Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 3.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (16-17 ta' Diċembru 2010) - L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (dibattitu)
 6.L-inizjattiva taċ-ċittadini (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, għall-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u għall-Palestina (A7-0367/2010, Reimer Böge) (votazzjoni)
  7.2.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)
  7.3.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit ġdid 2011 kif modifikat mill-Kunsill (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (votazzjoni)
 8.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Noord Holland ICT/Il-Pajjiżi l-Baxxi (A7-0353/2010, Barbara Matera) (votazzjoni)
  9.2.Il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  9.3.Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (votazzjoni)
  9.4.Revoka tad-Direttivi dwar il-metroloġija (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (votazzjoni)
  9.5.L-inizjattiva taċ-ċittadini (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (votazzjoni)
  9.6.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0688/2010) (votazzjoni)
  9.7.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika lejlet it-tielet Summit UE-Afrika (B7-0693/2010) (votazzjoni)
  9.8.Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (A7-0344/2010, Kinga Gál) (votazzjoni)
  9.9.L-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (votazzjoni)
  9.10.Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Il-governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu)
 14.Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 16.Strateġija ġdida għall-Afganistan (dibattitu)
 17.L-eżitu tas-Summit tan-NATO f'Lisbona (dibattitu)
 18.Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (dibattitu)
 19.Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 21.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1364 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1587 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza