Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 15. decembra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Budúcnosť strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou v nadväznosti na 3. samit EÚ – Afrika (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady (16. – 17. decembra 2010) – Zavedenie stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny (rozprava)
 6.Iniciatíva občanov (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Mobilizácia nástroja flexibility pre akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania, pre program pre konkurencieschopnosť a inovácie a pre Palestínu (A7-0367/2010, Reimer Böge) (hlasovanie)
  7.2.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (hlasovanie)
  7.3.Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel) (hlasovanie)
 8.Udeľovanie ceny Sacharova (slávnostná časť schôdze)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Noord Holland ICT, Holandsko (A7-0353/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.2.Rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  9.3.Ratingové agentúry (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (hlasovanie)
  9.4.Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (hlasovanie)
  9.5.Iniciatíva občanov (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (hlasovanie)
  9.6.Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (B7-0688/2010) (hlasovanie)
  9.7.Budúcnosť strategického partnerstva medzi Afrikou a EÚ pred tretím samitom Afrika – EÚ (B7-0693/2010) (hlasovanie)
  9.8.Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (A7-0344/2010, Kinga Gál) (hlasovanie)
  9.9.Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (hlasovanie)
  9.10.Akčný plán pre energetickú účinnosť (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Správa ekonomických záležitostí a článok 9 Lisabonskej zmluvy (rozprava)
 14.Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Nová stratégia pre Afganistan (rozprava)
 17.Výsledok samitu NATO v Lisabone (rozprava)
 18.Situácia na Pobreží Slonoviny (rozprava)
 19.Kontrola uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1249 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (4756 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia