Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3. ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 5. Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 16.–17. decembra sanāksmei - Pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveide euro zonas finansiālās stabilitātes saglabāšanai (debates)
 6. Pilsoņu iniciatīva (debates)
 7. Balsošanas laiks
  7.1. Elastības instrumenta izmantošana Mūžizglītības programmai, Konkurētspējas un inovācijas programmai un Palestīnai (A7-0367/2010, Reimer Böge) (balsošana)
  7.2.Padomes grozītais Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)
  7.3. Parlamenta nostāja par jauno Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska un Helga Trüpel) (balsošana)
 8. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 9. Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — IKT Ziemeļholandē/Nīderlandē (A7-0353/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  9.2. Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  9.3. Kredītreitingu aģentūras (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (balsošana)
  9.4. Ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (balsošana)
  9.5. Pilsoņu iniciatīva (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (balsošana)
  9.6. Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (B7-0688/2010) (balsošana)
  9.7. ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, gatavojoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (B7-0693/2010) (balsošana)
  9.8. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīva īstenošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (A7-0344/2010, Kinga Gál) (balsošana)
  9.9. Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (balsošana)
  9.10. Energoefektivitātes rīcības plāns (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13. Ekonomikas pārvaldība un Lisabonas līguma 9. pants (debates)
 14.Cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (debates)
 15. Parlamenta sastāvs: sk. protokolu
 16. Jauna stratēģija attiecībā uz Afganistānu (debates)
 17. Lisabonā notikušās NATO augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti (debates)
 18. Stāvoklis Kotdivuārā (debates)
 19.Dalībvalstu kontroles mehānismi, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība: sk. protokolu
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1228 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (4594 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika