Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 15 декември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (16-17 декември 2010 г.) - Създаване на постоянен механизъм за действия при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (разискване)
 6.Гражданска инициатива (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина (A7-0367/2010, Reimer Böge) (гласуване)
  7.2.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година във вида, изменен от Съвета (гласуване)
  7.3.Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel) (гласуване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия (A7-0353/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.2.Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  9.3.Агенции за кредитен рейтинг (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (гласуване)
  9.4.Отмяна на директивите в областта на метрологията (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (гласуване)
  9.5.Гражданска инициатива (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (гласуване)
  9.6.Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (B7-0688/2010) (гласуване)
  9.7.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (B7-0693/2010) (гласуване)
  9.8.Основните права в Европейския съюз (2009 г.) – Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (A7-0344/2010, Kinga Gál) (гласуване)
  9.9.Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (гласуване)
  9.10.План за действие относно енергийната ефективност (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (разискване)
 14.Правата на човека по света през 2009 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Нова стратегия за Афганистан (разискване)
 17.Резултати от срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон (разискване)
 18.Положението в Кот д'Ивоар (разискване)
 19.Контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1928 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (4277 kb)
Правна информация - Политика за поверителност