Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 15. december 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (16.–17. december 2010) - Vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju (razprava)
 6.Državljanska pobuda (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za program vseživljenjskega učenja, program za konkurenčnost in inovacije ter za Palestino (A7-0367/2010, Reimer Böge) (glasovanje)
  7.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2011, kot ga je spremenil Svet (glasovanje)
  7.3.Stališče Parlamenta o novem predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Helga Trüpel) (glasovanje)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Noord Holland ICT/Nizozemska (A7-0353/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  9.2.Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  9.3.Bonitetne agencije (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (glasovanje)
  9.4.Razveljavitev direktiv o meroslovju (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (glasovanje)
  9.5.Državljanska pobuda (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (glasovanje)
  9.6.Predstavitev delovnega programa Komisije za leto 2011 (B7-0688/2010) (glasovanje)
  9.7.Prihodnost strateškega partnerstva med Afriko in EU v pričakovanju 3. vrhunskega srečanja EU-Afrika (B7-0693/2010) (glasovanje)
  9.8.Temeljne pravice v Evropski uniji (2009) - učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (A7-0344/2010, Kinga Gál) (glasovanje)
  9.9.Vpliv oglaševanja na vedenje potrošnikov (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (glasovanje)
  9.10.Akcijski načrt o energetski učinkovitosti (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Gospodarsko upravljanje in člen 9 Lizbonske pogodbe (razprava)
 14.Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 15.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 16.Nova strategija za Afganistan (razprava)
 17.Izid vrhunskega srečanja Nata v Lizboni (razprava)
 18.Razmere v Slonokoščeni obali (razprava)
 19.Nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1120 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (4689 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov