Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.05)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ANGELILLI
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy