Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0339/2010

Predkladané texty :

A7-0339/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0489

Rozpravy
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0339/2010) pani Andrikienėovej v mene Výboru pre zahraničné veci o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2010/2202(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, spravodajkyňa. – (LT) Vážená pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, som veľmi rada, že ste dnes medzi nami, aby ste sa zúčastnili na tejto mimoriadne dôležitej diskusii. Dôvodom je predovšetkým to, že ide o prvé politické rozpravy, na ktorých sa pani barónka Ashtonová zúčastňuje od zriadenia novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Výročná správa o ľudských právach vo svete, ktorú prijala Rada Európskej únie, a politika EÚ v tejto oblasti predstavujú základ tejto diskusie a uznesenia Európskeho parlamentu, o ktorom budeme zajtra hlasovať. Pani barónke Ashtonovej nemožno pripisovať zodpovednosť za opatrenia, ktoré sa rozoberajú v uvedenej správe, teda správy za roky 2008 – 2009, pretože v tom období ešte nezastávala funkciu vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Chápeme veľkú zodpovednosť, ktorú máte v súčasnosti a budete mať v budúcnosti. Rada by som vás ubezpečila, že my v Európskom parlamente urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaručili uskutočnenie cieľov Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky.

Pani barónka Ashtonová, Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred rokom a Európska služba pre vonkajšiu činnosť začala fungovať sotva pred dvoma týždňami. Európsky parlament vo svojej dnešnej správe vysiela jasný signál všetkým inštitúciám EÚ. Európsky parlament jasne vyjadril svoje stanovisko, že nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť by sa mala zamerať najmä na budovanie demokracie a ochranu ľudských práv na celom svete a uvedené ciele by sa mali odraziť v jej štruktúre a financovaní. Mohlo by sa zriadiť riaditeľstvo pre ľudské práva a demokraciu, riaditeľstvo pre medzinárodné právo alebo štruktúra s iným názvom, ale s rovnakým obsahom. Mali by sme sa vyhnúť marginalizácii otázok v oblasti ľudských práv alebo ich vyňatiu z hlavného programu EÚ a zo štruktúry Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

V súvislosti s týmto cieľom Európsky parlament navrhuje vymenovanie osobitných zástupcov pre ľudské práva v rámci služby, ktorí by pracovali v konkrétnych krajinách alebo regiónoch, a to predovšetkým v tých, v ktorých EÚ nemá diplomatické zastúpenia. Títo osobitní zástupcovia by mali jasný mandát s cieľom obhajovať ľudské práva v krajinách svojej pôsobnosti.

Rada by som opätovne zdôraznila aj potrebu zriadenia pracovnej skupiny pre ľudské práva COHOM v Bruseli, a to o to viac, že túto myšlienku podporuje absolútna väčšina členských štátov EÚ. V správe, o ktorej budeme zajtra tu v Európskom parlamente hlasovať, sa rozoberá a hodnotí politika EÚ, práca celej Európskej únie a jej inštitúcií a uvádza sa v nej celý rad tém a otázok vrátane zrušenia trestu smrti, boja proti terorizmu, ľudských práv, práv detí, boja proti násiliu páchanému na ženách, situácie obhajcov ľudských práv v rozličných krajinách na celom svete a slobody náboženského vyznania alebo viery. Diskutujeme a hodnotíme činnosť Európskej únie na medzinárodných fórach, ako je napríklad Organizácia Spojených národov, Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a spoluprácu Európskej únie s Medzinárodným trestným súdom.

Moji kolegovia v Európskom parlamente sa aktívne zúčastnili na vypracúvaní správy, o ktorej rokujeme, a vo Výbore pre zahraničné veci bola prijatá drvivou väčšinou: 50 hlasov bolo za, nikto nebol proti a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania. K správe je priložený zoznam konkrétnych porušení ľudských práv v rozličných krajinách, ktorým Európsky parlament venoval pozornosť. Ide o konkrétne mená, krajiny, ľudské osudy a straty na životoch. Svoje vystúpenie by som preto rada ukončila vymenovaním niekoľkých konkrétnych závažných prípadov porušenia ľudských práv.

Keďže ste sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien, samozrejme, viete, že Európsky parlament mal dnes udeliť Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskemu disidentovi pánovi Guillermovi Fariñasovi. Nebolo to možné, pretože predstavitelia kubánskej vlády odmietli umožniť pánovi Fariñasovi prísť do Európskeho parlamentu. Veríme, že v rámci vykonávania svojich povinností túto skutočnosť zohľadníte a nájdete spôsob, ako vyjadriť naše stanovisko, sklamanie a ľútosť a nesúhlas s kubánsku vládou, pokiaľ ide o túto záležitosť.

Rada by som vás upozornila na ďalší nepríjemný prípad, ktorým sa zaoberáme v našej správe. Súd Chamovničeskij v Rusku mal dnes vyniesť rozsudok v súvislosti s jedným z nich, ale z nejasných dôvodov sa vynesenie rozsudku odložilo do konca mesiaca. Ide o súdny proces s Michailom Chodorkovským a Platonom Lebedevom, ktorý podľa mňa odráža prehnitosť súdneho systému a chýbajúce zásady právneho štátu v Rusku. Pani barónka Ashtonová, chcela by som vás naliehavo požiadať, aby ste nezabúdali na tieto prípady a aby ste vynaložili úsilie smerujúce k tomu, aby spravodlivosť v Rusku nebola výnimkou, ale pravidlom. Som presvedčená, že súčasné otváranie sa Ruska a ciele prezidenta Medvedeva o jeho modernizáciu predstavujú veľmi dobrú príležitosť na dosiahnutie realizácie tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, v piatok sme oslávili Medzinárodný deň ľudských práv. V tohtoročnej téme sa zdôrazňovala práca jednotlivcov a organizácií na celom svete bojujúcich proti porušovaniu ľudských práv, najmä proti diskriminácii.

V priebehu uplynulého roka som sa stretla s laureátkou Nobelovej ceny z Iránu Širin Ebadiovou, laureátkou ceny Front Line Award afganskou komisárkou pre ľudské práva žien Dr. Soriou Sabhrangovou a s ďalšími obhajcami ľudských práv z celého sveta a v podobných stretnutiach budem pokračovať aj naďalej.

Ako som sa už predtým vyjadrila, v plnej miere očakávam, že moji kolegovia v Bruseli a vedúci predstavitelia našich delegácií EÚ budú postupovať rovnako.

Pred šiestimi mesiacmi som pred vás predstúpila a predstavila som vám prvú víziu spôsobu, ktorým by mala Európska únia realizovať svoju politiku v oblasti ľudských práv. Dnes chcem opísať, ako odvtedy práca pokročila, a to, ako vidím súčasnú možnosť napredovania v súvislosti s podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

V prvom rade som však veľmi vďačná Dr. Andrikienėovej za jej správu, ktorá je reakciou na výročnú správu EÚ o ľudských právach a stanovuje víziu Európskeho parlamentu v súvislosti s možnosťou zefektívnenia nášho prístupu k ľudským právam v Európskej únii. S touto ambíciou sa jednoznačne stotožňujem. V správe, ktorú máme dnes v Parlamente pred sebou, sa veľmi dobre odzrkadľuje rozsah činností EÚ a problémov, ktoré máme. Vymenujem aspoň niektoré z nich: útoky na obhajcov ľudských práv, sexuálne násilie, využívanie nových technológií na obmedzovanie slobody prejavu. Chcem vzdať hold Dr. Andrikienėovej za to, že v rámci tejto pôsobivej, obsažnej a mimoriadne užitočnej správy zhromaždila viac ako 400 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Správa sa zaoberá množstvom tém a ja by som rada vyzdvihla tri dôležité udalosti z posledných mesiacov. V prvom rade, EÚ vyvíja veľké úsilie s cieľom presadzovať problematiku ľudských práv na multilaterálnej scéne.

Európska únia na úspešnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva zaujala spoločné stanovisko v súvislosti s potenciálne spornými rezolúciami týkajúcimi sa flotily smerujúcej do Gazy a Goldstonovej správy. V treťom výbore Valného zhromaždenia OSN EÚ tiež dosiahla svoje hlavné ciele: rezolúcie o Mjanmarsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) a o treste smrti boli všetky prijaté veľkou väčšinou, rovnako ako kanadská rezolúcia o Iráne a rezolúcia EÚ o odstránení neznášanlivosti na základe náboženstva, v súvislosti s ktorou sa opäť dosiahol konsenzus.

Po druhé, ako bolo oznámené v júni, začalo sa pracovať na preskúmaní politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Ide o postup, do ktorého sa zapájajú všetci a v súvislosti s ktorým som zaznamenala príspevok zo strany poslancov z členských štátov, najmä pani Hautalovej a Podvýboru pre ľudské práva, ako aj zo strany mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti a akademikov. V nadchádzajúcich mesiacoch požiadam službu a svoj tím vyšších úradníkov o zváženie kľúčových tém, ktoré vyplynú z týchto konzultácií, a toho, ako ich najlepšie zaviesť do praxe. V tomto úsilí sa budem spoliehať na neustálu podporu zo strany Parlamentu.

Po tretie, začala sa práca na zefektívnení súboru politík, ktoré sa vytvorili v priebehu uplynulých desiatich rokov a ktoré vytvárajú usmernenia pre politiku EÚ v oblasti ľudských práv: súborov nástrojov, ďalších nástrojov, usmernení, ktoré máme na presadzovanie a ochranu ľudských práv. Existujú dobré dôvody, prečo sa politika rozvinula takýmto organickým spôsobom, pravdepodobne však nastal správny čas na zamyslenie a na to, aby sme sa posunuli ďalej. Pokiaľ ide o sústavnú prácu na preskúmaní, vidím tri línie opatrení.

V prvom rade je potrebné, aby Európa aj naďalej vystupovala v mene ľudských práv na celosvetovej scéne. Usilujeme sa o posilnenie našich opatrení v rámci Organizácie Spojených národov a o odolávanie pokusom o oslabenie univerzálnych noriem, ktoré sú ich základom. Musíme nájsť inovačné spôsoby spolupráce s partnermi z tretích krajín na presadzovanie našich spoločných hodnôt, tak ako sme to úspešne urobili v prípade hlasovania Valného zhromaždenia OSN o rezolúcii o treste smrti. Investujeme aj s cieľom zaručiť, aby naše vlastné kroky pri kontrole obstáli.

Po druhé, náš prístup je potrebné prispôsobiť jednotlivým situáciám. Znamená to zriadiť miestne stratégie v oblasti ľudských práv pre každú krajinu, preskúmať naše priority a najúčinnejšie využívanie rozličných nástrojov, ktoré máme, napríklad prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti ochrany detí na internete alebo v súvislosti so spôsobom, ako čo najlepšie vyriešiť problém detskej práce.

Po tretie a na záver, ľudské práva by mali byť zreteľne v centre záujmu vonkajšej činnosti EÚ. Znamená to začlenenie ľudských práv do činností všetkých súčastí služby pre vonkajšiu činnosť, ako aj do celého radu opatrení v rámci vonkajšej činnosti EÚ: do obchodu, rozvoja, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a tak ďalej, a to na všetkých úrovniach. Začlenia sa do štruktúry ústredia, ako aj do všetkých delegácií, aby bolo možné sledovať situáciu v oblasti ľudských práv a presadzovať účinné uskutočňovanie cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv.

Ľudské práva sú ústredným prvkom našej identity EÚ a týkajú sa podstaty našej činnosti na celom svete. Na presadzovanie týchto hodnôt v rozličných kontextoch s rozličnými partnermi sme vyvinuli prísne súbory mechanizmov v multilaterálnom kontexte a prostredníctvom podpory občianskej spoločnosti a prostredníctvom financovania konkrétnych projektov v oblasti ľudských práv vo viac ako sto krajinách. Takmer desať rokov po prijatí prvého oznámenia EÚ o ľudských právach a po zriadení novej služby chcem zaručiť, aby bola naša politika v oblasti ľudských práv účinná, inovačná a cielená. Je to strieborná niť, ktorá sa tiahne celou našou vonkajšou činnosťou a ktorá je zlatým štandardom našej zahraničnej politiky.

Práve z uvedeného dôvodu dnes mimoriadne vítam prínos tejto správy. Rada by som svoje vystúpenie ukončila blahoželaním pánovi Guillermovi Fariñasovi k udeleniu Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere, v mene poslaneckého klubu PPE. – (LV) Vážená pani predsedajúca, pani Ashtonová, v prvom rade by som chcela poďakovať pani Andrikienėovej za úspešnú správu, ktorá bola prijatá vo Výbore pre zahraničné veci prakticky jednomyseľne. Ďakujem aj pani Ashtonovej za rozvážne vystúpenie. Správa o ľudských právach vo svete svedčí o kritickej situácii dokonca aj v tých krajinách, s ktorými Európska únia už mnoho rokov vedie dialóg a konzultácie v oblasti ľudských práv. V správe sa napríklad zdôrazňuje, že Rusko doteraz splnilo iba prvý bod zo svojej šesťbodovej dohody s Gruzínskom. Pol milióna ľudí sa stále nemôže vrátiť do svojich domovov v Južnom Osetsku a Abcházsku. Európska únia musí jednoznačne vyriešiť podobné situácie. Z uvedeného dôvodu vyzývam pani vysokú predstaviteľku, aby venovala osobitnú pozornosť riešeniu otázok, o ktorých som hovorila. Bolo by neprípustné, aby Európska únia vynakladala obrovské množstvo času a finančných prostriedkov na dialóg o ľudských právach a zároveň nedokázala dosiahnuť dobré výsledky. Preto je zrejmé, že v rámci politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv je potrebné uskutočniť výrazné zlepšenia. Po prvé, prostredníctvom zavedenia jasnej stratégie v oblasti ľudských práv, v rámci ktorej sa vymedzia nielen úlohy, ale aj štruktúra, ktorá zaručí pravidelné hodnotenie výsledkov a preskúmanie operačnej taktiky. Po druhé, hodnotenie situácie v oblasti ľudských práv zo strany Európskej únie musí byť založené výlučne na skúsenostiach a vymedzených kritériách. Nesmieme svoj názor meniť pod tlakom zo strany niektorej z tretích krajín alebo pod vplyvom hospodárskych záujmov. Po tretie, musíme zaviesť pravidelné konzultácie s mimovládnymi organizáciami na úrovni Európskej únie. Zaručenie ľudských práv a demokracie musí byť prioritou služby pre vonkajšiu činnosť a jednoznačným kritériom pri dvojstranných dohodách s tretími krajinami. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, v mene skupiny S&D.(FR) Vážená pani predsedajúca, táto správa je skutočne obrovská, rozsiahla úloha. V skutočnosti takmer úplne vyčerpáva tému ľudských práv a zároveň má nedostatky, pokiaľ ide o jej kvalitu, čo znamená, že je veľmi rozsiahla a jej čítaniu je niekedy potrebné venovať veľa času. Je zrejmé, že za to nemôže spravodajkyňa, ale skôr 423 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré musela zohľadniť. Ide teda o výkon, ku ktorému musíme pani Andrikienėovej zablahoželať.

V správe sa však zdôrazňuje skutočnosť, že ľudské práva, ktoré sú v centre záujmu európskych politík, sú zložité a rôznorodé. Znamená to, pani barónka Ashtonová, že keď vás Európsky parlament žiada o osobitného spravodajcu pre ľudské práva, generálne riaditeľstvo pre ľudské práva, o osobitné odborné školenia zamestnancov delegácií EÚ v zahraničí a spomedzi týchto zamestnancov o osobu, ktorá bude veľmi konkrétne zodpovedná za monitorovanie ľudských práv v konkrétnej krajine, keď teda Parlament chce tieto opatrenia, určite to nie je z dôvodu zvýšenia byrokracie v tejto oblasti, ale skôr preto, že je ešte potrebné vykonať veľký kus práce.

Hoci sa v tejto správe neprehliadajú závažné problémy a porušenia, ktoré aj naďalej otriasajú svetom, nejde o zoznam hrôz. Je pozitívne, že sa v nej správne zdôrazňuje vynaložené úsilie a bez váhania sa odporúčajú druhy opatrení a tém na diskusiu, ktorú je potrebné začať.

Na záver chcem uviesť, že sa v nej skutočne odzrkadľuje význam a podstata práce vykonanej zo strany Európskej únie. Európska únia vyvinula súbor nástrojov, ktorý môže skutočne prispieť k presadzovaniu demokracie vo svete. Je však ešte potrebné presvedčiť jej partnerov, že dodržiavanie ľudských práv nebrzdí rast a medzinárodný obchod a že v prípade vonkajších vzťahov nejde o mlynský kameň na krku, ale skôr o to, aby prinášalo pridanú hodnotu z hľadiska stability a prosperity.

Pani barónka Ashtonová, problematiky ľudských práv ste sa ujali veľmi dobre a na konci tohto prvého roka platnosti Lisabonskej zmluvy ste dosiahli úspech.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, v mene skupiny ALDE. (LT) Vážená pani predsedajúca, chcel by som zablahoželať spravodajkyni a všetkým tým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a zúčastnili sa na diskusiách, k ich záujmu a úsiliu o vytvorenie a zlepšenie tejto správy o ľudských právach vo svete a o politike EÚ v tejto oblasti.

Som presvedčený, že spravodajkyňa a kolegovia z Podvýboru pre ľudské práva a z Výboru pre zahraničné veci sa ujali tejto úlohy a vynikajúco ju splnili. Správu pomohli zlepšiť aj myšlienky a pomoc, ktorú sme získali od zástupcov mimovládnych organizácií. Preto by som chcel naliehavo požiadať všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby hlasovali za túto správu, ktorá po zdĺhavých rozpravách, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a diskusiách predstavuje presný obraz stanoviska Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ľudské práva.

Čo sa týka predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, chcel by som naliehavo požiadať svojich kolegov, aby sa obšírne nevyjadrovali o otázkach, o ktorých sa už podrobne diskutovalo vo výbore. Je pravda, že problémov v oblasti ľudských práv je veľmi veľa a existuje aj mnoho krajín, ktoré by sme mohli spomenúť a vyzvať, aby začali konať. Hodnota správy však spočíva v jej stručnosti. Nekonečným dopĺňaním by správa prišla o svoju účinnosť a podľa mňa nie je diskutovanie o niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch potrebné.

Zároveň by som chcel upozorniť kolegov na niektoré dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré neboli súčasťou predchádzajúcej verzie správy. Patrí medzi ne pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila naša skupina a ktorý sa týka thiopentalu sodného. Obsahuje výzvu na ubezpečenie, aby výroba a predaj tejto látky, ktorú možno využívať na vykonávanie trestu smrti, boli povolené len na lekárske účely. Prijatie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by predstavovalo dôležitý krok v boji proti trestu smrti na celom svete. Rovnako by som chcel kolegov naliehavo vyzvať, aby podporili ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila naša skupina a v ktorom sa Európska komisia vyzýva, aby prijala ďalšie opatrenia s cieľom splniť záväzky v súvislosti so správou o ľudských právach z roku 2007, týkajúce sa posilnenia úsilia o boj proti násiliu.

Tento dokument nepredstavuje len súbor usmernení pre Európsku komisiu, Radu a pre členské štáty, ale aj veľmi dôrazný a jasný signál pre susedov Európskej únie, jej partnerov a ďalšie krajiny, v ktorých sa ľudské práva nedodržiavajú a neobhajujú dostatočným spôsobom. Dúfam, že všetky zainteresované krajiny a inštitúcie budú tejto správe venovať primeranú pozornosť a prijmú jej cenné odporúčania.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE. Vážená pani predsedajúca, chcela by som dnes v Európskom parlamente privítať pani vysokú predstaviteľku. Rada by som tiež srdečne zablahoželala pani Andrikienėovej k jej práci. Bola to vynikajúca tímová práca, a práve preto bolo možné vo Výbore pre zahraničné veci prijať správu takmer jednomyseľne.

Mala som veľké šťastie, že ma túto jeseň pozvali, aby som sa zúčastnila na diskusiách medzi členskými štátmi, ktoré sa týkali spôsobov zvýšenia účinnosti a súdržnosti politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Som presvedčená, že v súčasnosti máme historickú príležitosť na preskúmanie našej politiky v oblasti ľudských práv, ako ste naznačili aj vy, pani barónka Ashtonová. Navrhujem, aby bol tento proces čo najinkluzívnejší a čo najotvorenejší. Chcela by som výrazne odporučiť, aby ste oznámenie Parlamentu a Rade predložili v dostatočnom predstihu, samozrejme, nie príliš neskoro, aby sme mohli viesť skutočnú diskusiu a angažovať sa na vysokej úrovni.

V súčasnosti je veľmi dôležité pripomenúť, že Lisabonská zmluva kladie dodržiavanie ľudských práv do centra vonkajšej politiky Únie. Preto musíme mať zavedené vhodné štruktúry. Pani vysoká predstaviteľka, vieme, že pokiaľ ide o ľudské práva a demokratické štruktúry v ústredí, angažujete sa. Mohli by ste nám, prosím, povedať, čo to znamená v praxi? Môžete nám dať záväzok, ktorý ste dali Parlamentu v lete? Tiež by som vás rada naliehavo požiadala, aby ste sa usilovali o prijatie rozhodnutia s cieľom zriadiť skupinu COHOM v Bruseli, ktorá predstavuje pracovnú skupinu Rady EÚ pre ľudské práva. Ak máme byť súdržnejší, a je to potrebné, určite musíme zaviesť túto stálu štruktúru.

Na záver vám chcem poďakovať za vaše úsilie o stretnutie členských štátov v Osle na slávnostnom udeľovaní Nobelovej ceny mieru, ktoré sa uskutočnilo minulý piatok. Mám dôvod domnievať sa, že bez vášho úsilia by k uvedenému stretnutie nedošlo. Ide o veľmi dobrý základ našej práce v oblasti ľudských práv, aby tak bol hlas Únie vo svete jasnejší, silnejší a účinnejší.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som sa rád pridal k poďakovaniu spravodajkyni. Naša veľmi dobrá spolupráca vyústila do správy, ktorá je podľa mňa veľmi kvalitná. Myslím si, že je potrebné zdôrazniť, že kresťania aj naďalej predstavujú najprenasledovanejšiu náboženskú skupinu na svete a že takmer vo všetkých kútoch sveta sú diskriminovaní, sú terčom útokov a často dokonca aj prichádzajú o život. A svet zároveň mlčí. Aj my, Európska únia, stále robíme príliš málo.

Pani Ashtonovej som za jej reakcie v mnohých jednotlivých prípadoch v poslednej dobe veľmi vďačný, ale túto záležitosť treba aj naďalej opakovane zdôrazňovať. Krajiny, ktoré sú našimi susedmi, ako napríklad Egypt a Alžírsko, by mali pocítiť, že náš politický dialóg nie je možné rozšíriť bez toho, aby bola jeho súčasťou téma náboženských menšín v týchto krajinách. Krajinám, ako sú Sudán a Irak, je potrebné dať veľmi jasne najavo, že nebudeme súhlasiť s rozvojom programov pomoci alebo s dohodami o voľnom obchode, kým sa v nich nebude dodržiavať základné právo na slobodu náboženského vyznania.

V posledných rokoch sa v tejto oblasti zmenilo veľa k lepšiemu, ale je potrebné, aby sme sa neustále angažovali, pokiaľ ide o obhajobu slobody náboženského vyznania na celom svete, pretože to za nás neurobí nik iný. V niekoľkých posledných dňoch sme sa mali v Európskom parlamente možnosť stretnúť s biskupmi, ktorí sem prišli z Iraku, z Mosulu a Bagdadu, a podeliť sa s nimi o skúsenosti. Myslím si, že by sme im nemali dodať len pocit solidarity, ale aj záruku bezpečnosti do budúcnosti, aby cítili, že majú niekoho, koho môžu požiadať o pomoc. V opačnom prípade riskujeme vlastnú dôveryhodnosť, pretože ak sa nedokážeme postarať o svojich priateľov, strácame dôveryhodnosť v očiach sveta.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že naše rokovanie je venované najmä ľudským právam.

Dnes ráno sme prijali správu pani Gálovej. Prijali sme aj správu o obchodovaní s ľuďmi a správu o európskom ochrannom príkaze, inými slovami, správy o právach obetí. Na rovnakú úroveň kladiem aj zamietnutie jednotného povolenia, ktorým Európsky parlament zamietol návrh, ktorý bol príliš diskriminačný voči cudzincom.

Nebudem sa vracať k Sacharovovej cene. Svoj názor som už vyjadrila. Táto správa však podľa mňa patrí k tej istej vízii s dvoma odlišnými prístupmi, k tomu istému zúženému pohľadu, prostredníctvom ktorého, bohužiaľ, vnímajú ľudské práva niektorí kolegovia poslanci.

Uvediem pár príkladov: podporujem slobodu náboženského vyznania, rovnako ako slobodu mať alebo nemať náboženské vyznanie. Na celom svete je prenasledovaných aj mnoho neveriacich. Naša spravodajkyňa zamietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zavedenie koncepcie slobody myslenia, slobody vierovyznania a slobody náboženského vyznania, hoci v medzinárodnom práve existuje. Prečo je v správe 15 odsekov týkajúcich sa slobody náboženského vyznania, ktoré sú zamerané predovšetkým na kresťanov, a len šesť odsekov o slobode prejavu? Nie je v nej žiadna zmienka o odborároch. Prečo existuje tento dvojitý meter, ktorý sa vždy týka tých istých krajín, Iraku, Iránu, Ruska, Bieloruska alebo Kuby, keď situácia v mnohých afrických krajinách, najmä v krajinách Maghrebu, v ktorých sú zástancovia ľudských práv a demokracie mimoriadne ohrozovaní, a to najmä v Líbyi a Tunisku, sa v rámci takmer všeobecnej ľahostajnosti uvádza len veľmi zriedka? Nie je v nej ani žiadna zmienka o Kolumbii.

Dúfam, že táto rozprava nám umožní dosiahnuť pokrok. Som presvedčená, že keď vyvážime svoje stanoviská a prispôsobíme svoje slová a činy, dosiahneme pokrok smerom ku skutočnej všeobecnej koncepcii ľudských práv. Máme pred sebou veľa práce a, pani barónka Ashtonová, počúvala som vás pozorne.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Andrikienėovej za prijatie niektorých mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa slobody náboženského vyznania a blahoželám jej k úspešnému vypracovaniu správy.

Dochádza k čoraz väčšiemu počtu tragických udalostí, ktoré sa týkajú slobody veriacich na celom svete. Každý rok rastie počet prekážok slobody náboženského vyznania, útokov a vrážd. Tieto trestné činy sa týkajú veriacich v rámci všetkých náboženstiev, predovšetkým kresťanov. Sloboda náboženského vyznania sa, paradoxne, stáva stále citlivejšou témou namiesto toho, aby bola jednou z najprirodzenejších a najnespochybniteľnejších slobôd.

Pre všetky uvedené dôvody znova opakujem návrh, ktorý bol predložený už skôr, aby Európsky parlament vypracovával konkrétnu a presnú výročnú správu s cieľom monitorovať stav slobody náboženského vyznania vo svete. Táto správa by poskytovala informácie potrebné na plánovanie vhodných a preventívnych politických zásahov.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Vážená pani predsedajúca, generácie detí sovietskej školy vyrastali s tým, že sa učili, že motor s vnútorným spaľovaním vynašiel súdruh Stalin. Zdá sa, že deti európskej školy vyrastú s tým, že sa budú učiť, že EÚ je obhajkyňou ľudských práv. Čo okrem rečí ste však urobili?

Spravodajkyňa zdôrazňuje slabosť politiky EÚ v súvislosti s mjanmarskou chuntou, slabosť, ktorá sa vníma ako ustupovanie. Spravodajkyňa nám tvrdí, že EÚ skutočne veľmi znepokojuje porušovanie ľudských práv mimo EÚ. Čo však nútené deportácie Rómov z Belgicka v roku 1999 počas funkčného obdobia premiéra Guya Verhofstadta, ktorý je v súčasnom období poslancom Európskeho parlamentu? A čo tohtoročné nútené deportácie Rómov z Francúzska?

Od služby pre vonkajšiu činnosť však zrejme môžeme očakávať len slová. Organizácia Amnesty International vyjadrila v Bruseli minulý týždeň obavy v súvislosti s chýbajúcou jednotkou pre oblasť ľudských práv v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Reči sú veľmi pekné, utláčaným a trpiacim národom vo svete by však zrejme viac pomohli činy.

Minulý týždeň som vo výbore obvinila belgické predsedníctvo z toho, že je iba fiktívnym predsedníctvom. Na moje veľké prekvapenie so mnou predsedníctvo súhlasilo a tvrdilo, že presne to bolo jeho zámerom. Preto by som rada pani barónku Ashtonovú požiadala, aby bola prítomná na nasledujúcom stretnutí Podvýboru pre ľudské práva 10. januára, a to nielen duchom, na ktorom sa bude môcť zúčastniť na výmene názorov o sieti pre ľudské práva a demokraciu, a presne nám vysvetlila, čo podľa nej znamená slovo „činnosť“.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pani Andrikienėovej, spravodajkyni správy o ľudských právach v roku 2009. Jej práca nebola jednoduchá, pretože stav dodržiavania ľudských práv si, bohužiaľ, aj naďalej vyžaduje našu pozornosť a angažovanosť. Vo svojej správe opakovane vyzývame rozličné krajiny a inštitúcie, aby prijali konkrétne opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne dodržiavania ľudských práv. Zdá sa mi, že by sme mali častejšie kontrolovať, či tieto inštitúcie skutočne vykonávajú to, čo požaduje Európsky parlament. V opačnom prípade budeme musieť o rok zopakovať mnohé dnešné poznámky.

Je správne, že požadujeme dodržiavanie základných práv, to však stále nestačí. Musíme byť aj účinní, musí sa nám podariť presvedčiť výkonné orgány, aby účinne uplatňovali naše pokyny. Podporujem návrh spravodajkyne na zriadenie riaditeľstva pre ľudské práva a demokraciu v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a na vytvorenie funkcie osobitného zástupcu pre ľudské práva. Základnou zásadou dôslednej zahraničnej politiky Európskej únie by malo byť presadzovanie demokratických hodnôt a ľudských práv. Je to pravdepodobne najdôležitejší politický odkaz správy. Keby sa podarilo dosiahnuť tento cieľ, nasledujúce výročné správy o dodržiavaní ľudských práv vo svete by boli každý rok kratšie. Kiežby sa tak stalo!

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi dali príležitosť vystúpiť. Dnes analyzujeme dokument, ktorý zjavne pozostáva z dvoch častí alebo oblastí. Prvú oblasť predstavuje pokus o zhodnotenie dodržiavania ľudských práv v roku 2009 a druhou je politika Európskej únie v tejto oblasti. Preto je potrebné uviesť, či sa v minulom roku v oblasti dodržiavania ľudských práv dosiahol vo svete pokrok. Bohužiaľ, odpoveď na túto otázku nie je kladná. V roku 2009 v oblasti dodržiavania základných práv určite nedošlo k žiadnemu pokroku. Mám tu na mysli skutočnosť, že sa stále využíva trest smrti a že v mnohých krajinách naďalej dochádza k mučeniu. Mám na mysli využívanie násilia páchaného na ženách a tiež skutočnosť, že na svete žijú stovky miliónov detí, ktoré sú nútené pracovať ako otroci.

Druhá otázka sa týka Únie. O hodnotách alebo cieľoch niet pochýb. Základný spor a to, čoho sa obávame, sa týka skutočnosti, že chceme, aby bola činnosť Únie v oblasti ochrany ľudských práv účinnejšia. Rád by som vyjadril súhlas so všetkými návrhmi v tejto súvislosti, ktoré správa obsahuje. Keby sa tieto naše odporúčania zrealizovali, činnosť Únie v oblasti ochrany ľudských práv vo svete by bola určite oveľa účinnejšia.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, správa pani Andrikienėovej je pozoruhodný referenčný dokument pre všetkých tých, ktorí sa vyjadrujú o ľudských právach. Je dobré vymieňať si ponaučenia v oblasti ľudských práv s našimi partnermi zo zvyšku sveta.

Hoci, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv, niektoré krajiny ešte stále žijú v stredoveku, bolo by rozumné, keby Európa nezaujímala príliš arogantný postoj.

Kritika Európskej únie určená orgánom krajín, ktoré aj naďalej porušujú ľudské práva, by bola ešte dôveryhodnejšia, keby sa našich 27 členských štátov bez výnimky zhodlo na presadzovaní rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Aké je teda naše stanovisko v tejto oblasti? Nie je správny čas na slávnostný záväzok, aby sme sa vyhli čo i len najmenšej pochybnosti v súvislosti s naším želaním rešpektovať autoritu orgánov, ktoré sme sami vytvorili?

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, EÚ má širokú škálu opatrení, ktoré možno využiť na zlepšenie politiky v oblasti ľudských práv v mnohých krajinách. EÚ je regionálna mocnosť, ktorá by mala na multilaterálnych fórach vyzývať na uplatňovanie politík v oblasti ľudských práv a na zaručenie toho, aby sa na dosiahnutie pokroku v tejto oblasti kládol väčší dôraz. Využijeme po zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť túto príležitosť a zvážime, či má politika EÚ v oblasti ľudských práv požadovaný účinok? Dúfam, že áno, a vítam preskúmanie súčasnej politiky v oblasti ľudských práv, ktoré oznámila pani barónka Ashtonová.

Mám však veľké obavy týkajúce sa toho, že nebude možné primerane využiť štruktúry, ktoré sú naplánované v súvislosti s činnosťami v oblasti ľudských práv v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Existuje reálne riziko, že budeme mať k dispozícii ešte menej zdrojov ako v minulosti a že nebudeme mať viditeľnú, zrozumiteľnú alebo účinnú európsku politiku v oblasti ľudských práv. Ak politika v oblasti ľudských práv nebude zastúpená na najvyššej úrovni, riaditeľstvu pre ľudské práva, ktoré sa zriaďuje, hrozí, že bude len na okrasu. Samotné uplatňovanie hľadiska ľudských práv neprinesie požadované výsledky.

Potrebujeme skutočný tím odborníkov s kontaktmi na najvyššej úrovni a požiadavku, aby všetci zainteresovaní brali túto otázku vážne. Len tak bude uplatňovanie hľadiska ľudských práv možné vo všetkých oblastiach politiky a na ústrednej úrovni rozhodovania. Dôraz len na samotné uplatňovanie tohto hľadiska by bol úplne nepochopiteľný, neprofesionálny a spiatočnícky. Ľudia, ktorí trpia v dôsledku porušovania svojich najzákladnejších práv, očakávajú od EÚ novú a účinnú politiku v oblasti ľudských práv a nielen uplatňovanie administratívnych postupov v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážená pani predsedajúca, blahoželám pani spravodajkyni Laime Andrikienėovej za vyvážený a rozumný prístup k tejto správe.

Naša skupina Európski konzervatívci a reformisti (ECR) je plne odhodlaná presadzovať základné ľudské práva na celom svete. Uznávame však aj to, že ľudské práva je často potrebné vyvážiť s realpolitikou. Prečo by inak EÚ rozvíjala strategické partnerstvo s Čínou, ktorej vláda nevenuje dostatočnú pozornosť slobodám, ktoré my považujeme za zásadné? EÚ má rovnako morálnu povinnosť poskytovať rozvojovú a humanitárnu pomoc rozvojovým krajinám, dokonca aj krajinám s poľutovaniahodným registrom v oblasti ľudských práv, ako je napríklad Pakistan, kde sú vystavené inštitucionálnej diskriminácii najmä ženy a náboženské menšiny.

Teší ma však, že táto správa poukazuje na krajiny, o ktoré som sa počas svojej kariéry mimoriadne zaujímal, ako sú Vietnam, Kuba, Venezuela, Irán, Zimbabwe a Severná Kórea. Správne sa poukazuje aj na otázku beztrestnosti osôb porušujúcich ľudské práva v Rusku. Ústredná téma celej správy je, že demokracia, ľudské práva a hospodárska sloboda navzájom súvisia.

Skutočne však mám pochybnosti v prípadoch, keď sa Parlament odvoláva na medzinárodné právo pri odsudzovaní niektorých ohavných praktík a právny základ v týchto prípadoch nie je ani zďaleka zrejmý. Všimol som si napríklad, že v uznesení Parlamentu, o ktorom sa má rokovať zajtra, sa palicovanie v Malajzii vyhlásilo za jasné porušenie medzinárodného práva, aj keď je takéto konštatovanie zo zákonného hľadiska otázne. Aby sme si ako inštitúcia zachovali vierohodnosť, musíme sa pridŕžať faktov.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Vážená pani predsedajúca, náš záväzok dodržiavať základné práva má bez osobnej angažovanosti malý význam a správa pani Andrikienėovej obsahuje práve jej jasnú podporu. V tejto súvislosti ma zaujíma najmä „sloboda náboženského vyznania“.

Rád by som sa zmienil o troch súčasných porušeniach základného práva na slobodu náboženského vyznania a vyzval tak Radu a Komisiu, ktoré tu zastupuje jedna osoba, vy, pani vysoká predstaviteľka, aby ste sa vyjadrili v mene týchto a všetkých ostatných prenasledovaných občanov, ktorí sú uvedení v diplomatickej agende.

Pre mňa sú naliehavé tri prípady: 1. Dr. Fan Ja-feng, prominentný kresťanský právnik v oblasti ľudských práv a pastor domácej cirkvi v Pekingu, ktorý je v domácom väzení od 1. novembra 2010 a ktorý je už týždne vystavený šikanovaniu a machináciám zo strany čínskej spravodajskej služby. Úloha pre Európu: zrušiť domáce väzenie Dr. Fana.

2. Aiša Bibiová, pakistanská kresťanka, ktorá je odsúdená na smrť na základe pakistanských zákonov o rúhaní na základe veľmi pochybných obvinení. Pakistanský minister zahraničných vecí počas nedávneho osobného rozhovoru, ktorý sme spolu mali v San Franciscu, odmietol vyjadriť súhlas s intenzívnejšími opatreniami a pripustil len dôkladné policajné vyšetrenie obvinení na základe zákonov o rúhaní. Úloha pre Európu: dosiahnuť prepustenie Aiše Bibiovej a zrušenie zákonov o rúhaní v Pakistane.

3. Jusuf al-Karadáví, vedúci predstaviteľ domácej cirkvi v Iráne, ktorý je odsúdený na smrť na základe obvinení z „odpadlíctva“. Úloha pre Európu: dosiahnuť prepustenie tohto pastora a ukončiť neustálu kontrolu domácich cirkví zo strany štátu v Iránskej islamskej republike.

Dámy a páni, Rada a Komisia, pani vedúca predstaviteľka, bohužiaľ, máte dostatok domácich úloh.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, keď Čína vyzýva na bojkot slávnostného odovzdávania Nobelovej ceny mieru a vlády Iraku a Afganistanu, ktoré sa dostali k moci v dôsledku vojenskej pomoci Západu, venujú tejto výzve pozornosť, považujem to za zrejmý príklad problémov, ktoré majú islamské režimy s ľudskými právami. Narastajúce prenasledovanie kresťanských menšín na Blízkom východe a prípady diskriminácie a netolerancie kresťanov v Európe sú v tomto kontexte mimoriadne znepokojujúce. Už viac nemôžeme prehliadať narastajúce problémy v moslimských spoločenstvách v EÚ, ktoré sa týkajú nútených manželstiev, vrážd v mene cti, násilia páchaného na ženách a výziev na uplatňovanie zákona šaría.

Podľa mňa by sme mali tiež dôrazne odmietnuť taký druh kultúrneho relativizmu, ktorý pod zámienkou rešpektovania kultúr a tradícií iných krajín toleruje skutočnosť, že sa obmedzuje právo na slobodu, rovnaké zaobchádzanie a spolurozhodovanie ľudí v niektorých častiach moslimských kultúrnych oblastí.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, správa pani Andrikienėovej je vo všeobecnosti vynikajúca. Skupina Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente na tejto správe usilovne pracovala a poskytla tak mimoriadne hodnotné myšlienky. Ľudské práva predstavujú jeden zo základných pilierov Európskej únie už od jej vytvorenia a ich dodržiavanie je základným hľadiskom, ktoré musí Európsky parlament každodenne podporovať.

Všeobecnejší súhlas s ľudskými a základnými právami, globalizácia a zmeny v našej spoločnosti si vyžadujú novú a odlišnú perspektívu, ktorá sa nezhoduje so žiadnou z našich existujúcich noriem. Preto je nevyhnutné zaručiť rovnaký prístup k prírodným zdrojom ako jedno zo základných práv každého jednotlivca.

Zmena klímy povedie v nadchádzajúcich rokoch k obrovskému počtu utečencov, ktorí opustia najchudobnejšie oblasti Zeme. Je našou povinnosťou začať brať na vedomie tieto potenciálne migračné toky, aby sme mohli zaviesť primerané politiky, ktoré nám umožnia zaručiť rešpektovanie dôstojnosti týchto ľudí.

Výraz „klimatický utečenec“ sa ešte nedostal do slovníka súčasného medzinárodného práva. Je prirodzené, že sa musíme zaviazať k boju proti rozširovaniu púští, rovnako ako je to v prípade prispôsobenia sa zmene klímy. Práve tieto témy som sa pokúsil doplniť do textu správy, aby sa tak mohla začať vážna rozprava o týchto otázkach.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, dnešný deň je pre nás v súvislosti s odovzdávaním Sacharovovej ceny slávnostný, okrem toho však máme oveľa viac práce. Rada by som poukázala na niekoľko prvkov tejto komplexnej a kvalitne vypracovanej správy.

Je potrebné bojovať za spravodlivosť a proti beztrestnosti, či už prostredníctvom Medzinárodného trestného súdu (MTS) alebo iným spôsobom. Nie je dôležité len predviesť páchateľov pred súd, pretože často ide o dlhodobý proces. Okrem toho pre tých, ktorí majú obavy v súvislosti s prehliadaním porušovania ľudských práv alebo v skutočnosti s toleranciou ich porušovania zo strany liberálnych demokracií, bude uznaním utrpenia a našej dôveryhodnosti v EÚ skutočnosť, že jednotliví porušovatelia ľudských práv sa budú zodpovedať za svoje činy.

V tejto správe žiadame o sankcie pre ruských úradníkov, ktorí sú zodpovední za smrť pána Magnického, a pre iránskych úradníkov, ktorí sa zúčastňovali na systematickej cenzúre, znásilneniach, popravách a zásahoch proti občanom, ktorí neurobili nič, iba konali v súlade so svojimi neodňateľnými a skutočne univerzálnymi ľudskými právami.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, v priebehu niekoľkých posledných desaťročí sme boli svedkami toho, že situácia v oblasti ľudských práv sa na viacerých miestach vo svete zlepšila. Mám na mysli Južnú Ameriku a východnú Európu, kde sa táto skutočnosť spája s demokratizáciou a rastom prosperity.

Naopak, v krajinách, v ktorých prevláda islam, sme, bohužiaľ, nezaznamenali žiadny pokrok. V Egypte, Iraku, Iráne, Pakistane, Somálsku a iných podobných krajinách je vystavených utláčaniu čím ďalej, tým viac kresťanov a ďalších náboženských menšín.

V týchto krajinách extrémisti nenechajú na pokoji nikoho. Obvinenia z rúhania, zákaz prestúpenia na kresťanstvo, každodenné prenasledovanie, vraždy. K tomu všetkému tam dochádza. Tieto činnosti sú často namierené proti spoločenstvám, ktoré v týchto krajinách žijú oveľa dlhšie ako moslimovia.

Vážená pani predsedajúca, štyri pätiny ľudí, ktorí sú prenasledovaní z dôvodu svojho vierovyznania, sú kresťania a situácia v moslimských krajinách je najzávažnejšia.

Vyzývam Európsku úniu a jej členské štáty, aby vyvinuli väčšie úsilie v boji proti tomuto náboženskému prenasledovaniu, a pýtam sa konkrétne vás, pani barónka Ashtonová, akým spôsobom má vaša politika v pláne riešiť túto situáciu?

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Vážená pani predsedajúca, chcem zablahoželať pani Andrikienėovej k ucelenej správe, ktorú predložila. Rád by som všetkým pripomenul, že starovekí Gréci pred 2 500 rokmi tvrdili, že človek je mierou všetkých vecí. O dve storočia neskôr tvrdili Rimania, že človek je človeku vlkom. Rád by som vedel, či je tento starogrécky výrok filozofickou rétorikou, alebo či sme pokročili. Určite sme dosiahli pokrok, ale nedosiahli sme požadovaný výsledok z hľadiska zaručenia ľudských práv a, bohužiaľ, hospodárska a finančná kríza, ktorá vypukla v Európe a na celom svete, spôsobila obrovský problém a zasiahla najmä chudobnejšie vrstvy spoločnosti a pripravila ich tak o ľudské právo základnej sebaúcty. Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, musíme prejsť od slov k činom, musíme začať konať, musíme prijímať opatrenia potrebné na sociálnu ochranu, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a predovšetkým musíme nájsť zamestnanie pre mladých ľudí. Chcel by som vám ešte raz pripomenúť, že zamestnanosť nie je živobytie, je to druh sebaúcty a dôstojnosti a predstavuje podmienku mieru v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, civilizácia sa nemeria len svojím technickým pokrokom a prosperitou, ale čím ďalej tým viac aj dodržiavaním ľudských práv. Je to citát z programu týkajúceho sa otázky ľudských práv v 21. storočí a mal by nám slúžiť ako varovanie. Dôveryhodnosť EÚ v tejto oblasti by sa nemala považovať za samozrejmosť a naše politiky nie sú imúnne voči tomu, aby sa merali na základe dvojitých noriem.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť nám ponúka príležitosť napĺňať činmi slová, ktoré schvaľujeme minimálne každé štvrtkové popoludnie. Ľudské práva sa musia odrážať vo všetkých oblastiach zahraničnej politiky EÚ. Vítam komplexné preskúmanie účinnosti všetkých nástrojov EÚ v tejto oblasti, pretože nám zjavne nechýba politická vôľa klásť prísne požiadavky, ale jednoducho vôľa zavádzať ich.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Európska únia je založená na hodnotách, akými sú sloboda, demokracia, rovnosť, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv.

Pokiaľ však Únia chce zohrávať významnú úlohu pri presadzovaní ľudských práv aj vo svete, musí nevyhnutne rozvíjať koherentnú zahraničnú politiku, ku ktorej by mali odhodlane prispievať aj všetky členské štáty. Nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy je jedinečnou príležitosťou na významný posun vpred v oblasti ľudských práv a demokracie, ktorá by sa odteraz mala stať ústredným prvkom v rôznych oblastiach práve zahraničnej politiky.

Rozhodnutie začleniť ľudské práva do štruktúr Európskej služby pre vonkajšiu činnosť má preto nesporný a rozhodujúci význam. Som však presvedčený, že aj vytvorenie pozície osobitného zástupcu pre ľudské práva by prispelo k zvýšeniu súdržnosti a predovšetkým k potrebnému zviditeľneniu vonkajších činností Európskej únie v tejto oblasti.

Na záver by som chcel pogratulovať spravodajkyni pani Andrikienėovej k vynikajúcej práci vykonanej na výročnej správe Európskej únie o ľudských právach 2008 – 2009, ktorá poskytuje dôkladný prehľad rozmanitých činností Európskej únie v oblasti ľudských práv a demokracie vo svete.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Vážená pani predsedajúca, ďakujem spravodajkyni za vypracovanie vynikajúcej správy. Pani barónka Ashtonová, mimoriadne ma teší, že v súčasnosti zastávate funkciu, pretože vaše výsledky dokazujú, že vôbec neváhate zastať sa ľudí, ktorí nemajú možnosť vyjadriť sa a ktorým odobrali práva.

Ľudské práva, samozrejme, nepoznajú štátne hranice. Nepoznajú ich. Sú univerzálne. Ale univerzálnosť ich dodržiavania v súčasnosti vo svete zlyháva. Máme dohody s krajinami, ako sú napríklad krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria, v ktorých sa práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb považujú za trestný čin. Nedodržiavajú sa a dokonca aj v rámci Dohody z Cotonou existuje otázka, či je potrebné dodržiavať práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb.

Ako ste uviedli vo svojom vyhlásení, práve z uvedeného dôvodu potrebujeme v rámci služby pre vonkajšiu činnosť aktívne riaditeľstvo pre ľudské práva, aby sme tak zaručili súdržnosť tejto politiky v rámci rozvoja, obchodu a zahraničných vecí.

Máme dohody o voľnom obchode, v ktorých sa článok 2, doložka o ľudských právach, v skutočnosti nikdy neuplatňoval. Parlament predkladá odporúčania a obávam sa, že Rada cúva. Očakávame teda od vás veľmi jednoznačnú iniciatívu v oblasti obhajoby ľudských práv v súvislosti so všetkými krajinami, s ktorými udržiavame vzťahy.

Rád by som tiež Rade zablahoželal k prijatiu súboru nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, ktorý prijala v roku 2009. Tento súbor nástrojov umožňuje Európskej službe pre vonkajšiu činnosť pracovať v prospech základných práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb. Prajem vám všetko dobré, verím vám a tento Parlament vám plne dôveruje.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, vystupujem ako podpredseda Parlamentu pre demokraciu a ľudské práva a ďakujem pani Andrikienėovej za vynikajúcu správu.

Pani barónka Ashtonová vo svojom vystúpení hovorila o nových štruktúrach v rámci ESVČ alebo o nich ani veľmi nehovorila. Keď som pred mnohými rokmi zavádzal európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, bol som presvedčený, že je potrebné mať štruktúru na zabezpečovanie demokracie a ľudských práv. Tento nástroj stále existuje. Mimochodom, Komisia ho chcela zrušiť a uplatňovať hľadisko ľudských práv a demokracie prostredníctvom všetkých vonkajších programov. Pani barónka Ashtonová vo svojom vystúpení nehovorí o uplatňovaní, obávam sa však, že keď hovorí o striebornej niti, ktorá je taká tenká, že jej hrozí pretrhnutie pri prvom nápore, hovorí o istej filigránskej zahraničnej politike. Myslím si, že potrebujeme viac než len to. V rámci ESVČ by sme radi mali, ako uviedli aj ďalší v tomto Parlamente, riaditeľstvo pre ľudské práva a demokraciu, a ak je to možné, aj osobitného zástupcu.

Rovnako ako pani Hautalová som bol minulý týždeň v Osle a rád by som sa zamyslel len nad jedným bodom. Stretlo sa tam približne tisíc ľudí z oboch strán Atlantického oceánu. Sedel som priamo za pani Pelosiovou. Boli to politici, diplomati, štátni zamestnanci a mimovládne organizácie svorne združení okolo Európskej únie. Potlesk v stoji bol jednomyseľný, bez zaváhania, bez náznaku nejednotnosti. Všetci sa postavili, pretože sme stáli ako občianska spoločnosť Západu, ktorá dodržiava súbor zásad. Keď teda bude EÚ v budúcnosti preukazovať svoju mäkkú silu, bude musieť preukázať aj zásady. Pani barónka Ashtonová, očakávame, že ich predložíte.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, správa pani Andrikienėovej je skutočne dlhá, som však hlboko presvedčený, že nevyčerpáva všetky otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv vo svete v roku 2009. Venuje sa v nej príliš málo priestoru rozširujúcemu sa javu prenasledovania kresťanov, ku ktorému v súčasnosti dochádza nielen v tretích krajinách, ale aj v Európe. Európska únia má dostatok politických a diplomatických nástrojov na predchádzanie týmto javom a na vyjadrenie ich kategorického a rozhodného odsúdenia.

Ďalšou záležitosťou, v súvislosti s ktorou by Únia nemala mlčať, je otázka dodržiavania ľudských práv v Rusku. Zdá sa mi, že dohoda o spolupráci, v súvislosti s ktorou v súčasnosti prebiehajú s Ruskom rokovania, je vynikajúcou príležitosťou na dôrazné a konkrétne predloženie otázky dodržiavania ľudských práv v tejto krajine. Dôvodom je to, že nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí sú v Rusku prenasledovaní. Ide o politikov, zástupcov mimovládnych organizácií a podnikateľov, ktorí sú prenasledovaní len preto, že majú odvahu a silu na to, aby požadovali pravdivé informácie o fungovaní svojej krajiny.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD). – Vážená pani predsedajúca, kým všetci jednotne odsudzujeme zjavné porušovanie ľudských práv v krajinách ako Irán a Čína, musíme ich začať odlišovať od výrazne prehnaného priemyslu v oblasti ľudských práv inšpirovaného EÚ. V súčasnosti je verejnosť zavádzaná touto oslavou ľudských práv. V rámci Lisabonskej zmluvy máme Chartu základných práv EÚ, máme Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sa usiluje o udelenie volebného práva britským väzňom, a to aj vrahom a pedofilom. Máme nadmerné množstvo zamestnaneckých práv EÚ, ako aj práva na odškodnenie na americký spôsob a vnútroštátne právne predpisy, ako je napríklad katastrofálny zákon o ľudských právach Spojeného kráľovstva, ktorý umožňuje zahraničným teroristom a zločincom zostať v Británii, pretože ich práva sa v súčasnosti považujú za dôležitejšie ako práva slušných občanov, ktorých ohrozujú.

Pravda je taká, že šľachetná úloha ľudských práv až príliš často klesá veľmi hlboko a právnici milionári bohatnú na obhajovaní pochybných práv teroristov, zločincov a nenásytníkov. S týmto je potrebné skoncovať.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, skutočnosť, že EÚ zintenzívňuje svoju činnosť v oblasti ľudských práv a že otázka prenasledovania a diskriminácie kresťanských menšín sa v týchto správach konkrétne rieši, predstavuje krok správnym smerom. Kresťania sú obeťou krutého prenasledovania v mnohých krajinách, z ktorých mnohé majú blízke kontakty s EÚ. Patria medzi ne napríklad Egypt, Irán, Irak a, samozrejme, Turecko, kde kresťania v niektorých prípadoch bojujú o svoje prežitie z hospodárskeho hľadiska a aj fyzicky. Na to, aby sme na tieto krajiny vyvíjali nátlak, aby preukázali väčšiu toleranciu a chránili svoje menšiny, nepotrebujeme novú funkciu, ako je plánovaný osobitný zástupca pre ľudské práva. Bude si vyžadovať zbytočné náklady a nie je zaručené, že bude účinná, pretože už máme dostatok nátlakových prostriedkov. Musíme prijať konkrétne opatrenia. Musíme zaručiť, aby sa bez záväzku dodržiavať ľudské práva a chrániť menšiny, a to najmä kresťanov, nepodpísala žiadna zmluva s EÚ a neposkytla žiadna finančná pomoc.

Dámy a páni, finančné argumenty sú veľmi silné, a to najmä vtedy, keď nezaberajú humanitárne argumenty. Čo je najdôležitejšie, dobre im rozumejú na celom svete.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE).(HU) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, v prvom rade mi dovoľte zablahoželať našej kolegyni pani Laime Andrikienėovej k vynikajúcej práci. Mnoho opravných listov, ktoré dosiahli rekordné množstvo, pre ňu predstavovalo značnú záťaž. Zvládla ju však vynikajúco a veľmi elegantne a výsledkom toho je výnimočne dobrá správa. S radosťou konštatujem, že v správe sa kladie dôraz na najzraniteľnejšie skupiny, ktoré si vyžadujú najvyšší stupeň ochrany. Patria medzi ne napríklad deti, pôvodné obyvateľstvo a národnostné menšiny. Pevne verím, že naše odkazy, ktoré sú súčasťou správy a ktoré sa týkajú štruktúry služby pre vonkajšiu činnosť a osobitného zástupcu pre ľudské práva, budú prijaté otvorene. Od vysokej predstaviteľky pani Ashtonovej očakávame, že zaručí, aby mali ľudské práva v rámci tejto novej štruktúry osobitné miesto a aby okrem poskytovania potrebných organizačných podmienok bola celá činnosť služby pre vonkajšiu činnosť inšpirovaná uplatňovaním hľadiska ľudských práv.

Charakter Lisabonskej zmluvy vytvoril nové hľadisko, ktoré si bude vyžadovať, aby sme prijímali dôslednejšie opatrenia aj v tejto oblasti. Ak nechceme oslabiť dôveryhodnosť EÚ, nemali by sme dovoliť, aby došlo k zlyhaniu pri jeho upevňovaní. Ako spravodajkyňu správy o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii ma mimoriadne teší, že táto rozprava sa uskutočnila na plenárnom zasadnutí Parlamentu v rovnakom čase a že správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii, ktorá sa dnes prijala, ako aj správa o ľudských právach, o ktorej sa práve rokuje, tlmočia odkaz, že ochranu a dôsledné uplatňovanie základných a ľudských práv a zabránenie používania dvojitého metra považujeme za rovnako dôležité v EÚ aj mimo nej.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, tešia ma dve veci. Po prvé, ľudské práva sa stali neoddeliteľnou súčasťou činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a to je veľmi dobré. Aparát Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by sa mal využívať presne na tento účel – na presadzovanie ľudských práv a na ochranu obhajcov ľudských práv na celom svete. Teší ma aj druhá vec. Ako člen delegácie Európskej únie v Rusku som veľmi rád, že správa obsahuje odseky, ktoré sú venované dodržiavaniu ľudských práv v Rusku, a že sa v nej uvádzajú konkrétni obhajcovia ľudských práv. Táto podpora ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva v Rusku, zo strany Bruselu a Štrasburgu je mimoriadne dôležitá a myslím si, že správa si zaslúži podporu už len preto, že sa v nej o týchto ľuďoch píše s veľkým uznaním. Myslím si, že by sme sa mali vydať týmto smerom, a vyzývam pani Ashtonovú, aby to urobila.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, rozprava o správe o ľudských právach vo svete sa prelína so smutnými udalosťami, ktoré potvrdzujú, že ľudské práva sa neustále porušujú. Laureát Nobelovej ceny za mier Liou Siao-po a laureát Sacharovovej ceny Guillermo Fariñas sa nemohli zúčastniť na preberaní svojich cien, pretože zo strany svojich režimov nedostali povolenie na opustenie krajiny. Včerajšia návšteva biskupov z Iraku v Európskom parlamente je dôkazom toho, že máme stále obrovský problém, ktorý sa týka prenasledovania náboženských skupín. Prenasledovanie kresťanov na Blízkom východe vrátane nedávneho teroristického útoku na katedrálu v Bagdade ukazuje, že sa objavujú nové spôsoby porušovania základných práv a Únia by mala reagovať primerane a účinne.

Rád by som sa pridal k výzve predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka na to, aby sa problém bezpečnosti kresťanov v Iraku stal prioritou. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa s kresťanmi zaobchádzalo ako s druhoradými občanmi. Ako môžeme tiež pokračovať v prístupových rokovaniach s Tureckom, keď je naďalej zatvorený jediný kresťanský seminár v krajine? Diplomatické služby EÚ ponúkajú po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy príležitosť na zlepšenie činnosti Únie v oblasti ľudských práv. Táto činnosť by sa mala zameriavať na posilňovanie medzinárodnej spolupráce a na zvýšenie úrovne bezpečnosti. Presadzovanie demokratických hodnôt a ľudských práv by malo byť základnou zásadou dôslednej zahraničnej politiky Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, ako podpredsedníčka Výboru pre rozvoj sa zaoberám problémami mnohých krajín, predovšetkým v Afrike, kde sa ľudské práva bežne porušujú a šliape sa po nich. V niektorých prípadoch sa na nich úplne zabúda.

Len minulú nedeľu som sa vrátila z úradnej misie v Konžskej demokratickej republike, v rámci ktorej som sa okrem zvyčajných inštitucionálnych stretnutí chcela stretnúť aj so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré v krajine fungujú, a navštíviť niektoré centrá, v ktorých vykonávajú svoju činnosť. Musím konštatovať, že skutočne vykonávajú skvelú prácu. Stretla som sa s obeťami v tejto krajine, v ktorej sa znásilnenie vníma ako vojenský nástroj, v ktorej ozbrojené skupiny naďalej masovo znásilňujú a v ktorej systematicky dochádza k trestným činom voči občianskej spoločnosti, najmä voči ženám, starším ľuďom a deťom.

Chcela som uviesť príklad Konžskej demokratickej republiky, pretože ide o moju skúsenosť z veľmi nedávnej minulosti. Vo všeobecnosti by som však chcela vyzvať na potrebu výrazného a sústavného odsudzovania hrubého porušovania práv žien. Medzinárodné spoločenstvo musí výrazne zvýšiť financovanie kampaní na ochranu žien pred znásilnením a inými formami násilia, ako je napríklad mrzačenie pohlavných orgánov, ktoré tiež predstavuje závažné porušovanie ľudských práv a telesnej integrity žien.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť predstavuje historickú príležitosť na riešenie otázok v oblasti ľudských práv a demokracie. Musí zaručiť predovšetkým to, aby sa dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv stali základnými prvkami jednotlivých častí vonkajšej politiky Európskej únie.

Je potrebná väčšia súčinnosť delegácií Európskej únie a veľvyslanectiev členských štátov s cieľom prijímať jednu stratégiu v oblasti ľudských práv pre príslušnú krajinu vzhľadom na to, že konkrétne podrobnosti sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia.

Trest smrti, ktorý sa vykonáva v mnohých častiach sveta, predstavuje jeden z najneľudskejších spôsobov presadzovania práva.

Využívanie trestu smrti sa týka Bieloruska, jedinej krajiny v Európe, ktorá ešte stále vykonáva trest smrti.

Je dôležité skoncovať so spôsobmi porušovania ľudských práv žien vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov. V rámci podpory rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktorá bude požadovať medzinárodné moratórium na mrzačenie ženských pohlavných orgánov, je potrebné zapojiť všetky politické prostriedky.

Na záver svojho vystúpenia chcem vyzvať na to, aby Komisia a Rada vyvinuli väčšie úsilie o šírenie výročnej správy Európskej únie o ľudských právach.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, chcel by som zdôrazniť, že hoci Európska únia dosiahla nebývalú integráciu medzi členskými štátmi vo viacerých oblastiach, v prípade kodifikácie ľudských práv výrazne zaostáva za ďalšími medzinárodnými organizáciami. Plne podporujem vyhlásenie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú na to, aby podpísali a ratifikovali všetky kľúčové dohovory OSN a Rady Európy o ľudských právach, ako aj ich opčné protokoly. Z týchto dohovorov by som rád zdôraznil Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane národnostných menšín a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, v prípade ktorých by malo ako príklad slúžiť budúce podpísanie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Som presvedčený, že lepšia koordinácia činnosti medzinárodných organizácií, ktoré majú súdnu právomoc v oblasti ľudských práv, je rovnako dôležitá a mohla by predstavovať jedinú záruku presadzovania formulovaných práv a povinností.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, Európska únia v súlade so svojimi zásadami a hodnotami obhajuje ľudské práva vo svete. Je však potrebné vykonať ešte veľa práce a Lisabonská zmluva zlepšila našu účinnosť v tejto oblasti. Všetci tu v Európskom parlamente sme presvedčení, že je potrebné aj naďalej pokračovať v činnosti, ktorá sa týka obhajcov ľudských práv. Riadne uplatňovanie už jestvujúcich nástrojov môže poskytnúť rámec na ich ochranu. Hlavnou prioritou musí byť ratifikácia všetkých medzinárodných dohovorov proti mučeniu a akýmkoľvek iným formám neľudského zaobchádzania. Začlenenie doložky o ľudských právach do všetkých obchodných dohôd a monitorovanie jej uplatňovania patria medzi základné opatrenia na vyvíjanie nátlaku. Na týchto opatreniach musíme trvať. Myslím si, že je potrebné osobitne spomenúť aj nevyhnutnú ochranu žien a dievčat vrátane ochrany ich sexuálneho a reprodukčného zdravia.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanovová (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, v našej dnešnej rozprave o ľudských právach v rámci vnútorných a vonkajších politík EÚ by som sa chcela vyjadriť najmä o situácii žien v konfliktných oblastiach, predovšetkým v Konžskej demokratickej republike, v Gaze a v Iráne, kde by sa táto otázka nemala viac prehliadať.

Ničivými dôsledkami konfliktných situácií trpia najviac práve ženy a deti. Nemali by sme dovoliť, aby bolo porušovanie ľudských práv týkajúce sa žien vedľajším problémom. EÚ by mala v rámci svojej zahraničnej a humanitárnej politiky dať prioritu obhajobe práv žien. Hľadiská ľudských páv a predovšetkým hľadisko postavenia žien sa v mnohých tretích krajinách až príliš často obetuje v prospech hospodárskych záujmov niektorých členských štátov EÚ. V súčasnosti potrebujeme a požadujeme primerané a konkrétne kroky s cieľom zmeniť zásady EÚ v rámci jej činnosti v Únii i mimo nej na skutočný nástroj na presadzovanie ľudských práv, ktorý je zameraný najmä na práva žien.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Vážená pani Ashtonová, aký názor máte na to, že vlády, ako sú francúzska a portugalská, bránia demonštráciám počas návštevy svojich hlavných miest čínskymi hodnostármi, aby hodnostári tieto demonštrácie nevideli? Nebola myšlienka vytvoriť funkciu vysokého predstaviteľa taká, aby Európa mohla v oblasti ľudských práv v zahraničí, napríklad v Číne, vystupovať jednotne? Nemyslíte si, že to je prejav nejednotnosti?

Len zo zvedavosti, prečo vždy sedíte pri Rade? Aká stratégia alebo ústavná teória je podstatou tejto voľby? Tretia otázka: bol by som rád, keby naši európski diplomati vnímali ľudské práva ako svoju každodennú prioritu. Nie ako druhoradú, treťoradú alebo štvrtú v poradí, ale ako hlavnú prioritu. Čo urobíte na zaručenie toho, aby niektorí naši diplomati rozmýšľali o ľudských právach na plný úväzok, každý deň? Nebolo by dobré mať, ako tu už navrhlo niekoľko kolegov, riaditeľstvo, ktoré by sa venovalo uvedeným otázkam neustále?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážená pani predsedajúca, keď sme dnes ráno počuli nahrávku od pána Fariñasa z Kuby, zapôsobila na mňa skutočnosť, že seba a svojich kolegov označil za „nenásilnú“ opozíciu kubánskeho režimu. Myslím si, že je mimoriadne dôležité dodržiavať práva ľudí, ktorí nepáchajú násilie a ani ho nepodporujú u iných.

Ale skôr ako sa zapletieme do nejakých idealistických diskusií, musíme sa zaoberať tým, že v niektorých krajinách EÚ sú ľudia ako pán Geert Wilders v Holandsku prenasledovaní za svoje nesúhlasné politické názory alebo za kacírske názory na akademické témy bez náznaku podporovania násilia. Navyše v Belgicku bola zakázaná politická strana bez akýchkoľvek spojitostí s násilím. Pokus zakázať stranu v Nemecku zlyhal na ústavnom súde len preto, že sa zistilo, že dôkaz vykonštruovali štátni agenti. V Spojenom kráľovstve vedie štátny orgán občianskoprávne konanie voči našej vlastnej strane s výslovným cieľom zrušiť ju.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani Ashtonová, dámy a páni, ľudské práva a politika Európskej únie sú na križovatke. Správu pani Andrikienėovej je určite potrebné presadiť a podporiť, pretože sa v nej presne uvádza, ktoré konkrétne opatrenia je ešte potrebné prijať. Európska služba pre vonkajšiu činnosť vykonáva svoju činnosť účinne, pričom sa navyše spolieha na známu citlivosť členských štátov. Potrebujeme však komplexnú a rozhodnú politiku, ktorá dokáže byť v prípade potreby veľmi dôrazná.

Musíme skutočne chrániť ľudské práva, musíme chrániť mladých ľudí, ženy, starých ľudí, zdravotne postihnutých ľudí, osoby s určitou náboženskou a politickou orientáciou a osoby s odlišnou sexuálnou orientáciou, rovnako ako práva ľudí na slobodný prejav vlastných myšlienok. Parlament však dnes prijal niektoré dôležité opatrenia, a preto sme presvedčení, že akýkoľvek program, ktorý je skutočne zameraný na ochranu ľudských práv, možno skutočne a účinne vypracovať len prostredníctvom intenzívneho a konkrétneho dialógu s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, s potešením počúvam pani vysokú predstaviteľku Európskej únie pre zahraničné veci, ako jednoznačne konštatuje, že sme za uplatňovanie základných slobôd a ľudských práv a že ako Európska únia musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, na zaručenie uplatňovania zásad a slobôd, ktoré sú spoločné pre celý svet, a zohrávať tak pozitívnu úlohu.

Naše stanovisko poznáte. Spočíva v tom, že bezpodmienečne chceme osobitnú službu pre ľudské slobody, konkrétnejšie, dohľad a zástupcov. Povedal by som však, pani barónka Ashtonová, že sa musíme zaoberať vnútornou, ako aj vonkajšou stránkou. Keďže pochádzam z Cypru, chcel by som zdôrazniť, že na Cypre sa nachádza dvestotisíc grécko-cyperských utečencov, ktorí sú zbavení svojich základných ľudských práv (prístupu k svojim domovom), a že sa tam nachádza komunita cyperských Turkov, ktorá je utláčaná zo strany tureckej okupácie. Zriaďte svoju službu. Mám jednu radu a jednu požiadavku: vyšlite do Cyperskej republiky svojho prvého zástupcu.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Vážená pani predsedajúca, jeden z kandidátov Sacharovovej ceny, Dawit Isaak, je stále väznený v Eritrei bez súdneho procesu. Vo väzení je už 3370 dní. Pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach poskytne EÚ aj lepšiu príležitosť na to, aby skutočne preukázala svoj záväzok voči ľudským právam za hranicami EÚ a ich obhajobu.

Pani barónka Ashtonová, vyzývam vás, aby ste využili túto príležitosť na zvýšenie tlaku voči Eritrei s cieľom prepustiť európskeho väzňa svedomia Dawita Isaaka. V súčasnosti musíme ukázať, že to myslíme vážne, a musíme prezidentovi Eritrei vyslať jasný signál. Základnou požiadavkou musí byť to, že všetky rokovania s Eritreou povedú k prepusteniu Dawita Isaaka. Dôverujem vám. Ako povedal pán Cashman:

Verím vám, dôverujem vám, pani barónka Ashtonová.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – PL) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rád poďakoval pani Andrikienėovej za jej správu. Chcel by som tiež povedať, že ľudské práva sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy ocitli v novej situácii. Otázka je, ako tento nástroj využijeme. Nemali by sme ho využívať len prostredníctvom priamych vyjadrení o ľudských právach, ale aj tak, že ľudské práva začleníme do ďalších kontextov, napríklad v prípade, keď hovoríme o obchodnej politike s mnohými krajinami. Sú tieto ľudské práva pre našich partnerov dôležité? Myslím si, že reakcie na konštatovania Európskeho parlamentu alebo napríklad na dnešné udeľovanie Sacharovovej ceny ukazujú, že názory Parlamentu sú dôležité, pretože ich počuť.

Chcel by som hovoriť aj o právach kresťanov vo svete. Zdá sa mi, že v súčasnosti existuje tak veľa príkladov prenasledovania kresťanov, že musíme reagovať rozhodne. Myslím si tiež, že je dôležité spolupracovať okrem iného s Radou Európy, OSN, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a s ombudsmanmi a zástupcami pre ľudské práva z Rady Európy a z mnohých členských štátov, pretože exituje mnoho veľmi dobrých príkladov vplyvu ich práce na zmeny postojov k ľudským právam.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, hoci správa obsahuje mnoho dôležitých otázok, chcela by som spomenúť len prípad Sergeja Magnického. Jeho tragédia predstavuje mnoho podobných prípadov, ktoré zatiaľ unikajú našej pozornosti.

Je nevyhnutné dať ruským orgánom veľmi jasne najavo, že podobné prípady je potrebné vyšetriť v súlade so zásadami právneho štátu. Vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí boli zapojení do prípadu smrti Sergeja Magnického, boli, naopak, povýšení a odmenení.

Takýto prístup jednoducho predstavuje neuveriteľnú zvrátenosť spravodlivosti a Európska únia a jej členské štáty pred ním nesmú zatvárať oči. Mali by sme mať na pamäti medzinárodné záväzky Ruskej federácie. Vážení kolegovia, z uvedeného dôvodu vás vyzývam, aby ste podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25, v ktorom sa navrhuje uloženie sankcií 60 ruským úradníkom zapojeným do prípadu, kým sa riadne nevyšetrí smrť Sergeja Magnického.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz, (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, ako člen Podvýboru pre ľudské práva by som sa chcel pridať k srdečnému blahoželaniu pani Andrikienėovej k vypracovaniu skutočne kvalitného návrhu správy. Navyše ako predseda delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Bieloruskom by som chcel vyjadriť aj svoju veľkú spokojnosť s tým, že v správe sa nachádzajú zmienky o situácii v tejto krajine. Mám na mysli predovšetkým zmienky o tom, ako sa v Bielorusku neustále obmedzuje sloboda združovania vrátane slobody združovania národných a etnických menšín, a tiež zmienky o obmedzovaní činnosti náboženských organizácií.

Teší ma aj to, že v správe sa poukazuje aj na obmedzovanie slobody prístupu na internet a na skutočnosť, že Bielorusko má v Európe v tejto oblasti zahanbujúce prvenstvo. Dúfam tiež, že pani Ashtonová, ktorá je prítomná na dnešnej rozprave, vynaloží maximálne úsilie na zaručenie toho, aby dialóg na tému ľudských práv s Bieloruskom, ktorý sa začal minulý rok, priniesol hmatateľné výsledky predovšetkým v súvislosti s represiami namierenými proti obhajcom ľudských práv a nezávislým bieloruským novinárom.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa venovať otázke, ktorú spomenulo mnoho kolegov. Ide o otázku obmedzovania práv kresťanov. V záujme dôslednosti si veľmi želám, aby sa kolegovia zaujímali rovnako aj o potláčanie práv predstaviteľov iných náboženstiev, pretože iné krajiny nám veľmi často tvrdia, že sme jednostranní a zaujatí. Z uvedeného dôvodu sa domnievam, že ide o otázku skutočnej súdržnosti a dôveryhodnosti.

Bola by som rada, keby hlavnou zásadou zahraničnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv bolo predchádzanie používaniu akéhokoľvek dvojitého metra. Dúfam, že Európsky parlament sa bude držať tejto zásady.

Na záver by som sa rada pani barónky Ashtonovej opýtala, či bude reagovať na množstvo otázok, ktoré máme v súvislosti s novými štruktúrami v oblasti ľudských práv v rámci ESVČ, keďže budú zostavené vo veľmi blízkej budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať všetkým rečníkom za všetky príspevky v dnešnej rozprave, ktorú považujem za mimoriadne užitočnú.

Chcela by som len dodať, že teraz sedím na strane Rady, ale predtým som sedela na strane Komisie. Pohybujem sa medzi týmito dvoma miestami a aby to bolo zrejmé, vedieme o tom záznam. Keď medzi vás prídem, musíte si ma vyhľadať.

Znova by som chcela pani Andrikienėovej poďakovať za obrovské množstvo práce, ktoré vykonala, a zablahoželať jej k správe, ktorá je mimoriadne prospešná.

Budem reagovať na tri konkrétne oblasti. Začnem otázkou, ktorú spomenula pani Hautalová úplne na záver a o ktorej sa zmienilo niekoľko kolegov.

Dovoľte mi vyjadriť sa na úvod úplne jasne: hovorím o uplatňovaní, pretože počas svojho života som bola až príliš často svedkom toho, že ľudské práva boli v rámci organizácie odsunuté na vedľajšiu koľaj a vnímané ako dodatočný prostriedok spôsobom, ktorý nepovedie k žiadnej zmene. Nemám tým na mysli, že to bol v minulosti prípad EÚ. Chcem tým povedať, že som odhodlaná zaručiť, aby sa to neopakovalo. Prácu v súvislosti s touto štruktúrou sme ešte neukončili. Po jej ukončení uvidíte, že bude v plnej miere zohľadňovať ľudské práva a máme v úmysle zaručiť, aby sme v rámci štruktúry mali k dispozícii odborníkov, o ktorých kolegovia v Parlamente žiadali. Chcem však, aby bola aktívna. Chcem, aby sa zúčastňovala na všetkých našich činnostiach. Aby bola striebornou, nie filigránskou niťou. Striebornou niťou, ktorá je silná, ktorá však žiari a môžu ju vidieť všetci. Práve to chcem dosiahnuť počas svojho funkčného obdobia a som v plnej miere odhodlaná pokúsiť sa dosiahnuť tento cieľ.

Potrvá to istý čas a stretneme sa so otázkami, ktoré nie je možné vyriešiť tak kvalitne, ako si prajem. Určite však urobíme všetko, čo je v našich silách. Záleží mi však na tom, aby tento Parlament pochopil, o čo mi ide, a to, že sa snažím zaručiť, aby išlo o zodpovednosť všetkých. Áno, je potrebné monitorovať ju a potrebujeme odborníkov, ale zodpovední nie sú len niekoľkí ľudia v rámci ESVČ. Je to zodpovednosť nás všetkých. To je prvá vec. Druhá vec sa týka toho, že uvedené štruktúry sa vytvoria čoskoro a dôjde k tomu. Všetci sa budete o tom budete môcť presvedčiť v rámci našej budúcej práce.

Čo sa týka predsedov pracovnej skupiny, máme v úmysle predložiť svoje návrhy na ich vymenovanie. Vymenujem predsedu pracovnej skupiny, ktorý bude zodpovedný za ľudské práva a ktorý sa tak bude môcť venovať spomínanému bodu, či majú mať hlavné mestá vlastných predstaviteľov, alebo či by malo byť sídlo v Bruseli. V rámci tohto rozhovoru sa budeme venovať uvedenému bodu.

Na záver sa zmienim o štruktúrach. Už sme uskutočnili program odbornej prípravy pre nových vedúcich predstaviteľov delegácií. Jedno zo stretnutí bolo venované ľudským právam. Svoje zodpovednosti poznajú veľmi jednoznačne, rovnako ako moje a vaše očakávania v tejto súvislosti. Akceptujte teda, prosím, že ide o súčasť tejto štruktúry, ktorá predstavuje jej absolútny základ. Budem sa však snažiť presadiť, aby išlo o zodpovednosť všetkých.

Druhý bod sa týka rozsahu otázok. Uznávam vyjadrenia mnohých rečníkov o náboženskom vyznaní a súhlasím, že ide o dôležitú otázku. V skutočnosti sme sa ňou zaoberali aj na zasadnutí Rady pre zahraničné veci tento týždeň.

Kolegovia sa zmienili aj o potrebe riešiť práva žien, detí a lesbičiek, homosexuálov, transsexuálov a bisexuálov. Beriem na vedomie všetky vyjadrenia o jednotlivých osobách a krajinách, zásadný bod o ľudských právach. Ide o to, že ak sa vás majú týkať, musíte byť človekom a musíte tu žiť. Také sú teda kritériá pre ľudské práva a zopakujem, práve týmto spôsobom sa nimi budeme zaoberať v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Patria všetkým.

Tretia vec, o ktorej som chcela v krátkosti hovoriť, sa týka prípadov, s ktorými sa začíname stretávať a v ktorých zohrávame určitú úlohu. Platí to predovšetkým pre niektoré činnosti, ktoré vykonávame na medzinárodnej úrovni. Medzinárodný trestný súd v priebehu tohto roka zaznamenal uznanie a ratifikáciu štatútu zo strany štyroch krajín. Je to veľmi dôležité, pretože svoju úlohu sme zohrali aj my. Osobne som napísala ministrom každej krajiny, ktorá štatút ešte neratifikovala, a požiadala ich, aby tak urobili. Išlo o krajiny, ktoré nám priamo odpovedali a ktoré štatút ratifikovali.

Rovnako by som sa rada zmienila o význame úsilia o rozšírenie podpory moratória na uplatňovanie trestu smrti vo výbore Valného zhromaždenia OSN. Myslím si, že ide o kľúčovú a základnú časť práce, ktorú by sme mali vykonať. Je to niečo univerzálne, niečo, v čo veríme, a ide o to, aby sme vo svojej činnosti postupovali prakticky.

Ide teda o tri oblasti. Po prvé, o zaručenie toho, aby boli štruktúry správne a aby ľudia vedeli o kľúčovej činnosti, ktorú musia vykonávať, a rozumeli jej. Po druhé ide o zaručenie toho, aby práca sa v oblasti ľudských práv vzťahovala na všetkých, a po tretie, o spôsoby, prostredníctvom ktorých môžeme dosiahnuť zmenu.

Na záver chcem uviesť, že v rámci preskúmania musíme viac ako čokoľvek iné hľadať praktické a inovačné spôsoby odovzdávania našich posolstiev. Chcem, aby sme boli skutočne tvoriví, pokiaľ ide o spoluprácu s ľuďmi z praxe v jednotlivých krajinách, v ktorých sa stretávame s obhajcami ľudských práv. Ja osobne sa s nimi stretávam všade. Chcem, aby sme boli inovační a tvoriví pri hľadaní nových spôsobov poukazovania na tieto otázky v oblasti ľudských práv, nových spôsobov, ktoré presahujú rámec toho, čo je v každom prípade veľmi dôležité: rámec mojich vyhlásení, rámec vyhlásení, ktoré prijímame ako 27 členských štátov, a vyhlásení, ktoré prijímame ako inštitúcie Európskej únie. Ide o hľadanie spôsobov, prostredníctvom ktorých môžeme pre riešenie týchto problémov urobiť všetko, čo je v našich silách. Ide o to, aby jednotlivci, organizácie a kolektív dokázali dosiahnuť skutočnú zmenu.

 
  
  

PREDSEDÁ: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, v prvom rade mi povedali, že tlmočenie môjho vystúpenia do angličtiny nebolo presné. Veľmi ma to mrzí. Ihneď po ukončení tejto rozpravy preložím svoje vystúpenie do angličtiny a pošlem ho všetkým zainteresovaným kolegom, ako aj pani vysokej predstaviteľke.

Po druhé, rada by som sa poďakovala všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na dnešnej rozprave, za kladné hodnotenie a za kritické poznámky. Pokiaľ ide o kolegov pánov Obermayra a Porębu, ktorí hovorili o kresťanských menšinách v rozličných krajinách a tvrdili, že táto otázka sa v správe nerieši, chcela by som upozorniť okrem iného aj na odsek 126. V správe sa nachádza kapitola, ktorá sa zaoberá slobodou náboženského vyznania, a v niektorých konkrétnych odsekoch sa uvádzajú aj kresťanské menšiny.

Na záver by som rada ubezpečila pani barónku Ashtonovú, že Parlament bude aj naďalej pozorne dohliadať na prácu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a bude kritizovať nečinnosť alebo neúčinnosť opatrení prijímaných v oblasti ľudských práv. V tohtoročnej správe jasne uvádzame, že nie sme spokojní so skutočnosťou, že EÚ stále nemá jasné hodnotiace kritériá na to, či opatrenia v oblasti ľudských práv prinášajú dobré výsledky. Vyjadrili sme tiež svoje sklamanie v súvislosti s nedostatočným pokrokom, ktorý sa dosiahol prostredníctvom dialógov a konzultácií o ľudských právach.

Pani barónka Ashtonová, Parlament prešiel dlhú cestu, aby dospel k spoločnému stanovisku v otázkach ľudských práv, predovšetkým v najcitlivejších z nich. Dokazuje to, že Parlament je v otázkach podpory demokracie a ochrany ľudských práv vo svete jednotný. Je to aj dôkazom toho, že časy, keď Parlament len vyjadroval uznanie Komisii alebo Rade, sa skončili. Parlament je v súčasnosti významným aktérom v oblasti ľudských práv. Budú to musieť vziať do úvahy všetci aktéri v tejto oblasti.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Skutočnosť, že EÚ chce zintenzívniť svoju činnosť v oblasti ľudských práv a že otázka prenasledovania a diskriminácie kresťanských menšín sa v tejto správe konkrétne rieši, predstavuje zásadný krok správnym smerom.

Kresťania sú v súčasnosti naďalej obeťou krutého prenasledovania v mnohých krajinách, z ktorých mnohé majú blízke kontakty s EÚ. Dovoľte mi uviesť zopár príkladov. Kresťania v Egypte, Iráne, Iraku a Turecku bojujú o holé prežitie z hospodárskeho hľadiska a aj fyzicky.

Na to, aby sme tieto krajiny povzbudili alebo dokonca na ne vyvíjali nátlak, aby preukázali väčšiu toleranciu a chránili svoje menšiny, nepotrebujeme zriadiť novú funkciu, ako je plánovaný osobitný zástupca pre ľudské práva. Bude si vyžadovať zbytočné náklady a nie je zaručené, že bude účinná.

Na to, aby sme vyvíjali nátlak v prípade obchodných záujmov a medzinárodných obchodných vzťahov, máme dostatok prostriedkov. Musíme prijať konkrétne opatrenia. Musíme zaručiť, aby sa bez záväzku dodržiavať ľudské práva a chrániť menšiny, a to najmä kresťanov, nepodpísala žiadna zmluva s EÚ a neposkytla sa žiadna finančná pomoc.

Finančné argumenty patria medzi najsilnejšie a dobre im rozumejú na celom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Dodržiavanie ľudských práv patrí medzi základy demokracie a predstavuje hlavnú hodnotu, na ktorej je založená myšlienka Európskej únie. Ľudské práva majú z uvedeného dôvodu v činnosti Únie a nášho Parlamentu osobitné miesto. Európsky parlament vo svojej výročnej správe o ľudských právach zdôrazňuje svoj záväzok chrániť tieto práva na celom svete. Parlament od roku 1988 udeľuje Sacharovovu cenu ľuďom a organizáciám, ktoré majú mimoriadnu zásluhu v oblasti boja za ľudské práva. Tohtoročného laureáta ceny nám predstavia tento týždeň.

V súvislosti so správou za rok 2009 vyzývam členské štáty, aby podpísali a ratifikovali všetky hlavné dohovory OSN a Rady Európy o dodržiavaní ľudských práv. Aby sme proti porušovaniu ľudských práv vo svete bojovali účinne, musíme konať spoločne a v súlade so zásadami práva a poriadku, ktoré sú v tejto oblasti medzinárodne uznávané. Z uvedeného dôvodu je pre Úniu ako vedúcu predstaviteľku v oblasti obhajoby ľudských práv dôležité, aby sa členské štáty riadili medzinárodnými záväzkami v tejto oblasti.

Neznesiteľné je najmä nedostatočné dodržiavanie práv bezbranných detí. Práve z uvedeného dôvodu som za úplný zákaz detskej práce a za to, aby sa na boj proti využívaniu detí na prácu vyčlenili ďalšie finančné prostriedky. Je strašné, že v 21. storočí existuje na svete 215 miliónov detí, ktoré sú nútené pracovať, vrátane 115 miliónov, ktoré vykonávajú ťažkú, otrockú prácu. Nemôžeme dovoliť, aby hospodárska kríza zhoršila situáciu týchto detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), písomne. – (FR) Som rád, že Európsky parlament dnes prijal potrebné sankcie voči ruským úradníkom, ktorí sú zapojení do súdneho procesu a do smrti Sergeja Magnického. Rusko, štát, ktorý nie je právnym štátom a v ktorom je porušovanie ľudských práv na dennom poriadku, si nezaslúži pozornosť, ktorú mu Francúzsko venuje. Z uvedeného dôvodu dôrazne odsudzujem skutočnosť, že Francúzsko predalo Rusku vojnovú loď triedy Mistral. Mrzí ma to.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne. – Správa pani Andrikienėovej predstavuje krok správnym smerom. Vzťah EÚ a Ruska má skutočne osobitný charakter a mal by takým aj zostať. Nemal by však byť neprimerane osobitný. Rusko je viazané svojimi záväzkami chrániť ľudské práva a obhajovať svojich občanov proti zneužívaniu zo strany štátu. Prípad Magnický, ktorý sa uvádza v správe, nasleduje po vraždách Politkovskej, Estemirovovej a Barburovovej. Nejde o tragické nehody, ktoré nasledujú jedna za druhou a ktoré sú mimo pôsobnosti ruského súdnictva, ale o plánovaný postup. A ruské orgány aj napriek tomu po každej ďalšej vražde svetu tvrdia, že tentoraz vinníkov určite nájdu a potrestajú. Aký je výsledok? Nula bodov! Ruská Štátna duma dokonca obvinila Európsky parlament z toho, že zasahuje do vnútorných záležitostí Ruska, a využila spleť lží, aby očiernila správu pani Andrikienėovej. Ak si má Európa udržať svoju dôveryhodnosť ako obhajkyňa demokracie a ľudských práv, správa pani Andrikienėovej by sa mala prijať vo svojej súčasnej podobe bez akýchkoľvek osobitných ustanovení v súvislosti s neustálym porušovaním zo strany Ruska. Kanadský parlament vo svojom uznesení už podporil zákaz cestovania a zmrazenie účtov osôb, ktoré sú spojené s prípadom Magnický. Mali by sme ho nasledovať a vyslať Rusku jasný a rozhodný signál. Čo je veľa, to je veľa!

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. – Trvalá ochrana ľudských práv zo strany Európskej únie prináša vo svete vynikajúce výsledky. V tejto ére globalizácie musíme vo svojom úsilí pokračovať. Je nepochybné, že tento proces je pomalý a občas únavný. Je však dôležité, aby sme rozšírili svoje ciele, zaoberali sa skutočnými scenármi a vypracovali tak účinnejšie stratégie. Okrem toho chcem vyjadriť svoju podporu ochrany obhajcov ľudských práv a politík, ktoré umožnia nepretržité šírenie demokracie do krajín, v ktorých je ešte potrebné vykonať túto zmenu. Ako sme videli v prípade laureátov Nobelovej ceny a Sacharovovej ceny, ochrana týchto obhajcov ľudských práv má nesmierny význam a uvedené opatrenia predstavujú krok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa. Úsilie Parlamentu s cieľom šíriť demokraciu a chrániť ľudské práva aj naďalej dosahuje pokrok a v dnešnom globalizovanom svete sa o nespravodlivosti dozvedáme rýchlejšie. Tento prístup k informáciám nám uľahčuje monitorovanie týchto situácií na celom svete a reakcie na nich. Uvedenú výhodu je preto potrebné využiť a aj naďalej pokračovať v úsilí o zaručenie toho, aby ľudia mali základné práva, na zachovanie ktorých sme vynaložili také obrovské úsilie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia