Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 15. prosince 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Prezentace pracovního programu Komise na rok 2011 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 5.Příprava zasedání Evropské rady (16.–17. prosince 2010) – Zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny (rozprava)
 6.Občanská iniciativa (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Využití nástroje pružnosti pro program celoživotního učení, pro program pro konkurenceschopnost a inovace a pro Palestinu (A7-0367/2010, Reimer Böge) (hlasování)
  7.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2011 ve znění pozměněném Radou (hlasování)
  7.3.Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel) (hlasování)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Noord Holland ICT/Nizozemsko (A7-0353/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  9.2.Rozhodné právo ve věcech rozvodu a rozluky (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  9.3.Ratingové agentury (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (hlasování)
  9.4.Zrušení směrnic týkajících se metrologie (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (hlasování)
  9.5.Občanská iniciativa (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (hlasování)
  9.6.Prezentace pracovního programu Komise pro rok 2011 (B7-0688/2010) (hlasování)
  9.7.Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU před 3. summitem Afrika-EU (B7-0693/2010) (hlasování)
  9.8.Základní práva v Evropské unii (2009) – účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (A7-0344/2010, Kinga Gál) (hlasování)
  9.9.Dopad reklamy na chování spotřebitelů (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (hlasování)
  9.10.Akční plán pro energetickou účinnost (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis.
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis.
 13.Správa ekonomických záležitostí a článek 9 Lisabonské smlouvy (rozprava)
 14.Stav lidských práv ve světě v roce 2009 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 15.Složení Parlamentu: viz zápis
 16.Nová strategie pro Afghánistán (rozprava)
 17.Výsledky summitu NATO v Lisabonu (rozprava)
 18.Situace v Pobřeží slonoviny (rozprava)
 19.Kontrola Komise ze strany členských států při výkonu prováděcích pravomocí (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1216 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (4675 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí