinovaný balík personalizovaných služieb pre 613 pracovníkov prepustených z dvoch podnikov patriacich do spoločnosti Randstad, ako napríklad poskytovanie poradenstva pri prechode z jedného pracovného miesta na iné, zriadenie centier mobility, umiestňovanie prepustených pracovníkov, zabezpečenie odbornej prípravy a preskúmanie zamestnateľnosti. Celková suma potrebného rozpočtu je 3 934 055 EUR a Holandsko podalo 8. apríla 2010 žiadosť o získanie finančného príspevku z EGF vo výške 2 557 135 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. − (DE) Hlasoval som za návrh správy. Opäť môžeme pomôcť nájsť prácu občanom EÚ, ktorí boli prepustení zo svojho podniku, keď sa dostal do ťažkostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Táto žiadosť je len jednou z mnohých podaných Holandskom, ktoré sme v poslednej dobe schválili vo Výbore pre rozpočet. Samozrejme som hlasovala za správu pani Materovej o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na podporu občanov v regióne Noord Holland, ktorí boli prepustení. Cieľom EGF je poskytnúť dostupné prostriedky na pomoc jednotlivým občanom, ktorí v dôsledku globalizácie prišli o prácu. Počas rokovaní o rozpočte, ktoré sa konali v posledných pár týždňoch, vynikala vláda Holandska neústupčivou reakciou na odôvodnené stanoviská Európskeho parlamentu, ktorý je vždy ochotný pristúpiť na kompromis. V tejto súvislosti by som chcela povedať, že mi to pripadá ako postoj k politike z hľadiska vnútroštátnych záujmov, keď na jednej strane žiadajú o pomoc EÚ vo výške desiatok miliónov EUR a na druhej strane odmietajú viesť opodstatnenú diskusiu o bodoch predložených Parlamentom.

 
  
  

Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím, že v EÚ musí byť v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku posilnená spolupráca. Myslím si, že právne predpisy EÚ v tejto oblasti by mali mať všeobecný charakter. Inými slovami, na základe globálnych kolíznych pravidiel sa môže určiť, že sa uplatňuje ktorékoľvek právo – právo zúčastneného členského štátu, právo nezúčastneného členského štátu alebo právo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie. Únia si sama sebe určila cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb, preto je cieľom poskytnúť manželom slobodu zvoliť si rozhodné právo, s ktorým majú úzku väzbu, ale ak takáto možnosť voľby nie je, s cieľom zaistiť, aby sa toto právo uplatnilo na ich rozvod alebo právnu rozluku, by sa toto právo malo uplatniť aj vtedy, keď nie je právom zúčastneného členského štátu. Narastajúca mobilita občanov si vyžaduje väčšiu flexibilitu a väčšiu právnu istotu, ktoré nové nariadenie EÚ môže umožniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Potreba vytvoriť jasný, komplexný právny rámec pre rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku vznikla z naliehavej potreby riešiť problémy, ktoré sa vynárajú v prípadoch „medzinárodných“ rozvodov. Rozdiely vnútroštátnych predpisov doteraz neuľahčovali zaručenie rovnakých príležitostí medzi manželmi ani nechránili najlepšie záujmy dotknutých detí. Naopak, podporovali „ponáhľanie sa na súd“. Ako mediátorka Európskeho parlamentu pre deti, o ktoré sa sporia rodičia s odlišnou štátnou príslušnosťou, a na základe skúseností, ktoré som získala počas svojej uplynulej práce, podporujem tento návrh nariadenia, aby sa vytvorila právna istota pre dotknuté páry a zabezpečila sa predvídateľnosť a flexibilita.

Jednou z inovatívnych myšlienok obsiahnutých v texte nariadenia je možnosť poradiť sa s rodinným mediátorom pred rozvodovým konaním, počas neho a po ňom. Nie je to len preto, že táto osoba veľmi pomáha párom tým, že ich informuje o rôznych formách a podmienkach rozvodu a rieši spory medzi nimi, ale tiež pretože chráni práva dotknutých detí, pomáha im robiť vhodné a prijateľné rozhodnutia na ochranu blaha ich potomkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Keď ide o zlepšenie súladu medzi európskymi právnymi predpismi o manželských veciach, je ťažké dosiahnuť, aby sa v tejto veci zhodlo 27 členských štátov. Našťastie, od roku 1997, kedy bola uzatvorená Amsterdamská zmluva, sa môžu stretnúť členské štáty, ktoré si to želajú, s cieľom dosiahnuť pokrok v určitej oblasti prostredníctvom „posilnenej spolupráce“ tak, že môžu vytvoriť jadro vedúcich štátov s cieľom posunúť Úniu ďalej. Problémy, s ktorými sa stretávajú manželia, keď chcú, aby bol ich stav uznaný v celej Európe, najmä počas rozvodu alebo právnej rozluky, viedli niektoré členské štáty k tomu, aby sa stretli a zlepšili koordináciu vnútroštátnych predpisov. Skutočne si veľmi želám, aby bola vykonaná táto posilnená spolupráca, do ktorej sa Francúzsko chce zapojiť. Podľa mňa je táto iniciatíva v záujme zblíženia Európanov v oblasti, ktorá sa týka nás všetkých a v ktorej je právna istota základom. Preto som hlasovala za navrhnuté uznesenie, ktorým sa táto posilnená spolupráca vykonáva. V budúcnosti sa táto posilnená spolupráca musí čo najviac využívať.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu, pretože cieľom nariadenia je vytvoriť právnu istotu pre páry z odlišných členských štátov, ktoré sa chcú rozísť alebo rozviesť, a zaručiť predvídateľnosť a flexibilitu.

V tejto súvislosti je schválená iniciatíva krokom vpred, ale je poľutovaniahodné, že sa nevyužila príležitosť, a, po prvé, nerozšíril sa rozsah pôsobnosti na uznanie manželstva, anulovanie manželstva, starostlivosť o deti a dedičstvo. Nepokrýva ani existenciu iných druhov zväzkov, ako napríklad zväzky homosexuálnych párov, ktoré sú v niektorých členských štátoch uznané.

Po druhé, takisto je poľutovaniahodné, že len 15 z 27 členských štátov je ochotných zapojiť sa do tejto posilnenej spolupráce, čo bude na škodu občanov krajín, ktoré tak neurobia.

Preto dúfam a želám si, aby sa v budúcnosti rozšíril rozsah pôsobnosti a aby sa zvýšil počet krajín, ktoré túto posilnenú spoluprácu schvália: dlhujú to občanom, ktorých zastupujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu Európskeho parlamentu o posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, pretože sa musí vytvoriť zrozumiteľný a jasný právny základ, podľa ktorého sa budú uplatňovať právne predpisy rozhodného práva. Chcela by som upozorniť na to, že jedným z hlavných cieľov Európskej únie je udržanie a rozvíjanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručená sloboda pohybu osôb. Pokiaľ ide o otázku, ktoré právo sa má uplatňovať na rozvod alebo právnu rozluku v prípade manželov odlišnej štátnej príslušnosti, právny stav na úrovni EÚ je v súčasnosti veľmi neprehľadný. Táto situácia vedie často k „ponáhľaniu sa na súd”, keď jeden z manželov podá žiadosť o rozvod skôr než druhý, aby si tak zabezpečil, že rozvodové konanie sa bude riadiť tým právnym poriadkom, ktorý podľa neho lepšie chráni jeho záujmy. Chcela by som zdôrazniť, že navrhované nariadenie by malo vytvoriť pre dotknuté páry právnu istotu a tiež zaručiť predvídateľnosť a flexibilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Zwiefkovi k vypracovaniu tejto správy, ktorú podporujem. Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť jasný, komplexný právny rámec pre rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku, čím sa zúčastneným stranám umožní určitý stupeň autonómie. Rozličný charakter týchto predpisov v členských štátoch môže v skutočnosti v prípade „medzinárodných“ rozvodov spôsobiť problémy.

Popri právnej neistote týkajúcej sa určenia rozhodného práva v jednotlivých prípadoch sa môže objaviť aj „ponáhľanie sa na súd“, aby sa zabezpečilo, že rozvodové konanie sa bude riadiť tým právnym poriadkom, ktorý lepšie chráni záujmy jedného z manželov. Európska únia musí preto obmedziť tieto riziká a nedostatky tým, že zavedie možnosť, aby si dotknuté strany na základe vzájomnej dohody mohli vybrať rozhodné právo. Preto súhlasím s tým, že je potrebné čím skôr zabezpečiť stranám spravodlivé a presné informácie, ktoré ich oboznámia s ich možnosťami.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Podľa Lisabonskej zmluvy môžu teraz členské štáty nadviazať posilnenú spoluprácu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a konkrétnejšie v záležitostiach rozvodu a právnej rozluky. Toto nariadenie definuje posilnenú spoluprácu medzi určitými členskými štátmi (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko). Hlavným cieľom toho je, aby sa jednoznačne vylúčila diskriminácia na základe pohlavia, zachovali rovnaké príležitosti medzi oboma manželmi a aby v centre pozornosti zostali záujmy dieťaťa. Manželia často „súťažia“ o to, kto z nich podá ako prvý žiadosť o rozvod, aby sa rozvodové konanie riadilo právom krajiny, ktoré lepšie ochráni záujmy dotyčného partnera. Zámer tohto nariadenia je posilniť právnu istotu pre dotknuté páry a zároveň zabezpečiť predvídateľnosť a flexibilitu konania. Podporila som toto nariadenie aj keď sa v súčasnosti Českej republiky netýka. Celkovo si myslím, že zavedenie tohto nariadenia bude dobrým príkladom pre ostatné členské štáty vrátane Českej republiky. Ostatné členské štáty budú môcť v budúcnosti prijať toto nariadenie a využiť tak skúsenosti priekopníckych členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Tento návrh sa nepokúša harmonizovať rozhodné hmotné právo pre rozvody a právne rozluky, ale pokúša sa vytvoriť harmonizované pravidlá na riešenie medzinárodných jurisdikčných sporov. Znamená to, že musíme pracovať v rámci medzinárodného súkromného práva a nie v rámci hmotného rodinného práva, v ktorom bude mať každý štát aj naďalej svoje vlastné právne predpisy.

Preto je dôležité, aby sme nezabudli, že napríklad navrhované nariadenie prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 7a nevyžaduje, aby členský štát uznal ako manželstvo – aj keď len na zabezpečenie jeho zrušenia – úkon, ktorý sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov za manželstvo nepovažuje alebo ktorý by bol v rozpore so zásadou subsidiarity. To však nebude môcť obmedziť práva ľudí, ktorých zväzok nie je v štáte uznaný; na túto otázku musíme nájsť kompromisné riešenie.

V súvislosti s vyššie uvedeným považujem zabezpečenie väčšej právnej istoty, pokiaľ ide o riešenie konfliktov medzinárodnej jurisdikcie v kontexte rodinného práva, predovšetkým pokiaľ ide o zrušenie manželstva a právnu rozluku, za dôležitý krok smerom k vybudovaniu prostredia slobody a spravodlivosti, v ktorom je sloboda pohybu ľudí realitou.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Teší ma prijatie tejto správy, ktorá by mala umožniť manželom z odlišných členských štátov alebo žijúcim v inej krajine ako ich vlastnej zvoliť si právne predpisy, ktoré sa použijú pri ich rozvode.

V EÚ bolo v roku 2007 jeden milión rozvedených manželstiev, z čoho sa 13 % týkalo párov, ktoré tvorili partneri s odlišnou štátnou príslušnosťou. Pri týchto rozvodových konaniach čelili európski občania právnym problémom ovplyvňujúcim ich rozchod.

Chcel by som poukázať na to, že Portugalsko sa zúčastňuje na procese posilnenej spolupráce, ktorý umožní dosiahnutie pokroku v tejto otázke, ktorú Rada blokuje.

Chcel by som zdôrazniť, že je potrebné, aby táto správa nemala za následok, že členský štát bude povinný uznať ako manželstvo – aj keď len na účel jeho zrušenia – stav, ktorý sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov za manželstvo nepovažuje alebo ktorý by bol v rozpore so zásadou subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Chcela by som zablahoželať spravodajcovi k tomu, že sa tak starostlivo vyrovnal s takou zložitou témou, akou je otázka výberu rozhodného práva pre rozvody a právne rozluky. Aká chúlostivá je táto otázka, je možné vidieť na skutočnosti, že nariadenie Rím III je v histórii EÚ prvým príkladom posilnenej spolupráce vykonanej podľa postupov stanovených v zmluvách. Preto bude rozsah územnej pôsobnosti nariadenia obmedzený na 14 z 27 členských štátov EÚ. Poľsko medzi nimi nie je. Myslím si, že zavedením zásady, ktorá zúčastneným stranám umožňuje vybrať si rozhodné právo pre rozvod, prispeje nariadenie Rím III k väčšej právnej predvídateľnosti a istote. Keď však zoberieme do úvahy obmedzený záber tohto nariadenia – bude sa týkať len rozhodného práva vo veci medzinárodného rozvodu –, dôležité je tiež odpovedať na otázku, ktorý súd má právomoc rozhodnúť v konkrétnom prípade.

Tento problém je predmetom ďalšieho nariadenia EÚ – Brusel IIa. Preto si takisto ako spravodajca myslím, že je dôležité, aby toto nariadenie bolo čo najrýchlejšie revidované s cieľom zaviesť pravidlo forum necessitatis. Rozptýli to obavy mnohých členských štátov, pokiaľ ide o to, či ich súdy nebudú nútené rozhodovať o rozvodoch párov, ktoré ich právny systém nepovažuje za zosobášených, čo ich následne povzbudí, aby prijali všeobecné európske zásady v oblasti medzinárodných rozvodov, čo určite uľahčí život mnohým občanom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Ak sa dvaja ľudia s odlišnou štátnou príslušnosťou alebo jednoducho ľudia, ktorí už nežijú v rovnakom členskom štáte, chcú rozviesť, mali by vedieť, ktorý súd má právomoc a v ktorej krajine. Odteraz sa títo dvaja rozvádzajúci sa ľudia budú môcť rozhodnúť, ktorým právnym systémom Európskej únie sa bude riadiť ich rozvod. Predstavuje to ďalší veľmi konkrétny krok smerom k postupnému vytvoreniu spoločného európskeho právneho priestoru, ktorý sa priamo uplatňuje v každodennom živote nás všetkých. Vítam síce prijatie tejto správy a to, že sa prvýkrát využila takzvaná posilnená spolupráca, ale je mi ľúto, že sa musel použiť tento postup a nebolo možné dosiahnuť dohodu medzi všetkými členskými štátmi EÚ. Dúfam, že sa ostatné členské štáty do tejto spolupráce čoskoro zapoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. (CS) Česká republika je zastúpená v Európskom parlamente. Česká republika sa nezapojila do mechanizmu posilnenej spolupráce v oblasti zlučiteľnosti uplatniteľných pravidiel týkajúcich sa kolíznych noriem. Je to z toho dôvodu, že Česká republika nepokladá návrh nariadenia za opatrenie potrebné na riadne fungovanie vnútorného trhu. Podobne považuje Česká republika nariadenie za sporné z hľadiska zásady subsidiarity, keďže neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu, ktorá by odôvodňovala zásah do vnútroštátnych predpisov rodinného práva členských štátov. Česká republika považuje návrh za sporný tiež z hľadiska zásady proporcionality, keďže zvolená právna forma nariadenia nie je vhodným nástrojom na zabezpečenie zlučiteľnosti pravidiel o kolíznych normách v oblasti medzinárodného rodinného práva. Napriek tomu však nechcem svojím hlasovaním brániť štátom, ktoré si zvolili mechanizmus posilnenej spolupráce ako nástroj na harmonizáciu kolíznych noriem, pokiaľ ide o určenie rozhodného práva v manželských záležitostiach, aby sa vydali touto cestou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Návrh nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, pomáha riešiť často zložité a citlivé záležitosti, ktoré sú spojené s rozvodovými konaniami pre manželstvá, ktoré sú právoplatne uzavreté medzi osobami rôznych s odlišnou štátnou príslušnosťou. Rozvádzajúcemu sa páru to umožňuje lepšiu orientáciu a výber rozhodného práva. Takisto hneď od začiatku výrazne zvyšuje ich právnu istotu. Keďže prijaté právne predpisy budú mimo rámca acquis communautaire, uplatňovanie mechanizmu posilnenej spolupráce je krok, ktorý zúčastneným členským štátom umožní riešiť niektoré legislatívne problémy medzinárodnej spolupráce spojené s rozvodmi týchto manželstiev.

Ostatným členským štátom, ktoré sa v tejto fáze nezúčastňujú, to dáva dostatočnú možnosť s časovým odstupom vyhodnotiť pozitívne a negatívne účinky tohto návrhu nariadenia a zvážiť možnosť zapojenia sa. V Českej republike sa v riadne odôvodnených prípadoch už mnohé roky uplatňuje cudzie právo v takýchto prípadoch rozvodových konaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nové nariadenie umožní medzinárodným párom (párom s odlišnou štátnou príslušnosťou, párom, ktoré žijú v odlišných krajinách, alebo párom, ktoré žijú v krajine odlišnej od ich krajiny pôvodu) vybrať si vnútroštátne právo, ktoré sa bude uplatňovať pri ich rozvode, za predpokladu, že jeden z partnerov má väzbu s predmetnou krajinou, napríklad obvyklý pobyt alebo štátnu príslušnosť. Nové pravidlá tiež upresňujú právo, ktoré sa bude uplatňovať v prípade, že sa partneri nedohodnú. Nové nariadenie napríklad umožní španielsko-portugalskému páru žijúcemu v Belgicku rozhodnúť sa, či sa má pri ich rozvode uplatňovať právo Portugalska, Španielska alebo Belgicka.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. − Rozvod je vážna vec. Pomerne často so sebou prináša rozbité riady a rozdelené majetky. Úprimne obdivujem idealizmus pána spravodajcu Tadeusza Zwiefku. Čo sa stane, ak sa chce nemecký manžel rozviesť v Nemecku, ale jeho žena sa chce rozviesť na Sicílii, pretože jej matka je Sicílčanka? Ako rozdelíte vysávač a umývačku, ak nie je žiadna dohoda? Myšlienka je dobrá, ale potrebuje vylepšiť. Deväťdesiat percent rozvodov je plných tragédií a škandálov. Som za, ale pozrime sa na detaily, keď zvažujeme takýto dokument. Potrebujeme právo, nie pravidlá.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Rozluka a rozvod sú vždy ťažké a prinášajú so sebou celý rad právnych následkov. Všetko sa stane osobitne problematickým, keď muž a žena pochádzajú z odlišných krajín. Hľadali sme riešenie v rámci Európskej únie, ale podarilo sa nám dohodnúť len na posilnenej spolupráci, ktorá len mierne uľahčuje situáciu pre dotknuté osoby, inými slovami, pre páry z rozdielnych členských štátov EÚ, ktoré sa rozvádzajú. Rozsah pôsobnosti tohto postupu nebol stanovený, a preto nie je úplne jasný.

Spolupráca, samozrejme, neznamená, že rozsudky, ako napríklad v prípade rozvodu, musia byť uznané v členskom štáte, kde na to neexistuje právny predpis. Podobne nesmie postup poskytnúť možnosť, aby sa zadnými dvierkami členské štáty nútili uznať partnerstvá medzi rovnakými pohlaviami. Rovnako sa venovala malá pozornosť právam rodičov v prípadoch cezhraničných rozvodov. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože považujem za potrebné vytvoriť jasný a komplexný právny rámec pre rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku. Po prvý raz dostali páry vďaka zavedeniu článku 3a možnosť určiť vzájomnou dohodou rozhodné právo pre rozvodové konanie. Myslím si tiež, že by sme mali zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie zúčastnených strán informované, inými slovami, aby obidvaja manželia boli riadne informovaní o praktických následkoch svojho rozhodnutia. V tejto súvislosti je potrebné zaistiť, aby boli informácie správne a úplné. Myslím si, že je dôležité chrániť vzťah páru, aby sa úkon rozchodu uskutočnil jasným a transparentným spôsobom na základe vzájomnej dohody medzi obidvoma stranami, ktoré tak budú mať rovnaké rozhodovacie právomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Portugalsko sa spolu s ďalšími 13 krajinami EÚ (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) zapojilo do prvého experimentu posilnenej spolupráce v histórii EÚ. Táto posilnená spolupráca sa vykonáva v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku ľudí a majetku.

Hlasovala som za túto správu týkajúcu sa nariadenia, ktoré stanovuje jasné pravidlá týkajúce sa postupu pre medzinárodné páry (kde majú manželia štátnu príslušnosť), ktoré chcú vo svojich krajinách pôvodu alebo pobytu rozvod alebo právnu rozluku ľudí alebo majetku. Je to plne konsenzuálna záležitosť, ktorá mnohým Európanom uľahčí život. Je to tiež symbolický moment, keďže to je prvý raz, čo sa vykonáva posilnená spolupráca medzi členskými štátmi EÚ.

Cieľom týchto pravidiel je posilniť právnu istotu a predvídateľnosť, pokiaľ ide o rozvod a právnu rozluku ľudí a majetku. Dohoda len zabezpečuje harmonizáciu kolíznych situácií a nie harmonizáciu základných vnútroštátnych pravidiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Jeden z hlavných cieľov Európskej únie je udržanie a rozvíjanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručená sloboda pohybu osôb. Pokiaľ ide o otázku, ktoré právo sa bude uplatňovať na rozvod alebo právnu rozluku v prípade manželov odlišnej štátnej príslušnosti, právny stav na úrovni EÚ je v súčasnosti veľmi neprehľadný. Táto situácia vedie často k „ponáhľaniu sa na súd”, keď jeden z manželov podá žiadosť o rozvod skôr než druhý, aby si tak zabezpečil, že rozvodové konanie sa bude riadiť tým právnym poriadkom, ktorý podľa neho lepšie chráni jeho záujmy. Zámer tohto návrhu nariadenia je vytvoriť právnu istotu pre dotknuté páry a zároveň zabezpečiť predvídateľnosť a flexibilitu konania. Preto musím súhlasiť so spravodajcom pánom Zwiefkom, ktorý podporuje podstatu pravidiel na určenie rozhodného práva pre prípad rozvodu a právnej rozluky.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko (3. marca 2010 stiahlo svoju žiadosť), Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko predložili Komisii žiadosť, v ktorej uvádzajú, že majú v úmysle nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti rozhodného práva v manželských veciach, a vyzvali Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrh Rade. Neustále rastúca mobilita občanov si vyžaduje na jednej strane väčšiu flexibilitu a na druhej strane väčšiu právnu istotu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa týmto nariadením mala posilniť autonómia strán vo veciach rozvodu a právnej rozluky tým, že sa im poskytne možnosť zvoliť si rozhodné právo pre svoj rozvod alebo rozluku.

Nariadenie sa bude uplatňovať len na zrušenie manželstva alebo ukončenie manželských povinností (právna rozluka), ale nebude sa uplatňovať na spôsobilosť fyzických osôb na právne úkony, existenciu, platnosť alebo uznanie manželstva, anulovanie manželstva, meno manželov, majetkové práva vyplývajúce z manželstva, rodičovské práva a povinnosti, vyživovaciu povinnosť, zverenecké práva alebo dedenie, aj keď sa v kontexte konania týkajúceho sa rozvodu alebo právnej rozluky vynoria len ako predbežné otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Rozvíjanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb, predstavuje jeden z najzákladnejších cieľov Európskej únie. Preto vítam tento návrh, ktorý zavádza väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o určenie rozhodného práva pre medzinárodné rozvody a rozluky, a chcel by som, aby sa ostatné členské štáty spojili v úsilí dosiahnuť zlučiteľnosť vnútroštátnych pravidiel o kolízii právnych noriem v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Zámerom tohto textu je vyriešiť napríklad takéto problémy: A a B sú štátnymi príslušníkmi rôznych členských štátov, ktorí vstúpili do manželstva osôb rovnakého pohlavia v jednom z členských štátov, ktoré zaviedli právne predpisy na povolenie takýchto manželstiev. Tri roky majú obvyklý pobyt v členskom štáte, ktorý neumožňuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ale ktorý sa zúčastnil na prijatí nariadenia o rozhodnom práve podľa postupu posilnenej spolupráce. A a B by chceli zrušiť svoje manželstvo.

Podľa ustanovení nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci sú jedinými súdmi, ktoré sú za týchto okolností príslušné, súdy členských štátov, v ktorých majú obvyklý pobyt. Je zrejmé, že to je nespravodlivé pre dotknutý pár, ktorý by bol vystavený značným nepríjemnostiam a vynaložil by veľa času, aby dosiahol postúpenie svojho rozvodového konania inému súdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne.(SV) Keď dnes Európsky parlament hlasoval o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, rozhodol som sa zdržať sa hlasovania. Podľa mňa je rodinné právo, ako napríklad právne predpisy týkajúce sa rozvodov, oblasťou, kde by sa mala zachovať zásada subsidiarity a kde by každý členský štát mal prijímať svoje vlastné rozhodnutia. Spolupráca, ktorá sa v správe rozoberá, je pre členské štáty EÚ dobrovoľná a v súčasnosti sa zapojilo 14 krajín. Švédsko nie je jednou z nich. Podľa mňa nie je úplne vhodné, aby som ako švédsky poslanec EP zaujal stanovisko k legislatíve, ktorá sa týka výhradne formy spolupráce, ktorej sa Švédsko nezúčastňuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Vzhľadom na to, že v EÚ existuje 16 miliónov manželstiev medzi partnermi s odlišnou štátnou príslušnosťou, z ktorých sa odhadom 140 000 každý rok skončí rozvodom, je potrebné rokovať a dohodnúť sa o tejto otázke, aby sa občanom zaručila právna istota. Potom, čo jednotlivé členské štáty vetovali mnohé iniciatívy v tejto oblasti, umožnila posilnená spolupráca aspoň 14 krajinám, aby zaviedli potrebné kritériá.

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za túto správu, pretože svetová finančná kríza, ku ktorej ratingové agentúry čiastočne prispeli, ukázala, že je potrebné zaviesť mechanizmus klasifikácie a kontroly ratingových agentúr. Súhlasím s touto správou v tom, že podporuje vytvorenie európskeho systému registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľadu nad nimi, a v tom, že vzala do úvahy podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín. Dohoda dosiahnutá v otázke štruktúry európskeho dohľadu, ktorá nadobudne platnosť 1. januára 2011, teraz umožní vykonávanie účinného dohľadu nad týmito agentúrami. Je skutočne mimoriadne dôležité, aby bol Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) hneď od svojho vzniku schopný vykonávať svoje právomoci, ktorými zabezpečí riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii, ako aj nad agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v Európskej únii povolené, v plnej spolupráci s ich vnútroštátnymi orgánmi. Takisto vítam skutočnosť, že USA sa rozhodli vypracovať prísnejšie pravidlá pre dohľad v tejto oblasti, keďže Komisia tiež zvažuje, že bude pracovať na dosiahnutí ďalšej medzinárodnej harmonizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím, že je potrebné zriadiť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Svetová finančná kríza, ku ktorej ratingové agentúry prispeli, ovplyvnila túto iniciatívu. Súhlasím s návrhom Európskej komisie, aby sa upravilo vydávanie povolení ratingovým agentúram a dohľad nad nimi zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Je však veľmi dôležité, aby bol ESMA hneď od svojho vzniku schopný vykonávať svoje právomoci, ktorými zabezpečí riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii, ako aj nad agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v Európskej únii povolené.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Ratingové agentúry v zásade zverejňujú nezávislé názory na úverovú bonitu subjektu, dlhu, finančného záväzku alebo finančného nástroja. Posudky týchto agentúr však niekedy môžu mať vážne následky na hospodárstvo krajiny, ktorej finančnú korektnosť hodnotia. Únia prijala v roku 2009 nariadenie (ES) č. 1060/2009, ktorého zámerom je regulovať činnosť agentúr s cieľom chrániť investorov a európske finančné trhy pred rizikom zneužitia. Stanovuje podmienky na vydávanie úverových ratingov a takisto pravidlá upravujúce registráciu ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Medzitým vydal panel odborníkov správu, ktorej záverom bolo, že na zníženie rizika budúcich finančných kríz a ich závažnosti sa musí zlepšiť rámec pre dohľad. Nariadením o Európskom orgáne pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa zriadil európsky orgán dohľadu. Aby sa zabezpečilo, že tento orgán bude bez problémov fungovať a bude riadne integrovaný do celkového rámca finančnej regulácie, bolo potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1060/2009. Hlasovala som za túto správu, pretože zlepšuje kontrolu nad ratingovými agentúrami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne.(FR) Na základe správy nášho vynikajúceho kolegu a priateľa Jeana-Paula Gauzèsa z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) som hlasoval za nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) o ratingových agentúrach a celkom novému Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa udeľujú právomoci dohľadu nad týmito subjektmi. Podporujem zlepšenia, ktoré spravodajca ponúka, najmä presun nových právomocí na ESMA, ktoré Komisia zamýšľala ponechať pre seba, najmä v súvislosti s penále. Myslím si, že je dôležité, aby ESMA mohol delegovať časť svojich úloh na vnútroštátne orgány. Ľutujem, že v správe (aj keď tento regulačný pozmeňujúci a doplňujúci návrh pravdepodobne nie je správnym médiom) nie je žiadna zmienka o otázke ratingu členských štátov a o špecifickom dohľade, ktorý by mal fungovať v oblasti ratingu štátov. Navrhujem vytvorenie európskeho verejného orgánu, ktorý by mal na starosti rating štátov, čo by zaručilo potrebnú technickú stránku veci a nezávislosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Svetová finančná kríza ukázala, že je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Potrebujeme spoločný dohľad nad ratingovými agentúrami a spoločnú integrovanú kontrolu týchto agentúr na úrovni celej EÚ. Hlasoval som za tento dôležitý dokument. V roku 2009 sa prijalo nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach. Nariadenie umožnilo vytvoriť európsky systém registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľad nad týmito agentúrami. Stanovili sa v ňom tiež podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín. Potrebujeme spoľahlivý systém dohľadu a kontroly, a preto podporujem navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré posilnia Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Táto inštitúcia sa musí začleniť do dohľadu nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v EÚ a musí účinne vykonávať svoje právomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za túto správu, pretože hospodárska a svetová finančná kríza, ktorá postihla celý svet, ukázala, že je potrebné vytvoriť mechanizmus monitorovania ratingových agentúr a dohľadu nad nimi. Z tohto dôvodu predložila Európska komisia návrh na úpravu vydávania povolení ratingovým agentúram a dohľad nad nimi zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Dôležité je, že tento orgán bude mať svoje vlastné právomoci dohľadu, ale tiež vyšetrovacie právomoci, a bude môcť postihovať nedodržiavanie tohto nariadenia. Súhlasím s pozíciou Európskeho parlamentu, že potrebujeme spoločný dohľad nad produktmi ratingových agentúr a ich spoločnú integrovanú kontrolu na úrovni celej EÚ. Parlament ďalej navrhuje zamerať sa na zapojenie ESMA do dohľadu nad agentúrami a na vymedzenie jeho nových úloh a právomocí. Je veľmi dôležité, aby bol ESMA hneď, ako bude zriadený, schopný vykonávať svoje právomoci, ktorými zabezpečí riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii, ako aj agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v Európskej únii povolené.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Zdržal som sa hlasovania o správe o ratingových agentúrach. Tieto ratingové agentúry otvorene slúžia záujmom medzinárodných špekulantov. Od začiatku krízy hrajú zápornú úlohu a robia tak aj naďalej. Ich cielené a svojvoľné znižovanie úverového ratingu krajín v Európe a aj mimo nej dostalo tieto krajiny do ničivého kruhu špekulácie a pôžičiek. Zvyšovanie rozpätí zvyšuje finančné problémy krajín a obohacuje trhy na ich úkor. Úloha a praktiky ratingových agentúr majú predovšetkým v eurozóne negatívny následok na stabilitu eura. EÚ nesie vážnu politickú zodpovednosť, keďže im udelila právo posudzovať spoločnosti a tiež hospodárstva členských štátov. Myslím si, že je potrebné okamžite prijať účinné opatrenia, aby sa ukončila špekulatívna povaha ratingových agentúr, a teda radikálne zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 1060/2009. Správa obsahuje niekoľko pozitívnych, ale, bohužiaľ, slabých návrhov a robí len nesmelé kroky týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Potreba tejto zmeny vyplýva z potreby prispôsobiť nariadenie (ES) č. 1060/2009 novej štruktúre európskeho dohľadu a zo zavedenia nových mechanizmov na centralizáciu činností ratingových agentúr.

Na tento účel dostane európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA) vlastné právomoci týkajúce sa dohľadu, vyšetrovania a uplatňovania sankcií. Teraz musíme zabezpečiť, aby bol ESMA schopný vykonávať svoje právomoci a zabezpečiť riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii, ako aj agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v Európskej únii povolené.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Táto správa je technickým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom existujúcej smernice a od januára 2011 udeľuje právomoci novému orgánu dohľadu, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Nesmieme zabudnúť na to, že sa očakáva, že na jar 2011 dôjde ku komplexnejšiemu zlepšeniu ratingových agentúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, teoreticky už existuje dohľad nad ratingovými agentúrami a ich regulácia na európskej úrovni. Ale spochybnilo to dominantné postavenie troch amerických agentúr, ktoré vládnu na európskych trhoch, s vplyvom na štátny dlh, a teda úrokové sadzby, za ktoré si európske štáty môžu požičiavať? Obávam sa, že nie. Nezastavilo to agentúru Standard & Poor, aby sa pomerne nedávno vyhrážala znížiť úverový rating Belgicka, ani agentúru Moody's, aby hrozila Španielsku, a ani agentúru Fitch, ktorá hrozila Írsku.

Žiadna z týchto agentúr nebola penalizovaná, či už zo strany klientov, alebo tým, že by sa poškvrnila ich povesť, za to, že neodviedli dobrú prácu počas krízy okolo Enronu alebo krízy rizikových hypoték. Teraz vyhlasujú, že majú politickú úlohu: vyhrážanie sa Belgicku je pokusom vnútiť vytvorenie vlády; absencia hrozby voči Francúzsku je pokusom umelo zabrániť rozpadnutiu eurozóny. Pravda je, že majú moc len preto, že trhy nie sú regulované, a váš text, za ktorý som aj tak hlasoval, neurobí veľa preto, aby veci zlepšil.

 
  
MPphoto
 
 

  Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , písomne.(EL) Toto nariadenie sa zaoberá dohľadom nad ratingovými agentúrami zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a dohľadom nad používaním úverových ratingov jednotlivými subjektmi, ktoré podliehajú dohľadu na vnútroštátnej úrovni. Vnútroštátne orgány dohľadu zostanú zodpovedné za dohľad nad používaním úverových ratingov týmito individuálnymi subjektmi. Vnútroštátne orgány však nebudú mať právomoci prijať opatrenia v oblasti dohľadu proti ratingovým agentúram, ktoré porušia toto nariadenie. Presne tento bod návrhu sa skúma z hľadiska zlučiteľnosti so zásadou proporcionality. Návrh vytvára systém kontroly, ale v kontexte súčasného neoliberálneho prostredia nie je zabezpečené jeho skutočné, základné vykonávanie, je to len psychologicky nové opatrenie určené predovšetkým širokej verejnosti.

Nie je určený na nahradenie predchádzajúceho systému; je určený na zavedenie nového systému kontroly, ktorý predtým neexistoval ani v takejto forme, čo umožnilo predovšetkým ratingovým agentúram napredovať plným tempom bez ohľadu na všetko ostatné. V tomto zmysle je možno lepšie mať tento systém ako žiadny.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písomne. (CS) Hlasoval som za správu o zriadení centralizovaného dohľadu nad ratingovými agentúrami. Plne súhlasím s obsahom správy pána Gauzèsa o návrhu nariadenia, ktorý vymedzuje model centralizovaného dohľadu nad ratingovými agentúrami zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) najmä vzhľadom na značnú mobilitu služieb, ktoré ratingové agentúry poskytujú, a ich priamy vplyv na finančné trhy. Centralizovaný dohľad by mohol viesť k vyššej transparentnosti vo svete ratingových agentúr a mohol by podporiť lepšiu hospodársku súťaž medzi jednotlivými agentúrami. Z tohto dôvodu som hlasoval za správu. Obávam sa však, že navrhované obdobie, počas ktorého majú byť vykonané všetky zmeny týkajúce sa prenesenia kompetencií a povinností z príslušných orgánov dohľadu v členských štátoch na ESMA, je príliš krátke a myslím si, že by sa malo predĺžiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Hlasoval som za túto správu, pretože globálna finančná kríza, ku ktorej prispeli aj úverové agentúry, ukázala, že je potrebné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Na tento účel bolo v roku 2009 schválené nariadenie o ratingových agentúrach. Nariadenie umožnilo vytvoriť európsky systém registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľad nad týmito agentúrami. Stanovili sa v ňom tiež podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín. Dohoda dosiahnutá v otázke štruktúry európskeho dohľadu, ktorá nadobudne platnosť 1. januára 2011, ustanovuje, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude vykonávať svoje právomoci dohľadu, predovšetkým pokiaľ ide o úverové agentúry. Preto je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie o ratingových agentúrach, aby sa upravilo vydávanie povolení ratingovým agentúram a dohľad nad nimi zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Tento orgán bude mať svoje vlastné právomoci dohľadu, ale tiež vyšetrovacie právomoci, a bude môcť postihovať nedodržiavanie tohto nariadenia. Pokuty budú vyberať členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi je potrebný. Musíme brať do úvahy skutočnosť, že ratingové agentúry čiastočne prispeli ku kríze. V roku 2011 dostaneme od Komisie návrh rôznych doplnkových opatrení týkajúcich sa ratingov a po prijatí tejto správy bude možné zaviesť tieto opatrenia. Uvedené úvahy ma presvedčili, aby som podporil túto správu, čím som vyjadril svoje presvedčenie, že rýchlo nadobudne platnosť a uvidíme pozitívne výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Súkromné ratingové agentúry dostali nové práva na určovanie noriem a prísľuby od verejných orgánov, že im budú delegované právomoci. Ich závislosť od súkromných partnerov nepozná žiadne hranice. Ani ich svojvoľná povaha. Verejné orgány rezignovali. Je to hanba.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je potrebné podniknúť kroky na túto zmenu, aby sa nariadenie (ES) č. 1060/2009 mohlo prispôsobiť novej štruktúre európskeho dohľadu a aby sa mohol zaviesť nový mechanizmus na centralizáciu činností ratingových agentúr. Preto dostane európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA) vlastné právomoci týkajúce sa dohľadu, vyšetrovania a uplatňovania sankcií. Je veľmi dôležité, aby bol ESMA schopný vykonávať svoje právomoci a zabezpečiť riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Nemohol som podporiť túto správu, lebo hoci som za mnohé z bodov v správe a celkovo za návrhy o zvýšenej transparentnosti, lepšej informovanosti a dohľade nad ratingovými agentúrami a ostatnými finančnými subjektmi, bude tento návrh slúžiť záujmom investorov, ktorí sú veľmi ďaleko od takzvaného „skutočného hospodárstva“, keďže im správa dáva väčšiu právnu istotu. Preto, hoci si myslím, že je potrebné, ako je v správe uvedené, usilovne pracovať na dosiahnutí transparentnosti a práva na jasné informácie vo finančnom systéme, považujem za potrebnejšie ukončiť finančné špekulácie a pracovať na dosiahnutí nariadenia, ktoré finančné trhy vystaví dohľadu členských štátov. Táto správa sa usiluje o transparentnosť, informácie a určitý stupeň dohľadu nad finančnými subjektmi, ale robí to opatrne a z kapitalistického hľadiska, ktoré sa snaží vyhovieť finančnému odvetviu, s čím sa nestotožňujem a ani to nepodporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Je to veľmi dôležitý nástroj na informovanie občanov EÚ o pomeroch v spoločnostiach a v bankách, ale tiež na porovnanie konkurencieschopnosti rôznych značiek a výrobkov. Hlasoval som za túto správu. Takisto dúfam, že v budúcnosti sa toto nariadenie doplní o kontrolu ratingov politických strán a masmédií, aby sa zabránilo manipulácii verejnej mienky za peniaze. Ratingové agentúry nepracujú intenzívne na tom, aby získali informácie a analyzovali ich. Sú ochotné ukázať vyhovujúci výsledok tým, ktorí zaplatia. Každý, kto manipuluje verejnou mienkou a klame tak spoločnosť, si zaslúži prísne potrestanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Viac ako čokoľvek iné nám finančná kríza ukázala, že ratingové agentúry majú nebezpečný monopol a že ich hodnotenia nie sú vždy správne a niekedy sú veľmi riskantné. Preto je dôležité vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Keďže sú súčasťou veľmi komplexného systému finančných trhov, bolo prijaté rozhodnutie zaviesť na tento účel dvojitý systém. Navyše sú v správe stanovené podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín.

Pre systém dohľadu je, samozrejme, nevyhnutné, aby sa mohli ukladať sankcie. Budúcnosť ukáže, do akej miery sa budú naozaj uplatňovať. Skutočnosť, že sa teraz zriadilo viacero orgánov dohľadu EÚ, čo zahŕňa zvýšenú administratívu a náklady, nie je pre európskych daňovníkov dobrá. Pri hlasovaní som to zobral do úvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie Parlamentu, pretože súhlasím s tým, že:

– registrácia ratingových agentúr v Únii a neustály dohľad nad nimi by mali byť výhradnou zodpovednosťou európskeho orgánu dohľadu, a to Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý by mal mať výlučné právomoci na podpisovanie dohôd o spolupráci o výmene informácií s príslušnými orgánmi v tretích krajinách;

– európsky orgán dohľadu (ESMA) má byť zodpovedný za registráciu a stály dohľad nad ratingovými agentúrami a má mať právo prostredníctvom jednoduchej požiadavky alebo rozhodnutia požadovať všetky potrebné informácie od ratingových agentúr, od jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na činnosti ratingových agentúr, od organizácií, ktoré sú predmetom ratingu, a tretích strán s nimi spojených, od tretích strán, ktoré sú subdodávateľmi akýchkoľvek prevádzkových služieb pre ratingové agentúry, a od akýchkoľvek jednotlivcov, ktorí majú s ratingovými agentúrami alebo ich činnosťami úzke alebo významné väzby;

– registrácia ratingovej agentúry, ktorú schváli príslušný orgán, by mala po prenesení právomocí v oblasti dohľadu z príslušných orgánov na európsky orgán dohľadu (ESMA) zostať platná v celej Únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Globálna finančná kríza, ku ktorej prispeli aj ratingové agentúry, ukázala, že je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi. Na tento účel bolo v roku 2009 prijaté nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach.

Nariadenie umožnilo vytvoriť európsky systém registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľad nad týmito agentúrami. Stanovili sa v ňom tiež podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín, a to uplatnením dvojitého systému uznávania a potvrdzovania ratingov. Preto som hlasoval za túto správu a podporil som spravodajcu pána Gauzèsa, ktorý navrhuje zamerať sa na zapojenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) do dohľadu nad agentúrami a na vymedzenie jeho nových úloh a právomocí. Je skutočne mimoriadne dôležité, aby bol ESMA hneď od svojho vzniku schopný vykonávať svoje právomoci, ktorými zabezpečí riadny dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v EÚ, ako aj agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v EÚ povolené.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie Parlamentu, pretože súhlasím s tým, že transparentnosť informácií, ktoré poskytuje emitent finančného nástroja hodnoteného vymenovanou ratingovou agentúrou, môže pre fungovanie trhu a ochranu investorov predstavovať eventuálne významnú pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Globálna finančná kríza, ku ktorej prispeli aj ratingové agentúry, ukázala, že je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad týmito agentúrami. Na tento účel bolo v roku 2009 prijaté nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach. Nariadenie umožnilo vytvoriť európsky systém registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľad nad týmito agentúrami. Stanovili sa v ňom tiež podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín, a to uplatnením dvojitého systému uznávania a potvrdzovania ratingov. Počas diskusií, ktoré predchádzali prijatiu nariadenia (ES) č. 1060/2009, spravodajca zdôrazňoval, že je nevyhnutné zaviesť spoločný dohľad nad ratingovými agentúrami a spoločnú kontrolu ich produktov na úrovni celej EÚ.

Táto zásada bola prijatá a Komisia sa zaviazala prísť s legislatívnym návrhom v tomto zmysle. Dohoda o európskej štruktúre dohľadu, ktorá nadobudne platnosť 1. januára 2011, umožní vykonávanie účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami. V nariadení o zriadení ESMA sa zdôrazňuje, že tento orgán bude mať vlastné právomoci v oblasti dohľadu týkajúce sa najmä ratingových agentúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), písomne.(EL) Toto nariadenie sa zaoberá dohľadom nad ratingovými agentúrami zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a dohľadom nad používaním úverových ratingov jednotlivými subjektmi, ktoré podliehajú dohľadu na vnútroštátnej úrovni. Vnútroštátne orgány dohľadu zostanú zodpovedné za dohľad nad používaním úverových ratingov týmito individuálnymi subjektmi. Vnútroštátne orgány však nebudú mať v prípade porušenia tohto nariadenia právomoci prijať opatrenia v oblasti dohľadu proti ratingovým agentúram. Presne tento bod návrhu sa skúma z hľadiska zlučiteľnosti so zásadou proporcionality.

Návrh vytvára systém kontroly, ale v kontexte súčasného neoliberálneho prostredia nie je zabezpečené jeho skutočné, podstatné vykonávanie okrem jeho psychologicky nového účinku, ktorý je určený predovšetkým širokej verejnosti. Nie je však určený, aby nahradil predchádzajúci systém; je určený na zavedenie nového systému kontroly, ktorý predtým neexistoval, ani v takejto forme, čo umožnilo ratingovým agentúram napredovať plným tempom bez ohľadu na všetko ostatné. V tomto zmysle je možno lepšie mať tento systém ako žiadny.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. − (DE) Rád som hlasoval za túto správu. Postupný proces regulácie finančných trhov začína dostávať konečnú podobu. Zlepšila sa ochrana investorov a zvýšila sa transparentnosť. Nariadenia majú teraz väčší záber a sú komplexnejšie, a preto poskytujú zúčastneným lepšiu ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Svetová finančná kríza, ku ktorej prispeli čiastočne aj ratingové agentúry, zapríčinila, že je potrebné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad týmito agentúrami. Z tohto dôvodu vznikne 1. januára 2011 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Pretrvávajúca kríza a neustále nové poznatky o trhových mechanizmoch si zároveň vynucujú, aby sa úlohy a právomoc tohto orgánu neustále prispôsobovali a v prípade potreby rozšírili. Preto veľmi vítam podrobné vymedzenie a objasnenie právomocí ESMA vo vzťahu k príslušným vnútroštátnym orgánom. Z tohto dôvodu som hlasovala za túto správu.

 
  
  

Správa: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne.(LT) Hlasovala som za tento dokument, pretože prispieva k potrebnému zjednodušeniu právneho rámca EÚ. Myslím si, že osem smerníc, ktoré v súčasnosti platia v oblasti metrológie, prácu v tejto oblasti viac sťažujú ako ju podporujú. Zároveň sa stotožňujem so stanoviskom spravodajkyne, že členské štáty by mali dostať viac času na preskúmanie, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote, čo by si vyžiadalo zosúladenie európskych predpisov. Preto si myslím, že sa musí prijať riešenie, ktoré smernice zruší, ale ktoré poskytne aj dostatok času na analýzu možných následkov pri širšom preskúmaní základných právnych nástrojov v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Metrológia je vedou meraní. Európania už oddávna prijímajú mnoho systémov merania vo všetkých oblastiach (dĺžka, objem, liehometria atď.). Napríklad schválenie metrického systému viedlo k lepšej spolupráci medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi na kontinente a potom globálne. V mnohých oblastiach však existuje široká škála mier a systémov merania. Pretože Únia chce odstrániť tieto prekážky spolupráce medzi Európanmi, vykonáva dlhodobú politiku harmonizácie systémov merania. Smernica 2004/22 bola v tejto politike dôležitým krokom. Keď teraz pripravujeme revíziu tejto legislatívy, ukázali sa mnohé nástroje ako prekonané a mali by sa odstrániť, aby bola táto legislatíva zrozumiteľnejšia. Podporila som tento text, pretože vhodne upravuje právne predpisy v oblasti metrológie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Súhlasím s tým, že je potrebné zjednodušiť acquis Spoločenstva a aktualizovať smernice, ktoré sa už neuplatňujú, prispôsobiť ich našej dobe. Predmetné smernice sú prekonané a neprispievajú k lepšej právnej úprave. Komisia si myslí, že právne predpisy v oblasti metrológie nie je potrebné harmonizovať, pretože je presvedčená o tom, že medzi členskými štátmi je dostatočná spolupráca a že súčasný stav vzájomného uznávania pravidiel vychádzajúcich z medzinárodných noriem jednotlivých členských štátov funguje uspokojivo. Musí sa však vziať do úvahy, že by bolo na škodu, keby existovala medzera v právnej úprave tejto oblasti, a že by sme nemali prispievať k právnym nejasnostiam.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Správa, o ktorej diskutujeme, hovorí o možnosti stiahnutia ôsmich smerníc týkajúcich sa metrológie v šiestich odvetviach s cieľom zjednodušiť podstatu európskeho práva v tejto oblasti: vodomery na studenú vodu pre neupravenú vodu (smernica 75/33/EHS); liehomery a liehové tabuľky (smernice 76/765/EHS a 76/766/EHS); závažia strednej a vyššej triedy presnosti (smernice 71/317/EHS a 74/148/EHS); tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (smernica 86/217/EHS); meranie násypnej hustoty obilia (smernica 71/347/EHS), a kalibrácia nádrží plavidiel (smernica 71/349/EHS).

Po preskúmaní rôznych možností týkajúcich sa týchto ôsmich smerníc – úplné zrušenie, zrušenie s podmienkami, bez rušenia – došla Komisia k záveru, že žiadna z možností nie je jednoznačne najlepšia. Z dôvodu zlepšenia právnej úpravy však Komisia uprednostňuje zrušenie všetkých smerníc, to jest, uprednostňuje novú právnu úpravu v rámci meradiel.

Podporujem túto voľbu Komisie z hľadiska legislatívnej kvality, i keď si myslím, že členské štáty by mali mať k dispozícii dostatok času na analýzu možných následkov pri širšom preskúmaní základného právneho nástroja v tejto oblasti, a to smernice o meradlách (smernica 2004/22/ES).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Jednoduché a aktuálne acquis Spoločenstva sú jedným z cieľov EÚ. Nemá význam zachovávať platnosť predpisov, ktoré sú už úplne prekonané. Pokiaľ ide o metrológiu, vládne presvedčenie, že harmonizácia nie je nutná, keďže legislatíva platná v súčasnosti je v stave vzájomného uznávania pravidiel vychádzajúcich z medzinárodných noriem jednotlivých členských štátov. Je však dôležité, aby sa v právnych predpisoch nevytvorila medzera a nevznikli tak právne nejasnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Hlasoval som za túto správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice týkajúce sa metrológie, keďže, tak ako spravodajkyňa, podporujem všeobecný cieľ lepších právnych predpisov. Podporujem tiež názor, že „členské štáty by mali mať k dispozícii viac času na preskúmanie toho, či zrušenie smerníc povedie k právnej neistote“. Myslím si, že tieto smernice týkajúce sa meradiel by sa mali zrušiť a zjednodušiť po preskúmaní právneho základu metrológie: smernice o meradlách. Celkove si myslím, že zjednodušenie právnych predpisov EÚ je pozitívnym krokom, keďže pre občanov to zlepší prístup k právnym predpisom a umožní účinnejšiu prácu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Osem smerníc EÚ v súčasnosti pokrýva oblasť metrológie v šiestich rôznych odvetviach. Z dôvodov lepšej tvorby právnych predpisov navrhuje Komisia zrušenie smerníc. Podľa Komisie nie je harmonizácia nutná, keďže súčasná situácia vzájomného uznávania vnútroštátnych pravidiel funguje uspokojivo. Spravodajkyňa si však myslí, že členské štáty by mali mať k dispozícií viac času, aby mohli preskúmať, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote. Hlasoval som za túto správu, keďže problémy právnych nejasností spravodajkyňa zohľadní.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Zrušenie európskych smerníc v podstate znamená, že v systéme Európskej únie vznikne regulačné vákuum, ale modernizácia takého systému, akým sú smernice v oblasti metrológie, je určite krokom smerom k rozsiahlejšiemu a pokrokovejšiemu spoločnému systému. Z tohto dôvodu som hlasoval za správu o zrušení ôsmich smerníc Rady v oblasti metrológie. Vyváženosť zásady, s ktorou sa stotožňujú Rada a aj Komisia, je však krehká, pretože každý členský štát sa bude musieť spoľahnúť na vzájomné uznávanie vnútroštátnych noriem zabraňujúc vzniku problémov pre podniky v odvetví, ktoré sa spolieha na pravidlá metrológie, do schválenia revízie smernice o meradlách, ktorá zlúči príslušné právne predpisy na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Súhlasím so stanoviskom spravodajkyne, ktorá podporuje lepšie právne predpisy v oblasti metrológie.

Komisia uprednostňovala úplné zrušenie všetkých ôsmich smerníc týkajúcich sa metrológie; stanovisko spravodajkyne je však vyváženejšie, keďže poskytuje členským štátom viac času, aby mohli preskúmať, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote, čo by si vyžiadalo zosúladenie európskych predpisov týkajúcich sa metrológie na európskej úrovni. Stanovilo sa tak prechodné obdobie na analýzu možných následkov zrušenia smerníc a na analýzu potreby preskúmať základnú smernicu v tejto oblasti (smernica 2004/22/ES).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súhlasím so spravodajkyňou pani Weisgerberovou, ktorá podporuje všeobecný cieľ lepšej tvorby právnych predpisov. Ale pokiaľ ide o tento návrh, nie je úplne jasné, ktorá možnosť je najlepšia. Komisia došla pri hodnotení rôznych možností týkajúcich sa týchto ôsmich smerníc v oblasti metrológie (úplné zrušenie, zrušenie s podmienkami, bez rušenia) vo svojom posúdení vplyvov k záveru, že „žiadna z možností nie je jednoznačne najlepšia“.

Z dôvodu zlepšenia právnej úpravy však Komisia uprednostňuje zrušenie všetkých smerníc (a spolieha sa na vzájomné uznávanie vnútroštátnych predpisov) pred ich zosúladením, t. j. novými úpravami smernice o meradlách. Zopakujem, že súhlasím so spravodajkyňou, ktorá si myslí, že členské štáty by mali mať k dispozícii viac času na preskúmanie toho, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote, čo by si vyžiadalo zosúladenie európskych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Zrušenie všetkých ôsmich smerníc veľmi pravdepodobne povedie k ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, keďže členské štáty budú môcť zavádzať vnútroštátne predpisy o meradlách, čo teraz pokrývajú rušiace sa smernice. Ani smernice, ktoré sa rušia, ani smernice, ktoré zostávajú v platnosti, nezvýšia všeobecnú úroveň ochrany spotrebiteľa. Možno to dosiahnuť len ich úpravou. Myslím si, že členské štáty by mali mať k dispozícii viac času na preskúmanie toho, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote, čo by si vyžiadalo zosúladenie európskych predpisov. Podporujem tiež návrh spravodajkyne, aby sa celý proces ukončil najneskôr do 1. mája 2014. Preto som hlasovala za túto správu, keďže je v nej zvolené riešenie, v rámci ktorého sa smernice zrušujú, ale ktoré poskytuje tiež dostatočný čas na analýzu možných následkov pri širšom preskúmaní základného právneho nástroja v tejto oblasti, smernice o meradlách (2004/22/ES).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Súhlasím so všeobecným cieľom lepších právnych predpisov v oblasti metrológie. Myslím si však, že by bolo vhodné lepšie to zvážiť, pretože unáhlená štandardizácia by mohla priniesť skôr problémy a právnu neistotu ako osoh.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – EP týmto hlasovaním dokázal, že podporuje všeobecný cieľ lepšej tvorby právnych predpisov. Ale pokiaľ ide o tento návrh, nie je úplne jasné, ktorá možnosť je najlepšia. Komisia došla pri hodnotení rôznych možností týkajúcich sa týchto ôsmich smerníc v oblasti metrológie (úplné zrušenie, zrušenie s podmienkami, bez rušenia) vo svojom posúdení vplyvov k záveru, že „žiadna z možností nie je jednoznačne najlepšia“. Z dôvodu zlepšenia právnej úpravy však Komisia uprednostňuje zrušenie všetkých smerníc (a spolieha sa na vzájomné uznávanie vnútroštátnych predpisov) pred ich zosúladením, t. j. novými úpravami smernice o meradlách. EP zastáva názor, že členské štáty by mali mať k dispozícii viac času na preskúmanie toho, či zrušenie smerníc nepovedie k právnej neistote, čo by si vyžiadalo zosúladenie predpisov na európskej úrovni.

Preto sme zvolili riešenie, v rámci ktorého sa smernice zrušia, ale ktoré zároveň poskytne dostatočný čas na analýzu možných dôsledkov pri širšom preskúmaní základného právneho nástroja v tejto oblasti, smernice o meradlách (2004/22/ES).

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. − (DE) Hlasoval som za túto správu, pretože výrazne prispieva k zníženiu byrokracie, čo neustále požadujeme, a umožňuje zrušenie viac ako 20 smerníc, ktoré sú zastarané alebo už nepotrebné. Je to správny prístup na dosiahnutie zrozumiteľnejšej a jednoduchšej Európy.

 
  
  

Správa: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Podporila som toto dôležité uznesenie, pretože som presvedčená, že európska iniciatíva občanov bude silným nástrojom slúžiacim na tvorbu programu a podporí väčšie cezhraničné diskusie v EÚ. Iniciatíva občanov poskytuje európskym občanom právo predkladať legislatívne návrhy. Aby sa táto iniciatíva stala účinná, mali by organizátori európskej iniciatívy občanov vytvoriť občiansky výbor zložený z osôb z rôznych členských štátov. Zabezpečí sa tým, že nové témy budú skutočne európske, a spolu s tým sa od úplného začiatku zaručí aj pridaná hodnota pomoci poskytnutej na zbieranie podpisov. Myslím si, že iniciatíva občanov bude úspešná len vtedy, ak budú právne predpisy EÚ jednoduché s ohľadom na občanov, nebudú vyžadovať plnenie zložitých povinností od organizátorov a spôsobovať ich frustráciu. Tiež je veľmi dôležité, aby bol tento proces v súlade s požiadavkou EÚ na ochranu údajov a bol dokonale transparentný od začiatku až do konca. Európska iniciatíva občanov je novým nástrojom participatívnej demokracie na úrovni kontinentu, a preto by sa mala značná pozornosť venovať komunikačným a informačným kampaniam s cieľom zvýšiť informovanosť o európskej iniciatíve občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne.(EL) Kompromis medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení o takzvanej iniciatíve občanov, ktorého dosiahnutie sprevádzali absurdné triumfálne reči o posilnení demokratických inštitúcií EÚ, nie je ničím iným ako urážajúcim pokusom o manipuláciu a oklamanie ľudí. Táto iniciatíva falošne nazvaná iniciatíva občanov nie je len zbytočná, môže sa ukázať ako nebezpečná pre ľudí. Okrem schválených procedurálnych požiadaviek na vyzbieranie 1 000 000 podpisov, ktoré sú potrebné, aby sa Komisii mohla predložiť žiadosť o prijatie legislatívnej iniciatívy, je to v podstate to isté: Komisia nemá žiadnu povinnosť navrhnúť legislatívnu iniciatívu a nie je viazaná ani jej obsahom.

Naopak, takýto druh „iniciatívy občanov“, ktorú usmerňujú a manipulujú mechanizmy kapitalistického a buržoázneho politického systému, môžu orgány EÚ využiť na to, aby maximálne protiľudové a spiatočnícke rozhodnutia EÚ a monopoly predstavili ako údajnú „požiadavku ľudu“. Takáto „iniciatíva“ bude navyše využívať podpisy, memorandá a požiadavky proti organizovanému ľudovému hnutiu, hnutiu pracujúcej triedy, masovým demonštráciám, snahám a rôznym druhom boja. Rôzne „iniciatívy občanov“ nemôžu skryť spiatočnícku tvár EÚ, ani nebudú môcť zvrátiť vyhrotenie triedneho a ľudového boja.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Iniciatíva občanov bola sľúbená v Lisabonskej zmluve, teraz sa konečne vykonáva. Táto nová forma účasti na tvorbe politiky Európskej únie umožňuje európskym občanom priamo osloviť Komisiu a požiadať ju, aby predložila návrh vo veciach, ktoré ich zaujímajú, za predpokladu, že tieto záležitosti sú v rámci právomocí EÚ. Aby sa toto nové právo európskych občanov stalo realitou, čakali sme len na stanovenie pravidiel postupu. To sa teraz stalo a ja som návrh v hlasovaní podporila. „Občiansky výbor“ pozostávajúci z osôb pochádzajúcich najmenej zo siedmich členských štátov môže u Komisie zaregistrovať iniciatívu. Potom môže začať proces zbierania podpisov v papierovej forme alebo elektronicky. Milión podpisov, ktoré sú požadované, musí pochádzať najmenej zo štvrtiny členských štátov EÚ a podpisy musia byť vyzbierané počas obdobia v trvaní najviac 12 mesiacov. Členské štáty budú overovať vyhlásenia o podpore. Všetky podpisy musia pochádzať od občanov Európskej únie, ktorí dosiahli dostatočný vek na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Nakoniec Komisia ako strážkyňa zmlúv prijme konečné rozhodnutie, či sa má začať navrhnutý legislatívny postup.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − (LT) Podporujem rozhodnutie prijaté Európskym parlamentom o práve predkladať legislatívny návrh prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. Existuje domnienka, že zavedenie iniciatívy vytvorí priame spojenie medzi občanmi a inštitúciami, čím sa preklenie ich vzájomná vzdialenosť a zabezpečí sa, aby inštitúcie riešili konkrétne problémy, ktoré sú dôležité pre občanov. Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa môžu občania obrátiť priamo na Európsku komisiu s cieľom iniciovať právny akt. Komisia rozhodne o tom, aké opatrenia budú nasledovať po úspešných iniciatívach občanov. Európsky parlament bude môcť podporiť dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom organizovania verejných vypočutí alebo prijímania uznesení. Keďže to je nová iniciatíva, bolo by dobré, keby Komisia každé tri roky predkladala správu o jej vykonávaní a v prípade potreby navrhla revíziu nariadenia. Na zabezpečenie účinného uplatňovania iniciatívy by sa malo vyhnúť komplikovaným administratívnym postupom. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby bol tento proces v súlade s požiadavkami EÚ na ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Potom, ako sa dosiahol kompromis o pravidlách upravujúcich európsku iniciatívu občanov, bola správa schválená veľmi veľkou väčšinou: 628 hlasov bolo za, len 15 proti a 24 poslancov sa zdržalo hlasovania. Teší ma toto hlasovanie, ktoré umožňuje, aby bolo od roku 2012 jasnejšie počuť hlasy európskych občanov. Koncepcia je jednoduchá, je tu určitý druh petície na európskej úrovni: občiansky výbor pozostávajúci z členov najmenej siedmich členských štátov bude mať jeden rok na to, aby vyzbieral jeden milión podpisov o nejakej veci vo verejnom záujme, ktorá si vyžaduje pozornosť Komisie. Komisia potom musí do troch mesiacov rozhodnúť, či legislatívny návrh o tejto veci považuje za vhodný alebo nie a musí udať dôvody svojho rozhodnutia. Možno sme proti niektorým podmienkam, ktoré dosiahli členské štáty, ako napríklad požiadavka, že na podpísanie petície musí byť podpisujúci občanom a nielen obyvateľom Európskej únie, alebo možnosť, že štáty môžu od jednotlivcov požadovať preukazy totožnosti na kontrolu ich podpisov. V každom prípade je však iniciatíva občanov pozitívnou myšlienkou a krokom smerom k participatívnej demokracii, ktorá sa teraz musí uskutočniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože európska iniciatíva občanov, ktorú priniesla Lisabonská zmluva, je obrovským krokom smerom k užším vzťahom medzi Európskou úniou a európskymi občanmi. Nová iniciatíva poskytne občanom tie isté právomoci politickej iniciatívy, ako majú teraz Rada ministrov a Európsky parlament. Okrem toho poskytne občanom prostriedok, aby boli ich hlasy vypočuté tým, že sa im umožní predkladať európskym inštitúciám niektoré témy, ktoré ich zaujímajú. Takýto recipročný vzťah je obojstranne prospešný. Zavedenie iniciatívy zaručí, že inštitúcie Európskej únie budú riešiť konkrétne problémy, ktoré sú dôležité pre občanov. Európsky parlament bude môcť navyše pomáhať občanom dosiahnuť tieto ciele takým spôsobom, že využije všetky prostriedky, ktoré sú v jeho právomociach, aby podporil zvolené iniciatívy občanov predovšetkým prostredníctvom organizovania verejných vypočutí a prijímania uznesení.

Európska únia však musí zabezpečiť, aby bol tento proces v súlade s požiadavkami EÚ na ochranu údajov a bol dokonale transparentný od začiatku až do konca. Jedine zaručením bezpečného prostredia, v ktorom môžu občania predkladať návrhy, budeme môcť získať ich dôveru a podporovať ich záujem o prácu Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Iniciatíva občanov, ktorá poskytuje jednému miliónu Európanov právo navrhovať legislatívne iniciatívy, zavádza do Európskej únie koncepciu participatívnej demokracie, čo je v skutočnosti stanovené v Lisabonskej zmluve. Tento krok EÚ je nový a dôležitý a Parlament tak dostane od občanov, ktorých zastupuje, odozvu, či to, čo robí, je dobré alebo nie. Vítam skutočnosť, že Parlament sa čo najviac snažil, aby bol postup na predkladanie legislatívnej iniciatívy pre občanov EÚ čo najjednoduchší a ľahko použiteľný, pretože ho v skutočnosti budú využívať práve títo občania. Nepotrebujeme komplikovaný postup, ktorý by občanom EÚ spôsobil len frustráciu.

Schválili sa základné požiadavky Parlamentu, napríklad aby sa prípustnosť kontrolovala na začiatku a nie po vyzbieraní 300 000 podpisov. Za víťazstvo pre Parlament a občanov EÚ považujem to, že minimálny počet členských štátov, z ktorých musia pochádzať vyzbierané podpisy, je jedna štvrtina a nie jedna tretina, ako bolo pôvodne navrhnuté. Dúfam, že v roku 2012, kedy rozhodnutie Parlamentu nadobudne platnosť, predložia občania EÚ čo najviac iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Hlasoval som za správu o iniciatíve občanov, pretože veľmi dobre viem, že to je jednoducho prostriedok na vyjadrenie vôle európskych občanov a nie významný prostriedok, ktorý by zabezpečil účasť na tvorbe politík alebo zvrátil súčasné politiky. Komisia sa snažila, aby čo najviac obmedzila toto špecifické občianske právo, a preto konečný text neodráža skutočné ambície, na vykonávanie tohto práva stanovuje napríklad osobitné komplikované postupy. Bohužiaľ, dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Konfederatívnou skupinou Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice boli zamietnuté, a v dôsledku toho nemôžu iniciatívy podpisovať obyvatelia EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, čo bráni rovnakej účasti obyvateľov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ani neexistuje záruka, že podpisy budú zodpovedať číslam preukazov totožnosti signatárov.

Napriek tomu je konečný text omnoho lepší ako pôvodne predložený text, keďže ako minimálny počet členských štátov stanovuje jednu štvrtinu, navrhuje, aby boli iniciatívy zaregistrované ihneď, a požaduje, aby Komisia pre každú úspešnú iniciatívu zorganizovala verejné vypočutie a zabezpečila absolútnu transparentnosť, pokiaľ ide o financovanie každej iniciatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Túto iniciatívu som vždy považoval za jednu z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy. Možnosť, že jeden milión občanov pochádzajúcich z významného počtu členských štátov bude môcť predložiť legislatívnu iniciatívu, by mala prispieť k posilneniu európskych občianskych práv a povinností občianskej spoločnosti organizovanej na úrovni EÚ. Zdôraznil som rozsah tohto opatrenia, pretože poslanci Európskeho parlamentu nemajú právo navrhovať legislatívne iniciatívy. Dúfam, že praktické uplatňovanie tejto legislatívnej iniciatívy sa neukáže ako príliš byrokratické, čo by odrádzalo od využívania tohto nového nástroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), písomne. − Hoci plne podporujem európsku iniciatívu občanov, hlasoval som proti konečnému legislatívnemu uzneseniu, pretože som sklamaný z toho, ako málo sa s týmto sľubným nástrojom v konečnom dôsledku dosiahlo. Nesúhlasím predovšetkým s ustanovením, v ktorom sa požaduje, aby signatári vo väčšine členských štátov poskytovali svoje čísla preukazov totožnosti. Takisto som proti obmedzeniu účasti na európskej iniciatíve občanov len na občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Schválenie základných pravidiel pre „občiansku iniciatívu“ stanovenú v Lisabonskej zmluve predstavuje ďalší krok k priamej demokracii v Európe. Komisia bude musieť v budúcnosti zvážiť vypracovanie nového európskeho právneho predpisu, keď to bude požadovať jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej zo štvrtiny členských štátov. Tento nový nástroj preto poskytuje európskym občanom možnosť na skutočné ovplyvňovanie legislatívneho procesu takým spôsobom, že požiadavka alebo záujem vyjadrené vôľou ľudí sa predložia na európskej úrovni. Predstavuje to víťazstvo pre naše hnutie, ktoré stále požaduje zblíženie Európskej únie s jej občanmi prostredníctvom vybudovania pevnejšej, transparentnejšej a prístupnejšej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Teší ma, že som spolu s obrovskou väčšinou poslancov hlasovala za správu o „iniciatíve občanov“, ktorá do legislatívneho procesu EÚ zavádza nebývalú mieru ľudovej účasti. Tým, že Parlament udelil jednému miliónu občanov právo politickej iniciatívy, potvrdil sa ako skvelý vzor participatívnej demokracie. To je pre Európsku úniu cesta vpred: musí sa stále zbližovať so svojimi občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písomne. (DE) V porovnaní s pôvodným návrhom došlo k niekoľkým malým zlepšeniam. Preto som hlasoval za správu. Chcel by som však povedať, že dokonca aj s touto nevýraznou iniciatívou občanov v EÚ, ktorá nemá žiadnu formu priamej demokracie, stále existuje demokratický deficit. V dôsledku toho musí byť ďalším krokom zavedenie povinných referend pre úspešné iniciatívy. Zaradenie povinných verejných vypočutí iniciátorov petície s účasťou Komisie a Parlamentu je veľmi vítané. Členské štáty teraz musia rýchlo vykonať iniciatívu občanov bez strácania času alebo prílišnej byrokracie.

Kontroly preukazov totožnosti miestnymi orgánmi, ako napríklad kontroly, ktoré sa vykonávajú v prípade vnútroštátnych petícií týkajúcich sa referend, nebudú potrebné na vyhodnotenie vyhlásení o podpore. Vnútroštátne volebné orgány by sa mali spoliehať na náhodné výbery, ako to navrhuje Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov, čo je jedným z najpodstatnejších ustanovení Lisabonskej zmluvy, za podmienok, podľa ktorých môže jeden milión občanov požiadať Komisiu, aby predložila určité legislatívne návrhy. Návrhy prijaté Európskym parlamentom by mali umožniť, aby pravidlá týkajúce sa iniciatívy občanov boli jasnejšie, jednoduchšie a použiteľnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Iniciatíva občanov, ktorá bola dnes schválená, je jedným z krokov smerom k vytvoreniu Európy tvorenej ľuďmi pre ľudí, ktorá zvyšuje svoju demokratickú povahu a transparentnosť. Iniciatíva podporuje Európu, aby sa priblížila k svojim občanom a k aktívnej, zainteresovanej a participatívnej občianskej spoločnosti. Odteraz bude možné, aby európski občania predložili žiadosť, aby Európska komisia navrhla právne predpisy v určitej oblasti za predpokladu, že bol zabezpečený minimálny počet signatárov pochádzajúcich najmenej z jednej pätiny členských štátov.

Musím však vyjadriť prekvapenie nad vylúčením kolektívnych subjektov a organizácií ako „organizátorov“ (článok 2 ods. 3), myslím pritom predovšetkým na mimovládne organizácie a politické strany, ktoré sú zakladajúcimi organizáciami zastupiteľskej demokracie, prekvapila ma aj zvolená terminológia na určenie skupiny organizátorov – „občiansky výbor“.

Čudujem sa aj pokusu stanoviť minimálny vek signatárov na 16 rokov, keď vo väčšine členských štátov získavajú občania právo voliť aktívne alebo pasívne vo veku dospelosti, t. j. dovŕšením 18 rokov. To by malo byť meradlom, tak ako navrhuje Komisia v odsekoch 7 a 2 článku 3 návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Teší ma schválenie tejto správy o európskej iniciatíve občanov, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva a ktorej cieľom je udeliť občanom rovnaké právomoci politickej iniciatívy ako v súčasnosti majú Rada ministrov a Európsky parlament.

Každá iniciatíva bude mať 12 mesiacov na vyzbieranie jedného milióna podpisov, ktoré musia pochádzať najmenej zo štvrtiny členských štátov; v súčasnosti to je sedem. Minimálny počet signatárov na krajinu sa líši od 74 250 pre Nemecko po 3 750 pre Maltu. V prípade Portugalska bude minimálny počet signatárov potrebných na podporu iniciatívy 16 500.

Platnosť vyhlásení o podpore budú posudzovať členské štáty. Aby sa započítal podpis signatára v Portugalsku, bude potrebné číslo preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Signatári by mali byť občanmi EÚ a mali by dosiahnuť dostatočný vek, aby mohli hlasovať v európskych voľbách (18 rokov v Portugalsku).

Potom Komisia iniciatívu posúdi a do troch mesiacov rozhodne, či v predmetnej veci predloží európsky právny predpis. Výkonná zložka Spoločenstva potom určí opatrenia, ktoré plánuje prijať, a dôvody svojho rozhodnutia. Toto odôvodnenie sa potom zverejní.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), písomne. (IT) Vítam správu pána Lamassoura a pani Gurmaiovej o iniciatíve občanov. Týmto hlasovaním sa schválili a dokonca pomohli stanoviť základné pravidlá fungovania európskej iniciatívy občanov, ako sa ustanovuje v Lisabonskej zmluve.

Keď Komisia vykoná kontrolu prípustnosti, môže občiansky výbor zložený z osôb pochádzajúcich najmenej zo siedmich členských štátov registrovať iniciatívu a začať zbierať 1 milión potrebných podpisov v papierovej forme alebo elektronicky. Tento príklad participatívnej demokracie má veľký potenciál, pretože priamo zapája občanov a umožňuje im, aby sa v určitom zmysle stali súčasťou našej práce.

Spoločná práca dvoch spravodajcov dokázala, že je možné prekonať dokonca aj ideologické rozpory, keď sa práca vykonáva účinne a v záujme občanov. Tento zásadný postoj je typický pre Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorý je vždy aktívny, otvorený dialógu a spolupráci, ale zároveň je založený na pevných a stabilných hodnotách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Toto je jasne demagogická iniciatíva, je to propaganda Európskej únie, ktorá slúži len snahe skryť ožobračovanie demokracie, ktoré sa deje, a na to, aby sme zabudli, že takzvanú iniciatívu občanov pripravili ľudia, ktorí sú v Európe na vedúcich postoch a ktorí zabránili referendu o samotnej Lisabonskej zmluve.

Na druhej strane, samotná Lisabonská zmluva stanovuje obmedzenia týkajúce sa takýchto iniciatív občanov, keď v článku 11 ustanovuje, že je potrebný milión podpisov pochádzajúcich z významného počtu členských štátov, a ďalej uvádza, že občania môžu len vyzvať Európsku komisiu, aby predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny nástroj Únie.

Inými slovami, po všetkej námahe zbierania podpisov a splnenia podmienok, ktoré stanovuje návrh nariadenia, nie sú žiadne záruky, že želania občanov budú zohľadnené. Správa schválená EP v každom prípade trochu zlepšuje návrh Európskej komisie, ale musí dodržiavať podmienky Lisabonskej zmluvy, ktorá v skutočnosti od začiatku obmedzuje akékoľvek prehĺbenie iniciatívy občanov. Z tohto dôvodu sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Akúkoľvek iniciatívu občanov musí podpísať najmenej jeden milión občanov Európskej únie a títo signatári musia pochádzať najmenej z jednej štvrtiny členských štátov Európskej únie: to bol najdôležitejší bod tohto nariadenia. Írska vláda zamýšľa overovať signatárov z Írska kontrolou írskeho zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania o nariadení, ktorým sa vykonáva európska iniciatíva občanov. Podľa mňa sa Parlament uberá nesprávnou cestou, keď chce čo najviac uľahčiť tieto iniciatívy predovšetkým znížením počtu členských štátov, z ktorých musia pochádzať podpisy. Ja som aj naďalej zástancom zastupiteľskej demokracie. Iniciatívy občanov nepomôžu vyriešiť hospodárske, sociálne, ekologické a spoločenské problémy EÚ. To, čo sa nazýva iniciatíva občanov, bude v podstate slúžiť extrémistickým politickým silám, ktoré sa zmocnia týchto nástrojov, aby viedli kampaň za obnovenie trestu smrti, proti výstavbe minaretov, proti „postupnej islamizácii“ Európy a iným populistickým témam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Všetci sme na to čakali od minulého roku, kedy Lisabonská zmluva nadobudla platnosť: nariadenie o iniciatíve občanov, ktoré stanovuje postupy pre jej vykonávanie, pravidlá a základné postupy a ktoré predovšetkým konečne umožní využívanie tohto nového nástroja. Odteraz môže jeden milión európskych občanov, t. j. len 0,2 % obyvateľov EÚ požiadať Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa určitých oblastí. Je to dôležitý krok smerom k participatívnej demokracii, ktorý by mal umožniť a podporiť cezhraničné diskusie v Európe, keďže iniciatívu musia predložiť občania bývajúci v rôznych členských štátoch; je to významný krok na zblíženie občanov Európy v nádeji, že európski občania budú naozaj využívať tento nový nástroj, že tento nástroj bude účinný a Európska komisia bude môcť nadviazať na návrhy predložené občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Európska iniciatíva občanov je jednou z najzaujímavejších inovácií v Lisabonskej zmluve. Táto európska petícia umožní jednému miliónu európskych občanov z reprezentatívneho počtu členských štátov EÚ zaradiť nejakú vec do programu Komisie. Inými slovami, táto iniciatíva občanov predstavuje vznik skutočnej legislatívnej právomoci európskych občanov, keďže Komisia bude povinná reagovať na iniciatívu občanov takým spôsobom, že zadá prieskum alebo navrhne smernicu. V kontexte, v ktorom je pocit spolupatričnosti občanov s Úniou stále príliš slabý a v ktorom sú miery neúčasti najmä v európskych voľbách zvlášť znepokojujúce, umožní tento nový nástroj európskym občanom stať sa plnohodnotnými aktérmi v európskej demokracii. Preto som dnes považovala za trocha poľutovaniahodné, keď som počula hlasy o rizikách spojených s iniciatívou občanov. Kompromis dosiahnutý s Komisiou je úplne uspokojivý a kritériá upravujúce prípustnosť projektu zabezpečia, že nikdy nevzniknú nečestné iniciatívy. Nemali by sme sa obávať diskusií, ktoré iniciujú občania využívajúci tento nástroj. Hlasovala som za tento text.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), písomne. (IT) Európska iniciatíva občanov predstavuje zásadný krok v procese budovania Európy založenej na právach občanov. Prísne kritériá prípustnosti, prijateľné a zjednodušené postupy a zastúpenie členských štátov predstavujú základné piliere nástroja, ktorý obnovuje primát hodnoty participatívnej demokracie.

V súlade s hodnotami Únie poskytuje Lisabonská zmluva minimálne jednému miliónu občanov pochádzajúcich najmenej zo štvrtiny členských štátov skutočnú možnosť efektívnej účasti občanov na tvorbe predpisov v súlade s očakávaniami Európanov. Dúfame, že tento nástroj posilní práva občanov a že čoskoro dosiahneme obdobie, kedy budeme schopní pozitívne vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a v prípade potreby urobiť potrebné nápravy v záujme občanov, aby bol tento skutočne inovatívny projekt ešte jednoduchší a pružnejší. Takýmto spôsobom bude Únia založená na eure koordinovaná s Európou, ktorá stojí na práve Európanov na občianstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože európska iniciatíva občanov je novým nástrojom participatívnej demokracie na úrovni kontinentu. Je to nástroj, ktorý by mali využívať samotní občania a ktorého cieľom je posilnenie priamej demokracie, aktívneho občianstva a vplyvu európskych občanov na politiky Únie. Túto iniciatívu zaviedla Zmluva o Ústave pre Európu a potom Lisabonská zmluva s cieľom poskytnúť občanom tie isté právomoci politickej iniciatívy, aké už majú Rada ministrov a Európsky parlament. Teší ma, že správa presadzuje využitie modernej technológie ako vhodného nástroja participatívnej demokracie. Zavedením iniciatívy sa vytvorí priame prepojenie medzi občanmi a inštitúciami, čím sa preklenie priepasť medzi nimi a zabezpečí sa, aby inštitúcie EÚ riešili konkrétne problémy, ktoré sú dôležité pre občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Iniciatíva občanov, ktorá bola dnes schválená, je dôležitým krokom k zblíženiu Európskej únie a jej občanov. Občania Európskej únie tak konečne dostávajú možnosť aktívne sa zúčastňovať na politickom dianí. Okrem toho im iniciatíva umožňuje nielen sa zapájať do politiky, ale aj priamo vyzvať Komisiu, aby konala.

Je dôležité zaistiť, aby bola iniciatíva čo najviac orientovaná na občanov a čo najjednoduchšia a aby sa neposkytol podnet na jej zneužitie. Bez ohľadu na to, ako dobre bude iniciatíva občanov prispôsobená občanom, ak sa bude nadmerne využívať, znehodnotí sa. Iniciatíva občanov zavedie viac demokracie a významne prispeje k modernizácii a oživeniu Európy pre jej občanov. Znova by som chcel vyzvať Parlament i Komisiu, aby zabezpečili, aby Výbor pre petície zohrával v tomto procese náležitú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Jedným z hlavných cieľov európskej iniciatívy občanov je priblížiť európske inštitúcie k občanom a bežným Európanom uľahčiť uplatňovanie ich práv a výsad. Určite sa tým zlepší život obyvateľov členských štátov a pomôže sa vytvoriť sociálny obraz Únie. Autori návrhu sa tiež usilovali dosiahnuť najjednoduchší možný model organizovania stretnutí a zberu podpisov v rámci iniciatívy. Ak budú Európania chcieť vyjadriť svoje názory týkajúce sa záležitosti, ktorú považujú za dôležitú, je našou povinnosťou zabezpečiť, aby boli vypočutí a aby sa ich požiadavky zvážili. Napokon v tom predsa spočíva skutočná demokracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne.(LV) Európsky parlament dnes prijal historické rozhodnutie, ktoré občianskej spoločnosti dáva príležitosť oveľa aktívnejšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu. Aktívna občianska spoločnosť, ktorá sa podieľa na politických rozhodnutiach, je jedným zo základných kameňov demokracie. Je to jedna z hlavných požiadaviek politiky vysokej kvality, ktorá v priebehu mnohých rokov umožnila členským štátom Európskej únie dosiahnuť vysokú úroveň demokracie, ľudských práv i prosperity a ktorá Európe ako celku umožnila stať sa najrozvinutejším regiónom sveta. Úloha občianskej spoločnosti nespočíva iba v účasti vo voľbách. Občania sa tiež musia zúčastňovať na každodennom rozhodovacom procese a vyjadrovať svoje názory na konkrétne rozhodnutia či udalosti v rámci politického programu. Je v ich záujme, aby sa podieľali na demokratickej kontrole orgánov a kritizovali politikov za ich konanie. Bez aktívnej občianskej spoločnosti by nebolo možné obnoviť nezávislosť pobaltských štátov a zabezpečiť náš návrat do Európy. Z tohto dôvodu hlasujem za iniciatívu občanov s veľkým presvedčením.

Európske právne predpisy doteraz neobsahovali dostatočne rozvinutý a jasný mechanizmus, ktorý by Európanom umožňoval zapájať sa do rozhodovacieho procesu a ktorý by upozorňoval európske inštitúcie na aktuálne obavy občanov. Som presvedčená, že iniciatíva občanov zvýši dôveru ľudí v Európsku úniu a posilní legitímnosť prijatých rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. − Hlasoval som za predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa iniciatívy občanov, pretože som presvedčený, že posilnia iniciatívu a umožnia účasť väčšiemu počtu občanov. Je to historická chvíľa, v ktorej sa európskym občanom poskytuje konkrétne opatrenie na to, aby mohli predkladať dôležité otázky a témy na úrovni EÚ. Naliehavo žiadam Komisiu, aby zobrala na vedomie pozmeňujúci a doplňujúci návrh žiadajúci jednoduchšie postupy a transparentné informácie pre občanov. Jedna vec je vytvoriť taký mechanizmus. Ten však musí byť aj prístupný a zrozumiteľný pre občanov EÚ, aby ho mohli plne využívať. Parlament požaduje zjednodušenie kritérií, pokiaľ ide o signatárov, pričom žiada, aby pochádzali najmenej z pätiny namiesto tretiny členských štátov.

Tiež žiada vytvorenie ľahšie prístupného a bezplatného systému elektronického zberu podpisov. Zvlášť by som chcel zdôrazniť potrebu zvolávať občianske výbory s cieľom organizovať iniciatívy. Hnutie občianskych výborov bolo jedným z najdôležitejších faktorov vedúcich k obnoveniu nezávislosti Estónska v roku 1991. Je to jasný znak toho, že občania spoločne dokážu rúcať múry.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Podporujem rozhodnutie Parlamentu zaviesť možnosť iniciatívy občanov pre občanov EÚ. Nový petičný systém v celej EÚ je dôležitým prostriedkom, ktorý umožňuje občanom viac sa angažovať a ktorý zaistí viac priamej demokracie. Zmluva o Európskej únii ako celok zlepšuje demokratické fungovanie Únie. Občania sa môžu podieľať na demokratickom živote Únie a priamo sa obrátiť na Komisiu. Iniciatíva občanov poskytuje občanom podobné právo na iniciatívu, aké majú Európsky parlament a Rada. Správna realizácia iniciatívy si vyžaduje minimálne jeden milión podpisov najmenej z jednej pätiny všetkých členských štátov. Okrem toho Parlament vo svojom uznesení odporúča opatrenia, ktoré uľahčia použitie iniciatívy občanov.

Komisia by mala napríklad zvážiť využitie existujúcich programov podporujúcich mobilitu a aktívne občianstvo, ako aj nové formy komunikácie, ako napríklad sociálne siete, ktoré podporujú verejnú diskusiu. Vítam skutočnosť, že zastúpenia a úrady v členských štátoch budú vystupovať ako styčné miesta a poradné orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing a Sabine Wils (GUE/NGL), písomne. (DE) Napriek vylepšeniam európskej iniciatívy občanov, ktoré sú výsledkom kompromisu medzi Komisiou a Parlamentom, iniciatíva naďalej zahŕňa zbytočné byrokratické prekážky. Navyše je tu riziko, že ju ako nástroj budú využívať napríklad veľké spoločnosti a organizácie. Hoci je transparentnosť zaručená, neexistuje žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o darcovstvo zo strany spoločností. Okrem iného aj z týchto dôvodov sme sa pri záverečnom hlasovaní zdržali hlasovania.

Medzi naše kritické pripomienky patria tieto:

1. Podniky nie sú z iniciatívy vylúčené.

2. Neprijalo sa žiadne rozhodnutie, pokiaľ ide o účasť mladších občanov vo veku od 16 rokov. Namiesto toho ich účasť závisí od vnútroštátnych volebných zákonov.

3. Účasť štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich v EÚ nie je možná.

4. Pri vyššom počte podpisov ako 100 000 sa neposkytujú žiadne náhrady (0,005 EUR za podpis). V dôsledku toho bude iniciatíva pre iniciátorov veľmi nákladná, a teda nebude rovnako prístupná všetkým.

5. Príspevky firiem na podporu európskej iniciatívy občanov nie sú zakázané a nie je stanovená ani ich horná hranica.

6. K dispozícii nie sú žiadne konkrétne informácie o možnosti odvolať sa na Európskom súdnom dvore, ak bude iniciatíva zamietnutá.

7. Ak Európska komisia zamietne súvisiaci návrh legislatívneho textu, svoje rozhodnutie nie je povinná odôvodniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne.(RO) Iniciatíva občanov vytvorí priame spojenie medzi občanmi a inštitúciami, čím sa vyplní súčasná medzera a zabezpečí sa, aby inštitúcie EÚ riešili závažné problémy, ktorým čelia občania. Chcel by som zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sa nesmú prehliadnuť.

1. Iniciatíva občanov bude úspešná len vtedy, ak bude príslušné nariadenie ľahko pochopiteľné a použiteľné pre občanov, pričom nezaťaží organizátorov neprimeranými povinnosťami.

2. Po rokovaniach s Komisiou a Radou máme spoločnú dohodu, na základe ktorej musia podporovatelia iniciatívy občanov poskytnúť určité prvky identifikácie a členské štáty zabezpečiť prostriedky na ich overenie. Je však nevyhnutné zaistiť, aby sa tento proces riadil právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany údajov. Každá organizácia, ktorá má možnosť podporovať iniciatívu občanov, musí zabezpečiť úplnú transparentnosť týkajúcu sa poskytovanej podpory, aby signatári vedeli, kto je za iniciatívou, ktorú sa rozhodli podporiť.

3. Informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch a informačné siete Komisie, ako napríklad služby Europe Direct a Citizen Signpost Service, musia byť zapojené do poskytovania všetkých potrebných informácií o občianskej iniciatíve.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne. (PL) Uvítala som výsledok dnešného hlasovania o iniciatíve občanov. Zavedením iniciatívy občanov sa Lisabonská zmluva stala legislatívnym nástrojom pre občanov EÚ. Musíme mať však na zreteli, že zozbieranie jedného milióna podpisov ešte neznamená vytvorenie nového právneho predpisu. Tento proces musí prejsť celou legislatívnou cestou EÚ a my poslanci Európskeho parlamentu musíme zaistiť zjednodušenie postupov, aby sme sa tu vyvarovali sklamaniu. Myslím si, že by sme mali v členských štátoch viesť dobrú informačnú kampaň o tomto nástroji, aby témy predložené v rámci iniciatívy občanov EÚ zodpovedali tomu, čo sa uvádza v zmluvách, a boli v súlade s hodnotami EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prostredníctvom tejto dôležitej iniciatívy Európskeho parlamentu bude môcť milión európskych občanov požiadať Európsku komisiu, aby predložila právny predpis týkajúci sa konkrétnej veci. V pravidlách vykonávania iniciatívy občanov, ktoré dnes schválil Európsky parlament, sa uvádza, že signatári musia pochádzať najmenej zo siedmich členských štátov. V prípade Portugalska sa bude vyžadovať, aby iniciatívu podporilo najmenej 16 500 signatárov. Spoločne s Lisabonskou zmluvou sa vytvorilo právo občanov na iniciatívu. V súlade s jej pravidlami môže milión európskych občanov žiadať od Európskej komisie, aby predložila určité legislatívne návrhy. Nariadenie, ktoré bolo dnes na plenárnom zasadnutí schválené, stanovuje nevyhnutné podmienky týkajúce sa predkladania budúcich iniciatív občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Hlasoval som za túto správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov. Hoci len málo vyhovuje postoju našej skupiny, pretože prehliada dôležité otázky, ako napríklad myšlienku umožniť iniciatívy navrhujúce zmeny v zmluvách či myšlienku predĺženia doby na zbieranie podpisov z navrhovaných 12 mesiacov na 18 mesiacov, napriek tomu som presvedčený, že správa je značným, i keď nedostatočným zlepšením textu, ktorý predložila Komisia. Iniciatíva občanov je mechanizmom pre účasť verejnosti, ktorý ustanovila Lisabonská zmluva s cieľom umožniť občanom a občianskej spoločnosti zohrávať úlohu v procese vytvárania európskych politík. Podporil som predložený text, pretože uľahčuje vytvorenie tohto mechanizmu a jeho kombinovaného postupu. Zjednodušuje napríklad proces registrovania iniciatív a zmierňuje požiadavky týkajúce sa počtu členských štátov, ktoré musia byť občanmi zastúpené (z jednej tretiny na štvrtinu). Predstavuje tiež pokrok v porovnaní s návrhom Komisie, pretože zlepšuje transparentnosť v oblasti financovania kampaní zameraných na zber podpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Európska iniciatíva občanov bude silným nástrojom na formovanie programu Európskej únie. Iniciatívu zaviedla Lisabonská zmluva. Jednému miliónu európskych občanov umožní vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy vo veciach, ktoré patria do rámca jej právomocí. Táto iniciatíva poskytuje občanom EÚ právo vyjadriť svoje názory, teda im udeľuje právo na iniciatívu podobné tomu, aké majú Európsky parlament a Rada.

Iniciatívy občanov by mali tiež podporiť širšiu cezhraničnú diskusiu, pretože ich budú musieť vytvoriť občania niekoľkých členských štátov. Iniciatívy sa však budú môcť vykonávať iba vtedy, ak splnia určité procedurálne požiadavky alebo požiadavky týkajúce sa súladu so základnými hodnotami Európskej únie, aby sa zabránilo použitiu tohto nástroja na nedemokratické účely. Tieto požiadavky zaručujú spoľahlivosť, a teda i účinnosť iniciatívy. Zároveň je nevyhnutné zaistiť, aby proces spĺňal požiadavky EÚ v oblasti ochrany údajov a bol plne transparentný od začiatku až do konca.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Nestotožňujem sa s názorom svojich kolegov zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania. Nezáleží na tom, kto napíše nezmysel. Znásobovať ho je však hlúposť. Iniciatíva občanov je bezpochyby nevyhnutná, ale vyzbierať jeden milión podpisov, aby boli vypočutí, je nezmysel. Chcel by som sa spýtať spravodajcov, či niekedy sami zbierali podpisy. Ak to už robili, mali by vedieť, že minimálne náklady na overenie každého podpisu notárom predstavujú 20 EUR. To je 20 – 30 miliónov EUR na zavedenie nového zákona. Kto bude tento krok financovať? Môžu to urobiť iba veľké podniky, nie však bežní ľudia. Nie je to teda podvrh? Treba pamätať na to, že: poslanci Európskeho parlamentu sú aj zástupcami týchto ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE), písomne. Táto iniciatíva bola prisľúbená počas lisabonského procesu. Teší ma preto, že sa teraz posúva vpred.

Je nevyhnutné, aby iniciatíva občanov nebola otvorená politickej, obchodnej alebo inej manipulácii. Mala by zostať skutočnou iniciatívou občanov a nemala by podliehať zneužívaniu prostredníctvom skrytého programu. Mala by byť otvorená a transparentná.

Komisia by mala propagovať dohodnuté podmienky iniciatívy, keď budú odsúhlasené, s cieľom uviesť veci do pohybu.

Nebolo by rozumné, keby v prospech iniciácie procesu Komisia zorganizovala istú formu nezávislej súťaže v celej EÚ s cieľom preskúmať situáciu a zistiť desať hlavných problémov, v súvislosti s ktorými by občania privítali iniciatívu so spoluobčanmi?

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Európska iniciatíva občanov je prvým krôčikom správnym smerom. Hlasoval som za ňu, pretože je to prvý priamy demokratický nástroj v EÚ. Celkovo je však iniciatíva občanov iba pozlátkou priamej demokracie. Spôsobí, že občania sa začnú nazdávať, že majú právo spolurozhodovať o niektorých otázkach v Európskej únii. Iniciatíva občanov neprináša so sebou žiadne následky bez ohľadu na to, koľko ľudí ju podpíše. Sú tu zrejmé paralely so systémom petícii za uskutočnenie referenda v Rakúsku. V Rakúsku sa vo všeobecnosti tieto petície strčia do zásuvky a niečo veľmi podobné sa stane aj s iniciatívami občanov EÚ. Okrem toho sa evidentne vynaložilo úsilie s cieľom zaistiť, aby sa nonkonformistické názory dali potlačiť. Komisia vykonáva konečnú kontrolu prípustnosti iniciatívy občanov. V skutočnej Európskej únii vládcovia nielen zavádzajú právne predpisy a smernice, chcú tiež riadiť vôľu občanov.

Európska iniciatíva občanov však poskytuje nonkonformistickým hnutiam a stranám aspoň príležitosť rozvinúť svoje myšlienky. V budúcnosti bude podobne ako v Rakúsku aj na úrovni EÚ možné viesť kampane a ukázať občanom, že existujú cesty, ktoré vedú preč zo slepých uličiek v Bruseli k odlišnej a lepšej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), písomne.(PT) Hoci, prirodzene, podporujem nariadenie o iniciatíve občanov, nesúhlasím s tým, aby sa poslanci Európskeho parlamentu či poslanci národných parlamentov mohli zúčastňovať na týchto iniciatívach, a ani s tým, aby mohli byť financované politickými stranami alebo verejnými orgánmi.

Som presvedčený, že obidve riešenia sú v rozpore s podstatou nového mechanizmu, ktorého cieľom je poskytnúť bežným občanom a občianskej spoločnosti prostriedky na účasť v politickom živote Únie. Nesúhlasím ani s právomocami udelenými Komisii, pokiaľ ide o prijímanie určitých technických špecifikácii potrebných pre uplatnenie zákona prostredníctvom vykonávacieho aktu. Opatrenia všeobecnej pôsobnosti pridelené Komisii na uplatňovanie legislatívnych nástrojov by sa nemali považovať za vykonávacie akty pod dohľadom členských štátov, ale za delegované akty pod priamym dohľadom zákonodarcu.

Nemá ani zmysel, aby sa po prijatí Lisabonskej zmluvy naďalej uplatňoval regulačný postup v súlade s tradičným komitologickým systémom, pretože sa jasne týka otázok, ktoré v súčasnosti pokrýva legislatívny postup alebo postup delegovaných aktov. Spomínané ustanovenia sú preto v rozpore s Lisabonskou zmluvou. Okrem týchto konkrétnych pripomienok som presvedčený, že celkovo je to vynikajúci právny predpis, ktorý vystihuje politický a ústavný význam tohto nového mechanizmu pre participatívnu demokraciu v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za stanovisko Európskeho parlamentu k európskej iniciatíve občanov, pretože plne podporujem toto právo občanov ustanovené v Lisabonskej zmluve. Ako optimista sa domnievam, že to môže byť jeden z hlavných nástrojov, ktorý pomôže priblížiť inštitúcie Európskej únie k bežným občanom. Koniec koncov občiansky aktívna časť spoločnosti bude môcť priamo ovplyvniť rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ. Treba uznať, že v čase, keď verejnosť pozerá na mnohé európske iniciatívy dosť kriticky, európska iniciatíva občanov sa od začiatku stretávala prevažne s kladným hodnotením a súhlasom. Dúfam, že nakoniec budeme mať jasné pravidlá nezaťažené zbytočnými byrokratickými požiadavkami, ktoré pomôžu európskej spoločnosti vyjadriť svoj názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Táto správa v plnej miere spĺňa moje očakávania, a to hlavne pokiaľ ide o tri veci. Po prvé, minimálny vek pre podporu legislatívnej iniciatívy bol stanovený na 18 rokov, čo je minimálny vek potrebný na hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu a tiež na účasť v nástrojoch priamej demokracie, ako je napríklad referendum. Po druhé, je potrebné žiadať doklady totožnosti od európskych občanov s riadnym pobytom, ktorí chcú podpísať vyhlásenia o podpore, s cieľom vykonávať kontroly stanovené v nariadení v súlade s platnými právnymi predpismi. A na záver, po nadobudnutí platnosti nariadenia je potrebné poskytnúť obdobie 12 mesiacov na jeho uplatnenie s cieľom umožniť kompetentným vnútroštátnym správnym orgánom, z ktorých sa mnohé stretnú s týmto druhom nástroja prvýkrát, pripraviť všetky nevyhnutné právne, administratívne a finančné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) S veľkým uspokojením hlasujem za túto správu týkajúcu sa iniciatívy občanov, jednej z najväčších inovácií Lisabonskej zmluvy. Tento nový právny nástroj sa môže stať spôsobom, ako zvýšiť účasť európskych občanov. Umožniť miliónom občanov navrhnúť Európskej komisii, aby vydala právny predpis týkajúci sa konkrétneho problému, je v skutočnosti pozitívnym krokom na ceste zblíženia Európy a jej občanov. Chválim prácu spravodajcov, ktorí mali za cieľ zjednodušiť iniciatívu občanov a odstrániť všetky byrokratické prekážky, aby bola iniciatíva čo najdostupnejšia.

Súhlasím s väčšinou požiadaviek Európskeho parlamentu, a to konkrétne s kontrolou prijateľnosti iniciatívy v čase jej predloženia a nie po vyzbieraní 300 000 podpisov, čo by mohlo vzbudiť určité očakávania medzi podpísanými občanmi. Podporujem zníženie minimálneho počtu členských štátov zapojených do počiatočného podpisovania iniciatívy. Podľa pôvodného návrhu mali signatári pochádzať z najmenej jednej tretiny členských štátov. Európsky parlament a Rada sa však dohodli, že medzi signatármi by mala byť zastúpená jedna štvrtina členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Podporujem iniciatívu pani spravodajkyne Gurmaiovej a pána spravodajcu Lamassoura, a to, že organizátori európskej iniciatívy občanov by mali vytvoriť občiansky výbor zložený z osôb z rôznych členských štátov. Zabezpečí sa tým, aby nové témy boli skutočne európske, a spolu s tým sa zaručí aj pridaná hodnota, ktorú predstavuje úsilie venované zbieraniu podpisov od úplného začiatku.

Podporujem myšlienku spravodajcov, na základe ktorej je iniciatíva občanov novým nástrojom participatívnej demokracie na úrovni kontinentu. Z tohto dôvodu možno súčasné nariadenie nebude bezchybné a prax môže európskym subjektom s rozhodovacou právomocou priniesť nové problémy. Súhlasím preto s výzvou spravodajcov, aby Komisia každé tri roky predkladala správu o vykonávaní iniciatívy a v prípade potreby navrhla revíziu nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Iniciatíva občanov, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva, bola navrhnutá s cieľom poskytnúť občanom právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Európskej únie. Jej cieľom je dať občanom prostriedok na vypočutie ich názoru a umožniť im predložiť viaceré otázky, ktoré sú predmetom ich záujmu, inštitúciám EÚ. Môžu k nim patriť problémy, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote a ktorým sa podľa nich nevenuje dostatočná pozornosť alebo podpora odborových organizácií, politických inštitúcií alebo iných tradičných partnerov inštitúcií. Iniciatíva občanov náležite vytvorí priame prepojenie medzi občanmi a inštitúciami, čím sa zabezpečí, aby inštitúcie EÚ riešili konkrétne závažné problémy, ktorým občania čelia. Iniciatíva občanov prináša potrebu splniť určité administratívne požiadavky, ale aj povinnosť okrem iného rešpektovať základné hodnoty EÚ. Tým sa zaistí jej spoľahlivosť a účinnosť, ktoré budú kľúčom k jej úspechu.

Treba zabezpečiť, aby proces spĺňal požiadavky EÚ v oblasti ochrany údajov, a zároveň treba zaručiť úplnú transparentnosť. Každá organizácia, združenie či dokonca politická strana budú mať možnosť podporiť iniciatívy občanov, ktoré budú chcieť, pod podmienkou úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o poskytovanú podporu, aby signatári vedeli, kto je za iniciatívou, ktorú sa rozhodli podporiť, respektíve nepodporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Teší ma schválenie tejto správy, ktorá predstavuje veľmi dôležitý krok v potvrdení ústavného charakteru Európskej únie, pričom poskytuje občanom mechanizmus pre prístupnú a účinnú demokratickú účasť. Nepochybne to prispeje k zvýšenej angažovanosti a odhodlanosti občanov, pokiaľ ide o európsky politický život, ako i k posilneniu väzieb solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Participatívna demokracia úspešne vstúpila do Európy prijatím tejto správy o európskej iniciatíve občanov, jednej z najvýznamnejších oblastí pokroku, ktorú priniesla Lisabonská zmluva. Jeden milión európskych občanov sa bude teraz môcť obrátiť na Komisiu a žiadať od nej, aby vyjadrila stanovisko k problému, ktorý zaujíma spoločnosť, pod podmienkou, že daný problém patrí do rámca právomocí Komisie. Jeden milión občanov, ktorí musia pochádzať najmenej zo štvrtiny členských štátov a musia byť vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách, inými slovami ide iba o 0,2 % obyvateľstva EÚ. Podpisy musia byť zbierané v písomnej forme alebo prostredníctvom internetu a musia byť overené. Organizátori budú musieť preukázať svoju totožnosť: kto sú, čo podporujú, pre koho pracujú. Pre demokratickú legitimitu Európskej únie je to potenciálny skok vpred. Je to krok k priblíženiu občanov k EÚ. Tá sa im často javí, či už oprávnene, alebo nie, na svetelné roky vzdialená od ich každodenných starostí.

Nemalo by sa však zanedbávať riziko, že iniciatíva by mohla byť zneužitá mimovládnymi organizáciami alebo konkrétnym priemyselným odvetvím. Ak má byť iniciatíva úspešná, musí skutočne prichádzať od občanov. Musí pomôcť posunúť diskusiu vpred, zmieriť občanov s Európskou úniou a prispieť k rozvoju európskej občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Dnes sme na plenárnom zasadnutí hlasovali o európskej iniciatíve občanov. Túto iniciatívu zaviedla Lisabonská zmluva v článku 11 s cieľom poskytnúť občanom rovnaké právomoci v oblasti politickej iniciatívy, aké majú Rada ministrov a Európsky parlament. Európska iniciatíva občanov je novým nástrojom participatívnej demokracie na úrovni kontinentu.

Dňa 31. marca 2010 Komisia predložila svoj návrh nariadenia a 14. júna Rada schválila všeobecný prístup k európskej iniciatíve občanov. V novembri Výbor pre ústavné veci v Európskom parlamente prijal túto správu, ktorá zahŕňala mandát na rokovanie. Počas trojstranných rozhovorov, ktoré sa konali 30. novembra, sa dosiahla dohoda o viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Hlavné body dohody sa týkajú spojenia registrácie a prípustnosti; počtu podpisov, ktoré musia pochádzať minimálne z jednej štvrtiny členských štátov; zriadenia občianskeho výboru; minimálneho veku pre podporu iniciatívy a systému elektronického zberu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne.(FR) Naši občania čakali na tento nový nástroj, ktorý im umožní do určitej miery ovplyvniť politiku EÚ. Už ukázali, že vedia, ako ho využiť a vyjadriť svoj názor v legislatívnych diskusiách. Zoberme si petíciu za moratórium na geneticky modifikované organizmy, ktorú začali organizácie Greenpeace a Avaaz a ktorá bola minulý týždeň zaslaná predsedovi Komisie Josému Manuelovi Barrosovi. Žiaľ, občania konali skôr ako zákonodarcovia a petícia prišla pred sformulovaním pravidiel postupu, ktoré začiatkom roka 2012 umožnia uplatňovanie iniciatívy občanov.

Je teda na nás poslancoch Parlamentu, aby sme požiadavku, ktorú vyslovilo takmer 1,2 milióna ľudí, postúpili ďalej a podporili ju, ako aj zaistili, že sa jej bude venovať náležitá pozornosť. Parlamentu sa podarilo využiť svoj vplyv v rokovaniach s Radou a Komisiou a dosiahnuť, aby bola iniciatíva čo najdostupnejšia a najúčinnejšia, čím pripravil vhodnú pôdu. Nič už teraz nemôže zabrániť občanom priamo sa zúčastniť na fungovaní EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Dnešné hlasovanie dalo zelenú prvému príkladu európskej demokratickej účasti. Európska iniciatíva občanov je jedným z najinovačnejších ustanovení Lisabonskej zmluvy a prvým krokom smerom k priamej demokracii.

Táto iniciatíva je nástrojom, ktorý umožňuje občanom vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa akejkoľvek záležitosti, o ktorej si myslia, že je v ich záujme, pričom musia predložiť podpisy jedného milióna signatárov zastupujúcich 0,2 % obyvateľstva Európskej únie. Otázky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych vecí a katastrof spôsobených finančnou krízou patria medzi najcitlivejšie témy, ktoré by mohli zmobilizovať občanov, aby od EÚ žiadali prijatie právnych predpisov v týchto záležitostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Prostredníctvom návrhu iniciatívy občanov, ktorý bol dnes prijatý, sme zrealizovali dôležitý prvok Lisabonskej zmluvy, vďaka ktorému sa budú môcť občania priamo zúčastňovať na diskusii o Európskej únii. Je to zvlášť dôležité pre Európsky parlament, ktorý sa volí vo všeobecnom hlasovaní. Teraz je našou úlohou venovať vážnu pozornosť tomuto nástroju, ktorý umožňuje ešte väčšiu demokratizáciu verejného života v Európe. Nebolo by dobré, keby sme to nechali iba na papieri a občania by nadobudli dojem, že im ponúkame len teoretickú možnosť podieľať sa na legislatívnej iniciatíve. Bude to dôležitá skúška pre európske inštitúcie, pokiaľ ide o mieru, v akej v skutočnosti slúžia občanom, nie sebe samým. Je dobré, že po troch rokoch uplatňovania tohto právneho predpisu budeme môcť prehodnotiť ustanovenia, ktoré sa ukážu ako nedostatočne účinné, aby sme skutočne vytvorili systém zaručujúci demokratickú diskusiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Hlasoval som za schválenie pravidiel pre európsku iniciatívu občanov. Európsky parlament dosiahol dosť v rokovaniach s Radou ministrov. Iniciatíva občanov poskytuje obyvateľom Európskej únie možnosť dostať návrhy do európskeho politického programu. Keď sa vyzbiera jeden milión podpisov, Európska komisia je povinná posúdiť návrh a uviesť dôvody, prečo ho predloží, respektíve nepredloží ako oficiálny legislatívny návrh. Európska únia trvala na tom, aby sa podpisy museli vyzbierať najmenej v deviatich rozličných členských štátoch EÚ. Parlamentu sa však podarilo znížiť túto hranicu na sedem krajín. Okrem toho budú organizátori, ktorým sa podarí vyzbierať dostatočný počet podpisov, môcť aj osobne objasniť svoj návrh Európskej komisii a Európskemu parlamentu. Je škoda, že sa Európskemu parlamentu nepodarilo zrušiť pravidlo, na základe ktorého musí osemnásť členských štátov žiadať od svojich občanov, aby pri podpise iniciatívy občanov uviedli číslo svojho dokladu totožnosti. Ľudí to odstraší. Niektorí sa budú obávať podvodného zneužitia totožnosti. Sú krajiny, ktoré nebudú vyžadovať číslo dokladu totožnosti. Vytvára sa tým nerovnosť v právnych predpisoch v rámci EÚ. Teraz záleží hlavne na Komisii, ako vážne bude brať európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernst Strasser (PPE), písomne. (DE) Dnešné hlasovanie o európskej iniciatíve občanov zaviedlo nový prvok priamej demokracie, a to takmer presne jeden rok po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Ujal som sa mandátu v Európskom parlamente s cieľom predkladať podnety občanov Rakúska v Bruseli. Som verný tejto zásade, a preto je pre mňa dôležité, aby boli podnety ľudí vypočuté na európskej úrovni. Európsku iniciatívu občanov treba vnímať ako príležitosť užšie zapájať ľudí do rozhodovacieho procesu EÚ. Teraz majú občania EÚ prvýkrát možnosť predložiť legislatívne iniciatívy Komisii a tým aktívne ovplyvniť politiku EÚ.

Po dlhých rokovaniach možno považovať za úspech, že hranica prípustnosti bola zredukovaná z úrovne 300 000 podpisov a počet členských štátov sa znížil na jednu štvrtinu. Jednou osobitosťou Rakúska je skutočnosť, že mladí ľudia sa môžu zúčastňovať na iniciatívach občanov od veku 16 rokov. Opäť to dokazuje, aké dôležité je pre Rakúsko zapojiť mladých ľudí do projektu EÚ. Koniec koncov sú to totiž práve oni, kto bude pokračovať v európskej myšlienke.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Európska iniciatíva občanov je nástrojom účasti verejnosti, ktorého cieľom je reagovať na demokratický deficit a zmenšiť vzdialenosť, ktorej existenciu európski občania pociťujú medzi nimi a európskymi inštitúciami. Inštitucionalizácia tejto iniciatívy ustanovenej Lisabonskou zmluvou umožňuje európskym občanom nepriamo vyzvať Európsku komisiu, aby predložila konkrétne legislatívne opatrenia za predpokladu, že patria do rámca jej právomocí.

Táto správa predložená Európskym parlamentom definuje kritériá uplatnenia tohto európskeho práva na iniciatívu. To má byť jednoduchšie, prístupnejšie, rýchlejšie, transparentnejšie a jednotnejšie vo všetkých členských štátoch. Vytvorenie skutočného európskeho verejného priestoru bude možné vďaka tejto iniciatíve, ktorá podporí občiansky dialóg a zapojenie občianskej spoločnosti. Som presvedčený, že všetky iniciatívy, ktorých cieľom je zmenšiť vzdialenosť medzi občanmi a európskym projektom, treba vyzdvihnúť, vykonať a v plnej miere realizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne.(RO) Hlasovala som za správu o iniciatíve občanov. Nové ustanovenia zavedené Lisabonskou zmluvou podporujú participatívnu demokraciu a znamenajú dôležitý krok smerom k rozvíjaniu občianskeho ducha. Štyridsaťdva percent európskych občanov dôveruje inštitúciám EÚ. Jedným z dôvodov tejto situácie môže byť skutočnosť, že európski občania sa dozvedajú iba o máloktorých európskych iniciatívach a politikách zameraných na nich. Práve z tohto dôvodu iniciatíva občanov európskym občanom nielen ponúka príležitosť priamo sa zúčastniť na rozhodovacom procese, ale im aj poskytuje právomoci prispieť k tvorbe európskeho programu. Iniciatíva občanov preto umožní predložiť európskym zákonodarným orgánom dôležité podnety a požiadavky európskych občanov. Nie je to nová myšlienka. V roku 2007 sme navrhli, aby sa vyzbieral jeden milión podpisov s cieľom požiadať Komisiu, aby predložila návrh smernice o začlenení ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

V tom čase sa vyzbieralo iba približne 700 000 podpisov. Európskej komisii sa však predložili legislatívne návrhy. S ohľadom na náš záväzok voči občanom Európy bude nevyhnutné zaistiť, aby sa požiadavky predložené prostredníctvom iniciatívy občanov preniesli do legislatívnych aktov, ktoré zlepšia situáciu týchto občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. Vítam túto správu ako spôsob podpory angažovanosti občanov v Európe, pričom sa občanom EÚ umožní navrhnúť právne predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na ich každodenný život. Občania budú môcť dať Európskej únii vedieť, čo si myslia o jej práci. Prostredníctvom jedného milióna podpisov, ktoré musia pochádzať najmenej zo štvrtiny členských štátov EÚ, táto iniciatíva vracia niektoré právomoci späť do rúk ľuďom. Parlament zjednodušil postupy s cieľom zaistiť ľahké používanie iniciatívy, ako aj čo najviac zvýšiť účasť občanov na iniciatíve. Keď sa všetky podpisy overia, Komisia sa do troch mesiacov rozhodne, či môže navrhnúť nový právny predpis. Dôvody svojho rozhodnutia bude musieť zverejniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) V tomto Parlamente sa často odvolávame na občanov Európskej únie, ktorých záujmy tu zastupujeme. No zároveň tí istí občania dlhé roky vnímali nielen tento Parlament, ale všetky európske inštitúcie ako príliš vzdialené a málo citlivé k ich problémom.

Iniciatíva občanov to môže zmeniť. Prostredníctvom nej budú môcť občania priamo povedať: toto chceme, toto nechceme a toto sa musí zmeniť.

Radi tiež hovoríme o integrácii Európy. Ale čo viac spája ľudí z rôznych krajín, ako potreba hľadať spoločný pohľad, formulovať spoločný návrh a uchádzať sa o podporu ľudí hovoriacich rôznymi jazykmi? Uvedenie iniciatívy občanov do života spôsobí v praxi to, že občania z rôznych členských štátov budú jedným hlasom hovoriť o témach, ktoré sú pre nich dôležité. Spoločná iniciatíva, spoločný záujem bude pôdou, na ktorej môže vzniknúť pravá európska identita.

Som presvedčená, že v najbližšom období sa toto praktické európanstvo začne formovať. Verím, že na rozdiel od fráz v brožúrach európskych inštitúcií bude živé a životaschopné, pretože zdrojom tejto novej európskej identity, nového európanstva, bude sám občan.

Vítam preto predložený návrh nariadenia o tom, ako sa má iniciatíva občanov realizovať, a som pripravená urobiť všetko pre to, aby bol hlas občanov nielen vypočutý, ale aj rešpektovaný.

 
  
  

Návrhy uznesení RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. – (PT) Som presvedčený, že pracovný program Komisie na rok 2011 je ambiciózny. Jeho hlavným cieľom je hospodárska obnova Európy prostredníctvom politických priorít stratégie EÚ 2020 v spojení s rozpočtom viacročného finančného rámca na rok 2011 s jej novými opatreniami v oblasti financovania a výdavkov a novým rozhodnutím týkajúcim sa vlastných zdrojov. Pritom sa vyjadruje obava, že podmienené financovanie môže zhoršiť situáciu slabších hospodárstiev členských štátov a neprinesie požadovaný účinok stratégie EÚ 2020, ktorým je obnova hospodárstva. Som presvedčený, že štrukturálne fondy sú nevyhnutné pre hospodársku obnovu a konkurencieschopnosť európskych regiónov. V čase krízy môžu mať totiž prísne podmienky v spojení s úspornými opatreniami ešte nepriaznivejší vplyv na vnútorný rozvoj EÚ. Dôraz treba klásť na reformu spoločných politík v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ako i na reformu kohéznej politiky, pričom sa vždy musí zohľadniť východisková situácia jednotlivých regiónov, a to vrátane opatrení prispôsobených odlišnej realite. Malé a stredné podniky by mali zohrávať hlavnú úlohu. Uznanie si zaslúži prístup vyžadujúci internacionalizáciu malých a stredných podnikov v rámci svetových obchodných vzťahov, ako aj úsilie zamerané na ich modernizáciu a konkurencieschopnosť obsiahnuté v rámci priorít tohto pracovného programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. Chcela by som upozorniť na určité veľmi dôležité otázky, ktoré chýbajú v pracovnom programe Komisie na budúci rok. Týkajú sa záležitostí súvisiacich s ľudskými právami. Má Komisia v úmysle iniciovať v priebehu budúceho roka nejaké konkrétne kroky alebo právne predpisy v oblasti ľudských práv?

Počuli sme, že podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani barónka Ashtonová plánuje počas svojho funkčného obdobia venovať osobitnú pozornosť otázke ľudských práv. Doteraz však vo svojich krokoch a vyhláseniach venovala tejto otázke len veľmi malú pozornosť. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) má tiež posilniť aktivity v oblasti ľudských práv. Teraz, keď nemáme rozpočet EÚ na rok 2011, sa však ESVČ nebude môcť plne ujať svojich povinností od 1. januára 2011.

Pán predseda, mohli by ste nám povedať, aký je váš plán B a ako plánujete posilniť dôveryhodnosť EÚ, pokiaľ ide o obhajovanie a presadzovanie ľudských práv vo svete?

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Parlament bol vyzvaný, aby vyjadril svoj názor na vyhlásenie Komisie o pracovnom programe Komisie na rok 2011. Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré upozorňuje na potrebu náležitej spolupráce medzi Komisiou a Parlamentom, ako aj na úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv i všeobecného záujmu EÚ. Uznesenie tiež kladie osobitný dôraz na ciele stratégie Európa 2020 v oblasti rastu pre pracovné miesta a víta európsky semester, ktorého cieľom je efektívnejšie hospodárenie s verejnými financiami. Tento rast musí byť prezieravý – musí podporovať digitálne technológie, výskum a rozvoj i vzdelávanie; trvalo udržateľný – s cieľom dosiahnuť o 20 % väčšiu energetickú účinnosť – a inkluzívny – prostredníctvom boja proti diskriminácii medzi pracujúcimi, ako aj prostredníctvom lepších pracovných vzťahov. Komisia by sa mala viac zaoberať vnútorným trhom, priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a svojou bezpečnostnou politikou, ktorá je stále na samom začiatku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za toto spoločné uznesenie Európskeho parlamentu, pretože rozoberá a hodnotí priority týkajúce sa činností Európskej komisie v roku 2011, ako i budúcich úloh. Na poslednom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu pán predseda Barroso predstavil pracovný program Komisie na nasledujúci rok. Európsky parlament je preto presvedčený, že je veľmi dôležité nadviazať dialóg s Komisiou a venovať osobitnú pozornosť základným strategickým cieľom EÚ. Okrem toho Parlament naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila realistický a jasnejší harmonogram týkajúci sa najdôležitejších návrhov, ktoré majú byť predložené. Tie musia byť účinné a musia sa preniesť do reality, ako i lepšie vykonávať než v minulosti. Chcela by som upozorniť na skutočnosť, že hoci Komisia plánovala čo najskôr vytvoriť nové pracovné miesta a uskutočniť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, v programe Komisie na nasledujúci rok nie sú žiadne konkrétne návrhy v oblasti vytvárania nových a kvalitných pracovných miest. Komisia znovu navrhuje tie isté legislatívne iniciatívy týkajúce sa vysielania pracovníkov a pracovného času, ako navrhla v pracovnom programe na minulý rok, a zaväzuje sa zlepšiť práva migrujúcich pracovníkov v celej Európskej únii. Úplná hospodárska obnova si vyžaduje spoločnú európsku stratégiu trvalo udržateľného rozvoja a zamestnanosti podporenú nevyhnutnými právomocami a zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná kríza, do ktorej sa Európa dostala, aj naďalej ovplyvňuje hospodárstva členských štátov, musí dôjsť k výrazným zmenám tak na vnútroštátnej úrovni, ako i na úrovni samotnej Únie. Keďže som si vedomý zásadného významu, ktorý bude mať rok 2011 pre úspešnú budúcnosť Únie, ako aj úlohy, ktorú to pre Európsku komisiu a vo všeobecnosti i pre Úniu ako celok predstavuje, hlasujem za tento návrh uznesenia. Okrem toho by som chcel vyzdvihnúť všetky návrhy, ktoré svedčia o zámere Európskej komisie preskúmať rastový potenciál jednotného trhu. Verím, že maximalizácia potenciálu jednotného trhu prostredníctvom väčšej integrácie trhov a posilnením dôvery európskej spoločnosti a spotrebiteľa by mohla mať na európske hospodárstvo pákový účinok. Som však presvedčený, že Komisia mohla ísť v tejto veci ďalej a predložiť ambicióznejšie a konkrétnejšie návrhy s cieľom zaoberať sa potrebami subjektov pôsobiacich na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne.(IT) Pracovný program Komisie na rok 2011 si vyžaduje väčšieho európskeho ducha a väčšiu odvahu pri riešení hlavných politických a inštitucionálnych problémov EÚ najmä v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy a v súlade s ňou. Medzi záležitosti, ktorými sa treba zaoberať, patria tieto: 1. väčší rešpekt voči úlohe Európskeho parlamentu pri tvorbe návrhov s náležitým prihliadnutím na postoje, ktoré zaujíma vo svojich názoroch a návrhoch iniciatív; 2. užšia a vyváženejšia spolupráca medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu a finančných výhľadov; 3. väčšia odvaha pri formulovaní návrhov týkajúcich sa účinnejšieho využívania zdrojov EÚ umožňujúcich dosiahnutie záväzných cieľov a konkrétnych kritérií; 4. efektívne a dôkladné riadenie EÚ v oblasti hospodárstva a financií, ako aj finančná účasť zamestnancov na úspechu spoločnosti, čo umožňuje širší, vyváženejší a inkluzívnejší hospodársky a sociálny rozvoj. Napriek tomu, že pracovný program Komisie na rok 2011 pokrýva iba niektoré hore uvedené body, považujem za dôležité podporiť ho.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za uznesenie týkajúce sa pracovného programu Komisie na rok 2011. Je to prvý program, ktorý sa má prijať v rámci nového programového obdobia a ktorý má prispieť k prehĺbeniu dialógu medzi Parlamentom a Komisiou s cieľom zlepšiť vzťah medzi politickými a rozpočtovými prioritami na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Komisia predstavila svoj ambiciózny pracovný program na rok 2011, ktorý obsahuje nasledujúce hlavné body: (i) inkluzívny rast, (ii) udržateľný rast a (iii) finančnú reguláciu. Pokiaľ ide o tému inkluzívneho rastu, v rámci ktorej Komisia zdôrazňuje udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia a boj proti chudobe, som za potrebu nájsť náležitú rovnováhu medzi úspornými opatreniami a sociálnou podporou, ako aj za potrebu stanoviť smer, ktorým sa majú uberať reformy európskych systémov sociálneho zabezpečenia.

Pokiaľ ide o tému trvalého rastu, je dôležité pochopiť, ako sa dosiahne súlad medzi nevyhnutnou ochranou životného prostredia a budúcimi reformami spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva. A na záver, pokiaľ ide o finančnú reguláciu a posilnenie hospodárskeho riadenia, všetky kroky zamerané na posilnenie európskeho bankového systému a zvýšenie jeho odolnosti proti budúcim krízovým scenárom, ako aj kroky na posilnenie rozpočtových politík členských štátov a ich hospodárskej koordinácie treba vnímať ako najväčšiu prioritu. Hlavnou úlohou na rok 2011 bude totiž prekonať krízu a položiť základy politiky rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme proti návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o pracovnom programe Európskej komisie na rok 2011, pretože v podstatných otázkach podporuje vlastné postoje a prehliada skutočnú potrebu skoncovať s neoliberálnymi, militaristickými a antisociálnymi politikami, ktoré Európska komisia podporuje.

Hoci bola Európska komisia kritizovaná za to, že neposkytla odpovede, ktoré Parlament požadoval, v skutočnosti to robí, keď sa chváli, že dáva prednosť hospodárskej reforme, pričom uprednostňuje trvalú udržateľnosť rozpočtu a sociálna udržateľnosť sa stáva druhotnou, či keď trvá na podporovaní a prehlbovaní jednotného trhu, alebo keď trvá na čo najrýchlejšom zavŕšení kola rokovaní v Dauhe a na svojich dohodách o voľnom obchode.

Väčšina v Parlamente teda požaduje pokračovanie rovnakej politiky, ktorá spočíva v podporovaní uvedených programov úsporných opatrení v rámci jednotlivých členských štátov bez ohľadu na rast nezamestnanosti, chudoby, nerovnosti, rozdielov a hospodárskej recesie, ktoré tieto úsporné programy spôsobia, zatiaľ čo hospodárske a finančné skupiny dosahujú stále čoraz väčšie zisky. Zo všetkých týchto dôvodov sme boli nútení hlasovať proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) V roku 2011 Európska komisia zverejní návrhy na zmenu a doplnenie spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva. Tieto dve iniciatívy sú nesmierne dôležité pre poľnohospodárov a rybárov v Írsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) V roku 2011 Komisia predloží svoj návrh viacročného finančného rámca na roky 2013 až 2020. Pre mňa je jasné, že oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka musí získať rovnakú úroveň financovania ako teraz a že sa musí zaručiť potravinová sebestačnosť ľudí Európy. Medzi najvyššie priority Európy v budúcnosti musí patriť produkcia potravín a obnovenie vidieckych regiónov ako hospodárskych a rekreačných oblastí s jednoduchou dostupnosťou z miest. Záväzok Komisie v oblasti udržateľného a inkluzívneho rastu zohľadňuje environmentálne a klimatické ciele do roku 2020 a vyžaduje si investície do zelených technológií, ktoré povedú k tvorbe pracovných miest.

Vítam výzvu Parlamentu, aby nový viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2013 zohľadňoval rozšírenie zodpovedností EÚ. Plány na vytvorenie obchodnej politiky EÚ majú veľký význam. Komisia má povinnosť doviesť rokovania Svetovej obchodnej organizácie k pozitívnemu záveru. Veľmi kriticky sa musíme postaviť k rozširujúcemu sa zameraniu na dvojstranné obchodné dohody, najmä na rokovania zoskupenia Mercosur, ktoré budú budúci rok pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne.(DE) Práve som hlasoval za pracovný program Komisie na rok 2011, ale s výhradami. Už totiž neobsahuje sľúbené oznámenie Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel (GR ENTR) o sociálnej zodpovednosti podnikov. Namiesto toho spustilo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby (GR MARKT) online konzultácie o zverejňovaní nefinančných informácií spoločnosťami. Je to znepokojivé a môže to naznačovať možnú zmenu v politike. GR MARKT sa už nepýta, či je v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov potrebné nariadenie EÚ, ale na to, akú by mala mať štruktúru. GR ENTR zorganizovalo niekoľko seminárov o transparentnosti, z ktorých vyplynulo, že takmer všetci zamestnávatelia a odborové zväzy sú dôrazne proti povinnej sociálnej zodpovednosti podnikov. GR ENTR má od roku 2006 celkovú kontrolu, pretože iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov predstavujú prínosy k udržateľnej spoločnosti zo strany podnikov v rámci ich podnikateľských činností. Sú výsledkom záväzku podnikateľov a sú založené na individuálnej iniciatíve a zodpovednosti. O tejto základnej koncepcii, ktorá sa vytvárala mnoho rokov na početných fórach s rôznymi zainteresovanými stranami, panuje zhoda.

GR ENTR má inštitucionálne znalosti používané na vykonávanie kontroly týchto procesov. Vyzývam Komisiu, aby ponechala zodpovednosť za riadenie a tvorbu štruktúry sociálnej zodpovednosti podnikov na GR ENTR. Naďalej som proti myšlienke povinného vykazovania v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov, pretože to povedie k novej byrokracii a odradí to spoločnosti od prijímania ďalších nepovinných záväzkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), písomne. – Finančná kríza vážne poškodila hospodárstva všetkých členských štátov Európy. V tomto uznesení vyzývame Európsku komisiu, aby dôrazne a rozhodne reagovala s cieľom podnietiť rast a zaistiť silnú a trvalú obnovu, z ktorej budú mať výhody všetci občania Európy. Podporujeme požiadavku na revíziu systému vlastných zdrojov v záujme vytvorenia systému, ktorý je spravodlivý, jasný, transparentný a neutrálny, pokiaľ ide o daňové zaťaženie. Vítame zohľadnenie možností, ktorými by sa znížili náklady EÚ vo vzťahu k jej občanom, napríklad nápravou aktuálneho nedostatočného zdanenia finančného sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nový pracovný program Komisie na rok 2011 je založený na troch bodoch: (1) inkluzívny rast, (2) udržateľný rast a (3) finančná regulácia. Budeme preto musieť pracovať na dosiahnutí udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia, aby sme mohli bojovať proti chudobe a zároveň dosahovať hospodársky rast, ktorý však bude zohľadňovať aj ochranu životného prostredia. Musíme pracovať na posilnení hospodárskeho riadenia, na tom, aby sa európsky bankový systém stal silnejším a odolnejším proti budúcim krízovým scenárom, a na posilnení rozpočtových politík členských štátov. Hlavnou úlohou na rok 2011 je prekonať krízu a pokračovať v politike rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Blahoželám. Konečne niekto venoval pozornosť rozdielu medzi Európskou komisiou a božstvom. Je načase nahradiť prázdne reči skutočnou prácou. Európska komisia by nemala ignorovať otázky poslancov EP. Ich povinnosťou je plniť rozhodnutia Európskeho parlamentu. Zdá sa, že niektorí komisári na to zabudli. Ak nie, tak čo sa stalo s uznesením o správe o komplexnom monitorovaní, ktoré Európsky parlament prijal 11. marca 2004 a ktoré otvorilo tému cudzincov v Lotyšsku? Jednoducho zmizlo z programu. Kto bol za to zodpovedný? Koho plat sa znížil? Kto bol pokarhaný? Nikto. Nech žije Európska rada!

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za toto uznesenie súvisiace s pracovným programom Európskej komisie na rok 2011, pretože súhlasím s jeho hlavnými cieľmi. Hlavnou prioritou na rok 2011 by naozaj malo byť pokračovanie v hospodárskej obnove. V rámci pracovného programu Komisie by som chcela poukázať na pozitívne body, ako sú posilnenie hospodárskeho riadenia a dokončenie reformy finančného sektora prostredníctvom opatrení, ktoré umožnia obnovenie rastu v záujme vytvárania pracovných miest. Účinný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva je základom pre obnovu dôvery a optimizmu v celej EÚ. Investície do výskumu a vývoja, energetická bezpečnosť a horizontálne politiky práce, ktoré umožnia skutočný pohyb pracovníkov, sú preto podstatnými piliermi pracovného programu, ktorý smeruje k rastu. Zdôrazniť treba aj cieľ vytvorenia spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Pracovný program Komisie na rok 2011 neodráža primerane významné udalosti, ktoré mali od roku 2008 vplyv na Európu, ani nádeje a očakávania občanov Európy. Je poľutovaniahodné, že sa tento program viac nezameriava na zánik 7 miliónov pracovných miest v dôsledku finančnej krízy, čím prakticky v ďalších rokoch zaisťuje trvalú nezamestnanosť. Tento aspekt patrí medzi rozhodujúce úlohy, ktoré musí EÚ v roku 2011 riešiť. Komisia preto musí nájsť spôsob, aby jej iniciatívy a návrhy vytvorili dostatočný počet slušných pracovných miest pre bežných občanov. Komisia musí venovať pozornosť stanoviskám sociálnych partnerov v oblasti dôchodkov a zaistiť, aby budúca biela kniha vyjadrovala očakávania zainteresovaných strán, medzi ktoré patrí aj posilnenie prvého, teda verejného piliera.

Vítam prepracovanie portálu EURES s informáciami a radami o pracovných miestach so zameraním na mladých pracovníkov tak, aby bol pre nich prístupnejší. Je mi však ľúto, že tento návrh bol odložený až na rok 2012, keď ho dnešní mladí ľudia potrebujú hneď. Program Komisie vôbec nehovorí o rodovom hľadisku. V dôsledku toho je potrebná európska smernica, ktorá bude riešiť rozdiel vo výške 17,4 % v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, ako aj smernica o odstránení násilia páchaného na ženách.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), písomne. (DE) Keďže sa zoznam hlasovania na poslednú chvíľu zmenil, nemala som dosť času na to, aby som skontrolovala jeho obsah a rozhodla sa pre jednu či druhú stranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia podporila navrhované spoločné uznesenie, ako aj mnohé z navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Som rád, že v texte zostala zmienka o tom, že EP dôrazne vyzýva Komisiu, aby predložila odvážne a inovačné návrhy podstatnej revízie systému vlastných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som prijatie uznesenia o pracovnom programe Komisie na rok 2011. V predchádzajúcom prejave som načrtla potrebu vypracovať návrh smernice o násilí páchanom na ženách, o rýchlej a účinnej transpozícii Štokholmského programu a o začlenení športu do budúcoročného rozpočtu. Rozhodujúce je aj obnoviť práce na smernici o nediskriminácii. Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby v roku 2011 podnikli rozhodné kroky týmto smerom.

Zatiaľ čo občania EÚ netrpezlivo čakajú na túto smernicu, niektoré členské štáty ďalej spochybňujú opodstatnenosť jej prijatia. Len ťažko sa chápe, že si niekto neuvedomuje potrebu jedného zákona proti diskriminácii, ktorý by zabezpečoval rovnaké zaobchádzanie so všetkými ľuďmi a nielen s vybranými sociálnymi skupinami. Finančné argumenty, ktoré poukazujú na vysoké náklady na zavedenie smernice súvisiacej s osobami so zdravotným postihnutím, ma nepresvedčili. Veď aj počas krízy musí Európa naďalej zaobchádzať so všetkými svojimi občanmi rovnako.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Komisia predstavila svoj pracovný program na rok 2011 v mimoriadne chúlostivom čase pre Európsku úniu. Obnova po hospodárskej kríze stále ešte nie je dokončená, čo znamená, že program na ďalší rok sa musí aj ďalej sústrediť na dynamiku obnovy európskeho hospodárstva. Rok 2011 by mal byť rokom, v ktorom sa stratégia EÚ 2020 začlení do európskych procesov s cieľom plniť ciele inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Opakujem význam obnovenia rastu, ktorý zabezpečí tvorbu pracovných miest, a to urýchlením programu reforiem v rámci stratégie EÚ 2020. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť úlohu týchto hlavných iniciatív: Inovácia v Únii, Digitálna agenda, Nové zručnosti a nové pracovné miesta a Platforma na boj proti chudobe. Považujem za podstatné zaistiť štrukturálnu reformu s cieľom zlepšiť európsku konkurencieschopnosť a urýchliť hospodársky rast, a to najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, ktorá podnecuje investície do reálnej ekonomiky. Každá budúca politika súdržnosti by tiež mala zaistiť to, aby sa nový viacročný finančný rámec zameriaval na dosahovanie cieľov stratégie EÚ 2020 a európskych politík v rámci lisabonskej stratégie. Európsky parlament sa musí tohto procesu aktívne zúčastňovať a je rozhodujúce, aby Komisia okamžite prišla s modelom medziinštitucionálnej spolupráce v tejto oblasti.

 
  
  

Návrhy uznesení RC-B7-0693/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože EÚ a Africká únia (AÚ) musia spoločne riešiť kľúčové otázky spoločného záujmu s cieľom úspešnej realizácie partnerstva medzi Afrikou a EÚ, ktoré je založené na spoločnom záujme na využívaní ich kombinovaného potenciálu. Ak má existovať užšia spolupráca, treba zaistiť demokratické riadenie a ľudské práva. Na tretí samit Afrika – EÚ bol však, nanešťastie, pozvaný aj pán Robert Mugabe a aktívne sa ho zúčastnil. Vyzývam preto všetkých aktérov, aby v budúcnosti prijali dôraznejší politický postoj a aby vyslali jasný signál o tom, že EÚ pevne verí v právny štát a demokraciu.

Dôležité je aj to, aby všetky členské štáty Africkej únie ratifikovali Chartu demokracie, volieb a riadenia Africkej únie a aby v plnej miere podporili Medzinárodný trestný súd. Tým by sa zaručili zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a zároveň by sa otvorili príležitosti na účinnú spoluprácu v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti, ako aj v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Od samitu EÚ – Afrika v Káhire v roku 2000 Európska únia spustila mimoriadne rozsiahlu vonkajšiu politiku súvisiacu s Afrikou. V roku 2005 EÚ spustila svoju stratégiu pre Afriku. O dva roky neskôr sa stanovisko zmenilo a v tom čase sa lisabonský samit EÚ – Afrika skončil vytvorením strategického partnerstva s Afrikou. Tretí samit Afrika – EÚ sa skončil len nedávno, nie však úplne úspešne. Netešila nás napríklad prítomnosť diktátora Roberta Mugabeho a, naopak, boli by sme uvítali prítomnosť zástupcu Sudánu. Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti partnerstva. Nový akčný plán je založený na ôsmich hlavných nových témach: 1. mier a bezpečnosť; 2. demokratické riadenie a ľudské práva; 3. obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra; 4. rozvojové ciele tisícročia; 5. energia; 6. zmena klímy; 7. migrácia, mobilita a zamestnanosť; 8. veda, informačná spoločnosť a vesmír.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(IT) Hlasoval som za toto uznesenie. Je dôležité ďalej rozvíjať strategické partnerstvo medzi Afrikou a Európskou úniou, aby sme spoločne riešili spoločné problémy, aby sa podporil udržateľný hospodársky rast a rozvinula spolupráca v oblastiach energetiky, obchodu a zmeny klímy. Pri rozvoji spolupráce je dôležité vo výraznej miere podporiť boj proti chudobe, ochranu ľudských práv vrátane sociálnych, hospodárskych a environmentálnych práv a zaoberať sa mierovými a bezpečnostnými otázkami afrického kontinentu. Vítam program Afriky a EÚ v oblasti spolupráce na obnoviteľných zdrojoch energie a záväzky voči Afričanom, že im poskytneme prístup k moderným a udržateľným energetickým službám, s cieľom zvýšiť používanie obnoviteľných zdrojov energie v Afrike a zlepšiť energetickú účinnosť v Afrike vo všetkých odvetviach. EÚ a Afrika by mali spojiť svoje úsilie o obmedzenie emisií v dôsledku odlesňovania a poškodzovania lesov a prijať účinné opatrenia na boj proti zmene klímy. Na realizáciu vymedzených krokov treba poskytnúť potrebné financie a zároveň zaistiť účinný parlamentný dohľad nad používaním finančnej pomoci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. – (PT) Veľmi rád som hlasoval za tento spoločný návrh uznesenia o záveroch tretieho samitu EÚ – Afrika. Vzhľadom na to, že africký kontinent potrebuje diverzifikovať svoje investičné partnerstvá najmä s krajinami Ázie a Latinskej Ameriky, je navrhovaný strategický akčný plán EÚ a Afriky na roky 2010 – 2013 mimoriadne dôležitý, pretože môže priniesť pridanú hodnotu pre Úniu pre Stredozemie a Dohodu z Cotonou. Domnievam sa, že regionálna integrácia afrických krajín pomocou Africkej únie a v tejto súvislosti obchod a investície budú mať kľúčový význam pre politickú a hospodársku stabilitu a udržateľný rast v Afrike. Preto dúfam, že africkí a európski vedúci predstavitelia budú nielen rešpektovať dohodu z Tripolisu, ale uznajú okrem iných bodov aj toto strategické partnerstvo ako cenný nástroj na podporu afrického obchodu v rámci regiónu. Stotožňujem sa tiež s presvedčením pána predsedu Barrosa, že obnoviteľné zdroje energie sú rozhodujúce pre hospodársky a sociálny vývoj Afriky, a podporujem jeho výzvu na zelenú energetickú revolúciu v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za uznesenie o budúcnosti strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou pred 3. samitom EÚ – Afrika. Domnievam sa totiž, že partnerstvo vytvorené medzi týmito dvomi kontinentmi pred tromi rokmi počas portugalského predsedníctva EÚ by sa malo naďalej posilňovať, aby sme spoločne mohli čeliť spoločným problémom a podporovať udržateľný vývoj, mier a ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) V decembri 2007, keď sa konal prvý samit EÚ – Afrika, som bol v Lisabone. Tento samit položil základ trvalého dialógu medzi Európou a africkým kontinentom, s ktorým nás spájajú mimoriadne dôležité historické, kultúrne, hospodárske a obchodné väzby, a otvoril cestu spolupráce, ktorá európskych a afrických vedúcich predstaviteľov doviedla o tri roky neskôr do Tripolisu.

Domnievam sa, že trvalé a spoľahlivé partnerstvo medzi EÚ a Afrikou je základom rozvoja a pokroku, a preto verím, že investície oboch strán do posilnenia vzájomných vzťahov boli úplne opodstatnené. Žijeme v časoch, keď tradičné politiky spolupráce realizované výlučne formou humanitárnej pomoci už nezodpovedajú potrebám rozvojových krajín najmä na africkom kontinente.

Preto verím, že budúcnosť spolupráce sa veľmi rozhodne pohne smerom k vytvoreniu obchodných vzťahov a hospodárskych partnerstiev, ako aj smerom k účinnej výmene v oblastiach výskumu, inovácií a vzdelávania, teda v oblastiach, v ktorých treba posilniť spoluprácu EÚ a Afriky.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Tretí samit EÚ – Afrika sa konal v Tripolise v dňoch 29. a 30. novembra 2010. Je mi ľúto, že spoločná stratégia Afriky a EÚ neviedla k vytvoreniu nového strategického partnerstva.

Zopakujem, že dúfam v úspešnú dohodu na ďalšom samite a udržateľné ciele pre oboch partnerov v záujme boja proti chudobe a zaručenia spravodlivých príjmov a podpory, ako aj dodržiavania základných ľudských práv vrátane sociálnych, hospodárskych a environmentálnych práv v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Problémy afrických krajín sú obrovské v súvislosti so závažnou krízou svetového hospodárstva. Kríza, prezentovaná ako finančná, napokon ukázala hranice hospodárskeho rastu v ponímaní kapitalizmu, a to dostupnosť úrodnej pôdy na produkciu potravín a ostatných organických surovín, geologických rezerv na ťažbu minerálov a energie na fungovanie priemyslu.

Táto situácia stupňuje preteky o Afriku, kontinent nesmierne bohatý na prírodné zdroje. Zámerom je ovládať trhy a prírodné zdroje. A v týchto súvislostiach by sme sa mali pozerať aj na politiku EÚ voči Afrike: vydieranie s cieľom podpísať tzv. dohody o hospodárskom partnerstve, podpora oddelenia južného Sudánu, podpora a financovanie africkej mierovej a bezpečnostnej štruktúry, ktorej zámerom je nasadiť jej armády a potláčať jej ľud s cieľom slúžiť záujmom EÚ a jej hospodárskych a finančných zoskupení. To je len niekoľko príkladov.

Toto uznesenie je teda o neokolonializme. Väzby, ktoré udržiavajú krajiny v tomto regióne podmanené záujmom, ktoré sú cudzie ich ľuďom, sa musia rozviazať a musí sa vytvoriť skutočná spolupráca, ktorá ľuďom pomôže posilniť ich nezávislosť a zvrchovanosť v záujme ich hospodárskeho a sociálneho vývoja a pokroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Od posledného samitu Afrika – EÚ, ktorý bol začiatkom takého žiadaného dialógu medzi Európou a africkým kontinentom, prešli tri roky. Toto partnerstvo je základom pre rozvoj a pokrok a je dôležité, aby sa obe strany usilovali o posilnenie svojich vzťahov. Partnerstvá by nemali súvisieť len s pomocou Spoločenstva. Vytvoriť by sa mali aj obchodné vzťahy a hospodárske partnerstvá s výmenou skúseností v oblastiach výskumu, inovácií a vzdelávania, čím by sa posilnili budúce vzťahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Strategické partnerstvo Afriky a EÚ je jediným nástrojom Európskej únie, ktorý sa zaoberá medzikontinentálnymi vzťahmi. Je posunom vo vzťahoch medzi EÚ a Afrikou. Tieto celky sa stávajú skutočnými partnermi, ktoré sa k sebe správajú rovnocenne a v rámci dialógu sa zaoberajú celou škálou tém spoločného záujmu. Už to nie je vzťah medzi darcami a príjemcami. Ide o strategicky dôležitý vzťah, ktorý treba obnoviť a posilniť. Len tak dokážu Európa a Afrika riešiť problémy, ktoré sú pred nami. Myslím tým realizáciu rozvojových cieľov tisícročia, potravinovú krízu, hospodársku a finančnú krízu, zmenu klímy a podobne. Téma samitu v Tripolise, ktorou boli investície, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, nám pripomína, že predpokladmi rozvoja sú mier a bezpečnosť, hospodárske a politické riadenie a dodržiavanie ľudských práv. Právna a súdna ochrana súkromných investícií je jedným z kľúčov k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Afriky. Bez prosperity totiž nebude jestvovať žiaden sociálny, ľudský ani hospodársky rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Budúcnosť je neistá najmä teraz pred samitom Afrika – EÚ. Najlepším spôsobom jej zaistenia je financovanie programov verejného vzdelávania. Ľudia, ktorí získajú stredoškolské vzdelanie, budú radšej žiť vo svojich krajinách, ako žobrať v Európe. Musíme podporiť vlády, ktoré zameriavajú svoje snahy na zatraktívnenie vlastných krajín pre svojich občanov. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Je dôležité, aby sa EÚ úzko zapájala do diania v afrických štátoch a aby riešila existujúce a budúce úlohy prostredníctvom spoločnej stratégie. Patrí medzi ne najmä nastolenie demokracie v Afrike, zlepšenie životných podmienok ľudí, ktorí tam žijú, a tiež aj udržateľná ťažba surovín, z ktorej budú mať výhody obe strany. Ďalší problém, ktorý sa musí vyriešiť, je korupcia. Mnohým africkým štátom bráni rozvíjať sa spôsobom, ktorý by zlepšil prosperitu ich občanov. Milióny eur z pomoci EÚ, žiaľ, v dôsledku korupcie naďalej miznú. Pritom táto pomoc by sa dala konštruktívne používať v priamy prospech občanov. Musíme uplatňovať zásadu pomoci ľuďom, aby si sami pomohli. Toto uznesenie, bohužiaľ, toto vôbec neberie do úvahy a jednoducho predpokladá pokračovanie existujúcich postupov.

Chudoba patrí medzi hlavné príčiny emigrácie ľudí z Afriky do Európy. Namiesto spochybnenia európskych postupov vývozných dotácií, ktoré majú obrovský vplyv na schopnosť niektorých afrických štátov prežiť, ďalej prichádzame s ďalšími prázdnymi slovami. Negatívne následky prisťahovalectva sa prehliadajú, a preto som cítil povinnosť hlasovať proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou sú jednoznačne podstatné. Teší ma preto prijatie strategického akčného plánu na roky 2010 – 2013 a vytvorené partnerstvá. Medzi nimi by som chcela poukázať na jedno súvisiace s mierom a bezpečnosťou, ako aj na úsilie EÚ o poskytnutie predvídateľných a udržateľných financií na africké mierové operácie a tiež na potrebu zabezpečiť miestne posilnenie, odolnosť a odhodlanie chrániť civilistov počas ozbrojených konfliktov. Chcela by som tiež poukázať na snahy smerujúce k spolupráci v otázkach spoločného záujmu, ako sú demokratické riadenie a ľudské práva, obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra a rozvojové ciele tisícročia. V súvislosti s posledne menovaným aspektom treba zdôrazniť prísľub krajín Európskej únie obnoviť svoj záväzok vyčleňovať 0,7 % hrubého národného dôchodku na rozvojovú pomoc do roku 2015. Toto úsilie je rozhodujúce pre splnenie rozvojových cieľov tisícročia najmä s ohľadom na konkrétne politiky v oblasti materského, neonatálneho a detského zdravia, pohlavia, vzdelávania, poľnohospodárskej politiky, udržateľného rozvoja, prístupu k vode a hygiene.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Vyjadrujem ľútosť nad prítomnosťou prezidenta Zimbabwe pána Mugabeho na samite, ktorý sa 30. novembra konal v Tripolise, a neprítomnosťou mnohých európskych hláv štátov alebo predsedov vlád. Chcem tiež konštatovať, že zákon USA o „nerastoch z konfliktných oblastí“ je obrovským krokom vpred pri boji proti nezákonnej ťažbe nerastov v Afrike.

Vyzývam preto Komisiu a Radu, aby predložili podobné návrhy, ktoré zaručia sledovateľnosť nerastov dovážaných na trh EÚ, a vyzývam aj Africkú úniu, aby spolupracovala na udržateľnom využívaní v sektore surovín.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Medzi spoločné body, na ktorých sa zhodlo niekoľko skupín vrátane našej, patria tieto: 1. víta prijatie strategického akčného plánu na roky 2010 – 2013 a jeho partnerstvo a dúfa, že prispeje k pridanej hodnote vo vzťahu k dohode z Cotonou a Únii pre Stredozemie a že je vyjadrením ambiciózneho prístupu ku vzťahom medzi kontinentmi; 2. zdôrazňuje, že základné zásady spoločnej stratégie Afriky a EÚ by sa mali navrhnúť tak, aby podporovali trvalé potreby rozvojových krajín s cieľom bojovať proti chudobe, zaručovať slušný príjem a živobytie, ako aj dodržiavanie základných ľudských práv vrátane sociálnych, ekonomických a environmentálnych práv; 3. dúfa, že ťažkosti, ktoré vznikli pri vykonávaní prvého akčného plánu na roky 2008 – 2010 budú poučné, a dúfa, že zámery vyjadrené v zásade v záverečnom vyhlásení hláv štátov a predsedov vlád budú zrealizované; 4. so záujmom poznamenáva, že africký súkromný sektor a africká občianska spoločnosť by mohli prispievať k stratégii oveľa účinnejšie ako doteraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Americký zákon už obmedzil nezákonnú ťažbu tzv. nerastov v konfliktných oblastiach. Spoločné uznesenie o budúcej stratégii EÚ a Afriky vyzýva EÚ, aby urobila to isté. Nerasty, ktoré sa dovážajú do EÚ, sa musia dať vysledovať. Dnes je nezákonná ťažba až príliš často príčinou občianskych vojen a konfliktov v regióne, pričom toto bohatstvo by mohlo v skutočnosti byť hnacou silou udržateľného hospodárskeho rozvoja.

Rozhodujúce sú činnosti v oblastiach budovania kapacít, dobrého riadenia, rozvoja infraštruktúry a investícií. Nevyhnutná je politika, pre ktorú bude typická účasť, ktorá bude sociálne a environmentálne zodpovedná a ktorá bude prinášať úžitok ľuďom. Aj poľnohospodárstvo je hnacou silou rozvoja. Preto musíme udržateľným spôsobom posilniť odvetvia poľnohospodárstva a rybolovu najmä vo vzťahu k malým poľnohospodárom a rybárom.

Dôsledne treba viesť rozpravu o poľnohospodárskej pôde a o vlastníctve pozemkov. Dohoda z Cancúnu je základom boja proti chudobe v Afrike vzhľadom na obrovský potenciál prírodných zdrojov – slnečné svetlo, vietor, rieky a vlny –, ktorých je často v afrických krajinách hojne. Text uznesenia sa nevyhýba kontroverzným témam, a preto ho schvaľujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Tretí samit Afrika – EÚ, ktorý sa konal v líbyjskom hlavnom meste Tripolis, sa pokúsil o posilnenie miery spolupráce medzi týmito dvomi kontinentmi. V rámci tém rastu, investícií a vytvárania pracovných miest samit zdôraznil potrebu vytvárať hospodársky rast, ktorý je schopný generovať zamestnanosť a zároveň udržateľný sociálny rozvoj.

Stratégia Afriky a EÚ sa do praxe zavedie v súlade s akčným plánom na obdobie 2010 – 2013, ktorý sa zameriava na osem prioritných oblastí, ktoré už boli určené na samite v Lisabone v roku 2007. Záverečné vyhlásenie z Tripolisu uvádza aj konkrétne opatrenia súvisiace so súkromným podnikaním, hospodárskou integráciou a sociálnymi otázkami, s mierom a bezpečnosťou afrického kontinentu, s dodržiavaním ľudských práv a plnením rozvojových cieľov tisícročia.

V prvom rade mám radosť z partnerstva medzi týmito dvomi kontinentmi, ktoré preukázateľne prinieslo pridanú hodnotu obom partnerom a poukázalo na význam ďalšieho podnecovania regionálnej a globálnej integrácie afrického kontinentu. Domnievam sa však, že je dôležité, aby sa Európsky parlament na tomto partnerstve podieľal aktívnejšie a aby sa vypracoval plán financovania v záujme účinného vykonávania akčného plánu na roky 2010 – 2013.

 
  
  

Správa: Kinga Gál (A7-0344/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Význam ochrany a presadzovania ľudských práv a základných slobôd je jadrom demokratických hodnôt a samotnej Európskej únie. Súhlasím s tým, že realizácia týchto hodnôt by mohla byť prvoradou úlohou miestnych a regionálnych orgánov, pričom by sa mohol uplatňovať prístup zdola nahor. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy by sme mali vnímať ako posilnenie systému na viacerých úrovniach ochrany ľudských práv vrátane charty. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné uvažovať o vývoji v oblasti ochrany týchto práv a mať na pamäti, že charta má rovnakú právnu hodnotu ako zmluvy a musí byť začlenená do primárnych právnych predpisov EÚ. Nové horizontálne záväzky vytvorené Lisabonskou zmluvou treba uvítať a úsilie inštitúcií treba lepšie koordinovať v záujme jeho účinnosti. Tiež je potrebné spomenúť, že Komisia vytvorila nové portfólio spravodlivosti, základných práv a občianstva a v jeho kontexte sa očakávajú od Komisie ďalšie kroky. Po novom oznámení Komisie na tému stratégie účinného uplatňovania Charty základných práv EÚ môžeme očakávať dosiahnutie hmatateľných výsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Veľmi dlhý čas pozostávala európska integrácia len z aktivít, ktoré sa týkali vytvárania vnútorného trhu. V priebehu posledných desiatich rokov však zákonodarcov EÚ zachvátila nevídaná túžba súťažiť medzi sebou. Na začiatku existovalo automatické tiché rozdelenie práce medzi Radou Európy zodpovednou za veci týkajúce sa osobných slobôd a Spoločenstvom, zárodkom jednotného trhu. Zanedlho sa však vnútroštátne súdy členských štátov museli zaoberať spormi, ktoré spochybňovali právne predpisy Spoločenstva na základe ľudských práv. Práve preto sme po dlhej príprave na zrod prijali v roku 2000 Chartu základných práv, ktorá nadobudla platnosť minulý rok spoločne s Lisabonskou zmluvou. Vďaka charte má Európsky súdny dvor jednotný právny rámec na ochranu základných práv európskych občanov. Tento nový systém je však len začiatkom. Preto som podporila tento návrh, ktorý pripomína všetkým zainteresovaným európskym stranám vrátane členských štátov a inštitúcií ich povinnosti podľa charty a potrebu vytvorenia skutočnej kultúry občianskych slobôd a účinnej spolupráce v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − (LT) Hlasoval som za túto správu. Účinná ochrana a podpora ľudských práv a základných slobôd tvorí základ demokracie a právneho štátu v EÚ. Preto podporujem povinnosti zabezpečiť ochranu základných ľudských práv, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporiť sociálnu spravodlivosť a ochranu, ktoré sú posilnené Lisabonskou zmluvou. Aj v prípade, že to dosiahneme, bude potrebné zabezpečiť spoluprácu medzi Európskou úniou a vnútroštátnymi inštitúciami s cieľom vybudovať účinnú medziinštitucionálnu spoluprácu pri monitorovaní situácie v oblasti ľudských práv na území EÚ. Komisia by mala neustále sledovať uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany ľudských práv na vnútroštátnej úrovni a v prípade, že nájde nedostatky, by mala navrhnúť konkrétne opatrenia. Bolo by vhodné, aby sa každoročne vydávala správa o stave základných práv v EÚ, aby boli občania EÚ náležite informovaní o novej štruktúre základných práv. Inštitúcie EÚ by okrem toho mali zintenzívniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Som veľmi rada, že sme od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy dosiahli v oblasti ľudských práv značné úspechy. Po prvé preto, lebo Charta základných práv Európskej únie sa stala právne záväznou, a po druhé preto, lebo Európska únia má povinnosť pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Hlasovala som za túto správu, pretože pokiaľ ide o stratégiu Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, je veľmi dôležité vypracovať praktické opatrenia na boj proti zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu a detskej pornografii, podporiť bezpečnejšie využívanie internetu a odstrániť detskú prácu a detskú chudobu. Ďalším naliehavým problémom je boj proti obchodovaniu s ľuďmi, predovšetkým so ženami a deťmi. Hoci v tejto oblasti už boli prijaté mnohé európske a vnútroštátne právne predpisy, obchodovanie s ľuďmi každoročne zasiahne niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú unesení do EÚ alebo v rámci EÚ. Preto je naliehavo potrebné uplatňovať novú navrhovanú smernicu Európskej únie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Účinná ochrana základných práv a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a zásad právneho štátu by mali byť globálnym cieľom všetkých európskych politík a základnou podmienkou upevnenia európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Roky 2009 a 2010 boli v tomto smere veľmi významné. Vďaka tomu, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť a Charta základných práv sa tak stala právne záväznou, sme premenili základné hodnoty na konkrétne práva, ktoré sú priamo vymožiteľné pred európskymi a vnútroštátnymi súdmi.

Musíme zabezpečiť, aby všetky nové legislatívne návrhy boli v súlade s chartou a aby sa v rovnakom duchu skontrolovali všetky nástroje, ktoré sú už zavedené. Je dôležité, aby sme posilnili spoluprácu a súdržnosť medzi rôznymi zodpovednými orgánmi na európskej aj vnútroštátnej úrovni na účely kontroly a uplatňovania tohto nového všeobecného rámca zriadeného Lisabonskou zmluvou a tým dosiahli jeho účinné uplatňovanie. Rovnako dúfam, že Komisia čo najskôr dokončí proces členstva EÚ v Európskom dohovore o ľudských právach, ktorý nám poskytne ďalší mechanizmus na dodržiavanie ľudských práv.

Som veľmi rád, že občania a ochrana ich práv sa konečne dostali do centra európskej štruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, pretože verím, že potrebujeme posilniť kultúru základných práv v Európskej únii a v členských štátoch. Ochrana základných práv by mala byť cieľom všetkých európskych politík, najmä zahraničnej politiky, v záujme presadzovania mieru, ľudských práv a základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy vytvára nový model v oblasti základných práv v rámci Únie tým, že Charta základných práv sa stáva právne záväznou. Je našou povinnosťou postaviť Úniu do pozície spoločenstva, ktoré chráni základné práva vo vnútri aj navonok.

Ako som už niekoľkokrát spomínal, stále existuje priveľa útokov na slobodu prejavu, a tak to bolo aj v nedávnych prípadoch v Saudskej Arábii a Azerbajdžane. Spravodajkyňa v tomto uznesení zdôrazňuje niekoľko situácií, ktoré sú naliehavejšie a častejšie, či už v rámci členských štátov, alebo v celej Európskej únii. Našou úlohou je teraz reagovať na tieto otázky a prijať potrebné stratégie a opatrenia na vyriešenie týchto problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy vytvorilo novú situáciu v EÚ v oblasti ľudských práv tým, že sa Charta základných práv stala právne záväznou a že Európska únia získala štatút právneho subjektu, ktorý jej umožňuje podpisovať medzinárodné zmluvy.

Účinná ochrana a presadzovanie základných práv a základných slobôd sú základom demokracie a právneho štátu v Európskej únii, ako aj základnou podmienkou posilnenia európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom si vyžadujú opatrenia na niekoľkých úrovniach (medzinárodnej, európskej, národnej, regionálnej a miestnej). V tejto súvislosti stojí za zmienku dôležitá úloha, ktorú môžu plniť regionálne a miestne orgány pri konkrétnom uplatňovaní a presadzovaní týchto práv.

Teší ma tiež pozvanie do Komisie v záujme vyhlásenia roku 2013 za Európsky rok občianstva v záujme podporenia rozpravy o európskom občianstve a informovania európskych občanov o ich nových právach po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Správa pani Gálovej o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii ako zvyčajne vyvolala dva zvrátené trendy. Prvý z nich spočíva v žiadaní čoraz viacerých práv pre všetky druhy menšín na úkor väčšiny našich občanov. Druhý spočíva v kritizovaní vlasteneckých politických hnutí a v ich zahŕňaní tými istými starými ľavičiarskymi, hanlivými urážkami v snahe spochybniť legitímnosť ich volebných víťazstiev a obmedziť ich slobodu prejavu. Táto militantná xenofília a antipatriotizmus sú veľmi únavné. Nie ste v pozícii, aby ste súdili výsledky demokratických volieb, ktoré sa konali v demokratických krajinách. Posledné víťazstvá národných strán vo Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a inde nie sú znamením žiadnej znepokojivej zvrátenosti.

Sú znamením toho, že občania Európy sú unavení z vašich politík, z vášho laxného prístupu k prisťahovalectvu, z vašej slabosti pri obhajobe hospodárskych záujmov našich národov, z vašej samoľúbosti vo vzťahu k finančným záujmom mocných a z vášho podkopávania našich systémov sociálneho zabezpečenia. Práve vy sústavne porušujete ich práva, najmä práva na bezpečnosť, zamestnanosť, slušnú mzdu, na zachovanie ich kultúry a na určenie vlastnej budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Vo fóre Európskeho parlamentu sme už veľakrát otvorili témy súvisiace s porušovaním ľudských práv, so zásadami demokracie a s diskrimináciou národných menšín a budeme to robiť aj ďalej. Udeľujeme Sacharovovu cenu, podporujeme humanitárne opatrenia a usilujeme sa dosiahnuť práva a privilégiá nielen pre ľudí v Európe, ale aj pre celý svet. Je mi však veľmi ľúto, že ešte stále nedokážeme presadiť dodržiavanie základných práv v členských štátoch Únie.

Poľská národná menšina v Litve, ktorá tvorí takmer 7 % všetkých obyvateľov, je stále vystavená diskriminácii a jej práva sa nápadne porušujú. A ja znovu vyzývam poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa nachádzajú tu v rokovacej sále, a takisto predsedu Európskeho parlamentu, Komisie a Európskej rady, aby podnikli účinné kroky na zaistenie toho, že litovská vláda bude dodržiavať zásady demokracie a bude rešpektovať dôstojnosť občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), písomne. Skupina ECR je neochvejným zástancom ľudských práv a základných slobôd. Domnievame sa, že EÚ musí zohrávať úlohu pri obrane ľudských práv. Sú to však členské štáty, ktoré majú prvoradú zodpovednosť v súlade s ich tradíciami demokracie a právneho štátu. Zastávame názor, že správa pani Gálovej určite obsahuje dobré prvky, ale celkovo až príliš zdôrazňuje úlohu EÚ v oblastiach, ktoré považujeme za výlučnú kompetenciu členských štátov, ako sú napríklad prisťahovalectvo a justičné systémy. Preto sme sa museli zdržať dnešného hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy vytvorilo viac zodpovedností pre EÚ vo vzťahu k vytvoreniu kultúry obhajoby ľudských práv v rámci EÚ a v členských štátoch. Rozhodujúce je, aby EÚ presadzovala ochranu ľudských práv nielen doma, ale aj po celom svete, kde, bohužiaľ, stále dochádza k veľkým útokom na tieto práva. Len tak možno presadzovať mier, ľudské práva a základné slobody.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Ako sa uvádza v správe, vyjadrujem poľutovanie nad tým, že ani Rada, ani Komisia nepostupovali podľa odporúčaní správy z roku 2007 o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov a že o tom neposkytli informácie Parlamentu. Podporujem všeobecné hodnotenie týkajúce sa toho, že je potrebné, aby EÚ znásobila svoje úsilie s cieľom zabrániť porušovaniu základných ľudských práv, ktoré až príliš často v tomto roku zažili prisťahovalci a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí žijú v Európskej únii. Aj keď nesúhlasím s časťou hodnotenia správy, ktorá sa týka úlohy EÚ ako ochrancu ľudských práv vo svete a úlohy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, pretože je nejasná vo vzťahu k zlučiteľnosti tejto úlohy s potrebou dodržiavania zásady nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov, hlasoval som sa správu, pretože podporujem jej všeobecný charakter z hľadiska toho, že Európska únia musí dodržiavať ľudské práva vo všetkých aspektoch svojej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Ochrana a presadzovanie ľudských práv a základných slobôd sú základom demokracie a právneho štátu v Európskej únii. Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach vytvorí ďalší mechanizmus na dodržiavanie ľudských práv, konkrétne možnosť riešiť prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dôležité je aj to, aby inštitúcie EÚ a členské štáty obnovili svoje úsilie o zvýšenie informovanosti, aby občania poznali tieto základné práva, čím sa zaistí ich lepšia ochrana. Okrem toho je potrebná účinnejšia spolupráca s medzinárodnými organizáciami pracujúcimi na ochrane základných práv a slobôd.

Európska únia musí vypracovať stratégiu v oblasti práv detí prostredníctvom praktických opatrení na boj proti zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu a detskej pornografii a na podporu bezpečného využívania internetu a odstránenia detskej práce a detskej chudoby. Prioritou musí zostať boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý je neznesiteľnou formou otroctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ľudské práva a základné slobody zohrávajú ústrednú úlohu v demokracii a právnom štáte. Preto je dôležité zaistiť, aby boli tieto základné hodnoty v Európskej únii zaručené. Právo na slobodu prejavu, náboženstva, zhromažďovania a združovania, ako aj právo na slobodu pohybu a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a nedotknuteľnosti osôb sú základom slobodnej spoločnosti. Nehlasoval som sa túto správu, pretože sa nesústredila na kresťanské hodnoty a obmedzenia, ktoré obyvateľom spôsobuje prisťahovalectvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských práv (EDĽP), ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve, je problematické. Základné práva EÚ totiž dáva pod kontrolu Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem právnych problémov, na ktoré upozorňujú aj sudcovia Súdneho dvora Európskej únie, je jasné, že súd, ktorý vynesie rozsudok proti prítomnosti krížov v triedach, nie je pre EÚ vhodným orgánom prijímajúcim rozhodnutia. Kríž je symbolom kresťanstva, ktoré patrí medzi základy Európy a našich základných hodnôt. Európsky súd pre ľudské práva nedávno zaujal svojimi rozsudkami vrátane jeho pokusu o zabránenie presunom z Rakúska do Grécka v rámci nariadenia Dublin II. Zdá sa, že Európsky súd pre ľudské práva sa domnieva, že členské štáty s najlepšími systémami sociálnych služieb by mali znášať celú záťaž utečencov v EÚ. Tento rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva nepovedie k lepšiemu začleňovaniu utečencov a nie je účinným spôsobom riešenia azylových problémov, s ktorými sa EÚ stretáva. Okrem toho nie je zaručená ani neutralita sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Jeden zo sudcov priznal, že by sa pozrel lepšie na odvolania žiadateľov o azyl než na iné prípady. Preferenčné zaobchádzanie s niektorými stranami, ktoré sa odvolávajú, je nevhodné. Jeden sudca Európskeho súdu pre ľudské práva navyše pochádza z Turecka, kde sa nedodržiavajú ľudské práva a kde sú oblasti EÚ pod vojenskou okupáciou. Podľa mňa nie je Európsky súd pre ľudské práva ani európsky, ani súd pre ľudské práva. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Základom demokracie a právneho štátu je ochrana ľudských práv a základných slobôd. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy minulý rok sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. Vymedzuje tak nový európsky právny rámec, v ktorom sa univerzálne hodnoty vyjadrené v charte napokon premenili na konkrétne práva. Hlasoval som za správu pani Gálovej, pretože tento text schvaľuje účinné uplatňovanie základných práv v Európskej únii po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Nejde pritom len o vnútorný krok EÚ, ale aj o vonkajší postoj za zaručenie a ochranu ľudských práv a presadzovanie mieru v prospech občanov v atmosfére, kde právo zaručuje pokoj, bezpečnosť a spravodlivosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne.(EL) Dnes som hlasoval za správu o situácii v oblasti základných práv v EÚ. Táto správa prináša pridanú hodnotu tým, že objasňuje úlohu, ktorú budú zohrávať inštitúcie EÚ v rámci základných práv v novej európskej štruktúre najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, že podporuje väčšiu transparentnosť, demokratickú kontrolu a prístup k dokumentom medzi orgánmi EÚ. Čo sa týka Charty základných práv, ktorá je teraz záväzná a venuje sa širokému rozsahu práv, Komisia bola vyzvaná, aby vypracovala ročnú správu o dodržiavaní ustanovení charty s vyhodnotením uplatňovania rôznych práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Táto správa zdôrazňuje povinnosti vyplývajúce s Lisabonskej zmluvy vo vzťahu k boju proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje spravodlivosť a sociálnu ochranu, rovnosť medzi mužmi a ženami, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv detí. Dôraz na tieto body spoločne s jednoznačným spomenutím ľudí patriacich k menšinám, teda ďalšej základnej hodnoty Európskej únie, boli dôvodom, prečo som hlasovala za správu. Podporujem názor Európskeho parlamentu, keď žiada Komisiu o uzatvorenie rokovaní a technických konzultácií, aby mohla Európska únia bez ďalšieho omeškania pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. V tejto správe EP znovu zdôrazňuje, že účinná ochrana a presadzovanie ľudských práv a základných slobôd tvorí jadro demokracie a právneho štátu v EÚ a základnú podmienku upevnenia európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a že si vyžaduje konanie na rôznych úrovniach (medzinárodnej, európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej). Navyše zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu regionálne a miestne orgány zohrávať pri konkrétnom vykonávaní a presadzovaní týchto práv. Preto vyzýva všetky inštitúcie EÚ a vlády a parlamenty členských štátov, aby vychádzali z nového inštitucionálneho a právneho rámca vytvoreného Lisabonskou zmluvou, na základe ktorého by vypracovali pre Úniu komplexnú vnútornú politiku v oblasti ľudských práv, ktorá zabezpečí účinné mechanizmy zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, ktoré sa budú zaoberať prípadmi porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu pani Gálovej o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2009). Rada by som upozornila na odsek 13, ktorý vyzýva na úplné a jednotné vykonávanie Štokholmského programu. V septembri tohto roka nás pán Barroso uisťoval o tom, že Komisia na tejto oblasti intenzívne pracuje. Je dôležité držať sa harmonogramu tejto práce a jej bezproblémového priebehu. Všetci Európania musia mať možnosť uplatňovať si rovnaké práva. V Európe 21. storočia nie je miesto pre diskrimináciu.

Chcela by som tiež požiadať maďarské predsedníctvo a poľské predsedníctvo, aby sa vyjadrili, aké kroky plánujú podniknúť v záujme účinného vykonávania Štokholmského programu. Musíme splniť naše záväzky voči občanom a vykonávať právne predpisy, ktoré vypracúvame. Chcela by som tiež poukázať na to, že podľa odseku 39 uznesenia by mali členské štáty zabezpečovať sústavnú odbornú prípravu vnútroštátnych sudcov v oblasti základných práv a slobôd, a to aj pokiaľ ide o nové aspekty v oblasti po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Ani ten najlepší zákon nič nezmení, ak sa nebude správne vykladať a vykonávať.

 
  
  

Správa: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože je nevyhnutné prijať opatrenia na zastavenie nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ktoré majú negatívny vplyv najmä na spotrebiteľov. S cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky je nevyhnutné zintenzívniť európsku spoluprácu v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy na internete a poskytnúť osobitnú ochranu najzraniteľnejším skupinám osôb, akými sú napríklad deti, mladiství, staršie osoby a podobne. Treba zdôrazniť, že je nedostatok informácií o právach spotrebiteľov v oblasti reklamy, a preto podporujem návrh prijať opatrenia na uľahčenie prístupu k informáciám a zvýšenie transparentnosti reklamy. Navyše je nevyhnutné rozvíjať kritický postoj voči médiám, pokiaľ ide o kvalitu obsahu, pretože dobre informovaný spotrebiteľ je silnejší spotrebiteľ. Som presvedčená, že vzhľadom na nedostatok vedomostí o reklamných technikách treba vyvinúť osobitný vzdelávací program určený pre deti a mladistvých, ktorý by deťom pomohol reklamu lepšie vysvetliť, pochopiť, a teda aj ovládať.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Ochrana spotrebiteľov na vnútornom trhu sa stala pre Európsku úniu otázkou cti. Preto nejde len o otázku etiky, ale aj o otázku politickej stratégie. Väčšia dôvera spotrebiteľov, pokiaľ ide o sortiment výrobkov ponúkaných na trhu, stimuluje dopyt. V tejto súvislosti nie je úloha reklamy jednoznačná. Reklama je silným nástrojom na rozvoj dopytu, ale z dôvodu pochybných praktík môže niekedy zároveň byť aj negatívnym činiteľom, pokiaľ ide o fungovanie trhu. Tieto nečestné praktiky sú častejšie v prípade reklamy na internete a hlavnými obeťami sú tí najzraniteľnejší z nás. Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré vyzýva Komisiu, aby na konci konzultácií a štúdií, ktoré už Parlament vykonal, prijala potrebné opatrenia na reformu súčasných nariadení. Riešenie týchto podvodných praktík bude ďalším krokom k jednotnému trhu, ktorý rešpektuje jednotlivcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. – (GA) Hlasoval som za túto správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Klamlivá a agresívna reklama znepokojuje spotrebiteľov a podniky a správa obsahuje niekoľko dobrých návrhov, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

Európskych spotrebiteľov a podniky treba chrániť pred spoločnosťami, ktoré poskytujú klamlivú reklamu. Z tohto dôvodu musia byť ľudia a podniky EÚ informovaní o smernici o nečestných obchodných praktikách a smernici o klamlivej a porovnávacej reklame, aby pochopili svoje práva. Reklamu produktov, akými sú alkohol a hazardné hry na internete, treba kontrolovať v záujme ochrany zraniteľných spotrebiteľov.

Vítam najmä skutočnosť, že táto správa žiada Komisiu, aby preskúmala vplyv agresívnej reklamy na zraniteľných spotrebiteľov a riadne uplatňovala príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany detí.

Obavy spôsobuje aj behaviorálna reklama a rozvoj agresívnych reklamných praktík, napríklad využívanie sociálnych sietí a čítanie obsahu elektronickej pošty s cieľom získať informácie, ktoré možno použiť v reklame. Komisia musí riešiť tieto útoky na súkromie spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Vzhľadom na rýchly rozvoj reklamných technológií a šírenie reklamy prostredníctvom internetu, mobilných telefónov a sociálnych sietí je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na ochranu spotrebiteľa pred vplyvom neželanej a klamlivej reklamy. Osobitnú pozornosť treba venovať najzraniteľnejším skupinám osôb vrátane detí a mladistvých. Treba posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy na internete s cieľom vyhnúť sa následkom narušenia vnútorného trhu a nečestným reklamným praktikám. Okrem toho treba spotrebiteľom poskytnúť viac informácií o ich právach v oblasti reklamy, uľahčiť prístup k informáciám a zvýšiť ich transparentnosť. Komisia by mala neustále monitorovať a hodnotiť uplatňovanie právnych predpisov upravujúcich nečestné obchodné praktiky v členských štátoch a vypracúvať správy o uplatňovaní týchto právnych predpisov. Keďže ešte stále chýbajú informácie o sociálno-psychologických účinkoch reklamy na spotrebiteľa, je nevyhnutné prijať kroky na preskúmanie týchto účinkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za správu, pretože sa zaoberá nečestnými obchodnými praktikami v oblasti reklamy a venuje sa problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií. Chcela by som zdôrazniť, že reklama má zásadný vplyv na rovnosť žien a mužov, najmä ak sa v reklame často objavujú diskriminačné alebo ponižujúce vyjadrenia, ktoré vychádzajú z rôznych foriem rodových stereotypov a bránia stratégiám zameraným na rodovú rovnosť. Preto súhlasím, že Európsky parlament by mal Komisiu a členské štáty vyzývať, aby zabezpečili, že odborníci z oblasti médií a reklamy budú zaručovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a že vynaložia všetko úsilie na boj proti diskriminácii či akémukoľvek podnecovaniu k nenávisti na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, veku, náboženstva alebo iného presvedčenia, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia alebo spoločenského postavenia. Pokiaľ ide o ochranu zraniteľných skupín osôb, Komisia by mala vykonať štúdiu o vplyve klamlivej a agresívnej reklamy na zraniteľných spotrebiteľov. Chcela by som zdôrazniť, že osobitnú ochranu proti negatívnym vplyvom reklamy si vyžadujú najmä deti, mladiství a staršie osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Reklama zahŕňa nečestné praktiky, zneužíva verejný a súkromný priestor a robí isté cieľové skupiny verejnosti zraniteľnými. Reklama na internete je oblasť, ktorá sa v posledných rokoch výrazne rozšírila a vytvorila hodnotu, ktorá aktuálne predstavuje vyše 14 miliárd EUR len na európskom trhu. Je dôležité posilniť európsku spoluprácu v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy na internete, ako to dokazuje úspech programov „Sweep“. Ide o systematické a súbežné kontroly internetových stránok členskými štátmi, ktoré sú v súčasnosti obmedzené na tri sektory: letenky, mobilné zvonenia a elektroniku. Treba zvýšiť frekvenciu týchto kontrol a oblasť ich uplatňovania. Samoregulácia vnútroštátnych trhov zodpovedá rýchlemu rozvoju v reklamnom sektore a je zameraná na zodpovedný prístup činiteľov a šírenie osvedčených postupov.

Samoreguláciu treba podporovať na úrovni EÚ s cieľom zaviesť tradíciu sebadisciplíny a zodpovednej komunikácie. Európska smernica o nečestných obchodných praktikách, ktorá pokrýva aspekty týkajúce sa reklamy na internete ako súčasť vzťahov medzi podnikmi a spotrebiteľmi, už nie je postačujúca, pretože oblasť reklamy na internete sa vyvíja každý deň. Sociálne siete sa rozšírili do takej miery, ktorá sa ešte pred niekoľkými rokmi nepredpokladala.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Ak zvážime vplyv reklamných praktík na spotrebiteľov a hospodárstvo, je viac ako kedykoľvek predtým dôležité prijať opatrenia s cieľom zabrániť istým nečestným praktikám v oblasti reklamy, aby ovplyvňovali a podmieňovali obchodné rozhodnutia.

Rozšírenie nových systémov komunikácie, ako je napríklad internet, znamená, že spotrebiteľom a najmä zraniteľnejším skupinám spoločnosti, akými sú deti a mladiství, treba venovať ešte väčšiu pozornosť. Je našou povinnosťou bojovať proti šíreniu nepravdivých a klamlivých informácií a najmä proti niektorým praktikám, ako napríklad nevyžiadané e-maily, ktoré zasahujú do osobného života používateľov a do ich súkromia.

Súhlasím s výzvou pána spravodajcu Juvina sústrediť sa na potláčanie nečestných praktík v oblasti reklamy, a to rozšírením rozsahu platnej smernice. Som presvedčený, že opatrenie, o ktorom sme dnes hlasovali, ponúka primeranú rovnováhu medzi slobodou prejavu a ochranou spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Reklama je základným nástrojom na existenciu fungujúceho trhu a hospodárskej súťaže a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľov, pretože ak je riadne regulovaná, zaručuje informovanejšie rozhodovanie. Nové technológie, ktoré sa v reklame využívajú, však otvárajú priestor na rozvoj nových nečestných praktík v oblasti reklamy, čo odôvodňuje potrebu zmeny smernice o nečestných obchodných praktikách.

Aby reklama mohla plniť svoje základné funkcie na voľnom a konkurencieschopnom trhu, vyžaduje si náležitú reguláciu a obchodné praktiky, ktoré narúšajú trh, treba riadne potrestať. Toto je dôležité najmä pri formách reklamy na internete a telefonickej reklamy, ktorých dosah na verejnosť je často nevyžiadaný, a vznikajú dôležité otázky, ktoré sa okrem iných vecí týkajú nečestných praktík a neoprávneného používania osobných údajov. Preto som presvedčený, že ide o vynikajúcu iniciatívu, ktorá si zaslúži moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Táto správa sa týka nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ako sú vymedzené v smernici o nečestných obchodných praktikách, a venuje sa problémom, ktoré vyplývajú z rozvoja nových reklamných praktík a technológií. Netýka sa vzťahov medzi podnikmi (B2B), ktoré pokrýva smernica 2006/114/ES.

Nečestné praktiky v reklame majú mnohé podoby. Narúšajú verejný priestor a sféru a zameriavajú sa na osoby, ktoré sú osobitne zraniteľné, ako napríklad deti. Vzhľadom na to, že mladí ľudia a deti sú najviac vystavení reklame na internete, súhlasím s potrebou vypracovať integrovanú európsku stratégiu na boj proti neregulovanému používaniu internetu a komunikačných prostriedkov.

Na dosiahnutie tohto cieľa navrhujem vytvoriť novú záväznú oblasť, ktorá je konkrétne zameraná na oboznámenie sa s rizikami súvisiacimi s používaním internetu a komunikačných prostriedkov, najmä pokiaľ ide o nečestné praktiky v oblasti reklamy zamerané na deti základných škôl, a zaviesť povinný predmet pre učiteľov základných škôl a pracovníkov materských škôl v poslednom ročníku štúdia alebo odbornej prípravy s cieľom naučiť ich, ako pripraviť deti na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a komunikačných prostriedkov, ako aj poskytovať neustálu odbornú prípravu pedagogickým odborníkom v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne.(IT) Rozvoj komunikačných médií a internetu prispel k šíreniu skrytých reklamných správ a nečestných praktík v oblasti reklamy, ktoré často zasahujú do súkromného života spotrebiteľov.

Je nevyhnutné dôkladne zvážiť možné následky tohto rozvoja na najzraniteľnejšie skupiny, ktoré treba chrániť pred škodlivými a nekontrolovanými účinkami reklamy. Nesmieme zabúdať ani na to, že reklama niekedy vyjadruje sociálne stereotypy, napríklad príliš ľahostajný pohľad na sexualitu a násilie, alebo poskytuje nevhodné správy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť správanie vnímavých detí a mladistvých, ktorí stále nemajú dostatok potrebných kritických schopností.

Je preto potrebné aktualizovať platné právne predpisy v tejto oblasti a zabezpečiť lepšie uplatňovanie a interpretáciu smernice o nečestných obchodných praktikách. Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby spotrebitelia boli riadne informovaní o spôsobe používania a spracovania zozbieraných údajov najmä v prípadoch, keď sa od nich vyžadujú údaje výmenou za zľavy alebo iné propagačné ponuky. V tomto smere by bolo užitočné podporovať účinné informačné kampane o príslušných právach spotrebiteľov a takto sa pokúsiť vynahradiť nedostatok znalostí o otázkach súvisiacich s používaním osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov, pretože súhlasím s pánom spravodajcom, že v digitálnej ére nadobudla reklama nový rozmer, ktorý si na úrovni EÚ vyžaduje zavedenie systému označovania internetových stránok podľa vzoru European Privacy Seal (európskeho systému osvedčení o zachovaní dôverného charakteru informácií), ktorým by sa osvedčoval súlad stránky s právnymi predpismi o ochrane údajov, ako to odporučil pán spravodajca. Spotrebitelia potrebujú informácie, ktoré sú jasné, nezavádzajúce a objektívne, aby mohli robiť inteligentné rozhodnutia. Dômyselné a agresívne marketingové techniky už roky bránia spotrebiteľom informovane sa rozhodovať v súvislosti s tovarom a službami. To platí najmä v prípade občanov, ktorí sú osobitne zraniteľní, napríklad deti. Potrebujeme disciplinovanejší prístup, ktorý bude skutočne chrániť záujmy občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Súhlasím s touto správou, pretože sa týka nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ako sú vymedzené v smernici o nečestných obchodných praktikách, a venuje sa problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií. Reklama je nástroj, ktorý prospieva tak vnútornému trhu – ako „mazadlo“ ekonomickej aktivity, podnecujúce hospodársku súťaž, konkurencieschopnosť, inovácie a kreativitu –, ako aj spotrebiteľom vďaka širšiemu výberu a znižovaniu cien. Je dôležitým sektorom hospodárstva: iba samotná reklama na internete predstavuje vyše 14 miliárd EUR na európskom trhu. Nesmie sa však idealizovať: reklama môže takisto zahŕňať nečestné praktiky, zneužívať verejný priestor, napríklad reklamné bilbordy, a súkromný priestor, napríklad formou nevyžiadaných e-mailov, zamerať sa na zraniteľné osoby, napríklad deti a nadmieru zadlžené osoby, vytvárať možné prekážky vstupu na vnútorný trh, ak sú výdavky na reklamu privysoké, narúšať vnútorný trh nákupom tovaru alebo služieb, ktoré by si spotrebitelia za normálnych okolností nekúpili, a spôsobovať obrovské straty. V dôsledku týchto a ďalších problémov, ktoré vznikli používaním nových technológií, spravodajca navrhuje celý rad opatrení na ochranu spotrebiteľa. Aj keď personalizácia reklamy, napríklad prostredníctvom ponuky výrobkov alebo služieb, ktoré sú v súlade s vkusom spotrebiteľa, nie je problémom samým o sebe, nesmie viesť k rozvoju dotieravej reklamy, ktorá sa zakladá na sledovaní spotrebiteľov, pričom porušuje zásady ochrany údajov a súkromného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Chceme, aby spotrebitelia boli zodpovední, dobre informovaní a schopní robiť rozumné rozhodnutia. Naším cieľom je poskytnúť spotrebiteľom všetky informácie, ktoré potrebujú na prijímanie správnych rozhodnutí z hospodárskeho hľadiska. Reklama tiež významne prispieva k poskytovaniu informácií spotrebiteľovi. Musí však obsahovať objektívne, spoľahlivé a relevantné informácie, lebo v opačnom prípade môže to, čo je zdanlivo informáciou pre spotrebiteľov, rýchlo zviesť spotrebiteľov z cesty alebo spôsobiť, že budú oklamaní. Cieľom politiky je zabezpečiť spravodlivé a bezpečné obchodné prostredie, aby spotrebitelia mohli byť účastníkmi trhu za rovnakých podmienok. Podľa mňa je však tiež dôležité, aby sa spotrebitelia nestali obeťami. Tým, že robia rozhodnutia o kúpe, môžu uplatňovať veľký vplyv, ale musia sa uistiť, že ho správne využívajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Reklama je nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie riadneho fungovania voľného trhu. Prináša mnohé výhody nielen hospodárstvu, ale aj spotrebiteľom, ktorí majú vďaka reklame zabezpečenú rôznorodosť výberu produktov. Udržateľný rozvoj nových technológií, a najmä internetu, však podniky vedie k čoraz častejšiemu využívaniu neetických a nečestných praktík v oblasti reklamy.

Ako uvádza pán spravodajca, existujúce právne predpisy neupravujú v dostatočnej miere celú problematiku. Je nevyhnutné podniknúť kroky na efektívnu ochranu európskych spotrebiteľov a poučiť ich o právach, na ktoré majú nárok. Skupinám, ktoré sú najviac ohrozené neetickými praktikami, ako napríklad deti, dospievajúci a staršie osoby, treba poskytnúť osobitnú ochranu. Preto súhlasím s návrhmi, ktoré pán spravodajca predložil.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne.(DE) Nové médiá, najmä sociálne siete a blogy, otvárajú nové možnosti komunikácie a reklamy. Možnosti marketingu na internete vedú k ďalším požiadavkám na právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Súčasná smernica týkajúca sa nečestných obchodných praktík podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu nepokrýva tieto nové reklamné metódy. Mladí spotrebitelia, najmä dospievajúci a deti, intenzívne využívajú tieto nové technológie a môžu byť vystavení klamlivej a agresívnej reklame. Štúdia s názvom Deti Európskej únie na internete poukazuje na to, že jedna tretina používateľov internetu vo veku deväť a desať rokov používa internet každý deň, pričom u mladistvých vo veku 15 a 16 rokov ide o hodnotu 77 %. Preto je čoraz dôležitejšie prijať v tejto oblasti okamžité opatrenia vrátane uplatňovania obmedzení a zároveň poskytovať vzdelávanie a informácie. Podporujem toto uznesenie, ktoré spotrebiteľom poskytne viac informácií o nových technických možnostiach komunikácie a o rizikách, ktoré zahŕňajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. – (CS) Súhlasím s mnohými poznámkami a návrhmi, ktoré sa v dokumente uvádzajú. Nemôžem však súhlasiť s niektorými tvrdeniami a návrhmi, ktoré majú tendenciu ďalej posilňovať právomoci štátu pod zámienkou ochrany spotrebiteľa. Podľa môjho názoru by správa mala klásť väčší dôraz na vzdelávanie používateľov, ako sa správať na internete, ako si zabezpečovať počítač a ako a komu poskytovať osobné údaje. Poskytovanie technologických riešení, ktoré by sa mali uplatňovať pod zámienkou ochrany spotrebiteľa, nie je v právomoci štátov. Počítač je zraniteľný, tak ako akékoľvek iné elektronické zariadenie, ktoré je pripojené na internet prostredníctvom elektronických komunikačných sietí. Politici a štáty by mali naučiť občanov, že súkromie je niečo, čo treba chrániť, a že tak, ako si zamykajú a zabezpečujú svoje domovy, je v dnešnej dobe rovnako dôležité chrániť si svoje elektronické zariadenia a prostriedky komunikácie so svetom. Politici by tiež mali udeľovať prísne tresty tým osobám, ktoré zneužívajú osobné údaje alebo narúšajú súkromie. A v podstate nie je dôležité, či sa to deje prostredníctvom internetu alebo iným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Z názvu tejto správy z vlastnej iniciatívy som mal dojem, že Parlament chce konečne preskúmať model spoločnosti, ktorý nám predávajú inzerenti bez akéhokoľvek opýtania. Okrem niekoľkých zaujímavých bodov, ako napríklad kontrola cielenej reklamy a diskriminácie v reklame alebo výzva na obmedzenie televíznej reklamy zameranej na deti, však tento text ani zďaleka nezodpovedá tomu, čo sme očakávali. Uspokojuje sa s odsúdením nezákonnej reklamy, ktorá údajne bráni našej nedotknuteľnej slobode hospodárskej súťaže, a zdôrazňuje výhody reklamy pre občanov, ktorých nazýva spotrebiteľmi, a pre médiá. Nesúhlasím s tým. Hlasujem proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Proti nečestným obchodným praktikám v reklame treba bojovať. Čoraz viac sa približujeme k závažnému javu osobného dlhu. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili zhoršeniu tohto problému. Reklama môže a mala by byť dôležitým nástrojom pre podniky a mala by slúžiť ako zdroj príjmov, stimulovať konkurencieschopnosť, zabezpečovať zdravú hospodársku súťaž a podporovať kreativitu. Všetci vieme, že existujú zraniteľné osoby, napríklad deti, na ktoré sú reklamné kampane osobitne zamerané. Preto súhlasím, že tejto problematike by sa mala venovať osobitná pozornosť, aby sme mohli budovať spoločnosť, ktorá je lepšie udržateľná na hospodárskej a sociálnej úrovni. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne. (HU) Pokiaľ ide o vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov, reklama prospieva tak vnútornému trhu, ako aj spotrebiteľom. Podnecuje hospodársku súťaž, zvyšuje konkurencieschopnosť a stimuluje inovácie a kreativitu. Je tiež dôležitým sektorom hospodárstva, keďže iba samotná reklama na internete predstavuje vyše 14 miliárd EUR. Musíme si však uvedomiť aj opačnú stranu mince. Mnohé reklamy sa snažia manipulovať zraniteľnými cieľovými skupinami osôb, akými sú deti a nadmieru zadlžené osoby. Myslím si, že je dôležité posilniť spoločnú európsku spoluprácu v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy.

Vznik diskriminujúcich rodových stereotypov, ktoré predstavujú prekážku rodovej rovnosti, považujeme za neprijateľný. Treba primeraným spôsobom zabezpečiť, aby odborníci z oblasti médií a reklamy rešpektovali ľudskú dôstojnosť a odmietavo sa postavili k priamej alebo nepriamej diskriminácii, ako aj k stereotypným stvárneniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Hlasoval som za túto správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov, pretože jasne poukazuje na zlepšenie súčasného legislatívneho rámca na ochranu spotrebiteľov pred reklamou a potrebu revízie toho rámca s ohľadom na nové reklamné kanály, ktoré ešte nie sú regulované. Správu som podporil aj preto, lebo sa usiluje zlepšiť harmonizáciu medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť, aby medzery v právnych predpisoch umožnili podnikom používať klamlivé reklamné praktiky v členských štátoch EÚ. Myslím si, že zmienka o mechanizmoch „skrytej“ reklamy, ktoré sa rozvinuli na internete a ktoré sa v súčasnosti využívajú, je primeraná. V mnohých prípadoch je reklama zamaskovaná za názory alebo komentáre na sociálnych sieťach, vo fórach alebo blogoch. Takisto ma teší, že správa vyjadruje znepokojenie Rady a Komisie, týkajúce sa skutočných rizík, ktoré predstavujú spoločnosti, ktoré sú zároveň poskytovateľmi obsahu a predajcami reklamy. Toto sú okrem iného hlavné dôvody môjho hlasovania za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Reklama je všadeprítomná, na uliciach, v novinách, v televízii, v rozhlase, na internete a či sa nám to páči, alebo nie, má na správanie spotrebiteľov obrovský vplyv. Reklama je komunikačným kanálom. Hoci úloha reklamy poskytovať informácie je nevyhnutná pre účinné fungovanie vnútorného trhu, spotrebitelia majú právo na informácie a ochranu. Preto je správa o nečestných obchodných praktikách v oblasti reklamy a o problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií veľmi dôležitá. Kontrola reklamy je nevyhnutná, ak chceme, aby reklama bola primeraná a pravdivá. Je nevyhnutné posilniť európsku spoluprácu v tejto oblasti a rovnako dôležité je podporovať spoločné nariadenie. Na záver chcem povedať, že reklama na internete je často agresívna a dotieravá. Treba ju dôkladnejšie preskúmať.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu z niekoľkých dôvodov:

1. je načase identifikovať všetky masmédiá na internete;

2. v súvislosti s klamlivými informáciami a hanobením by mala byť zavedená trestná zodpovednosť;

3. aby sa obmedzil dosah reklamy na zraniteľné skupiny, ako napríklad deti;

4. aby sa internet vyčistil od spamov a potrestali sa tí, ktorí ho šíria;

5. aby sa zaviedli veľmi prísne pravidlá v súvislosti s oznamovaním;

6. aby Parlament zodpovedal za zavedenie osobitnej štruktúry na hľadanie konšpirátorov a hakerov a zobral ich na zodpovednosť.

Dajme sa do práce a dokončime ju.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Reklama je mocným nástrojom pre podnikateľov, ktorá nás v niektorých prípadoch oslovuje podvedome. Cieľom reklamy je ovplyvniť spotrebiteľov a ich správanie pri kúpe. Používaniu nečestných obchodných praktík však treba zabrániť. Najdôležitejšou úlohou je ochrana verejných priestorov, zraniteľných osôb a súkromia. Hodnotenie, či reklama prekročila tieto hranice, je, samozrejme, mimoriadne časovo náročné. V prípade citlivých oblastí zahŕňajúcich legálne drogy, akými sú alkohol a cigarety, už dlho platia prísne nariadenia.

Ostatné oblasti naďalej podliehajú v členských štátoch samoregulácii, ktorá dopĺňa ustanovenia právnych predpisov. Niekoľko vecí treba ešte dotiahnuť nielen v oblasti reklamy na internete, ale aj v prípadoch, keď sú utajované ďalšie výdavky a keď použitie nových technológií a reklamných metód, akými sú napríklad stránky sociálnych sietí alebo blogy, predstavuje novú oblasť. Keďže je dôležité chrániť spotrebiteľov pred „skrytou“ reklamou a podobnými problematickými reklamnými taktikami, hlasoval som sa správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Moderná reklama už dávno presiahla právny rámec v tejto oblasti. Reklama na internete – vo vyhľadávačoch, e-mailoch, na sociálnych sieťach a v internetovej televízii – a reklama šírená prostredníctvom mobilných telefónov sa často dostáva k spotrebiteľom bez ich súhlasu, a čo je ešte horšie, s použitím ich údajov, ktoré sa niekedy zhromažďujú bez ich plného vedomia. Okrem toho existuje v právnom rámci tejto oblasti reklamy mnoho medzier. Aj keď je reklama na alkohol v televízii zakázaná, stále je neplnoletým osobám dostupná na internete. Na druhej strane, reklama na internete môže veľmi ľahko prekročiť hranice štátu. Iniciatíva sprísniť reguláciu takejto reklamy a takto chrániť spotrebiteľov, ich súkromie a osobné údaje pred neoprávneným a neprimeraným použitím, je preto veľmi vítaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Ako povedal pán spravodajca, reklama je dôležitým sektorom hospodárstva. Prináša však mnoho rizík. Plne podporujem názor Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorý zdôrazňuje potrebu odstrániť diskriminačný obsah reklamy. Podľa pána spravodajcu má mimoriadny význam aj ochrana skupín, ktoré sú osobitne zraniteľné voči manipulácii prostredníctvom reklamy, akými sú deti, dospievajúci a staršie osoby. Podporujem návrh spravodajcu spustiť v rámci Európskej únie vzdelávací program zameraný na pomoc deťom pochopiť metódy používané v reklame. Mali by sme tiež zvážiť vytvorenie podobných programov zameraných na ďalšie dve skupiny, ktoré sú zraniteľné voči manipulácii, a to dospievajúci a staršie osoby. Možno by bolo dobré rozšíriť tento druh vzdelávania aj na ľudí v iných vekových skupinách. Po zohľadnení týchto pripomienok som sa rozhodol podporiť správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vplyv reklamy na spotrebiteľa často nadobúda obrovské rozmery, ktoré môžu viesť k riziku nečestných obchodných praktík. Dôvodom môjho rozhodnutia hlasovať za túto správu je spôsob, akým sa reklama využíva na trhu. Funguje ako nástroj, ktorý prospieva tak vnútornému trhu – ako „mazadlo“ ekonomickej aktivity – ako aj spotrebiteľom. Predovšetkým je však dôležitým sektorom hospodárstva. Nesmieme, samozrejme, zabúdať na negatívne aspekty, ktoré reklama môže mať: nečestné praktiky, zneužívanie verejného a súkromného priestoru, ovplyvňovanie najzraniteľnejších skupín osôb, vytváranie možných prekážok vstupu na vnútorný trh a narúšanie vnútorného trhu. Je preto dôležité posilniť európsku spoluprácu v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy prostredníctvom procesu spoločnej regulácie, ktorá môže zlepšiť účinnosť a použiteľnosť opatrení. Podľa môjho názoru je tiež nevyhnutné zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších skupín osôb, posilniť vzdelávanie a informovanosť a zvýšiť transparentnosť reklamy. Veľmi dobrým nápadom je aj spustenie informačných kampaní o právach spotrebiteľov s použitím vzdelávacích materiálov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov je realitou, ktorá by sa nemala zmiesť pod koberec, a táto správa to nerobí. Táto správa, za ktorú som hlasovala, sa týka nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ako sú vymedzené v smernici o nečestných obchodných praktikách, a venuje sa problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií.

Reklama je pozitívnym nástrojom pre vnútorný trh aj spotrebiteľov. Je však dôležité bojovať s rôznymi druhmi zneužívania, z ktorých by som chcela zdôrazniť: nečestné praktiky, zneužívanie verejného a súkromného priestoru, prehnané zameranie na zraniteľné osoby a možné narúšanie vnútorného trhu, teda nákup tovaru a služieb, ktoré by si spotrebitelia za normálnych okolností nekúpili.

Analýza platných právnych predpisov a návrhy na ich revíziu alebo zlepšenie by sa mali zamerať na hodnotenie tohto narúšania. Podporujem snahu pána spravodajcu posilniť európsku spoluprácu v boji proti nečestným obchodným praktikám buď rozšírením oblasti pôsobenia, alebo zvýšením frekvencie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Súhlasím s pánom spravodajcom Juvinom, že je dôležité posilniť európsku spoluprácu v boji proti nečestným praktikám v oblasti reklamy na internete, ako to dokazuje úspech programov „Sweep“ (systematické a súbežné kontroly internetových stránok členskými štátmi), ktoré sú v súčasnosti obmedzené na tri sektory: letenky, mobilné zvonenia a elektroniku. Súhlasím aj s jeho návrhom rozšíriť oblasť pôsobenia a zvýšiť frekvenciu takýchto kontrol a podporovať spoločnú reguláciu, ktorá spája jednotlivé orgány podieľajúce sa na legislatívnom vývoji, čím sa zlepší účinnosť a použiteľnosť opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Táto správa sa týka nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ako sú vymedzené v smernici o nečestných obchodných praktikách, a venuje sa problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií. Netýka sa vzťahov medzi podnikmi (B2B), ktoré pokrýva najmä smernica 2006/114/ES. Reklama je nástroj, ktorý prospieva tak vnútornému trhu – ako „mazadlo“ ekonomickej aktivity (podnecovanie hospodárskej súťaže, konkurencieschopnosť, inovácie a kreativita) – ako aj spotrebiteľom (rôznorodosť dostupných možností a znižovanie cien). Ide o dôležitý sektor hospodárstva, keďže iba samotná reklama na internete predstavuje vyše 14 miliárd EUR na európskom trhu. V čase, keď je nedostatok informácií o právach spotrebiteľov v oblasti reklamy, treba uľahčiť prístup k informáciám a zvýšiť transparentnosť reklamy.

Keďže široká verejnosť si vôbec neuvedomuje problémy, ktoré sa spájajú s používaním jej osobných údajov, a nepozná možnosti, ako sa tomu dá čeliť, treba často rozbiehať informačné kampane o právach spotrebiteľov v oblasti reklamy, najmä pokiaľ ide o používanie osobných údajov, či už sú poskytnuté dobrovoľne, alebo sú zozbierané automaticky. Je tiež potrebné zaviesť vzdelávacie nástroje na informovanie používateľov internetu (napríklad technológie spravovania „stôp“, ktoré nechávajú na webe, a spôsoby ochrany ich súkromného života).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Juvinovi k vynikajúcej práci. Keďže smernica o nečestných obchodných praktikách z roku 2005 nezaručuje primeraný právny rámec na boj proti klamlivej a agresívnej reklame, na internete sa rozvíjajú nové a presvedčivejšie formy reklamy. Uznesenie umožňuje európskym spotrebiteľom, aby boli lepšie informovaní o nových formách dotieravej reklamy na internete, žiada väčšiu mieru ochrany zraniteľných spotrebiteľov a zdôrazňuje úlohu reklamy pri podpore pozitívnych vzorov.

Chcel by som vyjadriť znepokojenie nad bežným používaním reklamy založenej na správaní spotrebiteľa a rozvojom dotieravých reklamných praktík (napr. čítanie obsahu elektronickej pošty, využívanie sociálnych sietí a zisťovanie reálnej geografickej polohy a opätovná cielená reklama), ktoré sú útokmi na súkromie spotrebiteľov. Preto žiadam Komisiu o presadenie povinného zavedenia čitateľného označenia „reklama založená na správaní spotrebiteľa“ do príslušných reklám na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa sa týka nečestných obchodných praktík v oblasti reklamy, ako sú vymedzené v smernici o nečestných obchodných praktikách, a venuje sa problematike rozvoja nových reklamných praktík a technológií. Netýka sa vzťahov medzi podnikmi (B2B), ktoré okrem iného pokrýva smernica 2006/114/ES. Reklama je nástroj, ktorý prospieva tak vnútornému trhu (ako „mazadlo“ ekonomickej aktivity, ktoré podporuje hospodársku súťaž, konkurencieschopnosť, inovácie a kreativitu), ako aj spotrebiteľom (vďaka širšiemu výberu a znižovaniu cien).

Je dôležitým sektorom hospodárstva: iba samotná reklama na internete predstavuje vyše 14 miliárd eur na európskom trhu. Nesmie sa však idealizovať: reklama môže takisto zahŕňať nečestné praktiky, zneužívať verejný priestor (napríklad reklamné bilbordy) a súkromný priestor (napríklad formou nevyžiadaných e-mailov), zamerať sa na zraniteľné osoby (napríklad deti a nadmieru zadlžené osoby), vytvárať možné prekážky vstupu na vnútorný trh (ak sú výdavky na reklamu privysoké) a narúšať vnútorný trh (nákupom tovaru alebo služieb, ktoré by si spotrebitelia za normálnych okolností nekúpili).

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písomne. (CS) Chcela by som predovšetkým zdôrazniť problematiku ochrany údajov na internete, ktorú pán Juvin uvádza vo svojej správe. Je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia boli informovaní jasným a súhrnným spôsobom o zbere, spracovaní a používaní ich osobných údajov. Skôr ako reguláciu internetu by som však uprednostnila riešenie, ktoré zahŕňa vzdelávanie používateľov internetu, a regulácia alebo obmedzenia by sa mali uplatňovať len vo vymedzených prípadoch. Zavedenie cenzúry povedie len k hľadaniu iných, ešte prepracovanejších podvodných systémov a riešení, ktoré budú pred akoukoľvek reguláciou vždy o krok vpred. Dôležité sú informačné a vzdelávacie aktivity a používatelia internetu by mali viac možností, pokiaľ ide o nakladanie s ich osobnými údajmi. Je dôležité, aby Komisia začala s prípravou informačných kampaní o základných právach spotrebiteľov v oblasti reklamy, najmä pokiaľ ide o používanie ich osobných údajov. Tiež by som privítala, aby sa vyvinuli vzdelávacie programy na úrovni EÚ určené na to, aby sa deti a ďalšie zraniteľné skupiny naučili chápať nástrahy reklamy. Rovnako vítam aj dôraz správy na ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov a na zaručenie rešpektovania ľudskej dôstojnosti v reklame.

Reklama môže byť účinným nástrojom pri spochybňovaní stereotypov a v boji proti nim. Môže byť pozitívnou silou proti rasizmu, sexizmu, diskriminácii a podobne. Môže však mať aj negatívny vplyv, prispievať k násiliu, závislostiam, akými sú napríklad fajčenie alebo alkoholizmus, alebo poruchám príjmu potravy, akými sú mentálna anorexia a bulímia. Správa poukazuje i na ďalšie dôležité aspekty, ktorým treba venovať pozornosť. Preto som túto správu podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Reklama na internete sa prispôsobuje správaniu používateľov. Prístup k profilu používateľov umožňuje inzerentom rozvíjať cielenú reklamu a vyhnúť sa osobám mimo ich cieľovej skupiny. Prieskumy však ukazujú, že používatelia majú výrazne odmietavý postoj k osobnej reklame na internete, ktorá sa často chápe ako dotieravá. Mnoho ľudí má dokonca pocit, že sú sledovaní. Spolu 62 % účastníkov prieskumu sa obáva, že ochrana údajov sa v prípade osobnej reklamy prehliada, a má obavy, aj pokiaľ ide o odborníkov na ochranu údajov, pretože osobné údaje sa archivujú, porovnávajú a prepájajú s ďalšími údajmi. Teoreticky môže každý používateľ túto možnosť vyradiť. Prepojenie však nie je jednoduché nájsť, a preto táto správa navrhuje uľahčiť spotrebiteľom možnosť odmietnuť akúkoľvek ďalšiu reklamu zasielanú cez e-mail prostredníctvom priameho a účinného webového prepojenia.

Okrem toho správa umožňuje, aby spotrebitelia boli informovaní jasným, zrozumiteľným a súhrnným spôsobom o zbere, spracovaní a používaní ich údajov. Treba zabezpečiť úplné oddelenie ich údajov a údajov získaných v rámci reklamných činností. Obsah súkromných e-mailov sa v žiadnom prípade nesmie zneužívať na reklamné účely a predvolené nastavenia počítačových systémov musia chrániť súkromie na internete („privacy by design“).

 
  
  

Správa: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Súhlasím so všeobecnými cieľmi tohto akčného plánu, ktorý by mal zabezpečiť lepší tok informácií na miestnu úroveň alebo vytvoriť miesta jedného kontaktu, pričom zohľadňuje obmedzenú možnosť využívať prostriedky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) na opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti. Členské štáty a regióny by mali prejsť na horizontálny prístup k energetickej efektívnosti, aby dosiahli rozvoj, pretože to predstavuje účinný spôsob stimulácie hospodárskej konkurencieschopnosti a zníženia nedostatku palív. Súhlasím tiež s tým, že Komisia by mala viesť konzultácie s miestnymi a regionálnymi zástupcami s cieľom určiť smer pre rozvoj v oblasti energetickej politiky, ako aj poskytnúť finančnú podporu miestnym a regionálnym projektom prostredníctvom inovačných programov využívajúcich existujúce energetické zdroje a štrukturálne fondy. V tomto rámci možných opatrení sa navrhuje, aby sa pre regióny vytvorili významné stimuly, ktoré doteraz mali nadpriemernú úlohu v súvislosti s energetickou efektívnosťou, podporovali ich energetickú nezávislosť a, na druhej strane, podnecovali výmenu osvedčených postupov medzi týmito regiónmi a tými, v ktorých došlo v tejto oblasti len k malému rozvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože naším záväzkom je rešpektovať životné prostredie, hľadať ekonomické prostriedky výroby energie a bojovať proti zmene klímy. Treba zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ale hospodársky rozvoj je tiež dôležitý. Tieto dva rozmery treba navzájom zosúladiť. Nie je možné bojovať proti zmene klímy bez toho, aby sa vzala do úvahy energetická efektívnosť. Preto treba stanoviť komplexné a realistické ciele a sankcie, aby energetická efektívnosť nebola založená iba na hospodárskom prínose. Energetická efektívnosť sa týka najmä budov, pretože z tohto hľadiska majú budovy obrovský potenciál. Preto podporujem názor pána spravodajcu, že hlavná pozornosť by sa mala venovať renovácii existujúcich budov, keďže výstavba nových budov v EÚ neustále klesá a mnohé staré budovy môžu významne prispieť k energetickej efektívnosti, ak budú riadne zrenovované.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Otázka energie znamená pre Európu veľkú výzvu. Nesmieme zabúdať na to, že náš kontinent vo veľkej miere vďačí za svoj rozvoj pomerne jednoduchému prístupu k energii, ktorú európske krajiny využívajú už viac ako jedno storočie. Otázka energie teraz nadobudla odlišný rozmer. Využívanie fosílnych palív sa čoraz viac stáva vecou minulosti. Dvojitý tlak, ktorý vyvíja otázka globálneho otepľovania, a čoraz väčšie ťažkosti pri získavaní dodávok ropy a v druhom rade plynu nás núti zamýšľať sa nad novými riešeniami. Akčný plán pre energetickú efektívnosť, ktorý je v platnosti od roku 2006, sa zaoberá dvoma konkrétnymi aspektmi efektívnosti. S cieľom šetriť spôsobom, ktorý zabezpečí, aby sa EÚ stala menej závislou od svojich medzinárodných partnerov, musí sa zaoberať efektívnosťou výroby, ako aj spotreby. Ide tu o menej energeticky náročné budovy, viac ekonomických strojov, ale aj efektívnejšie výrobné technológie, ktoré nám umožnia kombinovať konkurencieschopnosť a inovácie so znižovaním výrobných nákladov. Tento dôležitý text (vrátane záväzného cieľa týkajúceho sa zlepšenia energetickej efektívnosti o ďalších 20 % odteraz do roku 2020), ktorý umiestňuje Európsku úniu na jednu z vedúcich pozícii v týchto oblastiach, som, samozrejme, podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Od prijatia akčného plánu pre energetickú efektívnosť v roku 2006 sa dosiahlo veľa. Veľmi sa však odvtedy zmenil aj politický a ekonomický kontext. Je teda zjavne nutné zrevidovať politiku energetickej efektívnosti EÚ, aby sa zladila so súčasnými prioritami a vývojom. Energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob znižovania emisií CO2 a iných emisií. Jej prínos je z hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest obrovský. Myslím si, že základom revízie politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti by malo byť podrobné vyhodnotenie výsledkov a nedostatkov akčného plánu pre energetickú efektívnosť z roku 2006. Je stále zrejmejšie, že EÚ nesplní svoj cieľ zníženia o 20 %, a preto je potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na podporu energetickej efektívnosti. Hlavnú pozornosť treba venovať renovácii existujúcich budov, pretože v tejto oblasti došlo len k malému pokroku. Výstavba nových budov v EÚ neustále klesá a mnohé staré budovy majú najväčší potenciál efektívnosti, ak budú riadne zrenovované. To by pomohlo znížiť celkovú energetickú závislosť EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Správa z vlastnej iniciatívy pána Bendta Bendtsena vysiela vítaný politický signál, pokiaľ ide o otázku energie, a to niekoľko dní po ukončení samitu v Kankúne a dva mesiace pred samitom o energetike, ktorý sa bude konať 4. februára 2011. Energetická efektívnosť je nepochybne jednou z najdôležitejších otázok v našom boji za ochranu životného prostredia. Úspora energie a energetická efektívnosť sú nákladovo najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom znižovania emisií CO2 a zvyšovania bezpečnosti dodávok. V tejto správe žiadame o obnovenie úsilia na dosiahnutie cieľa 20 % energetickej efektívnosti do roku 2020. Je mi však ľúto, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom je Európska komisia vyzývaná, aby v budúcom roku začala iniciatívu na dôkladnú renováciu existujúcich budov, nezískal potrebnú väčšinu. Spomínajú sa len nové budovy a otázka správy existujúcich budov je vynechaná. Budovy však zodpovedajú za asi 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za správu, pretože je potrebné prijať konkrétne opatrenia na vykonávanie akčného plánu pre energetickú efektívnosť najmä preto, lebo je stále zrejmejšie, že EÚ nesplní svoj cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 20 %. Chcela by som upozorniť na skutočnosť, že energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší spôsob znižovania emisií CO2 a iných emisií. Okrem toho predstavuje jedinečnú príležitosť na podporu a tvorbu pracovných miest, pričom znižuje závislosť od dovozu energie. Európsky parlament preto vyzýva Európsku komisiu, aby pripravila nový akčný plán pre energetickú efektívnosť, zohľadňujúci potreby zraniteľných spotrebiteľov energie. Okrem toho vyzýva členské štáty, aby zaviedli vhodné opatrenia a efektívne politiky, akými sú vnútroštátne akčné plány alebo cielené sociálne opatrenia na obmedzenie energetickej chudoby, a aby pravidelne podávali správu o svojej činnosti na riešenie tohto problému. Komisia by tiež mala zodpovedať za predkladanie štatistiky o vývoji všetkých hlavných prvkov energetickej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Bendtsenovi k vypracovaniu tejto dôležitej a aktuálnej správy o energetickej efektívnosti. Hlasoval som za správu, pretože som presvedčený, že dobrá energetická efektívnosť nám môže výrazne pomôcť pri znižovaní emisií CO2.

Z tohto druhu politických krokov vyplývajú rôzne výhody. Po prvé, vytvorili by sa nové pracovné miesta a bolo by tiež možné vo väčšej miere zapojiť malé a stredné podniky, spojivo talianskych a európskych hospodárstiev, ktorým by sa mohli ponúknuť inovatívne možnosti rozvoja. Ak to chceme dosiahnuť, musíme vytvoriť vhodné finančné nástroje na posilnenie odbornej prípravy, výskumu a prístupu k informáciám. Preto súhlasím s potrebou zrevidovať politiku energetickej efektívnosti EÚ, zaviesť konkrétne plány a podporiť konkurencieschopnosť.

Pokiaľ ide o budovy a ekologický dizajn, súhlasím s tým, že sa treba sústrediť na existujúce budovy, pretože majú veľmi vysoký potenciál energetickej efektívnosti, ak sú riadne zrenovované. Na dosiahnutie týchto cieľov treba podporovať opatrenia a nástroje a financovať podporu na úrovni členských štátov, ako aj na európskej úrovni, napríklad zavedením fondov ad hoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne.(CS) Správa o energetickej efektívnosti správne vyzýva na väčší dôraz na inovatívne riešenia, ako sú rozvodové siete a inteligentné merače, k pružnejšiemu začleneniu obnoviteľných zdrojov energie a k vytvoreniu celosvetovej stratégie na výrobu tepla. Tu treba poznamenať, že cieľom je, aby do roku 2015 bolo 50 % domácností vybavených inteligentnými meračmi, s nárastom na 80 % domácností do roku 2020. Som rád, že v správe neboli návrhy na zavedenie legislatívnych opatrení v oblasti energetickej chudoby. Práve naopak, správa je formulovaná tak, že z nej jasne vyplýva, že členské štáty najlepšie dokážu riešiť problematiku energetickej chudoby, a preto ide o problém, ktorý by sa mal riešiť na úrovni členských štátov. Možnosť využiť 15 % z fondu EFFR na programy energetickej efektívnosti by mala tiež prispieť k jej zlepšeniu. Som však presvedčený, že energetická efektívnosť by mala byť horizontálnou európskou prioritou financovanou z iných zdrojov, ako sú štrukturálne fondy.

Myslím si, že bolo správne odmietnuť návrhy na zavedenie celoeurópskej energetickej alebo uhoľnej dane, ktorá by viedla iba k zvýšeniu nákladov za energiu a najťažšie by zasiahla skupiny s nízkymi príjmami. Zároveň som toho názoru, že ciele v oblasti energetickej efektívnosti by nemali byť právne záväzné a že by sme nemali zaviesť povrchnú podmienku na prideľovanie štrukturálnych fondov podľa energetickej efektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Energetická efektívnosť má rozhodujúci význam pre zvýšenie bezpečnosti dodávok, zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti. Energetická efektívnosť znamená robiť „viac“ s „menším počtom“ zdrojov. Táto správa stanovuje ambicióznu víziu pre energetickú efektívnosť, napríklad prostredníctvom zavedenia jednotlivých cieľov a pozitívnych stimulov. V súvislosti s modernizáciou energetickej infraštruktúry sa zavádzajú dôležité prvky, ako napríklad inteligentné siete, energetická efektívnosť budov a dopravy, využívanie informačných komunikačných technológií (IKT) a rozvoj vedeckého výskumu v oblasti energie. Táto správa zdôrazňuje potrebu zdvojnásobiť objem financií na vedecký výskum, technologický rozvoj a demonštrácie v oblasti energetiky. Pokiaľ ide o financovanie, správa tiež presadzuje využívanie štrukturálnych fondov na podporu energetickej efektívnosti a to bude prioritou pre rozpočet EÚ po roku 2013. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi Bendtsenovi k vynikajúcej práci a k dosiahnutej rovnováhe a požiadať vás všetkých, aby ste podporili túto dôležitú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Budovy zodpovedajú asi za 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov v Európskej únii. Energeticky efektívne budovy by mali byť prioritou ďalšej revízie akčného plánu pre energetickú efektívnosť. V súčasnosti je 30 % domácností v Európe nezdravých a platí vysoké účty za energiu. Je preto dôležité nielen podporovať nové udržateľné budovy, ale aj udržateľným spôsobom renovovať existujúce budovy. Preto musia členské štáty okamžite spustiť program na dôkladné renovácie fondu budov s cieľom dosiahnuť takmer nulovú úroveň spotreby energie v zastavaných oblastiach do roku 2050. Okrem toho existuje vzťah medzi energetickou efektívnosťou a energetickou chudobou. Preto žiadame Komisiu, aby pripravila nový akčný plán pre energetickú efektívnosť, zohľadňujúci potreby zraniteľných spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. – Chcel by som privítať túto správu o energetickej efektívnosti, pretože zvýši energetickú bezpečnosť a bude slúžiť na vytvorenie sociálnych a hospodárskych výhod pre hospodárstvo EÚ. Skupina S&D zdôraznila, že zdroje energie nie sú rovnomerne rozdelené medzi členské štáty. Pri vytváraní právnych predpisov pre energetickú efektívnosť musíme vždy brať do úvahy európsku solidaritu. Hovorí sa, že úspora energie je jednou z najrýchlejších ciest k energetickej efektívnosti. Podpora energetickej efektívnosti prispeje k tvorbe pracovných miest a ročne ušetrí vládam členských štátov miliardy na nákladoch na vykurovanie.

Rozhodne vítam vytvorenie nízkouhlíkovej spoločnosti, ale musíme byť opatrní, aby sme dosiahli správnu rovnováhu medzi členskými štátmi, založenú na ich schopnostiach a prostriedkoch. Obávam sa, že od členských štátov, napríklad od Rumunska, sa bude očakávať rovnaká hospodárnosť ako od iných členských štátov, napríklad od Švédska, ktoré má dokázateľné výsledky v oblasti energetickej efektívnosti. 8. finančný výhľad bude veľmi dôležitým nástrojom financovania podpory energetickej efektívnosti od roku 2014 do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o akčnom pláne pre energetickú efektívnosť, pretože predkladá dôležité návrhy pre životné prostredie a hospodárstvo, a najmä predstavuje európske právne predpisy, ktoré zavádzajú záväzné ciele na zníženie spotreby energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) V roku 2008 sa Európa zaviazala k zníženiu spotreby energie o 20 % najneskôr do roku 2020 a k tomu, že 20 % spotrebovanej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Ide o zásadný cieľ na pomoc Európe splniť záväzok zníženia emisií CO2 a závislosti od fosílnych palív, mal by však naďalej zostať iba cieľom, ktorý členské štáty dodržiavajú dobrovoľne.

Aby sa to stalo, skôr než zavedenie záväzného obmedzenia bude pre členské štáty dôležitejšie dohodnúť sa na riešeniach, ktoré umožnia zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie spotreby energie bez vplyvu na rozvoj a bez vzniku nadmerných nákladov pre európsky priemysel a výrobcov najmä v čase súčasnej hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Táto správa sa venuje politike energetickej efektívnosti v rámci EÚ. V súvislosti s touto problematikou podporujem potrebu stanovenia záväzných cieľov. V zelenej knihe Komisie (2005/0265 v konečnom znení) o energetickej efektívnosti sa odhaduje, že v Európe by sa mohlo priamo i nepriamo vytvoriť až milión nových pracovných miest. V tomto oznámení sa uvádza, že konkrétnymi príjemcami opatrení v oblasti energetickej efektívnosti sú malé a stredné podniky a že priemerná domácnosť by mohla prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti ušetriť v priemere 1 000 EUR ročne.

Záväzné opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti sú veľmi dôležité aj pre zníženie energetického deficitu, ktorý je výsledkom dovozu ropy a plynu z Mexického zálivu a Ruska.

Záväzné ciele na zvýšenie kvót obnoviteľnej energie v Európskej únii o 20 % už existujú. V súčasnom rámci, ktorý neobsahuje záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti, by sme mohli dosiahnuť len polovicu potenciálu. Je to aj otázka právnej istoty a dôležitý signál pre nasmerovanie nových investícií.

Pokiaľ ide o EÚ a Portugalsko, týmto záväzným cieľom viac získame, ako stratíme. Okrem toho, ak ciele stratégie EÚ do roku 2020 ostanú jednoducho iba pri úmysloch, táto stratégia nič nedosiahne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Prísľuby v súvislosti so zvýšením energetickej efektívnosti sa znásobili, Európskej únii však hrozí, že nesplní navrhnuté ciele, teda nedosiahne cieľ 20 % energetickej efektívnosti do roku 2020. Posledné údaje v skutočnosti ukazujú len na priemernú hodnotu 9 % napriek informáciám, že zvýšenie energetickej efektívnosti by mohlo znížiť emisie, spotrebu energie a energetickú závislosť.

Správa obsahuje veľký výber prvkov, ktoré primeraným spôsobom pokrývajú širokú oblasť energetickej efektívnosti, aj keď naznačuje smer, ktorý by mohol sťažiť úspešné dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná.

Obsahuje však aj prvky, s ktorými nesúhlasíme, napríklad tvrdenie, že existuje prepojenie medzi energetickou efektívnosťou a tzv. stratégiou EÚ do roku 2020, ktorá hovorí o vytvorení jednotného trhu s energiou, podpore trhových nástrojov a európskom systéme obchodovania s emisiami, ktorý zakrýva niektoré zisky z energetickej efektívnosti a prehliada potrebu chrániť silný energetický verejný sektor, ktorý musí podporovať každý štát.

Aj keď súhlasíme s tým, že na zavedenie cieľov sú potrebné rozpočtové prostriedky Spoločenstva, stále máme pochybnosti o praktickej možnosti využiť na energetickú efektívnosť až 15 % z fondu EFRR alebo využiť Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) vzhľadom na to, že práve členské štáty by mali rozhodovať o rozdelení prostriedkov z týchto fondov podľa svojich potrieb a priorít.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) V kľúčových odvetviach, ako napríklad v doprave alebo v zastavaných oblastiach, možno zaviesť viaceré opatrenia ponúkajúce nevyužité možnosti na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Napriek tomu je stanovenie záväzného cieľa na zlepšenie energetickej efektívnosti o minimálne 20 % do roku 2020 nerealistické, pretože neexistuje žiadna metóda hodnotenia ani spoločné ukazovatele. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na konkrétne ciele odvetví, napríklad na záväzok znížiť spotrebu energie v existujúcich budovách o 38 %.

Nedostatok finančných prostriedkov je hlavnou prekážkou renovácie budov v odvetví obytných budov a MSP. Európska komisia by namiesto boja za nereálne ciele mala predložiť inovatívne riešenia a stimulovať verejno-súkromné partnerstvá, pretože takáto kreatívna ekológia je zdrojom pracovným miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Hlasoval som za túto správu, pretože jej cieľom je zlepšenie energetickej efektívnosti aspoň o 20 % do roku 2020, čím sa urýchli prechod na trvalo udržateľné a ekologické hospodárstvo. Prínos energetickej efektívnosti je z hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest obrovský. Pracovné miesta vzniknú tak na vidieku, ako aj v mestských oblastiach. Je dobre známe, že budovy majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Hlavná pozornosť by sa preto mala venovať renovácii existujúcich budov, keďže výstavba nových budov v EÚ neustále klesá a mnohé staré budovy môžu významne prispieť k energetickej efektívnosti, ak budú riadne zrenovované. V odvetví čistých technológií je nutné prekonať priepasť medzi USA a Čínou na jednej strane a EÚ na strane druhej. Obe krajiny sú omnoho pokrokovejšie ako EÚ, pokiaľ ide o prijímanie legislatívnych opatrení podporujúcich energeticky efektívne riešenia. EÚ a členské štáty by preto mali podporovať opatrenia a nástroje na podporu financovania. Zavedenie národných fondov energetickej efektívnosti na podporu zmluvných projektov energetickej výkonnosti by sa malo stimulovať finančným nástrojom na európskej úrovni. Zmluvné projekty energetických výkonov, kde zákazník kupuje zaručenú úsporu energie, vytvárajú pákový efekt, keďže investícia sa vráti počas obdobia 2 – 15 rokov. Takýto model vytvára pracovné príležitosti v MSP, spotrebitelia ušetria na účtoch za energiu a znižujú sa aj emisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne.(FI) Hlasovaním proti záväznému cieľu usporiť 20 % energie som, podobne ako väčšina z nášho poslaneckého klubu, nevyjadrovala stanovisko k významu úspory energie, ale k spôsobu, akým sa presadzuje. Význam zvýšenia úspory energie je nepopierateľný. Podľa mňa však pokusy na vyriešenie problémov v oblasti klímy v EÚ, energetickej bezpečnosti a dodávok energie nie sú trvalo udržateľné ani rozumné.

V povestnom klimatickom a energetickom balíku 20 – 20 – 20 bol cieľ úspory energie jediným nezáväzným cieľom, keďže sa predpokladalo, že úspora energie sa zvýši v súlade s ostatnými záväznými cieľmi, napríklad so znížením emisií a s cieľmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Cieľ úspory energie nebol zavedený spôsobom, aký sme chceli, ale teraz by sme nemali zaťažovať naše Spoločenstvo ďalším záväzným cieľom, ktorý sa prekrýva s inými záväznými cieľmi, bez toho, aby sme vedeli, ako ho dosiahnuť, ale v prvom rade by sme mali preskúmať, či tie ostatné ciele boli riadne stanovené.

Keď zavádzame ciele na zníženie emisií a ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, naše členské štáty a ich spoločnosti sú pod tlakom a pokušenie vytvárať krátkodobé neudržateľné riešenia sa stáva obrovským. Ak okrem toho zavedieme ešte jedno obmedzenie, dostaneme sa do situácie, v ktorej EÚ bude doslova píliť konár, na ktorom sedí, a zároveň spôsobí masívny presun príjmov bez akéhokoľvek prínosu pre klímu, životné prostredie alebo energetickú bezpečnosť.

V snahe urobiť dobrú vec sme dosiahli pravý opak. Priemysel sa stáva na celom svete menej perspektívnym, neudržateľným spôsobom sa spaľuje drevo v mene obnoviteľnej energie, a pritom samotný problém, teda emisie oxidu uhličitého, sa za našimi hranicami stáva čoraz závažnejším.

Je načase prijať rozumné a trvalo udržateľné opatrenia a neuchyľovať sa ku krátkozrakým násilným krokom, ktoré nie sú racionálne ani hmatateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne.(DE) Zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je ústrednou súčasťou európskej stratégie pre udržateľnú energiu. Umožní znížiť emisie CO2 a zároveň zlepšiť energetickú bezpečnosť najrýchlejším a nákladovo efektívnym spôsobom. Vítam skutočnosť, že správa zdôrazňuje zvýšenie investícií do energetickej efektívnosti budov, čím sa vytvoria nové pracovné miesta v stavebnom odvetví a v rámci MSP a ročný energetický prínos môže dosiahnuť až 1 000 EUR na domácnosť. Správa tiež uvádza, že je potrebné zvýšiť energetickú efektívnosť celého dopravného systému presunom zo spôsobov dopravy s vysokými energetickými nárokmi, akými sú osobná a nákladná automobilová doprava, na spôsoby dopravy s nízkymi energetickými nárokmi, ako napríklad železničná doprava. Vítam aspekty správy, ktoré vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby otázke energetickej efektívnosti venovali takú pozornosť, akú si zaslúži, a aby zároveň dodržiavali početné legislatívne ustanovenia týkajúce sa tejto oblasti, ktoré sa už uplatňujú na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) V dnešnom hlasovaní som podporil prijatie správy pána Bendtsena o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Zvyšovanie energetickej efektívnosti je nepochybne nákladovo najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom znižovania emisií oxidu uhličitého. Skutočnosť je taká, že budovy predstavujú asi 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Preto si myslím, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba urobiť, je zvýšiť energetickú efektívnosť budov a to by sa malo dosiahnuť renováciou existujúcich vybavení a inštaláciou efektívnejšej spoločnej infraštruktúry budov a systémov vykurovania. Hlasoval som za financovanie tepelnej izolácie budov zo štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne.(RO) Správa o energetickej efektívnosti je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o prijatie akčného plánu EÚ pre túto oblasť na nadchádzajúce roky. Bude mať obrovský vplyv na metódy používané v oblasti znižovania emisií CO2, na hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v oblastiach, akými sú informačné technológie, stavebníctvo a služby. Hlasoval som za efektívnejšiu ochranu zraniteľných spotrebiteľov. Títo spotrebitelia musia mať najväčší osoh zo zlepšení v oblasti energetickej efektívnosti. Na požadované investície však treba viac finančných prostriedkov. Ďalej som hlasoval za zavedenie fondov pre energetickú efektívnosť na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Tieto fondy by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji MSP a spoločností poskytujúcich energeticky efektívne služby. Hlasoval som proti stanoveniu záväzného cieľa usporiť aspoň 20 % energie do roku 2020, pretože takýto nátlak na úrovni EÚ by mohol mať nepriaznivý vplyv na jednotný trh. Myslím si, že prechod k udržateľnému ekologickému hospodárstvu bude pokračovať aj bez uplatňovania prehnaných legislatívnych opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne.(IT) V tejto správe o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť pán Bendtsen správne poukazuje na to, že vnútroštátne politiky ešte naplno nevyužívajú potenciál v oblasti energetickej efektívnosti. Preto musíme posilniť stratégie Európskej únie v tejto oblasti. Hlasoval som za návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Táto správa podporuje zásadu energetickej efektívnosti a presadzuje energetické označovanie. Ide o dobrú vec, hoci by sme možno radšej prijali predĺženie diskusie o témy energetickej rozvážnosti a ekologického označovania. Správa sa týka aj energetickej chudoby. Sú to dobré zvesti. Je preto škoda, že správa z nich robí nástroje ekologického kapitalizmu, presadzuje voľnú hospodársku súťaž, vyzýva na zásah, pokiaľ ide o finančných sprostredkovateľov, a vyzdvihuje klady trhu s emisiami. Ničí to pokrok, ktorý správa sľubuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Akčný plán, ktorý je v súlade s európskou energetickou politikou, musí riešiť nasledujúce otázky: prechod na nízkouhlíkový energetický systém, zaistenie bezpečnosti dodávok energie a zabezpečenie lepšej konkurencieschopnosti Únie a dodávok energie všetkým spotrebiteľom za prijateľné ceny. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje značné finančné a ľudské úsilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Toto je 10 základných usmernení pre energetickú efektívnosť:

1. Energeticky efektívne technológie; 2. Technológie v doprave; 3. Efektívne využívanie energie; 4. Bezpečnosť prepravných sietí energie; 5. Zber a uskladnenie tovaru používaného na výrobu energie; 6. Energetické využívanie krajín – dodávateľov; 7. Vytváranie a rozdeľovanie energetických zdrojov; 8. Protimonopolné programy v oblasti spotreby energie a dodávok energie; 9. Nanotechnológie v odvetví dodávok energie a ich rozvoj; 10. Efektívne právne predpisy v oblasti energetiky.

Predložená správa, bohužiaľ, tieto aspekty nepokrýva. Hlasoval som za správu vzhľadom na to, že hlavná úloha sa ešte len začala.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Energetická efektívnosť je oblasťou s obrovským potenciálom pre budúcnosť a EÚ má v tejto oblasti určité skúsenosti. Navyše v členských štátoch EÚ sa nachádza mnoho špičkových technologických spoločností. Okrem zjavného prínosu pre životné prostredie toto odvetvie ponúka aj príležitosti na naštartovanie hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest. V minulosti sa však jasne ukázalo, že EÚ si často stanovuje ambiciózne ciele a potom má problém s ich dosiahnutím, alebo ich vôbec nedodrží. To môže byť prípad budov, ktoré, samozrejme, predstavujú obrovský potenciál pre úsporu energie.

Je podstatne jednoduchšie zavádzať opatrenia tohto druhu v nových budovách ako v už existujúcich starších budovách. Osobitným problémom sú chránené budovy. V neposlednom rade nesmieme dopustiť, aby sa situácia vymkla spod kontroly uplatňovaním opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, ktorých zavádzanie je tak finančne náročné, že náklady na živobytie sú takmer neprijateľné. Hlasoval som v súlade s týmito aspektmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Nemôžem nesúhlasiť s návrhom pána spravodajcu, že „energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom znižovania emisií CO2 a iných emisií“. Okrem toho kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Tento jav možno sledovať napríklad v nových členských štátoch, ktoré stoja pred obrovským množstvom úloh.

Za zmienku tiež stojí, že podpora tepelnej izolácie Európskou úniou je jedným z najviditeľnejších znakov politiky súdržnosti. Modernizované budovy sú jednou z najlepších vizitiek Európskej únie v tejto oblasti. Vzhľadom na to podporujem návrhy obsiahnuté v správe, ktoré sa týkajú zvýšenia výdavkov na zlepšenie energetickej efektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o akčnom pláne pre energetickú efektívnosť, pretože som presvedčený, že je dôležité podporovať Európsku úniu, aby pokročila smerom k ekologickej a udržateľnej budúcnosti. Znižovanie spotreby energie prostredníctvom systému inovácií v oblasti energetických infraštruktúr a rozvoja miest je cieľom, ktorý si Európa stanovila v novom akčnom pláne, ktorý Komisia predloží vo februári. Domnievam sa tiež, že ciele nesmú byť záväzné, pretože ak urýchlime načasovanie, hrozí riziko finančného poškodenia spoločností a jednotlivcov. Opatrenia akčného plánu musia byť v súlade s vnútroštátnymi plánmi, aby sa mohla navrhnúť spoločná metodika posudzovania cieľov v oblasti energetickej efektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Pán spravodajca, ktorý je členom poslaneckého klubu PPE, vo svojej revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť predstavuje vyvážený návrh na dosiahnutie cieľa usporiť 20 % energie, stanoveného Európskou radou v roku 2007.

Pragmatický spôsob zavedenia politiky energetickej efektívnosti, ktorý spravodajca navrhol, na základe jednotlivých zámerov a bez zavádzania právne záväzných cieľov sa mi zdá najvhodnejšou metódou na dosiahnutie spomínaného cieľa v súčasnom hospodárskom a politickom kontexte. Riešenie však zahŕňa zavedenie záväzných cieľov zníženia spotreby energie aspoň o 20 %. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol schválený v hlasovaní socialistov, liberálov a zelených a bol prijatý vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Hlasovala som za túto správu a chcela by som zdôrazniť rôzne opatrenia Spoločenstva a členských štátov na podporu energetickej efektívnosti: uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v tejto oblasti, energeticky efektívny rozvoj miest, výstavba energeticky efektívnych budov a financovanie týchto a ďalších opatrení prostredníctvom vytvorenia národných fondov energetickej efektívnosti. Treba zdôrazniť, že táto správa Európskeho parlamentu je dôležitým príspevkom k revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť, ktorá práve prebieha v Európskej komisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Sčasti aj v dôsledku niekoľkých zlepšení pôvodného plánu súhlasím s pánom Bendtsenom, že energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob znižovania emisií CO2 a iných emisií a že predstavuje jedinečnú príležitosť na podporu a tvorbu pracovných miest, pričom zároveň znižuje závislosť od dovozu energie. Spravodajca konštatuje, že podľa Komisie by mohli prínosy z úspor energie dosahovať vyše 1 000 EUR na domácnosť ročne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Energetická efektívnosť je nákladovo najefektívnejší a najrýchlejší spôsob znižovania emisií CO2 a iných emisií. Jej prínos je z hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v oblasti IT, stavebníctva a služieb obrovský. Pracovné miesta vzniknú tak na vidieku, ako aj v mestských oblastiach, často v MSP a pôjde o pracovné príležitosti na konkrétnom mieste, ktoré nie je možné relokalizovať. Komisia začiatkom roka 2011 predloží nový zrevidovaný plán, ktorý musí obsahovať tieto prvky: – záväzný cieľ zlepšenia energetickej efektívnosti aspoň o 20 % do roku 2020; – opatrenia na boj proti energetickej chudobe, prijaté vo všetkých energetických politikách, – revíziu smernice o energetických službách v roku 2011; – podporu investícií do inteligentných sietí a dodržanie požiadavky 3. legislatívneho balíka pre vnútorný trh členskými štátmi, ktorou je vybavenie 80 % domácností inteligentnými meračmi do roku 2020; – členské štáty musia stanoviť ročné ciele na renováciu fondu budov; – Komisia musí predložiť stratégie na dosiahnutie takmer nulových energetických strát v budovách do roku 2050; – Komisia musí preskúmať inovatívne modely financovania, ako napríklad revolvingové fondy, aby sa dosiahli ciele v tomto odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu, pretože som presvedčená, že je dôležité, aby bol cieľ 20 % energetickej efektívnosti záväzný nielen z dôvodov znižovania emisií CO2, ale aj zo sociálnych dôvodov. Veľkú časť výdavkov európskych domácností tvoria účty za energiu. Cieľom Skupiny socialistov je zavedenie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré znižujú spotrebu energie a pomáhajú znižovať energetickú chudobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Dovtedy, kým sa nestane skutočnosťou šialená výzva využívať solárnu energiu z vesmíru a túto takmer nevyčerpateľnú elektrickú mannu bude môcť využívať celý svet, Európska únia nemá v súvislosti so súčasnou energetickou politikou inú možnosť, len naďalej získavať dodávky energie z čo najväčšieho počtu zdrojov a voliť cestu energetickej efektívnosti. Je to kľúčová priorita európskej stratégie na ďalšie desaťročie, ktorá je zdôraznená v správe pána Bendtsena a ktorú dnes poobede schválila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Vítam najmä prijatie záväzného cieľa v oblasti úspor energie vo výške 20 % do roku 2020, ktorý umožní EÚ ušetriť asi 100 miliárd EUR. Ak to chceme dosiahnuť, musíme jednoznačne urobiť viac v najrôznejších oblastiach, akými sú napríklad energetické služby, doprava (kedy budeme mať rámec na štandardizáciu elektrických vozidiel?) a budovy. Oblasť budov si vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože vieme, že budovy zodpovedajú za asi 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov v Európskej únii. Verejné budovy majú obrovský potenciál úspor energie, ktorý by uľahčil prechod na stabilné ekologické hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa je silnou a aktuálnou pripomienkou pre Komisiu a Radu o význame záväzného cieľa v oblasti úspor energie pred dôležitým samitom o energii, ktorý sa bude konať 4. februára 2011, a v rámci prípravy akčného plánu pre energetickú efektívnosť v Komisii. Ambiciózne opatrenia EÚ v oblasti úspor energie a energetickej efektívnosti sú nevyhnutné, ak Európa chce reagovať na otázky energetickej bezpečnosti a zmeny klímy. Opatrenia majú význam aj z hospodárskeho hľadiska, vytvárajú pracovné miesta a šetria peniaze spotrebiteľov na účtoch za energiu. Až doteraz členské štáty nedodržiavali prísľub znížiť spotrebu energie o 20 % do roku 2020 a neurobili dostatočný pokrok. Presadenie záväznosti cieľa pomôže zabezpečiť (ako v prípade obnoviteľnej energie), že vlády EÚ skutočne splnia tento potenciál.

Správa tiež vyžaduje prijatie silnejších opatrení na riešenie spotreby energie v budovách, a to renováciou existujúceho fondu budov. Keďže budovy predstavujú asi 40 % spotreby energie v EÚ, je nevyhnutné priamo sa zaoberať týmto sektorom. Skupina zelených dúfa, že samit EÚ o energetike sa bude venovať aj tejto zásadnej otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Akčný plán pre energetickú efektívnosť je nákladovo najefektívnejším spôsobom zvyšovania konkurencieschopnosti hospodárstva a bezpečnosti dodávok energie do Európskej únie. Plán na začatie zvyšovania energetickej efektívnosti je tiež vynikajúcou príležitosťou na rozvoj malých a stredných podnikov. Správa pána Bendtsena správne upozorňuje na spôsoby využívania energie efektívnym a účinným spôsobom bez potreby znížiť jej spotrebu, ktorá v členských štátoch naďalej stúpa. Využívanie nových energetických technológií v stavebníctve a doprave umožní dosiahnuť značné úspory na úrovni celej Únie. Aby sa však takéto metódy začali využívať, je potrebná informačná kampaň pre občanov, ako aj zníženie nákladov za technológie v oblasti úspor energie. Ide naozaj o vysoké ceny inovatívnych zariadení, ktoré bránia ich zavedeniu do praxe. Prijatie záväzných cieľov na rok 2020 je náročné pre mnohé členské štáty.

Nesmieme zabúdať na to, že každý členský štát je na inej úrovni, pokiaľ ide o rozvoj energetickej politiky. Záväzný cieľ, podľa ktorého majú do roku 2020 obnoviteľné energie predstavovať 20 % konečnej spotreby energie, môže predstavovať príliš veľký problém najmä pre 12 nových členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Teší ma, že Európsky parlament sa vyjadril v prospech záväzného cieľa usporiť 20 % energie do roku 2020. Odhady naznačujú, že so súčasnou politikou Európa usporí len 11 % energie. Spotreba energie v domácnostiach pritom dosahuje 1 000 EUR ročne a až 350 miliárd z našich európskych ziskov ročne platíme štátom s bohatými zásobami ropy. Lepšia tepelná izolácia budov, energeticky efektívnejšia doprava a účinnejšie zariadenia zabezpečia nižší účet za energie pre spotrebiteľov a podniky.

Často existujú prekážky na prijatie týchto efektívnych opatrení, napríklad vysoké investičné náklady alebo neistota v súvislosti s prínosmi. Ak európski ministri podporia tento návrh, vlády budú musieť zvýšiť podporu opatrení na úsporu energie. Tieto opatrenia budú v konečnom dôsledku šetriť peniaze, pretože účty za energiu budú nižšie.

Úspora energie je najlacnejším spôsobom, ako dosiahnuť cieľ v oblasti klímy, a môže viesť k zníženiu emisií CO2 o 560 miliónov ton. S úsporou energie bude preto ešte jednoduchšie mierne zvýšiť cieľ v oblasti klímy. Nanešťastie, ešte stále beznádejne zaostávame. V súčasnej správe sa tvrdí, že ak chceme usporiť 20 % energie, treba európsky cieľ strojnásobiť. Je preto dôležité, aby bol tento cieľ záväzný vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), písomne. – Poslanci zo skupiny ECR si myslia, že energetická efektívnosť zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie a znižovania emisií. Má tiež zásadnú úlohu pri zaisťovaní našej energetickej bezpečnosti a prispieva k hospodárskej súťaži. Podporujeme veľkú časť obsahu tejto správy, ako napríklad zameranie na inteligentné siete a merače, financovanie z Európskej investičnej banky (EIB) a zo súkromného sektora a aj potenciál na výskum a vývoj s cieľom zvyšovať energetickú efektívnosť. Poslanci zo skupiny ECR však nesúhlasia so záväznými cieľmi v oblasti energetickej efektívnosti. Sme presvedčení, že EÚ a členské štáty už majú dostatok stimulov na zavedenie politík týkajúcich sa energetickej efektívnosti, a to vo forme cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a znižovania emisií a cieľov na úsporu energie v rámci smernice o energetických službách. Preto sa poslanci zo skupiny ECR zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som proti správe pána Bendtsena, pretože čísla sa znova zmenili a ciele sú reštriktívne. Je pravda, že ide o nelegislatívnu správu, ale účinky smernice o ekodizajne ukázali, že k týmto otázkam treba pristupovať veľmi opatrne. V dôsledku zákazu klasických žiaroviek som musel evakuovať miestnosť po tom, ako sa rozbila úsporná žiarovka obsahujúca ortuť, aby som zabránil poškodeniu zdravia ľudí. Presne takéto veci treba včas zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som proti tejto správe. Vítam prístup tejto správy k akčnému plánu pre energetickú efektívnosť. Som však presvedčený, že zavedenie záväzných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti určených zhora a stanovenie povinných cieľov v oblasti modernizácie a renovácie súkromných a verejných budov (napríklad škôl) je nesprávne. V čase, keď sú obmedzené rozpočty pre regióny, miestne orgány a súkromné domácnosti, tieto nerealistické požiadavky budú predstavovať príliš veľký tlak. Napríklad Európska komisia, ktorej budovy boli zahrnuté do nových kritérií o efektívnosti, musela nedávno uznať, že nedokázala splniť ďalšie požiadavky na energetickú renováciu svojho fondu budov. EÚ nesmie od druhých žiadať to, čo sama nedokáže urobiť.

Pre mnohé stredné podniky, a najmä pre malých dodávateľov v Sasku, zachádzajú tieto opatrenia príliš ďaleko. Budú preťažovať podniky a jednoznačne budú viesť k strate pracovných miest a zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov. Podľa môjho názoru musíme zaujať kritický postoj k výzve uplatňovať kritériá energetickej efektívnosti v politike verejného obstarávania. Správny spôsob úspory energie zahŕňa vzdelávanie občanov Európy a zavedenie systémov daňových stimulov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), písomne.(DE) Som proti tejto správe. Aj keď obsahuje niekoľko návrhov, ktoré stoja za zváženie, nemám vysokú mienku o politike gest vyžadujúcej prijatie reštriktívnych opatrení, ktoré sú v praxi takmer nerealizovateľné. Požiadavky voči miestnym a regionálnym orgánom a vlastníkom súkromných budov, aby vykonali energetické renovácie svojich nehnuteľností, sú zvlášť nezmyselné vzhľadom na finančnú situáciu všetkých zainteresovaných strán. Aj Európska komisia musela uznať, že nedokázala splniť komplexné požiadavky na energetickú renováciu svojho fondu budov. Okrem toho sme ešte nevideli žiadny dôkaz, ktorý by potvrdil, že energetické renovácie prinesú priamu úsporu nákladov. V dôsledku investícií do výroby a údržby infraštruktúry a do zariadení na výrobu obnoviteľnej energie rastú náklady na energiu rýchlejšie a nestíhajú sa kompenzovať možnými úsporami z opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Existujúca smernica EÚ o energetickej efektívnosti z roku 2002 bola v jednotlivých členských štátoch zavedená rôznymi spôsobmi, čo znamená, že v Európe neexistuje spoločný prístup k tejto otázke. Naliehať na oveľa väčšiu mobilizáciu štrukturálnych fondov, z ktorých by sa zaplatili opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, je neprimerané vzhľadom na prebiehajúce rozpravy o financiách. Veľmi podporujem rozpravu o energetickej efektívnosti, založenú na širokom konsenze na všetkých politických úrovniach, zapojenie všetkých dôležitých aktérov a vytvorenie systémov stimulov. Som však proti nariadeniam určeným zhora, za ktoré zaplatia účet iní.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia