Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2202(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0339/2010

Внесени текстове :

A7-0339/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Гласувания :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0489

Разисквания
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

14. Правата на човека по света през 2009 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A7-0339/2010) на г-жа Andrikienė, от името на комисията по външни работи, относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2010/2202(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, докладчик. (LT) Г-жо председател, г-жо върховен представител, много се радвам да Ви видя днес да участвате в това особено важно обсъждане. По-специално, защото това са първите политически разисквания, в които баронеса Аштън участва след старта на новата Европейска служба за външна дейност.

Годишният доклад относно правата на човека по света, приет от Съвета на Европейския съюз, и политиката на ЕС в тази област са в основата на настоящото обсъждане и на резолюцията на Европейския парламент, която ще гласуваме утре. Не можем да държим баронеса Аштън отговорна за действията, разгледани в доклада, 2008-2009 г., защото по онова време тя все още не беше поела поста върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Разбираме голямата отговорност, която носите както сега, така и за в бъдеще, и искам да Ви уверя, че ние в Европейския парламент ще направим всичко възможно да гарантираме постигането на целите на Европейския съюз в областта на външната политика.

Баронесо Аштън, Договорът от Лисабон е в сила от една година, а Европейската служба за външна дейност започна да функционира едва преди две седмици. С доклада си днес Европейският парламент изпраща ясно послание до всички институции на ЕС. Европейският парламент ясно изрази своята позиция, че в новата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) основната цел трябва да бъде изграждането на демокрацията и защитата на правата на човека по целия свят и че това трябва да бъде отразено и в структурата на службата, и в нейното финансиране. Би могло да има дирекция по въпросите на правата на човека и демокрацията, дирекция по международно право или структура с друго име, но със същото съдържание. Това, което трябва да избегнем, е маргинализирането на въпросите, свързани с правата на човека, или изключването им от основната програма на ЕС и структурата на ЕСВД.

Със същата цел Европейският парламент предлага назначаване на специални представители за правата на човека в рамките на Службата, които да работят в определени държави или региони, особено там, където ЕС не разполага с дипломатически представителства. Специалните представители ще имат ясен мандат да защитават правата на човека в страните, в които работят.

Искам още веднъж да подчертая необходимостта от създаване на работна група „Права на човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел, още повече че всички държави-членки подкрепят идеята. Докладът, който ще гласуваме утре в Европейския парламент, обсъжда и оценява политиката на ЕС, работата на целия Европейски съюз и на неговите институции, като обхваща широк кръг от теми и въпроси, включително премахването на смъртното наказание, борбата с тероризма, правата на човека, правата на децата, борбата с насилието срещу жените, положението на защитниците на правата на човека в различни държави по целия свят и свободата на религията или убежденията. Обсъждаме и оценяваме функционирането на Европейския съюз на международни форуми, като например Организацията на обединените нации, Съвета по правата на човека на ООН и сътрудничеството на Европейския съюз с Международния наказателен съд.

Моите колеги в Европейския парламент взеха активно участие в изготвянето на доклада, който разискваме, и той беше приет в комисията по външни работи с голямо мнозинство: 50 гласа „за“, нито един „против“ и два „въздържал се“. Към доклада е приложен списък с конкретни нарушения на правата на човека в различни държави, към които Европейският парламент е привлякъл вниманието. Това са действителни имена, държави, човешки съдби и погубени животи. Искам да завърша изказването си с няколко конкретни тежки случая на нарушения на правата на човека.

Разбира се, участвахте в церемонията и сте наясно, че днес Европейският парламент трябваше да присъди наградата за свобода на мисълта „Сахаров“ на кубинския дисидент Guillermo Fariñas. Не можахме да го направим, защото представители на кубинското правителство отказаха да позволят на г-н Фариняс да дойде в Европейския парламент. Надяваме се, че при изпълнението на отговорностите си ще отчетете този факт и ще намерите начин да изразите нашата позиция, нашето разочарование и съжаление по въпроса пред кубинското правителство.

Искам да насоча вниманието Ви и към друг болезнен случай, който обсъждаме в нашия доклад. Хамовническият съд в Русия трябваше да произнесе присъда днес, но по неясни причини го отложи за края на месеца. Става въпрос за делото срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев, което по мое мнение е отражение на прогнилата съдебна система и липсата на принципи на правовата държава в Русия. Баронесо Аштън, искам да Ви призова да не забравяте тези случаи и да положите усилия да гарантирате, че правосъдието в Русия ще стане правило, а не изключение. Считам, че сегашното отваряне на Русия и желанието на президента Медведев да модернизира Русия са много добра възможност за постигането на тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Катрин Аштън, заместник-председател на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. (EN) Г-жо председател, уважаеми колеги, в петък отбелязахме Международния ден на правата на човека. Темата тази година подчерта работата на лицата и организациите по целия свят, които се борят срещу нарушенията на правата на човека, и по-конкретно срещу дискриминацията.

През годината се срещнах с носителя на Нобеловата награда Ширин Ебади от Иран, с представителя на правата на жените в Афганистан д-р Soria Sabhrang и с други защитници на правата на човека по света и ще продължа да го правя.

Както казах и преди, очаквам същото от моите колеги в Брюксел и от ръководителите на делегациите на ЕС.

Преди шест месеца се изправих пред вас да ви представя първата визия за това как Европейският съюз следва да провежда своята политика в областта на правата на човека. Днес искам да обясня как върви работата от тогава и какво предстои, вече с подкрепата на Европейската служба за външна дейност.

Но преди всичко съм много благодарна на д-р Andrikienė за нейния доклад, който отговаря на годишния доклад на ЕС относно правата на човека и определя визията на Европейския парламент за това как можем да направим нашия подход към правата на човека в Европейския съюз по-ефективен. Това е амбиция, която твърдо споделям. Обхватът на действията на ЕС и предизвикателствата, пред които сме изправени, са добре отразени в доклада, който разглеждаме в залата днес; някои от тях са: нападения срещу защитници на правата на човека, сексуално насилие, използване на нови технологии за ограничаване на свободата на словото. Искам да поздравя д-р Andrikienė за това, че успя да обедини повече от 400 изменения в този впечатляващ, информативен и изключително полезен доклад.

Докладът обхваща много теми; искам да отбележа три важни подобрения от последните месеци. На първо място, ЕС работи усилено да допринесе за каузата на правата на човека на многостранно равнище.

На успешна сесия на Съвета по правата на човека на ООН Европейският съюз зае обща позиция по спорни резолюции относно флотилията за Газа и доклада Голдстоун. В Трети комитет на Общото събрание ЕС постигна основните си цели: резолюциите относно Бирма, Корейската народнодемократична република (КНДР) и смъртното наказание бяха приети с по-голямо мнозинство – както и канадската резолюция относно Иран – а резолюцията на ЕС за премахване на религиозната нетърпимост отново беше посрещната с консенсус.

Второ, както беше обявено през юни, започна работата по прегледа на политиката на ЕС в областта на правата на човека. Това е обширен процес, за който потърсих сътрудничеството на парламентаристи от държавите-членки, г-жа Hautala и подкомисията по правата на човека, неправителствени организации и академичните среди. Ще поискам от Службата и ръководството през следващите месеци да разгледат основните теми, произтичащи от консултациите, и как най-добре можем да ги приложим на практика. Ще разчитам на подкрепата на Парламента в това начинание и занапред.

Трето, започна работата по рационализирането на смесицата от политики, които се появиха през последните десет години и които формират насоките на политиката на ЕС в областта на правата на човека: средства, други инструменти, насоки за насърчаване и защита на правата на човека. Има причини политиката да се разрасне по такъв органичен начин, но моментът е добър да се направи равносметка и да се продължи напред. В работата по прегледа виждам три насоки за действие.

Първо, необходимостта Европа да продължи да защитава правата на човека в световен мащаб. Работим за укрепване на нашите действия в рамките на ООН и за противодействие на опитите да се отслабят общите стандарти, които са основата на нашите действия. Трябва да намерим нови начини за работа с партньори от трети страни за насърчаване на общите ни ценности, както направихме в гласуването на резолюцията относно смъртното наказание в Общото събрание на ООН. Полагаме усилия също така да гарантираме, че правата са защитени и във вътрешен план.

Второ, трябва да приспособим нашия подход към отделните ситуации. Това означава да създадем местни стратегии за правата на човека за всяка държава, като преразгледаме нашите приоритети и най-ефективното използване на нашите разнообразни инструменти например чрез обмен на опит в областта на закрилата на детето в интернет или как най-добре да се справим с детския труд.

Трето и последно, правата на човека явно трябва да са в центъра на външната дейност на ЕС. Това означава правата на човека да се включат във всички действия на Службата за външна дейност и на ЕС – търговия, развитие, в Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и т. н - и на всички равнища. Това ще се направи в седалището на ЕСВД, както и в нашите делегации, за да можем да следим състоянието на правата на човека и да съдействаме за ефективна реализация на целите на политиката на ЕС в областта на правата на човека.

Правата на човека са ядрото на нашата идентичност и на това, което правим по света. Разработили сме голям набор от механизми за насърчаване на тези ценности в различни условия и с различни партньори, в многостранен контекст и чрез подкрепа за гражданското общество, финансирайки специфични проекти в областта на правата на човека в над сто държави. Почти десет години след първото съобщение на ЕС относно правата на човека и със създаването на новата Служба искам да гарантирам, че нашата политика в областта на правата на човека е ефективна, новаторска и целенасочена: сребърната нишка, която обединява цялата ни външна дейност, и златен стандарт за външната ни политика.

Затова днес приветствам приноса на доклада и накрая искам да поздравя Guillermo Fariñas за присъдената му награда за свобода на мисълта „Сахаров“.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere, от името на групата PPE. – (LV) Г-жо председател, г-жо Аштън, първо, искам да благодаря на г-жа Andrikienė за успешния й доклад, който беше приет практически единодушно в комисията по външни работи. Благодаря и на г-жа Аштън за премереното изказване. Докладът относно правата на човека по света е доказателство за критичното положение дори и в държавите, с които Европейският съюз в продължение на много години води диалог и консултации относно правата на човека. Например докладът подчертава, че досега Русия е изпълнила само първата от шестте точки от споразумението с Грузия. Половин милион души все още не могат да се завърнат по домовете си в Южна Осетия и Абхазия. Европейският съюз трябва твърдо да се справи с подобни ситуации, за което призовавам върховният представител да обърне специално внимание. Недопустимо е Европейският съюз да изразходва огромни средства и време за диалога относно правата на човека и да не постига резултати. Следователно е ясно, че са необходими значителни подобрения на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека. Първо, чрез прилагане на прецизна стратегия за правата на човека, която определя не само задачите, но и структурата, която осигурява редовна оценка на резултатите и преглед на оперативната тактика. Второ, оценката на Европейския съюз на състоянието на правата на човека трябва да се основава само на опита и на заложените критерии. Не трябва да променяме мнението си под натиска на някоя трета страна или под влиянието на икономически интереси. Трето, трябва да установим редовни консултации с неправителствени организации на равнище Европейски съюз. Гарантирането на правата на човека и демокрацията трябва да бъде приоритет на Службата за външна дейност и категорично условие в двустранните споразумения с трети страни. Благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, от името на групата S&D.(FR) Г-жо председател, докладът е наистина огромно, сериозно начинание. В действителност почти изчерпва темата за правата на човека и в същото време има недостатъци заради своите качества: обемен е и отнема много време да се прочете. Вината със сигурност не е на докладчика, а по-скоро на 423-те изменения, които тя трябваше да обхване. Това е подвиг, за който трябва да поздравим г-жа Andrikienė.

Докладът обаче подчертава и факта, че правата на човека, в центъра на европейската политика, са сложни и многостранни. Следователно когато Европейският парламент иска от Вас, баронесо Аштън, специален докладчик по правата на човека, генерална дирекция по правата на човека, специално обучение на персонала на делегациите на ЕС в чужбина и лице от персонала, отговорно конкретно за мониторинг на правата на човека в съответната държава – ако Парламентът иска тези мерки - то със сигурност не е, за да се повиши бюрокрацията в тази област, а защото има много работа за вършене.

Докладът не пренебрегва сериозните проблеми и нарушения, които продължават да разтърсват света, но не е и изброяване на ужасите. Правилно подчертава положените усилия и не се колебае да препоръча начини за действие и теми за обсъждане.

В заключение, докладът наистина отразява значението и същността на работата на ЕС. Европейският съюз е разработил набор от инструменти, които могат наистина да допринесат за насърчаване на демокрацията по света. Трябва да убеди своите събеседници, че зачитането на правата на човека не пречи на растежа и международната търговия, че не е камък на шията в областта на външните отношения, а допринася за стабилността и просперитета.

Баронесо Аштън, подехте каузата за правата на човека много добре и се отчетохте в края на първата година след влизането в сила на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, от името на групата ALDE. (LT) Г-жо председател, искам да поздравя докладчика и всички колеги, които предоставиха изменения и участваха в обсъжданията, за интереса и усилията за създаване и подобряване на доклада относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област.

Считам, че докладчикът и колегите от подкомисията по правата на човека и комисията по външни работи приеха предизвикателството и му отговориха отлично. Идеите и подкрепата, които получихме от представителите на неправителствени организации, също помогнаха за подобряването на доклада. Затова призовавам всички колеги да гласуват в полза на доклада, който след продължителни разисквания, изменения и обсъждания представлява точно отражение на позицията на Европейския парламент по отношение на правата на човека.

Що се отнася до внесените изменения, искам да призова колегите да не разширяват допълнително въпросите, които вече са обсъдени подробно в комисията. Вярно е, че има много проблеми с правата на човека и че можем да посочим и призовем да действат много държави. Но стойността на доклада е в неговата краткост. С безкрайното развитие на доклада той ще загуби своята ефективност и затова за мен някои от обсъжданите изменения са ненужни.

В същото време искам да обърна внимание на колегите на някои важни изменения, които не бяха включени в предишния текст. Сред тях е изменението относно натриевия пентотал, внесено от моята група, което призовава за гаранции, че производството и продажбата на това вещество, което може да се използва за изпълнение на смъртни присъди, се разрешава само за медицински цели. Приемането на това изменение би било важна стъпка в борбата срещу смъртното наказание по целия свят. Призовавам колегите да подкрепят и друго изменение, внесено от нашата група, което призовава Европейската комисия да предприеме по-нататъшни действия за изпълнение на ангажиментите, поети с доклада относно правата на човека за 2007 г., за активизиране на усилията за борба с насилието.

Този документ не е просто набор от насоки за Европейската комисия, Съвета и държавите-членки, но и много силно, ясно послание за съседите на Европейския съюз, партньорите и други държави, в които правата на човека не се зачитат и защитават достатъчно. Надявам се, че всички заинтересовани страни и институции ще обърнат нужното внимание на доклада и ще приемат ценните му препоръки.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE. (EN) Г-жо председател, приветствам върховния представител в Европейския парламент. Също така искам да поздравя г-жа Andrikienė за работата й. Това беше отлична работа в екип, поради което докладът беше приет почти единодушно в комисията по външни работи.

Имах късмета да бъда поканена есента да участвам в обсъжданията между държавите-членки как политиката на ЕС в областта на правата на човека може да стане по-ефективна и по-съгласувана. Считам, че сега разполагаме с историческа възможност да преразгледаме нашата политиката в областта на правата на човека, както посочихте, баронесо Аштън. Според мен процесът трябва да бъде максимално отворен. Препоръчвам Ви да изпратите съобщение – не твърде късно, разбира се – до Парламента и Съвета, за да можем да се включим и да обсъдим темата надлежно.

Днес е много важно да припомним, че Договорът от Лисабон поставя зачитането на правата на човека в основата на външната политика на Съюза. По тази причина се нуждаем от правилните структури. Знаем, че Вие, върховният представител, сте ангажирана с правата на човека и демократичните структури в седалището на ЕСВД. Можете ли да ни кажете какво означава това на практика? Можете ли да потвърдите ангажимента, който поехте пред Парламента през лятото? Призовавам Ви също така да подкрепите решението за създаване на работна група „Права на човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел. Ако ни е необходима по-голяма съгласуваност – което е факт – определено се нуждаем от тази постоянна структура.

И накрая, искам да Ви благодаря за усилията да съберете държавите-членки миналия петък в Осло за церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир. Имам основание да считам, че без усилията Ви това нямаше да се случи. Това е много добра основа за нашата работа в областта на правата на човека, така че Съюзът да има по-ясен, по-силен и по-ефективен глас в света.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, от името на групата ECR.(PL) Г-жо председател, аз също искам да благодаря на докладчика. Радвахме се на много добро сътрудничество, което доведе според мен до много добър доклад. Считам, че трябва да се подчертае, че християните все още са най-преследваната религиозна група в света, че са подложени на дискриминация, нападани и често дори убивани в почти всяка част на света. В същото време светът мълчи. Ние, Европейският съюз, също все още правим твърде малко.

Много съм благодарен на г-жа Аштън за реакцията й в много отделни случаи неотдавна, но въпросът трябва да продължи да бъде повтарян. Нашите съседи, като Египет и Алжир, трябва да знаят, че не можем да разширим политическия диалог, без да включим темата за религиозните малцинства в тези държави. Трябва да покажем много ясно на страни като Судан и Ирак, че няма да се съгласим с програми за помощ или споразумения за свободна търговия, докато не започнат да зачитат основното право на религиозна свобода.

Много неща се промениха към по-добро през последните години, но трябва да сме постоянно ангажирани със защитата на религиозната свобода по света, защото никой няма да го направи вместо нас. През последните няколко дни в Европейския парламент се срещнахме с епископи, дошли от Ирак, от Мосул и Багдад, за да споделят своя опит. Считам, че трябва да им дадем не само чувство за солидарност, но и гаранция за сигурно бъдеще, за да приемат, че има някой, към когото могат да се обърнат за помощ. В противен случай рискуваме да изгубим доверието в нас, защото ако не сме в състояние да се грижим за нашите приятели, губим доверието на света.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-жо председател, нашето заседание изглежда изцяло посветено на правата на човека.

Сутринта приехме доклада Gál. Също така приехме доклад относно трафика на хора и друг относно европейската заповед за осигуряване на защита – правата на жертвите с други думи. Ще добавя тук предложението за единно разрешително, което Европейският парламент отхвърли, тъй като беше твърде дискриминиращо към чужденците.

Няма да се връщам към наградата „Сахаров“. Вече изразих мнението си. За мен обаче докладът спада към същата двузначна визия, същата тясна призма, през която някои колеги за съжаление разглеждат правата на човека.

Ето няколко примера: ангажирана съм със свободата на религията, както и със свободата да вярвам или да не вярвам. Много невярващи също са преследвани по целия свят. Нашият докладчик отхвърли измененията за въвеждане на понятията за свобода на мисълта, свобода на вярата и свободата на религията, въпреки че съществуват в международното право. Защо 15 параграфа са посветени на свободата на религията, основно насочени към християните, а само шест – на свободата на изразяване? Не се споменава за синдикалисти. Защо е налице този двоен стандарт, при който винаги се посочват едни и същи държави: Ирак, Иран, Русия, Беларус и Куба, а почти никога не се споменава положението в много африкански страни, и особено в Магреб, където защитниците на правата на човека и демокрацията са ужасно нападани, по-специално в Либия и Тунис, на фона на почти всеобщо безразличие? Не се споменава и Колумбия.

Надявам се, че настоящото разискване ще ни позволи да постигнем напредък. Считам, че като балансираме нашите позиции и уеднаквим това, което казваме, и това, което правим, ще постигнем една наистина универсална концепция за правата на човека. Все още има много работа за вършене и Ви слушах внимателно, баронесо Аштън.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, първо, искам да благодаря на докладчика, г-жа Andrikienė, че прие някои от моите изменения относно религиозната свобода, и я поздравявам за успешното изготвяне на доклада.

Случват се все повече трагични събития, свързани със свободата на вярващите по целия свят: броят на пречките пред свободата на вероизповедание, на нападенията и убийствата се увеличава с всяка година. Тези престъпни деяния касаят вярващите от всички религии, и най-вече християните. Парадоксално е, че религиозната свобода става все по-деликатна тема вместо да бъде една от най-естествените и безспорни свободи.

Поради всички тези причини повтарям предложението, вече изложено по-рано, за специален точен годишен доклад на Европейския парламент за наблюдение на състоянието на религиозните свободи по света. Този доклад ще предоставя необходимата информация за планиране на подходяща и превантивна политическа намеса.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-жо председател, поколения съветски деца бяха учени, че другарят Сталин е изобретил двигателя с вътрешно горене. Изглежда децата в европейските училища ще учат, че ЕС е защитник на правата на човека, но какво сте направили в действителност, като изключим реториката?

Докладчикът подчертава слабостта на политиката на ЕС спрямо хунтата в Бирма, слабост, която е равносилна на помирение с диктатурата. Докладчикът ни казва, че ЕС е наистина много загрижен за нарушенията на правата на човека извън ЕС, но какво да кажем за принудителното депортиране на ромите от Белгия през 1999 г., когато премиер беше Guy Verhofstadt, който понастоящем е член на ЕП? Ами за принудителното депортиране на ромите от Франция тази година?

Но може би приказките са всичко, което можем да очакваме от Службата за външна дейност. В Брюксел миналата седмица „Амнести интернешънъл“ изрази безпокойство от липсата на отдел по правата на човека в рамките на ЕСВД. Думите са хубави, но действията могат да бъдат по-полезни за потиснатите и страдащите хора по света.

Миналата седмица в комисията обвиних белгийското председателство, че е призрак. За мое учудване председателството се съгласи с мен, казвайки, че точно това иска да бъде. Така че призовавам баронеса Аштън да присъства на следващото заседание на подкомисията по правата на човека – не само духом – на 10 януари, където може да участва в обмен на мнения относно правата на човека и демокрацията и да ни обясня какво точно разбира под думата „действия“.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-жо председател, искам да благодаря на г-жа Andrikienė, докладчик относно правата на човека през 2009 г. Задачата не беше лесна, тъй като състоянието на правата на човека продължава за съжаление да изисква нашето внимание и намеса. В нашия доклад многократно призоваваме различни държави и институции да предприемат конкретни стъпки за повишаване на степента на спазване на правата на човека. Струва ми се, че трябва да проверяваме по-често дали въпросните институции наистина вършат това, което Европейският парламент иска от тях. В противен случай след една година ще трябва да повторим много от днешните забележки.

Прави сме да изискваме спазване на основните права, но това не е достатъчно. Трябва да бъдем и ефективни – да можем да убедим изпълнителните органи да бъдат ефективни в изпълнението на нашите инструкции. Подкрепям предложението на докладчика Европейската служба за външна дейност да има дирекция по правата на човека и демокрацията и да създаде длъжността върховен представител по правата на човека. Основният принцип на последователната външна политика на Европейския съюз трябва да бъде насърчаването на демократичните ценности и правата на човека. Това е може би най-важното политическо послание на доклада. Ако се окаже възможно да се постигне, всеки следващ годишен доклад относно зачитането на правата на човека по света ще бъде по-кратък от предишния – и дано.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Г-жо председател, благодаря за предоставената ми възможност да се изкажа. Днес анализираме материал, който очевидно е съставен от две части или две области. Първата област е опит да се оцени зачитането на правата на човека през 2009 г., а втората е политиката на Европейския съюз в тази област. Защо трябва да кажем дали е постигнат напредък през изминалата година в света по отношение на зачитането на правата на човека? За съжаление отговорът на този въпрос не е положителен. През 2009 г. определено няма напредък по отношение на зачитането на основните права. Смъртното наказание и изтезанията продължават да се използват в много държави. Продължава насилието срещу жени и все още стотици милиони деца по света са принудени да работят като роби.

Вторият въпрос касае Съюза. Няма спор за ценностите или целите. Основният предмет на обсъждания и притеснения се отнася до факта, че искаме работата на ЕС в областта на защитата на правата на човека да бъде по-ефективна. Искам да се съглася с всички предложения по въпроса, които се съдържат в доклада. Ако нашите препоръки бъдат изпълнени, дейността на Съюза в областта на защитата на правата на човека по света със сигурност ще бъде много по-ефективна.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Г-жо председател, докладът на г-жа Andrikienė е забележителен документ за всички, които говорят за правата на човека. Хубаво е да споделим опит с нашите партньори в останалата част на света в областта на правата на човека.

Въпреки че някои държави все още живеят в Средновековието по отношение на спазването на правата на човека, Европа не бива да възприема твърде арогантна позиция.

Критиките на Европейския съюз към органите на държавите, които продължават да нарушават правата на човека, ще бъдат още по-надеждни, ако нашите 27 държави-членки, без изключение, се съгласят да приложат всички решения на Съда по правата на човека в Страсбург.

Къде сме по въпроса? Не е ли време да поемем твърд ангажимент, за да не оставим и най-малкото съмнение относно нашето желание да зачитаме правомощията на органите, които сами сме създали?

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE).(DE) Г-жо председател, баронесо Аштън, ЕС разполага с широк набор от мерки, които могат да бъдат използвани за подобряване на политиката в областта на правата на човека в редица държави. ЕС е регионална сила, която трябва да призовава на многостранни форуми политиките в областта на правата на човека да се прилагат и да гарантира, че се поставя по-голям акцент върху постигането на напредък в тази област. След старта на Европейската служба за външна дейност ще се възползваме ли от възможността да преценим дали политиката на ЕС в областта на правата на човека има желания ефект? Надявам се и приветствам прегледа на сегашната политика, обявен от баронеса Аштън.

Но се притеснявам, че няма да бъде възможно да се използват по подходящ начин структурите, планирани за действия в областта на правата на човека в рамките на Службата за външна дейност. Съществува реална опасност ресурсите да са още по-малко отпреди и да нямаме видима, доловима или ефективна европейска политика в областта на правата на човека. Отделът по правата на човека, който се създава, заплашва да се превърне във фасада, ако политиката в областта на правата на човека не се представлява по никакъв начин на най-високо равнище. Рационализирането на правата на човека само по себе си няма да осигури желаните резултати.

Имаме нужда от голям екип от експерти с връзки на най-високо равнище и с изискване всички да вземат въпроса на сериозно. Само тогава ще бъде възможно рационализиране във всички области на политиката и на централно равнище. Би било напълно непонятно, непрофесионално и назадничаво да се съсредоточаваме само върху рационализирането. Хората, чиито най-основни права са нарушени, очакват от ЕС нова и ефективна политика в областта на правата на човека, а не просто прилагане на административни процедури в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Г-жо председател, поздравявам докладчика Laima Andrikienė за балансирания и разумен подход към настоящия доклад.

Моята група, ECR, е изцяло ангажирана с насърчаването на основните права на човека в целия свят. Но също така осъзнаваме, че правата на човека често се налага да бъдат балансирани с реалната политика. Защо иначе ЕС ще развива стратегическо партньорство с Китай, чието правителство показва твърде слабо зачитане на свободите, които считаме за съществено важни? По същия начин ЕС има моралното задължение да предоставя помощ за развитие и хуманитарна помощ на развиващите се страни, дори и на тези с плачевно състояние на правата на човека като Пакистан, където жените и религиозните малцинства в частност са подложени на институционализирана дискриминация.

Доволен съм, че докладът посочва държави, които винаги са ме притеснявали – Виетнам, Куба, Венецуела, Иран, Зимбабве и Северна Корея. Правилно е повдигнат и въпросът за безнаказаността на нарушителите на правата на човека в Русия. Основната идея в доклада е, че демокрацията, правата на човека и икономическата свобода вървят ръка за ръка.

Имам някои съмнения обаче, когато Парламентът се позовава на международното право в осъждането на определени неприятни практики, когато правното основание за това далеч не е ясно. Забелязвам например, че в резолюция на Парламента, която ще се разисква утре, е обявено, че боят с пръчки в Малайзия явно противоречи на международното право, когато подобно изявление е спорно от правна гледна точка. Трябва да се придържаме към фактите, за да останем надеждни като институция.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - (NL) Г-жо председател, нашият ангажимент за спазване на основните права означава малко безлично участие и именно това интересният доклад на г-жа Andrikienė подкрепя. В това отношение конкретно ме притеснява „религиозната свобода“.

Искам да отбележа три нарушения на основното право на религиозна свобода като начин да призова Съветът и Комисията, тук обединени в един човек – Вие, г-жо върховен представител - да дадат право на глас и по този начин да покажат лицата на тези и всички други преследвани граждани.

За мен има три спешни случая: 1. д-р Fan Yafeng, виден християнски адвокат по правата на човека и пастор на домашната църква в Пекин, който е под домашен арест от 1 ноември 2010 г. и който в продължение на седмици е изтезаван от мошеничества и машинации на китайското разузнаване. За какво трябва да настоява Европа: да се отмени домашният арест на д-р Fan.

2. Aisha Bibi, пакистанска християнка, осъдена на смърт съгласно законите на Пакистан за богохулство по много съмнителни обвинения. Неотдавна в личен разговор с мен в Сан Франциско пакистанският министър на външните работи се съгласи само да се проведе задълбочено разследване на обвиненията от полицията. За какво трябва да настоява Европа: да се освободи Aisha Bibi и да се забранят законите за богохулство в Пакистан.

3. Yusuf al-Qaradawi, ръководител на домашна църква в Иран, осъден на смърт по обвинения във „вероотстъпничество“. За какво трябва да настоява Европа: да се освободи свещеникът и да се прекрати постоянното наблюдение на домашните църкви в ислямската република.

Госпожи и господа, членове на Съвета и Комисията, г-жо върховен представител, за съжаление не ви липсва домашна работа.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, когато Китай призовава за бойкот на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир и правителствата в Ирак и Афганистан, които дойдоха на власт с военната помощ на Запада, подкрепят този призив, това за мен е очевиден пример за проблемите, които режимите с ислямски характер имат с правата на човека. В този контекст все по-честото преследване на християнските малцинства в Близкия изток и случаите на дискриминация и нетърпимост на християните в Европа са силно смущаващи. Вече не можем да пренебрегваме растящите проблеми в мюсюлманските общности в ЕС, свързани с принудителни бракове, убийства на честта, насилие срещу жени и настояване за закона на Шeриата.

По мое мнение трябва също така твърдо да се противопоставим на културния релативизъм, който под претекст за уважение към чужди култури и традиции толерира факта, че правото на свобода, равенство и участие на хората в някои части на мюсюлманската културна област се ограничава.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (S&D).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като цяло докладът на г-жа Andrikienė е отличен доклад, по който групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент работи усърдно, за да предостави изключително ценни идеи. Правата на човека са един от основните стълбове на Европейския съюз още от създаването му и зачитането им е важен въпрос, който Европейският парламент трябва да насърчава всеки ден.

По-широкото приемане на правата на човека и основните права, глобализацията и промените в нашето общество изискват ново и различно виждане, което не се вписва в никой от съществуващите канони. Затова е важно да се гарантира равният достъп до природни ресурси като едно от основните права на всеки човек.

През следващите години изменението на климата ще доведе до огромен брой бежанци от най-бедните региони на Земята и е наш дълг да започнем да обръщаме внимание на възможните миграционни потоци, за да можем да въведем подходящи политики, които ще позволят да се гарантира зачитане на достойнството на тези хора.

Понятието „климатични бежанци“ още не е прието в международното право. Естествено оставаме ангажирани с борбата срещу опустиняването, както и с приспособяването към изменението на климата. Това са темите, които се опитах да добавя към текста на доклада, за да може да започне сериозно разискване по тях.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). - (EN) Г-жо председател, отбелязваме важен ден с присъждането на наградата „Сахаров“, но имаме много повече работа от това. Искам да подчертая няколко елемента от този цялостен и добре изготвен доклад.

Необходимо е да се борим правосъдието да надделее над безнаказаността, независимо дали чрез Международния наказателен съд или по друг начин. Важно е не само извършителите да се изправят пред съда, тъй като това често е дълъг процес, но междувременно за тези, които се опасяват, че нарушенията на правата на човека остават незабелязани или фактически се толерират от либералните демокрации, да започнем да търсим отговорност от нарушителите на правата на човека е признание за страданията и за доверието в ЕС.

В доклада искаме санкции за руските длъжностни лица, отговорни за смъртта на г-н Магнитски, и за иранските длъжностни лица, свързани със системната цензура, изнасилвания, репресии и екзекуции на граждани, които не са направили нищо друго освен да действат съобразно своите неотменими и наистина всеобщи права на човека.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - (NL) Г-жо председател, през последните няколко десетилетия видяхме, че състоянието на правата на човека се е подобрило в много места по света. Имам предвид Южна Америка и Източна Европа, където това е свързано с демократизиране и по-голям просперитет.

За съжаление не виждаме напредък в държави, в които ислямът е господстващ, а точно обратното. В Египет, Ирак, Иран, Пакистан, Сомалия и други подобни страни все повече християни и други религиозни малцинства са обект на потисничество.

В тези държави екстремистите обръщат всеки камък. Обвинения в богохулство, забрана за приемане на християнството, ежедневен тормоз, убийства – всичко това се случва. Често тези действия са насочени срещу общности, които са живели във въпросните държави много по-дълго от мюсюлманите.

Г-жо председател, четирима от всеки пет души, които са преследвани заради вярата им, са християни и положението в мюсюлманските страни е най-сериозно.

Призовавам Европейският съюз и държавите-членки да положат повече усилия за борба с религиозното преследване и, г-жо Аштън, питам Ви конкретно как Вашата политика ще се справи с проблема.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Г-жо председател, трябва да поздравя г-жа Andrikienė за добре построения доклад, който внесе. Искам да напомня на всички, че древните гърци преди 2 500 години са казали: „Човек е мярка за всички неща“. Два века по-късно римляните казаха: „Човек за човека е вълк“. Искам да видя дали старогръцката поговорка е философска реторика или имаме напредък. Със сигурност имаме напредък, само че не сме постигнали желания резултат по отношение на защитата на правата на човека, нито за съжаление на икономическата и финансова криза, която избухва в Европа и по света и доведе до огромен проблем, като основно удари най-бедните слоеве на обществото и по този начин ги лиши от основното право на самоуважение. Г-жо председател, баронесо Аштън, не трябва само да говорим, а да предприемем действия, да предприемем необходимите мерки за социална защита, за борба със социалното изключване и най-вече да осигурим работа на младите хора. Напомням ви още веднъж: заетостта не е поминък, а средство за самоуважение и достойнство и условие за мира в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-жо председател, цивилизацията се преценя не само по техническото развитие и просперитет, но все повече по зачитането на правата на човека. Това е цитат от една програма в областта на правата на човека в 21-ви век и следва да ни послужи за предупреждение. Надеждността на ЕС в тази област не трябва да се приема за даденост и нашите политики не са имунизирани срещу преценка въз основа на двойни стандарти.

Европейската служба за външна дейност ни дава възможност да последваме с действия думите, които одобряваме най-късно всеки четвъртък следобед. Правата на човека трябва да бъдат отразени във всички области на външната политика на ЕС. Приветствам цялостния преглед на ефективността на всички инструменти на ЕС в тази област, защото очевидно не ни липсва политическата воля да отправяме строги искания, а просто волята да ги приложим.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Г-жо председател, Европейският съюз се основава на ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и спазване на правата на човека.

Ако обаче Съюзът иска да играе важна роля в насърчаването на правата на човека по света, е важно да развива последователна външна политика, към която всички държави-членки трябва да имат определен принос. Влизането в сила на Договора от Лисабон представлява уникална възможност за постигане на значителен напредък по отношение на правата на човека и демокрацията, които отсега нататък трябва да се превърнат в централен елемент в различните области на външната политика в частност.

Решението за включване на правата на човека в структурите на Европейската служба за външна дейност следователно има ясно и решаващо значение. Твърдо считам, че създаването на ролята на специален представител за правата на човека би допринесло за по-голямо сближаване и преди всичко за необходимата видимост във външната дейност на ЕС в тази област.

В заключение искам да поздравя докладчика г-жа Andrikienė за отличната работа по годишния доклад на ЕС относно правата на човека през 2008-2009 г., който предоставя подробно резюме на различните дейности на Европейския съюз в областта на правата на човека и демокрацията по света.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - (EN) Г-жо председател, благодаря на докладчика за изготвянето на отличен доклад. Баронесо Аштън, изключително съм доволен, че встъпихте в длъжност, защото опитът Ви показва, че не се колебаете ни най-малко да защитавате хората, които нямат глас и чиито права са отнети.

За правата на човека, разбира се, не важат националните граници. Те са всеобщи. Но не целият свят го признава. Имаме споразумения със страни като държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, където правата на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални са криминализирани. Те не се зачитат и дори в Споразумението от Котону има въпрос дали трябва да се зачитат.

Затова се нуждаем от стабилна дирекция по правата на човека в рамките на Службата за външна дейност, за да гарантираме съгласуване с тази политика в развитието, търговията и външните работи – както казахте и Вие.

Имаме споразумения за свободна търговия, в които член 2, клаузата за правата на човека, никога не се прилага. Парламентът отправя препоръки и, боя се, Съветът се отдръпва. Така че се надяваме на Вас да поемете наистина водеща роля в защитата на правата на човека в отношенията с всички държави.

Искам също да изкажа поздравления за приемането на набора от инструменти относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) от Съвета през 2009 г. Наборът от инструменти позволява на Службата за външна дейност на ЕС да работи за основните права на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални. Желая Ви всичко най-добро, разчитам на Вас и залата Ви има пълно доверие.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (ALDE). - (EN) Г-жо председател, говоря като заместник-председател на Европейския парламент по въпросите на демокрацията и правата на човека и благодаря на г-жа Andrikienė за отличния й доклад.

В речта си г-жа Аштън говори за новите структури в рамките на ЕСВД – или всъщност не говори за тях. Когато основах Европейския инструмент за демокрация и права на човека преди много години, считах, че е необходимо да има структура, която да работи за демокрацията и правата на човека. Инструментът все още съществува. Комисията искаше да го премахне и да рационализира правата на човека и демокрацията във всички външни програми. Г-жа Аштън не говори за рационализиране в речта си, но се страхувам, че когато описва сребърната нишка, толкова тънка, че има опасност да се скъса при първото опъване, тя говори за деликатна външна политика. Считам, че се нуждаем от нещо повече. Искаме да видим – както казаха колеги от всички групи – дирекция по правата на човека и демокрацията в рамките на ЕСВД и специален представител.

Както г-жа Hautala, бях в Осло миналата седмица и искам да коментирам един въпрос. Имаше около хиляда души – седях точно зад г-жа Пелоси – от двете страни на Атлантика: политици, дипломати, държавни служители и неправителствени организации, обединени около Европейския съюз. Когато имаше овации, беше единодушно – всички се изправихме като един. Изправихме се като западно гражданско общество зад набор от принципи. Така че в бъдеще, когато ЕС упражнява силата си, трябва да упражнява принципи. Това очакваме от Вас, баронесо Аштън.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Г-жо председател, докладът на г-жа Andrikienė наистина е дълъг, но за мен не изчерпва всички въпроси относно зачитането на правата на човека по света през 2009 г. Той отделя много малко внимание на все по-честото преследване на християни, вече не само в трети страни, но и в Европа. Европейският съюз разполага с достатъчно политически и дипломатически инструменти както да предотврати тези явления, така и категорично и решително да ги осъди.

Друг въпрос, по който ЕС не трябва да мълчи, е спазването на правата на човека в Русия. Струва ми се, че споразумението за сътрудничество, по което понастоящем се водят преговори с Русия, е идеалният момент да се повдигне твърдо и конкретно въпросът за зачитането на правата на човека в тази държава. Защото не трябва да забравяме хората, които са преследвани в Русия – политици, представители на неправителствени организации и бизнесмени, които са преследвани, само защото имат смелостта и силата да търсят истината за работата на страната си.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD). - (EN) Г-жо председател, всички осъждаме грубите нарушения на правата на човека в държави като Иран и Китай, но трябва да започнем да ги отличаваме от прекомерната, вдъхновена от ЕС индустрия на правата на човека. Обществото вече се обърка от този фест на правата на човека. Имаме Хартата на ЕС за правата на човека в Договора от Лисабон; имаме Европейски съд по правата на човека, който иска да предостави на британските затворници правото да гласуват – дори на убийците и педофилите. Имаме прекалени европейски трудови права, права за нанесени щети в американски стил и национално законодателство като катастрофалния закон за правата на човека на Обединеното кралство, който дава възможност на чуждестранни терористи и престъпници да останат във Великобритания, защото техните права понастоящем се считат за по-важни от тези на достойните гражданите, които заплашват.

Истината е, че благородната кауза за правата на човека твърде често пропада, докато адвокати милионери забогатяват, защитавайки фалшивите права на терористи, престъпници и алчни хора. Това трябва да спре.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-жо председател, фактът, че ЕС активизира дейността си в областта на правата на човека и че въпросът за преследването и дискриминацията на християнските малцинства е конкретно разгледан в настоящите доклади, е стъпка в правилната посока. Християните са подложени на сериозно преследване в много държави, някои от които имат тесни отношения с ЕС. Примери са Египет, Иран, Ирак, и разбира се, Турция, където християните в някои случаи се борят за своето оцеляване както от икономическа, така и от физическа гледна точка. Не се нуждаем от нов пост като специален представител по правата на човека, който да принуди тези страни да покажат повече търпимост и да защитят своите малцинства. Това ще доведе до излишни разходи и няма гаранции, че ще бъде ефективно, тъй като вече разполагаме с достатъчно средства за оказване на натиск. Трябва да предприемем конкретни мерки. Трябва да гарантираме, че няма да се подписват договори с ЕС и няма да се предоставя финансова помощ без ангажимент за спазване на правата на човека и за защита на малцинствата, в частност на християните.

Госпожи и господа, финансовите доводи са много силни, особено когато хуманитарните нямат резултат. Най-важното е, че целият свят ги разбира.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE).(HU) Г-жо председател, баронесо Аштън, първо, искам да поздравя колегата Laima Andrikienė за отличната работа. Рекордният броят изменения утежни нейната задача, с която тя се справи по отличен и много елегантен начин, а резултатът е изключително добър доклад. Доволна съм да кажа, че докладът акцентира върху най-уязвимите групи, които изискват най-голяма степен на защита, като децата, местното население и националните малцинства. Много се надявам, че нашите послания, формулирани в доклада, ще бъдат посрещнати открито от Службата за външна дейност и бъдещия върховен представител по правата на човека. Очакваме върховният представител, г-жа Аштън, да гарантира, че правата на човека заемат специално място в новата структура и че в допълнение към осигуряването на необходимите организационни условия, цялостната дейност на ЕСВД ще бъде вдъхновена от насърчаването на правата на човека.

Духът на Договора от Лисабон създаде нов момент, който ще изисква от нас да предприемем по-последователни действия и в тази област, и не трябва да позволим неспазването му да подкопае доверието в ЕС. Като докладчик относно състоянието на основните права в Европейския съюз, особено съм доволна, че двете разисквания се провеждат в Парламента по едно и също време и че докладът относно състоянието на основните права в Европейския съюз, който беше приет днес, както и докладът относно правата на човека, който обсъждаме в момента, предават посланието, че считаме, че защитата и последователното прилагане на основните права и правата на човека и избягването на двойни стандарти са еднакво важни в и извън ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-жо председател, доволен съм от две неща. Първо, че правата на човека се превърнаха в неразделна част от дейността на Европейската служба за външна дейност, което е много хубаво нещо. Апаратът на ЕСВД трябва да се използва именно за тази цел – за насърчаване на правата на човека и за закрила на защитниците на правата на човека по целия свят. Второто нещо, което ме радва, е следното: като член на делегацията на Европейския съюз за Русия аз съм много доволен да видя, че в доклада има раздели, посветени на зачитането на правата на човека в Русия, и че са споменати конкретни защитници на правата на човека. Подкрепата на Брюксел и Страсбург за хората, които се борят за правата на човека в Русия, е изключително важна и считам, че докладът заслужава подкрепа, най-малкото защото се отнася към тези хора с такова уважение. Смятам, че трябва да вървим в тази посока, и призовавам г-жа Аштън да го направи.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Г-жо председател, разискването по доклада относно правата на човека по света съвпадна с тъжни събития, които потвърждават, че правата на човека непрекъснато се нарушават. Носителите на Нобеловата награда за мир Liu Xiaobo и на наградата „Сахаров“ Guillermo Fariñas не можаха да получат наградите си, защото не получиха разрешение от режимите в държавите си да напуснат страната. Вчерашното посещение на епископи от Ирак в Европейския парламент е доказателство, че все още имаме огромен проблем с преследването на религиозни групи. Преследването на християните в Близкия изток, включително неотдавнашното терористично нападение над катедралата в Багдад, показва, че се появяват нови методи за нарушаване на основните права и Съюзът трябва да реагира адекватно и ефективно.

Присъединявам се към призива на председателя на Европейския парламент Jerzy Buzek да се отдаде приоритет на въпроса за безопасността на християните в Ирак. Не можем да допуснем християните да се третират като втора ръка граждани. Как също така можем да продължим преговорите за присъединяване с Турция, ако единствената християнска семинария в страната продължава да бъде затворена? След влизането в сила на Договора от Лисабон дипломатическата служба на ЕС предоставя възможност за подобряване на дейността на Съюза в областта на правата на човека. Усилията трябва да се съсредоточат върху укрепване на международното сътрудничество и повишаване на сигурността. Насърчаването на демократичните ценности и правата на човека трябва да бъде основният принцип на последователната външна политика на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE) . – (IT) Г-жо председател, баронесо Аштън, госпожи и господа, като заместник-председател на комисията по развитие, аз съм ангажирана с проблемите на много държави, особено в Африка, където правата на човека са постоянно нарушавани и потъпквани, ако не и напълно забравяни на моменти.

Миналата неделя се завърнах от официално посещение в Демократична република Конго, където в допълнение към обичайните ми институционални срещи исках да се срещна с представители на неправителствени организации, работещи в страната, и да посетя някои от центровете, в които работят. Трябва да кажа, че наистина вършат добра работа. Срещнах се с жертви в държава, в която изнасилването се счита за инструмент на войната, в която въоръжени групи продължават да практикуват масови изнасилвания и други системни престъпления срещу гражданското общество, особено срещу жени, възрастни хора и деца.

Исках да спомена примера за Демократична република Конго, тъй като е много скорошен за мен. Като цяло обаче искам да призова за необходимостта от категорично и неотменно осъждане на бруталните нарушения на правата на жените. Международната общност трябва да увеличи значително финансирането на кампаниите в защита на жените от изнасилване и други форми на насилие, като например гениталното осакатяване, което също е сериозно нарушение на правата на човека, и физическото състояние на жените.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-жо председател, баронесо Аштън, госпожи и господа, създаването на Европейската служба за външна дейност е историческа възможност за решаване на въпросите в областта на правата на човека и демокрацията. Службата трябва да гарантира по-специално, че зачитането и насърчаването на правата на човека са в основата на различните аспекти на външната политика на Европейския съюз.

По-доброто взаимодействие между делегациите на Европейския съюз и посолствата на държавите-членки е желателно с цел приемане на отделна стратегия относно правата на човека за всяка страна, тъй като специфичните детайли се различават значително в различните държави.

Смъртното наказание, което се практикува в много части на света, е една от най-нечовешките форми на прилагането на закона.

Притеснително е използването на смъртното наказание в Беларус, единствената държава в Европа, която все още го прилага.

Важно е да се прекратят формите на нарушения на правата на човека, на които са подложени жените, включително гениталното осакатяване. Трябва да се мобилизират всички политически средства в подкрепа на резолюцията на Общото събрание на ООН, призоваваща за международен мораториум върху гениталното осакатяване на жени.

В заключение, призовавам за по-големи усилия от страна на Комисията и Съвета за разпространение на годишния доклад на Европейския съюз относно правата на човека.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Г-жо председател, баронесо Аштън, искам да подчертая, че макар Европейският съюз да е постигнал безпрецедентна интеграция между държавите-членки в редица области, в кодифицирането на правата на човека значително изостава от други международни организации. Напълно подкрепям изявлението, призоваващо държавите-членки да подпишат и ратифицират всички конвенции относно основните права на човека на ООН и Съвета на Европа, както и факултативните протоколи към тези конвенции. Сред тях искам да изтъкна Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета на Европа, за които предстоящото подписване на Конвенцията за правата на човека от ЕС може да послужи за пример. Считам, че по-добрата координация на работата на международните организации, компетентни в областта на правата на човека, е също толкова важна и може да бъде единственият гарант за утвърждаването на формулираните права и задължения.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Г-жо председател, Европейският съюз защитава правата на човека по света в съответствие със своите принципи и ценности. Но има много работа и Договорът от Лисабон повишава нашата ефективност в тази област. Всички ние в Европейския парламент сме убедени, че действията в полза на защитниците на правата на човека трябва да продължат. Правилното прилагане на вече съществуващите инструменти може да осигури рамка за тяхната защита. Най-голям приоритет трябва да се отдаде на ратифицирането на всички международни конвенции срещу изтезанията и други форми на нечовешко отношение. Включването на клаузата за правата на човека във всички търговски споразумения с трети страни и наблюдението на нейното прилагане са основните мерки за оказване на натиск и ние трябва да настояваме за тях. Считам, че трябва да се обърне особено внимание на защитата на правата на жените и момичетата, включително на защитата на сексуалното и репродуктивното им здраве.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE). - (EN) Г-жо председател, в днешното разискване относно правата на човека във външната и вътрешната политика на ЕС искам да обърна специално внимание на положението на жените в конфликтни зони, и по-конкретно в Конго, Газа и Иран, където въпросът вече не трябва да се пренебрегва.

Жените, както и децата, са тези, които страдат най-много от опустошителните последствия от конфликтите. Не можем да допуснем нарушенията на правата на жените да бъде второстепенен въпрос: ЕС трябва да отдаде приоритет на защитата на правата на жените във външната и хуманитарна политика. Правата на човека – и в частност положението на жените – в голям брой трети страни твърде често се жертват заради икономическите интереси на държави-членки на ЕС. Днес се нуждаем и настояваме за подходящи и конкретни мерки да превърнем принципите на ЕС в действията му в и извън Съюза в реален инструмент за насърчаване на правата на човека, със специален акцент върху правата на жените.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Г-жо Аштън, какво е мнението Ви, когато правителства като френското и португалското връщат демонстрации при посещения на китайски официални лица в техните столици, за да не бъдат забелязани от официалните лица, когато посещават тези държави? Идеята за върховния представител не беше ли Европа да говори с един глас относно правата на човека в чужбина например в Китай? Не смятате ли, че това е говорене с повече от един глас?

От чисто любопитство, защо винаги седите след Съвета? Каква е философията или конституционната теория за този избор? Трети въпрос: Искам нашите европейски дипломати да считат правата на човека за ежедневен приоритет, не за втори, трети или четвърти, а за първостепенен приоритет. Какво ще направите, за да гарантирате, че за някои от нашите дипломати правата на човека са работа на пълен ден? Не би ли било добре да има, както някои колеги вече предложиха, постоянна дирекция, посветена на това?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - (EN) Г-жо председател, когато чухме записа на г-н Фариняс от Куба тази сутрин, останах впечатлен от факта, че той определи себе си и колегите си за „мирна“ опозиция на кубинския режим. Считам, че е особено важно да се зачитат правата на хората, които нито извършват насилие, нито насърчават насилието при други.

Преди да започнем да се хвалим твърде много обаче, трябва да се изправим пред факта, че в някои държави от ЕС хора като Херт Вилдерс в Нидерландия са санкционирани за това, че не се съгласяват с политически убеждения или еретични мнения на учебни предмети без намек за насърчаване на насилие. Освен това политическа партия, без връзки с насилие, е забранена в Белгия. Опит да се забрани партия в конституционния съд в Германия не успя, само защото стана ясно, че доказателствата са изфабрикувани от държавни агенти. В Обединеното кралство държавен орган заведе гражданско дело срещу нашата партия с единствената цел да ни закрият.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, г-жо Аштън, госпожи и господа, правата на човека и политиката на Европейския съюз са на кръстопът. Докладът на г-жа Andrikienė със сигурност трябва да се насърчи и подкрепи, тъй като изрично посочва какви конкретни действия е необходимо да се предприемат. Европейската служба за външна дейност на ЕС може да осъществява дейността си ефективно, като разчита и на признатата отговорност на държавите-членки, но се нуждаем от всеобхватна и решителна политика, която е достатъчно агресивна, когато е необходимо.

Трябва наистина да защитаваме правата на човека: младите хора, жените, възрастните хора, хората с увреждания, хората с определена религиозна и политическа ориентация, както и тези с различна сексуална ориентация трябва да бъдат защитени, също като правата на хората да изразяват свободно мислите си. Днес Парламентът прие някои важни мерки и затова считаме, че всяка програма, наистина насочена към защита на правата на човека, може да се развива действително и ефективно само чрез стабилен, конкретен диалог с трети страни.

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Г-жо председател, баронесо Аштън, удоволствие е да чуем върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи да заяви категорично, че подкрепяме прилагането на основните свободи и права на човека и че като Европейски съюз трябва да направим всичко възможно да гарантираме прилагането на принципите и свободите, които са общи за целия свят, за да можем да изпълняваме тази положителна роля.

Знаете нашата позиция: че отчаяно искаме специална служба за свободите на човека, а също наблюдение и представители. Но, баронесо Аштън, трябва да погледнем както навън, така и навътре. Като гражданин на Кипър бих отбелязал, че имаме двеста хиляди кипърски гръцки бежанци, лишени от основните права на човека (достъп до домовете им), и общност на кипърските турци, потискани от турската окупация. Изградете службата си. Един съвет и молба: изпратете първия си представител в Република Кипър.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Г-жо председател, един от кандидатите за наградата „Сахаров“, Давит Исаак, все още е държан в затвор без съд и присъда в Еритрея. В затвора е вече от 3 370 дни. Присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека ще предостави по-голяма възможност на ЕС да демонстрира сериозно ангажимента си и защитата на правата на човека извън границите на ЕС.

Призовавам Ви, баронесо Аштън, да се възползвате от тази възможност да увеличите натиска върху Еритрея да освободи европейския затворник на съвестта Давит Исаак. Сега трябва да покажем, че не се шегуваме, и трябва да имаме ясно послание към президента на Еритрея. Важно условие трябва да бъде всички преговори с Еритрея да доведат до освобождаването на Давит Исаак. Имам доверие във Вас. Както каза г-н Cashman:

(EN) Вярвам Ви, г-жо Аштън.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Г-жо председател, първо, искам да благодаря на г-жа Andrikienė за нейния доклад. Също така искам да кажа, че правата на човека са в ново положение след Договора от Лисабон. Въпросът е как ще използваме този инструмент. Трябва не само да говорим директно за правата на човека, но и да ги включим в други области, например когато става дума за търговската политика с различни държави. Правата на човека важни ли са за нашите партньори? Считам, че реакциите на това, което казва Европейският парламент, или например на присъждането днес на наградата „Сахаров“ показват, че възгледите на Парламента са важни, защото се чуват.

Искам също така да коментирам въпроса за правата на християните по света. Струва ми се, че има толкова много примери за преследване на християни, че трябва да реагираме решително. Считам също, че е важно да си сътрудничим със Съвета на Европа, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, омбудсмани и представители за правата на човека от Съвета на Европа и от редица държави-членки и др., защото има много добри примери как дейността им променя отношението към правата на човека.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - (EN) Г-жо председател, въпреки че докладът обхваща много важни въпроси, искам да засегна само случая на Сергей Магнитски. Неговата трагедия представлява голям брой подобни случаи, които все още не са доведени до вниманието ни.

Важно е да покажем много ясно на руските органи, че подобни инциденти трябва да се разследват в съответствие с принципа на правовата държава. Вместо това следователите и прокурорите, свързани със смъртта на Сергей Магнитски, са повишени и наградени.

Това поведение е просто невероятно изопачаване на правосъдието и Европейският съюз и неговите държави-членки не трябва да си затварят очите. Трябва да имаме предвид международните ангажименти на Руската федерация. Затова, колеги, ви призовавам да подкрепите изменение 25, което предлага да се наложат санкции на 60 руски официални лица, замесени в случая, докато се проведе правилно разследване на смъртта на Сергей Магнитски.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz, (PPE).(PL) Г-жо председател, като член на подкомисията по правата на човека искам да поздравя сърдечно г-жа Andrikienė за написването на наистина добър проект на доклад. Освен това като председател на делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус искам да изразя задоволство, че докладът посочва положението там. По-конкретно имам предвид как свободата на сдружаване е трайно ограничена в Беларус, в това число свободата на сдружаване на националните и етнически малцинства, а също и ограничаването на дейността на религиозните организации.

Доволен съм също, че докладът отразява и ограниченията за свободния достъп до интернет, както и факта, че Беларус е един вид срамен лидер в тази област в Европа. Надявам се, че г-жа Аштън, която присъства на настоящото разискване, ще направи всичко възможно да гарантира, че диалогът по въпросите на правата на човека, започнал с Беларус миналата година, ще доведе до осезаеми резултати, особено когато става дума за прекратяване на репресиите срещу защитниците на правата на човека и независимите беларуски журналисти.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). - (EN) Г-жо председател, искам да обърна внимание на въпрос, повдигнат от много колеги – потъпкването на правата на християните. Много искам, в името на последователността, колегите да се интересуват в същата степен от ограничаването на правата на представителите на други религии, защото много често други държави ни обвиняват, че сме едностранчиви и пристрастни, така че считам, че това е въпрос на действителна последователност и надеждност.

Искам основната идея на политиката на ЕС в областта на правата на човека да бъде избягването на двойни стандарти и се надявам, че Европейският парламент ще се придържа към това.

И накрая, искам да попитам баронеса Аштън дали ще отговори на многото въпроси, които имаме по отношение на новите структури за правата на човека в ЕСВД, тъй като те ще бъдат създадени в най-близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Катрин Аштън, заместник-председател на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. (EN) Г-жо председател, искам да благодаря на всички за участието в разискването, което считам за изключително полезно.

Може ли само да кажа, че в момента съм от страната на Съвета, но по-рано днес бях от страната на Комисията? Местя се между двете и водим отчет, за да гарантираме това, така че трябва да ме видите, когато съм тук.

Още веднъж искам много да благодаря на г-жа Andrikienė за работата й и да я поздравя за доклада, който е изключително полезен.

Ще отговоря в три конкретни области. Ще започна с въпроса, който г-жа Hautala повдигна накрая и който няколко колеги споменаха.

Позволете ми да започна, като разясня следното: говоря за рационализиране, защото съм виждала твърде често как правата на човека минават на заден план в дадена организация и се разглеждат по начин, който няма да доведе до нищо. Не казвам, че ЕС го е правел досега. Казвам, че съм решена да гарантирам, че това няма да се случва отново. Както ще видите в структурата, когато я завършим – все още не сме го направили – правата на човека ще бъдат напълно признати и ще се уверим, че разполагаме с опита, за който призовават колегите тук. Но не искам структурата да стои изолирана. Искам да бъде част от всичко, което правим: сребърна нишка, не деликатна нишка; сребърна нишка, която е здрава, но блести и може да бъде видяна от всички. Това искам да постигна и 100% ще се опитам да го направя.

Ще трябва време и ще има неща, които не можем да свършим, както бих искала, но ще направим абсолютно всичко възможно. За мен е важно, че Парламентът разбира какво се опитвам да направя и че се опитвам да гарантирам, че всички носим отговорност. Да, трябва да има наблюдение, да, необходим ни е опит, но всичко не зависи само от няколко души в ЕСВД. Отговорността е на всички. Това е първото, което трябва да се каже. Второто е, че ще видите структурите много скоро. Всички ще видите какво ще правим.

Ще представим нашите кандидатури за председатели на работната група. Аз ще назнача председателя на работната група, който ще отговаря за правата на човека, и той или тя ще разгледа повдигнатия въпрос дали да се съберат хора от столиците или седалището трябва да бъде в Брюксел. Ще разгледаме въпроса.

Последно по отношение на структурите: вече проведохме програмата за обучение на новите ръководители на делегации и една от сесиите касаеше правата на човека. Те са съвсем наясно с отговорностите си и с моите и вашите очаквания. Така че приемете това за част – и основно ядро – на структурата, но ще го направя отговорност на всеки.

Вторият въпрос е за обхвата на въпросите. Приемам казаното от колегите по отношение на религиозната вяра и признавам, че въпросът е важен. В действителност той беше част от нашите дискусии в Съвета по външни работи тази седмица.

Колегите споменаха и необходимостта да се разгледат правата на жените, децата, както и на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални. Разбирам всичко, което беше казано, за различните хора и различните държави и основният въпрос е следният: за да важат правата за вас, просто трябва да сте човек и да сте тук. Това са критериите за правата на човека и това ще бъде, пак казвам, нашият подход в ЕСВД. Те принадлежат на всички.

Третото, което искам да кажа, касае някои от нещата, които виждаме, че започват да се случват, и в които имаме участие. Особено работата, която вършим в международен план. Международният наказателен съд през тази година видя четири държави да признаят и ратифицират устава. Това е много важно, защото изиграхме роля: аз лично се обърнах към министрите във всяка държава, която все още не го беше ратифицирала, и поисках да го направят. Отговориха ни директно и го ратифицираха.

По същия начин ще посоча значението на опитите да се разшири подкрепата за мораториума върху смъртното наказание в комитета на Общото събрание на ООН. Считам, че това е основна и съществена част от работата, която трябва да вършим. Това е нещо универсално, нещо, в което всички вярваме, и пътят напред е да бъдем практични в това, което правим.

Така че три области: първо, да гарантираме, че разполагаме с правилните структури и че хората знаят и разбират основните си задачи; второ, да гарантираме, че обхващаме всички с работата, която вършим в областта на правата на човека; и трето, как можем да постигнем резултати.

И накрая искам да кажа, че считам, че преди всичко в рамките на прегледа трябва да потърсим практически и нови начини за предаване на нашите послания. Искам да бъдем истински творци в работата ни с хората в различните държави, в които срещаме защитници на правата на човека – а такива срещам където и да отида. Искам да бъдем иновативни и креативни в намирането на нови начини за повдигане на въпросите, свързани с правата на човека, нови начини отвъд това, което е толкова важно във всички случаи: моите изявления, изявленията на 27-те държави-членки и изявленията на институциите на Европейския съюз. Става въпрос за намиране на начини да направим възможно най-много за решаване на проблемите. Става въпрос за лица, организации и колективната воля да постигнем истинска промяна.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, докладчик. (EN) Г-жо председател, първо, казаха ми, че преводът на английски език на моето изказване не е точен, за което много съжалявам. Веднага след разискването ще го преведа лично на английски език и ще го изпратя на колегите и на върховния представител.

Второ, искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в днешното разискване, за положителните оценки и за критиките. На колегите г-н Obermayr и г-н Poręba, които говориха за християнските малцинства в различните държави и казаха, че въпросът не е разгледан в доклада, искам да обърна внимание например на параграф 126. Имаме раздел, който се занимава със свободата на религията, а християнските малцинства са посочени и в някои специфични параграфи.

Накрая искам да уверя баронеса Аштън, че Парламентът ще продължи да следи отблизо дейността на Европейската служба за външна дейност и ще критикува бездействието или неефективността на действията, предприети в областта на правата на човека. В тазгодишния доклад ясно заявяваме, че не сме доволни от факта, че ЕС все още няма ясни критерии за оценка дали дейностите в областта на правата на човека са дали резултати. Също така изразяваме разочарованието си от липсата на напредък в диалога и консултациите относно правата на човека.

Баронесо Аштън, Парламентът извървя дълъг път да намери общ език по въпросите в областта на правата на човека, особено по най-чувствителните. Това показва, че Парламентът е обединен в насърчаването на демокрацията и защитата на правата на човека по света. Също така показва, че времето, когато Парламентът само ръкопляскаше на Комисията или на Съвета, е отминало. Парламентът вече е сериозен играч в областта на правата на човека. Всички, които работят в тази област, ще трябва да го вземат предвид.

Искам да благодаря на всички, които взеха участие в разискването.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. – (DE) Фактът, че ЕС иска да активизира действията си в областта на правата на човека и че въпросът за преследването и дискриминацията на християнските малцинства е изрично разгледан в доклада, представлява ключова стъпка в правилната посока.

Християните са подложени на сериозно преследване в много държави, някои от които имат тесни отношения с ЕС. Някои примери: в Египет, Иран, Ирак и Турция християните се борят за своето оцеляване както от икономическа, така и от физическа гледна точка.

Не се нуждаем от нов пост като специален представител по правата на човека, за да насърчим или дори да принудим тези страни да покажат повече търпимост и да защитят своите малцинства. Това ще доведе до излишни разходи и няма гаранции, че ще бъде ефективно.

Разполагаме с достатъчно средства за оказване на натиск в бизнес интересите и международните търговски интереси. Трябва да предприемем конкретни мерки. Трябва да гарантираме, че няма да се подписват договори с ЕС и няма да се предоставя финансова помощ без ангажимент за спазване на правата на човека и за защита на малцинствата, в частност на християните.

Финансовите доводи са сред най-силните и целият свят ги разбира.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Зачитането на правата на човека е една от основите на демокрацията и основната ценност, на която се основава идеята за Европейския съюз. Ето защо правата на човека заемат специално място в работата на Съюза и на нашия Парламент. В годишния си доклад относно правата на човека Европейският парламент подчертава своя ангажимент да защитава тези права по целия свят. От 1988 г. Парламентът присъжда наградата „Сахаров“ на хора и организации с особен принос в борбата за правата на човека. Ще се запознаем с носителя на наградата за тази година през тази седмица.

В контекста на доклада за 2009 г. призовавам държавите-членки да подпишат и ратифицират всички основни конвенции на ООН и Съвета на Европа относно зачитането на правата на човека. За да бъдем ефективни в борбата срещу нарушенията на правата на човека по света, трябва да действаме заедно и в съответствие с принципите на законност и ред, признати международно. Поради това е важно за Съюза, като лидер в областта на защитата на правата на човека, държавите-членки да отговорят на международните задължения в тази област.

Липсата на зачитане на правата на беззащитните деца е особено неприятна. Затова подкрепям категорична забрана на детския труд и отпускане на допълнителни средства за борбата срещу детския труд. Ужасяващо е, че в 21 век има 215 млн. деца по света, които са принудени да работят, в това число около 115 млн., които трябва да вършат тежък, робски труд. Не можем да позволим икономическата криза да влоши още повече положението на тези деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), в писмена форма.(FR) Доволен съм, че днес Европейският парламент прие необходимите санкции срещу руските офицери, свързани с процеса и смъртта на г-н Магнитски. Русия – страна, в която липсват принципите на правовата държава и в която се присмиват на правата на човека ежедневно, не заслужава вниманието, което Франция й отделя. Затова твърдо осъждам продажбата от страна на Франция на военен кораб клас „Мистрал“ на Русия и съжалявам за това действие.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), в писмена форма. (EN) Докладът на г-жа Andrikienė е стъпка в правилната посока. Връзката между ЕС и Русия е наистина специална и трябва да остане такава, но не и изключително специална. Русия е длъжна да спазва собствените си ангажименти да защитава правата на човека и своите граждани срещу държавни злоупотреби. Делото Магнитски, посочено в доклада, следва убийствата на Политковска, Естемирова и Барбурова. Това е модел, а не поредица от трагични инциденти извън възможностите на съдебната система на Русия. След всяко следващо убийство руските органи казват на външния свят, че този път виновните определено ще бъдат открити и наказани. Какъв е резултатът? Нула, нищо! Руската Държавна дума дори обвини Европейския парламент, че се намесва във вътрешните работи на Русия, и използва куп лъжи да очерни доклада Andrikienė. За да може Европа да запази доверието в себе си като защитник на демокрацията и правата на човека, докладът Andrikienė трябва да бъде приет в сегашния си вид без специални разпоредби за постоянните нарушения на Русия. Резолюция на канадския парламент вече подкрепи забрана за пътуване и замразяване на сметките на лицата, свързани с делото Магнитски. Трябва да последваме примера им и да изпратим на Русия ясно и решително послание. Стига толкова!

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма. (EN) Неотменната защита на правата на човека от страна на Европейския съюз плати много дивиденти в световен мащаб и трябва да продължим с усилията си в епохата на глобализацията. Вярно е, че това е бавен, а понякога и досаден процес, но е важно да разширим нашите цели и да разгледаме действителни сценарии по света, за да разработим ефективни стратегии. Искам да изразя подкрепата си за защитниците на правата на човека и политиките, които ще осигурят по-нататъшното разпространение на демокрацията в държавите, на които все още им предстои да направят тази промяна. Както неотдавна видяхме с Нобеловата награда и наградата „Сахаров“, закрилата на защитниците на правата на човека е от изключително значение и настоящите мерки са стъпка към тази цел. Усилията на Парламента за разпространение на демокрацията и защита на правата на човека продължават да се развиват и в днешния глобализиран свят разбираме за несправедливостите по-бързо. Достъпът до информация ни позволява по-лесно да наблюдаваме и да реагираме на ситуациите по света. Ето защо трябва да се възползваме от това и да продължим усилията си да гарантираме, че на всички хора са предоставени основните права, за които сме работили толкова усърдно.

 
Правна информация - Политика за поверителност