Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Хуманно отношение към кокошките носачки (разискване)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, във връзка с темата, която се разисква днес, позволете ми да започна с повторението, че според мен, първо, директивите трябва реално да се спазват и това важи в еднаква степен за Директива 1999/74/ЕО, и второ, загрижеността за хуманно отношение към животните е водещ въпрос, който Европейският съюз трябва да защитава. Като казвам това, е важно да се наблегне, че приспособяването към директивата е доста обременително за предприятията от сектора: 30% на една кокошка в Португалия. Нещо повече – за тази цел няма конкретна подкрепа от Програмата за развитие на селските райони.

Вследствие на липсата на капитал в този сектор, ограниченото банково кредитиране и кризата като цяло, е наложително и неотложно да се признае, че адаптирането на много предприятия се е забавило. Затова е важно да се даде допълнително време на тези предприятия – и само на тези предприятия – които вече са започнали да се адаптират според изискванията.

 
Правна информация - Политика за поверителност