Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 15 grudnia 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 5.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.) – Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochrony stabilności finansowej strefy euro (debata)
 6.Inicjatywa obywatelska (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny (A7-0367/2010, Reimer Böge) (głosowanie)
  7.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)
  7.3.Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (głosowanie)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord Holland ICT/Holandia (A7-0353/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
  9.2.Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  9.3.Agencje ratingowe (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (głosowanie)
  9.4.Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (głosowanie)
  9.5.Inicjatywa obywatelska (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (głosowanie)
  9.6.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0688/2010) (głosowanie)
  9.7.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (B7-0693/2010) (głosowanie)
  9.8.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (A7-0344/2010, Kinga Gál) (głosowanie)
  9.9.Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (głosowanie)
  9.10.Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (debata)
 14.Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata)
 15.Skład Parlamentu: patrz protokół
 16.Nowa strategia dla Afganistanu (debata)
 17.Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)
 18.Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (debata)
 19.Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1236 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (4923 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności