Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 15 decembrie 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Prezentarea programului de lucru al Comisiei pentru 2011 (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 3.Viitorul parteneriatului strategic Africa-UE în urma celui de-al treilea summit UE-Africa (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 5.Pregătirea Consiliului European (16-17 decembrie 2010) - Crearea unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro (dezbatere)
 6.Inițiativa cetățenilor (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru Programul de învățare pe tot parcursul vieții, pentru Programul pentru inovație și competitivitate și pentru Palestina (A7-0367/2010, Reimer Böge) (vot)
  7.2.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011 modificat de Consiliu (vot)
  7.3.Poziția Parlamentului privind noul proiect de buget 2011 modificat de Consiliu (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (vot)
 8.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 9.Votare (continuare)
  9.1.Mobilizarea fondului european de ajustare la globalizare: Noord Holland ICT/Țările de Jos (A7-0353/2010, Barbara Matera) (vot)
  9.2.Punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (vot)
  9.3.Agențiile de rating de credit (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (vot)
  9.4.Abrogarea directivelor privind metrologia (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (vot)
  9.5.Inițiativa cetățenilor (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (vot)
  9.6.Prezentarea programului de lucru al Comisiei pentru 2011 (B7-0688/2010) (vot)
  9.7.Viitorul parteneriatului strategic Africa/UE înaintea celui de-al treilea summit Africa/UE (B7-0693/2010) (vot)
  9.8.Drepturile fundamentale în Uniunea Europeană (2009) - punerea efectivă în aplicare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (A7-0344/2010, Kinga Gál) (vot)
  9.9.Impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (vot)
  9.10.Planul de acțiune privind eficiența energetică (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 13.Guvernanța economică și articolul 9 din Tratatul de la Lisabona (dezbatere)
 14.Drepturile omului în lume în 2009 și politica UE în această privință (dezbatere)
 15.Componența Parlamentului: consultați procesul-verbal
 16.O nouă strategie pentru Afganistan (dezbatere)
 17.Rezultatele summitului NATO de la Lisabona (dezbatere)
 18.Situația din Côte d'Ivoire (dezbatere)
 19.Mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie JO (1269 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (4986 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate