Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/3006(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0707/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.7

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0492

Rozpravy
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

18. Situace v Pobřeží slonoviny (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je prohlášení místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Pobřeží slonoviny.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise/ vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Paní předsedající, situace v Pobřeží slonoviny je velmi povážlivá, neboť jsou ohroženy lidské životy – životy občanů Pobřeží slonoviny, ale i mnoha Evropanů, kteří v této zemi žijí a pracují.

Domnívám se, že je v sázce mnoho důležitých věcí, nejen role, kterou Pobřeží slonoviny hraje v Africe, nýbrž i obrovská práce mezinárodního společenství za posledních 10 let, jež byla vykonána na podporu vyřešení krize a na posílení stability. Prezidentské volby byly očekávány po několik let. Zásluhou lidu Pobřeží slonoviny, práce Organizace pojených národů a – což musím zdůraznit – především práce, kterou odvedla Evropské unie a zprostředkovatel, prezident Burkiny Faso Blaise Compaoré, se tyto volby nakonec mohly uskutečnit.

Všichni kandidáti předem souhlasili se základními pravidly voleb. Mezi ně patřilo i zvláštní postavení zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN, pana Choie, jehož úkolem bylo potvrdit výsledky voleb. Do země byla vyslána volební pozorovatelská mise Evropské unie vedená panem poslancem Cristianem Predou. Děkuji mu za jeho práci a věřím, že zde zanedlouho vystoupí. Mise dospěla k závěru, že se volby konaly v demokratických podmínkách. Děkuji a blahopřeji panu Predovi a jeho týmu za jejich odvahu a vynikající práci, kterou odvedli za složitých podmínek.

Výsledky byly vyhlášeny Nezávislou volební komisí a potvrzeny zvláštním zástupem generálního tajemníka OSN. Předseda Barroso a já jsme byli mezi prvními, kteří poblahopřáli prezidentu Ouattarovi k jeho vítězství. Mezinárodní společenství jej jednomyslně uznalo. ECOWAS a Africká unie se ve své zprávě vyjádřily naprosto jasně. Pan Ouattara je legitimním prezidentem Pobřeží slonoviny. Parlamentní shromáždění AKT-EU se ve svém prohlášení ze dne 3. prosince vyjádřilo stejně jednoznačně.

Vyzýváme všechny politické síly v Pobřeží slonoviny, aby uznaly výsledek voleb, projevily odpovědnost a zdržely se jakýchkoli násilností. Veškeré úsilí by nyní mělo být zaměřeno na dosažení pokojného předání moci. Rezoluce OSN počítají s cílenými opatřeními vůči těm, kdo stojí v cestě pokojné změně a volbám.

Africké orgány již uvalily na Pobřeží slonoviny sankce. Evropská unie je připravena převzít svoji odpovědnost týkající se cílených opatření, což jsme jasně řekli tento týden v Radě ministrů zahraničních věcí EU, ale jsme připraveni přijmout i opatření na podporu právoplatně zvolených orgánů.

Vývoj v Pobřeží slonoviny je pozorně sledován mnoha aktéry a veřejností, především v Africe a zejména v sousedních zemích, z nichž mnohé rovněž procházejí obdobím po ozbrojeném konfliktu a těžkým přechodem k demokracii. Výsledek současné ústavní krize v Pobřeží slonoviny vyšle jasný signál všem silám na africkém kontinentu, a to jak těm, které jsou pro demokracii, tak těm, které se staví proti ní.

Reakce Evropské unie na tuto krizi je nezbytná. Naše pozice jednoho z hlavních aktérů v mezinárodním společenství a naše důvěryhodnost, kterou máme jakožto bojovníci za demokracii na celém světě, budou výsledně posíleny, budeme-li schopni svým jednáním přispět k pokojnému předání moci v souladu s vůlí lidu Pobřeží slonoviny, která byla jasně vyjádřena ve svobodných a spravedlivých volbách.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, jménem skupiny PPE.(FR) Paní předsedající, paní baronko Ashtonová, je pravdou, že jsem vedl volební pozorovatelskou misi Evropské unie v Pobřeží slonoviny.

Začnu tím, že se zmíním o odvaze a odhodlání pozorovatelů z 26 zemí, více než 100 lidí, 120 pozorovatelů, kteří byli na místě a kteří odvedli znamenitou práci. V prvé řadě uváděli, že občané Pobřeží slonoviny víceméně ze všech táborů říkali: „Jsme unaveni.“ Toto byla klíčová, opakující se fráze, která dokládala, že volby byly považovány za konec politické krize. Všichni si přáli, aby těmito volbami vše skončilo.

Jedinou výjimkou byl dosavadní prezident pan Gbagbo, který odmítl vzdát se moci a opatřil si prostředky, kterými zabránil ukončení této krize – ustavil partyzánskou Ústavní radu, která výsledky ve prospěch jeho soupeře jednoduše prohlásila za neplatné. To znamená, že tu dnes namísto klidu, namísto cesty ven z krize máme ještě komplikovanější krizi s velmi vratkou rovnováhou a teď i začátek konfliktu.

Dále bych uvedl, že je teď opravdu velmi těžké zabránit ozbrojenému konfliktu. Stačí se podívat, jak vypadalo hlasování v kasárnách v prvním a druhém kole voleb. Bohužel jsme konfrontováni s mimořádně ožehavou situací.

Na závěr chci vyjádřit vděčnost paní baronce Ashtonové, že se angažuje v řešení této záležitosti.

Rád bych jí položil otázku, neboť jsem zaregistroval, že Rada oznámila, že v nejbližší době mají být přijata restriktivní opatření: je možné říci, kdy budou přijata?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, jménem skupiny S&D. (FR) Paní předsedající, zaprvé bych ráda poblahopřála svému kolegovi panu Predovi a jeho týmu k jejich znamenité práci. Ráda bych poblahopřála i paní baronce Ashtonové, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, k odhodlání, jež společně s celým mezinárodním společenstvím projevila při pozorování těchto voleb. Nás, kteří se angažujeme ve volebních pozorovatelských misích, jež představují mimořádný nástroj podpory demokracie ve státě, zahřála u srdce skutečnost, že po pokusu o zvrácení výsledků voleb následovala tak rychlá a rozhodná akce. Doufáme, že k tomu bude docházet i v jiných případech, bude-li si to situace žádat.

Ráda bych nyní poznamenala – protože jsem to už mnohokrát slyšela –, že prezident Ouattara není kandidátem Evropy. Zmobilizovalo se celé mezinárodní společenství, což je nebývalé: Africká unie, Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS), Organizace spojených národů, Evropa i jiní hovoří jedním hlasem, což je historický milník.

Samozřejmě jsem poněkud znepokojena záměrem pana Ouattary vyslat ozbrojence do ulic, protože se nedomnívám, že vyslání opozičních sil do ulic může přinést pokojné řešení. Chtěla bych zmínit dokument, jenž se právě připravuje v zemích AKT a který již byl projednán na posledním setkání AKT v Kinshase, kterého se někteří z nás zúčastnili. Jeho název je výjimečný: „Výzvy pro budoucnost demokracie a úcta k ústavnímu pořádku“. Za jeho vypracování zodpovídají africký a evropský zástupce. V tomto textu můžeme najít množství právnických věcí a tři strany jsou věnovány sdílení moci v případě, že se jedna ze stran pokusí neoprávněně chopit vlády. Tyto tři stránky popisují způsob, jak předejít tomu, aby se situace zvrhla v krveprolití. Krveprolití lze lépe předejít vyjednáváním o rozdělení moci než vycházením do ulic. Samozřejmě je nejdříve potřeba vyvinout tlak a postarat se o to, aby vítěz byl uznán.

Doporučuji vám, abyste si tento dokument přečetli. Je velmi poučný a ukázal mi, že navzdory tomu, že africká politická kultura není příliš obeznámena s demokracií, rozhodně ví mnoho o tom, jak vyjednávat.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, jménem skupiny ALDE. (FR) Paní předsedající, před pouhými několika hodinami Ouattarovi partyzáni obsadili hlavní sídlo vlády, rozhlasu a televize Pobřeží slonoviny a chci vyjádřit své znepokojení, neboť riziko násilných střetů a konfliktů je značné a zcela reálné.

Naší prvořadou odpovědností je vyzývat ke klidu a dialogu. To je však odpovědností i hlavních vůdců Pobřeží slonoviny. Jak dosavadní prezident, tak nově zvolený prezident musí podniknout všechny kroky k tomu, aby se předešlo opětovnému vypuknutí násilí v zemi, která poslední léta tolik trpěla. To je první vzkaz.

Druhým vzkazem je to, že mezinárodní společenství – tedy samozřejmě Evropa, ale i Africká unie – mluvilo od samého počátku jedním hlasem. Zmobilizovaly se, aby zajistily, že výsledek voleb bude respektován. Tento tlak musí pokračovat a je třeba uvalit sankce. Laurent Gbagbo musí přijmout porážku. Alassane Ouattara musí neúnavně pracovat na usmíření svého lidu. Pokud jde o nás, nesmíme polevit, dokud se situace nestabilizuje.

Chtěla bych vám předem poděkovat, paní vysoká představitelko, za to, že především dnes večer předáte tyto vzkazy.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, jménem skupiny Verts/ALE. (FR) Paní předsedající, stejně jako mí předřečníci i já jsem zarmoucena vážností dnešní situace, bezprostřední politickou krizí a nebezpečím vzniku násilných střetů, které mohou vypuknout v nejbližších hodinách. Proto samozřejmě vítám jednomyslné stanovisko celého mezinárodního společenství a domnívám se, že kromě potřeby podpořit demokracii máme i povinnost nejen zachránit lid Pobřeží slonoviny, nýbrž i vyslat jasný signál, že střídání moci v Africe je možné. Kromě toho, že zde jde o samotné obyvatelstvo Pobřeží slonoviny, jeho bezpečnost a pnutí, která působí na tuto zemi a která na ni mohou mít vliv i v následujících dnech a měsících, se tyto problémy týkají i sousedních zemí. Volby se budou konat i v dalších, okolních zemích, ve kterých by mohlo dojít ke střídání dosavadního prezidenta za prezidenta nového.

Domnívám se, že je mimořádně důležité – aniž bych jakkoli odhadovala výsledek –, že otázku demokratického střídání moci v Pobřeží slonoviny je možné vyřešit pokojně, vyjednáváním a s podporou mezinárodního společenství a navzdory všem těm, kteří by mohli způsobit krveprolití či přinejmenším vzít civilní obyvatelstvo jako rukojmí, pokud by k tomu dostali příležitost. Je to důležité nejen proto, že tito lidé si již vytrpěli dost, ale i proto, že to bude příkladem pro okolní země. Mám samozřejmě na mysli Kongo, kde se v příštím roce, 2011, budou konat volby.

Vítám vaše prohlášení ohledně toho, jakým způsobem bude v příštích měsících sledován, vyvíjen a udržován tlak na zachování míru.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, jménem skupiny GUE/NGL. (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, všichni jsme znepokojeni vážnou krizí v Pobřeží slonoviny.

Rozhodnutí Ústavní rady této země, kterým byly odmítnuty výsledky voleb oficiálně vyhlášené Nezávislou volební komisí, bylo mezinárodním společenstvím samozřejmě jednomyslně odsouzeno.

Evropská unie, Organizace spojených národů, Africká unie, Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU, Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS), ke kterým se bezpochyby brzy přidá i Evropská unie, požadují respektování oficiálně vyhlášených výsledků voleb a uvedení nového prezidenta republiky, který byl uznán Nezávislou volební komisí – což je, připomínám, orgán schválený OSN –, do úřadu.

Všechny politické skupiny v Evropském parlamentu vyjádřily ve svém společném prohlášení shodu na těchto klíčových věcech. Rovněž vyzvali k akci, která má zabránit jakékoli eskalaci napětí v zemi, což by mohlo vést k občanské válce, jež by pro Pobřeží slonoviny znamenala lidskou, sociální a hospodářskou pohromu a které je třeba za každou cenu zabránit.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Paní předsedající, paní baronko Ashtonová, dámy a pánové, demokracie není hodnotou, o které lze vyjednávat, stejně jako výsledky lidového konsensu: účast, zastoupení a suverenita lidu jsou měřítkem zralosti demokratického systému. Události, ke kterým dochází v Pobřeží slonoviny, o kterých pozorovatelé objektivně informovali, vážně poškozují průběh voleb, které měly být už dávno za námi.

Volba lidu byla jasná a jednoznačná, a přesto bývalá, ale stále úřadující hlava státu, pan Gbagbo, dosud nebyl nahrazen svým nástupcem, panem Ouattarou. To je nepřijatelné pro Evropský parlament i pro každého, kdo věří ve spravedlnost.

Ústavní rada politickými manipulacemi potvrdila ve funkci dosavadního prezidenta, který bohužel stále vystupuje jako představitel Pobřeží slonoviny. To vše má potenciál podněcovat napětí a nepokoje, které není snadné kontrolovat. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) se nemůže smířit s tím, aby lidové hlasování bylo pošpiněno těmito machiavelistickými machinacemi.

Proto žádáme, aby občanům, kteří konsensem svobodně vyjádřili svoji volbu, bylo umožněno, aby jim vládla osoba, kterou si jednomyslně zvolili. Organizace spojených národů nás v tomto postupu podporuje. Přirozeně požadujeme, aby tato obtížná krize byla ukončena v rozumně krátkém čase, a vkládáme důvěru ve vlivný zásah paní baronky Ashtonové, aby Evropa vystupovala s vážností a prestiží prostřednictvím svého nejvyššího úřadu v mezinárodních vztazích.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D). - (FR) Paní předsedající, paní vysoká představitelko, dámy a pánové, nedávno proběhly v Pobřeží slonoviny volby.

Mezinárodní společenství tolerovalo, že je režim Laurenta Gbagba rok co rok odkládal. Tyto postupně přicházející zprávy nás varovaly před těžkostmi, ve kterých se v tuto chvíli nacházíme, ale v koutku duše jsme doufali, že zvítězí duch demokracie v zemi, která si toho už tolik vytrpěla ve zbytečných a nepřijatelných konfliktech spojených zejména s pojetím národnosti Pobřeží slonoviny.

Mezinárodní společenství a zejména Evropská unie okolo baronky Ashtonové a prostřednictvím mého kolegy, pana poslance Predy, se zmobilizovala, aby zajistila, že tyto volby proběhnou za nejlepších možných podmínek, transparentně a nenásilně. To je nutné vyzdvihnout.

Vzhledem ke klidu, který převládal, a atmosféře vzájemné úcty mezi kandidáty nám volební kampaň dávala důvod k naději, že výsledky budou uznány všemi zúčastněnými stranami. Dnes však dosavadní prezident odmítl demokratické výsledky voleb vzešlé z volebních uren.

Zítra proto budu, stejně jako mí kolegové, hlasovat pro vyzvání pana Gbagba, aby uznal, že to, co se mu zdá jako odvrácená tvář štěstěny nebo jako spiknutí, je ve skutečnosti vůle většiny jeho spoluobčanů. Nemůže zůstat u moci, aniž by zpochybnil část své vlastní minulosti bojovníka, který se v době, kdy pobýval v Evropě, zdál být mužem, jenž do své země přinesl znovunabytou svobodu a demokracii.

Zvláštní zástupce Spojených národů v Pobřeží slonoviny se s odvahou zhostil své role a vyhlásil výsledky hlasování.

Jako první místopředseda Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU bych chtěl rovněž poznamenat, že prohlášení, které naše shromáždění přijalo 3. prosince v Kinshase, rezolutně odsuzuje rozhodnutí Ústavní rady Pobřeží slonoviny o prohlášení výsledků za neplatné.

Toto prohlášení navazuje na jasné a jednoznačné stanovisko, které zaujali lídři členských států Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Africké unie. Dnes si režim pana Gbagba nepřejí ani jeho občané, ani jeho sousedé, a není uznán ani mezinárodním společenstvím. Nastal proto čas, aby uznal vítězství Alassana Ouattary, demokraticky zvoleného prezidenta Pobřeží slonoviny, kterému musí být co nejdříve předána odpovědnost, kterou mu svěřili jeho spoluobčané.

Paní předsedající, paní vysoká představitelko, dámy a pánové, závěrem bych rád vyzval Evropskou unii, aby převzala svoji roli a prostředky, které má k dispozici, přesvědčila Laurenta Gbagba a jeho nelegitimní vládu, aby uznali, že hra skončila. Nedovolíme, aby jeho tvrdohlavost zavedla Pobřeží slonoviny do chaosu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). (FR) Paní předsedající, nebýt ega pana Gbagba, Pobřeží slonoviny by mohlo být zdrojem inspirace pro všechny rozvojové země, které touží po demokracii.

Lid Pobřeží slonoviny projevil při posledních volbách velkou politickou dospělost. Navíc ani mezinárodní orgány, počínaje Organizací spojených národů, nejsou ani v nejmenším nadšeny povolebními machinacemi poraženého kandidáta. Pan Gbagbo by měl odejít. Nemá jinou možnost, pokud si chce zachovat alespoň kus důstojnosti, který mu ještě zbyl.

Evropská unie až doposud jednala správně, zejména na úrovni cílených sankcí. Sankce nesmí dopadnout na lid, který projevil svoji vůli příkladným způsobem, ale jen na pana Gbagba a na osoby jemu blízké.

Má otázka na paní baronku Ashtonovou zní: Jaké hodláte podniknout kroky, zvrhne-li se situace a bude hrozit použití síly jak vůči občanům Pobřeží slonoviny, tak vůči cizincům tam žijícím? Dále bych se chtěl zeptat, zda si myslíte, že ECOWAS a Africká unie mají dostatečnou kapacitu pro vyřešení tohoto problému?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Paní předsedající, paní baronko Ashtonová, dámy a pánové, situace v Pobřeží slonoviny je zkouškou, ve které si nemůžeme dovolit selhat.

To se týká zejména Evropské unie, neboť v žádném případě nesmíme uznat ukradené vítězství, ani nesmíme přestat vyvíjet maximální tlak na lídry Pobřeží slonoviny, pokud jde o tento obrovský podvod. Nadto je nepřípustné, aby jediné euro evropských daňových poplatníků skončilo u nelegitimní vlády, která pošlapává i ta nejzákladnější pravidla demokracie, či aby jenom prošlo jejíma rukama. Toho si Pobřeží slonoviny musí být vědomo.

Pobřeží slonoviny je teď zkouškou i pro Africkou unii, která řeší tuto situaci velmi zajímavým způsobem: doposud projevuje míru neústupnosti a jednoty, která by byla před pouhými 10 či 15 lety nemyslitelná. To je znamením toho, že otázka Pobřeží slonoviny by neměla být zneužita k oživování starých stereotypů, že černá Afrika není schopná demokracie.

I když balancujeme na pokraji vypuknutí násilností, což by bylo tragické, společnost Pobřeží slonoviny si v této obtížné zkoušce prozatím vede dobře: dala většinu reformnímu kandidátovi, panu Ouattarovi, a zdá se, že se poučila z díla svého krajana, skvělého spisovatele Ahmadoua Kouroumy, který v roce 1998 vydal knihu s příhodným názvem „En attendant les votes des bêtes sauvages“ (Až bude volit divá zvěř), která vypráví pravdivý příběh z pozice demokrata a očima obyvatele Pobřeží slonoviny.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Paní předsedající, volby v Pobřeží slonoviny skončily bezprecedentní situací, kdy se oba kandidáti v prezidentských volbách prohlásili za vítěze a oba jmenovali předsedu vlády. Existuje jen jediný legitimní prezident: prezident Ouattara. Domnívám se, že všechny politické síly musí respektovat vůli lidu vyjádřenou ve volbách, které se konaly 28. listopadu. O to spíše, že OSN, Nezávislá volební komise a mnoho evropských států uznalo opozičního vůdce za právoplatného vítěze.

Zároveň je politováníhodné, že došlo k zastrašování pozorovatelů EU, v důsledku čehož musela být mise ukončena. Politická nestabilita má již nyní závažné důsledky. Africká unie nedávno rozhodla o dočasném vyloučení země ze všech činností organizace. Navíc existuje riziko obnovení občanské války z roku 2002.

Pobřeží slonoviny si tedy může vybrat mezi dvěma cestami: mezi tou, která zachovává demokracii a vede k pokroku, a druhou, která znamená izolaci v africkém společenství.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise/ vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Paní předsedající, budu stručná, protože si myslím, že vše, co k tomuto tématu lze říci, již bylo velmi dobře vyjádřeno. Pane Predo, ještě jednou děkuji vám a vašemu týmu za vaši odvahu a práci během voleb. Máte mé uznání.

Mám dvě krátké poznámky. Samozřejmě, že jsem byla v kontaktu s Pan Ki-munem. Hovořili jsme spolu na samém počátku krize a diskutovali o tom, jak zlá je situace, a shodli jsme se, že budeme plně spolupracovat. Stejně tak jsem zajišťovala, aby bylo postaráno o zástupce Evropské unie, kteří byli na místě: jak asi předpokládáte, máme záložní plán pro zajištění jejich bezpečnosti.

Ráda bych zodpověděla i konkrétní otázku, která byla položena ohledně sankcí. Seznam sankcí by měl být připraven do několika dnů. Chceme je zavést co nejdříve a udržovat co největší tlak. Existuje skutečné nebezpečí násilí a skutečně hrozí, že vzniknou nejasnosti ohledně toho, co se děje. Musíme zůstat rozhodní a srozumitelní a co možná nejvíce spolupracovat s mezinárodním společenstvím, abychom dále vyvíjeli co možná největší tlak, a udělat to, co je potřeba k dosažení uspokojivého řešení. Jsem nesmírně vděčná této sněmovně za podporu, kterou nám při naší práci poskytuje.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Obdržela jsem šest návrhů na usnesení(1) v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 12:00 hod.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písemně. – (SK) Dámy a pánové, dva prezidentští kandidáti se prohlásili za vítěze a 4. prosince složili přísahu. Není však možné, aby prezidentské volby měly v jedné zemi dva vítěze. Situace v Pobřeží slonoviny je proto velmi nebezpečná, neboť všichni velmi dobře víme, že země, která je poznamenaná roky nepokojů a násilí, je obzvláště náchylná ke krokům, které mohou vést k opětovnému vypuknutí občanské války, stejně jako tomu bylo v roce 2002 po násilném státním převratu.

Kroky mezinárodního společenství, z naší strany reprezentované Evropskou unií, je proto třeba důkladně zvážit a neodsunovat je na pozdější dobu, neboť budou mít rozhodující dopad na životy obyvatel této země.

Proto plně souhlasím se slovy paní Ashtonové. Uvalení sankcí na zemi bude jediným způsobem, jakým bude EU moci potrestat ty, kteří brání mírové výměně politických elit. Sankce musí sloužit k tomu, aby pomohly prosadit vůli lidu Pobřeží slonoviny. Nesmíme na místní obyvatele zapomínat a musíme se snažit pomoci zlepšit jejich bezpečnost, aby mohli žít ve svobodné a demokratické zemi.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  

(1) viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí