Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (16.–17. joulukuuta 2010) valmistelu - Pysyvän kriisimekanismin perustaminen euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi (keskustelu)
 6.Kansalaisaloite (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen elinikäisen oppimisen ohjelmaa, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja Palestiinaa varten (A7-0367/2010, Reimer Böge) (äänestys)
  7.2.Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)
  7.3.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel) (äänestys)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Noord Holland ICT/Netherlands (A7-0353/2010, Barbara Matera) (äänestys)
  9.2.Avio- ja asumuseroon sovellettava laki (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  9.3.Luottoluokituslaitokset (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (äänestys)
  9.4.Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (äänestys)
  9.5.Kansalaisaloite (A7-0350/2010, Zita Gurmai / Alain Lamassoure) (äänestys)
  9.6.Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (B7-0688/2010) (äänestys)
  9.7.Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen edellä (B7-0693/2010) (äänestys)
  9.8.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (A7-0344/2010, Kinga Gál) (äänestys)
  9.9.Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (äänestys)
  9.10.Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Talouden ohjausjärjestelmä ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (keskustelu)
 14.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Afganistania koskeva uusi strategia (keskustelu)
 17.Lissabonin Nato-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 18.Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)
 19.Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1221 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (4698 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö