Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 16. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Velfærd for æglæggende høner (forhandling)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Hr. formand, fru kommissær! Med hensyn til det emne, der drøftes her i dag, så lad mig starte med at gentage, at jeg for det første mener, at direktiver rent faktisk skal overholdes, og det gælder også direktiv 1999/74/EF, og for det andet at dyrevelfærd er et fremtrædende emne, som EU skal opretholde. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at tilpasning til direktivet er ret byrdefuld for sektorens virksomheder. 30 % pr. høne i Portugal. Der er desuden ikke nogen specifik støtte fra programmet for udvikling af landdistrikter til dette formål.

Som følge af manglende kapital inden for denne sektor, begrænset bankkredit og krisen generelt er det absolut nødvendigt og presserende at anerkende, at tilpasningen af mange virksomheder er blevet forsinket. Det er derfor vigtigt at indrømme de virksomheder – og kun de virksomheder – der allerede er begyndt at tilpasse sig kravene, ekstra tid.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik