Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 5.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (gruodžio 16–17 d.) - Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (diskusijos)
 6.Piliečių iniciatyva (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Lankstumo priemonės lėšų skyrimas Mokymosi visą gyvenimą programai, Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai (A7-0367/2010, Reimer Böge) (balsavimas)
  7.2.2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
  7.3.Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel) (balsavimas)
 8.A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimas („Noord Holland ICT“, Nyderlandai) (A7-0353/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  9.2.Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  9.3.Kredito reitingų agentūros (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (balsavimas)
  9.4.Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (balsavimas)
  9.5.Piliečių iniciatyva (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (balsavimas)
  9.6.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (B7-0688/2010) (balsavimas)
  9.7.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse (B7-0693/2010) (balsavimas)
  9.8.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (A7-0344/2010, Kinga Gál) (balsavimas)
  9.9.Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (balsavimas)
  9.10.Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. protokolą
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 13.Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (diskusijos)
 14.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis: žr. protokolą
 16.Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)
 17.NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)
 18.Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)
 19.Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (1178 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (4466 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika