Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 16. detsember 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

Munakanade heaolu (arutelu)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Mis puudutab täna siin käsitletavat teemat, lubage mul alustada korrates, et usun esiteks, et direktiive tuleb täita ning see kehtib ka direktiivi 1999/74/EÜ kohta ning teiseks on mure loomade heaolu pärast juhtiv küsimus, mida Euroopa Liit peaks toetama. Olles seda öelnud, on oluline rõhutada, et direktiivi täitmine on üsna koormav sektori ettevõtjate jaoks: 30% munakana kohta Portugalis. Lisaks ei ole selleks eraldi toetust maaelu arengu programmist.

Selles sektoris kapitali puudumise tõttu ning üldiselt piiratud pangalaenude ja kriisi tõttu, on hädavajalik ja pakiline tunnistada, et paljude ettevõtete kohanemine on hilinenud. Seega on oluline tagada lisaaeg nendele ettevõtetele – ja ainult nendele ettevõtetele –, kes on juba alustanud nõuete täitmist.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika