Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/3006(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0707/2010

Viták :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Szavazatok :

PV 16/12/2010 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0492

Viták
2010. december 15., Szerda - Strasbourg HL kiadás

18. Az elefántcsontparti helyzet (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az elefántcsontparti helyzetről szóló nyilatkozata.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony, az elefántcsontparti helyzet nagyon súlyos, hiszen emberéletek forognak kockán – elefántcsontparti polgárok élete, de sok ott élő és dolgozó európai élete is.

Véleményem szerint fontos dolgok forognak kockán, nemcsak Elefántcsontpart Afrikában betöltött szerepe, de a nemzetközi közösség által az utóbbi 10 év során elvégzett, óriási méretű, a válságrendezésre és a stabilitás előmozdítására irányuló munka is. Már évekkel ezelőtt elnökválasztást kellett volna tartani. Végeredményben az elefántcsontparti emberek, az ENSZ és a nemzetközi közösség, valamint különösen az Európai Unió és a közvetítő szerepet játszó Blaise Compaore Burkina Faso-i elnök érdeme, hogy a választásokat végre megtartották.

A választások előtt a jelöltek megegyeztek a választásokra vonatkozó alapszabályokban. A megegyezésben szerepelt az is, hogy Choi úrnak, az ENSZ-főtitkár különmegbízottjának feladata lesz a választási eredmények hitelesítése. Cristian Preda európai parlamenti képviselő vezetésével európai választási megfigyelő missziót küldtünk az országba. Köszönöm a képviselő úr munkáját, aki ha jól tudom, hamarosan fel is fog szólalni. A misszió megállapította, hogy a választások demokratikus módon zajlottak. Köszönöm Preda úrnak és a missziónak bátorságukat és nehéz körülmények között elvégzett kiváló munkájukat, amihez szeretnék gratulálni nekik.

Az eredményeket a független választási bizottság tette közzé, az ENSZ-főtitkár különmegbízottja pedig hitelesítette. Barroso elnök úr és én az elsők között gratuláltunk Ouattara elnök úrnak a győzelméhez. A nemzetközi közösség egyhangúlag elismerte győzelmét. Az ECOWAS és az Afrikai Unió üzenete kristálytiszta. Ouattara úr Elefántcsontpart legitim elnöke. Az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésének december 3-i nyilatkozata hasonlóképpen félreérthetetlen volt.

Valamennyi elefántcsontparti politikai erőt a választási eredmények elfogadására, felelősségteljes magatartásra és az erőszak minden formájának elkerülésére szólítunk fel. Most minden erőfeszítést a békés hatalomváltásra kell összpontosítani. Az ENSZ-határozatok célzott intézkedéseket tesznek lehetővé azok ellen, akik hátráltatják a békés átmenetet és a választásokat.

Különböző afrikai szervezetek már szankciókat léptettek életbe Elefántcsontpart ellen. Az EU készen áll eleget tenni a célzott intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ezt ezen a héten világosan ki is jelentettük a Tanácsban az uniós külügyminiszterekkel, de arra is készen állunk, hogy intézkedéseket tegyünk a jogszerűen megválasztott hatóságok támogatására.

Az elefántcsontparti fejleményeket számos érintett szereplő és a közvélemény is szoros figyelemmel követi, különösen Afrikában, illetve még inkább az Elefántcsontparttal határos országokban, amelyek közül sok szintén konfliktus utáni helyzetet és nehéz demokratikus átmenetet él meg éppen. Az elefántcsontparti alkotmányos válság kimenetele erőteljes üzenet lesz az afrikai kontinens minden szereplője számára, legyenek azok a demokrácia hívei vagy ellenzői.

Nagyon fontos, hogyan reagál az Európai Unió erre a válságra. Ha fellépésünkkel az elefántcsontparti népnek a szabad és tisztességes választásokon kifejezett akaratával összhangban hozzá tudunk járulni a békés hatalomátvételhez, akkor tovább fog erősödni vezető szerepünk a nemzetközi közösségben, és még hitelesebbé válunk mint a demokrácia globális bajnokai.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében.(FR) Elnök asszony, Ashton bárónő, valóban én voltam az Európai Unió elefántcsontparti választási megfigyelő missziójának vezetője.

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy több mint 100 ember, 120 megfigyelő érkezett összesen 26 országból, akik bátor, elkötelezett és remek munkát végeztek. Az első dolog, amit észrevettek, hogy Elefántcsontpart polgárainak nagy része – függetlenül attól, melyik oldalon állnak – azt mondogatta: „Belefáradtunk”. Ez volt a kulcsszó, amely arra utalt, hogy az emberek a választásokat a politikai válság végének tekintik. Mindenki azt akarta, hogy ezekkel a választásokkal végre legyen vége ennek a válságnak.

Mindenki ezt akarta, egy kivétellel, Gbagbo leköszönő elnök kivételével, aki nem volt hajlandó átadni a hatalmat, és megakadályozta, hogy végre véget érjen ez a politikai válság; a Gbagbo híveiből álló alkotmányos tanács ugyanis egész egyszerűen érvénytelennek nyilvánította a Gbagbo ellenfele számára kedvező választási eredményeket. Ez azt jelenti, hogy a nyugalom és a válságból való kilábalás helyett még bonyolultabb válság alakult ki, amelyben az egyensúly máris nagyon ingataggá vált, és már elkezdődött a szembenálló felek nyílt konfrontációja.

Szeretném elmondani, hogy a jelen helyzetben tényleg nagyon nehéz elkerülni a konfrontációt. Elég csak megnézni, hogyan zajlott a szavazás első és második fordulója a katonaságnál. Sajnálatos módon egy nagyon kényes helyzettel kell szembenéznünk.

Végezetül mindenképpen szeretném elismerésemet kifejezni Ashton bárónőnek az ezen a területen mutatott elkötelezettségéért.

Szeretnék feltenni neki egy kérdést. A Tanács bejelentette, hogy hamarosan korlátozó intézkedéseket fognak elfogadni. Lehet már tudni, mikor fogják elfogadni ezeket a korlátozó intézkedéseket?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében.(FR) Elnök asszony, mindenekelőtt szeretnék gratulálni képviselőtársamnak, Preda úrnak és csapatának az általuk elvégzett figyelemre méltó munkához. Szeretnék gratulálni Ashton bárónőnek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének is, amiért az egész nemzetközi közösséggel együtt elkötelezettségről tett tanúbizonyságot a választások nyomon követése terén. Számunkra, akik teljes mértékben el vagyunk kötelezve a választási megfigyelő missziók mint a demokrácia előmozdításának kivételesen fontos eszközei mellett, nagyon szívet melengető volt az a tény, hogy a választási eredmények meghamisítására tett kísérletet követően ilyen gyors és határozott nyomon követésre került sor, és nagyon örülnénk, ha ez így lenne más területeken is, amikor a helyzet megköveteli.

Szeretném elmondani azt is, hogy Ouattara elnököt nem Európa akarta és jelölte elnöknek – sokan ezt mondják, de ez nem így van. Nagyon kivételes helyzet, hogy az egész nemzetközi közösség mozgósította erőit. Történelmi mérföldkő, hogy egységesen lépett fel az Afrikai Unió, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), az ENSZ, Európa stb.

Természetesen aggasztónak találom, hogy Ouattara úr az utcára akarja küldeni a híveit, mert véleményem szerint az utcán nem jöhet létre békés megoldás a szembenálló felek között. Szeretnék megemlíteni egy dokumentumot, amelyet az AKCS-országok jelenleg dolgoznak ki, és amelyet a legutóbbi AKCS-ülésen, Kinshasában - ahol néhányan közülünk is jelen voltak - már meg is vitattak. A dokumentum címe rendkívüli: „A demokrácia jövőjével kapcsolatos kihívások és az alkotmányos rend tiszteletben tartása”. Egy afrikai és egy európai megbízott felel a dokumentum megszövegezéséért. A szöveg rengeteg jogi dolgot fog tartalmazni, és három oldalt szentelnek a hatalom megosztásának azokban az esetekben, hogy ha a pártok valamelyike illegitim módon próbál hatalomra jutni. Ez a három oldal tanácsokat tartalmaz arra nézve, hogyan lehet elkerülni, hogy egy ilyen helyzet vérfürdővé fajuljon. Valószínű, hogy a vérfürdőt jobban meg lehet előzni a hatalom megosztásáról folytatott tárgyalásokkal, mint az utcára vonulással. Természetesen először nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a választások győztesét elismerjék.

Csak ajánlani tudom, hogy olvassák el az említett dokumentumot. Nagyon informatív, és kiderül belőle, hogy bár az afrikai politikai kultúra nem sokat ért a demokráciához, de minden bizonnyal nagyon ért a tárgyaláshoz.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, pár órával ezelőtt Ouattara hívei elérték a kormány, valamint az elefántcsontparti rádió és televízió székhelyét. Szeretnék hangot adni aggodalmamnak, mivel fennáll az a jelentős és valós kockázat, hogy összecsapásokra és konfrontációkra kerül sor.

Ma este fő kötelességünk az, hogy nyugalomra és párbeszédre szólítsunk fel. De ez az elefántcsontparti vezetők kötelessége is. Mind a leköszönő elnöknek, mind az újonnan megválasztott elnöknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az erőszak újjáéledésének megelőzésére, hiszen az ország sok éven át oly sokat szenvedett. Ez az első üzenet.

A második üzenet pedig az, hogy a nemzetközi közösség, természetesen Európa is, de az Afrikai Unió is az első pillanattól kezdve egyhangúlag foglalt állást. Mozgósították erőiket a választások eredményeinek elismerése érdekében. Ezt a nyomást tovább kell folytatni, és szankciókat kell bevezetni. Laurent Gbagbónak el kell fogadnia, hogy veszített. Alassane Ouattarának fáradhatatlanul kell dolgoznia a megbékélés érdekében. Nekünk pedig kötelességünk, hogy ne csökkentsük erőfeszítéseinket mindaddig, amíg a helyzet nem stabilizálódott.

Előre is szeretném megköszönni a főképviselő asszonynak, hogy – a mai estén is – képviseli és közvetíti ezeket az üzeneteket.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(FR) Elnök asszony, az előttem felszólalókhoz hasonlóan én is sajnálattal értesültem a ma kialakult helyzet komolyságáról, az akut politikai válságról, és arról, hogy az elkövetkező órákban összecsapásokra kerülhet sor. Ezért természetesen üdvözlöm az egész nemzetközi közösség által képviselt, egységes álláspontot, és úgy gondolom, hogy a demokrácia támogatásán túl az is kötelességünk, hogy megvédjük az elefántcsontparti népet, valamint hogy azt a világos üzenetet közvetítsük, hogy Afrikában lehetséges a hatalomváltás. Az elefántcsontparti népen, az ő biztonságukon és a hazájukat érintő feszültségeken kívül – amely az elkövetkező napokban és hónapokban tovább fokozódhat – a helyzet a szomszédos országokat is érinti. A szomszédos országokban is lesznek választások, ahol szintén előállhat olyan helyzet, hogy végre kell hajtani a hatalomváltást a leköszönő és az új elnök között.

Véleményem szerint nagyon fontos, hogy Elefántcsontparton a demokratikus hatalomváltás kérdéséről békésen, tárgyalások útján szülessen döntés - és természetesen nem akarom előre megítélni, mi lesz ez a döntés -, a nemzetközi közösség támogatásával, és mindazok kizárásával, akik vérfürdőt akarnak, vagy a civil lakosság soraiból akarnak túszokat ejteni. Ez nemcsak azért fontos, mert ez a nép már eleget szenvedett, hanem azért is, mert Elefántcsontpart példaként fog szolgálni a szomszédos országok számára, és itt főként Kongóra gondolok, ahol jövőre, 2011-ben választásokra kerül sor.

Üdvözlöm az elkövetkező hónapokra a béke megőrzése érdekében tervezett megfigyelésre és nyomásgyakorlásra vonatkozó nyilatkozatokat.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében(FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, mindannyian aggasztónak találjuk az elefántcsontparti súlyos válsághelyzetet.

A nemzetközi közösség természetesen egyhangúlag elítélte, hogy az ország alkotmányos tanácsa a választási törvényt megszegve kétségbe vonta a független választási bizottság által hivatalosan közzétett választási eredményeket.

Az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az Afrikai Unió, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) követeli, és hamarosan minden bizonnyal az Európai Parlament is követelni fogja a hivatalosan kihirdetett választási eredmények elfogadását, valamint az új köztársasági elnök beiktatását, akit az ENSZ által szentesített, független választási bizottság is elismert.

Az Európai Parlament összes képviselőcsoportja egyetértését fejezte ki ezekkel a fontos kérdésekkel kapcsolatosan együttes nyilatkozatában. Ezenkívül cselekvésre szólítottak fel az országban uralkodó feszültség eszkalálódásának megfékezésére, hiszen ez polgárháborúhoz vezethetne, ami humanitárius, társadalmi és gazdasági katasztrófát jelentene Elefántcsontpart számára, és ezt természetesen bármi áron meg kell előzni.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, a demokrácia vitathatatlan érték, és egy demokratikus választás eredményeit sem lehet vitatni. A részvétel, a képviseleti rendszer és a népszuverenitás egy demokratikus rendszer érettségének legjobb fokmérői. A megfigyelők által tárgyilagos módon jelentett elefántcsontparti események nagyon sokat ártanak annak a választási folyamatnak, amelynek mostanra le kellett volna zárulnia.

Az emberek világosan és félreérthetetlenül szavaztak, ennek ellenére Gbagbo úr, a leköszönő, de még mindig hivatalban lévő elnök még nem adta át a hatalmat az új vezetőnek, Outtara úrnak. Az Európai Parlament ezt elfogadhatatlannak tartja mindazokkal együtt, akik hisznek az igazságban.

Az alkotmányos tanács politikai manipulációk segítségével megerősítette hivatalában a régi elnököt, aki így sajnálatos módon továbbra is gyakorolja a hatalmat az országban. Mindez a feszültségek fokozódásával és lázadások kitörésével fenyeget, amelyeket nem könnyű ellenőrzés alatt tartani. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport elfogadhatatlannak tartja, hogy ilyen machiavellista manőverekkel meghamisítsák egy demokratikus választás eredményeit.

Ezért olyan helyzet megteremtésére szólítunk fel, hogy az a személy kormányozza az országot, akit a polgárok szabad választásokon megválasztottak. Ebben a folyamatban az ENSZ támogat bennünket. Természetesen felszólítunk arra is, hogy a súlyos válságnak rövid időn belül vessenek véget, és bízunk Ashton bárónő határozott közbeavatkozásában. Bízunk benne, hogy személyén és így a legmagasabb szintű európai külügyi tisztségen keresztül Európa határozott és tekintélyes módon fog fellépni.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D).(FR) Elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, Elefántcsontparton nemrég választások voltak.

A nemzetközi közösség eltűrte, hogy Laurent Gbagbo rezsime évről évre halogassa a választásokat. Az egymást követő jelentések sokunk figyelmét felhívták azokra a nehézségekre, amelyek most be is következtek, bár közben titkon sokan abban reménykedtünk, hogy mégis győzni fog a demokratikus szellemiség ebben az országban, amely rengeteget szenvedett a meddő és elfogadhatatlan ellentétektől, amelyek különösen az elefántcsontparti állampolgárság koncepciója körül alakultak ki.

A nemzetközi közösség és főként az Európai Unió – Ashton bárónő és képviselőtársam, Preda úr személyén keresztül – mozgósította erőit annak érdekében, hogy a választások a lehető legmegfelelőbb körülmények között, átlátható módon és erőszak nélkül folyjanak le. Ezt csak helyeselni lehet.

A választási kampány nyugodtan zajlott, és a jelöltek között a kölcsönös tisztelet légköre volt jellemző. Ez okot adott a reményre, hogy az eredményt valamennyi fél el fogja fogadni. Sajnálatos módon ma a leköszönő elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem fogadja el a választások demokratikus eredményét.

Ezért holnap képviselőtársaimmal együtt arra fogok szavazni, hogy szólítsuk fel Gbagbo urat annak elfogadására, hogy ez egész egyszerűen az állampolgárok többségének akarata, még ha neki a szerencse megfordulásának vagy összeesküvésnek is tűnik. Nem kapaszkodhat a hatalomba anélkül, hogy közben ne kellene megkérdőjeleznie saját harcos múltját, amikor még Európában élt, és az ország szabadságáért és a demokráciáért küzdött.

Az ENSZ elefántcsontparti megbízottja bátran eleget tett feladatának, és kihirdette a választások eredményét.

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés első alelnökeként szeretném hangsúlyozni, hogy a közgyűlés december 3-án Kinshasában elfogadott egy nyilatkozatot, amely határozottan elítéli az elefántcsontparti alkotmányos tanácsnak a választási eredmények érvénytelenítésére irányuló döntését.

Ezen a nyilatkozaton kívül megemlítendő még a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és az Afrikai Unió tagállamai vezetőinek világos és egyértelmű álláspontja is. Gbagbo úr rezsimét ma sem az elefántcsontparti polgárok nem akarják, sem a szomszédos államok nem támogatják, sem a nemzetközi közösség nem fogadja el. Ezért itt az ideje, hogy Gbagbo úr elismerje Alassane Ouattara, Elefántcsontpart demokratikusan megválasztott elnökének győzelmét, akinek mihamarabb lehetővé kell tenni, hogy a nép által ráruházott kötelezettségeinek eleget tegyen.

Elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, végezetül felszólítom az Európai Uniót, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegyen eleget feladatának, és gyakoroljon nyomást Laurent Gbagbóra és illegitim kormányára, hogy fogadják el, a játéknak számukra vége. Nem fogjuk hagyni, hogy Gbagbo makacssága miatt káosz alakuljon ki Elefántcsontparton.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Elnök asszony, ha Gbagbo úr nem lenne ilyen makacs, akkor Elefántcsontpart jó példát mutathatna minden demokráciára törekvő, fejlődő országnak.

A választásokon az elefántcsontparti nép politikai érettségről tett tanúbizonyságot. A nemzetközi szervezeteket, kezdve az ENSZ-szel, cseppet sem hatják meg egy rossz vesztes machinációi. Gbagbo úrnak mennie kell. Csak így őrizheti meg, ami még megmaradt a méltóságából.

Az Európai Unió eddig megfelelően reagált, különösen a célzott szankciók szintjén. Nem az akaratuknak példamutató módon hangot adó polgárokat kell szankciókkal sújtani, hanem Gbagbo urat és köreit.

Szeretnék feltenni egy kérdést Ashton bárónőnek. Milyen lépéseket szándékoznak tenni, ha elfajulna a helyzet, és erőszak fenyegetné az elefántcsontparti állampolgárokat, illetve az Elefántcsontparton élő külföldieket? Gondolja, hogy az ECOWAS és az Afrikai Unió megfelelő kapacitásokkal rendelkezik a probléma kezelésére?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, az elefántcsontparti helyzet precedensértékű, már csak ezért sem engedhetjük, hogy meg, hogy balul üssön ki.

Igaz ez mindenekelőtt az Európai Unióra, mert semmiképpen sem ismerhetünk el egy lopott győzelmet, és mert továbbra is maximális nyomást kell gyakorolnunk az elefántcsontparti vezetőkre e miatt a súlyos csalás miatt. Ezenkívül az sem lenne elfogadható, hogy az európai adófizetők zsebéből akár egyetlen euró is egy olyan illegitim kormányhoz kerüljön, amely a demokrácia legalapvetőbb szabályait sem tartja be. Ezt közölni kell Elefántcsontparttal.

Az elefántcsontparti helyzet az Afrikai Unió számára is precedensértékű, mivel az Afrikai Unió nagyon érdekesen kezeli a helyzetet - olyan határozott és egységes fellépést tanúsít, amely 10 vagy 15 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Ez azt jelenti, hogy az elefántcsontparti helyzetet nem szabad a Fekete-Afrikáról kialakult régi sztereotípiák - melyek szerint képtelen a demokráciára - újjáélesztésére használni.

Még ha nagy is az esély arra, hogy a helyzet erőszakossá fajuljon, ami katasztrofális lenne, az elefántcsontparti társadalom eddig jól szerepelt ezen a nehéz vizsgán: a többség a reformokat sürgető jelöltre, Outtara úrra szavazott, és úgy tűnik, megértette a nagy elefántcsontparti író, Ahmadou Kourouma tanításait, akinek 1998-ban megjelent, nagyon találó című („En attendant les votes des bêtes sauvages”- A vadállatok szavazatára várva) könyve ezt az egész történetet demokratikus és nagyon elefántcsontparti nézőpontból meséli el.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Elnök asszony, az elefántcsontparti választások után példátlan helyzet alakult ki, mivel mindkét jelölt magát tartja a választások győztesének, és mindketten kineveztek egy-egy miniszterelnököt. De csak egy legitim elnök van: Ouattara elnök úr. Véleményem szerint valamennyi politikai erőnek tiszteletben kell tartania a november 28-án tartott választások eredményében kifejezésre jutó népakaratot. Annál is inkább, mivel az ENSZ, a választási bizottság és számos európai állam a korábbi ellenzéki vezetőt ismeri el a választások legitim győztesének.

Elfogadhatatlan, hogy az EU megfigyelőit megfélemlítették, aminek eredményeképpen a missziót meg kellett szakítani. Az országban kialakult politikai instabilitásnak már most fontos következményei alakultak ki. Az Afrikai Unió úgy határozott, hogy felfüggeszti az ország valamennyi tevékenységét a szervezetben. Ezenkívül fennáll a veszélye, hogy megismétlődik a 2002-es polgárháború.

Ezért Elefántcsontpart két út közül választhat: az egyik a demokrácia megerősítése és a fejlődés folytatása, a másik az afrikai közösségtől való izoláció.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony, rövid leszek, mivel úgy gondolom, hogy már minden lényeges dolgot nagyon jól elmondtak. Preda úr, még egyszer szeretném megköszönni önnek és csapatának a választások alatt tanúsított bátorságukat és munkájukat. Csak elismerően tudok nyilatkozni önökről.

Két dolgot szeretnék röviden elmondani. Természetesen végig tartottam a kapcsolatot Ban Ki Munnal. A válság kezdetekor beszéltem vele, megvitattuk a helyzet súlyosságát, és megállapodtunk, hogy teljes mértékben együtt fogunk működni. Gondoskodtam arról is, hogy az EU helyszínen tartózkodó képviselői biztonságban legyenek: ahogy elvárható, szükséghelyzeti terveink vannak biztonságuk szavatolására.

Szeretnék válaszolni a szankciókkal kapcsolatban feltett konkrét kérdésre is. Előreláthatólag néhány napon belül készen lesz a jegyzék. Minél gyorsabban akarunk haladni a jegyzék elkészítésével, és továbbra is minél nagyobb nyomást akarunk gyakorolni. Valóban fennáll az erőszak veszélye, és valóban fennáll az események félreértelmezésének veszélye. Határozottnak és egyértelműnek kell lennünk, és minél szorosabban együtt kell működnünk a nemzetközi közösséggel a minél nagyobb nyomásgyakorlás érdekében, és annak érdekében, hogy minden szükséges intézkedés megtörténjen a kielégítő megoldás elérése érdekében. Nagyon hálás vagyok, hogy a Parlament támogat minket munkánkban.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. Hat állásfoglalási indítvány került előterjesztésre (1) az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. december 16-én, csütörtökön 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), írásban.(SK) Hölgyeim és uraim, december 4-én két elnökjelölt is magát nyilvánította a választások győztesének, és két elnökjelölt is letette esküjét. Egy elnökválasztásnak azonban nem lehet két győztese. Az elefántcsontparti helyzet azért nagyon súlyos, mert jól tudjuk, hogy egy éveken át konfliktusok és erőszak sújtotta ország különösen hajlamos olyan lépéseket tenni, amelyek a véres államcsínyt követő 2002-es polgárháború megismétlődéséhez vezethetnek.

A nemzetközi közösségnek, illetve részünkről az Európai Uniónak alaposan fontolóra kell vennie, milyen lépéseket tesz, de nem szabad halogatnia, mivel ezeknek a lépéseknek jelentős hatásuk lesz az ország lakosainak életére.

Ezért teljes mértékben egyetértek Ashton bárónő szavaival. A szankciók kivetése lehetséges megoldás az EU részéről azok megbüntetésére, akik megakadályozzák a békés politikai hatalomváltást. A szankcióknak az elefántcsontparti nép akaratának érvényesítését kell segíteniük. Nem szabad elfeledkeznünk a helyi lakosságról, segítenünk kell, hogy szabad és demokratikus országban, valamint nagyobb biztonságban élhessenek.

 
  
  

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

 
  

(1)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat