Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/3006(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0707/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.7

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0492

Rozpravy
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Situácia na Pobreží Slonoviny (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Pobreží Slonoviny.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Vážená pani predsedajúca, situácia v Pobreží Slonoviny je veľmi neistá, keďže životy ľudí sú ohrozené – životy občanov Pobrežia Slonoviny, ale aj mnohých Európanov, ktorí v tejto krajine žijú a pracujú.

Som presvedčená, že v hre sú dôležité otázky, nielen úloha, ktorú Pobrežie Slonoviny zohráva v Afrike, ale aj obrovský kus práce, ktorú vykonalo medzinárodné spoločenstvo za posledných desať rokov s cieľom vyriešiť krízu a posilniť stabilitu. Už niekoľko rokov sa majú konať prezidentské voľby. To, že sa tieto voľby napokon mohli konať, je nakoniec zásluhou obyvateľov Pobrežia Slonoviny, práce Organizácie Spojených národov s podporou medzinárodného spoločenstva a najmä, to musím povedať, Európskej únie a sprostredkovateľa Blaisa Compaorého, prezidenta Burkiny Faso.

Všetci kandidáti pred konaním volieb súhlasili so základnými pravidlami volieb. Tieto pravidlá zahŕňali osobitnú úlohu osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pána Čchoia, ktorý mal potvrdiť výsledky. Do krajiny bola vyslaná európska volebná pozorovateľská misia, ktorú viedol poslanec EP pán Cristian Preda. Chcem sa mu poďakovať za jeho prácu a predpokladám, že o chvíľu sa ujme slova. Volebná pozorovateľská misia dospela k záveru, že voľby prebehli demokratickým spôsobom. Ďakujem pánovi Predovi a jeho kolegom a blahoželám im k ich odvahe, ako aj k vynikajúcej práci, ktorú vykonávali v zložitých podmienkach.

Výsledky vyhlásila nezávislá volebná komisia a potvrdil ich osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN. Predseda Barroso a ja sme medzi prvými blahoželali prezidentovi Ouattarovi k jeho víťazstvu. Medzinárodné spoločenstvo ho jednomyseľne uznalo. Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Africká únia sa vyjadrili úplne jednoznačne. Pán Ouattara je legitímnym prezidentom Pobrežia Slonoviny. Parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ bolo vo svojom vyhlásení z 3. decembra takisto jednoznačné.

Vyzývame všetky politické sily v Pobreží Slonoviny, aby rešpektovali výsledok volieb, prejavili svoju zodpovednosť a zdržali sa akéhokoľvek prejavu násilia. Všetko úsilie by sa teraz malo zamerať na dosiahnutie pokojného odovzdania moci. Rezolúcie OSN umožňujú prijať cielené opatrenia proti tým, ktorí bránia pokojnému prechodu a voľbám.

Africké orgány sa už rozhodli pre sankcie voči Pobrežiu Slonoviny. EÚ je pripravená chopiť sa svojej úlohy, pokiaľ ide o cielené opatrenia, a jasne sme to povedali tento týždeň na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, ale sme tiež pripravení prijať opatrenia na podporu legálne zvolených orgánov.

Vývoj v Pobreží Slonoviny pozorne sledujú mnohí aktéri a verejnosť, najmä v Afrike a predovšetkým v susedných krajinách, z ktorých mnohé sa nachádzajú v situácii po ukončení konfliktu a prechádzajú zložitými zmenami k nastoleniu demokracie. Výsledok súčasnej ústavnej krízy v Pobreží Slonoviny vyšle silný signál všetkým silám na africkom kontinente, a to tak tým, ktorí sú za demokraciu, ako aj tým, ktorí sú proti nej.

Reakcia Európskej únie na túto krízu je nesmierne dôležitá. Naša úloha ako hlavného aktéra medzinárodného spoločenstva sa posilní a naša dôveryhodnosť ako celosvetového obhajcu demokracie sa zlepší, ak naša činnosť prispeje k pokojnému odovzdaniu moci v súlade s vôľou ľudu Pobrežia Slonoviny, ktorú jasne prejavil v slobodných a spravodlivých voľbách.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, v mene poslaneckého klubu PPE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, skutočne som bol v Pobreží Slonoviny, kde som viedol volebnú pozorovateľskú misiu Európskej únie.

Najskôr chcem spomenúť odvahu a odhodlanie pozorovateľov z 26 krajín, vyše 100 ľudí, 120 pozorovateľov, ktorí boli v teréne a ktorí vykonali skvelú prácu. Všimli si predovšetkým to, že občania Pobrežia Slonoviny viac-menej zo všetkých strán hovorili: „Sme unavení.“ To bolo kľúčové slovo, opakujúci sa refrén, čo znamenalo, že ľudia voľby skutočne chápali ako koniec politickej krízy. Všetci chceli, aby sa to všetko už týmito voľbami skončilo.

Je len jedna výnimka, a to odchádzajúci prezident pán Gbagbo, ktorý odmietol odovzdať moc a ktorý si pripravil podmienky na to, aby sa táto kríza neskončila, keďže zriadil ústavnú radu zloženú z jeho prívržencov, ktorá jednoducho anulovala výsledky, ktoré boli v prospech jeho protivníka. To znamená, že dnes namiesto pokoja, namiesto východiska z krízy, je tu ešte väčšia kríza a už teraz veľmi neistá situácia, ktorá začína prechádzať do konfrontácie.

Okrem toho chcem povedať, že teraz je skutočne veľmi ťažké vyhnúť sa konfrontácii. Stačí sa pozrieť na to, čo sa stalo pri hlasovaní v barakoch v prvom a druhom kole volieb. Žiaľ, čelíme nesmierne chúlostivej situácii.

Na záver by som chcel vyjadriť uznanie pani barónke Ashtonovej za jej odhodlanie pri riešení tohto problému.

Chcel by som jej položiť otázku, keďže som si všimol, že Rada oznámila, že sa majú čoskoro prijať reštriktívne opatrenia. Môže povedať, kedy budú tieto reštriktívne opatrenia prijaté?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, v mene skupiny S&D. (FR) Vážená pani predsedajúca, rada by som najskôr zablahoželala svojmu kolegovi pánovi Predovi a jeho tímu k vynikajúcej práci, ktorú vykonali. Chcela by som tiež zablahoželať pani barónke Ashtonovej, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, k rozhodnosti, ktorú preukázala spolu s celým medzinárodným spoločenstvom pri monitorovaní týchto volieb. Tých z nás, ktorí sa priamo angažujú vo volebných pozorovateľských misiách, ktoré sú výnimočným nástrojom pri podporovaní demokracie v rôznych krajinách, nesmierne potešila skutočnosť, že po pokuse o nelegitímne privlastnenie si výsledku volieb došlo k takej rýchlej a rozhodnej reakcii, a dúfame, že sa tak stane aj v iných prípadoch, ak by si to, žiaľ, situácia vyžadovala.

Chcela by som tiež povedať – pretože mi to dosť často hovorili –, že prezident Ouattara nie je kandidátom Európy. Celé medzinárodné spoločenstvo – Africká únia, Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), Organizácia Spojených národov, Európa atď. – sa zmobilizovalo, čo je výnimočné. Vystupovalo jednotne a to predstavuje historický míľnik.

Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa toho, že pán Ouattara chce do ulíc vyslať svoje ozbrojené jednotky, tá ma, samozrejme, znepokojuje viac, pretože si nemyslím, že bude možné nájsť mierové riešenie v situácii, keď v uliciach proti sebe budú stáť nepriateľské jednotky. Chcela by spomenúť dokument, ktorý sa práve pripravuje v krajinách AKT a o ktorom sa už diskutovalo v Kinshase na poslednom zasadnutí krajín AKT, na ktorom sa niektorí z nás zúčastnili. Jeho názov je výnimočný: Výzvy pre budúcnosť demokracie a dodržiavanie ústavného poriadku. Za jeho vypracovanie sú zodpovední jeden zástupca Afriky a jeden zástupca Európy. V tomto texte je zapracovaných mnoho právnických vecí a tri strany sú venované deľbe moci, ak sa jedna zo strán pokúsi prevziať moc nelegitímne. Tieto tri strany pokynov opisujú postup, ako predísť tomu, aby takáto situácia vyústila do krviprelievania. Tomu sa pravdepodobne dá zabrániť skôr prostredníctvom rokovaní s cieľom rozdeliť určitým spôsobom moc ako v uliciach. Samozrejme, najskôr treba vyvinúť tlak, aby sa zaistilo uznanie víťaza.

Odporúčam vám, aby ste si tento dokument prečítali. Je v ňom veľa informácií a zistila som vďaka nemu to, že hoci africká politická kultúra nevie veľa o demokracii, určite vie veľa o tom, ako rokovať.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážená pani predsedajúca, len pred niekoľkými hodinami sa prívrženci pána Ouattaru priblížili k úradu vlády a k štátnemu rádiu a televízii a ja chcem nad tým vyjadriť znepokojenie, pretože riziko potýčok a konfrontácie je jednoznačne veľmi veľké a úplne reálne.

Dnes večer je našou prvoradou zodpovednosťou vyzvať na upokojenie a dialóg. Je to však aj zodpovednosťou hlavných politických predstaviteľov Pobrežia Slonoviny. Odchádzajúci prezident, ako aj novozvolený prezident musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zabránili opätovnému vypuknutiu násilia v krajine, ktorá si toho za posledné roky už vytrpela príliš veľa. Toto je prvé posolstvo.

Druhým posolstvom je to, že medzinárodné spoločenstvo, samozrejme, Európa, ale aj Africká únia, od začiatku vystupovalo jednotne. Zmobilizovali sa, aby zaistili, že výsledok volieb sa bude rešpektovať. Tento tlak musí pokračovať a musia sa zaviesť sankcie. Laurent Gbagbo musí akceptovať porážku. Alassane Ouattara musí neúnavne pracovať na tom, aby zmieril svoj ľud. Pokiaľ ide o nás, je nevyhnutné, aby sme nepoľavili v našom úsilí, až kým sa situácia nestabilizuje.

Chcem sa vopred poďakovať pani vysokej predstaviteľke za to, že tieto posolstvá odovzdá, a to najmä dnes večer.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Vážená pani predsedajúca, tak ako tí, ktorí vystúpili predo mnou, chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, aká vážna je terajšia situácia, náhla politická kríza a tiež riziko zrážok, ktoré môžu vypuknúť v nadchádzajúcich hodinách. Preto, samozrejme, vítam jednoznačné stanovisko, ktoré zaujalo celé medzinárodné spoločenstvo, a myslím si, že okrem potreby podporovať demokraciu máme zodpovednosť nielen zachrániť ľud Pobrežia Slonoviny, ale aj vyslať jasný signál o tom, že zmena moci v Afrike je možná. Okrem otázky samotných obyvateľov Pobrežia Slonoviny, ich bezpečnosti a napätia, ktoré je v tejto krajine a ktoré by mohlo v nasledujúcich dňoch a mesiacoch pokračovať, tieto problémy ovplyvňujú aj susediace krajiny. Voľby sa budú konať aj v ďalších susediacich krajinách, kde by mohol vzniknúť problém pri výmene odchádzajúceho a novozvoleného prezidenta.

Myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sa otázka demokratickej výmeny v Pobreží Slonoviny vyriešila pokojne, na základe rokovaní, bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom dopredu rozhodlo o výsledku. Malo by to prebehnúť s podporou medzinárodného spoločenstva a v opozícii voči všetkým tým, ktorí by pri tejto príležitosti mohli zapríčiniť krviprelievanie alebo dokonca držať civilných obyvateľov ako rukojemníkov. Je to dôležité nielen preto, že títo obyvatelia si toho už dosť vytrpeli, ale aj preto, lebo to poslúži ako príklad pre susedné krajiny, a mám, samozrejme, na mysli Kongo, v ktorom sa bezpochyby budú konať voľby v nasledujúcom roku, v roku 2011.

Vítam vaše vyhlásenia o tom, ako v nadchádzajúcich mesiacoch monitorovať, vyvíjať a stále udržiavať tlak s cieľom zachovať mier.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, všetci sme znepokojení vážnou krízou v Pobreží Slonoviny.

Prirodzene, rozhodnutie ústavnej rady tejto krajiny, ktorá v rozpore s volebným zákonníkom spochybnila výsledok volieb oficiálne vyhlásený nezávislou volebnou komisiou, medzinárodné spoločenstvo jednomyseľne odsudzuje.

Európska únia, Organizácia Spojených národov (OSN), Africká únia, Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a čoskoro zaiste aj Európsky parlament žiadajú rešpektovanie oficiálne vyhlásených volebných výsledkov a nastúpenie nového prezidenta republiky do úradu. Uznala ho nezávislá volebná komisia, ktorá, pripomínam, je orgánom potvrdeným OSN.

Všetky politické skupiny Európskeho parlamentu v spoločnom vyhlásení vyjadrili zhodu v týchto kľúčových otázkach. Vyzvali tiež, aby sa vykonali opatrenia, ktoré by zabránili eskalácii napätia, čo by mohlo viesť k občianskej vojne, ktorá by bola pre Pobrežie Slonoviny ľudskou, sociálnou a hospodárskou katastrofou. Tomu treba, samozrejme, za každú cenu zabrániť.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, demokracia je nespochybniteľnou hodnotou práve tak, ako sú nespochybniteľné výsledky celospoločenskej zhody. Účasť, zastúpenie a neobmedzená moc ľudu sú prejavom zrelosti demokratického systému. Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Pobreží Slonoviny a o ktorých pozorovatelia objektívne informovali, spôsobujú vážne narušenie volebného procesu, ktorý mal byť už dávno ukončený.

Voľba ľudí bola jasná a jednoznačná, napriek tomu však odchádzajúci, ale stále úradujúci vedúci predstaviteľ vlády pán Gbagbo nebol nahradený novozvoleným lídrom pánom Ouattarom. To je neakceptovateľné pre Európsky parlament tak, ako je to neakceptovateľné pre každého, kto verí v spravodlivosť.

Pomocou politických manipulácií ústavná rada potvrdila v úrade odchádzajúceho lídra, ktorý, žiaľ, naďalej vystupuje ako zástupca Pobrežia Slonoviny. To všetko vyvoláva napätie a nepokoje, ktoré je ťažké udržať pod kontrolou. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) nemôže súhlasiť s tým, aby ľudové hlasovanie bolo zrušené takýmito machiavelistickými manévrami.

Žiadame preto, aby občania, ktorí slobodne a vo všeobecnej zhode vyjadrili svoj výber, boli postavení do pozície, keď im bude vládnuť osoba, ktorú si všetci jednomyseľne vybrali. Organizácia Spojených národov nás v tomto procese podporuje. Žiadame, samozrejme, aby sa táto problematická kríza v primerane krátkom čase ukončila, a veríme, že pani barónka Ashtonová účinne zasiahne, aby Európa vystupovala s autoritou a prestížou prostredníctvom svojho najvyššieho úradu pre medzinárodné vzťahy.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D).(FR) Vážená pani predsedajúca, vysoká predstaviteľka, dámy a páni, práve sa uskutočnili voľby v Pobreží Slonoviny.

Medzinárodné spoločenstvo tolerovalo, že ich režim Laurenta Gbagba rok čo rok odkladal. Tieto postupné správy mnohých z nás upozorňovali na ťažkosti, v ktorých sa v súčasnosti nachádzame, ale v kútiku duše sme dúfali, že v tejto krajine, ktorá si veľa vytrpela pre bezvýsledné a neprijateľné konfrontácie týkajúce sa najmä otázky národnosti jej obyvateľov, napokon preváži duch demokracie.

Medzinárodné spoločenstvo a najmä Európska únia prostredníctvom ľudí okolo barónky Ashtonovej a prostredníctvom nášho kolegu poslanca pána Predu sa zmobilizovali, aby zabezpečili, že tieto voľby sa budú konať za najlepších možných podmienok, transparentne a bez násilností. To treba pochváliť.

Vzhľadom na pokoj, ktorý prevládal, a atmosféru vzájomného rešpektu medzi kandidátmi, nám volebná kampaň dávala nádej, že výsledok budú akceptovať všetky strany. Dnes bol, žiaľ, demokratický výsledok, ktorý vzišiel z ľudového hlasovania, odchádzajúcim prezidentom odmietnutý.

Zajtra budem teda, tak ako moji kolegovia poslanci, hlasovať za výzvu pánovi Gbagbovi, aby akceptoval, že to, čo sa mu zdá byť nešťastným zvratom alebo konšpiráciou, je v skutočnosti jednoducho vôľa väčšiny jeho občanov. Nemôže sa držať pri moci bez toho, aby sa spochybnila časť jeho vlastnej militantnej minulosti, ktorá sa prejavila, keď žil v Európe, ako muž, ktorý bol pri zrode novozískanej slobody a demokracie v jeho krajine.

Zástupca Organizácie Spojených národov v Pobreží Slonoviny sa odvážne ujal svojej úlohy a oznámil výsledky hlasovania.

Ako prvý podpredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ by som tiež chcel zdôrazniť, že na zasadnutí 3. decembra v Kinshase bolo prijaté vyhlásenie, ktoré rázne odsudzuje rozhodnutie ústavnej rady Pobrežia Slonoviny o anulovaní výsledkov.

Toto vyhlásenie dopĺňa jasné a jednoznačné stanovisko, ktoré zaujali vedúci predstavitelia členských štátov Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) a Africkej únie. Dnes si režim pána Gbagba jeho občania neželajú, ani ho nepodporujú jeho susedia a nie je akceptovaný ani medzinárodným spoločenstvom. Nadišiel teda čas, aby uznal víťazstvo Alassana Ouattaru, demokraticky zvoleného prezidenta Pobrežia Slonoviny, ktorý musí čo najskôr dostať možnosť prevziať zodpovednosť, ktorú mu zveril jeho ľud.

Pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni, na záver by som chcel požiadať Európsku úniu, aby prevzala svoju úlohu a pomocou prostriedkov, ktoré má k dispozícii, presvedčila Laurenta Gbagba a jeho nelegitímnu vládu, aby akceptovali, že hra sa skončila. Nedovolíme, aby jeho tvrdohlavosť viedla k chaosu v Pobreží Slonoviny.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, keby nešlo o ego pána Gbagba, Pobrežie Slonoviny by bolo zdrojom inšpirácie pre všetky rozvojové krajiny, ktoré túžia po demokracii.

Občania Pobrežia Slonoviny počas posledných volieb skutočne ukázali veľkú politickú zrelosť. Okrem toho medzinárodné organizácie na čele s Organizáciou Spojených národov nie sú vôbec nadšené záverečnými machináciami porazeného kandidáta. Pán Gbagbo by mal odísť. Neexistuje iný spôsob, ako si zachovať ten kúsok dôstojnosti, ktorý mu ešte ostal.

Až doteraz Európska únia reagovala primerane, najmä na úrovni cielených sankcií. Sankcie nesmú byť uložené občanom, ktorí vyjadrili svoj názor príkladným spôsobom, ale pánovi Gbagbovi a jeho prívržencom.

Moja otázka pre pani barónku Ashtonovú znie: Aké kroky mienite podniknúť, ak sa situácia zhorší a použitie sily ohrozí občanov Pobrežia Slonoviny, ako aj občanov iných štátov žijúcich v Pobreží Slonoviny? Okrem toho, myslíte si, že ECOWAS a Africká únia majú dostatočné kompetencie, aby si poradili s týmto problémom?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, situácia v Pobreží Slonoviny je testom, v ktorom si nemôžeme dovoliť zlyhať.

To sa týka predovšetkým Európskej únie, pretože v žiadnom prípade nemôžeme akceptovať ukradnuté víťazstvo, ale nemôžeme ani prestať vyvíjať maximálny tlak na vedúcich predstaviteľov Pobrežia Slonoviny v prípade tohto obrovského podvodu. Okrem toho nebude prijateľné, aby čo len jediné euro európskych daňových poplatníkov skončilo v rukách alebo prešlo rukami nelegálnej vlády, ktorá nerešpektuje ani najzákladnejšie pravidlá demokracie. Pobrežie Slonoviny si to musí uvedomiť.

Pobrežie Slonoviny je teraz skúškou aj pre Africkú úniu, ktorá túto situáciu rieši veľmi zaujímavým spôsobom a zatiaľ prejavuje mieru neústupnosti a jednotnosti, ktorá by bola ešte pred 10 alebo 15 rokmi nemysliteľná. Je to znakom toho, že prípad Pobrežia Slonoviny by sa nemal využívať na to, aby sa oživovali staré stereotypy o nekompatibilite čiernej Afriky s demokraciou.

Hoci sa nachádzame na pokraji prepuknutia násilností, ktoré by boli katastrofálne, spoločnosť Pobrežia Slonoviny zatiaľ tiež prešla touto ťažkou skúškou: dala väčšinu hlasov reformnému kandidátovi pánovi Ouattarovi a zdá sa, že si zobrala ponaučenie od veľkého spisovateľa Pobrežia Slonoviny Ahmadoua Kouroumu, ktorý v roku 1998 vydal knihu s príznačným názvom En attendant les votes des bêtes sauvages (Čakanie na hlasovanie divých šeliem), ktorá rozpráva práve tento príbeh z pohľadu, ktorý je demokratický a veľmi typický pre Pobrežie Slonoviny.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Vážená pani predsedajúca, voľby v Pobreží Slonoviny vyústili do bezprecedentnej situácie, keď sa obaja kandidáti prezidentských volieb vyhlásili za víťazov a každý z nich vymenoval premiéra. Je len jeden legitímny prezident: prezident Ouattara. Myslím si, že všetky politické sily musia rešpektovať vôľu ľudu vyjadrenú vo výsledku volieb, ktoré sa konali 28. novembra. O to viac, že OSN, volebná komisia a mnoho európskych štátov uznali predstaviteľa opozície za právoplatného víťaza.

Zároveň je odsúdeniahodné, že dochádzalo k zastrašovaniu pozorovateľov EÚ, v dôsledku čoho musela byť misia ukončená. Politická nestabilita má už teraz výrazný dosah. Africká únia sa nedávno rozhodla pozastaviť účasť krajiny na všetkých činnostiach organizácie. Navyše existuje riziko, že opäť prepukne občianska vojna, ktorá tu bola v roku 2002.

Pobrežie Slonoviny si preto môže vybrať z dvoch ciest: jednu, ktorá bude predstavovať dodržiavanie demokracie a ďalší pokrok, alebo druhú, ktorá bude znamenať izoláciu od afrického spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Vážená pani predsedajúca, budem stručná, pretože si myslím, že všetko, čo by som chcela povedať, tu už bolo veľmi dobre vyjadrené. Pán Preda, ešte raz vám a vášmu tímu ďakujem za vašu odvahu a prácu počas volieb. Veľmi to oceňujem.

Chcela by som sa stručne vyjadriť k dvom bodom. Samozrejme, že s pánom Panom Ki-munom som bola celý čas v kontakte. Hneď na začiatku tejto krízy sme sa stretli a diskutovali o tom, aká hrozná je táto situácia, a dohodli sme sa, že budeme veľmi úzko spolupracovať. Takisto som zabezpečila, aby bolo postarané o zástupcov EÚ v teréne: ako môžete predpokladať, máme pre ich bezpečnosť zavedené pohotovostné plány.

Chcem tiež odpovedať na konkrétnu otázku, ktorá bola položená o sankciách. Očakávam, že zoznam bude pripravený o niekoľko dní. Chceme to čo najskôr uskutočniť a vyvíjať čo najdlhšie tlak. Hrozí reálne riziko prepuknutia násilností a reálne riziko pochybností o tom, čo sa deje. Musíme byť veľmi dôslední a veľmi jasne vyjadriť svoje stanovisko a musíme čo najviac spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom, aby sme naďalej vyvíjali maximálny tlak, a vykonať kroky potrebné k dosiahnutiu uspokojivého riešenia. Som nesmierne vďačná Parlamentu za jeho podporu práce, ktorú vykonávame.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. V súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku som dostala šesť návrhov uznesenia(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 16. decembra 2010 o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne.(SK) Kolegovia! Dvaja prezidentskí kandidáti sa vyhlásili za víťazov a 4. decembra zložili prísahu. Nie je predsa možné, aby prezidentské voľby mali v jednej krajine dvoch víťazov. Situácia v Pobreží Slonoviny je preto veľmi nebezpečná, keďže všetci veľmi dobre vieme, že krajina, ktorá je poznačená rokmi nepokojov a násilím, je viac než náchylná ku krokom, ktoré môžu viesť k opätovnej občianskej vojne, tak ako v roku 2002, kedy prepukla po násilnom štátnom prevrate.

Kroky medzinárodného spoločenstva, z našej strany reprezentované Európskou úniou, preto treba dôkladne zvážiť a neposúvať na neskôr, pretože budú mať kľúčový dopad na životy obyvateľov tejto krajiny.

Preto plne súhlasím s vyjadreniami pani Ashtonovej. Uvalenie sankcií na krajinu bude jediným možným riešením zo strany EÚ na potrestanie tých, ktorí bránia mierovej výmene politických elít. Sankcie musia slúžiť na to, aby napomohli presadiť vôľu ľudu v Pobreží Slonoviny. Nesmieme ale zabúdať na obyvateľov a musíme sa snažiť pomôcť zlepšeniu ich bezpečnosti, aby mohli žiť v slobodnej a demokratickej krajine.

 
  
  

PREDSEDÁ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia